Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allemansrätten’

Läser till min förvåning att det finns någon markägare som har betydligt större delen än min släkts km av Vandringsleden från Lindome till Strömstad på sin mark som begär att kommunen skall plocka bort 3 rastplatser. Undrar vad i hela fridens namn denne markägare sysslar med? Om han är av norröne påbrå eller urbohuslänning, så borde han veta ‘att man äger inte marken’ utan man vårdar den till nästa generation!

Vandringsled riskerar avbrott, Bohuslänningen 19 oktober 2013
Vandringsled riskerar avbrott, GP 19 oktober 2013
Vandringsled riskerar avbrott, Aftonbladet 19 oktober 2013
Vandringsled riskerar avbrott, SvD 19 oktober 2013
Vandringsled riskerar avbrott, DN 19 oktober 2013
Bohusleden riskerar nio kilometers avbrott, Expressen 19 september 2013

Förvisso går det att räkna ut vilken markägare som likt biskopen som en gång för länge sedan innan han testamenterade markerna runt Tanum till norske kungen till och med var så sträng mot promenerande och ridande att det inte fick anläggas väg från nuvarande Knäm direkt till Tanumshede. De som skulle ta sig dit fick nästan ta sig ner till gamla Vikens Nes (Sannäs i Tanums kommun) via Bräcke och västra ridvägen ner till Nes för att sedan via numera sedan länge försvunna Arendals by passera öster om Håkeby upp till nuvarande T-korsningen från Sannäs till Tanumshede respektive nuvarande Grebbestad. (obs Tanum är stationens namn, Tanumshede är centralorten som förr kallades ‘Hede’ av lokalbefolkningen). Men dumt är det att någon har ont av regnskydd.

Förvisso finns det en del som har hål i sina fickor, för det måste det vara när staniolpapper och annat ‘tappas’ i skogarna. Förvisso har jag själv skällt ut en stockholmare som två år i rad för 10 år sedan ställde sig med sin son att kasta sten på duvhöks bo liksom jag har skällt ut de som går och tror att allemansrätten ger dem tillåtelse att avvika från Vandringsleden för att korsa tomt där det då fanns plantering. Snillena försökte påstå att de hade allemansrätten att gå mellan gäststuga och hus där tvättlina med tvätt fanns uppspänt. Under åren har man sett mycket märkliga saker. Folk som tror att de får elda var som helst; folk som tror att det är tillåtet att ta fridlysta blommor likaväl som bryta kvistar på levande träd för att elda med eller de som har fått för sig att de kan ta med sig yxa och hugga för att ta hem ved(!) Det senare inte vandrare och de flesta av de andra är det vi i Tanum kallar ‘sommargäster’ förr kallade ‘badgäster’…. men det är få av de som vandrar längs leden som missköter sig. De som gör detta tillhör en annan kategori av storstadsbor som inte har en aning om vad som krävs för att vi skall lämna naturen vidare till kommande generationer.

Så mycket jakt bedriver inte jaktlagen i området att det skall väga över i förhållande till att ha Vandringsleden som alla dåvarande ägare skrev på tillstånd för tid och evighet. Trämedaljen som min släkts markägare fick som tack hänger i min dotters sommarstuga som pappa byggde. Marken skötte farfar för stenhuggeriet i många år innan min släkt fick köpa den. Såg den senast i onsdags. Stillheten ovanför Sannäs som från tisdag sen eftermiddag inte bröts förrän första morgonplanet till Oslo passerade ovanför alldeles innan fåglarna började kvittra på onsdagsmorgonen, den stillheten är underbar.

Nu är det tyvärr så att skyltningen i Tanum, övriga delen av Vandringsleden känner jag sämre, är mycket dålig. Förvisso fanns (finns?) Rövarkulan utmärkt. Flera utsiktspunkter på berg saknar skyltning. Finns två berg inom Tanum där såväl vårdeld förr brann som människor satt och spanade ut över havet. Man ser från Väderöarna i söder långt in i Norge och vid klara mornar såväl över Kosteröarna till Norska Sörlandet som (om man har tur innan daggen stiger) topparna på Galtöpiggen och Glittertind. Att man självfallet ser långt in i Dalsland behövs väl inte talas om. Höll på att glömma säga att det finns bra ställen att öva bergsklättring för de som talar med ortsbor.

Undrar hur har man lyckats tappat bort/glömt Munkeklava som faktiskt finns beskriven i bevarad tidig medeltida text refererande till den biskop som många påstår inte funnits (Sigfrid kallad i Sverige). Vandringsbiskopen som följde Olav Tryggvason hem till Nordlandet och sedan via Munkeklava samt ett ställe nära Lyckorna vandrade vidare tills han träffade Olof Skötkonung. Biskopen som en del historiker inte hittar i texter men som finns omnämnd i engelska MS från det att han följde Anlaf (Olaf Tryggvason) efter att denne kristnats (villkor för fred) efter strid med Æthelred 991. Text om såväl fredsavtal som annat MS där biskopen som vi kallar Sigfrid finns omnämnd kvar finns i original. Två original en text på anglosaxiska och en på latin finns hos British Museum.

Read Full Post »

någonsin i äldre dagar handlat om att någon har haft rätt att plocka annat än för husbehov och att möjligen sälja på närmaste marknad de bär och svampar som man själv plockat. Det är nutidens politiker och offentliga tjänstemän, som inte lärt sig samhällskunskap tillräckligt bra för att ha på fötterna när de gått ut i myren!

Här är ett antal viktiga begränsningar som har funnits i alla tider fram till nu när de som mest borde känna till dem glömt dem:

* Du har rätt att gå i annans skog. Men inte rätt att bryta en enda kvist eller trampa ner en plats där det till exempel växer svamp.

* Du har rätt att plocka svamp. MEN du skall om du skall följa den gamla sedvänjan och kravet att inte fördärva på annans mark rensa svampen på plats eller gå tillbaka och slänga ut renset. Har att göra med hur svamp förnyar och förökar sig. Gör man det inte, så försvinner ett antal svampplatser.

* Du får inte elda på annans mark utan tillstånd. Tillfällig eld för t.ex. matlagning får endast göras på plats där det är lämpligt, dock inte på berghällar, så elden inte kan sprida sig och inte vållar skada i undervegetationen.

* Du får tälta en eller möjligt två nätter på annans mark utan tillstånd, förutsatt att du inte bryter kvistar, röjer mark där du ställer tältet, samt återställer platsen som den såg ut när du kom.

* Du får plocka vilt växande blommor undantaget de som är lokalt eller i hela landet rödlistade och inte får plockas alls. Kan du inte med säkerhet säga om en blomma får plockas, så skall du låta bli. T.ex. är blåsippor inte så enkla som vissa politiker numera tror. Här är verkligheten:
Blåsippa är fridlyst i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Västerbottens län där blåsippa är helt fredad. Vidare är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka blåsippor för försäljning i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län. I Uppsala, Kalmar och Värmlands län får den ej grävas upp. Blåsippa, fakta om naturen Naturhistoriska Riksmuseét
För så vitt att du inte har detaljerad kännedom om
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:

•45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
•186 andra kärlväxtarter
•11 mossarter
•8 lavarter
•5 svamparter
•20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
•28 arter av ryggradslösa djur

så bör du akta dig för att plocka växter, mossar eller lavar;:eller störa levande miljön för djuren som är fridlysta!
En mycket stark begränsning som många politiker och höga tjänstemän helt glömt bort att ta med när de i viljan att vara politiskt korrekta släpper igenom och godkänner allehanda icke tillåten ‘tillfällig bosättning’ eller kommersiellt överutnyttjande av marker!

* Du har inte rätt att framföra motorfordon i naturen. Inte heller utan vidare på enskilda vägar och absolut aldrig någonsin utanför skogsvägar under förutsättning att dessa inte är avstängda(VIKTIGT!). Dvs. större delen av de som hämtar upp bär och svamp som andra plockat har redan när de kört in med motorfordon. Enskild väg omfattas inte av Allemansrätten.

* Du har inte rätt att jaga eller snara eller fånga djur på annans mark utan licens (jakt) och tillstånd (jakt o.s.v.)

__________________
Egentligen skulle det inte ens behöva till en översyn av Allemansrätten. För OM Politiker, Jurister och höga Tjänstemän hade gjort sig besvär att läsa hela texterna samt förarbeten till lagar och förordningar som Jordbruksbalken och Miljöbalken har, så står i princip allt där utom de avvikelser som gäller för samer.

Då hade även sådana dumheter och rent ut sagt förstörelse skett som Crossförare dödar sandödlor, GP 30 juli 2012 Det är inte ens tillåtet att privat med ägares tillstånd anlägga en krossbana eller annan träningsslinga. Det krävs tillstånd där såväl ägare, kommun, Naturvårdsverk, m.fl. har att ta hänsyn till samtliga gällande lagar och även (all byggnation utom Friggebod på egen mark) ha klartecken från RAÄ:s arkeologer eller arkeologer på regionala myndigheter/museér.

Sverige kan för många verka vara landet där allt är tillåtet. Så är inte fallet. Här som när det gäller Yttrandefriheten och Mötesfriheten finns det klara regler vad som inte omfattas av Allemansrätten. Dessa reglerna står i Jordabalkens, Miljölagens lagtexter och förordningar. Kommersiellt utnyttjande av Allemansrätten så att mark och natur skadas eller där brott mot det som räknats upp som begränsningar ovan, har ALDRIG NÅGONSIN VARIT TILLÅTET! Det går inte heller att som skett av vissa okunniga hävda att EU-medborgare har rätt att vistas 3 månader i Sverige. Ja i Sverige om de kan sköta sin försörjning och följa våra lagar vilket totalt förbjuder sådana läger som funnits när det gäller bärplockare. Avloppsfrågan är en av många som måste godkännas inte bara av ägaren utan också av Miljömyndigheter över kommuner för att det skall vara möjligt och så har det varit sedan första miljölagen kom på 60-talet. Dvs totalt förbjudet om bara folk kunde läsa innantill och förstå lagtexter. Som minst borde jurister kunna det. Tyvärr har jag genom åren varit med om alltför många som inte läst hela texterna och som hånat när jag föreslaget att de borde läsa vad som står i SOU och andra förarbeten.

Allemansrätten måste diskuteras, Staffan Danielsson Riksdagsman (C) på Expressen debatt

Read Full Post »

dvs. det gamla strandskyddet, var i sig ett stort problem för många unga längs Bohusläns kuster. De fick inte bygga ut, ens om de hade råd att överta föräldrars hus, de fick inte bygga nytt i de flesta kommunerna i närheten av sina föräldrar. Minns alltför många som redan med gamla strandskyddet fick flytta till Uddevalla, Tanumshede och t.o.m. till Norge! Några fick sluta jobb de hade, som visserligen inte gett mycket i lön men som de trivdes med och ansåg räckte.

Nya strandskyddet är inget riktigt strandskydd. För det som borde vara viktigt, tillträde till stranden, handlar inte om någon får rätt att bygga på¨andra sidan en allmän väg 400 meter från strandkanten, som i Antonia Axelsson-Jonssons fall. Där blandar reportrar körsbär med stora äpplen som det var frågan om i Gotlands fallet!

Det finns så mycket tossigt i den senare lagstiftningen om strandskydd. I grunden borde det vara så, att det inte är avståndet i sig så länge det är över 100 meter, som är avgörande utan hur ett önskat bygge stämmer överens med vad som finns att tillgå mellan huset som skall byggas och stranden. Finns det allmän väg, så finns det redan skyddat strandområde!!!

Alltför många samhällen längs Bohuskusten har hämmats av de senare lagstiftningarna samtidigt som ‘stockholmare’ som de gamle sa, med eller utan plånbok, springer i marker bryter kvistar och tappar cellofan- och staniolpapper genom hålen i byxfickorna eldar på hällarna vid stränderna och rent ut sagt skräpar ner. Visst skall eller åtminstone bör strandkanten vara fredad, men det är inte samma sak som att stoppa all annan bebyggelse än rena turistmetropoler som Tanumstrand m.m. De nya husen som får byggas, har ytterst få av de unga som vill bo kvar råd med.

HELA Sverige skall leva och det innebär både fler fastboende och sommarstugor närmare vatten än vad många kommuner tillåter idag. Däremot borde man mer stoppa inhängnader som gör att folk inte kan vandra i markerna längre bort från vattnet. Där har försämringar skett under Göran Perssons tid vid makten.

GP

Read Full Post »