Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allah’

Redan ett antal av de fritänkare inom Kristendomen som utifrån sin tolkning/uppfattning om vad som står respektive inte står i de bibelutgåvor som getts ut, redan dessa kristna gjorde samma logiska kullerbytta som det nu verkar att ett antal muslimer gör. Vi när det gällde Jesus status – ack vad har inte följt i spåren av Nicea…. De när det gäller Profeten Muhammeds status.

OM någon är stor, störst, står nära eller t.o.m. närmast Gud,
så är denne någon tillräckligt stor för att ha överseende med att vi andra är människor.
Vi lever inte kvar i Edens lustgård.
Vi är inte ofelbara.
Vi har blivit tillsagda samtliga vi som tillhör Bokens Folk Thou shalt not kill Kristna texten för våra av Moses för Människors räkning mottagna Budord. Motsvarande finns i de andra två religionerna som tillhör Bokens Folk.

I Koranen står det mer om den kvinna vi kallar Maria, Jesus Moder, än vad vi har i hela Nya Testamentet. Jesus erkänns som en Profet om än inte som Guds son eller ens den störste Profeten – för det är för muslimerna Profeten Muhammed – av muslimer. Jesus erkänns inte som profet eller som Guds son av den hebreiska tron.

Logiskt riktigt borde oavsett vilken av de trosriktningar som finns bland Bokens Folks människor också vi Kristna erkänna Muhammeds legitimitet som Profet (Guds Profet) för den muslimska världen. Det förringar inte på något sätt vår Kristna tro på Jesus Kristus – följer bara av de ord Jesu gett oss om våra medmänniskor.

Mose Budord (som vi kristna kallar dem) har i samtliga Bokens Folks religioner också att Du skall inga andra Gudar hava jämte mig Ordalydelsen varierar, men en sak görs klart – det är Gud/Allah/Jahve som skall döma människor på den Yttersta Dagen. Inte någon människa efter att vi slängdes ut ur Eden.

Charlie Hebdo slut på minuter, Expressen 15 januari 201t
Islamiska staten kallar nya numret av Charlie Hebdo för ”extremt dumt”. Samtidigt manar imamer i flera länder till lugn. Reaktionerna på Charlie Hebdos senaste nummer varierar i den muslimska världen.Varningar och maningar till lugn efter nya Charlie Hebdo, DN 14 januari 2015
Ilskan stor i Paris muslimska kvarter, SvD 15 januari 2015

Satir förringar inte den/han/Han/hon/Henne som satiren gäller. Tvärt om, så är satiren ett bevis på att någon är tillräckligt Stor för att vara värd att skojas med. En av de mer kända svenska satirikerna, Jolo död sedan länge skrev i en satirisk novell dagen efter att Tyskarna gått in i grannland:
situationen – tidningsredaktion där en reporter kommer in och till redaktören lägger fram något som borde få första sidans största rubriker. Kommentaren från redaktören: Det skall jag säga dig, att även om Jesus Kristus stigit ner från himlen idag, så hade han inte fått stora rubriker.
Efter Eden är vi alla människor. Det är inte upp till människan att väga andra människors tro i vågskål.

Läs gärna: Thou shalt not kill

Post scriptum:
Bokens Folk är de tre religioner som håller den skrifttext vi Kristna kallar Gamla Testamentet som Heliga Ord givna av Gud (Gud är den kristna benämningen på Honom muslimer kallar Allah och Judar kallar Jahve skrivs JHVH i den text som motsvarar vår kristna GT-text)

Read Full Post »

väljer själv sina föräldrar, vilken religion föräldrarna har eller om de är ateister. Vi är alla barn av Abraham, vare sig vi vill eller inte, vi som är kristna, de som är muslimer och de som har judendom som sin tro. Två stora saker har vi gemensamt. Vi tror på samma Gud trots att vi ger Gud olika namn, Allah, Jahve o.s.v.
Vi som tillhör de tre religionerna har också en annan stor sak gemensam. Det vi kristna kallar Gamla Testamentet, utgör grunden för allas våra religioner. Berättelsen om Moses och budorden har vi gemensamt utifrån samma bok. Det är ett av skälen till att muslimer kallar oss kristna (och judarna) Bokens folk.

I det som vi kallar de tio budorden, finns en och samma sak poängterad, med olika ord men med samma innehåll. Vår kristna version säger: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. I de tre religionerna finns det tyvärr människor som glömmer bort detta. Som glömmer bort att Profeternas tid inte är här och nu utan att det viktigaste rättesnöret är att ingen född idag får sätta sig i Guds ställe. Gud är Gud. Det är också viktigt att föra över budorden till reell situation i vilken vi lever. Ingen född idag har rätt att sätta sig på någon annan och försöka tvinga på någon annan en åsikt än mindre en tro.

Yttrandefriheten utgör grunden för vårt moderna demokratiska samhälle. Med alla brister och fördelar som finns i demokratin, så är det här och nu och de lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller i respektive land som utgör grunden för framtiden oavsett om Du är troende enligt ena eller andra religionen. Min farfar, död januari 1960, kommunalpolitiker m.m. i norra Bohuslän lärde mig i mitten av 1950 talet en viktig sak: Guds vägar är många gånger svåra för oss människor att förstå. Han visar oss vägen till honom utifrån vars och ens behov och möjligheter. Därför finns det mer än en religion som visar vägen till honom.

För de som är ateister kan detta vara svårt att förstå. Ändå behöver de likaväl som vi inse att det bästa sättet att uppträda mot våra medmänniskor gavs redan på Mose tid. De tre religionerna av idag har olika sätt att uttrycka det. För oss kristna är ”Du skall icke dräpa” vilket sägs med andra ord men med samma innehåll även hos de andra Bokens folk. Ett barn som föds väljer inte sina föräldrar. Att utsätta ett oskyldigt barn som inte själv valt var han/hon föds för terror och våld är så långt från det vår gemensamme Gud önskat som tänkas kan.

Man sprängde sig mitt i Stockholm, GP 12 december 2010
Man sprängde sig själv i Stockholm, SvD 12 december 2010
Omvärlden om sprängdåden, DN 12 december 2010
Kan släppa ut onda krafter, DN 12 december 2010
Bildt: Ett försök till terrordåd, DN 12 december 2010
Iman fördömer bombattacken i Stockholm, Expressen 12 december 2010
Iman:”Det här är totalt emot islam”, Aftonbladet 12 december 2010

Imanen har rätt. Det är totalt mot Islam. Precis som det är totalt mot Kristendom och Judendom att bryta mot Moses lagar att inte ha någon annan Gud jämte Gud, så är allt våld där människor i nutid sätter sig i Guds ställe emot vår gemensamme Guds påbud till oss.

I Sverige gäller svenska lagar. Vår yttrandefrihetsgrundlag med alla dess fel och brister, med alla de begränsningar som finns inskrivna i Yttrandefrihetsgrundlagen, är det som gäller här. Det är viktigt att vi ser till att alla som kommer hit och/eller som bor här sedan generationer får lära sig vad våra lagar står för. Det är förutsättningen för att vår framtid skall göra Sverige till ett bättre land för kommande generationer.

Tillägg 10.36 de som är ute efter att ge sig på en av de tre religionernas troende som grupp har inget här att hämta. Citera gärna och kom med argument, men rasistiska påhopp från ena, andra eller tredje religionen på någon av de andra, vilket tyvärr förekommit av olika slag och även de som gett sig på mig för att deras egen uppfattning inte passar in på vad jag som person tycker, dvs de som skrivit Ad Hominem, de får söka sig andra forum att diskutera sina uppfattningar i. Det är jag som står för min blogg och min uppfattning. Ni får redovisa er uppfattning i egna bloggar.

Tillägg 12.55 Reinfeldt har rätt. Det är helt oacceptabelt att terror skall få förekomma i Sverige. Det är för tidigt att dra slutsatser men många frågor behöver ställas och svar sökas.
Just nu: Reinfeldt om bombdådet, GP 12 december 2010
Reinfeldt: Dåden väcker frågor, DN 12 december 2010
Terroristbrottet jämförs med mordet på Olof Palme, Expressen 12 december 2010
Reinfeldt om bombdådet, SvD 12 december 2010
att socialdemokraterna inte förstår och nödvändigtvis måste göra bort sig igen visar Juholts angrepp på Carl Bildts mycket bra formulering på twitter. Bildt skrev: ”Ytterst oroande försök till en terrorattack i ett område med många människor i centrala Stockholm. Det misslyckades – men kunde ha slutat med en verklig katastrof.” Juholt förkastar Bildts twitter om bombdåden, Expressen 12 december 2010 Juholt tycker: ”- Jag tycker det här är ovärdigt. Många människor är oroliga. Vi är inte vana vid att det sprängs bomber i Stockholm, regeringen måste ta folks oro på allvar och Bildt kan inte hålla på med sin lekstuga, han är inte vuxen uppgiften. ” Själv är jag tacksam att vi slapp Juholt om det nu var någon inom S som hade tanke på honom till den platsen. Bildt var mycket skarp, och rakt på sak. Att agera snabbt är viktigare än att sprida oro och icke bekräftade uppgifter från statsministern. Reinfeldt gjorde rätt till att vänta tills han hade lite mer underlag än det som först fanns till hands. Socialdemokraterna visar än en gång att de inte förstår problematikens dubbla bottnar.

Tillägg 15.16 Kan inte sitta hemma och vara rädd, GP 12 december 2010 säger mer än vad många kanske förstår. När det verkligen gäller, ställer vi upp för varandra här i Sverige och för vår demokrati precis som vi ställer upp för våra fotbollslag, ishockeylag etc vid VM och OS.

Tillägg 16.58 Bekämpa fanatismen, GP ledarsidan

Tillägg 19 december 2010 07.57 Peter Hjörne: Huvet kallt!, Göteborgspostens ledarsida 19 december 2010

Read Full Post »