Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ämnesbehöriga lärare’

Reblogg från Norah4you för 3 år sedan. Som jag skrev redan då, 2010: Det behövs rektorsutbildning med legitimation.
För Socialdemokraterna har det tagit tre år att inse att kvalitetsutbildningen på skolans personal skall gälla ända till toppen. Bättre sent än aldrig Socialdemokraterna. Men det hade varit bra, om Ni förstått att det INTE är det nya rektorsuppdraget som gör detta möjligt. Tvärt om var det Socialdemokratiska politiker som efter Göran Perssons Kommunalisering av skolan fördärvade genom att hellre välja ekonomer än rektorer som kan skolvärlden!
Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet, DN 20 oktober 2013
Höj utbildningskrav på rektorer, Aftonbladet 20 oktober 2013

Norah4you's Weblog

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering…

Visa originalinlägg 1 218 fler ord

Read Full Post »

räkna med att få tjänster som i åratal blockerats av icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare! Vid ett tillfälle år 2005, månaden innan jag råkade ut för den skada som fördärvade vänster knät och höger foten, så fanns det i Västra Götaland över 100 ämnes- och stadie behöriga Samhällskunskapslärare som oavsett vilka kombinationer de hade i andra ämnen, svenska; historia+geografi, historia+geografi+religion, historia+religion m.m. gick arbetslösa trots att de som var anställda och i flera fall anställdes på Samhällskunskapstjänster i kommunala skolor aldrig läst Samhällskunskap på universitetet eller Lärarhögskolan.

En av de som anställdes på vikariat var en fd Chalmers lärare i Fysik som skolat om sig till Fysik-Matematiklärare och gått på Lärarhögskolan fick däremot i sin 75% tjänst halvtid som lärare i Samhällskunskap kombinerat med 25% Matematik. På den skolan fanns ingen Fysiklärare som läst Fysik, däremot Kemi som de kommunala skolorna kombinerade Fysik med, över gymnasienivå. På många skolor anställdes helt obehöriga som inte gått en dag på Lärarhögskolan i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare. Rektorer och nämnder, samt även lokala Lärarförbundet, ansåg att det som var tänkt som undantag i gamla Skollagen gällde när ekonomin tröt.

Så Miljöpartiet kan orda bäst de vill om att 12.600 ”lärare” skurits bort. Tack och lov att det börjar bli ordning på torpet! Så tokigt som det varit bör det aldrig få bli igen. Själv varit med om att obehöriga fått tjänster och att det inte hjälpt att lyfta frågan. Även varit med om att bli uppringd från en rektor i stad vid Vänern som ville anställa mig som Kemilärare(!) fast tjänst för enligt honom så kunde ju vilken 4-9 lärare som helst ta vilka ämnen som helst. Mitt svar var: OM han var beredd att ringa och varna Brandkåren varje gång jag skulle gå in i kemisalen, så fick jag väl försöka, men jag har inte satt min fot i en kemisal sedan våren 1968! Han förstod problemet och varför det inte var lämpligt……

I Alliansens skola har 12.600 lärare skurits bort, DN debatt 5 juli 2013 Det var just det – de var inte ämnes- och inte stadiebehöriga, en hel del i Grundskolan har kunnat tränga undan verkligt behöriga helt orättmätigt för att de varit lärare med t.ex. Folkhögskollärarutbildning….. Kunskaperna i Samhällskunskap, Matematik och Fysik har som resultat blivit låga i samhället. Även bland en del politiker. P:

Se även Läxan borde vara ämnes- och stadiebehöriga, Norah4you 30 september 2010 samt
Erfarenhet utan grundläggande kunskap är det som raserat för elever och lett till att många elever idag har svårt att uppnå kunskapsmålen!

Det är beklagligt att det finns en enda som undervisat år ut och år in i ämne ‘läraren’ själv inte är utbildad i. Än mer beklagligt är att dessa ‘lärare’ gnäller och försöker kräva övergångsregler om de själva inte vidareutbildat sig i ‘sina ämnen’ under åren. Erfarenhet inte nog, Norah4you 25 april 2013

Read Full Post »

Erfarenhet utan grundläggande kunskap är det som raserat för elever och lett till att många elever idag har svårt att uppnå kunskapsmålen!

Det är beklagligt att det finns en enda som undervisat år ut och år in i ämne ‘läraren’ själv inte är utbildad i. Än mer beklagligt är att dessa ‘lärare’ gnäller och försöker kräva övergångsregler om de själva inte vidareutbildat sig i ‘sina ämnen’ under åren. Allra värst är det, om man tänker på de många möjligheter som erbjudits kommunerna och lärare i form av Lärarprojekten under Göran Perssons tid vid makten. (Jag gick själv Lärarprojekt IV. Långt avbrott i SO-lärarutbildning pga ett benbrott i början av 1990-talet som ledde till att studiemedel endast kunde beviljas för 1 termin men 2 behövdes….)
Under Alliansens tid har pengar avsatts till Lärarlyftet. Det finns många kommuner som försökt komma undan billigt genom att inte betala B-lön till lärare som kompletterat. Det finns många av de gnällande som själva inte insett att ÄVEN om de hade haft full legitimation dvs varit ämnes- och stadiebehöriga i de ämnen de undervisar i redan för 25 år sedan, så hade det krävts minst en oftast mer än en vidareutbildning i varje ämne de undervisat i under dessa år. Vetenskapliga kunskaper inom såväl NO som SO-området är idag helt andra än det de lärt sig och skiljer sig drastiskt från det undervisningsmaterial som finns i många skolor!

Gnällspikar är de som inte har velat ta sig tid till det som är varje ämnes- och stadiebehörig lärares stora bit vid sidan om undervisning, förberedelser, rättningar, elevvårdssamtal o.s.v. Den stora biten är att varje ämnes- och stadiebehörig lärare har skyldighet att se till att skaffa sig ny kunskap och vidareutbildning. Inte bara i undervisningsmetoder.

Några exempel på vad varje lärare i SO-ämnet idag måste kunna utan och innan:

Geografi:
* För att kunna förklara vulkanutbrott, orsak; verkan samt konsekvenser i luft och vatten krävs djupare kunskaper om jordens historia. Det räcker inte med det som står i Geografiboken för 7:an även om den är mycket mycket bättre när det gäller att förklara plattors rörelser som orsakar såväl jordbävningar som vulkanutbrott på land och i hav. Man måste förstå såväl hela perioden från det att Pangea fanns för cirka 254 miljoner år sedan. Men man måste också ha med sig kunskapen om Archimedes princip för att kunna förklara hur det kom sig att istiderna påverkade trycket uppifrån på kontinentalplattorna i den mån de täcktes av isen och följderna in i vår tid av detta. Dvs såväl landhöjning, strandförskjutningar, havsnivåförändringar o.s.v.
Med andra ord: Den lärare som inte har de grundläggande kunskaperna klart för sig själv och förstått att de gamla modellerna som lärades ut fram till 1970-talet i läroböcker runt jorden, den läraren har inte förutsättningar att kunna lära ut det vetenskapen idag känner till.

* Landsgränser har förändrats. Det är få gränser ens i Europa som varit desamma under de senaste 100 åren. Gränsen mellan Sverige och Norge är i det sammanhanget ovanlig. Den lärare som inte kan sin historia från början av det som kom att leda fram till Första Världskriget, dvs hela kolonisationstiden då Europa hade länder som koloniserade världen, monarkier som gifte in sig med varandra och/eller länder som aldrig höll sams utan grälade om sina gränser, sin religion eller sin etniska tillhörighet, den läraren har inte kunskap nog att ens förklara dagens karta för en sjundeklassare!

Hjälper inte med lärarerfarenhet om kunskap i det som skall läras ut saknas. Jag talar inte om ytlig allmän kunskap. En elev i en svensk skola har rätt att få lära in från lärare som har djupkunskaper och bredd i de ämnen läraren lär ut! Allt annat är ren och skär flumpropagande från de som inte tagit sitt arbete på allvar! Tror dessa att människor som jobbar i den privata sektorn kunnat kräva att få behålla sina jobb när datorisering skedde om de som arbetat med t.ex. administration eller montering inte hade vidareutbildat sig i de nya kunskaper och tekniker som följde av datoriseringen?

Nya reglerna väcker ilska bland lärare, DN 25 april 2013

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne hur en SO-lärare utbildad i religion, historia och geografi kan med att påstå sig behärska samhällskunskap som är ett mycket komplicerat ämne där det krävs verkliga djupkunskaper för att kunna förmedla det som står i Kursmålen att varje elev skall uppnå. Resultatet av att vi haft så många ämnes- och stadieobehöriga lärare i Samhällskunskap har jag gång på gång pekat på i denna bloggen. Lämpligt sökord är Regeringsformens 1 kap 2§!
Hon har undervisat i 23 år – men det räknas inte, DN 25 april 2013
Självfallet skall inte det räknas när hon är så dum, vilket i och för sig är tillåtet i Sverige men dumt att visa, att hon själv i hela sitt inlägg visar att hon saknar grundläggande förståelse och kunskap för ämnet Samhällskunskap! Hon har haft 25 år på sig att läsa t.ex. på 1/4 fart för att som minst läsa något i ämnet Samhällskunskap alternativt Statskunskap på Universitet! Det är dessa proppar som gjort att det funnits gott om arbetslösa ämneslärare i ämnet Samhällskunskap om de haft det som huvudämne!

Tillkägg 23.40 25 aprils dummaste förslag står GP:s ledarsida för Validera lärares kunskap, GP 25 april 2013 Vi hade inte haft en tiondel så många politiker, journalister, tjänstemän och andra ute i verksamhet som haft så extremt dålig kunskap om vad som krävs av alla speciellt av all Offentlig verksamhet enligt våra Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§ är bara ett exempel, Begränsningar som finns om Yttrandefrihet, Tryckfrihet och begränsningar om vad som verkligen Offentlighetsprincipen medger ‘rätt’ att få ta del av o.s.v. är bara några av skrämmande exempel som kommit upp senaste åren JUST FÖR ATT ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP INTE HAFT ÄMNESBEHÖRIGA lärare, i värsta fall inte ens lärare som gått lärarutbildning!
Hade det varit så enkelt att dessa som undervisat utan utbildning hade haft kunskapen i det de undervisar i, så hade som minst varenda en av samhällskunskapslärarna som ej haft utbildning direkt skaffat sig den när Lärarprojekt och andra möjligheter för vidareutbildning började ges – och det var inte under Alliansens tid. Att inte få kunskapen validerad när man inte gått till universitet och anmält sig som minst på deltidskurs på distans, något de borde klarat om de verkligen haft kunskaperna, det är inte något att gnälla över. Mer än 14 års möjlighet att komplettera är inte något som går att bortförklara med krav på valideringar!

Read Full Post »

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering av lärares arbetstid.”

Tja, dessa 10 timmar är bl.a. till för att förbereda för lektioner och läsa in till lektioner både det som finns att tillgå på Sveriges många gånger dåligt utrustade skolor där än idag det finns elever som tvingas arbeta med kartböcker (ibland även vanliga böcker) där händelseutvecklingen efter järnridåns fall 1989 fortfarande som bäst avspeglar det som hände fram till 1995! Där läroböckerna i historia m.fl. ämnen är enkelriktade utifrån flumskolans snuttifikations teknik där avsaknad av djup och sammanhang är så stort att bara det kräver en hel del extra arbete av varje SO-lärare (samma för alla andra lärargrupper också) för att kunna anpassa stoffet inte bara till en skolklass som idag inte sitter stilla som elever gjorde för 30 år sedan utan som bäst klarat av att hitta penna, suddgummi och förhoppningsvis sin egen sittplats när 5-8 minuter gått av de 40 minuter som lektionen oftast är.

Läraren som i en vanlig svensk skolklass inte bara har problem med oroliga elever utan också i en normal 7:a (exempel) har en kunskaps- och förståelsebredd hos eleverna som kan sträcka sig från 4:e klass läs- och läsförståelseförmåga upp till de som mycket lätt skulle klarat 8-ans och 9-ans SO-böcker med gott resultat. Läraren måste alltså på dessa 10 timmar även anpassa stoffet till enskilda elever OCH vilket är mycket viktigt eller rättare sagt dessa sk. skolledare redan borde vetat: En lärare som skall undervisa samma lärostoff i 3-4 klasser samtidigt, kan ytterst sällan även om alla elever har goda svenska kunskaper, vilket långt ifrån alltid är fallet, undervisa på exakt samma sätt – men däremot undervisa utifrån samma kunskapsinnehåll på för varje enskild klass anpassat sätt OCH vara beredd med extra texter utifrån varje klass elevers behov d.v.s. förenklade texter till de som har svårt att läsa alternativt ha annan undervisningsmetodik för dem samtidigt som andra elever i exakt samma klass kan behöva både en och två extra fördjupningar för att inte sitta sysslolösa.

Härutöver skall läraren stå till förfogande för föräldrar som behöver ringa även utanför kontorstid. Långt i från alla föräldrar har möjlighet att ringa på kontorstid, hur står det till med nutidskunskapen ‘kära’ skolledare. Läraren skall förkovra sig själv. Jag talar inte om de kurser som skolan/kommunen högst eventuellt bekostar i vidareutbildning och där nedsättning i tid eller annan kompensation utgår. Nej det jag talar om är att varje lärare som vill följa med i den forskning och vetenskapliga utveckling som finns i ämnet och som krävs att läraren har ett hum om inte kan läsa sig till det sittande på skolan som ytterst sällan har den vetenskapliga litteraturen som läraren behöver lugn och ro för att läsa in. Lugn och ro är det sällan på skolans arbetsrum. Men det är klart är man inte själv utbildad i metodik, didaktik, pedagogik OCH barn och ungdomars utveckling är det självfallet lätt att gå och tro att alla barn är lika och att samma lektion kan hållas gång efter gång; att elevers inlärning av det utlärda går att mäta med fyllerifrågor eller alternativsvarsfrågor och att allt blir bra bara man fortsätter i flumskolans spår!

ALLA barn är lika värda men varje barn är olikt de andra i samma klass. Det är inte bara förkunskaper, lästeknik, läsförståelse, intressen och egen bakgrund som skiljer. Barn utvecklas olika fort både hormonellt och kulturellt också. Där det i ena fallet är nödvändigt med förenklad text och att ge eleven extra stöd i olika form för att klara ens de enklaste arbetsuppgifter är det i det andra fallet så att det nästan skulle gå att sätta gymnasieböcker i händerna på en elev. Detta och mycket mer ingår i en ämnes- och stadiebehörig lärares utbildning, men är inte ett krav för skolledare att ha ett uns kännedom om.

Legitimering av rektorer och skolledare behövs å det snaraste! Det är inte acceptabelt att tillsättande av icke färdigutbildade rektorer på skolledartjänster får fortgå.

Tillägg 16 mars 05:53 En avart som varit förödande för skolelever och lärare är att skolledare och rektorer kunnat skära ner på anslagen till skolbiblioteken pga av en brist i bibliotekslagen. Bibliotekslagen har misstolkats på samma sätt av skolledare och rektorer i landet som de misstolkat rätten för rektorer att själva avgöra en potentiel lärares behörighet. I det senare fallet fått till följd att många av Sveriges elever från kommunaliseringen och fram till idag inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare. I det förra fallet att såväl lärare som elever i många av Sveriges skolor inte har tillgång till ett skolbibliotek där t.ex. uppslagsböcker har med uppdelningen av såväl gamla Sovjetunionen som fd. Jugoslavien i nya av FN godkända stater. Ett minimalt anslag till skönhetslitteraturen gör att inköp de senaste 20 åren ofta är ensidiga tillskott av böcker utifrån den biblioteksansvariges egna värderingar om hur skönhetslitteratur för unga skall se ut och vara samt har utrymme att rymma inom den mycket magra budgeten.

Det enda krav som finns på kommunerna är ”lämpligt fördelade skolbibliotek”, en luddighet som många skolledare har sparat pengar på. Skolinspektionen har heller inte haft som sitt uppdrag att kontrollera om bibliotekslagen följs.

Men genom att skärpa lagen om skolbibliotek och flytta den till skollagen, kommer de rektorer som helt struntar i skolbibliotek att kunna prickas. Senast inför höstterminen 2011 bör alla som idag inte har skolbibliotek ha en lösning. Regeringen räknar med att reformen kostar cirka 25 miljoner kronor per år.Bibliotek krav för alla skolor, SvD 1 mars 2010

Redan det existerande förhållandet på stor del av Sveriges skolor avseende skolbibliotekens utformning och omfattning är ett tillräckligt argument för att tillbakavisa skolledarnas krav på att styra lärarnas förtroendetid av rent ekonomiska skäl. När det inte finns tillräckligt med aktuella böcker, forskningsrapporter, vetenskaplig litteratur etc att tillgå på skolan, så skulle varje lärare ha rätt att kräva ersättning för resor fram och tillbaka till närmaste fullständiga bibliotek för att skollagens krav på allsidighet utveckling utifrån demokratisk ståndpunkt skall kunna genomföras.

Hur många övertidstimmar som en lärare gör varje vecka för att klara av förberedelser till lektioner, skrivningar, efterarbete inklusive rättningar och idag får kompensation i form av ledighet för, det är svårt att uppskatta. En mellan tummen och pekfingret analys jag själv gjorde för länge sedan ger fler övertidstimmar än vad något fackförbund skulle godkänna. Dvs långt över de 150 + 150 timmar per individ (i detta fallet lärare) och år och som om det inte fick tas ut i form av kompensationsledighet som nu vid tider då eleverna inte är i skolan skulle behöva betalas ut. Obs multiplicera antalet lärartjänster i Din kommun med 300 så får Du fram ett lägsta belopp som kommunen skulle tvingas betala ut för att ens upprätthålla nuvarande låga skolkvalite.

Utöver detta så verkar det som skolledarna missat att en normal lärare som arbetar heltid idag gör 45,5 timmar varav 10 timmar är förtroendetid…… Vad skulle det kosta kommunerna att sänka lärarens arbetstid till 40 timmar i veckan i form av sämre stödmöjligheter för de elever som skolledarna säger sig värna samt i form av ökat antal anställda som skulle krävas? Vissa har tydligen inte bara missat vad som lärts ut under SO-lektionerna om Sveriges Grundlagar utan även missat den mycket nödvändiga övningen hemma i ämnet matematik!/Inger E (norah)

Stämpelurets makt, DN huvudledare 16 mars 2010 sätter fingret på problemet att skolledare, rektorer och politiker lever kvar i 1950-talets arbetsmiljö.

Read Full Post »

Förvisso finns det alltför många kommunala skolor och privata som av besparingsskäl, fast andra skäl anges ofta, hellre anställer en obehörig lärare, dvs en lärare som inte gått på lärarhögskolan eller möjligen bara någon termin, än en ämnes och stadiebehörig lärare. Det har varit ett otyg på samma sätt som de ämnesobehöriga lärarna som fått undervisa i ämnen som de själva kanske inte ens läst sedan sin egen gymnasietid.

Inte är det så viktigt med behöriga lärare hörs det ibland. Det viktigaste är att de kan sitt ämne. Tyvärr är det inte så. Tyvärr för eleverna har detta tillsammans med sänkta krav för betyg ute på skolorna, ökad oro i klassrummet o.s.v. gjort att kvalitén på undervisningen sjunkit katastrofalt under åren. Det krävs ämneskunskap, ja visst och på högre stadie minst C-nivå i ämnet. Men det räcker inte. En ämnesbehörig lärare har läst metodik, didaktik och pedagogik.

Är inte pedagogik som Wikipedia påstår samma som didaktik, nej inte riktigt. Pedagogik i undervisningen är frågan om både att välja rätt undervisningsmetod och rätt undervisningsteknik för varje enskild klassrumssituation. Metodiken är att gå längre än frågan ‘Vad skall läras ut’ för att i stället ställa frågan VAD skall läras in av eleven och Hur skall den enskilde eleven kunna lära in det som lärs ut. Det innebär att det inte bara handlar om undervisningsmetoder, undervisningsteknik eller undervisningspsykologi, det handlar om att kunna avgöra skillnader mellan olika klasser i vad eleverna behöver ‘hjälpmedel’ för att kunna lära in.

Frågan varför något skall läras ut eller in som Wikipedia ställer är här underordnat det som krävs i gällande läroplan och den kursrelaterade anpassning som varje skolas ämneslärare gjort/skall ha gjort. Det viktiga är att fånga elevernas intresse för varje nytt kursmoment. Du har cirka 30 sekunder till 1 minut att göra detta varje gång Du som lärare börjar på ett nytt avsnitt. Det handlar alltså om att välja rätt stoff, rätt metod och rätt approach. Men det räcker inte med det. Du skall som lärare alltid ställa dig frågan hur kan jag hjälpa eleverna att lära in det de måste kunna.
Det är också många andra viktiga kunskaper och tillämpningar som en behörig lärare har fått lära sig under de många åren på lärarhögskolan. Konfliktlösning, betygsättning, hur läroplaner skall tolkas o.s.v.

Obehöriga lärare må vara ämneskunniga, men de har inte de kunskaperna och det är därför de är billigare att anställa. Ett otyg för det innebär att eleverna inte får den hjälp och det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Därför är den nya skollagen viktig.

”Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot skolor som inte sköter sig. I regeringens förslag till ny skollag införs flera nya sanktioner för att komma till rätta med glädjebetyg, religiös indoktrinering och skolor som systematiskt undviker att anställa behöriga lärare” Ingress artikel I DN

Se även
Aftonbladet
SvD
Aftonbladet
Blogg Den hälsosamme ekonomen

Read Full Post »