Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘AF’

Hur i hela fridens namn är det möjligt att Arbetsförmedlingen inte har kunskap om hur man för mindre än 400-800.000 kr i lön per år + kostnad för stordator kan skaka fram en enda person som har tillräcklig kunskap i hur man bygger ett datasystem från grunden. För mer behöver det inte kosta att bygga ett datasystem är mycket enklare än att korrigera i ett gammalt system som alldeles för många varit inne och ändrat utan att ens ha kunskap om hur deras ändring med hjälp av sk. verktyg påverkas för de flesta av dem saknar förmåga att rita ett flödesschema värt namnet. Än mindre har de förmåga att testa tänkta ändringar genom att arbeta med flödesschemat INNAN de klantar till det.

Förvisso har jag under åren efter min senaste skada (2005, isfläck spräckte v-knä fragment + ledbandsskada h.fot, v-fot nerv i kläm sedan benbrott början 90-talet h-knä spräckt överfall 2003) förstått att datorkunskapen i flertalet fall hos de som haft att arbeta med IT på Arbetsförmedlingen är så låg att den inte ens passerat grundnivån. Men bland alla de som fått arbetstillstånd för att jobba på t.ex. Volvo, Ericsson m.fl. stora företag och som kommer från Indien eller Kina (bara några exempel) finns det de som lärt svenska snabbt, en del av dem har t.o.m. läst svenska ett par år innan de kommit hit. (finns bland de som bor här i Tuve) så nog katten hade det varit möjligt i högsta grad ÄVEN OM det varit så, vilket inte är med sanningen överensstämmande, att Arbetsförmedlingen inte hittat de kvalifikationerna som krävs bland sina arbetssökanden. KLANTSKALLAR!

Arbetsförmedlingens sajt kostar 100 miljoner, Expressen 6 mars 2016
AF:s webbsatsning dyr och försenad, GP 6 Mars 2016
Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida, Aftonbladet 6 Mars 2016
AF betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av, SvT 6 Mars 2016

Read Full Post »

23 Oktober 2008 beslöt Arbetsförmedlingen att undertecknad trots specialistläkarintyg, arbetsterapeutintyg m.m. tvärt emot vad som förutsättningarna samt Arbetsförmedlingens egna löften var att jag inte skulle kunna få stå som fortsatt arbetssökande på Arbetsförmedlingen om jag inte kunde gå med på att sitta 3 timmar per dag på föreläsning i tre dagar i stället för de 2 timmar jag hade utlovats att få börja med för att se om jag som rörselsehandikappad, svårt sitta länge utan att kunna arbeta liggande, svårt gå (varierar beroende på artros och artritvärk) och mycket svårt att stå längre än max 10 minuter……

Detta överklagande skrev jag:

Arbetsförmedlingen Hisingen

Begäran om omprövning avs. återkallande av beslutsmeddelande för xxxxxx-xxxx

Det var bra att Y hos Er den 23 oktober, fyra månader efter att Ni erhållit det av Er på Arbetsförmedlingen begärda läkarintyget gav besked om att Ni äntligen kodar mig som rörelsehandikappad. Det är mindre bra, i verkligheten diskriminerande, att ensidigt beslöt att ersätta utlovad arbetsprövning å max 2 tim/dag med 3 timmar där dessa skulle sittas 45 minuter i sträck varje timma utan hänsyntagande till samma läkarintyg och det från tidpunkten aktuella läget.
Då Ni felaktigt tycks förutsätta att överenskommen arbetsprövning är att jämnställa med vilken annan åtgärd som helst ber undertecknad Er först att Lag om förbud mot diskriminering (2003:307) 3§ där definition på indirekt diskriminering görs klart. Vidare §5 punkt 2 samma kapitel (Lag 2005:480). Sammantaget med förordning 2007:1030 §3 punkt 5: ”Arbetsförmedlingens verksamhet skall utformas så att den anpassas efter den enskildes förutsättningar” är Ert beslut av den 23 oktober inte fattat i enlighet med gällande lagstiftning när det gäller funktionshandikappade.
Redan när jag hade Z som Er handläggare berättade jag att jag på sjukhuset hos arbetsterapeut fått utprova hjälpmedel som jag behöver för mitt dagliga liv.

Jag har även gjort klart för Elisabeth Andreasson att jag därefter genom min läkare ortoped QQ-s remiss till arbetsterapeut fått specialstol utprovad eftersom jag redan efter 10-30 minuters sittande på vanlig stol får stora svårigheter att resa mig samt gå under dagar efteråt. För att inte nämna inflammation i skräddarmuskeln ovanför höger knä vilket jag då oftast drabbas av. Artros är ett handikapp som för samtliga drabbade omöjliggör en hel del av det som vanliga svenskar kan göra. Vilket inkluderar svårigheter i det vanliga livet. Dock är inte funktionshandikapp en sjukdom. Detta måste Ni som myndighet acceptera. Det finns klart angivet på det läkarintyg som jag på Er begäran lämnade in i juni att jag inte klarar långvarigt sittande. Detta utesluter i klartext att jag skulle klara av 3 timmar per dag under 3 dagar sittande på stol som inte är anpassad för mitt medicinska behov.

Det är inte heller tillåtet för en myndighet att ensidigt ändra en överenskommelse om arbetsprövning 2 timmar/dag till att räkna om det till 10 timmar/vecka och dela det på av myndigheten ensidigt beslutat antal dagar. 2 timmar/dag är INTE 3 timmar/dag ÄVEN om det bara gäller i 3 dagar skulle detta därmed stora svårigheter och värk under ett flertal dagar vilket INTE stämmer överens med 2007:1020 §3 punkt 5 ovan citerad.

Undertecknad begär på ovanstående grunder omprövning av Ert beslutsmeddelande av 23 oktober 2008.

Arbetsförmedlingen skrev ut mig som arbetssökande senare samma höst/början vinter och uppmanade mig att söka sjukpension hos Försäkringskassan. (de brydde sig inte heller om Specialistläkarintyg m.m.)

Så går åren då jag tvingades leva på Försörjningsstöd. Jag hann att ha varit ålderspensionär i dryga året när det förra veckan dök upp ett brev från Arbetsförmedlingen…… Ville jag fortsatt vara inskriven som arbetssökande trots att jag inte hört av mig på länge…..??????…… Tog det som ett dåligt skämt från AF:s sida. Nog hade de väl bättre ställen att lägga pengar på än att skicka förfrågan 7 år efter det att de senast hörde av sig om att jag inte längre fick vara arbetssökande….
men idag kom deras nya beslut:

(obs detta är inte ett skämt utan allvar)

Du är inte längre inskriven på Arbetsförmedlingen
Vi har inte hört något från dig på länge. Kanske har du redan hittat ett jobb eller börjat studera……

Suck pust och stön…. är det klantskallar till programmerare eller administrativa sidan som orsakat extra kostnaderna som de borde avstått ifrån?

Read Full Post »

som av ena eller andra orsaken blivit arbetssökande, har svårare än yngre kvinnor rent generellt att få tag på ett jobb. För 10 år sedan var det fortfarande som för 20 år sedan, då var det arbetssökande välutbildade kvinnor 40+ och män 50+ som hade svårt hitta nytt eller (om de kommit hit från annat land) sitt första jobb.

Det är alltså inget nytt för oss svenskar, det som Ying skriver om. Sedan 1990 har det drabbat många kvinnor. Flertalet som drabbats har varit välutbildade infödda kvinnor över 40 förr nu i vissa branscher 35+. Välutbildade kvinnor får oftare än män höra att kunskap är en ”färskvara” och eller att de är ”överkvalificerade”……

Visst är kunskap en ”färskvara” men det är inte möjligt utan att någon får en provanställning att avgöra om personen själv sett till att hålla sig uppdaterad med sitt kunskapsområde om personen t.ex. varit sjukskriven efter olycka, varit hemma mer än sex månader med barn eller bara flyttat från en del av landet till en annan utan att ha sökt och fått jobb redan innan flyttningen.

Välutbildade Ying får inget jobb i Sverige, GP 5 juli 2014
Debattartikel: Inte lätt att säga jag älskar, GP 5 juli 2014

Jag känner inte någon kvinna över 40 år som är välutbildad OCH fått jobb via AF. AF har mycket dålig kontakt med sina arbetssökande om dessa är välutbildade. Mest telefonkontakt och dessutom redovisa vilka jobb de sökt själva. Känner däremot många som fått jobb via personliga kontakter där nya arbetsgivare sagt att AF snarare är ett hinder än en lösning när arbetsgivaren sökt jobb. AF skickar ofta felutbildade eller ej tillräckligt utbildade när AF försöker styra…..

Read Full Post »

Alldeles för många som är arbetslösa idag upplever den mycket dåliga kontakten som AF förmedlar. Deras egen förmedlare träffar de flesta endast på telefontid eller när de någon gång med långt mellanrum bjuds in på större informationssamlingar. Någon direkt personlig kontakt har de flesta arbetslösa inte att lita på. Speciellt inte om vi talar om adekvat utbildade arbetsförmedlare. Där brister det mycket.

Sedan får det vara slut på de AF-styrda vuxendagis där vuxna välutbildade människor som i samband med att företag köpts upp eller omorganisation hamnat i något som till slut blivit arbetslöshet. Vuxendagis? Ja det är inte ovanligt att mycket välutbildade över 45 år med mer än 20 års erfarenhet erbjuds att gå kontorskurser, som om de inte kunde administration; engelska kurser på gymnasiestadiet till arbetslösa som har läst och skrivit så väl Masters som Avhandlingar(!) och använt sig av engelska i sitt tidigare yrke på internationell nivå; Data på grundnivå, trots att flertalet av de jag känner till bland arbetslösa över 45 år har BÄTTRE datautbildning som minst genom sina tidigare arbetsgivare än vad de som undervisar på av AF betalda kurser har 🙂

Skulle kunna fortsätta med alla dessa köpta platser som inte ger någon erfarenhet i nivå med vad människor redan har kunskap och erfarenhet av. Köpta platser i allt från secondhand butiker till att sortera(!) kläder för välgörenhetsorganisationer. Inget fel att man får ta det som finns, men AF har sedan Göran Perssons första regeringsperiod sällan eller aldrig koll på vad som finns ute i verkligheten och vilka specialkompletteringar utanför tekniska yrken samt utbildningssektorn som krävs för att en nu arbetslös skall kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hysta in den ena efter den andra i sk. åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken det är AF bra på. Knäcka redan knäckta människor är de ännu bättre på. Tyvärr borde AF i dess nuvarande form skrotas. Men det finns hopp. Arbetsmarknadens parter måste aktivt in i verksamheten. DÅ finns det stora möjligheter att något händer.

Följande har jag skrivit som kommentar till debattartikel Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen, Jan Björklund FP, Göran Hägglund KD, Annie Lööf C samt Fredrik Reinfeldt M på DN debatt 6 februari 2014 :

Krävs tre saker för att Arbetsförmedlingen skall lyckas bättre:

* Mer adekvat utbildade arbetsförmedlare. Här finns hur mycket som helst att göra för de krav som idag ställts är under ribban för acceptabelt.

* Att arbetsmarknadens parter tar över AF. Arbetsmarknadens parter vet var jobben finns och vilken utbildning som behövs. AF idag har vuxendagis.

* Att adekvat utbildad AF-personal skall fånga upp och varann vecka träffa arbetslösa unga i grupper om 4-5.
Alltså inte så dålig koll som nu

Undrar om vänster om vänsterfolket som av DN m.fl. media satts att kontrollera att kommentarer håller de krav DN har tillåter min kommentar att vara kvar 😛

Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen, Aftonbladet 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, GP 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, SvD 6 februari 2014

Read Full Post »

till vad då?
Flotta löften,
Vi ska se till att varje ung får chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten, lovade S-ledaren.

– Du ska aldrig någonsin känna dig utanför i långtidsarbetslöshet.

Han angrep också regeringens tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3, som Löfven beskrev som ”slutförvaring”.

– Vi ska befria alla ur fas 3. Unga som gamla.
Vi ska befria alla ur fas 3, Stefan Löfven 1 majtal Lund 2013

Jo jo. Det låter fint det. Men till vad skall Socialdemokraterna ”befria” de unga och äldre arbetslösa som inte ”platsar” i det behov som dagens arbetsmarknad ställer alternativt som t.ex. utbildat sig till Samhällskunskapslärare med eller utan övrigt SO-ämne som andra ämne och är bland de flera hundra Samhällskunskapslärare som inte fick jobb för att det var billigare för kommuner att anställa obehöriga eller i bästa fall SO-lärare utbildade i Historia och Religion….. Men Sveriges politiker och höga tjänstemäns okunskap om våra Grundlagar visar att det även i ämne som Samhällskunskap krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare för att elever skall kunna lära in det som är Kursmålen.

Löfven: Unga ska utbildas till företagare, Sveriges Radio 1 maj 2013 Låter bra, men då krävs det att de lär sig grunderna i matematik redan innan de får lämna årskurs 5 samt att dessa unga som minst får läsa Matematik 3 på gymnasiet för att klara av att räkna på ekonomiska kalkyler och förstå dem…. Att de dessutom måste få ämnes- och stadiebehöriga välutbildade lärare i svenska språket redan från 1:a klass är dessutom en grundförutsättning för att kunna läsa in och förstå såväl ord som sammanhang i texter som ibland är juridiskt snåriga och som alla företagare behöver kunna förstå för att lyckas. Men vackert låter det onekligen…..

Efter benbrottet som blev ett flerårigt långt avbrott från Lärarstudierna som precis närmat sig de sista terminerna, så gick jag på AF:s förslag direkt efter sjukskrivningen i början på 1990-talet på ett KUBEN-kurs…. det lät så bra men var så bedrövligt att nästa åtgärd (innan jag själv helt återställd lyckades få tag på vikariat) bara visade på hur tokigt det var det gamla S-förlegade systemet med åtgärder som gav rätt till förnyad A-kassa. På KUBEN-kursen var samtliga deltagare såväl utbildningsmässigt som erfarenhetsmässigt klart överkvalificerade i förhållande till de sk. pedagogerna som skulle utbilda oss, med mångårig erfarenhet inom data och administration, i de nya administrativa kunskaperna och lite språk. Vi som var utbildade med engelska, tyska och franska från Grundskolan och upp och som i de flesta fall suttit i dagliga telefonkontakter med utlandet på som minst engelska och tyska, vi skulle lära oss 🙂 svengelska (förlåt engelska) av de som inte ens gått ut gymnasiet. Flertalet av oss som gick kursen var akademiker, med eller utan påbörjad omskolning och hade som minst 10 års datavana. Något de som skulle utbilda i data inte hade. Varken det ena eller det andra. Flertalet av oss var också över 40 år och många var kvinnor som efter omorganisationer blivit för dyra för de nya organisationerna som blivit så populära från Palmes sista regeringstid och framåt. Populära såväl inom privata sektorn som i den Offentliga….. Flertalet av oss fick höra att vi var överkvalificerade när vi väl kom på intervjuer. I gruppen fanns två tidigare VD för storföretag. Vart den ena tog vägen det vet jag inte. Den andra kör buss här i Väst trots att Kubenkursen då gick i Linköping.

Det finns två stora problem med alla fina politiska löften om att avskaffa arbetslösheten:

* Vi har utbildat alldeles för många unga under alldeles för många år till arbetslöshet. Se Utbilda till arbetslöshet, Norah4you 23 augusti 2012

* Politiker kan aldrig någonsin skapa jobb som kan betalas av jobb inom den Offentliga sektorn som jobben skapas i. Se Tanken är god, men; Norah4you 20 februari 2013

Så vart skall alla unga arbetslösa ta vägen? En av de dummaste sakerna som avskaffades i samförstånd mellan de stora partierna var Värnplikten. Missförstå mig rätt. Jag är medveten om att det inte varken var så att ALLA män behövdes i det Militära Försvaret, men man visste redan då att det behövdes folk på flera ställen i samhället. T.ex. vården inte minst inom städningen och att det ökade antalet äldre behövde någon att prata med i lugn och ro varje dag. Man visste att det var många unga, de jag i bloggartiklar refererar till som V70-föräldrars barn och de som av annat mer synligt skäl hade/har det svårt hemma p.g.a sjukdom och eller missbruk hos föräldrar, som också behöver få sitta i lugn och ro i stället för stressas och i vissa fall mobbas på skolor mellan lektioner. Platserna i samhället där en form av ALLMÄN SAMHÄLLSTJÄNST skulle behövas inte minst för att unga arbetslösa skall kunna få någon referens och ett arbetsintyg, de platserna sträcker sig från vardagen in i Försvaret. Gör om och gör rätt.

LO-basens utspel 70 miljarder till jobb, Expressen 1 maj 2013 Det är inte möjligt att politiskt skapa jobb. Det är däremot möjligt att skapa förutsättningar för att jobb på den privata marknaden skall kunna skapas. Två helt olika saker. Om sedan 70 miljarder är nog eller för mycket, det beror på hur de hanteras. De skall först komma in i form av skatt. Det är inte så att de skatter som kommer från folk som arbetar i den Offentliga sektorn betalar för 70 miljarder till nya jobb i den Offentliga sektorn. För att kunna få fler i arbete krävs det antingen ökade exportintäkter alternativt höjda skatter för alla över 28.000 kr/månad. Se Svenska modellen, Norah4you 7 oktober 2012
Och för den händelse någon yrar till om utflyttade myndigheter – det är inte gratis och de jobb som ”skapas”, ibland helt strukturpolitiskt eller regionalpolitiskt riktigt, de minskar antalet jobb på det stället myndigheten fanns innan…..

Inga S-löften om LO:s jobbpaket, Aftonbladet 1 maj 2013
Palme leder ny kommission om jobben, SvD 1 maj 2013 Kommission hit och kommission dit – det är förutsättningar för att jobb skall kunna skapas som behövs utöver att det krävs omtänk när det gäller utbildning och arbetsförmedling. Skrota AF och låt fackföreningar och arbetsgivarparter ta hand om det de torde veta bäst om: vilket behov av utbildning som behövs här och nu idag för att få jobb och vilket behov av komplettering/omskolning som kommer att behövas för att de arbetslösa unga och äldre skall kunna få jobb på den arbetsmarknad som man har anledning se som något som kommer att komma. Politiker älskar kommissioner. Verkligheten gör det inte!

PS. den där åtgärden som erbjöds arbetslösa som gått KUBEN i Linköping den bestod i att antingen gå för utbildningsersättning i period om 3 månader åt gången, max 1 år, i hjälporganisationers secondhand eller sitta och sticka på en kyrklig hjälporganisation. Den senare där jag var en månad innan jag själv utan AF:s hjälp lyckades få jobb på skrivbyrå visade åtminstone varje vecka upp resultat av de hjälpsändningar kyrkans medlemmar regelbundet åkte över med till barnhem i Baltikum….

Read Full Post »