Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘2 heltidsterminer Minimikrav för att undervisa basämne’

om det är så att det skulle räcka med 20 poäng i ämne, om nya eller gamla högskolepoäng framgår inte klart. Nya högskolepoäng 30 per termin, gamla 20 per termin. För att ens få undervisa 1:or i matematik, engelska eller svenska borde det krävas som minst 2 hela terminers studier om ämnet inte är 3:e ämne eller om den som begär lärarlegitimationen inte har en fullständig ‘gammal’ småskol-/folkskollärarutbildning i botten. Andra lärarutbildningar som Montessori- och Waldorf borde ha minimikrav på två terminers heltidsstudier/fyra terminers halvfartsstudie (har funnits ett antal Lärarprojekt och Lärarlyft som de som klagar inte brytt sig om att söka till/gå. Så sluta klaga!

Det krävs mycket goda ämneskunskaper utöver lärarutbildning för att förstå vad varje lärare oavsett stadie måste kunna anpassa studiekurserna i ett ämne så att varje elev får en rättvis chans utifrån gällande Regeringsform (1 kap 2§), Skollagen och de Mänskliga Rättigheterna!

Kommer att ta mycket lång tid för svensk skola att återhämta sig om vi har så bedrövligt låga krav ställda på de som skall undervisa de första 6 skolåren att det i dagsläget räcker med 20 poäng i ett viktigt ämne som matematik. Där ligger felet. Misstänker tyvärr att Lärarförbundet inte förstått det Lärarnas Riksförbund och andra akademikerförbund fört fram när det gäller baskrav för lärarlegitimation. Tyvärr för jag tillhörde på min tid Lärarförbundet men såg alla möjliga obehöriga som slussades till tjänster som splittrats upp i konstiga kombinationer allt för att kommunerna skulle kunna spara pengar!

Det har till och med gått mer än 3 år sedan beslut om lärarlegitimation togs. Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
På 3 år hade alla som vill få behörighet kunnat läsa upp ett ämne till C-nivå (motsvarar 3 terminers heltidsstudie) på halv- eller kvartsfart(om ämnet lästs minst en termin innan).
Sluta klaga!

Utbildning gav olika behörighet, GP 24 augusti 2013 Så ingen av de klagande skulle egentligen blivit behörig om Boråshögskolan lämnat korrekta uppgifter. Ta bort all form av önskeutbildning i basämnen för de som vill bli lärare och läsa på Lärarhögskola. Allt annat fördröjer svenska elevers behöriga krav på god utbildning!

Read Full Post »