Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘3 religioner delar Gamla Testamentet’

En vis kung i Sparta sa när en man kom och begärde demokrati: Börja hemma och det är så sant som det är sagt.

Under de första två åren efter att vi återvänt till Göteborg december 1998, så hade jag ofta längre och kortare vikariat ute i Hammarkullen, Gårdsten samt Angered och Hjällbo. Tack vare att jag och flera andra hade haft möjlighet att få reda på att kvinnor som är mammor ALLTID skall respekteras av de som är troende muslimer (Tack Masoud Kamali som då under första åren av 1990-talet satt och skrev på Sociologiarbete i datasalen på Linköpings Universitet) så fick jag respekt från elever som annars inte var kända att visa sådan. Än idag kommer det fram elever numera vuxna som tar sig tid att prata om det som de funderar över eller bara vill prata om.

Under åren som gått har jag hört samma sak i de stadsdelarna som jag hört av elever som bott i dyra villor med föräldrar som haft bra jobb, samma här i Tuve där jag bor som jag hört i av elever som bott i innerstaden….. Det de flesta klagar på är att de vuxna inte har tid när de unga/barnen behöver och vill prata. Det kan låta så bra med kvalitetstid, men kvalitetstid är på de vuxnas villkor. Samma vuxna som tar sig tid att curla sina barn i skola, på idrotts- eller musikträning och som likt V70-föräldrar (skriv ordet i sökrutan för mer information) kör sina barn hittan och tittan för att de skall få pröva på det ena eller andra (ofta något som föräldrarna själva drömde om som barn) tar sig inte tid när barnen behöver det.

I stadsdelar som Hammarkullen, Gårdsten, Angered och Hjällbo skulle vi, som jag tidigare föreslagit, kunna utnyttja dessa två ”bitar”. Hur vore det om elevernas mammor fick deltidstjänst som stöd så barn i bråkiga klasser visade respekt för vuxna i allmänhet och skolans personal i synnerhet?

Det är det ena. Det andra förslag som har sitt ursprung i vad vi gjorde i klassen jag gick när det var lärarstrejk i mitten av 60-talet. Ok, vi gick på gymnasiet, men idén som vår klass kom upp med förtjänar att spridas. På religionslektionerna som vi skulle haft ordnade Ann och Håkan i klassen att vi fick gå och hälsa på hos olika religioners troslokaler i Linköping. Vi fick höra varje religions som hade bönelokal i Linköpings egen beskrivning av sin religion. Tror att det rätt infört i Göteborgs Grundskolor skulle kunna minska risken för vilsenhet.

Bakgrunden till ovanstående kommentarer har jag hämtat från en mycket tänkvärd Ledarkrönika i Göteborgs Posten:
Naomi Abramowicz: Göteborg måste lyckas i kampen mot jihadismen, GP 17 December 2015

För att lyckas minska risken inte bara vad gäller de som blir jihadister utan generellt arbeta mot att barn samt unga känner sig ensamma och har svårt att knyta ann till det samhälle de lever i, så är det viktigt att så mycket som möjligt involvera föräldrar i arbetet för att få lugn och ro i klassrummet.

Read Full Post »

För de som kan sin historia, så är Turkiet idag nyckeln till att lösa problemen med jihadister från Ukraina i norr till Syrien/Irak i söder.
Men skall vi gå till botten med problemen krävs en hel del religionshistorisk kunskap samt hjälp av Påve Franciskus, den ortodoxa kyrkans Patriarker, ledande Imaner inom den muslimska världen samt den högste Rabbin inom den mosaiska tron.
Påvens resa till Turkiet är ytterligare ett av de viktigaste stegen för att de tre religioner som håller det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift.

Påven reser till Turkiet, GP 12 september 2014
Påven reser till Turkiet, SvD 12 september 2014

Tyvärr har nog CIA rätt. CIA betydligt fler IS-krigare än tidigare, DN 12 september 2014 Stämmer med vad jag själv hört av tidigare elever från Göteborgs förorter och närområden.
CIA: IS-krigarna är fler än vad man trott, svenska.yle.fi 12 februari 2014
CIA: Betydligt fler IS-krigare än vi trott, Expressen 12 september 2014

Det allvarliga som speciellt EU missat, är att bland många av de som stridit mot Syriens diktator, för demokrati i Egypten och som först stod på Majdantorget i Ukraina samt senare stridit sida vid sida om Ukrainas arme, så finns det åtminstone härifrån Västra Sverige ett antal som hela tiden stått jihadisterna nära och nu ingår i IS-trupperna.

Unga som redan i Grundskolan gav sig på låg- och mellanstadieelever, läs flickor, som inte var klädda på rätt sätt, har inte förändrats utan i flera fall lockats till vad de ser som helig strid för den tolkning av Koranen de anser vara den ursprungliga.

Grunden till detta finns att söka i Vem som var profeten Muhammeds rättmätige arvtagare och då måste man utöver vanlig religionshistoria även känna till så mycket som möjligt om Muhammeds dotter Fatima. Historien runt henne spelade stor roll redan under de tidiga åren då den nya religionen spreds över världen. Följer man den spridningen och historien i de länder där många eller flertalet konverterade, så förstår man också varför IS är ett allvarligt problem inte bara för Världens stora länder utan ännu allvarligare för framtida fred från Ukraina ända bort till Xinjang i Kina. Mycket händer under ytan

Norah4you's Weblog

Egentligen får vi gå tillbaka till innan det Osmanska riket, dvs under Seljuq-turkarnas imperiets början dvs någon gång runt år 985 för att finna bakgrunden till dagens koppling mellan Syrien och Iran (forna Persien). När historien börjar, så levde Seljuq-turkarna norr om Aralsjön bort till norr om Kaspiska Havet. För att göra en mycket lång historia kort, så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. När riket som inte ens alla historielärare eller ens historiker känner till speciellt mycket om var som störst omfattade det större delen av nuvarande Turkiet över Persien via stor del av nordvästra Afganistan och Turkmenistan bort till Kirgisien och mindre del av nuvarande Kina. Från norr till söder sträckte sig riket Uzbekistan ner till en lång remsa längs östra Medelhavets kust dvs från Syrien ända ner till de delar som Israel occuperar på Västbanken och Gaza inklusive större delen av…

Visa originalinlägg 1 033 fler ord

Read Full Post »

Vågar världen ställa samma krav på staten Israel som på alla andra länder? Eller lever vi fortfarande med ett osynligt men existerande skuldkänsla av vad forna generationers politiker, militärer och vanliga människor gjorde eller åtminstone såg ske utan att de ingrep?

Ingen människa och inget land kan skylla på det som hände i det förgångna för att rättfärdiga eget våld utöver det som nöden kräver. Nöden kräver ALDRIG att den enskilde eller det land som varit offer för andras handlingar själva kliver i sina egna förövares skor.

Varje människa och varje lands ledande politiker har eget personligt ansvar för sina egna handlingar. Varje enskild person och varje land har själv att göra sin egen/sitt eget val för att trygg sin egen personliga och/eller sitt lands framtida säkerhet. Det är det som skiljer oss människor, oavsett etnisk härkomst och religion som människan vuxit upp med, från djur.

Det finns inget försvarsargument i påståenden som: Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar. Hamas är problemet – inte Israel, Ulf Öfverberg ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm på SvD Brännpunkt 14 juli 2014
Israel äger själv sitt öde

Var i hela fridens namn hämtar de som försvarar Israels markoffensiv sina ”argument” för: Han såg sina vänner dö på stranden i Gaza, Expressen 18 juli 2014

På fredagskvällen förtydligade Carl Bildt via Twitter att han stöder kravet på att raketerna upphör, men inte markinvasionen.Ordern: Trappa upp invasionen, Aftonbladet 18 juli 2014

Sedan när är det acceptabelt att bortse från de Mänskliga Rättigheternas inledning och artiklar för att man som person sympatiserar med ena eller andra sidan?
h3>FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
. . . . . . . . . . . .

Sedan när är det acceptabelt att en ockupationsmakt, Israel har inte i Gaza att göra, i stället för att på ena eller andra viset ställa ansvariga inför domstol eller efterlysa de ansvariga för kidnappningen och morden på de tre israeliska pojkarna, vara tyst om den gräsliga brännandet av levande arabisk-amerikansk pojke till dess USA sa ifrån, och därefter när palestinier i Gaza reagerar med våld och raketer genomföra en regelrätt markinvasion där mer än 200 palestinier de flesta barn eller andra oskyldiga mördas? Var finns proportionerna? Var finns sans, vett och reson?

Mänskliga Rättigheter och Gaza, Norah4you 16 juli 2014

Vågar världen ställa kravet om Personligt ansvar för fattade beslut och krigshandlingar (något annat ord finns inte). Gäller självfallet båda sidors ansvariga.

I Göteborgs Posten på nätet läser jag Demonstration till stöd för Gaza, GP 19 juli 2014
men i Frankrike är inte sådana demonstrationer tillåtna…. Pro-palestinska protester förbjuds, DN 18 juli 2014
Observera att jag i hela mitt liv försvarat Israels existensberättigande utifrån FN:s beslut efter Andra Världskriget. Men Alla Människors lika värde betyder för mig exakt det som orden säger. Inget annat. Rättigheter som jag anser självklara för mig gäller också för min absolut värst tänkbare motståndare (oavsett kön).

Read Full Post »

I konflikt efter konflikt trappas strider upp med hänvisning till att motparten minsann gjort det eller det. ”Tyck som jag”-syndromet sprider sig över världen. Personligen ser jag ”Tyck som jag”-syndromet som mycket allvarligt hot mot framtida generationers frihet och säkerhet samt möjlighet att få finnas.

Det som saknas när ”Tyck som jag”-syndromet tar över handen är objektivitet. ”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” skrev Vollmer Gerhard i Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993. Så är det.
Hur det sedan är möjligt för någon som är utbildad upp till högskole-/universitetsexamen att gå och tro att hans/hennes egna åsikter är att betrakta som allmängiltigt svar på vad som är rätt och vad som är fel, det har alltid övergått mitt förstånd. Mina barn och andras ungar, kallades den trångsynta ”verklighetsuppfattningen” i min barndom.

Ordkunskap krävs för att förstå vad som står i inledningen till FN:s allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter. Det som står där är nämligen minst lika viktigt som det som står i de numrerade artiklarna. Det är inledningen som gör klart HUR artiklarna skall tolkas och VARFÖR det är viktigt att tolka artiklarna objektivt inte subjektivt. (Subjektiv tolkning är när något tolkas utifrån ”Tyck som jag”-syndromet).

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
……

I Inledningen och i de två första artiklarna görs det ”solklart” att:
Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Det finns utifrån den starka skrivningen ingen som helst möjlighet för Staten Israel att hävda: – En diplomatisk lösning hade varit att föredra, men Hamas ger oss inget annat val än att utöka och intensifiera kampanjen, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, enligt Reuters.Uppmanar hundratusen att lämna sina hem, Aftonbladet 16 juli 2014

Staten Israel och Staten Israels politiska ledning har inte tolkningsföreträde till de Mänskliga Rättigheterna Det finns inget juridiskt fog att hävda att Staten Israel inte har något val. Se: Israel äger själv sitt öde – inte ”bara” vara offer, Norah4you 15 juli 2014

Observera skrivningen för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer, Den skrivningen äger Palestinier i Gaza och på Västbanken att hänvisa till helt juridiskt. Det står där i klartext det vi ser hända.

Observera också: Att Staten Israel inte äger någon som helst juridisk rätt till Gazaremsan. Däremot rätt att INOM sina av INTERNATIONELLA SAMFUNDET (Läs FN) godkända gränser försvara sitt land
Det är här också mycket viktigt att skilja på Ett land med klart uttalad statsreligion och de enskilda individer som i grupp ingår bland de som delar denna statsreligion inom och utom landet i fråga.

I detta fallet gäller det Israel. Annat land med klart uttalad statsreligion är Iran. Det är viktigt att återvända till de Mänskliga Rättigheterna för där görs det också klart skillnaden mellan ett land och de Människor som bor där och/eller tillhör samma etniska, kulturella religiösa grupp.

Att kritisera staten Israel är INTE detsamma som att vara mot judar eller att förminska den judiska religionen i förhållande till kristendom etc. Det är förvisso människor som fattar politiska beslut – men sak och person är aldrig samma sak annat än för de människor som går och tror att blodshämnd är lösning på något problem.

Om Du oavsett var Du står politiskt och religiöst lyfter blicken från ”Mina barn och andras ungar”, kan Du med gott samvete kalla följande för Försvar av Staten Israel?

Den israeliska regeringen menar att flyganfallen riktas i första hand mot misstänkta terrorister och raketramper. Men den norske läkaren Mads Gilbert, som lånats ut till Shifasjukhuset i Gaza av universitetssjukhuset i Tromsø, skakar bara trött på huvudet när han hör det.

– Jag har varit i Gaza under samtliga kriser sedan 1981. Men jag har aldrig sett sådan brutalitet från israelerna – inte på så kort tid. Hälften av de 1.232 skadade vi har fått in är kvinnor och barn. Det tycks räcka med att en misstänkt person finns i ett hus för att man ska ta beslutet att döda en hel familj på ett dussin personer, säger Mads Gilbert till DN.Norsk läkare i Gaza: Det svåraste är att världen tiger, DN 15 juli 2014

Flyg attackerade Hamasledares hem, GP 16 juli 2014
Jag kanske dör med mina trillingar, Expressen 15 juli 2014
Kaos på Shifasjukhuset i Gaza, Aftonbladet 16 juli 2014

OM Alla Människor har lika värde så skall det inte vara vackra ord som skrivits ned. Det gäller att leva upp till dem vilket inkluderar att kalla saker som den ena gör för samma sak man kallar det den andra gör.

Det är ett stort rättsligt problem med ”aktivister”. Den biten finns inte helt klara skrivningar om för det som är tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna har oftast inte något skydd i Genèvekonventionen.

Aktivister i Gaza uppmanas evakuera, GP 16 juli 2014

Mycket viktigt klargörande av Carl Bildt, Sveriges Utrikesminister:

Read Full Post »

Det är bra att Israel går med på den av Egypten föreslagna vapenvilan. Bra, men långt ifrån tillräckligt. För att komma vidare och kunna skapa en framtid för människor oavsett etnisk härkomst och alldeles oavsett religiös tillhörighet, så krävs det att alla parter i konflikten mellan Israel och Hamas, dvs samtliga andra länder och samtliga religiösa ledare i området är beredda att skilja på RÄTTIGHETER och KRAV.

Blockader som inte är sanktionerade av Förenta Nationerna eller Internationella avtal som handling utförd av land eller område som någon part som EJ ÄGER RÄTTIGHETERNA till landet eller området i fråga, strider mot Mänskliga Rättigheterna!

Följande är inte KRAV utan RÄTTIGHET:

Inledningen av

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer…….

Läs texten och försök förstå vad som står inom de av mig blåmarkerade texterna (subjektivt valt utifrån att jag är utbildad i Historia, Religion m.m.)
Av det ena följer nämligen det andra.

Utgångspunkt är Erkännande av …. lika och obestridliga rättigheter. Observera noga – inget land och ingen etnisk kultur är nämnd eller glömd. Alla människors lika värde är och förblir en oeftergivlig förutsättning för att någon skall kunna säga sig vara för Mänskliga Rättigheter.

Väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck…. följer av ”Alla Människors” lika värde. Ingen människa, ingen grupp och inget land äger rätten att förtrycka någon annan människa, grupp eller land. Förtryck är inte tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna.

De Rättigheter som Du kräver för Dig själv och för Din etniska/religösa grupp och/eller Ditt land, är Rättigheter som även Din värste fiende har rätten att ställa krav på

Anser Du som individ, oaktat om Du ”bara” är medborgare i ett land eller sitter i Ditt lands regering, Frihandel och Fri Rörlighet för de ”Dina” utifrån gällande Internationella avtal, så är detta samma saker som utifrån samma gällande Internationella avtal gäller Dig och de ”Dina” Rättighet som även Din värste fiende har rätt att begära. Det är inget som Du eller någon annan kan kalla Krav när det gäller Din värste fiende och Rättighet för Dig som ”särskilt utvald”

Hävandet av blockaden mot Gaza är en RÄTTIGHET som följer av FN:s inledning av förklaringen till de Mänskliga Rättigheterna.

Däremot är allt tal från Hamas sida om öppnandet av tunnel mellan Gazaremsan och Egypten ett krav och ett högst orealistiskt, odemokratiskt samt i rådande läge orimligt krav. I lika hög grad som ett land äger rätten att bestämma vilken kontroll och vilka förutsättningarna är för att de enskilda människor som misstänks kunna utgöra fara för landets säkerhet i de av Internationella avtal och/eller FN godkända gränserna för landet, oavsett om denna kontroll utgörs av vanlig tull-/passkontroll eller av specialstyrkor egna eller andras som ser till att de nämnda enskilda människorna inte får en chans att komma till landet,
på samma sätt
äger varje land rätten att freda sitt land utan krav på tunnlar mellan sitt eget land och den som ställer kravet. Krav är förhandlingsbara i senare läge när vapenvila ingåtts. Rättigheter är inte förhandlingsbara alls.

Israel går med på vapenvila, GP 15 juli 2014
Israel går med på vapenvila, Expressen 15 juli 2014
Israel går med på vapenvila, DN 15 juli 2014
Få anfall efter förslag om vapenvila, SvD 15 juli 2014
Hamas säger nej till vapenvila, Aftonbladet 15 juli 2014
Israel säger ja till förslag om eldupphör, Sveriges Radio 15 juli 2014

Vapenvila är bara det första instabila steget som tas. Nästa steg måste med nödvändighet innebära förhandlingar som inleds med att båda sidor i konflikten förklarar sig villiga att acceptera om än inte direkt erkänna den andra sidans Mänskliga Rättigheter. Sedan är vägen lång att vandra innan en fred kan ses längre fram på vägen. Många steg måste tas innan den freden kan uppnås. Under den promenadens gång, oavsett hur lång tid promenaden tar, så MÅSTE båda sidor i konflikten förstå att ingen äger rätt år 2014 att tillgripa blodshämnd. Vi lever inte i ett Medeltida samhälle!

Read Full Post »

Ingen människa och inget land kan skylla på det som hände i det förgångna för att rättfärdiga eget våld utöver det som nöden kräver. Nöden kräver ALDRIG att den enskilde eller det land som varit offer för andras handlingar själva kliver i sina egna förövares skor.

Varje människa och varje lands ledande politiker har eget personligt ansvar för sina egna handlingar. Varje enskild person och varje land har själv att göra sin egen/sitt eget val för att trygg sin egen personliga och/eller sitt lands framtida säkerhet. Det är det som skiljer oss människor, oavsett etnisk härkomst och religion som människan vuxit upp med, från djur.

Det finns inget försvarsargument i påståenden som: Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar. Hamas är problemet – inte Israel, Ulf Öfverberg ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm på SvD Brännpunkt 14 juli 2014

Få viktiga begrepp har varit så misstolkade genom ”Tyck som jag”-syndromet som begreppet Demokrati. Varje problemställning, liten som stor, utgår från personliga subjektiva värderingar. Förmedlade uppgifter som kan vara sanna eller falska, som presenteras i ett eller flera sammanhang med hjälp av olika satser som uttrycker tankar, påståenden och/eller åsikter. Semantiken delar upp Information i Språk, Tankar och Verklighet. Där språket tillhandahåller den formulering som uttrycker Tankarna, där Språket refererar till Verkligheten på samma sätt som tankeinnehållet refererar till Världen/Verkligheten så som den som förmedlar informationen uppfattar/vill uppfatta detta.Definition av begrepp, Facts not Fiction sida Utdrag ur ett PM, Inger E Johansson Göteborg 1999

Allra först: Israel äger inte rätten till Gazaremsan eller till Västbanken. Israel äger heller inte rätten att diktera för de människor som lever på Gazaremsan eller på Västbanken vad begreppet Demokrati står för. Att Israel som själva varit offer i en skala som är svårt att förstå att något folk eller för den delen någon enskild person skall behöva ha blivit utsatt för, är ingen ursäkt för att Israel som land själv väljer att utsätta något annat folk eller någon enskild för våld som drabbar oskyldiga, gamla, sjuka och/eller barn. Ingen enskild eller ett lands ledning kan heller komma med ett enda giltigt argument för att personen/landet som varit offer utifrån detta skall behöva leva i offerrollen under framtida generationer. Det handlar om personligt ansvar för egna beslut och handlingar samt om att vara beredd att ta ansvar för konsekvenserna av sina egna personliga val.

Jag kan förstå var Socialdemokratiska partiordföranden Löfven kommer ifrån när han försvarar sitt eget partis och sin egen personliga ryggsäcks innehåll. För bakgrunden se: Rätt fråga – Sveriges 1900-tals rasism, vilka drabbades? Förstå är inte detsamma som att acceptera.

Löfven står fast vid Facebooksinlägg, GP 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg, Expressen 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg om Gaza, DN 14 juli 2014
Löfvens förlorade heder, SvD Ledarsidan 14 juli 2014
Löfven står fast vid Facebookinlägg, Aftonbladet 14 juli 2014

Förstå är så långt från acceptera som tänkas kan. Att Sveriges elever i skolor fram till första icke socialdemokratiskt ledda regeringen efter Andra Världskriget fick sig till livs myter i stället för sanningar är något som dåtidens politiker får ta på sitt ansvar. Bakgrunden var självfallet att Svenska Politiker och enskilda, bland dem läroboksförfattare, hade svårt att greppa vad som var dåligt samvete för icke-agerande och icke-försvar av den rasistiska förföljelse som fler än judarna men främst judarna råkat ut för under många hundra år kulminerande i nazisternas folkmord i form av Holocast som vi i Sverige aldrig riktigt gjort upp med.

* Den första myten har sitt ursprung i två händelser som lade grunden för den falska myten om övermänniskan som Sverige stod för i och med att det Rasbiologiska institutet kom tillstånd genom Riksdagsbeslut där i princip alla svenska politiska partier utom de Frisinnade stod bakom.
Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.se

Den andra händelsen som lade grund för Sveriges ledande politikers och svenska beslutfattares dåliga samvete var att det var Sverige som tillsammans med Schweiz krävde att det Nazistiska Tyskland skulle stämplas ett ”J” i alla judars pass. Sverige och Schweiz…. två n e u t r a l a länder som ville minska judeinvandringen….

* Den andra myten är myten om ”Palestinamandatet” se Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

* Den tredje myten, myten om Staten Israels rättigheter för att trygga sitt lands Försvar. Myten utgår från den orimliga argumenteringen, cirkelbevis är aldrig bevis på någonting, att det är rätt att försvara sig och sitt land med upptrappning av våld.

Lika osant i fallet Israel som i ett stort antal liknande fall genom Världshistorien. Bland de andra fallen är Korstågens Gud vill det och nutida Krimtartarers påståenden om att de äger/ägde rätten till Krim. (Krimtartarerna är inte ursprungsbefolkning och kom långt senare än Ostrogoter, Ruser och Ryssar till Krimhalvön)

Sedan är det märkligt att så få noterat att det är ”segraren som skriver historien”. Bland de som räknats till terrorister men blev rumsrena inkluderar Folke Bernadottes mördare.

Israel äger själv sitt öde. Förvisso äger Israel rätten att se sig som Offer under historiens gång och in i nutid. Men detta försvarar inte att staten Israel själva begår våldshandlingar mot oskyldiga. Inte ens med ”argumentet” att terrorister gömmer sig bland oskyldiga. Israel är inte ”bara” ett offer. Det är där det stora problemet ligger. Varje människa måste ta personligt ansvar för sina egna beslut och sina egna handlingar. Den som väljer att avsäga sig sitt personliga ansvar, den väljer också att stoppa huvudet i sanden i stället för att växa som människa.

Read Full Post »

Religionsfrihet inte samma som frihet från religion.
Något som gått många politiker, journalister m.fl. samt vänsternissar förbi…..
Skolan ska bli mer kristen, GP 16 december 2013
Regeringen vill ändra skollagen, GP 15/16 december 2013
det skulle inte behövas om alla politiker, journalister samt Skolverket kunnat läsa innantill!
Religion är ett obligatoriskt ämne i Svenska Grundskolan. Från Religionens kursplan:

Religion

Ämnets syfte

…..
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Skolan blir mer religiös, Aftonbladet 16 december 2013 Vafalls? På vad sätt blir svenska skolan mer religiös för att kristna inslaget som står uttalat i ämnet Religions syfte i Kursplan för Grundskolans religion blir det som gäller i svenska kommunaliserade skolan?

Regeringen vill tillåta psalmer på skolavslutningar, Expressen 15 december 2013
Regeringen: Tillåt psalmer på skolavslutningar, Aftonbladet 16 december 2013
Brännpunkt direkt: Religion i skolan

17 decembers dummaste inlägg: Alla trivs inte på julgudstjänst, DN ledarsidan 17 december 2013 Hur står det till? Vad har hänt på DN senaste året? Kan Ni inte läsa innantill? Svensk religionsundervisning bygger på kristna värderingar Svensk skolundervisning bygger på svensk kulturhistoria, Dock finns det inget obligatorium att behöva gå på Julgudstjänst till skillnad från att religion byggande på kristna värderingar är obligatoriskt ämne i svenska skolan!

Se även: Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Läs även
Så ska skolan komma på rätt kurs igen, Skolminister Jan Björklund (FP), Helene Odenjung (FP) samt Lars Tysklind (FP) på GP debatt 14 december 2013

Sverige var ett kristet land i Grundlagar och skollagar fram till dess att Göran Perssons  regering år 2000 fick igenom den i många politiska kretsar diskuterade åtskillnaden av Svenska Kyrkan från Staten.
Detta innebar inte som många idag tycks tro att Sveriges kulturella arv och nutida historia skulle frigöras från religion. Våra svenska Grundlagar ger här klart besked – det som gäller är att ingen skall tvingas redovisa vilken tro personen har.

Det betydde inte att undervisning i religion, på något sätt stoppades. Tvärt om Religion är ett ämne från Grundskolans obligatoriska ämnen.
Inte förrän år 2000 frigjordes Kyrkan från Staten och fram till dess, var det en månghundraårig tradition att gå i kyrkan på skolavslutning. Dock var det mellan 1968 och 2000 skolorna själva som bestämde var terminsavslutning skulle ske. Även de som valde att ha sommaravslutning i det fria eller på någon stor arena/folkpark hade fram till år 2000 för vana att ha med Den blomstertid nu kommer bland det som sjöngs på sommaravslutningen. Närmare år 2000 ofta före eller efter Idas visa

Det är också viktigt att känna till att det är tre religioner som under egna namn på boken delar det vi idag kallar Gamla Testamentet.
Vidare är det viktigt för alla oavsett troende, tvivlare eller agnostiker att känna till att kristna och muslimer båda ser Jesus och hans moder Jungfru Maria (namnen är våra kristna. Koranen ger dem muslimska namn) som historiska personer. Vi kristna ser Jesus som Guds son. Koranen ser Jesus Christus som en av Allahs apostlar. För övrigt står det mer i Koranen om Jesu moder som vi kristna kallar Jungfru Maria.

Personlig kommentar: Jag har själv diskuterat frågan om kyrkobesök på skolavslutningar med eller utan psalmsång med sunni-muslimsk iman resp shia-muslimsk och även med ortodox muslim bosatt sedan 30 år i Sverige men för Khomeni. Det jag har fått höra, är att det inte möter något religiöst hinder för en muslim att gå på avslutning i svensk kyrka/delta i verksamhet där psalm sjungs just för att Jesus finns med i den muslimska tron. Den som tvivlar kan slå upp Koranen + Jesus + Jungfru Maria i en sökmotor.

Så Skolverket har verkligen gjort bort sig. Snurrat till det ordentligt som många gör när de saknar logisk stringens i sitt resonemang. Ofta beroende på att kunskap saknas.

Svenska skolans historia

Redan 1686 års kyrkolag slog fast att läsundervisning i Sverige skulle gälla ALLA. Det blev klockarens roll att lära ut läsning och skrivning. Prästen var den som skulle kontrollera att alla, gamla och unga, män och kvinnor, kunde läsa och skriva. Det som var viktigt var att kunna läsa  och förstå det kristna ordet som förmedlades i protestantiska trons bibelutgåvor. Prästen hade som uppgift att hålla husför, skriftemål samt alla skulle genomgå konfirmationsundervisning. På den tiden och långt in på 1800-talet var konfirmationsundervisningen det som gjorde skillnad mellan att vara ung och att bli vuxen.

Värt att notera: 1723 ålades alla svenska föräldrar i regeringsbeslut att de var skyldiga att lära sina barn läsa bok.[1]

* Folkskola

Allmän Folkskola inrättades i Sverige år 1842. En skola per socken och en godkänd lärare var kravet. På den tiden stod socken som huvudman för att lagen om allmän skolgång skulle genomföras. Lagen togs emot med tveksamhet. Mycket beroende på att det före 1882 inte fanns någon allmän skolplikt.

Personlig kommentar: Vi såg under åren 1842 fram till 1882 samma varierande intresse från socknarnas sida att satsa på att alla barn skulle undervisas på lika villkor som vi idag ser när kommunerna är huvudmän….

Grundskolan ersatte år 1968 Enhetsskolan som under några få årtionden ersatte den gamla Folkskolan.

* Trivialskolor

Trivial, ordet kommer från latinets trivium = vägskäl. När en elev kom till en trivialskola, så var det i sig en markering att eleven skulle förberedas för högre studier på gymnasium eller annan högre utbildning.

Det som Trivalskolan lärde eleverna:

Grammatik, Logik (kallades dialektik) samt Retorik.

I Sverige går Trivialskolans historia tillbaka till 1305. Då var den en förberedelseskola där blivande präster som ofta kom från adelsfamiljernas yngre söner samt andra högrestånds personers söner och de som pga sin visade kunskap utmärkt sig tidigare kunde få läsa vidare. Blivande präster gick sedan ofta vidare via kloster. Övriga läste ofta vidare vid utländskt universitet. Äldsta universitetet finns i Bologna sedan 1088.

Trivalskolan ersattes i Sverige år 1905 med Realskolan.

* Gymnasium

De äldsta svenska skolorna fanns redan under Medeltiden. Vid varje svensk domkyrka fanns en domskola/katedralskola. I anslutning till dessa gymnasier fanns ofta en Trivialskola eller som i London där det fanns en speciell Trivialskola för unga män som kunde sjunga bra och skulle bli körsångare i Westminster Abbey.

När Gustav Vasa stängde klostren i Sverige så stängdes också klosterskolorna. Under flera hundra år var den undervisning som fanns i huvudsak förmedlad via informatorer samt för de som skulle bli lägre tjänstemän eller idka näringsverksamhet i en annan form apologistskola en form av gymnasium[2] där latin, räkne- och skrivkonsterna samt från 1724 kartkunskap (geografi) och naturvetenskap fick stort utrymme.

Det var först 1807 års Skolordning som tog bort Latinet som ett huvudspråk. Från 1807 kom franskan och tyskan att ta plats i språkutbildningen. Från 1820 kom apologistklasserna att mer och mer avskiljas från vanliga gymnasiet. Det senare var under ett tjugotal år mer inriktat på blivande präster.

1849 sammanfördes gymnasiet och apologistklasserna som två huvudlinjer på svenska Läroverk. Ett läroverk, allmänt gymnasium 2 inriktningar:

1. Latinlinjen – hel eller halvklassisk

2. Reallinjen – matematisk eller biologisk (från början enbart matematisk

Först år 1950 tillkom Allmän linje

* Akademier

Fram till dess att Riksrådet till drottning Kristina lade fram ett förslag att akademier skulle finnas i Sverige som brukligt är i Frankrike, så avsåg begreppet akademi inte samma som det vi idag känner som Kungliga Vetenskapsakademier där de redan lärde i kraft av sin visade förmåga och kunskap kunde få medlemskap. Från början betydde Akademi filosofisk högre undervisningsskola[3].


[2]Exempel 1:Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Linköping omnämns första gången 1230. Under 1300-talet var en av de mest kända Katedralarna Nils Hermansson. Han var informator hos den Heliga Birgitta och hennes man. All undervisning hölls i princip på latin. Den första Katedralskolan gick i ‘graven’ i och med att Gustav Vasa gjorde Sverige fritt från katolisism.
Katedralskolan i Linköping återkom som Linköpings gymnasium 1627. Det började tack vare reformationen bli tillåtet att bedriva viss del av undervisningen på svenska. Dock var latin länge ett obligatoriskt ämne. Första skolordningen i Sverige kom 1649. Då delades undervisningen upp i tre stadier: Trivialskolor, Gymnasium, Akademier. Samtliga hade nära kontakt med den Svenska Kyrkan.

Fram till dess att jag själv maj 1968 tog studenten på Katedralskolan i Linköping vet jag med säkerhet att vi alltid hade Morgonsamlingar i aulan och där kunde det förekomma psalmer. Inte alltid men ibland.
Bland de senare världskända Katedralarna märks främst Jöns Jakob Berzelius (känd kemist). Mest känd i nutid hos svenska folket är nog Tage Danielsson (partner till Hasse Alfredsson, filmmakare m.m.) även Birgitta Ohlsson nuvarande EU-minister har gått på Katedral liksom Göran Lambertz.

[3]Exempel 2: Uppsala universitet grundades 1477 och blev då det andra svenska universitetet. Första svenska universitetet grundades i Greifswald på dåvarande svenskt område. Under åren 1530 till början av 1570 låg undervisningen i princip nere tack vare att Gustav Vasa valt att frigöra svenska kyrkan från den katolska tron.1593 utfärdade hertig Karl en ny urkund som innebar att nya professorer tillsattes och grunderna för högre undervisning åter skapades.

Read Full Post »