Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Alla människor är lika värda men olika”’

Jag hörde någon gång, och har upprepat det ibland: Jag skulle inte vilja ha fler mig. Räcker med att jag duger. Behöver inga kopior för att göra det.

Tänkte åter i samma banor när jag läste Alice Teodorescus ledarkrönika på GP: (kan självfallet inte undanhålla dig de underbart formulerade meningarna)

Är rättvisa detsamma som lika utfall eller lika rättigheter? Är individen ett offer eller en handlingskraftig aktör? Är människor dömda att tycka och vara på ett särskilt vis på grund av sin kromosomuppsättning eller hudfärg? Hur man svarar på dessa frågor säger mycket om ens människosyn. Men inte alltid det man tror.Mångfaldhetsdebatten är enfaldig, Alice Teodorescus ledarkrönika GP 15 maj 2015

Kom alltid ihåg:
Du duger som Du är. Om inte Du är stolt över vem Du är och var Du är född, vem skall då vara stolt över det.

Read Full Post »

Den största faran i att önska jämlikhet, är att de som ropar inte vet vad de talar om.

Jämlikhet är när varje person får möjlighet att utveckla sig, studera eller arbeta, utifrån sina egna personliga förutsättningar och intressen.

4 saker Jämlikhet kan aldrig vara:
* vara rätt till lika lön om inte hänsyn tas till hur mycket varje individ får i handen efter skatt!
Det är arbete som skall löna sig. Inte rätten/möjligheten att få göra ränteavdrag!

* rätten för alla att få läsa högre studier om inte hänsyn tas till individens möjligheter att klara dessa samt individens egna önskemål och drömmar.

Alla kan inte bli mediastjärnor, vinna Idol eller bli fotbollsproffs. Samma gäller på teoretiska området. ALLA kan inte bli nog i matematik för att klara att läsa på Chalmers, KTH, Universitets kurser som kräver Matematik 3 eller högre för att komma in (och kräver som minst förståelse för Matematik 3 för att klara kurserna fram till examen).
Alla barn är lika värda, men olika.

* rätten för samhället att påtvinga en enda individ mer studier än Grundskola.

Det är ingen Mänsklig Rättighet att få läsa högre utbildning. Lika lite är det en Mänsklig Rättighet att få sin egen önskeutbildning eller att få jobb utifrån densamma.
Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få det stöd som behövs för att utvecklas och klara att läsa, räkna, skriva samt förstå vad man läser/skriver samt de tal man räknar.

* rätten att få bli vad man vill.

Det är ingen Mänsklig Rättighet att få bli professor, internationell artist eller styrelseledamot. Inte heller att få ett utlovat arbete efter önskeval på t.ex. gymnasium och högskola.

Däremot är det en självklarhet att varje individ utifrån den individens egna möjligheter skall få hjälp att söka sig till utbildning som motsvarar individens möjligheter och önskningar utifrån den arbetsmarknad som finns/antas komma att skapas inom en nära framtid.

Alla jobb är lika viktiga, men olika. Det som samhället bör göra är att premiera de som vill (och kan läsa vidare) inte åstadkomma psykisk press på de som helst vill göra något annat eller på de som ser att de inte förmår att leva upp till utbildningens krav. De som inte orkar, vill eller förmår skall självfallet få chans att läsa vidare senare i livet. Barn- och ungdomars utveckling är inte linjerät eller sker vid samma ålder.

* rätten att båda könen skall ha lika rätt att göra eller bli samma.

Däremot är det en rättighet utifrån jämställdhet att varje individ skall få möjlighet att utvecklas utifrån sin personliga kunskaps-, erfarenhetsnivå samt intresse. Kvoteringar löser inga jämställdhetsproblem. Skapar bara nya samt strider mot Regeringsformens 1 kap 2§

Redan från början ska det vara uppenbart att både individ och stat gör en ömsesidig satsning Staten tillhandahåller en högkvalitativ utbildning som står sig utmärkt i konkurrens med andra länder. Studenten investerar sin tid, ambition och i det fall behov finns, tar lån för att klara ekonomin under studietiden.

Det är viktigt att denna investering, liksom kommande insatser i flit och ambition, otvetydigt uppmuntras och belönas genom att skatter på arbete och företagande hålls låga, oavsett löneläge. Ingen ska känna tveksamhet över ifall det lönar sig att anstränga sig extra, jobba och satsa mer i Sverige.Alliansens ofullbordade, Tove Lifvendahl Politisk chefredaktör artikel på SvD ledarsidan 12 oktober 2014

Lika väl som det skall Löna sig att arbeta, skall det Löna sig att läsa vidare.

De som läser vidare, är beredda att ta stora lån för att läsa vidare. De bör efter examen få en rejäl premie motsvarande som minst 25% avskrivning av normalt studielån för respektive utbildning!

Read Full Post »