Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘AFA’

ut de jag i bloggen kallar vänster om svenska Vänsterpartiet nissar. Extremister från autonoma grupper till vänster om Vänsterpartiet har under de senaste 20 åren tagit sig in på luddiga vägar i fler partier. De försöker gång på gång påverka opinionen i media, en del finns bland de som ‘censurerar’ inlägg för ett antal av Sveriges tidningar.

Känner så väl igen dem från det att jag senaste gången läste på Universitet runt Millennieskiftet. Studenter, oftast utan att skriva akademiska uppsatser speciellt inom Samhällsvetenskapliga ämnen, dök upp vid de mest befängda tillfällen som tänkas kan och propagerade för autonom verksamhet, vålds- och samhällsomstörtande verksamhet. En del av dem var barn till 68-vänsterns aktiva andra inte. Gemensamt har de att de gör allt de kan att via Wikileaks m.fl. försöka sprida desinformation som skrämmer många människor.

Det hedrar Vänsterpartiet att de försöker hålla rent åt vänster så att ickedemokratiska och samhällsomstörtande personer inte tillåts ta plats.

V vill utesluta extremistkramare, GP 20 november 2013
V-politiker försvarar revolutionära fronten, Expressen 21 november 2013
V har uppmanat Allard lämna partiet, Aftonbladet 20 november 2013
V har uppmanat Allard lämna partiet, SvD 20 november 2013
V har uppmanat Allard lämna partiet, DN 20 november 2013

Read Full Post »

Jag skickade sms till min dotter som jag fått en sak hon ville ge mig, när hon gick av någon halvtimma innan från spårvagn på Centralstationen. Göta Älvbron som frågan är om den håller tills den ersätts låg där med vattnet spegelblankt och glittrade av ljus runt stränderna den mörka kvällen. Vi åkte över. 20 minuter hem till Tuve är inte lång tid. Jag satt och slappnade av. Klev av bussen på hållplatsen hemma. Skickade ett nytt sms. Vi brukar göra så när det är mörkt och någon åker/kommer ensam hem. Det gick några få minuter. Jag fick ett sms: ”Jag har blivit misshandlad”. Våld mot tjänsteman är vad det handlar om. Ungdomar var förövarna. Jag vet ännu inte om polisen som kom fick tag i dem. Jag hoppas att andra resenärer vågar träda fram och vittna. Det har hänt och det har varit tillfälle det inte skett.

Men det många av Er inte vet, är att AFA även när det gäller överfall i tjänsten tillämpar självrisk. Självrisk när man blir överfallen under tjänsteutövning. Självrisk som ingen svensk myndighet, organisation, fackförbund eller försäkringsbolag ersätter. För övrigt, så har IF i tidigare fall gjort klart att överfallsskyddet i hemförsäkring inte gäller när någon råkar ut för överfall på sitt arbete. Så det där ‘Don’t you worry but a thing’ är skrytpropaganda utan innehåll.
Det där med sveda och värk vill AFA heller inte betala ut i de fall där det av svensk domstol fastslagits att åtalad förövare skall betala för detta och förövaren inte har pengar…. Vad är skyddsnät AFA och svenska Myndigheter.

Read Full Post »

Två gånger har min dotter Monika råkat ut för arbetsskada. Första gången för ett år sedan drog arbetsgivaren hela avdraget samma månad som olyckan. Den skedde i början av månaden. Det hade väl inte varit något om inte AFA trots att de snabbt fick samtliga handlingar väntat i månader med att betala ut den stora förlust hon gjorde i och med arbetsskadan av foten. Med andra ord så krävs det alltså att en som skadar sig i arbetet i Sverige antingen själv har tillgångar över tiotusenkronor eller har någon som den lever med som kan bekosta de utgifter som även arbetsskadade har alternativt att det i släkt eller bekantskapskrets finns någon som har tillräckligt gott ställt att låna ut de pengarna. REDAN detta att en arbetsskadad inte ersätts för karensdag är enligt mitt sätt att se det en stor skam. Goda vänner privat hjälpte henne låna allt hon behövde. SKALL DET BEHÖVA VARA SÅ?

Hon fick till slut besked i Halmstad på ortopedklinik att foten gick att operera och operation skulle ske före jul förra året. Besked om när operationen skulle ske dröjde. Till slut kom ett brev från narkosläkaren som efter att ha gått igenom den stora bibban journalanteckningar från såväl offentlig sjukvård som privat ortopedspecialist, sjukgymnast specialiserad på den typen av skador att hon pga av sin astma och allergi inte fick opereras. Narkosmedlen som används i samband med operationen utgör livsfara för de som har hennes astma- o allergibesvär. Hon meddelar AFA samt privata försäkringar genom mig som ringde på hennes uppdrag. AFA slog upp skadan och meddelade att hon fick återkomma efter 1 år. När hon gör så nu när ett år gått, får hon besked att de inte gör något innan 18 månader gått. Får försäkringsvillkor ändras under pågående ärende utan att den som råkat ut för skadan meddelas?

Nedanstående är ett utdrag ur Monikas blogg med hennes godkännande av att jag skriver om ärendet i min blogg: Försäkringsbolag 2, MonikaGbg

Har fått nog med motgångar…. Hur katten har företagets försäkringsbolag mage att ifrågasätta sambandet mellan min elstötsskada på jobbet och att jag var sjukskriven lite över en månad??? Blev ju t.o.m inlagd på MAVA för observation då jag hade förändringar på mitt EKG när jag kom in……..
……Det här är inte okej! Arbetstagare ska inte bli drabbade av ekonomisk förlust när de skadar sig i arbetet! Arbetstagare ska få hjälp av jobbets försäkringsbolag att kräva in ersättning från sina förövare! Speciellt när det finns domstolsbeslut på ersättning……..

Det som hände var att hon fick en elstöt vid framförande av spårvagn 10 januari 2012 (inte 11 januari AFA) och att hennes arm av stöten slängdes uppåt med svår värk som första följd. Inne på Östra Sjukhuset undersöktes bl.a. hjärta samt första undersökning av skador i nerver och muskler. EKG visade förändring i förhållande till ett tidigare EKG som tagits en gång för länge. Av det skälet lades hon in på MAVA vilken är en form av akutklinik där alla patienter ligger fullt uppkopplade mot monitorer som sköterskor bevakar dygnet runt. Hon låg där från kvällen till alldeles innan lunch dagen efter. Hon fick utöver sjukskrivning (tacka f-n för det) en remiss till ortopedkliniken i Mölndal dagen efteråt. Där konstaterade specialist hennes starka nedsättning av såväl rörelse- som styrkeförmåga. Hon sjukskrevs längre än det som Östra sjukskrev henne samt fick remiss till handarbetsterapeut. Där skrevs under tiden hon gick där tills arbetsterapeuten inte ansåg sig kunna uppnå mer förbättring tre stöd utskrivna. En hård anpassad efter hennes hand och arm (avgjutning) för när hon sover och två ortoser anpassade för nödvändigt hemarbete respektive en för att ens kunna jobba. VET HUT AFA som ifrågasätter sjukskrivning en månad för detta!

Ovanstående kommer att skickas som mail/brev till berörda ministrar för kännedom om hur tjänstemän i Offentlig tjänst behandlas av en Offentlig arbetsgivares försäkringsbolag (AFA är för alla arbetsgivare som är anslutna), med en kopia till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som ju genom sin tidigare erfarenhet inom fackföreningsrörelsen torde stött på arbetsskadades problematik tidigare och förmodligen har en eller annan tråd att rycka i eller tips att ge.

Read Full Post »

eller vad är det frågan om när det fortfarande finns människor som inte tar det många vetat om i flera år, att terrorister från flera olika grupperingar ända sedan 70-talet ‘flytt’ till Sverige och även gjort livet till ett h-e för människor som legalt flytt från samma länder hit. Samtidigt finns det de som inte bara försvarar svenska Offentlighetsprincipen, vilket vi alla skall göra inom de begränsningar som finns dvs acceptera att sekretessbelagda handlingar ÄR sekretessbelagda samt att arbetsmaterial inte tillhör det som är offentligt, varken bör eller skall vara det insyn finns numera tack vare nya FRA-lagen där JO, JK och Datainspektionen numera har kontrollrättigheter och där numera, till skillnad från förra signalspaningslagen, det finns en demokratiskt utsedd nämnd som ställer upp kriterier för den vanliga signalspaningen. De som försvarar Wikileak är för mig och många andra precis som jag skrivit tidigare närmast att jämföra med 5:e kolonnare.

Ni som lever med knäck i öronen eller i en sockervaddsdröm, det är dags att vakna. Det handlar inte som en del på yttersta kanterna tycks tro om religion eller folk från vissa regioner. Hade varit enklare så precis som det var enklare när människor på skoj talade om den lede ‘Fi’ som ‘de Röde’. Världen är full av folk som inte är beredda att acceptera andra människors rätt att välja hur de lever och vad de tror på. Bland dessa finns ett mindre (förhoppningsvis) antal som i fanatism, extremism etc går över lagarnas råmärken. Det gäller lika mycket de extrema ‘djurvännerna’ som hotar pälshandel och släpper ut minkar att dö utan tillgång till mat och vatten bara för att de hatar pälsindustrin som det gäller extrema politiska rörelser, av en del på vänsterkanten kallade frihetsrörelser trots att friheten de förespråkat under åren bara gällde de som tyckte och gjorde som de själva och att de inte dragit sig för att drabba oskyldiga med sina aktioner som de terrorister användande sig av religion, finns inte bara bland muslimer utan också i en del kristna sekter, försöker tvinga på andra sin egen värdering och uppfattning.

Det går INTE att lära bort det som nötts in i personers huvud, det går möjligen att begränsa och att få dessa att känna empati. Inte ens det är säkert. Tyvärr. Därför är det beklämmande när vissa kallar sig liberaler och hävdar att kontroll, som alltid funnits i alla samhällen, skulle vara av ondo. Ett öppet samhälle kräver regler och lagar och kontroll. Drömmarnas tid är för länge sedan förbi och ett idealistiskt idealsamhälle kommer aldrig någonsin att uppnås där var och en själv kan bestämma vad stat och myndigheter skall få möjlighet att känna till.

Terrormisstänkta planerade massaker, GP 30 december 2010
Svensk öppenhet försvaras, GP 30 december 2010
Danska media om terrorgripandena, GP 30 december 2010
Nu har visserligen de som kritiserar SÄPO för att inte ta hoten på allvar helt fel. I Sverige är det mycket som sker i det tysta och så SKALL det vara trots att Expressen rapporterar: USA kritiserar Sverige för att inte ta hoten på allvar, Expressen 30 december 2010
Terrormisstänkta lurades in i polisens fälla, Expressen 30 december 2010
Dansk polis evakuerar lägenheter, DN 29 december 2010 visar att faran för andra finns även i bostadsområden.
Fem gripna för terrorbrott, DN 29 december 2010
Terrorexpert: ”Allvarlig händelse”, SvD 29 december 2010
Terrormisstänkt släpps på fri fot, Aftonbladet 30 december 2010

En av de som bör vakna upp är Aftonbladets Oisín Cantwell som försöker få det till att de senaste terrorhändelserna i Sverige varit strunt. Saker är inte alltid vad vi i media tror, Aftonbladet 30 december 2010
BAKLÄXA CANTWELL! Det som har hänt både det som avslöjats i media och annat har varit MYCKET MYCKET ALLVARLIGARE än vad Du tycks förstå. Hela det svenska öppna samhället har hotats inte bara från terrorister som avslöjats utan också genom medias gullande med Wikileak och liknande.

Ja tro sjutton att det är allvarligt. Det må vara att det i detta fallet var människor som blivit svenska medborgare, på vilka grunder kan man faktiskt ställa sig frågan eftersom dessa tycks ha varit kända hot, det finns även en del av de sk. papperslösa, de som nekats upphållstillstånd i Sverige och som inför utvisning gått under jord, både det ena och andra trots att vissa sk. liberala krafter och vänsterfolk försöker öka deras ‘rättigheter’ till och med mer än vad vanliga äldre, sjuka och handikappade oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit senare i livet har rätt till.

Det innebär inte att vi skall ta avstånd från individer som kommer från, växt upp i speciell kultur eller tillhör viss gruppering av andra skäl. Däremot är det dags att blocka bort knäcken ur öronen och se att Sverige inte är Sörgården eller förrummet till ett idealsamhälle. Det som finns globalt finns också här oavsett om det är grov kriminell brottslighet eller terrorism. Det är dags att vakna och att våga se att problem inte handlar varken om integration av invandrare eller om att extremism inte kan finnas på andra ställen än i ‘vissa andra’ grupper. Det går inte att tala om mitt barn och andras ungar. Alla har ansvar för att de värderingar som finns i Sveriges Grundlagar inte bara blir inlärda i skolan och arbetslivet utan också blir fullt ut accepterade.

Read Full Post »

i allmänhet och SÄPO-s rätt att skydda svenska förhållanden. Det kunde lika väl varit på yttersta vänsterkanten, AFA eller andra vänsterextrema grupperingar, eller som i det aktuella fallet nazister det handlat om. Men den svenska naiviteten och kravet på personlig integritet eftersom ju det inte kan finnas behov av att inhämta underrättelsematerial om svenskar i Sverige har överskuggat debatten som borde handla om allas vår rätt att kräva att Sverige skall kunna försvaras innefrån likaväl som från yttre hot!

Nazisterna har ryska raketgevär, Aftonbladet 25 december 2009
Säpo utreder nazisthot, DN 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, GP 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, SvD 24 december 2009

Read Full Post »