Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Alla människor lika värda’

De som inte vill lära sig läsa för att förstå borde som minst förstå att de förlorar mer och mer på att inte ens försöka acceptera att subjektiv och tendensiös tolkning av något de aldrig fick från någon med behörighet att ge bort, det skämmer och blir till sist hängande som ett ok de har svårt att frigöra sig från.

Israels militär har bordat Ship to Gaza, Aftonbladet 29 juni 2015
Israelisk militär har bordat Ship to Gaza, Expressen 29 juni 2015
Marianne av Göteborg bordat av israelisk militär, GP 29 juni 2015
Bordat? KAPAT är vad det är när någon oavsett vem tar över ett fartyg på internationellt vatten. RÄTT ORD SKALL ANVÄNDAS. För Israel har inte ens rätten att vara på Gazaremsan, än mindre rätten till Medelhavets vatten utanför Gaza och absolut noll rättigheter att ”borda” ett svenskt fartyg med medicin till Gaza.

VERKLIG HISTORIA FÖR SK. PALESTINAMANDATET
Det sk. Palestinamandatet var en överenskommelse inom Nationernas Förbund, som många felaktigt ser som likvärdigt samt föregångare till Förenta Nationerna, år 1922 där Brittiska Imperiet efter att detta år 1917 med hjälp av arabiska nationalister erövrat Palestina i en fredsöverenskommelse år 1920 gavs mandat över Palestina.

Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:

* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.

* Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Norah4you's Weblog

Nu börjar mitt tålamod rinna ut. En av de allra viktigaste bitarna i FN:s allmänna förklaring av de Mänskliga Rättigheterna står att finna i inledande texten. De som saknar ordkunskap att förstå den texten, de saknar också förmåga att förstå den fundamentala skillnaden i att Försvara sig och sitt land inom eller vid sitt lands gränser om man är en fri demokratisk stat å ena sidan, samt att Försvara sig mot en angripare som ockuperat ens land. Det är där som den Gordiska knuten i hela Gaza-Israelfrågan ligger!

FN-organet UNWRA:s chef är rasande över den israeliska attacken som krävde 16 människors liv i en FN-skola i Gaza.

Enligt Pierre Krähenbühl, chefen för FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), hade den israeliska armén underrättats om skolans lokalisering sjutton gånger före attacken på…

Visa originalinlägg 741 fler ord

Read Full Post »

Samma handling av samma skäl – då och nu borde självfallet alltid bedömas lika.

TYSKT STUDIEOBJEKT
Intressanta bombningsresultat i Aachen

Erövringen av Aachen har gett oss det första tillfället att på ort och ställe iakta verkningarna av RAF:s tunga bombräder mot Tyskland skriver ”Daily Telegraph”

Källa: Nyheter från Storbrittanien, nr 44 onsdagen den 1 november 1944 årgång 5. (Nyheter från Storbrittanien var en tidning som gick att prenumerera på under Andra Världskriget. Ansvarig utgivare var Gösta E Sandström Stockholm.)

Vi i Väst anser än idag självfallet att det var rätt att bomba tyska städer som Aachen för att befria ockuperade länder. Vi eller de flesta av oss som lever idag har full förståelse för att motståndsrörelserna i ockuperade länder hjälpte OSE m.fl. i sabotage på ockuperad mark likaväl som sabotage inne i centrala Tyskland.

Sedan då, 1 november 1944 har förvisso viktiga saker hänt:

* Andra Världskriget tog slut och Tyskland kördes inte bara ut från sina ockuperade områden utan tyska nazisterna tvingades av de Allierande samt Ryssland tillbaka mot och in i Berlin.

* FN grundades officiellt 25 april 1945 i San Fransisco. 50 medlemsländer ingår bland stiftarna. Att observera att Andra Världskriget ännu inte var slut i Stilla Havet när dessa 50 länder slutligen gemensamt godtar FN-stadgan 26 juni 1945

* 1947 föreslår FN att det brittiska mandatet Palestina delas i en judisk del (55 procent) och en arabisk del (44 procent) och att Jerusalem ställs under internationell förvaltning.Årtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1948 utropar David Ben-Gurion den judiska staten Israel. Omgivande arabstater går till angrepp. Majoriteten av araberna i Israel flyr eller fördrivsÅrtal i Israels och Palestiniernas historia, Säkerhetspolitik.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen

* 1949 Det arabisk-israeliska kriget avslutas genom att Israel (som nu besitter 77 procent av det forna mandatet Palestina ) ingår vapenstillestånd med de krigförande arabstaterna. Jordanien har erövrat Västbanken och östra Jerusalem (gamla staden), medan Egypten tar kontroll över Gaza.

Sammanfattning
Det av FN fattade beslutet att en till judiska då blivande myndigheter 55 % av Palestina har efter Israels ensidiga beslut att utöka området på mindre än två år kommit att bli 70% av Palestina. Då har senare Israeliska ockupationer/landerövringar inte medtagits.

Som framgår av texten från Säkerhetspolitik.se (Officiell myndighets ägd sida) så fick majoriteten av araberna i Israel fly eller så blev de landsfördrivna.

Jämför den bakgrundssituationen med vad som hände i ockuperade länder som Norge och Frankrike.

Självfallet har Hamas och Palestinierna exakt samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Självfallet gäller det som står i inledningen till FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna även dem.

Utdrag ur Hamas omfattas av de mänskliga rättigheterna, Norah4you 30 juli 2014

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010
– – – – – – – – – – slut på utdrag – – – – –

Det är sällan som jag haft samma uppfattning som Henning Mankell i någon som helst politisk fråga under åren. Denna gången håller jag med.
Ingrid Lomfors text om Gaza-kriget är egendomlig. Hur tänkte hon? skriver Henning Mankell, författare, och Nina Gren, socialantropolog, i var sin replik till krönikan av Ingrid Lomfors på ledarsidan 2/8 följt av Lomfors svar till båda.Hur tänkte Ingrid Lomfors, Henning Mankell och Nina Gren repliker på GP debatt 7 augusti 2014

Det märkliga är att det är en tidning som alltid betraktats som liberal t.o.m. vänsterliberal som ser ensidigare än nästan alla andra på Palestiniernas rättigheter….

Israel ställer det högst rimliga kravet att Gaza demilitariseras. Inget land kan acceptera ett ständigt hot om missilbeskjutning och terrordåd. En tänkbar lösning är att den palestinska myndigheten, ledd av president Mahmoud Abbas på Västbanken, återtar administ­rationen av Gaza som Hamas ryckte till sig med våld 2007.Konflikt utan vinnare, DN Huvudledarartikel 7 augusti 2014

Rimligt krav? Verkligen inte. Varje lands medborgare äger rätten att försvara sig själv mot angripande länder. Speciellt mot angripande länder som låter oskyldiga, gamla, sjuka och barn riskera livet eller behöva fly för att det bland landets medborgare finns de som aktivt försvarar sitt land med och utan hjälp av omvärlden. Samma rättigheter för samma handlingar nu som år 1944. Allt annat är orimligt. Självfallet skall samtliga på båda sidor som begått krigshandlingar anmälas och ställas till ansvar inför internationella domstolen i Haag. Därom råder det inget tvivel. Men att ens komma på tanken att någon folkgrupp inte skulle omfattas av de Mänskliga Rättigheterna är horribelt. Lika horribelt är om ockuperande land på något sätt skulle få fördel för att de åberopar att de minsann inte sköt första skottet eller för att det landet påstår att straffexpeditioner skulle vara en rättighet.

Glöm aldrig AustVågøy

Västalliansen lyckades förbereda Operation Overlord i Frankrike samt att ha representanter för det fria Norge på plats för att kunna ta över när Nazisterna föll. Glöm aldrig de som försvarade oss alla mot Nazisternas förtryck. Tillåt aldrig ockupation som den som direkt finns beskriven i inledningen till de Mänskliga Rättigheterna (läs längst ner i bloggen)

På vägen vill jag ge alla som inte kan Andra Världskrigets historia första och tredje versen i Inger Hagerups ”De brente våre gårdar” eller som titeln lyder:Skyll inte på andra Israel, ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014

AustVågøy
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

……
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden
står tusener igjen.

– – – – Inger Hagerups AustVågøy skriven mars 1941, en av de mest kända motståndstexterna i Norden under Andra Världskriget

Israel har bosättningar på mark som FN hade gett Palestinierna. 70% av Palestina räknade Israel som sitt 1949 trots att Israel endast fått 55% av Palestina. Jag är moderat, tidigare liberal folkpartist, det är viktigt för mig och borde vara viktigt för alla oavsett var de står politiskt att Alla Människors lika värde också i handling innebär att krav på Rättigheter samt Skyldigheter ställs lika. Alla Människor är lika värda, men olika. Ingen skall förmenas rätten att försvara sig inom ramen för det vi i Sverige kallar ”nödvärn”. Samma handlingar skall bedömas lika oavsett när de händer och var. INGEN ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA ATT DE SOM FÖRSVARAR SIG SKALL LÄMNA IN ALLA VAPEN INNAN FREDSFÖRHANDLINGAR ÄR AVSLUTADE!

Raketer avfyrades efter vapenvila, DN 8 augusti 2014
Vapenvilan förlängs inte, Aftonbladet 8 augusti 2014

Read Full Post »

Nu får det verkligen vara nog Israel. Hur i hela fridens namn kan en enda människa som antingen själv upplevt Holocast eller har en anhörig som råkade ut för tyska Nazisterna, själv med samvetet i behåll använda sig av samma argument mot Hamas, som nazisterna i t.ex. Norge och Frankrike, Polen eller för den del Ukraina använde sig av mot de som grävde tunnlar för att hjälpa Era trosvänner och andra? Har Ni glömt alla de som trots allt försökte hjälpa?
Hamas äger laglig rättighet precis som alla andra som lever i ett ockuperat land att försvara sig! 😛

Israeli analyst: Hamas has 3000 elite soldiers ready to die in suicide attacks on Israel, the Blaze.com 2014/08/01 So what? Every occupied territory has it’s rights to defend their land, as has also non-occupied countries. No valid or sound argument for attacking civilians, hospitals, ambulances and schools. Same goes for occupied land today as it did during World War II.

Läs Den dystre historien, forsvarsforening.no om terror och likvidationer i Sör-Tröndelag hösten 1942 Försök sedan påstå att de som blir ockuperade inte äger rätt att försvara sig. Försök påstå att rasism och nationalism är godkänt av Internationella Samfundet oavsett om vi talar om FN:s Allmänna deklaration om de Mänskliga Rättigheterna eller Internationella Domstolen i Haag.

Rasismens fula tryne och förnekande av ockuperades rätt att försvara sig ekar genom världens salar än en gång.

Enligt New York Times har Israel förberett en offensiv mot tunnlarna i ett år. Och den israeliska militären jobbar nu dygnet runt för att förstöra tunnlarna som används för att föra in krigare från Gaza till Israel. Under torsdagen uppgav premiärminister Benjamin Netanyahu att majoriteten av de 32 tunnlar som hittills upptäckts nu är demolerade.

– Vi kommer att avsluta det här arbetet, med eller utan eldupphör, sade han enligt nyhetsbyrån AP.Israel vill förstöra Hamas tunnlar, SvD 2 augusti 2014

FN-medarbetare dödad i Gaza, Aftonbladet 2 augusti 2014

Definitioner
From Oxford dictionaries on net:

Definition Racism

The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races: theories of racism
…..
Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior

Please note: ….superior to another race or races resp. based on the belief that one’s own race is superior
This means that in many cases where ”Believe as I do” is at hand when people assume something to be racistic the later isn’t the case. There are more than one type of discrimination and Discrimination isn’t allowed due to Human Rights declaration – thus many actions and/or writing can’t be judged as racistic BUT isn’t legal due being discrimating against a group, etnic cultural and/or religious.

Definition Fascism

An authoritarian and nationalistic right-wing system of government and social organization.

Please note: An authoritarian andnationalistic look at ”Fascism tends to include a belief in the supremacy of one national or ethnic group, a contempt for democracy, an insistence on obedience to a powerful leader, and a strong demagogic approach”Fascism, oxforddictionaries.com/dedinition

in other words: The big differences between Racism and Fascism are:
* The later has Supremacy of one National or Ethnic Group and can only be said to exist within a right-wing system,
the former can exist on both political sides. Only needs to include belief that one race is superior to another race or races.

Racism can be at hand without belief linking a Nation to a superiour race/ethnic group.
but Fascism needs a strong leader in other words almost always calls for a strong leader of an existing or a imaged future nation.

Se även: Skyll inte på andra Israel, ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014 samt Hamas omfattas av de Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 juli 2014

Read Full Post »

Allra först: jag är konservativ djupt troende Moderat. Inte vänsternisse eller högerfot. För undertecknad betyder de Mänskliga Rättigheterna det som de Mänskliga Rättigheterna utgick från när de skrevs: ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA.
För mig som demokratiskt sinnad Moderatväljare betyder detta också att ALLA Rättigheter, samt skyldigheter, som jag begär för mig själv samt har att leva upp till så gott det går, ger mina värsta fiender och meningsmotståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER. Alla Människor oavsett vem de är omfattas av de Mänskliga Rättigheterna.

INLEDANDE TEXT TILL DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.Skyll inte på andra Israel – ta eget ansvar, Norah4you 30 juli 2014

Hur ett land där flertalet innevånare är ättlingar till människor som själva förföljts och diskriminerats samt hotats av utrotning kan bete sig på samma sätt mot andra människor, det förstår jag inte. Ett land vars religion i många århundraden var orsak till förföljelse, rent ut sagt hat, långt innan världen ens hörde talas om pogromer, kunnat bli lika sina egna bödlar är ofattbart. Hur samma lands invånare under senaste århundradet utsatts för en rasförföljelse och försök från nazisternas sida att utrota dem, ens kan tänka i rasistiska termer och kräva hämnd som närmast för tanken till det vi kristna kallar Arvsynd, det övergår mitt förstånd. Blodshämnd hör inte hemma på 2000-talet.

Det är även svårt att förstå att Israels regering protesterar mot att andra Fria stater använder sig av sin lagliga rättighet att kalla hem sina ambassadörer för att dessa staterna med all rätt reagerat starkt på Israels regerings förda krigspolitik.

Den israeliske UD-talesmannen Yigal Palmor säger i ett uttalande att åtgärderna innebär ”uppmuntran av Hamas, en grupp som är stämplad som en terrororganisation av många länder runtom i världen”. Israel förväntar sig att länder som motsätter sig terrorism handlar ansvarsfullt och inte spelar terroristerna i händerna, enligt Palmor.Ambassadörer hemkallade från Israel, GP 30 juli 2014 Världens stater äger rätten att ställa krav på Israels regering att handla ansvarsfullt. Det är Israels regerings senaste handlingar på och över av Israel ockuperat Gazaområde som spelar terrorister i händerna just för att de senaste veckornas handlingar ger Hamas rättigheterna att Försvara sig och Palestinierna fullt ut helt i enlighet med inledande texten i FN:s Allmänna Förklaring av de Mänskliga Rättigheterna. Gränsen mellan terrorism och försvar mot förtryck, terror m.m. är ibland hårfin. Det är Israels regering som håller på att sudda ut denna.

Världen fördömer en attack mot FN-skola, Expressen 30 juli 2014

Read Full Post »

Nu börjar mitt tålamod rinna ut. En av de allra viktigaste bitarna i FN:s allmänna förklaring av de Mänskliga Rättigheterna står att finna i inledande texten. De som saknar ordkunskap att förstå den texten, de saknar också förmåga att förstå den fundamentala skillnaden i att Försvara sig och sitt land inom eller vid sitt lands gränser om man är en fri demokratisk stat å ena sidan, samt att Försvara sig mot en angripare som ockuperat ens land. Det är där som den Gordiska knuten i hela Gaza-Israelfrågan ligger!

FN-organet UNWRA:s chef är rasande över den israeliska attacken som krävde 16 människors liv i en FN-skola i Gaza.

Enligt Pierre Krähenbühl, chefen för FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), hade den israeliska armén underrättats om skolans lokalisering sjutton gånger före attacken på onsdagen.

”Det här är sjätte gången en av våra UNRWA-skolor har träffats. Vår personal som som ledde den internationella verksamheten har dödats”, skriver han på Twitter.FN-organ rasande efter attack mot skola, GP 30 juli 2014
Kan någon med gott samvete försvara handlingar som dessa? Då är det något som är allvarligt fel någonstans, avsaknad av empati?, avsaknad av ordkunskap?, avsaknad i att förstå att subjektiv tolkning aldrig någonsin håller i Internationellt sammanhang

20 dödade i attack mot FN-skola, DN 30 juli 2014

Det har aldrig varit tillåtet att attackera skolor, ambulanser märkta med Röda Korset eller Gröna Halvmånen samt absolut inte sjukhus. Detta oavsett vad man själv subjektivt uppfattar att ”motståndaren” gör. Du kan bara ta ansvar för dina egna handlingar och uppräknade handlingar ÄR KRIGSBROTT enligt Genèvekonventionen.

Att skylla på att ”motståndaren gömmer sig” har aldrig någonsin varit rätt. Den sk. motståndaren begår inget brott annat än i de åskådare/angripares ögon som redan glömt bort motståndsrörelsen i Frankrike och Norge under Andra Världskriget. Det var utifrån de tappra försvararnas rätt att använda sig av att gömma sig som SOE nedsläppta (och andra) Västalliansen lyckades förbereda Operation Overlord i Frankrike samt att ha representanter för det fria Norge på plats för att kunna ta över när Nazisterna föll. Glöm aldrig de som försvarade oss alla mot Nazisternas förtryck. Tillåt aldrig ockupation som den som direkt finns beskriven i inledningen till de Mänskliga Rättigheterna (läs längst ner i bloggen)

På vägen vill jag ge alla som inte kan Andra Världskrigets historia första och tredje versen i Inger Hagerups ”De brente våre gårdar” eller som titeln lyder:

AustVågøy
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

……
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden
står tusener igjen.

– – – – Inger Hagerups AustVågøy skriven mars 1941, en av de mest kända motståndstexterna i Norden under Andra Världskriget

Att förneka Palestinier de rättigheter vi ansett självklara för oss själva och för våra försvarare av demokratin mot Nazisterna, det som i klartext står om i FN:s Allmänna Rättigheter, det är inte bara odemokratiskt utan är också ett hån mot Alla Människors lika värde.

Läs och begrunda: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 samt Israels krav på avväpning av Gaza strider mot Mänskliga Rättigheter!, Norah4you 23 juli 2014

Jag är själv konservativ djupt troende moderat. Mitt norska påbrå har från barnsben lärt mig man äger inte marken, man brukar den för nästa generation samt att det är alltid rätt att försvara ockuperat land samt därav följande illegala blockader De blockader av ockuperat land som inte godkänts av det internationella samfundet är per definition illegala.

Förstår inte att inte Israels regering fattar att de i ord och handling senaste veckan gjort och gör sig själva en björntjänst. Hur kan någon av kvinna född, oavsett var, när och av vilken kvinna, ens tro att följande på något sätt skulle vara ett giltigt argument för attacker på skolor och sjukhus? Israel: Vi besvarade granateld, GP 30 juli 2014 Dumt argument så långt från försvar som tänkas kan. Tänk i mindre skala om den som blivit stucken av en mygga skulle hämta ett elefantgevär och använda det i naturen för att ”försvara” sig mot mygg. Proportionerna Israels regering, proportionerna helt orimliga och i högsta grad antihumana.

INLEDANDE TEXT TILL DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Den bloggartikelns källor är föreläsningar i Statskunskap (numera Statsvetenskap) samt Historia respektive Religion. Obs SO-lärare skrivit till D-nivå i Historia.

Read Full Post »

Nu får det vara nog Israel. Israel äger ingen rätt till Gazaremsan. Israel äger inte ens rätten att ockupera mark, för det är ockupation inget annat, som Israel byggt bosättningar på i Gazaremsan. Hur står det till när Israel anser sig ha rätten att ställa krav på avväpning av Gaza INNAN Israel själv rymtut samtliga Israeliska bosättningar på Gazaremsan!

Anmäl samtliga av Er misstänkta förövare/beslutsfattare hos Hamas, om det är dem Ni verkligen vill åt, till Internationella Domstolen i Haag. Ta och begär lagföring av dem för att sedan göra Internationell efterlysning. Det är en sak som Mänskliga Rättigheterna trots att dessa faktiskt direkt i de inledande texterna ger Gazaremsans invånare indirekt rätt att skydda sig mot Er aggresion som riktas inte bara mot de verkliga förövarna utan mot civila, allt från små barn via mammor, sjuka till äldre! Lär Er läsa och förstå de Mänskliga Rättigheterna. Ni har gått mil för långt. För oss som i alla år stått upp för Er rättighet att F Ö R S V A R A Er är detta skrämmande lågvattenmärke som Israels regering visar!

Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
………

Om staten Israel och de som stöder Israels fruktansvärda omänskliga attacker på civila i Gaza, om dessa hade haft ordkunskap nog att förstå texten, så borde de förstått att det som kallas uppror och tyvärr genom upptrappade aktioner från båda sidor under åren skett i Gaza, det har sin juridiska indirekta godkännande – uppror mot tyranni och förtryck av mänskliga rättigheterna. Indirekt ger texten ett godkännande men samtidigt ett krav på rättstatliga principer i stället för de motståndsaktioner som precis som i occuperade Frankrike, Norge o.s.v. skedde under Andra Världskriget och skett sedan 1948 i Gazaremsan.När skall Israel förstå att Israel är sin egen värsta fiende, Norah4you 23 juli 2014

Israelisk politiker: Avväpna Gaza, GP 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, SvD 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, Aftonbladet 23 juli 2014

Read Full Post »

Det började redan vid staten Israels födselvåndor. Folke Bernadotte, son till svensk prins som gift sig borgligt, mördades 17 september 1948 i Jerusalem. Folke Bernadotte, sedan 1943 vice ordförande i Svenska Rödakorset, var ansvarig för de Vita Bussarna som efter förhandling bl.a. med Himmler först fick föra ut cirka 15.000, främst nordbor, ur tyska fängelser under slutåren av Andra Världskriget samt därefter drygt 20.000 ur koncentrationsläger. Många var de från skilda länder, både judar och andra, som med de vita bussarna och via Sverige kunde få möjlighet att ta sig till sina hemländer.

Folke Bernadotte utsågs i maj 1948 till medlare i Palestina. Han föreslog att två stater skulle bildas. En judisk och en palestinsk/arabisk. Jerusalem skulle enligt förslaget behandlas separat pga sin betydelse för tre religioner med samma Gud. Detta var inte vad Israels ledande önskade. Bernadotte mördades. Redan där sådde den framväxande staten sina olycksaliga frön för visad brutalitet mot oliktänkande. Men världen glömde. Ville kanske glömma. Alldeles för många länder hade dåligt samvete för hur judar blivit behandlade under historiens gång. Något som kulminerat i Nazitysklands helvete där judar tillsammans med zigenare och vissa slaviska grupper inte bara förföljdes utan nazisterna försökte utrota dem helt.

Staten Israel utropades ensidigt ungefär samtidigt som Folke Bernadotte påbörjade sitt medlingsuppdrag som utgick från ej bindande FN-beslut om uppdelning av Palestina i två länder. Det är en myt att landet Israel byggdes på inte hade någon nämnvärd befolkning. I flyktingläger i Gaza och på det vi kallar Västbanken trängdes stora mängder människor som fått se sina hem och marker annekterade. Inte blev det bättre av att tvåstatslösningen aldrig kom till stånd och att lägertillvaron blev långvarig för flyktingarna. Inte blev det bättre samförståndsanda mellan Israel och palestinier som drivits iväg efter att FN godkänt staten Israel.

Observera Israel godkändes. Så långt måste vi alla idag inse och acceptera att staten Israel äger rätten inom de av FN beslutade gränserna. Inte över Gaza eller Västbanken. Påståenden med hänvisning till sk. ”Palestinamandatet” har ALDRIG ägt någon giltighet eller godkänts av FN. Nationernas Förbund var inte FN:s föregångare.

Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912. Dock fick

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder.Staten Israel och ”Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Det är också en myt om än omhuldad av många liberaler m.fl. att Världens länder och människor efter staten Israels bildande skulle vara antisemiter om staten Israels aktioner under åberopande av Försvar av sitt land kritiseras. Förvisso finns det rasister, kvarlevande högerfötter och vänsternissar som känt ett uppflammande hat mot Israeler av Israels ”Försvarsaktioner”. Men i det stora hela, så är det inte så att människor kritiserar staten Israels aktioner eller Israels byggande på Palestinsk mark för att samma människor har något som helst mot den mosaiska/judiska tron eller mot judar.

Alla måste behandlas lika och tåla kritik när de Mänskliga Rättigheterna sätts åsido. Ingen av människa född skall behöva riskera sitt liv som oskyldig för att Israel (eller i liknande fall andra länder) inte vill erkänna att Mänskliga Rättigheterna gäller för alla utan attackerar så att stort antal av dödsoffren är helt oskyldiga kvinnor, sjuka, äldre och barn. Finns ingen som helst rättighet att attackera användande sig av fallaciepåståendet att motståndaren ”gömmer” sig bland de som blir offrade av den stat som går till attack på occuperat eller annat område. Gaza har länge levt under en occupation som tagit sig uttryck inte bara i våld utan blockader och krav från Israels sida på rätten att avgöra vad som får ske i Gaza.

Tänk om Israel och alla som tror att det handlar om att Försvara Israel som land i nutid 2014 hade läst inledande texten till de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
………

Om staten Israel och de som stöder Israels fruktansvärda omänskliga attacker på civila i Gaza, om dessa hade haft ordkunskap nog att förstå texten, så borde de förstått att det som kallas uppror och tyvärr genom upptrappade aktioner från båda sidor under åren skett i Gaza, det har sin juridiska indirekta godkännande – uppror mot tyranni och förtryck av mänskliga rättigheterna. Indirekt ger texten ett godkännande men samtidigt ett krav på rättstatliga principer i stället för de motståndsaktioner som precis som i occuperade Frankrike, Norge o.s.v. skedde under Andra Världskriget och skett sedan 1948 i Gazaremsan.

Att världen, speciellt vi som liksom jag själv försvarat staten Israels existens utifrån det FN beslut om Israels gränser som en gång togs och där staten Israel nu existerat i 66 år, att världen tigit sett åt annat håll och glömt tala om att Mänskliga Rättigheter gäller för alla, det är en stor skandal. Inte har effekterna blivit andra heller än att staten Israels sk. Försvarsaktioner lägger mer och mer grundstenar för att Israels politiska ledning själva är sitt lands värsta fiender. Förutsatt att Israel vill ha fred och lugn och ro alltså.

Israel ber USA häva flygstopp, GP 23 juli 2014 Att inte Israels politiska ledning inser att det som började med att 3 israeliska unga män som kidnappades och mördades men fortsatte med att Israel ingalunda behandlade brännandet av den levande palestinsk-amerikanske grabben på samma allvar innan USA sa ifrån på skarpen, var det som var utlösande faktorn som hällde olja på Hamas pyrande hat, det förvånar mig. Varför straffar Israel som själva har medborgare med erfarenhet av upplevt rashat och hot om utrotning annan folkgrupp. Inser man inte att det är en form av rashat det också?

Det är en sak att Israel som alla andra internationellt godkända länder har rätt att försvara sig. Det är en helt annan att det inte ingår i godtagbart försvar att bygga bosättningar på occuperad mark. Inte heller kan attacker som drabbar civila och oskyldiga i Gaza räknas till försvar av Israel. Israel har undan för undan kommit att framstå som sitt eget lands värsta fiender. Konsekvensanalys? Vad är det?

Israel ber till USA om att häva flygstoppet, Expressen 23 juli 2014 Israel kan inte alltid få som Israel vill. Utifrån de Mänskliga Rättigheterna måste även Israel tåla kritik mot omänskliga aktioner och konsekvenser för internationella kontakter till lands i luften och på vattnet till följd av samma omänskliga aktioner.
Israel ber USA häva flygstopp, SvD 23 juli 2014 Verkar som om flygstopp var rätt val av åtgärd trots att valet gjordes för att trygga flygresenärers säkerhet.
Israel ber USA häva flygstopp, Aftonbladet 23 juli 2014 Varför skall amerikanska och/eller andra besökare i Israel behöva riskera sina liv och sin hälsa för att Israel skall få ”rätt”?

Read Full Post »