Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘27:e dec överenskommelse Löfvénregering-Alliansen’

Vi, det vill säga Svenska Staten, förhandlade bort en hel del beslut till EU. Beslut som numera fattas i Brüssel.
Vi har dock haft och har kvar Yttranderätt, Åsiktsfrihet samt den fria rösträtten….

Hur tror Anna Kinberg Batra att något av dessa stärks eller ens säkras när hon tvärt emot vad som är tillåtet av representanter för det Allmänna till vilket Regering och Riksdagsmän/kvinnor räknas.
* Det är inte tillåtet att lova bort någon annan persons röst än sin egen, partipiska eller ej,
* Det är inte tillåtet att diskriminera någon enskild eller grupp på det sättet som förekommit och fortfarande förekommer vad gäller Sverigedemokraternas väljar.
Detta gäller utifrån Regeringsformens 1 kap 1 och 2§ Alla som tillhör det Offentliga/Allmänna. Blivande partiledare, nuvarande partiledare eller regeringschefer ej undantagna.

Det finns inget som helst Grundlagsgiltig juridiskt hållbart resonemang att lova hur nuvarande Riksdagsledamöter i ett parti skall rösta, Än mindre finns det demokratiskt hållbar möjlighet att lova hur kommande Riksdagsledamöter i något parti skall rösta! Att ens försöka är att vara på väg att begå Grundlagsbrott!

Viktigt att notera om Svensk ”demokrati”

I Sverige kan ett parti utse nämndledamöter som ALDRIG behövt stå på en vallista och aldrig blivit valda av partiets väljarkår, inte bara av respektive partis lokala förening. Detta gäller inte bara till kommunala nämnder och styrelser men även till viktiga samhällsorgan som våra domstolar.

Jämför med USA: Där får de röstberättigade i val rösta vem de vill ha som Polischef o.s.v. I domstol tas potentiella ledamöter att sitta i juryn ut medelst lottning samt utfrågas av båda sidor.

I Sverige har vi förvisso JO, DO, BO ock så vidare. Stort antal allvarliga fall som enskilda personer som drabbats av det allmännas fel m.m. tas aldrig upp av dem. Illa nog för vi har inte mycket att gå vidare, vi som inte har pengar att anlita advokater om fackföreningar (ett exempel) inte är villiga att driva t.ex. sexuella trakasserier vidare för att motparten tillhör samma fackförbund. Vet många som drabbats av detta inom Göteborgs Kommuns skara av bolag. Inget nämnt och inget glömt.

I USA finns det advokater som är beredda att jobba mot procent av utbetald ersättning. Det finns också möjlighet att gå vidare i domstol hela vägen upp till USA:s högsta domstol utan att den som driver ärendet själv måste ha stora tillgångar.
Förvisso finns risken att komma i stor skuld, men en som inte har pengar i Sverige har inte ens råd eller får låna för att få sin arbetsrättsliga kränkning konstaterad.

Vi talar så vitt och brett om Yttrandefrihet, Åsiksfrihet och Allmän Rösträtt. Om partier försöker side steppa Regeringsformen vår Svenska Grundlag. Hur mycket är då ord på papper värt?

Read Full Post »