Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allergi’

är inte så lätt…. tydligen….
Skrev igår kväll om min dotters astmachock. Hon lades in på MAVA när inte behandling hjälpte tillräckligt. Kom till avdelningen som inte hade ett enda bröd utan soja i….. Inte alls lämpligt för sojaastmatiker…. inte för vanliga sojaallergiker heller. Undrar bara när det blev ok att på en del bröd skriva att de är gjorda efter gamla recept. Kan inte hitta ett enda brödrecept före 1990 som innehåller sojamjöl 🙂

Men det går att lösa. Jag sa till Monika att fråga efter vanligt knäcke. Wasa Husmans är dels ok för alla som inte är glutenallergiker men har dessutom av någon outgrundlig anledning i sig något som såväl fiskare sedan länge känt till att stillar illamående (utan smör/margarin så klart) som att vi astmatiker på 70-talet fick kännedom att det ger extra skjuts åt akutmediciner och hjälper de få minuter det tar innan kortison verkar och innan man ev. hinner ta fram en adrenalinspruta. Rekommenderas varmt. Tror inte det stod i den artikeln jag intervjuades i från mitten av 70-talet men jag kände till det redan då. Helst skall man ta det med starkt te. Te innehåller teofyllamin. Visserligen i svag mängd, men bättre än inget nu när det inte tillhör standard längre vid akutbehandling av astmachock.

Så skulle hon få frukost idag. Gissa vad? På MAVA en form av intensivvårdsavdelning light om jag fattat det rätt. Patienterna är uppkopplade men flera av dem kan gå uppe. Nå väl. Hon fick bröd hon tålde. Kaffe utan att de frågade, ingen kaffetant precis, och på brödtallriken låg utöver pålägg hon tålde l a k t o s f r i t t margarin ???? ….. Tur hon var vid medvetande för om hon inte varit det, så hade hon definitivt som sojaallergiker inte varit det efteråt! Det finns inget laktosfritt margarin i Sverige som kan garantera att det inte innehåller soja, sojaleciti, E322 eller andra restprodukter (!!!) från Karlshamns produktion…. Laktosfritt skall ALDRIG ges till sojaallergiker.

Finns några matföretag som skall ha extra beröm. Först och främst Halmstad Bröd, Skogaholms och sedan Lithells samt (hör och häpna) Findus. I samtliga fall har chefskemister/produktansvariga på studs ändrat så att produkter som är sojafria funnits att tillgå. Rekordet i snabbhet har Findus. När jag ringde dem för många år sedan om köttbullar lyckades de på 14 dagar få fram köttbullar som såväl soja som äggallergiker tålde. Skorpsmulor gjordes på mjöl, vatten och lite salt. Skorpsmulor av den kalibern finns på t.ex. Willys. Att de köttbullarna som Findus först tog fram som storpack dessutom var och är helt ok även för sockersjuka samt ett antal andra sjuka, var ingen nackdel.

Enda struliga på svenska marknaden var och är äggfabrikanter. Kan någon förklara varför höns i många fall föds upp på soja- eller fiskpellets/pulver? Varnar direkt alla som har sojaallergiska barnbarn att köpa så kallade Må gott ägg och även ett och annat hönseries som kallar sig ekologiskas ägg. Jag kollar alltid upp var äggen kommer ifrån. Vet vilka jag kan lita på för de ledande på t.ex. Stjärnägg ger jag inte mycket för när jag pratat med dem.

Tillägg 12.41 så svullnade hon upp igen. Hade fått laktosfritt bröd – trots att personalen och köket tror det så finns det INGET LAKTOSFRITT SVENSKT BRÖD UTAN ANTINGEN sojamjöl, sojalecitin, lecitin (obs om inget annat än lecitin står är det när man ringer tillverkare i 99% av fallen sojalecitin kan även stå som E322.) Det är INTE fritt från sojaprotein eller sojaoljas restprodukter – båda kan orsaka astmachock hos sojaastmatiker! Syrgas och mer betapred….. Det ligger något i det gamla talesättet att skall man vara sjuk på sjukhus måste man vara frisk 😛

Read Full Post »

Det var då för märkligt att det idag finns politiker i svenska kommuner som inte har klart för sig hur farligt det är för astmatiker när djur, hundar, katter och framför allt hästar tillåts i svenska idrottslokaler. Det är nu mer än 35 år sedan jag själv tog upp problemet. Själv häst och kattallergiker tog jag upp det till diskussion i såväl politiska som mediala debatter och så gjorde också den stora Allergiutredningen.

Allergiutredningen, Att förebygga allergi/överkänslighet : åtgärder, information och utbildning, forskning. Expertbilaga, Beskrivningar av allergi/överkänslighet : medicinska och miljömedicinska kunskapssammanställningar, Stockholm 1989
ISBN 91-38-10410-5
Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1989:77

Arvidsson Ola; Allergiutredningen; Riksförbundet mot astma-allergi, Att förebygga allergi/överkänslighet genom forskning : nuläge, behov : sammanställning av föredrag presenterade vid konferens 1-3 februari 1988 / arrangörer var Folksams vetenskapliga råd, Riksförbundet mot astma-allergi och Allergi-utredningen, Stockholm : Folksam : 1989
ISBN 91-7044-117-0
Serie: Vetenskap, forskning, 0283-8087 ; 5
Serie: [Folksams skriftserie]. B, 0347-8513 ; 210

Det har sedan början av 1990-talet varit förbjudet att ta in djur i skollokaler. Från 1 januari förra året, 2011, är det dessutom förbjudet för alla Offentliga myndigheter och de som utför arbete för det Offentliga att diskriminera allergiker (och andra funktionshandikappade) i enlighet med Svensk Grundlag! Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Hur många svenska politiker saknar basala kunskaper som de borde varit tvungna att lära sig om de inte visste det förr?
Sedan en liten men viktig upplysning: Jag har personligen känt fler som dött av astmachock under vart och ett år under 1990 talet än vad som påståtts i den officiella statistiken för hela 1990-talet. Det är inte bara djur utan också matprodukter: soja, lecitin, skaldjur, fisk m.m. som kan och har orsakat dödsfall. Det har förvisso blivit bättre med de nya medicinerna. Men ofarligt för astmatiker är det ingalunda att låta djur vara i t.ex. idrottshallar. När hästar började få hoppa i Scandinavium var det en specialist som gjorde egna mätningar och fann att det fortfarande 3 veckor efter hästhoppningarna fanns så mycket stö/strö i inomhusluften att det inte var lämpligt för hästastmatiker att komma dit. Tyvärr minns jag inte var det publicerades i insändare.

Hundar i hall gav andnöd, GP 17 januari 2012
Extra allvarligt i idrottshallar, GP 17 januari 2012 Det har varit förbjudet att ta in djur i idrottshallar där skolungdomar idrottar sedan mitten av 1990-talet då Lars Leijonborg och Beatrice Ask hjälpte till att få andra Riksdagspolitiker oavsett färg att förstå vikten av att Skolan är till för ALLA!

Så till det märkligaste av allt. I GP skriver de om vad som Listan vad gäller i din kommun, GP 17 januari 2012 Att det ens finns kommuner som har mage att erkänna att de inte kan alternativt vill följa SVENSK GRUNDLAG? Hur står det till????????

Read Full Post »

Redan innan jag fick mitt första astmaanfall som tonåring (nu 61 år gammal) kände vår provensialläkare Strömstedt, som också var min skolläkare, till exakt det som forskarna nu säger sig kommit på. Men de behöver inte gräva så långt tillbaka i tiden som början av 1960-talet. Hur vore det om de läste igenom Professor Max Kjellmans och Prof Bengt Björklunds publicationer? Eller som minst åtminstone läste Astma och allergiutredningens lilla (296 sidor) publikation Att förebygga allergi/överkänslighet genom forskning : nuläge, behov : sammanställning av föredrag presenterade vid konferens 1-3 februari 1988 / arrangörer var Folksams vetenskapliga råd, Riksförbundet mot astma-allergi och Allergi-utredningen ; ISBN 91-7044-117-0 och Luften vi andas inomhus : inomhusmiljöns betydelse för allergi och annan överkänslighet : vetenskaplig kunskapssammanställning / Jan Sundell, Max Kjellman Stockholm : Folkhälsoinstitutet, 1994 ISBN 91-88564-15-0. Att forskare som minst läst SOU 1989:76 från Socialdepartementet tar jag för givet.

Sedan är det faktiskt så, att när jag själv som astmatiker och mor till astmatiker deltog i debatten senast under 1990-talet, så var det 20-22 % som var disponibla för eller redan hade astma om än i lindrigare former…..

Uppfinna hjulet igen eller vad då? Nästäppa kan vara tecken på astma, Expressen 25 november 2010

Read Full Post »