Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Afrika’

FN är inte alls vad det var avsett att bli – om vi läser förorden samt de Mänskliga Rättigheterna. Så långt har President Putin helt rätt. Förenta Nationerna agerar idag som om de trodde sig vara Världsregering och som om Alla människors lika värde gällde ibland, ibland inte. Mycket av det som är fel har dock sina rötter i historien före Första Världskriget fram till Dag Hammarskjölds död.

Ensam var inte stark
Innan jag går vidare är det dock viktigt att poängtera: Det var INTE Sovjetunionen eller Västmakterna som besegrade Nazityskland och Hitler – Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen besegrade Hitler. Ingen av dem hade klarat av det ensamt!

Andra Världskrigets nazister och fascister, inte bara tyskar…
Något som förtigs här inom EU är fascister som tagit plats inom EU-land, Hungern, samt även bakgrundshistorien vilka länder där det fanns de som stred tillsammans med Hitler Tyskland mot Sovjetunionen t.ex. i de Baltiska staterna. Därmed inte sagt att fascister var eller är i majoritet eller att dagens invånare på något sätt bär ansvar för sina förfäders gärningar. Vad som däremot måste fram, är att vid sidan om Holocast där judarna var utrotningsmålet för nazister och fascister, så var det många andra som mördades, sköts, tvingades in i Koncentrationsläger, svältes ihjälp o.s.v.

I nuvarande Ukraina, som är en modern skapelse och där Krim inte alls historiskt hört hemma med det konstruerade Ukraina som blev en av 1900-tals skapelserna och under åren när Ukraina var en republik i Sovjetunionen, fick rätten att administrera Krim, dock inte alls någon som helst rättighet vad gäller försvar eller utrikesaffärer. Ryssar har bott i Kiev sedan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina i Ryssland och sedemera som nunna och helgon kallad Annas dagar. Krimtartarerna finns INTE inom Krims eller Ukrainas gränser före 1100-talet och lyckades inte ta hela Krim ens under Osmanska Rikets tid. Se: Gordiska knuten Ukraina

FN ingen världsregering och Mänskliga Rättigheterna borde gälla alla lika
Så där har President Putin helt rätt – FN levde verkligen inte upp till de Mänskliga Rättigheterna under inledande Ukrainakrisens dagar. Lika lite som EU:s ledare satte FN ner foten och gjorde klart att den stora rysktalande minoriteten i Ukraina självfallet hade rätt till att ha sitt språk erkänt som officiellt språk. Rusiska/Rusgotiska och ryska talades inom nuvarande Ukrainas gränser flera hundra år innan språket vi kallar Ukrainska ens hade formaliserats!

Tyvärr visar FN (och EU) samma skygglappsliknande beteende när det gäller ett antal av de folkmord, inre strider mellan folkgrupper och annat som föregår i Afrika. Stor del av de katastrofala konflikter som skett efter 1960 är en följd av underlåtenhet att berätta kolonisationshistorien i Afrika. Handlar ingalunda bara om slavhandel som oftast är det som förs fram. Mycket skada gjordes av förfäder till nuvarande EU-länders ledning.

Historien i Kongo är bara en av många som kastar långa skuggor över EU och i förlängningen gör flera FN-beslut eller uteblivna reaktioner helt förklarliga om än tyvärr allt annat än följande de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att alla länder i EU gör upp med sin 1800- och 1900-tals historia utöver att varje land internt börjar hemma med att göra upp med sitt eget lands Andra Världskrigshistoria.

Viktigt att varje land gör upp med sin egen Andra Världskrigshistoria
Så länge detta inte skett, så länge råder det instabilitet i Europa. Det är så lätt att skriva snyftreportage om immigranter som betalar upp till 85.000 kr för att komma till EU och riskera livet. Så lätt att skriva snyftreportage om tiggare som inte alltid är att lita på att de verkligen är de som behöver stödet. Det är däremot, tycks det, mycket svårt att ta ansvar för att göra upp med ländernas historia OCH att inse att EU är ett bygge där taket lagts på hus utan bärande balkar och med undermålig grund. Skyll inte detta på President Putin eller på Nato. Var och en får börja hemma!

Underlåtenhet att kritisera brott mot Mänskliga Rättigheter kastar skuggor
Glöm inte bort att många av de strider där IS är inblandat också är ett resultat av underlåtenhet att vara konsekvent när det gäller Mänskliga Rättigheter.

Vi måste visa hur starkt Ryssland är, Putin uttalande enligt SvD 9 maj 2015
Putin satsar på makalös krigsparad, GP 9 maj 2015
Det är nog ingen i Väst, Europa och övriga Väst, som betvivlar att Ryssland är militärt starkt. Det går också att förstå Rysslands oro i och med att FN samt EU inte sätter ner foten mot fascister och nazister TROTS att många politiker i ord t.o.m. kallar de som inte står så långt till höger för fascister.

Vi måste komma ihåg att det land vars invånare drabbades hårdast var Sovjetunionen. Inte bara i antalet döda och förstörd egendom och mark. För medan Västeuropa fick Marshallhjälpen för återuppbyggnad, så hade ryssarna ingen som hjälpte dem och Stalin som stjälpte förutsättningarna för eget land samt de länder som Sovjetunionen i och för sig befriade från Nazisterna men sedan införde kommunism i stället. Pest och/eller kolera – inte någondera att föredra. Men högerfötter samt vänsternissar syns och hörs i hela Europa idag år 2015. Tyvärr utan att de flesta länder gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria.

Putin gav USA en känga vid fredsparaden, DN 9 maj 2015 I politik handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Skälla vid fel träd löser inga problem…..

Read Full Post »

Nu har det hänt det som inte borde kunna hända, inte bara en gång (spanska sjuksköterskan nämnd nedan) utan en andra gång – denna gången i Texas.

Ytterligare en person ebolasmittad, GP 12 oktober 2014
Sjukvårdare i Dallas smittats av ebola, Expressen 12 oktober 2014
Sjukvårdare i Texas drabbad av ebola, DN 12 oktober 2014
En till amerikan insjuknad i Ebola, SvD 12 oktober 2014
Nytt fall av ebola i USA, Aftonbladet 12 oktober 2014

Som jag ser det utifrån in mot de som borde veta men verkar ha alltför rigida uppfattningar…. en gång är ingen, två gånger är två gånger. Händer det en gång till, så är det allvarligt. Ebola kan vara vår tids Spanska Sjukan.

Tidigare text.
Det är anmärkningsvärt så självsäkert som Världsbanken och alla ”experter” uttalar sig.

Det var vid ett möte i Washington DC som Världsbankens ordförande, Jim Yong Kim, uttalade den skarpa varningen.

– Mina damer och herrar, om vi inte snabbt begränsar och stoppar ebolaepidemin hotas inte bara Västafrikas framtid, utan kanske hela AfrikaVärldsbanken: Afrikas framtid hotas av Ebola, Expressen 10 oktober 2014

Hallå. Om det är sant att den spanska sjuksköterskan smittats genom mänskligt slarv, tagit i sitt ansikte efter tömt urin trots skyddskläder och skyddsdräkt, så finns det all anledning att se mycket allvarligare än ”hela Afrikas” framtid som varande på spel. Idag är inte gränser något som respekteras. Vore konstigt om det inte bland de som flyr Afrika, vilket inte är gratis eller ofarligt, också finns de som kan ha smittats av Ebola under ”resans gång” genom Afrika. Med den handhygien som råder i samhället, i hela världen antar jag, utanför sjukhusmiljö vore det märkligt om det inte fanns risk för vidare spridning genom människor som utan att veta om det/trott sig sjuka i influensa råkat smitta sina medflyktingar i båtar och bilar samt komma in illegalt. Att det har upprättats kontroller på flygplatser i England och USA är allt gott och väl. Men knappast nog.

Det är mycket annat som krävs vad gäller Afrika, sjukvård bekämpande av andra sjukdomar, microlån stöd så fler kan finna utkomst i sitt närområde om närområdet inte är i krigstillstånd, hjälp till utbildning i hälsofrågor o.s.v. Förvisso är det bra att – Sverige fortsätter nu agera för att, tillsammans med omvärlden, stoppa smittspridningen och se till att de drabbade får vård. Ett kraftfullt och samordnat arbete av det internationella samfundet är avgörande för att nå framgång, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Socialstyrelsen ska också öka resurserna för evakuering av Ebolasmittade.Regeringens plan för Ebola evakuering, Expressen 10 oktober 2014

Men vart skall de Ebolasmittade evakueras? Var finns det tillräckligt skyddade vårdavdelningar och infektionsutbildad personal som räcker till för att ta hand om alla evakuerade? Det riskerar att bli tomma ord utan innehåll även om hela Sveriges Riksdag samt EU och FN ställer sig bakom. Smittspridning är inte så lätt att stoppa har jag förstått. Förvisso kan jag inte mycket om detta men varande 65 år gammal har jag inte undgått att läsa på i samband med olika hotbilder för det som experterna skrivit om smittspridning.

Sjukdomen är uppenbart väldigt farlig och har en inkubationstid på upp till 21 dagar, men att den skulle spridas som en pandemi över världen är högst osannolikt.

– Ebola har inte den förutsättningen, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.Fem missuppfattningar om Ebola, Expressen 10 oktober 2014 Att Ebola inte skulle ha den förutsättningen är inget som någon kan bevisa vara sant. Lika lite som de experter som säger att Ebolaviruset inte skulle kunna mutera.

Här i Sverige och i Europa tror jag, naiv som jag är i denna frågan, att det skulle vara viktigt att framhålla vikten av god handhygien. Inte bara för att minska risken att drabbas av Ebola om någon smittad lyckas komma in i EU utan att upptäckas direkt. Det är även viktigt som jag ser det att god handhygien förs högt upp på listan av andra skäl. Det finns fler infektionssjukdomar som kan drabba de som råkar ta på t.ex. en ledstång direkt efter att någon som har en allvarlig sjukdom råkat ta i den kommande från en toalett utan att ha tvättat händerna. Liten risk? JA! men vore det inte bra att minimera risken ytterligare? Inte skrämma för främmande men upplysa om vikten av god hygien även här i Europa.

Read Full Post »