Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Adaktusson (KD)’

Läs noga,
försök att förstå vad som står i Regeringsformens inledande kapitels inledande paragrafer.

Kom ihåg att Sverige SKALL vara demokratiskt, även om man kan undra om alla Rödgröna förstått detta 🙂
Kom ihåg definitionen på demokrati – eller läs den här: Demokrati
Även om Sverige har en representativ demokrati,
så är det ALDRIG tillåtet att gå utöver det som Regeringsformen medger.
Finns ingenstans i Regeringsformen någon som helst rättighet att något partis nuvarande ledning äger rätten att lova HUR framtida invalda partimedlemmar SKALL rösta!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
…….
– – – – – – Utdrag ur Regeringsformen – – – – – –

Nya KD-ledningen inte bunden av DÖ, Lars Adaktusson på SvD Brännpunkt
Helt rätt och i enlighet med ord samt intentioner i Sveriges Regeringsform.

Adaktusson: Ompröva överenskommelsen, GP 4 mars 2015

Kristdemokraternas Lars Adaktusson tycker inte att nästa KD-ledning är bundna av decemberöverenskommelsen.

Men partiledarkandidaten Ebba Busch Thor håller inte med.
– En ny partiledning kan inte hur som helst överge en så tung uppgörelse, säger hon.
A HREF=”http://www.dn.se/nyheter/ebba-busch-thor-haller-inte-med-lars-adaktusson/”>Ebba Busch-Thor håller inte med Lars Adaktusson, DN 5 mars 2015

Att Ebba Busch-Thor inte vågar ta ansvaret som varje verklig ledare måste vara beredd att ta: Att lyssna först och se framåt, är tydligen populärt bland senaste månadernas partiledarkandidater innan (och i Batras fall även efter) partiledarval. Men att det finns så många unga politiker som helt saknar respekt för Regeringsformen och för demokrati som aldrig medger att de som icke är omyndiga/omyndigförklarade skall vara bundna av avtal som inte är lagar träffade där kravet på dessa icke omyndiga skall rätta sig efter en tidigare politisk situations uppgörelse där en annan partiledarkandidat, nu partiledare, fegade ur,
det är oroväckande för att använda små ord.

Read Full Post »