Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Akutmottagningar’

Om bara svenska landsting och SKL kunde lära sig att det är i verksamheten inte på politikerkostnader eller administration som pengarna skall läggas, så hade det inte varit något problem. Men ack i sann ”Alla skall med”-anda får inte de som vidareutbildar sig ens inom sjukvårdsområdet lön som motsvarar arbetsbeskrivningarnas krav på högre utbildning.

Speciellt irriterar det mig personligen att två sjukhus, på vardera sidan av gränsen, inte får ekonomiska resurser nog att betala svenska sjuksköterskor i Strömstad lika mycket som de får om de jobbar i Halden eller annars i Ostfold upp till Oslo. Det finns ett gammalt samarbete mellan norska fylker och svenska kommuner från Uddevalla upp inte bara på kulturella området utan även när det gäller vem som kan hjälpa vem vid stora olyckor. Hur vore det om man börjar i Strömstad med att ge sjuksköterskorna kompensation för de har mer att göra vissa delar av året, inte bara på sommaren. Höj lönen med 4000 kr/månad för vanliga sjuksköterskor samt 7000 kr/månad för sjuksköterskor med specialistkompetens. Inte nästa år utan direkt här och nu. Det är de värda.

Sedan är det dags att arbetsbeskrivningars ansvars- och utbildningskrav rent generellt höjer löner genom att strama upp politikerkostnader och administration. Pengar skall ut i verksamheten oavsett om verksamhet sköts av det offentliga eller privat utövare!

Norskt sjukhus kan ge sköterskebrist, GP 3 juni 2014
Sköterskor kan fly från Strömstad till Norge, GT 3 juni 2014

Read Full Post »

Det mest akuta är
att se till att plocka bort som minst 25% av samtliga politiker som direkt eller indirekt sitter med och beslutar vad SU skall och inte skall göra! Politiker skall dra upp riktlinjer, sedan skall de likt en skicklig VD hålla fingrarna borta från detaljerna om det inte är så att riktlinjerna helt ifrågasätts eller struntas i. VERKLIGT VÅRDBEHOV inte något kalkylerat, beräknat på gammalt socialistiskt betongmetodprincip med 5 års planer som saknar kontakt med vad som behövs, när, hur och varför!

SU vill inte satsa på oss, GP 5 oktober 2013
Personalbrist stänger avdelningar, GP 4 oktober 2013
för att inte tala om hur SU hanterar hygienfrågan….Anställda på Sahlgrenska tvingas använda samma kläder i flera dagar – vilket ökar infektionsrisken för patienterna. Sahlgrenska-anställda irriterade: ”En skymf”, Expressen 2 oktober 2013 Hur i hela fridens namn kan någon ansvarig inte reagerat så att liknande situation inte uppkommit? Förmodligen allt för många led upp till den som skall avgöra om det finns pengar nog att skaffa mer kläder…..

Det näst mest akuta som finns är att de pengarna, och vi talar om mycket stora summor när vi räknar med allt från arvode, administration av utskick till och från politiker, kontor för politiker, resor, representation, m.m. de pengarna skall rakt av ut i verksamheten för att garantera som minst 24.000 kr för nyutbildad sköterska samt som minst 28.000 kr för en sköterska som varit verksam under två års tid. Helt orealistiska löner som SU betalar – men jag vet, känner de som vidareutbildat sig och via bra argumentationsteknik utifrån de krav som SU har vad som skall göras och ansvaras för fått 30.000 kr/månad… Inte ens den personen fick SU behålla.

Jag vet om att det redan i början av 1980-talet fanns sköterskor som tjänade 12.000 kr/månad även om det var ovanligt. Att politiker lyckats höja sina löner till astronomiska tal jämfört med såväl sköterskor som ämnes- och stadiebehöriga lärare är något som skämmer. Att administrationen vuxit trots datorisering och trots ny teknik som på andra ställen i landet och utomlands inom akutsjukvård minskat administrationen, det är ytterligare en sak som är akut att göra något åt. Det är inte produktivt, ekonomiskt eller mänskligt varken för personal ute i verksamheten eller för patienter att tid och pengar går åt till administration. Alla omvandlingar, namnförändringar av verksamheter och omorganisation hittills gjorda enligt politiker beslut har kostat mer, ökat administrationen samt minskat såväl antal vårdplatser som vårdtjänster! Rent ut sagt – pengar skall ut i verksamheten. Nedanför beslutsfattare som bör vara god blandning av politiker, inte bara politiker, och äldre från verksamheten om hur riktlinjer skall dras upp, nedanför dem bör de som beslutar endast vara folk från verksamheten. Nuvarande eller tidigare verksamhetschefer oavsett om dessa är läkarutbildade eller sköterskeutbildade samt härutöver representanter för fackförbund som VÅGAR säga till var problem finns och om nödvändigt lyfta dessa till de som beslutar om riktlinjer.

Sätta någon som gått ut Grundskolan men inte klarat Gymnasieskolan som lärare i Grundskolan har i ett antal år förekommit för att spara pengar. Felsparade pengar som drabbat våra små. Sätta någon som inte har utbildning inom sjukvård att styra verksamhet som till sin natur MÅSTE ta hänsyn till det verkliga behovet, är etter värre för det drabbar inte bara de små, inte bara de gamla utan alla sjuka och alla som råkar ut för olycksfall.

En annan sak som SU excellerar med är alldeles på tok för många chefsnivåer som inte har kontakt med krav på vidareutbildningar för att kunna få avancera. Det är förvisso så att erfarenhet är mycket viktig. Men vidareutbildning är lika viktig för alla inom vården från golv till ledning. Mycket viktigt.

Se även: Politiker är inte läkarutbildade, Norah4you 13 februari 2013

Vad skillnad det gjort att Alliansen lyckades driva igenom Inspektionen för Vård och Omsorg där de ansvariga för respektive vårddel själva varit ute i verksamheten, kan Ni läsa om här Rosor till inspektionen för vård och omsorg, Norah4you 26 september 2013

PENGAR SKALL UT I VERKSAMHETEN! Inte bindas för att bekosta onödig administration och politiker.

Read Full Post »

vilket vårdbehov som skall föreligga kommande budgetår. Avskaffa hälften av politikerna i vården. Öka anställdas inflytande när väl riktlinjerna för vad Offentlig vård skall omfatta är fastställt. Proportionerna mellan budgetposter MÅSTE AVGÖRAS längre ner och utan politikers pekpinnar!
Enkelt uttryckt: Pengarna, Socialdemokraterna skall från politiker och politikerskapad betongkloss till administration direkt ut i verksamheten!
Halvera administrativa kostnaderna även om detta sker på bekostnad av ett antal politiker som förlorar sin inkomstkälla. Självfallet skall dessa politiker precis som alla andra ställa sig till Arbetsmarknadens förfogande. Dvs stoppa alla gyllene avtal för politiker!

S: Minska byråkratin i sjukvården, GP 25 september 2013
S vill minska sjukvårdsbyråkratin, SvD 25 september 2013
S: Minska byråkratin i sjukvården, Aftonbladet 25 september 2013
S: Minska byråkratin i sjukvården 25 september 2013

Se även: Skrota Landstingen, Norah4you 10 september 2012 samt Politiker är inte läkarutbildade, Norah4you 13 februari 2013

Read Full Post »

Det är märkligt, men politiker sägs vara ense om att 30% av alla akutbesök på lasarett är onödiga. Hur i hela fridens namn vet de det? Efter kritiken: Så vill politikerna fixa akuten, Expressen 11 februari 2013

* När någon har plötsligt ont i magen eller återkommande plötsligt ont i magen över blindtarmsområdet, så är det inte bara blindtarm det kan vara. Det kan vara tarmvred eller anorysm eller mycket annat. Det är väl bra om det avgörs så fort som möjligt och inte patienter får vänta tills en vårdcentral öppnar och MÖJLIGEN, långt i från alltid, har akut läkartid på samma förmiddag.

* När en astmatiker får en astmaattack så skall vederbörande om inte akutmedicinerna hjälper, dvs om man tvingats ta 18 cortisontabletter med eller utan akutsprutan av adrenalin direkt till närmaste akutmottagning. Vilket i sig inte är lätt även om SOS-Alarm som jag berättat här i bloggen tidigare oftast är mycket behjälpliga. Som de två gånger min dotter senaste året fått astmachock och körts till närmaste akut samt fått ligga på MAVA respektive Intensiv efteråt.(Sök på SOS-Alarm i sökrutan)
Eller om man befinner sig inom närhet till Sahlgrenska och tar sig dit, blir körd, och får höra av okunniga (för sådana finns det) sköterskor att en person som kan prata själv (efter ordinerad egen akutvård med order att åka in) kan inte ha astma….. som jag skrivit om tidigare så tog jag risken att ta taxi till Mölndal och blev direkt undersökt och medicinerad.

* När någon slår i huvudet, med eller utan blod, och mår illa alternativt känner sig yr, skall man alltid åka direkt in till närmaste akutmottagning. Inte bara ligga ner.

* När någon ramlar på hal isfläck och har värk så att den inte kan gå, så skall den snabbt till akut för röntgen och läkarbesök. Kostnaden för samhället om benbrott och allvarliga ledbandsskador inte behandlas direkt, kan vara stora över flera år.

Det är läkare och inte politiker som i liknande fall precis som så många andra är de enda som kan avgöra vad som är rätt behandling! Och i de fallen som i många andra är det inte förrän patienten kommer in som det går att avgöra om det hade gått att vänta!

En influensasjuk undanbedes komma till vårdcentral, så också de som har vissa andra misstänkt smittsamma sjukdomar. Vad gör politikerna? Stänger möjligheten att söka på Infektionskliniken på Östra. Från och med någon månad tillbaka kräver politikerna att en med misstänkt eller tidigare behandlad nyuppblossad infektion som i tidigare fall har tvingats ligga inne på Infektion, den patienten skall numera ta sig till läkare för att få remiss. Remisstvång har införts på Infektionskliniken!

Hur står det till? Avskaffa Landstingen direkt. Plocka bort 3/4 av alla politiker och rensa i Landstingens åtaganden. De pengar som Landsting idag betalar till kollektivtrafik och kultur, borde aldrig behöva gått in via landstingsskatt. Dvs. Rätt beskattning till det lagstiftning kräver och för över det icke lagkravsmässiga bitarna som är så väsentliga som de två nämnda till kommun respektive stat. Regioner kan samarbeta men då inte om sjukvård. Alla har enligt Regeringsformens 1 kap 2§ rätt att inte bli diskriminerade. Då skall huvudmannaskapet för sjukhus, offentliga och privata, upp till nationell nivå men med klara krav på utförare att de upprätthåller kvalité samt ordentlig mänsklig behandling.

Alltså Politiker är inte läkarutbildade. Pengarna skall via huvudmannaskapet på nationell nivå direkt ut till utförarna och fördelas utifrån de uppdrag utförarna tackat ja till att täcka upp!

Forskaren: Problemet är inte bara pengabrist, Expressen 11 februari 2013
Skyll inte långa väntetider på patienterna, Anna Basen Expressen

Read Full Post »

är A och O när du själv eller någon anhörig kommer in på en akutmottagning. Allra först – Sedan när är det rimligt att en patient eller en anhörig som kommer in akut skall behöva höra om vilka som har/skall ha semester, vem som varit eller skall gå ut med vem hela tiden? De senaste 10 åren har ett av nattpassen, känner igen en av sköterskorna (samma som vid ett tillfälle hade mage att påstå att ingen kan ha astmaattack som kan prata efter att tvingats ta 18 cortisontabletter och följt läkares bestämda råd att åka in direkt efteråt), varit skvallercentral värre än något annat ställe oavsett arbetsplats jag stött på.

I gångna månaden råkade min dotter ut för den gruppen. Hon kom först till Sahlgrenskas kvinnokliniks akut. Ett under av mänskligt bemötande och snabb sköterske- och läkarkontakt. Utöver att läkt inflammation som hade orsakat att hon under nästan 1 månad fått gå på stark antibiotika, som astmatiker blir det inte samma antibiotika som andra, så fanns mycket svåra magsmärtor samt mindre blödning och för ovanlighetens skull när det gällde henne när hon inte har astmachock högt blodtryck. Hon remiterades över till SU:s akut. Kommer om det är nödvändigt att ge hela bedrövliga bemötandet fram tills morgongängets ansvariga läkare kom och visade skillnad på läkare och läkare när det gäller helhetsbehandling och kunskap.

Under de 3,5 timmar som jag avlöste min dotters sambo som måste hem och sova efter många timmars väntetid, så hörde jag mer än jag ville av vissa sköterskor och såg såväl sköterskor som läkare som borde skickats till US i Linköping för att få lära sig hur man bemöter patienter så de förstår att de är till för patienterna inte tvärt om. Hårda ord men tyvärr sanna. Jag mötte under dessa 3,5 timmarna också personal från golv till högt när jag gick ut och rökte (gjorde mig skäl att gå så jag såg och hörde mer vad som pågick ute vid ‘sköterskemottagningen’. Från undersköterska som jag mött när jag varit patient på avdelning och upp till läkare jag träffat förr hörde jag samma som jag själv upplevt. Bedrövligt bemötande och märkliga prioriteringar.

Sedan när är det riktig prioritering att som en sköterska då på efternatten springa och hämta sig kaffe genom korridor 3 gånger. Redan andra gången gjorde jag mig besvär att gå ut för att ‘röka’ så jag såg med egna ögon att hon gick in och satte sig i rummet innanför expeditionen och hörde hur skvallersnacket gick…. Inte en av de tre gångerna gjorde hon sig besvär att ens säga hej till någon av ‘sina’ patienter! Observera att det är en sak att vänta när läkaren ÄR upptagen med att läsa in journal, kolla provsvar eller t.ex operera (men då skall bakjour enligt mina vänner och släktingar som jobbar i sjukvården ALLTID kallas in….) men en helt annan att alla som arbetar på ett sjukhus bör förstå att väntetid känns mindre och risken för komplikationer blir mindre OM man tar sig tid att göra det som står på stora affischer på rummen dvs prata med patienterna hur de mår och lyssna om de fått mer värk. På Sahlgrenskas akut fanns den natten en man som fått kateter insatt för urinen. Trots att jag vet att såväl undersköterskor som patientens anhöriga sa till när flaskan var nästan full och dessutom innehöll mycket blod, så tog det flera timmar innan patienten fick hjälp! På ett universitetssjukhus????????

Min dotter hade fått tarminflammation då den starka antibiotikan slagit ut alla ‘goda’ bakterier. Enligt specialistsköterska i släkten är det en inte helt ovanlig följdsjukdom. Men det skulle kunnat vara en hel del andra allvarliga tillstånd även om de prover som tagits (de tog inte blodtrycket igen) var ‘normala’. Inget som skall ta flera timmar innan en patient får läkarkontakt som minst med en AT-läkare.

Det är viktigt att själv vara frisk nog eller ha någon som vågar stå på sig vid sin sida mer än en gång på svenska akutmottagningar. Som jag skrev i juni i bloggen (för ovanlighetens skull hände det bemötandet på Östra):
Tillägg 23.41 När Monika inte bara fick vänta länge med astma på läkare utan råkade ut för ett snille som tyckte att svullet ansikte, igenmurade ögon och blå läppar samt blå händer totalt täpt näsa och hals var oro, då gick jag i taket. Kopplades via Sahlgrenskas växel till sektionschefen för Akuten och inom någon minut var sektionschefen på plats bedömde att adrenalin och mer kortison behövdes utöver det hon fått i ambulansen, (fick bara ventoline och syrgas av snillet), efter ytterligare en timmas observation utan att hon blivit helt bra lades hon in på MAVA som minst till mitt på dagen i morgon.
Snillen finns det gott om i alla läger. Önskar bara de lärt in lite mer innan de uttalar sig…….

8 juni 08.39 Efter att legat inne 2 nätter på MAVA och behövt trestegs behandling andra dagen som senare på kvällen fick kompletteras med ytterligare behandling, så kom Monika hem på söndag middag. Astmachocken hände på fredagen. Hon går på nedtrappad kortisonkur som grund utöver alla sina vanliga astmamediciner som hon tyvärr tvingats ta i många år….
Tack till SOS-Alarm för snabb respons, Norah4you 1 juni 2012

Krav på kortare kö till akuten bara röstfiske, GP 5 oktober 2012 VERKLIGEN INTE! Det handlar i många fall om att patienter kanske inte behöver läggas in på vanlig vårdavdelning om diagnos ställs så snabbt patienten kommer in av läkare – inte av sköterskor för alla akutsköterskor är inte kompetenta. Nämnd ovan är en sköterska som när jag själv kom in till SU efter att jag ringt på den klocka som då fanns för oss som har andningsbesvär eller ont i bröstet hade mage att tycka att jag för att jag kunde säga mitt namn och mitt födelsedata inte kunde vara astmatiker (!!???!!!) Jag tog taxi till Mölndal trots att jag visste att det innebar en risk. Blev snabbt och korrekt behandlad och kunde efter att fått vara kvar några timmar efter astmabehandling och kontroll av hjärta och lungor få åka hem. Varit med om flera gånger förr (inte senaste åren) på SU då astman förvärrats så att jag tvingats läggas in med astmadropp i flera dagar.

Tillägg 13 oktober 2012 15.00 Kortare väntetider på akuten är viktigt, GP 13 oktober 2012 Vill även notera att det fanns flera patienter till medicinläkare som inte alls fick träffa doktorn på natten när han ändå var på plats. Han liksom andra i den gruppen som jobbade hade flera raster, senaste rasten tog han 50 minuter innan han skulle gå av utan att gått in till någon av de väntande patienterna jag nämner. Bekant till mig, nämnd ovan, som jag själv känner sedan jag legat inne på lasarettet för länge sedan talade om vad vederbörande tyckte om sättet att sköta akutavdelningen. Inte bättre än vad jag för fram här.

Read Full Post »