Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Akademisk utbildning’

Medias okunskap om vad som alltid stått i det som förut kallats ‘Offentlighetsprincipen’ börjar nu närma sig avgrunden under värsta stupet. Varken innan Offentlighetsprincipen blev Grundlagsfäst eller efteråt har det varit tillåtet att läsa vad som helst som våra myndigheter skrivet. Egentligen är det ytterligare ett bevis på
Svenskt kunskapsförfall, Norah4you 16 juli 2013 se även
Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013

Ett 40-tal remissinstanser har lämnat in synpunkter och regeringen måste i höst lägga en proposition till riksdagen om den godtar förslagen, för att lagändringar inte ska fördröjas i många år.

En rad av remissinstanserna, främst organisationer och företrädare på medieområdet, är mycket kritiska till förslagen. Spioneriförslag kritiseras hårt, SvD 17 juli 2013 att även JO och jurister invänder förvånar mig inte utifrån de mycket märkliga beslut som kommit från svenska jurister i domstolar och upp till JO senaste åren. Beslut som gång på gång visar avsaknad av ordförståelse och ordkunskap som förr i tiden, när jag som snart blir 64 år var barn, varenda jurist hade på sina fingrar och kunde förstå. Kanslisvenska mina herrar och damer kräver extremt god ordkunskap och ordförståelse. Vilket många saknar idag!

Spioneriförslag kritiseras hårt, Aftonbladet 17 juli 2013 Vad är tendens och syfte, media? Det är inte media som stiftar lagar och beslutar om ny Grundlag efter två omröstningar med mellanliggande nyval och bordläggning av ärendet 🙂
Spioneriutredning sågas undermålig, GP 17 juli 2013 där framkommer det att Nils Funcke som var huvudsekreterare i Yttrandefrihetskommitten ännu fortsätter att trots sin fina CV briljera med sin okunskap. Nu som många gånger under åren tidigare. Men svenska media är titelsjuka och värre blir det. En titel garanterar ingen kunskap.

Detta är vad som gäller (och i princip alltid gällt!) när det gäller Offentlighetsprincipen oavsett lagversion:

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll
….
5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för
– rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
– rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
– myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
– intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
– det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
– intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

Det är också viktigt, som varje ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap skall känna till och lära ut:

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Allt detta går tillbaka till Yttrande- och Tryckfrihetsgrundlagarna. Har aldrig varit så att allt varit offentligt. I Sverige har det varit så att allt som inte är arbetshandling (ärende under beredning) och som inte varit hemligstämplat samt inte kunnat riskera Rikets säkerhet i princip varit offentligt. I andra länder har det ofta varit tvärt om att det måste sägas vad som skall få vara offentligt.

Read Full Post »

och de sänkta kraven för att läsa på akademisk nivå visar sig numera även på professorsnivå 😉

…Det är svenske professorn Stefan Svallfors som skickat brev till Nobelkommittén,…
Snowden nominerad till Nobels fredspris, Expressen 15 juli 2013

Umeåprofessors nominering av Snowden blev världsnyhet, DN 15 juli 2013 Speciellt märks det i australiensiska media 🙂

Sverige är ett av de få länderna där kunskapsnivån sjunker medan antalet professorer ökar…. Antalet professorer har ökat med 84 procent men få är kvinnor.pdf, SCM Statistik AM9903

Read Full Post »

och mer än ämneskunskap + erfarenhet för att få Snobben att lära in det som lärs ut. Eller som min didaktik och pedagogik lärare vid Linköpings Högskola samtidigt som han visade en Snobben bild på overheaden sa: Det är en sak att lära Snobben, en annan att Snobben lär in det som lärs ut.

Alltför många som inte läst pedagogik, metodik och didaktik uttrycker ringaktning om behovet av dessa ämnen. Det har i senare tid förekommit i artiklar som förespråkar hemundervisning…… hur många föräldrar har laboratorium för nödvändiga övningar i fysik och kemi hemma? till de som likt P J Anders Linder på SvD-s ledarsida påstår: ” förstone kan detta låta rimligt: klart att barnen ska undervisas av kompetent personal. Fast riktigt så enkelt är det ju inte. När blev det till exempel självklart att en civlingenjör som under lång tid har arbetat som lärare alltid är sämre rustad att undervisa i naturvetenskapliga ämnen än alla som har lärarexamen?” ett behörigt privilegium?, SvD 24 mars 2010

Det som Linder och Co fått om bakfoten är att det skulle räcka med lite pedagogikutbildning utöver ämneskunskaper kanske upp till D-nivå, akademiskt arbete + några uppsatser på vägen eller en Fil.Dr utbildning för att undervisa. Så enkelt är det inte. ALLA barn är lika värda, men ALLA är olika.

I en och samma klass finns det elever som när de nått 7:an har en skriv- läsförmåga motsvarande en normal 4:e klassare samtidigt som det finns elever som mycket väl klarar texter avsedda för gymnasiet och då blir uttråkade när inte de stimuleras.

Samtliga som arbetar som lärare behöver självfallet pedagogikutbildning, men även metodik och didaktikutbildning i sina respektive ämnen för att kunna ANPASSA lärostoffet till varje enskild elev. Det är det som är lärarens viktigaste uppgift – att kunna hjälpa varje elev att lära in det som lärs ut så att eleven får det hjälp och det stöd som krävs för att gå vidare. Det är inget som all kunskap i världen och naturbegåvning i pedagogik väger upp. Det är också något som MÅSTE övas under mentor ute i de årskurser som den blivande läraren är tänkt att arbeta. Det krävs också gedigen utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling för att klara av kurserna i Metodik och Didaktik!
Inget som går att köra snabbspår hur lockande det än kan tyckas vara.

Read Full Post »