Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘6%’

Det må vara att löneökningsförslagen som medlarna lagt fortsatt är låga i förhållande till vad facken önskar. Höga om man får tro arbetsgivarna, men allt är relativt. I slutändan handlar ju själva lönen mer om det en arbetstagare får ut i handen EFTER SKATT än om de på sitt sätt fiktiva månadslönerna/timlönerna som aldrig någonsin är helt rättvisa eftersom det här i Sverige sedan är avdragen som avgör vad den ene och den andre med samma månadslön/timlön får ut.

Hade det inte varit bättre, att se helheten och gå med på ett 1-års avtal (inte 3-års det kan jag hålla med om är lite mycket) och samtidigt ställt kravet på alla svenska politiska partier i Riksdagen som vill anse sig ta samhällsansvar att försöka göra något åt det med ränteavdragen. Det skall inte vara så, enligt mitt förmenande, att två personer med samma lön skall få ut helt skilda summor i handen efter skatt. Någonstans är det fel när de som lånar till annat än hus och bil, dvs de som lånar för att betala utgifter i form av utlandsresor, kreditkortsanvändning för inköp av möbler, kläder eller betalande av restaurangnotor, får göra samma ränteavdrag som de som lånar för att få råd med ett boende och/eller transport till sitt arbete.

Det må vara en våt dröm hos många vänsternissar som antingen tror sig vara gröna eller liberala eller både och utan att vara någonting….. att höja bilkostnaderna. Sverige är ett avlångt land och enbart de som bor nära kollektivtrafik, normalt gångavstånd även för handikappade och åldrande arbetskraft, samt börjar jobbet som tidigast 06.15 samt slutar senast 18.00 har i normalfallet även i storstädernas ytterområden lätt att ta sig till sin arbetskraft praktiskt – om än inte tidsmässigt. Många av våra yrken, spårvagnsförare, bussförare, sjuksköterskor, vårdpersonal m.fl. börjar eller slutar när det i vanliga fall inte ens finns kollektivtrafik längre. Min egen dotter slutade köra spårvagn 02.44 i natt. Bor i kranskommun. Hade inte ens funnits kollektivtrafik från hennes arbetsplats till min egen förort Tuve vid den tiden.

Ännu värre är det på sina håll i vårt avlånga land. Finns kommuner där stor del av kommunen inte har annat än skolskjutsen och möjligen någon linje en gång i timman på dagtid. Även dessa kommuner har folk som bor utanför gång- och cykelavstånd(alla kan inte cykla pga sin hälsa) till sitt arbete i t.ex. vård eller kollektivtrafik(!) som börjar alternativt slutar när kollektivtrafiken slutat gå. Så det är befogat att under en övergångsperiod ha ränteavdrag på transport till och från jobb. Men det är INTE befogat att andra skall stå för notan, för det är det de får göra när någon smiter från den skatt den borde betala utifrån sin lön genom att få ränteavdrag för annat än hus och bil!

Hur i hela fridens namn facken ens kan med att begära att arbetsgivare skall betala ytterligare en månads föräldralön, det har jag ingen som helst förståelse för. Det är väl ändå inte arbetsgivaren som skall ta ansvar för om människor skaffar sig barn? Det är väl inte arbetsgivaren som skall ta ansvar för om anställda kan eller inte kan vara jämlika i sina egna hem?
Ja jag är väl indoktrinerad. Min egen far som dog nära sin 93 års dag för fem år sedan och i princip alla män i min släkt var från min barndom de som tog hand om vardagsdisken direkt efter maten, storstädning och som oavsett vad de hade för arbete ordnade att vi barn fick följa med eller att de kunde ta ledigt för att jobba vid annan tid när våra mammor av något skäl inte kunde vara med. Det där med den nya tidens millimeterrättvisa men där föräldrar ändå snackar kvalitétstid i stället för att vara där när barnen behöver dem oavsett om detta vara där innebär att förälder är hemma mer eller att vara närvarande förälder när man hämtat barn från dagis/fritids/skola etc., den sortens jämlikhet ger inte jag mycket för. Den sker inte på barnens villkor och arbetsgivaren har inte med jämlikhet i hemmet att göra!

Svenska facken kan inte sägas ha gynnat möjligheterna för fortsatt produktion inom ett stort antal industriområden. Tyvärr. Lika lön för lika arbete är fin paroll, men det borde vara lika lön i handen för lika utfört arbete. Då skulle man åtminstone kunna tala om någon form av mer jämlikhet på arbetsmarknaden.

Facken sade nej till slutbud, GP 1 april 2013
Fackförbunden säger nej till slutbudet, Expressen 1 april 2013
Facken säger nej till slutbud, SvD 1 april 2013
Facken säger nej till medlarnas bud, DN 1 april 2013
Alla fem facken sa nej till medlarbudet, Sveriges Radio 1 april 2013

Tillägg 1 april 2013 ”På rätt väg men inte framme än”, SvD 1 april 2013 Rätt väg att kräva arbetsgivare på pengar för att man skaffar barn. Trodde det var en enskild angelägenhet inom en familj, hur den nu än ser ut, om man skaffade barn 😛 Vad i hela fridens namn har arbetsgivaren med det att göra och varför i hela fridens namn skall arbetsgivaren betala mer än det som redan betalas?

Read Full Post »