Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Andra Världskrigets barn’

Det är skrämmande att det finns de på vänsterkanten som inte ens sopat framför egen dörr ändå har mage att ge sig på Drottning Silvia för att hennes far var medlem i nazisternas parti. Observera två saker:
* För det första var tiderna annorlunda under 30-talet än vad de är idag. Det var Sverige inte Tyskland som hade rasbiologisk forskning och det med höga myndigheters och politikers goda minne. Det var Sverige som land genom våra politiker som nekade en hel del judar som under de närmaste åren före krigsutbrottet och i början av kriget ville fly till Sverige.

* Inget barn väljer sina föräldrar. Inte ens en drottning har haft förmånen att välja sina föräldrar.

Inte ens om det varit möjligt för ett nyfött barn att välja till vilka föräldrar det föddes, så hade någon idag ägt rätten att skriva barnet som nu är vuxen, vem som helst, på näsan vad än föräldrarna varit medlemmar i för snart 80 sedan. Inte heller om någon av föräldrarna begått det skändligaste brott som tänkas, skulle det ge någon rätten att skriva barn på näsan för detta. Arvssynden finns inte i den protestantiska kristendomen och borde inte finnas någon annanstans heller.

Starka reaktioner på nya uppgifter, GP 10 augusti 2011
Drottningen om pappans affärer, GP 9 augusti 2011

Jag finner det märkligt att Mats Deland, professor i Historia, fortsätter sin i och för sig viktiga granskning av Andra Världskriget med att dra slutsatser utan giltiga argument för att utifrån det ge sig på drottning Silvia.
Drottningens far tjänade på ”ariseringen”, Professor Mats Deland i Aftonbladet 11 augusti 2011

Observera att det var få tyskar som inte var med i något av de nazistiska grupperingarna. Mycket färre än vad som sägs efteråt. Observera också att nationalism rent generellt sett sågs som positivt långt efter Andra Världskriget även här i Sverige utan att det för den skull innebar att alla som var för nationalism var nazister.

Själv har jag aldrig haft något till övers för nazister och inte heller för deras gelikar på vänsterkanten. Uppvuxen som jag är, nu snart 62 år gammal, med så väl kända som okända motståndsmän i Norge och längs gränsen mot Norge har jag bara avsky till de som stod bakom de förföljelser vi idag känner till. Detta innebär inte att jag skulle drömma om att ge mig på något barn för vad deras föräldrar än gjort. Någon måtta på omänsklighet måste det väl ändå vara i ett fritt demokratiskt samhälle?

Tillägg 13 augusti 13.14 På förekommen anledning:
förtal och förutfattade meningar om barn till föräldrar som varit medlemmar eller stött nazister eller kommunister – kommer aldrig att publiceras i min blogg. Vill för övrigt tala om för signaturen Ina att hon inte har ett dugg aning om hur norrmän reagerar när det inte rör sig om barn till norsk person och nazist. Det är något annat för alla oss med norröne påbrå. Något helt annat. Sluta upp att förfölja och lär dig en sak: Sverige skall inte sätta sig på höga hästar och situationen i Europa var en helt annan med annan (märklig) människosyn o.s.v. Det ger dig inte rätt att förtala nu levande barn till någon!

Tillägg 20.47 30 januari 2012 Det är beklämmande att det fortfarande finns de som inte förstått att INGET BARN, OAVSETT VILKET, SOM INTE ADOPTERATS VID VUXEN ÅLDER HAR VALT SINA FÖRÄLDRAR. INGET BARN KAN BELASTAS MED FÖRÄLDRARNAS GÄRNINGAR ELLER OGÄRNINGAR! NU FÅR DET VARA NOG!
En uppvisning i oetisk journalistik av TV4, GP 30 januari 2012

För att vissa av journalisterna som försvarar angreppen på Drottning Silvia är ättlingar till judar och i vissa fall andra utsatta grupper som Nazityskland gjorde allt för att utrota, så är det varken etiskt, moraliskt eller ens mänskligt att ge sig på Drottningen i detta fallet eller någon annan i något fall i världshistorien under århundradenas gång för att en nu levande människa är barn eller barnbarn till någon som begått vidrigheter av de värsta slag. Barn väljer inte sina föräldrar!

Read Full Post »

Allra först vill jag säga att det gläder mig att Italien från midnatt förbjuder att sälja eller ge bort engångsplastpåsar. Bara biologiskt nedbrytbara plastpåsar och papperspåsar tillåts.
Italien förbjuder plastpåsar, DN 31 december 2010
OM en del politiker lyssnat på vad Naturvårdsverket förde fram avseende plastpåsar redan under kampanjen Håll Sverige Rent förde fram redan 1970, så hade vi i Sverige kanske varit de som gått före….. men det rådde ju fortfarande köp slit och släng i Sverige på den tiden 🙂

Så önskar jag också att Jan Scherman för en gångs skull kunde lära sig, han borde ha egen erfarenhet för på Katedral var han oftast nämnd som sin fars son (fadern var populär läkare) när han nu inte nämndes som en som försökte(!) verka intellektuell, att inget barn, inte ens en Drottning, fått ynnesten att välja sina föräldrar.
Elitistiska dagisbarn, Jan Scherman på Aftonbladet Kultur 31 december 2010
Se även Inget barn, Norah4you 12 december 2010

För övrigt är allt inte så enkelt som en del mediafolk tycks tro det där med Andra Världskriget. Varken när det gäller tyskar eller för den delen norrmän eller fransmän. Många har fått oförtjänt dåligt rykte för att de med fara för livet trots annan övertygelse gick med i nazistiska kretsar för att jobba i motstånd inifrån. Endast Norge har börjat ge de bland dessa som fortfarande lever upprättelse. Jag säger inte att Silvias far var bland dem i Tyskland, bara att jag sett uppgifter när jag läst historiska dokument som gör att det inte går att säga säkert det fanns kanske skäl som inte kommit fram som gjorde att han efter kriget anställdes av svenskt företag i Brasilien. Det säger jag som hatar allt vad nazister var och är. Hatar? Ja. Jag hatar alla som dömer andra som varande dem själva underlägsna. Normalt hatar jag inte grupper, men här gör jag ett undantag. Subjektivt ja visst, men så har jag också kännt en del motståndsmän, ofta namngivna i böcker, under mitt liv.

För övrigt fanns det inte många dagisbarn på den tiden i Linköping. Fler var nyckelbarn och en och annan hade barnflicka medan vi vanliga dödliga hade våra mammor hemma i stor utsträckning.

Läste nyss Corren (Östgöta Correspondenten). En av de många skickliga läkarna som Barnmedicin på US har (och har haft), professor Johnny Ludvidgsson avslutar det gamla året med en nyhet som heter duga: ”Sverige kan bli först i världen med ett vaccin mot barndiabetes. Vaccinet som bygger på en upptäckt gjord av bland andra professor Johnny Ludvigsson i Linköping, testas nu på 660 barn och unga, i Europa och USA.
Linköpingsupptäckt kan leda till:Svenskt vaccin mot barndiabetes, Östgöta Correspondenten 31 december 2010
Ryktet, vet inte hur sant det är för det har jag inte kollat, nådde mig redan för några veckor sedan att det är anmärkningsvärda resultat som testerna hittills visat. Tummen upp!

Bland de som jag gör tummen ner för är LO:s chefsekonom Lena Westerlund. ”Klimatfrågan är utan tvivel vår tids globala ödesfråga. Folkopinioner är starka på flera håll och de ekonomiska realiteterna trycker på. I mina begränsade ekonomögon ter det sig som att det råder bred konsensus bland klimatforskare att den naturliga växthuseffekten sakta förstärks. Jordens medeltemperatur ökar och att ökningstakten verkar ha blivit högre med tiden. Utsläpp av koldioxid från industri, energianläggningar och transporter och skövling av skog är sannolika orsaker till det. En höjning av jordens medeltemperatur om två grader under de kommande hundra åren bedöms innebära stora skaderiskerMarknadskrafterna löser inte klimatproblemet, GP Debatt 31 december 2010
Det finns inget klimatproblem. Så länge som de sk. experterna inte ens klarar av att göra korrekta inmatningar av avlästa värden ens för staden Stockholm som ju alla vet ligger vid större vatten än staden Uppsala……

Jag skrev om det i min blogg i maj: Utdrag ur Miljöhot konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.” Läs också Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009

Detta betyder inte att vi inte har stora miljöproblem, som jag antydde i inledningen av denna bloggartikeln. Det har vi och i princip hela jordklotet. Bristen på rent vatten och avsaknad av ren luft är stora miljöproblem i sig för en stor del av jordens befolkning. Vi släpper ut allt möjligt i vattendrag och luft. Så mycket att det numera utgör en risk inte bara för ett stort antal utrotningshotade djurs fortplantning. Problemet närmare sig människans fertilitet med snabba steg. För att kunna lösa miljöproblemen, inte ett fiktivt klimatproblem – det existerar inte, behövs att vi börjar hemma. T.ex. genom att var och en minska användning av hel- och halvfabrikat som frestar på vår miljö, våra reningsanläggningar samt drar mycket onödig energi i form av långväga transporter av varor. T.ex. genom att sluta köpa plastpåsar när vi bär hem våra varor. Det måste börja hemma. Inte i politikers eller medias tal om miljö utan hos var och en genom att välja bort plast där det finns vettiga alternativ. Tygpåse som tvättas och återanvänds eller papperskasse……

Read Full Post »