Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘A-kassa även för politiker’

Sverige har värre nomenklaturan t.o.m. än gamla Östtyskland,
och det säger inte lite.

Expressen har granskat höjdarna med full lön på elefantkyrkogården.

Sist in bland regeringskansliets generaldirektörer är KI-rektorn Anders Hamsten, som avgick efter Macchiariniskandalen, och Håkan Wåhlstedt, som lämnade landshövdingsposten i Västmanland efter elva månader.

– Det är det system vi har, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.Lämnade uppdragen – behåller topplönerna, Expressen 10 mars 2016

Vi har någonstans på vägen från det att Palme blev Statsminister till nu efter att ha fördärvat svenska skolan.(not 1) fått se politiker uppgradera sig och nedvärdera kunskap från högre utbildning speciellt inom kvinnoyrken som Vård, Skola och Omsorg. Ärligt talat – HUR HAR DET BLIVIT SÅ. Vi svenskar skulle kunna klara oss utan 50% av alla politiker. För att vara politiker, är möjligen i bästa fall att ha en ideologi och förhoppningsvis ha ordkunskap nog att ha fått möjlighet att lära in vad som varenda svensk skall ha lärt sig i vanliga skolan om Sveriges Rikes Grundlagar. Regeringsformen o.s.v.

Tyvärr är det så illa att kunskaperna om detta inte bara är på låg nivå bland annat tack vare kommunaliseringen av skolan. En kommunalisering som de facto inneburit att politiker i nämnder som aldrig stod på listor i något allmänt val samt tjänstemän som vi heller inte haft möjlighet att välja har använt osthyvel och tårtspade för att använda skolpengar till allt möjligt annat. SKANDAL att Sverige har en politisk och en administrativ Nomenklatura som mer och mer liknar den som finns i de icke demokratiska stater som 70-talsretrons Statsminister Löfvén tillsammans med Margot Wallström stryker medhårs. Möjligen, kanske till och med troligen för att försöka få in henne i Säkerhetsrådet…. hoppas jag har fel men inte heller i det avseendet följer Rödgröna sörjans regering Regeringsformen….

Not 1:

REGERINGSFORMEN
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Read Full Post »

Det finns ett mycket enkelt samband mellan dumhet och idioti. Den som visar att han/hon inte klarar av att få ett jobb på öppna marknaden efter att varit politiker utan att behöva gå omvägen att bli lobbyist, den visar själv upp sin inkapacitet att utföra något annat än påtryckningar och nätverkande. Det är rent ut sagt idiotiskt beteende av den nya nomenklaturan som vuxit fram, inte bara i Sverige. Det är illa nog för tilltron till den/de personerna. Den som dessutom under den tiden skapar företag för att komma ner så lågt att den har rätten att få och behålla politikerpension. Det är ren och skär dumhet att indirekt erkänna sin egen inkapacitet att arbeta som vanliga människor! Där är sambandet.

Om det varit så, att alla lobbyister för att de inte skulle betraktas som jäviga och bedrivande otillåten påtryckning hade varit skyldiga att registrera sig samt från sin tidigare arbetsgivare Sveriges Riksdag, Sveriges Landsting/Regionstyrelse och respektive svensk kommun få tillstånd att bedriva lobbyism EFTER 2 års karenstid, då hade det varit bättre skött. Först och främst bör ingen politiker få mer än 1 år med ersättning motsvarande som mest 75% av tidigare inkomst och sedan skall de som alla andra anmäla sig som arbetssökande samt vara beredda att ta föreslaget arbete. Om de gör detta borde de så länge de inte skapar företag eller använder redan ägt företag för att trixa med skatten, så borde de kunna få motsvarande A-kassa andra året. En politiker skall inte ha mer som förmån. På två år hinner normalt de som har arbetskapacitet få jobb om de gjort något så när ifrån sig som politiker. Blir de därefter lobbyist, så har de själva bevisat att de inte klarar av att jobba som andra. Stackars satar men rätt skall vara rätt och registrering bör ske.

Kräv karenstid för toppolitiker, GP 30 april 2013
Pengarnas makt måste granskas, Expressen 30 april 2013
Lobbyfirman: Vi drev igenom den nya momsen, Aftonbladet 1 maj 2013
Inför begränsad karantän, DN 1 maj 2013

Read Full Post »