Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aftonbladet’

Årets dummaste och okunnigaste ledarkrönika alla kategorier har bland annat följande text:
Men klimatmålen präglas av bakslag. De globala koldioxidutsläppen ökade med 50 procent mellan 1990 och 2015. Medeltemperaturen på jorden har varit högre de senaste åren än någonsin tidigare uppmätt Det största hotet är inte terrorism, Marie Ehlin Kolk Ledarkrönikan Aftonbladet 3 Juli 2016

Lögn och förbannad dikt! Temperaturen har varit högre under min livstid! För att inte tala om att den inte är högre idag än den var för 10 år sedan. Enda skillnaden är att sk. forskare numera mäter på fåtal ställen samt antar att samma plats 40-100 mil bort har samma temperatur.

Hur lite kan du om Jorden? Fakta om Jorden

Kan du lika lite om Solen?
Fakta om Solen

Övriga baskunskaper Du helt klart missat:
Archimedes princip
Fakta Fotosyntes
Fakta Landhöjning

Vattnets kretslopp m.m. får du faktiskt skämmas att du inte kan. Ta och slå upp!

Saknar du liksom de sk. forskarna grundkunskaper i programmering? För den utbildning som ges även på akademisk nivå idag är inte mycket att hänga i julgran ens för de som ”bara” läser datakunskap. De sk. klimatforskarna, inklusive de som åtalats i USA och Kanada för att de fuskat och aldrig gjort mätningar samt fuskat med sina sk. datamodeller, saknar de mest elementära kunskaperna i hur man arbetar med flera variabler. I stället för de mest vanliga 7-11 variablerna krävs det som minst 34 variabler som skall in i analysen. Förvisso kräver det att man läst högre matematik utöver datakunskap som den lärdes ut förr. Förstår såväl hur en av mina studiekamrater när jag blev systemprogrammerare 1971, han är numera pensionerad professor, klagade över bristande kunskaper även hos blivande doktorander i datakunskap sista åren han jobbade.

Tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att bevisa att man inte lärde sig Fotosyntes, Archimedes princip, Kolets och Syrets kretslopp i Grundskolan. Sov Du även på SO-lektionen i 4:an när läraren gick igenom Vattnets kretslopp? För det kan ju vara så att Din klass till skillnad från många senaste 30 åren aldrig fick sjunga regndroppsvisan för att lära in det och mer den vägen.

Största hotet är IS, Maria Ehlin Kolk!
Näst största hotet är OKUNSKAP om det mest elementära. Det som de som gick i Folkskolan på 1920-talet fick lära sig redan i 2:a klass. Hade du sett den tjocka boken i Naturlära som de på den tiden fick lära sig i Fortsättningsskolan (de som inte gick vidare till Realskolan ) där allt ovanstående och mycket mycket mer i Biologi, Kemi samt Fysik ingick i det de skulle kunna efter första året i Fortsättningsskolan (motsvarar i stort 6:an idag), då hade du baxnat. Läxor på 10-30 sidor fulla med fakta som skulle läras in samtidigt som man lärde sig förstå var vanlig fram till början av 1960-talet.

Tillåtet att vara okunnig. Mycket dumt att visa upp sin okunnighet!

Read Full Post »

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

Ibland händer saker som aldrig borde hända. Kommer säkerligen att skyllas på någon systemprogrammerare eller IT-ansvarig, men det är ju bara det att jag själv blev systemprogrammerare 1971, visserligen omskolade jag mig till SO-lärare, nu pensionerad…..

Skickat följande med mail till tipsa aftonbladet:

Nu är Aftonbladet roliga – gång efter annan får jag som sitter i Tuve, Hisingen, Göteborg följande besked ”Detta klipp är av rättighetsskäl inte tillgängliga utanför Sverige” när det är film som skall visas till artikel! Gratulerar men Göteborgs ö-värld tillhör Sverige!

Read Full Post »

Det är tillåtet att vara dum i Sverige,
dumt att själv bevisa det.
Något så urbota dumt som Bawar Ismails ledarkrönika har inte synts i Göteborgs Posten de senaste 60 åren! Självfallet kan en kvinna vara ond precis som en man. Att den tidningsartikel som Bawar Ismail hänvisar till visar en som är dum, dummare dummast gör inte saken bättre. Alla vi som gick i skolan på 50- och 60-talen vet mycket väl om att bland de värsta fångvaktarna i koncentrationslägren fanns en hel del kvinnor. Det är inte könet eller kulturell uppväxtmiljö som avgör vilka som blir onda och vilka som var onda långt innan det upptäcktes att de var onda.

Den 17-åriga svenska flicka som greps i Österrike, misstänkt för att vara på väg till Syrien i syfte att ansluta sig till terrororganisationen Islamiska Staten (IS), dömdes i torsdags för terroristbrott. Domstolen i Wien litade inte på flickan som nekade att hon försökt ansluta sig till terrororganisationen. I hennes mobil hittade polisen bilder på avhuggna huvuden och hennes chatthistorik visade att hon bland annat hyllat Parismassakern.

Ändå kände Aftonbladet sig nödgade att skriva ett snyftreportage om den nu dömda terrorsvenskan (18/2). ……..

Det är lätt att få en bild av att flickan utsatts för något orättvist. Att hon ångrar sig. Hon framställs som ett offer för andra människor som lurat henne. Undrar om Aftonbladet hade publicerat ett liknande reportage om den dömde varit en ung man, eller någon som anslutit sig till en nazistisk organisation.Bawar Ismail: Även kvinnor kan vara onda, Ledarkrönika GP 21 Februari 2016

Det är en självklarhet att det bland de som är onda finns såväl flickor, unga kvinnor, kvinnor som pojkar, unga män o.s.v. Att ens anse sig ha behov att skriva självklarheter som om inte det stora flertalet skulle vara medvetna om det, är dumt i sig. Att det finns de som trots att de mycket väl vet om vad som är faktisk verklighet ändå skriver snyftreportage på samma sätt som Peter Kadhammar i Aftonbladet visar mer på svensk mediapolitik i gamla ”Tycka synd om”-syndromets fotspår än något annat. ”Jag vill åka hem till min familj”, Peder Kadhammars kolumn Aftonbladet 18 Februari 2016 Helt i linje med nuvarande Socialdemokrater i Rödgröna rörans regering som lever kvar i 70-talet och missat att vi numera lever långt från sociologiteorierna som följde i Vänstervågens svallvåg där och då.

Det finns saker som liksom Peter Kadhammars text är bäst lämna därhän för att den är inte värd att kommentera. Talar så bra om vilket retroperspektiv som lever kvar hos en del S-färgade.
Att ens ge dessa presenten att kommentera på det sätt som Bawar Ismail gör i GP, säger tyvärr att det även på GP som återfått bra ledarredaktion finns en som lever i ett parallellt universum där könstillhörighet skulle vara avgörande hur en människa är. Det är rent ut sagt i riktning mot könsrasism.

Read Full Post »

Stackars Aftonbladets journalister. De måste haft några av alla de ämnes- och stadieobehöriga lärare i Samhällskunskap årskurs 7-9 eller också skvallrar deras okunskap om något annat än fysisk och psykisk närvaro för inlärning av det som enligt kursplan och kursmål SKALL ha lärts ut…..

På fredag inleds Sverigedemokraternas landsdagar. Inför partisammankomsten uppger partiledaren Jimmie Åkesson i en intervju med Svenska Dagbladet att SD har flera nya idéer på agendan.

”Görs i andra länder”

Bland annat vill han genomföra undersökningar om vad svenska muslimer har för attityder och för att se hur utbredd religiös radikalism är.

– Det görs i andra länder, till exempel i Storbritannien. En nedslående stor andel ville ha sharialagstiftning där. Om jag får citera Löfven så har vi varit lite naiva i Sverige, säger Åkesson till SvD.SD vill kartlägga svenska muslimers åsikter, Aftonbladet 26 November 2015

Jimmie Åkesson vill kartlägga svenska muslimers åsikter, Svenska Dagbladet 26 November 2015

Mona Sahlin (S) sällar sig till skaran som antingen inte kan Regeringsformen, trots att hon varit minister o påtänkt Statsministerkandidat, eller anser hon att Socialdemokratiska Regeringar står ovanför Grundlagarna?

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är mycket kritisk mot utspelet.
– Terrorism är ingen etnisk fråga. Att vara muslim är ingen säkerhetsrisk, säger hon.
SD vill kartlägga svenska muslimers åsikter, Mona Sahlin till Aftonbladet 26 November 2015

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
……
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Regeringsformen – – – – – –

Read Full Post »

Partipiskan måtte vina hårdare inom S än vad någon utanför hittills föreställt sig. Dvs. inte i Rödgröna röran i Göteborg, men vissa tror ju sig för mer än andra 🙂

Demokrati innebär att det är högt till tak och tillåtet att såväl utåt som inåt ha helt olika uppfattningar fram till dess beslut fattats I en familj där det är högt till tak kan grannar få för sig att folk är oeniga och inte vill rätta in sig i leden när beslut fattats – men verkligheten är precis tvärs om. Ju närmare man står någon, desto mer vågar man uttrycka sin privata uppfattning till denna/denne.

Stackars Aftonbladet går vilse. Det blir kanske så i ett land där ”Alla skall med” i skolan oavsett om de haft eller inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare och oavsett om de varit närvarande eller ”frånvarande”närvarande i klassrummet?

Aftonbladet avslöjar: Bandet visar Alliansbråken, Aftonbladet 5 juli 2014 Börjar Aftonbladet och Socialdemokraterna bli oroliga nu när Alliansen visat upp sin enighet?

Read Full Post »

samverkar och lägger eventuella ‘jag har rätt’ attityder åt sidan, så kan bra resultat nås. Förstår att det varit många inblandade, inom och utom Sverige. Som svensk medborgare vill jag skicka tack till alla som hjälpts åt så att de två svenska journalisterna kom hem.

Kidnappade svenskar i Syrien fria, GP 8 januari 2014
Svenska Niclas och Magnus släppta fria, Expressen 8 januari 2014
Bildt: Rätt mycket arbete ligger bakom, Expressen 8 januari 2014
Skottskadades under dramatiskt flyktförsök, Aftonbladet 8 januari 2014
DN:s Magnus Falkehed: Jag är lite utmattad men mår bra, DN 8 januari 2014
Tillägg 9 januari:
Friade reportrarna väntas landa på Arlanda i eftermiddag, Sveriges Radio 9 januari 2014
Journalisterna på väg hem, DN 9 januari 2014

Read Full Post »

Observera att det faktiskt är brottsligt, trots Tryckfrihetsförordningen, att sprida uppgift som är ämnad att ärekränka eller förtala någon som utpekas som klandervärd.

BROTTSBALKEN
5 kapitlet Ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

För den som inte tror att det är så, hänvisas till 2009:40 där var det en person som skrev djupt kränkande tillmälen på nätet i avsikt att utpeka annan person som klandervärd i sitt levnadssätt.

Det räcker alltså inte alltid att hänvisa till Tryckfrihetsförordningens möjlighet till Tryckfrihetsåtal. Allt är inte tillåtet för att det inte omfattas av Tryckfrihetsförordningens begränsningar om vad som får spridas. Samma gäller också den sk. konstnärliga friheten. Det är förvisso upp till respektive konstnär att själv bedöma vad den konstnärliga friheten kan ge för begränsningar när det gäller hur ett konstverk får se ut. Däremot är det inte upp till enskild konstnär eller annan att avgöra om det är tillåtet eller inte tillåtet att sprida verk som är avsedda att antyda klandervärt levnadssätt på nu levande person.
Problematiken i det hela är alltså syftet. Samt om ärekränkningen drabbar drottning Silvia. Att det tyvärr är svårt för en svensk statschef, nuvarande kung eller annan, att få till stånd åtal för att han direkt eller indirekt anklagas för klandervärt levnadssätt, är en annan bit som har att göra med skrivning om Statschef i Regeringsformen.

Men oaktat detta, så har jag mycket svårt att förstå att det skulle vara av allmänintresse att vidarebefordra konstverk som är montage i avsikt att kränka kungen, drottningen eller annan levande person i form av förtal. För i själva utförandet av konstverket kan knappast syftet ha varit annat än att sprida smälek, förtal och påstående om klandervärt levnadssätt.

Drottningen PO-anmäler tidningar, GP 20 februari 2013
Drottning Siliva anmäler flera tidningar, Expressen 20 februari 2013
Sedan tror inte tryckfrihetsexperten Nils Funcke att det leder till fällning. Tryckfrihetsexperten tror inte det leder till fällning, Expressen 20 februari 2013
Drottning Silvia anmäler montaget, Aftonbladet 20 februari 2013
Nu tror jag han har fel, men må så vara när det gäller anmälan för Tryckfrihetsbrott. Däremot finns det utöver rättsfallet jag refererat till ovan fler fall där liknande bedömts som brottslig spridning av förtal och ärekränkning.
samma gäller svammelartikeln i Aftonbladet: ”Silvias anmälan lär inte leda till åtgärd”, Aftonbladet 20 februari 2013
Drottningen anmäler tidningar, SvD 20 februari 2013
Silvia PO-anmäler tidningar för fotomontage, DN 20 februari 2013

Att observera. Det finns ingenstans skrivet att en konstnär har konstnärlig frihet till att ärekränka, förtala etc. Konstnärlig frihet i den bemärkelsen är inte något som är lagfäst. Det är heller inte så att det kan anses förenligt med allmänintresse att visa upp en konstnärs ärekränkning oavsett om denna ärekränkning är åtalbar eller ej. Så frågan är VAD är syftet med att sprida nidbildsmontaget?

Read Full Post »

Aftonbladet har gjort bort sig. Eller vad kan man säga. Svenska folket gör tummen ner för regeringen.

Hela två tredjedelar av ministrarna får sämre betyg i år än förra året enligt Aftonbladet/Sifo.

Mest faller omdömet om ­Fredrik Reinfeldts (M) och Annie Lööfs (C) prestationer. Folkets dom: Underkända, Lena Mellin Aftonbladet 1 januari 2013

Tja det var nu det med Sifos kriterier och relativa avsaknad av bortfallsanalys som ställde till det för Aftonbladet. Än en gång. Hänt förr….

För kort därpå kom SKOP:s undersökning där antalet svarande redovisades vara 1000 personer (Förr i tiden angav Sifo såväl antalet svaranden som bortfall…. ) SKOP:s undersökning gav regeringen 58 % som är nöjda med regeringen. Majoritet nöjd med regeringen, Aftonbladet 1 januari 2013

Hur som havers har Aftonbladet gjort bort sig i sin iver att tracka Alliansregeringen.

Majoritet nöjd med regeringen, SvD 1 januari 2013
Högt förtroende för Alliansen, DN 1 januari 2013

Read Full Post »

för Sverige skall ju vara demokratiskt eller hur och media säger sig värna om Tryckfrihet och Yttrandefrihet, att ett antal svenska tidningar bland dem SvD, DN, Aftonbladet och Expressen inte längre visar länkar till debattartiklar i för media ”känsliga” och eller politiskt korrekta frågor. Är inte det censur och skall sådan censur om än självcensur kunna försvaras när länkarna inte är i strid med svensk tryckfrihet eller med de Mänskliga Rättigheterna och eller Barnkonventionen????? Pressfrihet i all ära, men om vi har 1984 som styr pressen i strid med svenska grundlagars krav i aktuellt debattämne, så är Sverige illa ute.

Newsmill sällar sig till skaran som inte tål att på sina debattsidor ta med kommentarer de inte anser politiskt korrekta. Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller så vitt inte det i domstol slagits fast i dom att det går över gränsen.

Read Full Post »

Older Posts »