Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Al-Aqsa Moskéen’

Tänk om det hade varit så att de forskare som å ena sidan undrar över varför CO2 (och Beryllium) hade kunnat sin historia och lite geologi (för att inte tala om kemikunskaper som saknas), då hade de som minst vetat om att 774 var ett år med osedvanligt många jordbävningar och vulkanutbrott bl.a. från vulkaner som utöver CO2 spyr ut ett stort antal ämnen och mineraler även bland dessa svavelföreningar….. något som i sin tur påverkade växtligheten på norra halvklotet mycket gynnsamt.

Tänk om de sk. forskarna hade kunnat sin historia, så hade de också vetat att det var jordbävningar och vulkanutbrotten från Japan hela vägen till Mellanöstern. Vad gäller Mellanöstern tycker jag som minst att forskare skulle känt till jordbävningen som bl.a. drabbade ett större antal byggnadsverk bl.a. den 771 återuppbyggda Al-Aqsa Moskéen.

Att japanska forskare inte känner till sin egen historia förvånar. Att de inte vet om det mycket svåra vulkanutbrottet på Ontake-san år 774 e.Kr, är märkligt. Det vulkanutbrottet som drabbade Japan betydligt mer än den jordbävning som var i havet härom året, är knutet till en del av Shintoismens historia….. och sågs som ett av tecknen att Shintoismen, som redan i detta skede var kopplat till den Japanska kejsarfamiljen, skulle flytta huvudstaden för att minska inflytandet av de buddistiska munkarna. Det togs som sagt som ett tecken och ledde till att japans huvudstad senare år 794 flyttades till Kyoto som börjat byggas upp efter alla jordbävningarna.

Under åren 774 och 775 drabbades jorden av något mycket ovanligt och märkligt. Det är alla forskare överens om. Frågan är bara vad? Fenomenet forskarna inte kan förklara, Aftonbladet 24 januari 2013 De sk. forskarna menar Aftonbladet. De som inte kan historia, geologi, oceanografi eller matematisk statistik, men ändå ordar vitt och brett om saker de inte har den blekaste aning om…. 😛

774 e.Kr. var som sagt ett år med osedvanligt många jordbävningar och vulkanutbrott bl.a. från vulkaner som utöver CO2 spyr ut ett stort antal ämnen och mineraler även hade det vi i Sverige kallar fältspat som vid regn som faller över område där exeptionella svavelföreningar hamnat ovanpå tidigare fuktig obrukbar jord i områden där fältspat m.m är vanligt förekommande och efter vulkanutbrott som inte bara spyr ut CO2 utan också ett stort antal Svavelföreningar som leder till URLAKNING av berg- och jordgrund (Beryllium kommer inte bara från rymden…. man bryter det enligt samma naturliga princip urlakning bl.a. här i Sverige…..)

Det där med tektoniska plattor har tydligen gått många förbi. Konstigt nog påstås det att det varit allmänt känt först de senaste 30 åren samtidigt som det finns skolböcker i Naturlära för fortsättningsskola respektive för folkhögskola som redan på 1930 talet hade detta ‘fenomen’ väl förklarat……

Osynlig blixt kan träffat jorden, SvD 1 januari 2013 Så var det inte. Däremot var det så att de stora utsläppen av CO2 + Svavelföreningar lade grunden för att fler barn uppnådde 5 års åldern (kritisk punkt i gamla tider) under åren fram till 785. Speciellt i delar av Norden och ett band österut in i Asien. Det fick till följd att mer mark på otillgängliga platser började odlas upp. Ändå kom marken inte att räcka till. Detta var i sig som alla som kan sin historia vet till att ett antal nordbor i sökande efter utkomst år 793 anföll Lindisferne. Att det fanns skäl att det blev just Lindisferne som anfölls hör inte hit, kan berättas någon annan gång. Samtidigt så begav sig de första munkarna till Island under samma period. Det var lättare att ta sig fram på öppna vatten under några år av mer värme och mer gynnsamma väderleksförhållanden som gav en hel del av den bas vi idag har att stå på historiskt möjligt!

Read Full Post »