Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anna Johansson (S) Kommunalråd’

Socialdemokratena är skyldigt till skolans förfall. På Riksnivå och i ännu högre grad på Kommunalnivå. Det har varit illa och försämringar på skolan i Göteborg ända sedan Kommunerna blev Huvudmän för skolan efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan. Vi har kommunalt självbestämmande här i Sverige. Något som speciellt sedan Rödgröna rörans ledande madammer Agnetha Hulthén (S) och Kia Andersson (MP) trädde till blivit uppenbart att madammerna saknar grundläggande kunskap för det som alla svenska skolelever SKALL ha lärt in och visat sig förstå för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utbildningsminister Jan Björklund skräder inte orden när han underkänner skolan i Göteborg.

– En märklig hållning. Han är ju själv ansvarig för skolutvecklingen i hela landet, säger kommunalrådet Anna Johansson, S.Anna Johansson: En märklig hållning, GP 5 juli 2014 Märklig hållning från Anna Johanssons sida. Skolan i Göteborg lyder under Göteborgs Kommun, inte under Skolministern och Svenska Staten.

Mycket skall man höra innan öronen trillar av sa de gamle. Att behöva höra det från ett kommunalråd vars far så länge han satt vid Göteborgsrodret i varje fall gjorde så mycket han kunde för att göra förutsättningarna i Göteborg bättre för Göteborgare oavsett härkomst och oavsett förutsättningar, det är något åtminstone jag aldrig förväntat mig. OK jag är Moderat. Var Folkpartist i min ungdom. Jag minns när Anna Johanssons far själv åkte och hämtade salt på Hanson & Möhring en vinter när det var ovanligt halt och även var halt utanför den fackliga ledningens ytterdörr där han på den tiden var aktiv. Anna Johansson (S) borde försöka leva upp till sin fars måttstock som även beundrades under hans politiskt aktiva tid av oss som inte var Socialdemokrater.

Resultaten i Göteborg har försämrats de senaste åren och de styrande har inte tagit varningssignalerna på allvar. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Mer än var femte elev som slutade nian i fjol hade inte godkänt i tillräckligt i många ämnen.
……
Medan andelen behöriga lärare ökar i resten av landet ligger utvecklingen stilla i Göteborg.
Skolan i Göteborg ett rödgrönt misslyckande, GP debatt 5 juli 2014 Utdrag ur Skolminister Jan Björklund har 100% rätt, Norah4you 5 juli 2014

Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Anna Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg vägrar ta SITT ANSVAR som Kommunalråd i Göteborg för SKOLAN HAR KOMMUNEN INTE STATEN SOM HUVUDMAN..Verkligheten i Göteborg motsäger Sjöstedt, Norah4you 5 juli 2014

Att skylla Socialdemokratiska misstag på landsnivå från 1960-talet och framåt till nutid på nu sittande Skolminister Jan Björklund (FP) säger mer om skolan här i Göteborg än vad Anna Johansson tycks ha lärt in under skoltiden att förstå…..

Norah4you's Weblog

Försök inte Löfven och Baylan att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med…

Visa originalinlägg 565 fler ord

Read Full Post »

Anna Johansson Ni i S orsakade skolraset

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

**********
Anna Johansson rödgröna röran i Göteborg visar sin kompletta okunskap i debattartikeln:
Det stora raset är i PISA 2009 och 2012. Hur troligt är att verkningar av socialdemokratiskt styre accelererar efter nära åtta år av borgerligt? Mer sannolikt än att alliansens insatser ännu inte fått effekt, är att det är just detta vi ser.Ansvaret ligger hos Alliansen, GP 10 december 2013

Hallå Anna Johansson – Skolan har haft kommunerna som huvudmän 8 december 1989….. Skyll inte på Alliansen att kommuner som Göteborg tack vare er i rödgröna röran kanat utför. Hade Ni genomfört de beslut i skolfrågan som Alliansen lagt fram, så hade Göteborg varit bättre rustat. Men ack, ack ack – Ni i Rödgröna röran gillar mer att prata och resa än att se att kommunaliseringen skapade ännu fler problem än de S-skapade problem som redan fanns i Skolvärlden. SOCIALDEMOKRATERNA ÄGER HELA SKOLPROBLEMATIKEN! Försök inte med något annat

Tillägg 03.40 11 december 2013 Mycket intressant inlägg i skoldebatten står Ulf Nilsson för: Jämlikheten blev viktigare än kunskapen och lärarna mer och mer rundningsmärken, Ulf Nilssons krönika 10 december 2013

I gårdagens Metro (Göteborg) så klagade en flicka att de nya betygen förstörde för henne. För nu fick hon ju inte högsta betyg som hon haft i Grundskolan…. stackare….. hon fick B och C i stället. Gissa vad snurrena på Skolverket förde fram? Jo det var ju samma ”återrhållsamhet” (????) i betygsättningen förra gången man bytte betygssystem. Tänk att varken elever eller Skolverket förstått att vi har haft betygsinflation av stora mått ända sedan kommunaliseringen. Nu när det i klarhet står att alla krav skall vara uppfyllda för att en elev skall få betyg A, respektive C eller E så blir det självfallet så att många elever inte uppfyller alla krav för A utan då får acceptera att de får B och behålla B så länge de inte uppfyller SAMTLIGA kriterier för ett betygskrav.
Sverige är inte bättre förmodligen ännu sämre nu när nästan alla av de välutbildade lärarna gått i pension. Dagens och senaste 20 årens lärarutbildning har blivit sämre och sämre på att se att helhet bygger på många små delkunskaper.

Read Full Post »

Först: Jag har haft stort förtroende för Göran Johansson (S) far till Anna Johansson.
Rätt eller fel under hans tid, det återstår tyvärr idag att klarlägga. Men hur kunde Socialdemokraterna i Göteborg, ok i varje fall övriga Socialdemokratin, välja några sådana sopor som Anneli Hultén (började spåra ur redan när väninnas figur Alfons Åberg fick hur för miljoner i Trädgårdsföreningen) och Anna Johansson Kan inte detaljgranska alla kvitton, Norah4you 6 november 2013 ????

Mona Sahlins Toblerone var illa men hon hade åtminstone kunskap och ärlighet nog att göra en pudel. Anna Johansson förvärrar situationen för sig själv samt sänker sitt Socialdemokratiska parti varje gång hon öppnar munnen: Kommunalrådet Anna Johansson som också är Socialdemokraternas ordförande i Göteborg attesterade Bertil Rignäs kvitton 2010 då hon var styrelseordförande i Bostadsbolaget. Trots det som hänt har hon själv inga planer på att avgå från Bostadsbolagets styrelse.

– Jag tror det är omöjligt att ha ett vattentätt system där inget slinker igenom, säger hon.Johansson tänker inte avgå efter kvittofusket, GT 14 november 2013 Hallå! Det räcker med att följa svenska lagar och göra de normala kontrollerna av om kvitton helt eller delvis är godkända utgifter! Det var väl ändå inte detta kortet som S tänkt lägga??? Se: Kan S övertrumfa lagda kortet, Norah4you 11 november 2013 Om så var tanken, så var det mycket dåligt tänkt! Rödgröna sörjan luktar mer och mer illa. Det är synd om Vänsterpartiet som inte får ett ord i laget. För det är väl ändå inte möjligt att de godkänt sörjans röra?

Håller helt med Eva Flyborg (FP) Vi måste göra rent hus – en gång för alla, Eva Flyborg (FP) på GP debatt 14 november 2013

PS Sopor är alla som borde sopa framför egen dörr innan de klagar på andra!

Read Full Post »

varje gång en VD eller någon topptjänsteman i Offentlig verksamhet eller företag ägt av det Offentliga får med sig ett antal miljoner när han/hon kickas. Observera att i det aktuella fallet, Bostadsbolagets fockade VD Bertil Rignäs, så är det en person som i sitt jobb gjort mycket bra saker vad gäller administrativa beslut och beslut som berör oss som bor i Bostadsbolaget som hyresgäster. Är själv en av dem.
Men det är inte det saken handlar om utan principen.

Nu visar det sig att stadens jurister skall titta närmare på de aktuella 4 miljoner kronorna som Bertil Rignäs har framförhandlat i sin fallskärm. Rignäs fallskärm kan frysa inne, GP 13 november 2013 men för mig handlar det om principer. Skall löntagare oavsett för vem de jobbar som bäst få 1 årslön i A-kassa om inte företaget går i konkurs samt har extra försäkringar för ytterligare lön/åtgärder för sina anställda. Då bör detta gälla som regel även högre upp i hierarkin. Självfallet kan det finnas undantag, men det är inte undantagen som skall vara regel!
Rignäs talar ut: Vet att ingen kommer tro mig, GT 13 november 2013 Det är inte det saken handlar om. Alla kan göra fel och då handlar det som minst om att erkänna att man gjort fel samt inse att man måste göra rätt för sig. Att som Rignäs i intervjun säga:
– Jag vet om att ingen kommer att tro på mig. Men jag själv vet att jag inte gjort fel med vilje, jag har gjort ett misstag i bokföringen, säger Bertil Rignäs.
Är skamligt. Det är aldrig någonsin tillåtet oavsett företagsform eller anställningsform att lämna in privat konsumtion som kvitto för utgift för ett företag/en kommun/ett landsting/staten etc! Erkänn att det blev fel. Försök inte komma med något annat! Syftet bakom det felaktiga kan spela roll i frågan om det skedda är brottsligt eller inte. Saknar helt betydelse för frågan om en persons lämplighet efter att en verksamhets tilltro/image skadats av det skedda. Två helt olika saker!

Bäst uttrycker sig Frida Boisen på GT: Han var VD, satte upp ett kvitto på ett damplagg som en lunch, skickade notan till skattebetalarna. Och har nu fått sparken.

Hon var styrelseordförande, godkände lunchutlägget på damplagget. Och sitter nu som Socialdemokraternas ordförande i Göteborg, styrelseledamot i Bostadsbolaget och aspirerar på en Riksdagsplats – och kan ju om sossarna vinner valet rent av bli en av ministrarna i Stefan Löfvéns regering om ett år.
…..
För Anna Johansson är ju ändå folkvald och förtroendevald för att just bland annat granska att skattepengarna används på rätt sätt. Här misslyckas hon kapitalt. Hade hon gjort sitt jobb från början hade det där klänningskvittot aldrig gått igenom. Och Rignäs hade haft sitt jobb kvar i dag. Men när ”Uppdrag granskning” frågar Anna varför hon godkänt det här lunchkvittot på ett damplagg förklarar hon att hon inte godkänt själva kvittot. Utan bara försättsbladet. Hon kan ju inte detaljgranska alla kvitton, förklarar hon.
Frida Boisen: ”Något är väldigt ruttet här”, Frida Boisens krönika GT 13 november 2013 jämför med min bloggartikel: Har Socialdemokraterna ideologi, Norah4you 12 november 2013 Det osar inte bara katt här i Göteborg kring den rödgröna sörjan. Luktar mer och mer illa! Skämmer ut staden Göteborg!

Bostads VD avgår efter kvittoskandal, SvD 12 november 2013 På ett privat företag hade VD:n/chefen lämnat över sina kvitton till en sekreterare/assistent som gjort första kontrollen att kvitton som lämnats in uppfyller Skatteverkets reglemente för de som är ute och representerar. Andra kontrollen hade gjorts av den som skall attestera utgifterna…..
Bostads VD avgår efter kvittoskandal, DN 12 november 2013

I normalfallet så får en VD eller hög chef utöver hög lön, ofta lön som vederbörande inte alls hade kunnat få på den privata marknaden lika lätt, ett antal förmåner som inte ens mellanchefer i samma verksamhet kan komma i närheten av. Än mindre motsvarar dessa lönerna och förmånerna normalt det större ansvarstagande som en VD i Offentlig tjänst/Offentlig ägt företag har i förhållande till sina medarbetare på golvet. Att då få X antal miljoner kronor med sig utöver dessa löner och förmåner samt i flertalet fall framförhandlade pensionsvillkor som för ALLMÄNNA PENGAR, antingen det är skatter eller höga hyror/avgifter för bolag som har Skattepengar som startkapital när de bildades och inte finns på någon aktielista, det sticker i ögonen. Det finns i Sverige flera företagsledare och VD på mellanstora företag inom privata sektorn som inte ens får hälften av de löner och förmåner som finns på Offentliga sektorns sida.

Vi måste faktiskt få politiker att inse, för det är många sådana som sitter i bolagsstyrelser i nämnder eller uppe i kommunledning, att det inte alls är deras egna pengar utan alla skattebetalare/hyresgäster i Allmännyttan och så vidare som ligger till grund för Offentlig verksamhet och Offentligt ägda företag. Något som i ett icke Kommunistiskt och ett icke Socialistiskt Sverige skiljer sig från företag som utför verksamhet där grunden för verksamhetens skapande är privata skattade pengar och skatteintäkter från privata företag som säljer varor och tjänster inom/utom Sverige!

Read Full Post »

Finns det gemensamma riktlinjer i stan för när man kollar? Vilka belopp som är rimliga?

– Det finns inga sådana vad jag känner till.

Borde det göra det?

– Nej, det ser så olika ut. Representation förkommer knappast alls i vissa fall och mer i andra. Om man ska ha ett detaljerat reglemente för attestordning är man nere på en detaljnivå som ligger nära det löjeväckande.

Hur kollar du kvitton?

– Om det är en kostnad som sticker ut eller en summa som verkar märklig reagerar jag. Om det inte är det går jag inte igenom varenda kvitto och läser i detalj vad som står på det. Skulle jag göra det skulle det ta väldigt mycket tid. Nånstans tycker jag inte det är rimligt att ställa det kravet.Anna Johansson (S): ”Kan inte detaljgranska alla kvitton”, GP 6 november 2013

Undrar vad stadens jurister och revisorer säger om det? Hade det varit ett privat företag, så hade varje liten post gåtts igenom. När jag under några år arbetade för Handelskammarens kontorstjänst och var ute på företag, stora och små i Göteborg, så var det viktigt med att kvitton var riktiga….det var en av de bitarna som varje företag tog på allvar och det fick kosta att kontrollera att utgifter hade giltiga verifikationer.
Utifrån dagens dumma uttalanden från såväl tjänstemannahåll som politikerhåll, är frågan om inte hela Göteborg borde få en genomgång av externa revisorer som INTE hör hemma i denna staden. Skall det gå till så här, så är det enligt min mening dags att ta bort den Kommunala självbestämmanderätten!

Se även Göteborgsrörans dummaste VD eller?, Norah4you 6 november 2013 samt Göteborgsröran förnekar sig inte, Norah4you 6 november 2013

Read Full Post »

Det är märkligt att den som står för urspårningen är dotter till den socialdemokrat, Göran Johansson, som i princip hela Göteborg om inte älskade så respekterade för han brydde sig om Göteborg lika mycket som han brydde sig om sitt parti. Hans dotter Anna, verkar ha fallit långt från päronträdet……

Undergräver kvaliteten

Starka kontrollfunktioner tenderar att skapa organisationskulturer där det blir viktigare att göra saker på rätt sätt än att göra rätt saker. Särskilt i tjänster till människor som skola och omsorg visar forskningen att detaljstyrning och kontroll undergräver den professionella autonomi och flexibilitet som är central för insatsernas kvalitet.

Stark kontroll tenderar också att undergräva de anställdas tillit. Men ingen kontroll kan vara total och ersätta en organisationskultur av moralisk integritet. Jag misstänker att de korruptionsaffärer som kommit i dagen i en rad kommuner snarare är ett uttryck för att det senare brister än att det handlar om revision.

Jag tror det är dags att byta kurs.
Moralisk integritet viktigare än fler kontroller, GP 19 mars 2013

Hallå. OM det funnits moralisk integritet, vilket du och de flesta av oss andra är överens inte finns och inte funnits här i Göteborg i samband med alla korruptionsaffärer och upphandlingar,
så hade heller inte det behövts ökade kontroller. Så långt är vi eniga.
Däremot är det inte ord eller visor utan praktisk uppryckning i hela kommunledningen vilket innebär att fram till dess kommunledningen bytts ut eller var och en i kommunledningen de facto är beredd att ta ansvar för beslut som fattats inom vederbörandes område OCH se till att få bort alla mygelpellar samt ryggdunkande och smilande jasägare med rätt partifärg,
innan allt det är ändrat, inte bara genom sk. kursändring som inte är värd ett öre,
så är det inte bara behövligt utan nödvändigt med rejäl genomgång utifrån – en organisationskultur som aldrig uppvisat moralisk integritet nog att rapportera upp till ledning om tokerier, den är inget att hänga i julgran varken när åskan går eller när den säger sig bytt kurs!

Read Full Post »