Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Akut sjukvård’

Om bara svenska landsting och SKL kunde lära sig att det är i verksamheten inte på politikerkostnader eller administration som pengarna skall läggas, så hade det inte varit något problem. Men ack i sann ”Alla skall med”-anda får inte de som vidareutbildar sig ens inom sjukvårdsområdet lön som motsvarar arbetsbeskrivningarnas krav på högre utbildning.

Speciellt irriterar det mig personligen att två sjukhus, på vardera sidan av gränsen, inte får ekonomiska resurser nog att betala svenska sjuksköterskor i Strömstad lika mycket som de får om de jobbar i Halden eller annars i Ostfold upp till Oslo. Det finns ett gammalt samarbete mellan norska fylker och svenska kommuner från Uddevalla upp inte bara på kulturella området utan även när det gäller vem som kan hjälpa vem vid stora olyckor. Hur vore det om man börjar i Strömstad med att ge sjuksköterskorna kompensation för de har mer att göra vissa delar av året, inte bara på sommaren. Höj lönen med 4000 kr/månad för vanliga sjuksköterskor samt 7000 kr/månad för sjuksköterskor med specialistkompetens. Inte nästa år utan direkt här och nu. Det är de värda.

Sedan är det dags att arbetsbeskrivningars ansvars- och utbildningskrav rent generellt höjer löner genom att strama upp politikerkostnader och administration. Pengar skall ut i verksamheten oavsett om verksamhet sköts av det offentliga eller privat utövare!

Norskt sjukhus kan ge sköterskebrist, GP 3 juni 2014
Sköterskor kan fly från Strömstad till Norge, GT 3 juni 2014

Read Full Post »

Det mest akuta är
att se till att plocka bort som minst 25% av samtliga politiker som direkt eller indirekt sitter med och beslutar vad SU skall och inte skall göra! Politiker skall dra upp riktlinjer, sedan skall de likt en skicklig VD hålla fingrarna borta från detaljerna om det inte är så att riktlinjerna helt ifrågasätts eller struntas i. VERKLIGT VÅRDBEHOV inte något kalkylerat, beräknat på gammalt socialistiskt betongmetodprincip med 5 års planer som saknar kontakt med vad som behövs, när, hur och varför!

SU vill inte satsa på oss, GP 5 oktober 2013
Personalbrist stänger avdelningar, GP 4 oktober 2013
för att inte tala om hur SU hanterar hygienfrågan….Anställda på Sahlgrenska tvingas använda samma kläder i flera dagar – vilket ökar infektionsrisken för patienterna. Sahlgrenska-anställda irriterade: ”En skymf”, Expressen 2 oktober 2013 Hur i hela fridens namn kan någon ansvarig inte reagerat så att liknande situation inte uppkommit? Förmodligen allt för många led upp till den som skall avgöra om det finns pengar nog att skaffa mer kläder…..

Det näst mest akuta som finns är att de pengarna, och vi talar om mycket stora summor när vi räknar med allt från arvode, administration av utskick till och från politiker, kontor för politiker, resor, representation, m.m. de pengarna skall rakt av ut i verksamheten för att garantera som minst 24.000 kr för nyutbildad sköterska samt som minst 28.000 kr för en sköterska som varit verksam under två års tid. Helt orealistiska löner som SU betalar – men jag vet, känner de som vidareutbildat sig och via bra argumentationsteknik utifrån de krav som SU har vad som skall göras och ansvaras för fått 30.000 kr/månad… Inte ens den personen fick SU behålla.

Jag vet om att det redan i början av 1980-talet fanns sköterskor som tjänade 12.000 kr/månad även om det var ovanligt. Att politiker lyckats höja sina löner till astronomiska tal jämfört med såväl sköterskor som ämnes- och stadiebehöriga lärare är något som skämmer. Att administrationen vuxit trots datorisering och trots ny teknik som på andra ställen i landet och utomlands inom akutsjukvård minskat administrationen, det är ytterligare en sak som är akut att göra något åt. Det är inte produktivt, ekonomiskt eller mänskligt varken för personal ute i verksamheten eller för patienter att tid och pengar går åt till administration. Alla omvandlingar, namnförändringar av verksamheter och omorganisation hittills gjorda enligt politiker beslut har kostat mer, ökat administrationen samt minskat såväl antal vårdplatser som vårdtjänster! Rent ut sagt – pengar skall ut i verksamheten. Nedanför beslutsfattare som bör vara god blandning av politiker, inte bara politiker, och äldre från verksamheten om hur riktlinjer skall dras upp, nedanför dem bör de som beslutar endast vara folk från verksamheten. Nuvarande eller tidigare verksamhetschefer oavsett om dessa är läkarutbildade eller sköterskeutbildade samt härutöver representanter för fackförbund som VÅGAR säga till var problem finns och om nödvändigt lyfta dessa till de som beslutar om riktlinjer.

Sätta någon som gått ut Grundskolan men inte klarat Gymnasieskolan som lärare i Grundskolan har i ett antal år förekommit för att spara pengar. Felsparade pengar som drabbat våra små. Sätta någon som inte har utbildning inom sjukvård att styra verksamhet som till sin natur MÅSTE ta hänsyn till det verkliga behovet, är etter värre för det drabbar inte bara de små, inte bara de gamla utan alla sjuka och alla som råkar ut för olycksfall.

En annan sak som SU excellerar med är alldeles på tok för många chefsnivåer som inte har kontakt med krav på vidareutbildningar för att kunna få avancera. Det är förvisso så att erfarenhet är mycket viktig. Men vidareutbildning är lika viktig för alla inom vården från golv till ledning. Mycket viktigt.

Se även: Politiker är inte läkarutbildade, Norah4you 13 februari 2013

Vad skillnad det gjort att Alliansen lyckades driva igenom Inspektionen för Vård och Omsorg där de ansvariga för respektive vårddel själva varit ute i verksamheten, kan Ni läsa om här Rosor till inspektionen för vård och omsorg, Norah4you 26 september 2013

PENGAR SKALL UT I VERKSAMHETEN! Inte bindas för att bekosta onödig administration och politiker.

Read Full Post »

vilket vårdbehov som skall föreligga kommande budgetår. Avskaffa hälften av politikerna i vården. Öka anställdas inflytande när väl riktlinjerna för vad Offentlig vård skall omfatta är fastställt. Proportionerna mellan budgetposter MÅSTE AVGÖRAS längre ner och utan politikers pekpinnar!
Enkelt uttryckt: Pengarna, Socialdemokraterna skall från politiker och politikerskapad betongkloss till administration direkt ut i verksamheten!
Halvera administrativa kostnaderna även om detta sker på bekostnad av ett antal politiker som förlorar sin inkomstkälla. Självfallet skall dessa politiker precis som alla andra ställa sig till Arbetsmarknadens förfogande. Dvs stoppa alla gyllene avtal för politiker!

S: Minska byråkratin i sjukvården, GP 25 september 2013
S vill minska sjukvårdsbyråkratin, SvD 25 september 2013
S: Minska byråkratin i sjukvården, Aftonbladet 25 september 2013
S: Minska byråkratin i sjukvården 25 september 2013

Se även: Skrota Landstingen, Norah4you 10 september 2012 samt Politiker är inte läkarutbildade, Norah4you 13 februari 2013

Read Full Post »

Det är märkligt, men politiker sägs vara ense om att 30% av alla akutbesök på lasarett är onödiga. Hur i hela fridens namn vet de det? Efter kritiken: Så vill politikerna fixa akuten, Expressen 11 februari 2013

* När någon har plötsligt ont i magen eller återkommande plötsligt ont i magen över blindtarmsområdet, så är det inte bara blindtarm det kan vara. Det kan vara tarmvred eller anorysm eller mycket annat. Det är väl bra om det avgörs så fort som möjligt och inte patienter får vänta tills en vårdcentral öppnar och MÖJLIGEN, långt i från alltid, har akut läkartid på samma förmiddag.

* När en astmatiker får en astmaattack så skall vederbörande om inte akutmedicinerna hjälper, dvs om man tvingats ta 18 cortisontabletter med eller utan akutsprutan av adrenalin direkt till närmaste akutmottagning. Vilket i sig inte är lätt även om SOS-Alarm som jag berättat här i bloggen tidigare oftast är mycket behjälpliga. Som de två gånger min dotter senaste året fått astmachock och körts till närmaste akut samt fått ligga på MAVA respektive Intensiv efteråt.(Sök på SOS-Alarm i sökrutan)
Eller om man befinner sig inom närhet till Sahlgrenska och tar sig dit, blir körd, och får höra av okunniga (för sådana finns det) sköterskor att en person som kan prata själv (efter ordinerad egen akutvård med order att åka in) kan inte ha astma….. som jag skrivit om tidigare så tog jag risken att ta taxi till Mölndal och blev direkt undersökt och medicinerad.

* När någon slår i huvudet, med eller utan blod, och mår illa alternativt känner sig yr, skall man alltid åka direkt in till närmaste akutmottagning. Inte bara ligga ner.

* När någon ramlar på hal isfläck och har värk så att den inte kan gå, så skall den snabbt till akut för röntgen och läkarbesök. Kostnaden för samhället om benbrott och allvarliga ledbandsskador inte behandlas direkt, kan vara stora över flera år.

Det är läkare och inte politiker som i liknande fall precis som så många andra är de enda som kan avgöra vad som är rätt behandling! Och i de fallen som i många andra är det inte förrän patienten kommer in som det går att avgöra om det hade gått att vänta!

En influensasjuk undanbedes komma till vårdcentral, så också de som har vissa andra misstänkt smittsamma sjukdomar. Vad gör politikerna? Stänger möjligheten att söka på Infektionskliniken på Östra. Från och med någon månad tillbaka kräver politikerna att en med misstänkt eller tidigare behandlad nyuppblossad infektion som i tidigare fall har tvingats ligga inne på Infektion, den patienten skall numera ta sig till läkare för att få remiss. Remisstvång har införts på Infektionskliniken!

Hur står det till? Avskaffa Landstingen direkt. Plocka bort 3/4 av alla politiker och rensa i Landstingens åtaganden. De pengar som Landsting idag betalar till kollektivtrafik och kultur, borde aldrig behöva gått in via landstingsskatt. Dvs. Rätt beskattning till det lagstiftning kräver och för över det icke lagkravsmässiga bitarna som är så väsentliga som de två nämnda till kommun respektive stat. Regioner kan samarbeta men då inte om sjukvård. Alla har enligt Regeringsformens 1 kap 2§ rätt att inte bli diskriminerade. Då skall huvudmannaskapet för sjukhus, offentliga och privata, upp till nationell nivå men med klara krav på utförare att de upprätthåller kvalité samt ordentlig mänsklig behandling.

Alltså Politiker är inte läkarutbildade. Pengarna skall via huvudmannaskapet på nationell nivå direkt ut till utförarna och fördelas utifrån de uppdrag utförarna tackat ja till att täcka upp!

Forskaren: Problemet är inte bara pengabrist, Expressen 11 februari 2013
Skyll inte långa väntetider på patienterna, Anna Basen Expressen

Read Full Post »