Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Innebandy’ Category

även på barn och ungdomsnivå. Det är ALDRIG föräldrar som bestämmer om deras barn platsar i lag som skall spela för klubb eller inte. Märkligt snyftreportage!

Emrik 9 petades ur innebandy-laget, Expressen 20 oktober 2012
Klubbens svar på att Emrik 9 petades, Expressen 20 oktober 2012
Nioåring petades ur lag, NA 20 oktober 2012

Jag är väl medveten om att det finns föräldrar som anser att alla barn skall få vara med i laget som tas ut för att spela och att alla skall få spela. Men någon måtta får det allt vara på curlandet av barn. Vill man ha en förening där alla skall få platsa i föreningens lag, dvs inte bara vara med och träna, så får man söka sig till de klubbar som har sådan sysselsättning. Det är alltid tränare som tar ut lag inför matcher. Aldrig någonsin föräldrar om det inte är föräldrarna som är tränare. Idrott handlar aldrig någonsin om att ‘alla skall vara med’ på varje enskild nivå. Vill man ha motionsnivå, så får man välja det. Alla är inte bra på allting och det måste vara tillåtet att de som är bra på något skall få vara de som tränarna tar ut. Vi lever inte i ett kollektivt samhälle eller en socialistiskt!

Alla barn är lika värda, MEN OLIKA. Även föräldrar måste acceptera att deras barn är bra på vissa saker och mindre bra på andra.

Read Full Post »

Frågan är inte om tränaren ifråga visat något annat än dåliga ledaregenskaper och mycket dåligt omdöme. Frågan är var i hela fridens namn de som sitter i en idrottsstyrelse som accepterar att ta tillbaka en sådan idiot fått sin uppfostran och skolgång? ALLA kan väl inte vara hemundervisade av icke ämnes- och icke stadiebehörigt utbildade föräldrar? Inte en siffra eller bokstav av det som står i svenska skollagen är uppfyllt och endast en sak bevisas: de mål som krävs för att få godkänt i skolans ämnen i allmänhet och idrott samt samhällskunskap i synnerhet har INTE uppfyllts av en enda en i den styrelsen!

Tränare avstängd för sextaktik – är tillbaka, Expressen 2 mars 2012
Avstängd innebandytränare är tillbaka, Helsingborgs Dagblad 2 mars 2012
Avstängd innebandytränare tillbaka, GP 2 mars 2012
Avstängd innebandytränare tillbaka, SvD 2 mars 2012

Mig veterligt uppfyller därmed klubben ifråga inte de krav som ställs på en idrottsförening för att idrottsföreningen skall vara berättigad till kommunala eller landstingspengar. För att en kommun eller landsting skall ha rätten att ge ut bidrag krävs att verksamhet som får bidrag följer Regeringsformens 1 kap 2§. Det är inte tillåtet att stödja diskriminering varken av kön, ålder eller något annat! Bakläxa Ängelholm!

Sedan är det frågan om det ens är lämpligt att en sådan tränare får komma tillbaka när det finns en enda av de han tränade och kränkte kvar. Vissa ränder går inte att tvätta bort och munnens bekännelse är inte tillräcklig i sådana här fall. Hårt? Men självklart 😛 Varje vuxen person MÅSTE TA ANSVAR FÖR SINA HANDLINGAR OCH ORD FULLT UT. Orden ifråga är dessutom brottsliga enligt brottsbalk om vi skall hård dra det! Inte tillåtet att uppmana till våld på annan!

Read Full Post »

fått bli föräldrar. Så enkelt är det. Den som inte förstår att barnet inte är till för att uppfylla föräldrarnas drömmar eller ens att alltid göra som föräldrarna vill, den personen har diskvalificerat sig som lämplig vårdnadshavare. Vi borde i vår svenska lagstiftning närmare bestämt i Föräldrabalk (1949:381) ha ett tillägg till 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
Inledande bestämmelser:

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Förslag: ”Om förälder gravt underlåter att ge sitt barn omvårdnad genom att utsätta barnet för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, kan förälder dömas till fängelse i ett år alternativt skyddstillsyn till dess att barnet når vuxen ålder. Förälder kan även åläggas att gå kurs i Barn och Ungdomars utveckling.”

Det FÅR inte råda något som helst tvivel om att den kränkning och för hälsan farliga behandlingen som grabben som lämnades utan ytterkläder efter en i faderns ögon inte godkänd innebandyturnering ALDRIG NÅGONSIN ÄR ACCEPTABELT. Hade jag haft någon så olämplig person i min omgivning oavsett om det bara varit inne på gården jag bor, så hade jag klart markerat mitt avståndstagande med fadern genom att alltid se förbi honom utan att hälsa. Jag som annars hälsar på i princip alla som jag ser flera gånger.

Missmöjd pappa lämnade son i kölden, GP 8 januari 2012
Sonen spelade för dåligt – lämnades i minusgrader, GT 8 januari 2012
Missnöjd pappa lämnade son i kölden, SvD 8 januari 2012
Pojke lämnades att gå hem flera mil, DN 8 januari 2012
”Spelade dåligt” – dumpad av pappa, Aftonbladet 8 januari 2012

Att pappan därutöver självfallet SKALL anmälas för barnmisshandel till polis och sociala myndigheter samt även borde hämtas i polisbil till förhör samt dömas å det snaraste och pojken borde tillsammans med övriga familjen få stöd av stödfamilj direkt det är andra bitar som borde falla på plats. Sedan undrar jag om en person som är så arg och agerar på ett sådant sätt är en lämplig bilförare. Sådant oberäkneligt uppträdande hör inte hemma bakom ratten. Men det är tyvärr en annan fråga.

Tillägg 17.27 RFS-chef: En del föräldrar beter sig märkligt, DN 8 januari 2012

Read Full Post »