Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘70-tals retro’

om Herr Statsminister har tänkt sig att försöka få till en vänster – högerstrid om en bankskatt.

Därför vill regeringen få till en rejäl konflikt, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 April 2016

Det hade det blivit om förslaget lagts på bordet innan bankkriserna här hemma och i världen.
Men år 2016 är det säkerligen få som grinar illa för att de värsta avarterna av att bankerna tjänar pengar på att långa ut pengar samt att bankernas administrativa personal upp till VD får löner samt bonusar som bekostas av oss vanliga väljare. För oavsett vilket politiskt Riksdagsparti vi röstar på, så har vi alla som minst drabbats av att bankerna försämrat servicen så att det i de flesta delar av Sverige inte längre går att ta ut pengar över disk och det är vi vanliga människor som får betala för att utföra betalning via bankernas hemsidor för att inte tala om att det är vi som numera till skillnad från för 30 år sedan tvingas betala för att ha ett bankkort att betala med….

Det är inte bankskatt i sig som är kontroversiellt. Endast att lagförslag bör vara så utformat att inte bankerna kan föra över kostnaderna på oss som har konton på banken/bankerna och fortsätta på samma stötande sätt som hittills.

Vakna upp Herr Statsminister och återvänd till golvet. Verkligheten är långt ifrån den Herr Statsminister drömmer röda drömmar om. 70-talsretro är i sig 40 år för sent!

Read Full Post »

Sverige har värre nomenklaturan t.o.m. än gamla Östtyskland,
och det säger inte lite.

Expressen har granskat höjdarna med full lön på elefantkyrkogården.

Sist in bland regeringskansliets generaldirektörer är KI-rektorn Anders Hamsten, som avgick efter Macchiariniskandalen, och Håkan Wåhlstedt, som lämnade landshövdingsposten i Västmanland efter elva månader.

– Det är det system vi har, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.Lämnade uppdragen – behåller topplönerna, Expressen 10 mars 2016

Vi har någonstans på vägen från det att Palme blev Statsminister till nu efter att ha fördärvat svenska skolan.(not 1) fått se politiker uppgradera sig och nedvärdera kunskap från högre utbildning speciellt inom kvinnoyrken som Vård, Skola och Omsorg. Ärligt talat – HUR HAR DET BLIVIT SÅ. Vi svenskar skulle kunna klara oss utan 50% av alla politiker. För att vara politiker, är möjligen i bästa fall att ha en ideologi och förhoppningsvis ha ordkunskap nog att ha fått möjlighet att lära in vad som varenda svensk skall ha lärt sig i vanliga skolan om Sveriges Rikes Grundlagar. Regeringsformen o.s.v.

Tyvärr är det så illa att kunskaperna om detta inte bara är på låg nivå bland annat tack vare kommunaliseringen av skolan. En kommunalisering som de facto inneburit att politiker i nämnder som aldrig stod på listor i något allmänt val samt tjänstemän som vi heller inte haft möjlighet att välja har använt osthyvel och tårtspade för att använda skolpengar till allt möjligt annat. SKANDAL att Sverige har en politisk och en administrativ Nomenklatura som mer och mer liknar den som finns i de icke demokratiska stater som 70-talsretrons Statsminister Löfvén tillsammans med Margot Wallström stryker medhårs. Möjligen, kanske till och med troligen för att försöka få in henne i Säkerhetsrådet…. hoppas jag har fel men inte heller i det avseendet följer Rödgröna sörjans regering Regeringsformen….

Not 1:

REGERINGSFORMEN
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Read Full Post »

Det är tillåtet att vara dum i Sverige,
dumt att själv bevisa det.
Något så urbota dumt som Bawar Ismails ledarkrönika har inte synts i Göteborgs Posten de senaste 60 åren! Självfallet kan en kvinna vara ond precis som en man. Att den tidningsartikel som Bawar Ismail hänvisar till visar en som är dum, dummare dummast gör inte saken bättre. Alla vi som gick i skolan på 50- och 60-talen vet mycket väl om att bland de värsta fångvaktarna i koncentrationslägren fanns en hel del kvinnor. Det är inte könet eller kulturell uppväxtmiljö som avgör vilka som blir onda och vilka som var onda långt innan det upptäcktes att de var onda.

Den 17-åriga svenska flicka som greps i Österrike, misstänkt för att vara på väg till Syrien i syfte att ansluta sig till terrororganisationen Islamiska Staten (IS), dömdes i torsdags för terroristbrott. Domstolen i Wien litade inte på flickan som nekade att hon försökt ansluta sig till terrororganisationen. I hennes mobil hittade polisen bilder på avhuggna huvuden och hennes chatthistorik visade att hon bland annat hyllat Parismassakern.

Ändå kände Aftonbladet sig nödgade att skriva ett snyftreportage om den nu dömda terrorsvenskan (18/2). ……..

Det är lätt att få en bild av att flickan utsatts för något orättvist. Att hon ångrar sig. Hon framställs som ett offer för andra människor som lurat henne. Undrar om Aftonbladet hade publicerat ett liknande reportage om den dömde varit en ung man, eller någon som anslutit sig till en nazistisk organisation.Bawar Ismail: Även kvinnor kan vara onda, Ledarkrönika GP 21 Februari 2016

Det är en självklarhet att det bland de som är onda finns såväl flickor, unga kvinnor, kvinnor som pojkar, unga män o.s.v. Att ens anse sig ha behov att skriva självklarheter som om inte det stora flertalet skulle vara medvetna om det, är dumt i sig. Att det finns de som trots att de mycket väl vet om vad som är faktisk verklighet ändå skriver snyftreportage på samma sätt som Peter Kadhammar i Aftonbladet visar mer på svensk mediapolitik i gamla ”Tycka synd om”-syndromets fotspår än något annat. ”Jag vill åka hem till min familj”, Peder Kadhammars kolumn Aftonbladet 18 Februari 2016 Helt i linje med nuvarande Socialdemokrater i Rödgröna rörans regering som lever kvar i 70-talet och missat att vi numera lever långt från sociologiteorierna som följde i Vänstervågens svallvåg där och då.

Det finns saker som liksom Peter Kadhammars text är bäst lämna därhän för att den är inte värd att kommentera. Talar så bra om vilket retroperspektiv som lever kvar hos en del S-färgade.
Att ens ge dessa presenten att kommentera på det sätt som Bawar Ismail gör i GP, säger tyvärr att det även på GP som återfått bra ledarredaktion finns en som lever i ett parallellt universum där könstillhörighet skulle vara avgörande hur en människa är. Det är rent ut sagt i riktning mot könsrasism.

Read Full Post »