Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘1984-scenario’

Someone ought to give a hint to the CO2-believers: You are fooled by a scam
Neither UN nor IPCC are a World Goverment,
nor do their so called experts show skills in Theories of Science – Basic knowledge
Now is the time for mocking ”Global warming”

It was all about finding ways to rule the World and at least try to apart from finding new ways of taxation – without answering the BIG question: Where have all the money gone?

Btw someone ought to tell the Greens around the world – Fact is fact – forged, tempered or ”corrected” data is fiction!

Among those who need to learn understanding the difference is:
Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor, David Andersson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Christian Azar (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Anders Biel (professor, Psykologiska inst., Göteborg universitet), David Bryngelsson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Olof Drakenberg (miljöekonom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum), Tommy Gärling (professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet), Fredrik Hedenus (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), John Holmberg (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Sverker C. Jagers (professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola), Jörgen Larsson (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), Jonas Nässén (docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Cecilia Solér (ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet), Thomas Sterner (professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet) och Stefan Wirsenius (tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), på DN Debatt 28 februari 2015

Oops think they have to start by learning: Authority is no safe criterion of credibility.Fallacies in argumentation

Watts Up With That?

Guest essay by David Archibald –

They used to be against us, but now Hollywood is on the side of the angels in mocking global warming

clip_image001The science of climate has had intense scrutiny for the last ten years and more with the result that we now know why the planet warmed in the second half of the 20th century and why it is going to cool instead from here. Yet the meme of global warming continues, seemingly unstoppable and immune to facts.

Politically, global warming peaked out at COP 15 in Copenhagen in December 2009 when heads of state of countries accounting for the bulk of the world’s GDP were in attendance. They don’t bother to attend now – it is mainly time-servers who turn up. But global warming’s momentum is still resulting in destructive and pointless legislation and regulation in the English-speaking parts of the planet.

Commercial…

Visa originalinlägg 269 fler ord

Read Full Post »

Sverige torde vara unikt. Hoppas jag…. För hur är det möjligt att det under en lång följd av år varit tillåtet, samt vanligt förekommande, att skolors rektorer anställer obehöriga, ofta de som inte ens läst ämnet de undervisar i efter gymnasiet själva, i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare? Förvisso blir det billigare för stat och kommun i korta loppet, men Kunskap krävs för sökande av ny kunskap, kära politiker och det är skillnad på att lära ut samt ha förmåga att ge varje enskild elev de verktyg den behöver för att kunna lära in. Eller som min didaktiklärare i Linköping sa: Det är en sak att lära Snobben. En helt annan att få Snobben att lära in.

Förstår också att en och annan politiker tycker det kan vara billigare för svenska staten att vältra över stora studieskulder på allt fler som utifrån Alla skall med-skolans filosofi blivit pushade in i ”kvarnen” för att finna att de har Utbildats till arbetslöshet och vuxendagis med stora skulder resten av livet.

Förvisso är Politiker inte vetenskapsmän och det finns inte ens ett minsta behörighetskrav av att ha ordkunskap samt ordförståelse nog att förstå Regeringsformen samt andra svenska Grundlagar. Ändå har politiker som före Grundskolans införande klagade på att deras löner var lägre än svenska Adjunkters numera dubbelt så hög lön, garanterad pension om de suttit en period eller längre samt slinker därför som forna dagars Sovjetiska trojkas folk förbi i gräddfil i stället för att som alla andra få gå till Arbetsförmedlingen första dagen de är utan jobb. Inte behöver de leva på A-kassa eller söka alla lediga jobb. Fast i och för sig är det många av dem som säkerligen skulle få svårt med de begränsade kunskaper de har att få ett jobb med ens medianlön….

När kunskap inte värdesätts i ett land, så går det utför med landets möjligheter att hävda sig i den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Vänd negativ skoltrend – släpp läraren fri, GP Ledarsidan 3 mars 2015

Read Full Post »

Politiker är inte vetenskapsmän. Det finns ingen som helst behörighet eller ens krav på vetenskaplig utbildning för att bli politiker. OM en politiker har utbildning och kunskap som är gångbar på öppna arbetsmarknaden, d.v.s. i icke Offentlig tjänst alternativt politiskt tillsättning utanför det Offentligas sfär, så är det tacknämligt. Men inte något som går att förutsätta.

Det är den hårda krassa verkligheten som Sveriges, och andra länders, politiker måste ta till sig.

Det enda politiker kan göra, och bör göra, är att tillhandahålla de ekonomiska förutsättningarna för att utbildning skall ha kvalitativt höga krav oavsett utförare och då från första klass hela vägen upp till universitets-/högskoleexamen. Samt att se till att underlätta företagsamhet, teknisk samt industriell utveckling. Resten kan politiker inte styra över hur gärna de än vill.

FN är ingen världsregering. Att det kliar i fingrarna på mången politiker runt vår värld att finna möjlighet att styra hela världens medborgare samt att hitta nya påfund för att få in ”skattepengar” som aldrig redovisas fullt ut vart de går, det har visat sig gång på gång.

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.

So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario.The UN Climate End Game

Här i Sverige strävar den Jönssonlige lika Regeringens Socialdemokratiska ledning att få en plats i FN:s säkerhetsråd. För den politiska positionen har Socialdemokraterna gjort mycket för att dölja Socialdemokraternas mörka historia fast på vägen glömde ”Tyck som jag”-politikerna bort sig och erkände Palestina. Något som i och för sig borde skett redan när staten Israel fick FN-godkännande, men ligger lite fel i tiden år 2015. Socialdemokraterna är villiga att schackra för att få röster nog att kunna väljas in. Att jag personligen inte finner det vara fel att förnya avtalet med Saudi Arabien, är min privata uppfattning. Jag förstår dock irritationen från de inom Socialdemokratiska partiet som har avvikande uppfattning. Jag förstår ännu mer irritationen hos Regeringspartnern Miljöpartiet som åter får se sina hjärtefrågor sidestepade. Att jag inte håller med Miljöpartiet så som det utvecklats till rena vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet, det är en annan sak. Hindrar inte principiella reflexioner.

Löfvéns längtan, SvD Ledarsidan 25 februari 2015
Miljöpartiet sätter ner foten om Saudiavtalet, Aftonbladet 25 februari 2015
Massivt motstånd i MP mot Saudiavtalet, DN 25 februari 2015

Read Full Post »

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.
So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario. 🙂

Watts Up With That?

Guest opinion by David Archibald

“Everybody Wants To Rule The World” was a 1985 song by Tears For Fears. Now in 2015, a number of parties are doing their best to that end – ISIS in the Middle East, Russia chewing up the Ukraine, China in the East and South China Seas and the UN Climate Change Commission. A draft document out of Geneva gives details of the UN plan to rule the world.

clip_image001 Christiana Figueres is on the right in this photo, but far left politically.

For most of us, the memorable thing from the Lima climate late last year was Greenpeace’s despoiling of an ancient Nazca figure of a hummingbird.

But the Lima conference has been quickly followed by another in Geneva. The purpose of the latter conference was to produce the negotiating text for the climate conference to be held in Paris in December. The Geneva…

Visa originalinlägg 713 fler ord

Read Full Post »