Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘1-2 årig yrkeskurs’

Men det är viktigt att det är något som inte står som val för de som söker till gymnasierna från grundskolan utan att det kursalternativet finns för de elever som hoppar av eller som är på väg att hoppa av från linje de kommit in på.
Dvs. de som under första eller andra gymnasieåret känner att de inte orkar eller klarar av den teoretiska utbildning som alla numera ‘skall’ förutsättas klara av och vilja ha, de skall kunna få välja om under pågående studietid så att de inte helt faller mellan stolarna utan att de kan få med sig den del av sin utbildning de själva orkar med.

Bättre att satsa på 1-2 årig yrkeskurs för alla skoltrötta som strular, läs är på väg att hoppa av, och som kan erbjudas de som har hoppat av. Hellre det alternativet än dagens meningslösa alternativt utnyttjande av gratis ungdomsarbetskraft som förekommer i de projekt som kommunerna har att erbjuda ungdomar under 20 år som inte går utbildning och inte har jobb. Skola för framtiden om än inte allt som vissa anser att alla skall ha förmåga ork och intresse att läsa in ingår är bättre än sena-tonårs-dagis som det i princip är på mer än ett ställe inom Sveriges kommuner för dessa ungdomar om de inte vill hänga och dra på stan eller ligga hemma i sängen!

GP-s ledarsida har rubriken: Yrkeskurs botar få skoltrötta, GP ledarsidan 11 februari 2012
De har helt missat poängen. Poängen är inte att yrkeskurs botar skoltrötta, utan att skoltrötta får ett realistiskt alternativ att välja i stället för att känna sig helt överkörda, utputtade av kommunens myndigheter när de för att få något, bedrövlig ersättning, skickas ut och t.o.m. inom kommuner får utföra jobb som förr i tiden hade heltidsanställd personal som utförde det men som arbetsgivare, kommun eller annan, genom att kalla det ungdomsarbetskraft slipper betala riktig lön för. Det är också ett alternativ för den som i slutet av första terminen på gymnasie känner att den inte orkar lika mycket eller känner sig utslagen eftersom den inte klarar av teorin. För de som klarar om än med ett nödrop, för dem är det inget alternativ.

Björklunds signal är uppgivenhet, SvD 10 februari 2012

Alla elever är lika värda och i en idealisk skolmiljö skulle alla elever kunna få det stöd de skulle behöva,
men alla elever är ändå inte lika varandra. En del varken vill eller har förutsättningar för all gymnasieteori. De är inte mindre värda eller dumma för att de har andra lika viktiga förutsättningar inom icke teoretiskt område. Sluta upp och tro att alla elever kan, vill och ens bör få med sig allt de behöver om de senare i livet vill välja om till högskolestudier. För de som vill det, så finns Komvux. Det var för dem och inte för de som vill konkurrenshöja sina betyg som Komvux skapades!

Read Full Post »