Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anlagd brand mot moské i Eskilstuna’

Noterar med ickeförvåning att stora flertalet svenska media i stort missat den nyhet som SR, Sveriges Radio, kom med vid 18-tiden på Annandagen: Just nu finns ingenting konkret som tyder på att moskébranden i Eskilstuna är anlagd. Polisen tar tillbaka uppgifterna om att någon skulle ha kastat in ett föremål som startat branden.Polisen tar tillbaka uppgift om attack mot moskén, Sveriges Radio 26 december 2014

Polisen inte längre säkra på uppgifter, SvD 26 december 2014

OM Terrordådet inte var en våldsam brand för att någon kastat in ett föremål,
OM det inte var utifrån kommande projektil, undrar vilken med tanke på den snabba spridningen,
Vad var det då som orsakade branden som fick det katastrofala förloppet?
Vad säger då alla de som varit alldeles för snabba att kasta skulden på extremhögerns rasister?

De senare måste precis som alla extremistgrupper på högerkant och vänsterkant hållas under lupp för de står inte bara utanför Riksdagen utan också utanför och på tvärs med Sveriges Rikes Lagar. Därom råder det ingen tvekan.

Men i ärlighetens namn, är det inte bättre att vänta ett tag till nu när Säpo är inkopplat. Låt Säpo göra sina utredningar innan ”allmänhet och media” sprider uppgifter som kanske är men också kanske inte är sanna!

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Det finns grader i helvetet. Juldagens brandattentat mot moskén i Eskilstuna måste av flera skäl kategoriseras som ett dåd av värsta slaget. Dels för att det fanns människor i lokalen – ett 70-tal enligt uppgifter till Ekot – varav fem skadades. Dels för att attacken riktar sig mot den grundlagsfästa religionsfriheten och respekten för det som ursprungligen kallades kyrkofrid. En inte allt för vågad gissning är att dådet också färgas av ett visst mått av hat och främlingsfientlighet.Det brinner, DN huvudledare på ledarsidan för 27 december 2014
Ja det brann. Ja det är förskräckligt terrordåd OM det visar sig vara ett brandattentat även om polisen nu talar om att det ”vittne” som påstods ha sagt sig se någon slänga in något inte visat sig gå att finna. Men det är viktigt att sluta upp med desinformation i alla skarpa lägen. Viktigt att vänta innan man beskyller någon. Kan bli allvarlig backlash för trovärdigheten annars.

Säpo utreder attack mot moské, GP 26 december 2014

Förstår att de som tillhört moskén är oroliga. Som minst bedömdes attack härom året som anlagd brand med rasistiska förtecken.

De tvingas vakta moskén i natt, Expressen 26 december 2014

Men vi andra, vi bör ta ett djupt andetag och inte slänga beskyllningar omkring oss. Det är illa nog att en moské så snabbt kunde fatta eld som utvecklades på det sätt som skedde. Dålig grundkonstruktion med för mycket plast eller lättantändlig isolering har säkert oavsett brandorsak spelat roll. Brandskyddsgenomgång bör göras i alla kyrko- och andaktsrum med utgångspunkt från de byggnadsmaterial som användes när respektive byggnad byggdes. Stora förändringar i krav på de byggnader där människor får samlas har skett under de senaste 20-30 åren. Långt ifrån säkert att alla byggnader som används är lämpliga ur brandsäkerhetspunkt.

Sedan har Säpo det vanlig polis inte har, helt i enlighet med gällande svenska lagar sedan slutet av 1920-talet. (Det var först FRA-lagen som reglerade signalspaning och begränsade vilka som får begära spaning, varför samt satte signalspaning under demokratisk kontroll) Vi får invänta som minst den första rapporten som Säpo lämnar innan vi något så när vet VAD som hände och VARFÖR. Om ens då.

All terrorism oavsett från vilket håll, oavsett om det är en politisk grupp, en utbrytargrupp i religionsgrupp eller en autonom grupp så gäller: Det är varken acceptabelt är tillåtet enligt Regeringsform och Brottsbalk att försöka tvinga på andra människor Tyck som jag åsikt med våld. Terror är terror oavsett vem eller vilka som ligger bakom terrordåd

Det uttalande som polisen nu gjort bör bringa till eftertanke samt också till att du som läser eller hör något påstående börjar fundera i termer om Syfte och Tendens med uttalande som görs. Självfallet bör du också ställa dig frågan: Vem eller vilka är källan som media och politiker använder som referens till sitt ställningstagande.

Se även: Hur tänker folk? Terrordådet i Eskilstuna Även jag gick i fällan och förutsatte utifrån att polisen lämnade uppgift om vittne att det handlade om någon sorts terrordåd dock oklart vilken sorts.

Read Full Post »

En av de viktigaste bitarna i en demokrati, är att aldrig någonsin peka ut någon enskild eller grupp som skyldiga oavsett vad som hänt. I SVERIGES RIKES LAGAR liksom i flertalet andra demokratier är en person/grupp att betrakta som oskyldig till dess motsatsen bevisats.

När Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kallar det ett angrepp på religionsfriheten, så är det inom ramen för vad som går att anta men på gränsen. Bah-Kuhnke: Angrepp mot Religionsfriheten, DN 25 december 2014

Men det är viktigt att inte gå längre. För det finns två grupper utanför den angripna Dawa muslimska trosgruppen som har ett horn i sidan till dessa. Den ena finns på yttersta högerkanten långt från alla Riksdagspartier. Den andra finns bland de muslimer som i andra länder, bl.a. Egypten gått hårt fram med Dawa’s muslimer.
Se Hur tänker folk – terrordådet i Eskilstuna

Däremot har inrikesminister Anders Ygeman (S) gått långt över vad som är tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommenterar också det som hänt:

-Det är vidrigt, det är oacceptabel och det är ett område där samhället måste skärpa sina åtgärder. Vi gör inte tillräckligt för att klara av att skydda oavsett om det är en moské eller ett annat trossamfund. -Det var därför vi redan i regeringsförklaringen sade att vi vill jobba mot hatbrotten.

TT: Du börjar direkt att prata om hatbrott, men vet vi i nuläget att det här var ett sådant?

-Nej, i nuläget vet vi inte, men polisen har bekräftat att det är en anlagd brand och det är klart att vi ska invänta att vi vet att det är det. Men även om det skulle visa sig att just den här händelsen inte är ett hatbrott så har det varit ett antal andra händelser som varit nog så allvarliga.Lag och hävd fördömer attentat, GP 25 december 2014

Terrorattentat oavsett om det är hatbrott eller ej. Saker bör kallas vid sina rätta namn och terrorattentat är det frågan om vem eller vilka som än ligger bakom!

Att media och enskilda personer kan ha uppfattningar och äger rätten att uttrycka dessa, innebär INTE att en svensk minister får föra fram förutfattade mening om att det skulle vara frågan om hatbrott. Sanningen är aldrig enkel men det är viktigt att Sveriges valda representanter inte pekar ut någon direkt eller indirekt och absolut inte uttalar förutfattad mening om vad det är för en typ av brott. Det är inte ens tillåtet för någon som är svensk representant för svenska folket! Att beskylla någon enskild/grupp för att stå bakom, faller under Brottsbalken.

Även om det kan tyckas självklart var de skyldiga hör hemma, så är det viktigt att följa Sveriges Grundlagar för alla som tillhör det Offentliga eller som inröstade politiker sitter på en eller annan politiskt tillsatt post.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kallar branden för ”ett avskyvärt illdåd” i en skriftlig kommentar till SvD:

– Jag hoppas att de skyldiga kan gripas. Motivbilden är ännu inte klarlagd, men det är svårt att tro annat än att detta grova våld riktades mot muslimer som grupp och Islam som religion. Det är då ett fegt angrepp på religionsfriheten och på enskilda människor. Det kan vi inte acceptera i Sverige. Vårt land måste stå upp mot främlingsfientlighet och för grundläggande mänskliga rättigheter.Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014

Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014
Nu är det upp till polisen i första hand, Säpo i andra att fastställa vem/vilka som ligger bakom. Att peka finger innan det finns bevis är att stärka redan vidrigt självförtroende hos ytterlighetsgrupper som kanske, kanske inte har medlem/-ar som ligger bakom.

Read Full Post »

Det finns folk, så finns det folk och så finns det de som utanpå ser ut att vara folk. Vad de har inuti det vete ……!
Kom inte och säg att det endast är på yttersta högerkanten dessa farliga karikatyrer till folk finns. Det är inte sant. Jag behöver bara nämna Pol Pot för att det skall stå klart får alla att det finns rasister, verkliga rasister, och fascister farliga fascister även på yttersta vänsterkanten.

Men ändå. Någon måtta på oförmåga att förstå att om de själva är så tokiga att de vill vålla skada för sina förmenta motståndare genom att göra rent terrordåd, kan inte hitta annat ord, så kan inte resultatet bli att deras egna subjektiva värderingar från vanligt folk oavsett politisk hemvist kan bli annat än krympta och möter mer och mer motstånd, motvilja och avståndstagande.

Problemet är kanske större än många inser. Det är troligt, men inte säkert att det är i de rent islamofoba grupperingarna sådana här terrorister finns. För att få lite större perspektiv på det hela krävs historisk kunskap och kunskap i nutidsreligionshistoria. Dawa Centret i Eskilstuna är ett av många Dawa Center som vuxit upp runt världen i efterdyningarna av 1970-talets studentvåg.

I Dawa har många islamistiska grupperingar funnit en gemensam grund speciellt efter det att Dawa vuxit ur sin Egyptiska vagga. I den Egyptiska vaggan The Saladi Dawa of Alexandria fanns från början Salafinister som blandade gammal muslimsk socialhistorisk tolkning av världen med sin önskan att återvända till det som Dawas officielle grundare kallade ”true Islam” i en fientlig samhällsmiljö, såväl i muslimska som icke muslimsks länder i världen. I Egypten och i stora delar av Afrika anses Dawas främsta religiösa motståndare vara det som brukar kallas ”Egyptiska Brödraskapet”. Dawaisternas gemensamma grund utgår från Sunnimuslimsk tradition.

Så sent som i förrgår hörde jag på bussen en svensk kvinna, gift med en muslim och klädd enligt traditionen, bli djupt upprörd över att det skulle finnas olika tolkningar av Koranen utgående från uppfattningen om Fatima, Muhammeds dotter.

Vi får inte helt glömma bort eller förkasta möjligheten att de strider efter Muhammeds död som blossade upp mellan anhängare till Muhammeds ställföreträdare, som av ena gruppen ansågs vara Muhammeds efterträdare, och de som uppfattade det som om Muhammed gett Fatimas make rätten att efterträda honom som muslimernas enväldige ledare, finns med i bilden. Drastiskt att föra fram den tanken? Tror tyvärr inte det.

Såg redan för några år sedan och hörde flera uttalanden om skillnaden i synen på hur Islam skulle tolkas samt spridas. Irak och de grupper som stödjer sunnimuslimernas stärkta ställning i Irak efter 2003 respektive deras religionspolitiska motståndare några att titta närmare på. Det finns stora skillnader i hur man inom de båda inriktningarna ser på samvaron med kristna. Så var det redan hos de historiska Salafinisterna som alla som läst religionshistoria eller gjort djupdykning i de kristna Korstågens historia väl vet.

Oavsett vilka som ligger bakom, så är det ett terrordåd med religiösa förtecken. Stora frågan är: Vem är så in i bomben dum i huvudet att han/hon går och tror att deras egna vridna idéer skulle gynnas av att slänga in något som vållar brand. Det är illa nog när vi här i Göteborg vid flera tillfällen sett mordbränder på bilparkeringar. Sett det utanför mitt eget fönster två gånger under senaste 16 åren. Förste som gav sig på en meningsmotståndares bil han var åtminstone sne själv från början till slut. Finns inte mer. Men de andra? Hur tänkte de?

Hur tänker den/de som ligger bakom dådet mot moskén? Det är backlash och självmål för de tankarna. Slår tillbaka och visar under tiden på mänsklig ynklighet.

Anlagd brand i moské o Eskilstuna, GP 25 december 2014
Krossade fönster för att fly moskébranden, Expressen 25 december 2014
Kraftig brand i en moské i Eskilstuna, Expressen 25 december 2014
Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, DN 25 december 2014
Kraftig brand i moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014
Polisen: Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014

Read Full Post »