Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Alliansfrihet’

samhällskunskapslektioner? Fler och fler ställer sig i kön av de som vill bevisa att de inte lärt in vad som lärts ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga lärare. Sverige har sedan mitten av Andra Världskriget haft säkerhetssamarbete både militärt och på underrättelsesidans civila del samt på regeringsnivå. Det som många tycks ha missat är att samarbetet faktiskt ökade under Palmes tid vid makten. Se Samarbetet gammalt, Norah4you 19 november 2010
och Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Redan när jag växte upp på Kindagatan i Linköping under 1950-talet, där bland grannarna fanns så väl militärer, aktiva politiker som forskare som jobbade för olika svenska säkerhetsorganisationer, där vi barn gick ut och in hos varandras familjer, var samarbetet mellan Sverige och USA ett känt faktum. Sverige har officiellt varit neutralt, med egen tolkning från Tage Erlanders tid och framåt vad som menas med neutralt.

Officiellt har det hetat att Sverige varit neutralt i fredstid syftande till Alliansfrihet i krigstid. Detta har dock aldrig någonsin inneburit att Sverige bland sina samarbetspartners haft Östblocket utan de samarbetsavtal etc. som funnits har varit med Nato eller med något av våra Nordiska grannländer som i sin tur haft nära kontakt med Nato. Sverige har på industriell nivå med svenska regeringars goda minne sedan Tage Erlanders tid, kanske tidigare, också haft direkt samarbete med USA när det gäller framtagning av t.ex. flygplans spaningsutrustning m.m. Läs Tage Erlanders memoarer och läs även vad som Ni som inte förstår detta borde ha läst in om Andra Världskriget. Har journalister och andra redan glömt t.ex. Catalinaaffären?

Läckor: USA ser Sverige som allierad, GP 2 december 2010
Reinfeldt hyllad av Bush för hemliga terrorsamarbetet, Expressen 2 december 2010
USA bekräftar svensk Natokoppling, SvD 2 december 2010
Läckor: USA ser Sverige som allierad, DN 2 december 2010

Read Full Post »