Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aftonbladets polisgranskning 2012’

– Vi har också en ung poliskår som bildar familj och försvinner bort på föräldraledighet under perioder. Om poliserna själva inte vill flyttas och byta turlag och skift blir det tyvärr så här.Linköpings polis farligt underbemannad, Aftonbladets blogg polisgranskning 6 april 2012

Men hallå? Vad skulle patienterna på ett sjukhus säga om läkarna inte vill byta turer/skift eller flyttas till annan tjänst? Vad skulle Göteborgarna tycka om spårvagnsförarna inte var beredda att byta arbetspass och vid varje årlig nysökning där var och en får skriva en önskelista på vilka tjänster eller om de vill jobba tidiga A resp B eller sena dito inte var beredda att ta vissa turtider och Göteborgarna av det skälet inte kunde komma tidigt till jobbet eller sent hem? Har någon valt ett jobb där obekväma arbetstider och eller obekväma arbetsuppgifter ingår som möjliga enligt arbetsplatsbeskrivning när personen anställs, så hör det till att acceptera detta. Speciellt inom service- och skyddsyrken!

Read Full Post »

Nu går skam på torra land. Hur många av de som sitter i dagens Rikspolisstyrelse, för det måste väl ändå vara de som tagit ansvar för att Ekonomiavdelningen tar sitt uppdrag som de gör, har tillsatts utifrån politiska skäl och/eller utifrån sk. jämlikhetstänkande? Är det någon heder i de som anser sig tillsatta på egnar meriter, så ser de per omgående till att ta ifrån Ekonomiavdelningen ALLT INFLYTANDE AV VERKSAMHETEN hur Sveriges polisväsende skall skötas.

* Regeringen styr polisens verksamhet genom ett regleringsbrev.

* Rikspolisstyrelsen (Rps) har valt att tolka detta brev som att verksamheten ska styras med kvantitativa mål.

* Ekonomiavdelningen på Rps har bestämt ett nationellt kvantitativt mål till exempel för hur många ordningsböter som ska skrivas ut i landet. De har sedan brutits ner på respektive myndighet.

* I den senaste planeringen av polisen verksamhet (den som gäller 2012-2014) har Rps kommit fram till detaljstyrning inte är bra och därför plockat bort sina kvantitativa mål. Däremot utvärderar de fortfarande hur många blås, ordningsböter och så vidare som utförs för att kunna rapportera till regeringen vad polisen gör.

* Dessutom verkar det som om de kvantitativa målen i stor utsträckning lever kvar på lokal nivå.
Pinnmålen sätts av … ekonomiavdelningen, Aftonbladet blogg om polisgranskning 5 april 2012

VEM och/eller VILKA ligger bakom den mycket märkliga tolkningen av Regeringens regleringsbrev? OBS alltså inte vad det står där i utan hur i hela fridens namn en enda svensk utbildad i juridik och eller till polis kan ha fått för sig att det är kvantitet inte kvalitet som avgör hur man skall sköta utredningar, när och var poliser skall tjänstgöra för att uppfylla dessa sk ‘pinnar’? Vi har sedan Göran Perssons andra regeringsperiods inledning sett en gradvis försämring inte bara i bemötande utav vardagsbrott men också hur många snurren som lagt ner utredningar där det till och med funnits vittnen som inte kallats till förhör. VAD är den politiska bakgrunden för en sådan måste väl ändå ha funnits med i bilden när tolkningen efter att Förre Rikspolischefen Ericsson blev Landshövding i Östergötland?

Pappren på bordet och vet hut! Polisen är till för att skydda, förebygga och utreda brott. Inte för att stå och mäta hastigheter och få folk att blåsa för att uppnå pinnmål! (Är dessa tänkta för att få extra intäkter så är saken ännu skummare. Andra skäl än rent politiska eller dålig ledarutbildning för de som sitter i Rikspolisstyrelsen är annars enda förklaringen.)

Read Full Post »