Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aftonbladet/United Minds opinionsundersökning’

Detta är bara en liten spoiler om vad jag kommer att ta upp så fort jag är klar med analyserna…..

Börjat gå igenom bakgrundsutbildning m.m. samt hur opinionsinstitut misshandlar matematisk statistik. Speciellt oberoende och beroende händelser. Påstår sig arbeta med 95% sannolikhet…. men missar vad Tjebychevs sats verkligen säger och innebär – hittat sannolikheter i nyligen avgivna opinionsundersökningar som inte ens uppfyller 65% sannolikhet…. så jag har gått vidare med att titta på hur opinionsundersökningsinsitutens egen historia ser ut.

Jobbar just nu i natt med att analysera hur ett par av opinionsundersökningsinstituten missat skillnader mellan att göra marknadsundersökningar och stokastiskt oberoende undersökningar i politiska sakfrågor. Värst är att det idag av de opinionsinstitut som inte är kopplade direkt till analys hos till GU:s Statsvetare eller till matematiska institutionen vid LiU resp Lund tycks vara helt okänt att redovisa hur man hanterar att det inte går att göra opinionsundersökningar helt säkra utan kontrollfrågor, redovisning av vald urvalsmetod och det bortfall som automatiskt följer av denna, ännu inte utanför ovan nämnda universitetsinstitutioner hittat ett enda opinionsinstitut som har behandlat och analyserat bortfall = icke svar….. värst av allt är att ett par av dem fått för sig att det för att få det de försöker inbilla politiker + media skulle ge 95% sannolikhet bara räcker att ersätta bortfall med andra personer samma ålder, kön o.s.v.

Min gamle matematikprofessor Lind vid LiU skulle haft genomgång direkt efter skrivning, inte bara som han hade för att vi skulle se hur beräkning och analys i Sannolikhetslära skulle gå till men han hade även för att göra klart hur tokigt vi resonerade gett oss exempel från såväl avancerad matematisk statistik som de skräckexemplar som redan grundkursens Huff: How to lie with statistics visar på.

Kommer att ta tid att gå igenom för i princip varenda felkälla som är möjlig att använda sig av och uppvisande av okunskap om vad som krävs för att kunna presentera en hållbar slutanalys av beräkningarna saknas. SKRÄMMANDE LÅG NIVÅ

Värre än så är att jag hittat något som i mina ögon tycks vara ett politiskt försök till styrning genom ett antal uppköp och tentakler.

Read Full Post »

Det en gång så stora partiet som trodde sig vara statsbärande parti och ett parti som hela världen lyssnade på faller… och faller i opinionsundersökning efter opinionsundersökning. De försöker trösta sig med: ”-Skulle det vara nära valet skulle det vara mer problematiskt, men jag tror att folk fattar att det inte är val nu och att mycket kan hända, säger United Minds opinionschef Carl Melin till Aftonbladet.
S fortsätter falla, GP 20 december 2010

Till och med Ohly med sitt 5% väljarstöd vågar numera trampa på Socialdemokraterna:
Ohly: S är ett räddhågset parti, Expressen 19 december 2010
Tips från coach Ohly, SvD ledarsidan 20 december 2010
Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti, DN 19 december 2010
väl glömmande att OM det varit så att väljarna velat, ok dubbelbottnat…., att Socialdemokraterna skulle gått till vänster, så hade troligen Vänsterpartiet fått avsevärt fler röster. Väljarna ligger ju till stor del i mitten om de inte liksom undertecknad röstar på Moderaterna vill säga. SD ligger på motsatt sida till V och är något så när jämnstora med V.

Det som glömts bort är att väljarna alltid har rätt. I fria val är det upp till medborgarna att rösta som de vill. Partier som vill vara med måste följa med tiden och se vilka frågor som väljarna är mest intresserade av, inte bara vad som anses politiskt korrekt att vara intresserad av utan vad folket ute i verkligheten bryr sig om. Det låter så skärande falskt när socialdemokrater efter årtionden av misskötsel gapar efter att återta eller helst skapa nya skatter. För den enskilde väljaren, arbetare, tjänsteman eller pensionär eller annat är det viktigaste vad man får ut när skatten är dragen och vad man får för de pengarna.

Att ta ut för höga skatter, så höga att en stor del av vanliga befolkningen tvingas begära hyresbidrag, att barnbidrag och A-kassa m.m. behöver höjas för att människorna skall klara sitt dagliga uppehälle, det må ha klingat rätt efter 1968 men trots oron på sina ställen i världen idag klingar det falskt då de äldre och sjuka fick sin största försämring under Göran Perssons tid vid makten. ‘Lånade pensionspengar’ som aldrig betalades tillbaka. Stort B-lag som gick på olika former av ‘sysselsättnings skapande’ åtgärdspaket vid sidan om de som fått pension eller sjukersättning. Ett B-lag som dolde arbetslösheten som kom av datorisering av industrin och utflyttning av företag och som ledde till stort antal människor som inte längre ‘behövdes’ i industrin. Övergång till tjänstemannasamhälle där administration i den offentliga verksamheten fick svälla för att dölja att fler och fler blev arbetslösa. Samtidigt som den gamla devisen om att svenska privata företag och industrier är de som i grunden bär upp att vi har ett tillräckligt skatteunderlag för någon form av välfärd.

Välfärd förresten. På vad sätt är det bättre att båda föräldrarna är ute och jobbar oavsett om de själva vill eller inte och att barn rycks upp i ottan för att komma till dagis för att senare långt senare på eftermiddagen hämtas av stressade föräldrar som skall hinna hämta dem innan dagis stänger, hinna handla, laga mat och förhoppningsvis få lite tid över att ägna åt sina barn utanför TV-soffan innan barnen bör lägga sig för att orka upp tidigt på morgonen? I de flesta länder finns det möjlighet för de som så önskar att leva på en lön under småbarnsåren. Här är det omöjligt för de flesta och för de som vill faller bilan med lägre pension när de blir gamla. Välfärd borde handla om att må gott i vardagen. Få tid över emellanåt att bara vara. Inte springa runt som en ekorre i ett ekorrhjul. Välfärd borde handla om att alla som har låga inkomster eller pensioner borde slippa skatt de första 120.000 kronorna. Inte bara det att det kostar mer att administrera bidrag ovanpå indragna skatter från låginkomsttagare. Det handlar också om rätten att få behålla tillräckligt med pengar för att kunna äta och bo.

Men Socialdemokraterna har större problem än problemet att de glömt bort svenska folket speciellt de lågavlönade, pensionärer och andra svaga grupper. Grupper som förr var deras stöttepelare. Socialdemokraterna är idag som ett Förarlöst skepp i stormande hav, Norah4you 16 december 2010 där den ena och den andra kandidaten till den lediga partiledarposten kör egna race…..

Ylva Johansson, vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott (S), pläderar för ”Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att de flesta arbetslösa kan få ut 80 procent av sin tidigare lön. ” och att ”En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan behöver göras så att försäkringen blir enkel att förstå, pålitlig, träffsäker och inte går att missbruka. Det ska inte kosta mer än 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla.”
Ingen gräns för Alliansens maktarrogans, Ylva Johansson på SvD Brännpunkt 19 december 2010
Väl glömmande att hela A-kassesystemet bygger till större delen bekostas över statskassans insamlade skatter och inte på de arbetslösas egna inbetalningar till A-kassa och fack. Hade hon kommit med förslaget att Fackföreningarna och A-kassan skulle tagit över ansvar för ‘sina’ respektive områden inom Arbetsförmedlingen, då hade jag åtminstone sett någon konsekvens av det hela för facken borde lokalt ha bättre överblick i var lediga arbeten eller behov av mer personal finns än vad Arbetsförmedlingen har. Likaväl som fackförbunden borde ha bättre överblick i vilken form av vidareutbildning en arbetslös behöver för att komma tillbaka till arbetsmarknaden så snart som möjligt.

Samtidigt försöker Östros återigen:”De höga bostadspriserna och det växande skuldberget måste tas på allvar. Den borgerliga regeringen saknar majoritet i Sveriges riksdag. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för nödvändiga beslut som kräver blocköverskridande lösningar. Men det är regeringen som måste göra de nödvändiga förberedelserna för att hantera en snabb låneexpansion och riskerna för ett kraftigt prisfall på bostäder. ”
Regeringen måste hantera riskerna, SvD Brännpunkt 20 december 2010
Dvs Östros vill att regeringen skall ställa upp på Socialdemokraternas förslag men är i grunden inte beredd att rucka på det för att själv missa chansen att påverka. Märkligt. Men inte märkligt att S förlorar väljarsympatier.

Skräckraset, Aftonbladet 20 december 2010

Read Full Post »