Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘A-kassa’

Socialdemokraterna förnekar sig inte – de talar så väl om Jämlikhet och Broderskap…. Jämlikhet och Broderskap borde väl gälla vanliga svenskar som jobbat i många år oavsett var i världen de är födda. De som byggt upp landet men aldrig fått de feta lönerna som inte alls är ovanliga i en del sk. ”arbetar”-jobb. Alla är ju inte metallare i industrin eller har jobbat nere i djupaste underjorden. OM Socialdemokraterna menar allvar med det där med Jämlikhet och Broderskap, så borde de inte gå in för att öka klyftorna. Golvet borde höjas först till rimlig överlevnadsstandard!

För första gången sedan 2002 ska taket i a-kassan höjas i höst, efter en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, uppger SVT. Från och med den 7 september kommer i så fall taket att höjas från 18 700 kronor i månaden till 25 025 kronor.

Det betyder att den maximala dagersättningen ökar från dagens 680 kronor till 910 kronor, enligt SVT.
……
Minimiersättningen ökar också, från 320 till 350 kronor.
SVT: Taket i a-kassan höjs, GP 4 april 2015
SVT: Taket i a-kassan höjs, Aftonbladet 4 april 2015
Uppgift: A-kassan skall höjas i höst, DN 4 april 2015

Så de som har det sämst unnar Socialdemokraterna inte mer än 30 kr mer per dag. Snacka om Broderskap 😛

Read Full Post »

Socialdemokraterna och facket förnekar sig inte – i många år har kvinnolöner, speciellt i sk. kvinnoyrken som skola, vård och omsorg hållits nere till förmån inte minst för de S-are som gjort facklig eller politisk karriär. Ibland utan att de ens kan uppvisa verkliga meriter från de arbetsplatser S anser sig ha rätt att företräda… utom metall och gruv förstås…

Att ens ha mage att återigen föra fram kravet på höjt tak i A-kassan, det är mer än magstarkt. De som idag har högsta A-kassa som måhända inte ligger i nivå med vad tillfälligt(?) arbetslösa får att betala sitt uppehälle och sina lån, de som ränteavdraget sänkt skatten för så de skattar lägre än många i vanlig medelklass, de må ursäkta,
MEN
Det är golvet som behöver höjas. De som p.g.a kvinnoyrken, tidigare sjukdom eller olycksfall fått sin A-kassa sänkt, och som lever på så låg inkomst när de blir arbetslösa, det är de som behöver få det bättre Det skall inte vara så att det är nödvändigt att söka Försörjningsstöd eller ta vilket låglönejobb som helst för att få behålla A-kassans bedrövliga golv.

Bidrag skall ingen svensk medborgare som arbetat behöva söka annat än i mycket få undantagsfall enligt min mening. Det är de som inte har råd att köpa vinterskor för att gå torrskodda när snösmälter och heller inte har råd att köpa ny vinterjacka/kappa när den gamla är utsliten, det är de som borde gå golvet höjt – SAMT att de första 10.000 kr/månad blir skattefria! totala samhällskostnaden för detta är att vår skatt idag till 1 kr 40 öre av skatten (kommunal och statlig) betalar onödigt lidande, onödig administration samt att Socialdemokraterna tidigt (redan under Olof Palmes sista regeringsperiod) skaffade sig en B-arbetskraft av de som blev arbetslösa!

Det är de som varje person kallande sig representant för ”arbetare” om de med någon som helst etisk och moralisk Människosyn borde måna. Inte de som tillfälligt får lämna sin glassiga värld där de på pappret tjänar 25.000 kr och med S + fackens förslag få tjäna 80 kr/dag! Att ens jämföra deras eller de som enligt förslaget skulle få 910 kr/dag med de som har den lägsta A-kassan, det är STOR SKAM!

Under Erlanders och Strängs tid var det en annan Människosyn som Socialdemokraterna visade upp och fortsatte kalla Folkhemmet. Sedan blev det andra bullar som kastades in i ugnen och serverades halvgräddade eller brända 😛

A-kassan måste räcka att leva på för tillfälligt arbetslösa, Ylva Johansson (S) arbetsmarknadsminister; Karl-Petter Thorwaldsson ordf. LO; Eva Nordmark ordf. TCO samt Göran Arrius ordf. Saco på DN Debatt 30 november 2014

A-kassan MÅSTE räcka att leva på för de som endast får ut lägsta ersättning!
Nu får det vara nog med att hålla nere kvinnoyrken, kvinnolöner och speciellt välutbildade inom kvinnoyrken! Fackförbund som inte är beredda att prioritera de som har det sämst i sina led, de hör inte hemma på 2000-talet malande om jämlikhet!

Vård, skola och omsorg är områden där personalen utför minst lika viktigt jobb för Sverige och svenska samhället som fackpampar vars löner betalade av medlemmarna långt överskrider de senares. Det är ”Svenska Modellen” i sin prydno.

Nu sitter Löfvén för S som via parti och fack stått bakom detta. Han har en arbetsmarknadsminister som försöker cementera orättvisor från Svenska Staten. Frågan som är aktuell är den som ställs i Dagens Nyheter idag: Hur många fler misstag tål Stefan Löfvén, Peter Wolodarski i signerad ledare på DN 30 november 2014

Read Full Post »

är något som förekommit länge. Det handlar inte om att förtroendet för A-kassan skulle kunna återställas genom höjda tak. De som har högsta A-kassa, de har mer möjligheter till egna frivilliga inkomstförsäkringar än de som har de lägsta ersättningarna. ALLA som ligger i de lägsta A-kassegrupperna är de som kränks gång efter gång. Av samhället, arbetsmarknadens parter i allehanda avtal som mer ser till procenttal som höjer mer för de som har högre inkomst; speciellt av fackförbund som år ut och år in glömmer bort att det borde finnas en minimilön för de som är över 21 år och varit som minst 1 år i arbete samt att det borde finnas ett förhöjt golv för vad som får betalas ut i A-kassa!

Det räcker inte med att höja taket. ”Fel” personer premieras och ”fel signaler” skickas med takhöjning. Det räcker inte att begära/kräva Fullgjorda studier på gymnasie-, sfi- och högskolenivå bör berättiga till ett grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Studier är inte arbete och det är arbete som skall premieras med ett höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkring. Däremot, bör fullgjorda studier med studiemedel ge samtliga som tar ett ledigt jobb under 1 år, vilket jobb som helst, ge avdragsrätt på som minst halva studieåterbetalningsbeloppet under maximalt 3 år. Självfallet skall det löna sig att läsa vidare! Det skall också löna sig att ta de lediga jobb som finns samt att det måste löna sig för människor att flytta dit jobben finns. (Inte gratis att bryta upp och flytta) 90% av lön till de som är arbetslösa är helt orimligt. De sista 15 % bör fackföreningarna kunna erbjuda i form av längre och bättre inkomstförsäkring än de erbjuder idag. Verkligheten är den att det enbart för att uppfylla LO:s lämnade krav skulle krävas en skattehöjning för alla som tjänar från 22.000 kr/månad och upp. En skattehöjning som minst måste innebära 2 % högre skatt. I skuggan av andra betydligt viktigare krav: En skola där elever kan känna sig trygga och en åldringsvård där speciellt socialdemokratiska kommuner idag genom avgiftshöjningar och/eller minskat antal äldre boende gör att många äldre inte har trygg ekonomi och heller inte får trygg ålderdom i form av vård samt omsorg.
Så vill LO återupprätta förtroendet för A-kassan, Karl-Petter Thorwaldsson (ordf. LO), Ola Pettersson (chefsekonom LO) samt Ulrika Vedin (utredare LO) på DN debatt 29 augusti 2013

LO: Fler ska ha mer, SvD 29 augusti 2013 VEM SKALL BETALA?
LO: Fler ska ha mer, Aftonbladet 29 augusti 2013
LO: Fler ska ha mer, GP 29 augusti 2013

Read Full Post »

dumt att visa att man är det……

Vissa personer har en von oben attityd. Det är bara så. Inget är ju deras fel. Saknar betydelse att alla ser att personen i fråga inte har haft vad som krävts för att få ett jobb, och värre ändå, absolut inte har kunskap personen som minst borde fått för att få Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Jo jag vet att en del tycker jag tjatar om det. Men det minsta man kan kräva av personer i ledande offentlig ställning är faktiskt att de inte bara läste in och skrev bra utan att de lärde in att Sveriges Grundlagar gäller och vad som står i inledande kapitel i Regeringsformen. Kan de inte lära in och förstå är det illa nog. Men som minst skall de åtminstone lära in och kunna acceptera det som står i inledningen av Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den som inte klarar det har själv diskvalificerat sig.

Är det också så, vilket är fallet med Lugnet, att hon gravt misskött sin uppgift och att hon inte ens nu inser att hon klart överskridit de regler som Skatteverket och Stat gett riktlinjer om, då är hon dum. Som sagt är det tillåtet att vara dum. Men att inte erkänna att hon varit dum/missförstått eller vad? är skrämmande låg nivå och visar direkt hennes okapacitet.

Lugnet medger bara ett fel, GP 10 augusti 2012
Christina Lugnet slår ifrån sig kritiken, Expressen 10 augusti 2012 Hur ofta vill hon bevisa sin olämplighet? Dragit felaktiga slutsatser har hon själv gjort. Så gnisslar och sprakar om det.
Lugnet medger bara ett fel, SvD 10 augusti 2012
Lugnet: Rubrikerna missvisande, DN 10 augusti 2012

Se även: Lugnet besviken (hmm) inget mot, Norah4you 6 augusti 2012

Read Full Post »

vad vi vanliga människor är. Hur i hela fridens namn kan någon som utses till en sådan position ha så dålig koll på i princip allt. Allt från sina egna befogenheter till vad som är godkänt av Skatteverket och hur de Statliga riktlinjerna för internrepresentation och/ev utbildning ser ut. Hon är inte ensam senaste åren att ha visat upp ignorans av vad som gäller för Offentliga myndigheter enligt Regeringsform och lagar. Besviken hon? Hon bör vara glad att det fortfarande handlar om omplaceringar av höga chefer som fått förordanden tills förordningstiden går ut. Det är det första som måste hända nu: I samtliga framtida förordningsavtal skriva in att OM den som förordnas överträder sina befogenheter och/eller ligger på/överskridit gräns för lagar, så kommer inte förordningsavtal som undertecknas längre att gälla utan vanlig uppsägningstid av avtal dock max 1 år utan fallskärm är det som skall gälla. Fallskärm visar i sig att personen som kräver fallskärm själv inser att han/hon inte är tillräckligt skicklig för att kunna få ett jobb på öppna arbetsmarknaden privat eller offentligt.

Nog är nog. Nu är nog passerat med flera hästlängder. Vanliga svenskar skall inte betala för Slösas extravaganser!

Lugnet: Självklart är jag besviken, GP 6 augusti 2012
Sparkades – men får behålla lönen i tre år, Expressen 6 augusti 2012 Att hon och andra i liknande lägen får behålla lönen över 1 år är ett slag i ansiktet på samtliga svenska väljare som har helt andra lagstöd när de missköter sig. Eller rättare sagt har uppsägningstid sällan över 6 månader och sedan A-kassa.
Lugnet: Jag är besviken”, di.se 6 augusti 2012
Skandalen ger Lööf luft, SvD 6 augusti 2012 den luften får Lööf om hon går ut och kräver att ingen längre skall kunna omplaceras/få lön mer än 1 år och att samma regler skall gälla för höga chefer samt generaldirektörer som det gör för vanliga människor som jobbar. Vi har väl ändå inte en svensk nomenklatura. Någon måtta får det allt vara!
Tillväxtverkets direktör sparkas, DN 6 augusti 2012
Lugnet får gå efter skandalen, Aftonbladet 6 augusti 2012

Read Full Post »

men vissa anser sig felaktigt vara värda mera, eller hur skall man annars kunna tolka att det är så många tidigare riksdagsmän som får ut så stora summor år efter år. Borde inte riksdagsmän precis som alla andra som blir arbetslösa få nöja sig med att få ersättning ett år. Egentligen borde de i jämlikhetens namn bara få A-kassa, men fullt så hård är jag inte. Vi måste få mer kvalificerade riksdagsmän och riksdagskvinnor. Det är inte frågan om att alla skall med utan om att alla skall ha så mycket kunskaper att de inte gång på gång snubblar på att de inte ens lärt in Sveriges Grundlagar tillräckligt för att vara värda godkänt om man skall gå på betygskriterierna. Så lite får vi vara beredda att bisträcka fd riksdagsmän och riksdagskvinnor med, men ett år är mer än nog. Sedan får de väl stämpla om de inte har tillräcklig kunskap och skicklighet att hitta andra jobb?

62 miljoner till tidigare riksdagsledamöter, Expressen 12 mars 2012
Rekordhöga ersättningar till ex-politiker, DN 12 mars 2012

Read Full Post »

som grundprincip Leif Padgrotsky. För det första är kriterierna för vilka som skall räknas som konstnärer värda att få livslön ingalunda något som råder konsensus OM och ‘konstnärer’ får leva i den verklighet som alla andra lever när de blir arbetslösa. Vad som möjligen går att ifrågasätta i detta fall som i många andra fall där personer har högst varierande inkomster under året och under livet är om A-kassans golv inte borde höjas så att den inkluderar en rimlig hyra, var nu det beloppet skall sättas, och minimilevnadsstandard. Men som sagt. Det är en generell fråga och inget som är speciellt för konstnärer.

Rödgröna kan återinföra konstnärslön, GP 9 april 2010

Read Full Post »