Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Hälso- och Sjukvårdspolitik’ Category

Läste en fruktansvärt jobbig artikel i Aftonbladet. En person som noga angett att han var jordnötsallergiker fick trots att det stod på såväl beställning som den hämtmat han fick rester av jordnötter i sin mat. Han dog.

Artikeln var mycket jobbig att läsa då jag tyvärr vet med hundraprocentig säkerhet att det tas alltför lätt på såväl vanlig nötallergi, jordnötsallergi, muskotallergi, skaldjurs- och fiskallergi, sojaallergi (inkl. E322) och andra matallergier. Hur jag vet? På ett enda år dog fler jag kände av astmachock än vad som officiellt fanns redovisat i svensk statistik för hela 1990-talet. Bland de som dog i astmachock för att det funnits restprodukt från sojatillverkning i en hamburgare. Son till två journalister jag kände väl. Modern var storasyster till en av mina ungdomsvänner.

Min egen dotter fick en astmachock men vi kom in i tid och hade tur för hon hade en av Sveriges bästa barnallergiprofessorer, där i Linköping vi då bodde.

Paul Wilson, 38, bad uttryckligen om en jordnötsfri tikka masala på den indiska hämtmatsrestaurangen.

Men ägaren hade av snålhet köpt billiga ingredienser med rester av jordnötter.

Wilson dog – och i dag dömdes ägaren till sex års fängelse för dråp.Paul dog av maten – restaurangägare får fängelse, Aftonbladet 24 Maj 2016

I Sverige hade det väl som mest lett till en mindre artikel i någon dagstidning.

Read Full Post »

Det är gott och väl att hävda ”svenska modellen” dvs. att fack och arbetsgivare skall göra upp om löner,
MEN
Ygeman, Polismyndighet, Kommuner och Landsting får sina Anslag som möjliggör att dessa som arbetsgivare kan göra upp med facken om lönerna.

Våldet mot blåljuspersonal var ämnet i söndagens SVT ”Agenda” och i studion möttes Inrikesminister Anders Ygeman, S, och centerledaren Annie Lööf för en debatt.

Lööf anklagade Ygeman för att regeringen satsningar på fler poliser kommit för sent.

– Du kallar det en droppe i havet, men själv tillförde du inte ett öre mer, bet Ygeman tillbaka.Ygeman om våldet: ”Det är fördjävligt”, Expressen 22 Maj 2016

På samma sätt som skett med Lärarlyftet under Alliansens tid och i någon utsträckning av Fridolin (MP) under nuvarande regeringens tid, så har Sveriges Regering möjlighet att öronmärka pengar för de viktiga arbetsuppgifter som blåljuspersonal har för att bevara Svenska ”Välfärden”.

Självfallet finns det all möjlighet i världen för en regering att öronmärka pengar för svensk myndighets budget och öronmärka pengar för lönehöjningar inom kommunala och landstingsbiten när det gäller blåljuspersonal. Allt annat är nonsens, 70-talsretro utgående från att Riksdag och Regering skulle vara värda mer än 3 gånger mer än blåljuspersonal i farlig miljö. Sluta snacka goja!

Att Alliansen inte gjorde vad den borde gjort när det gällde blåljuspersonal och gav blåljuspersonalens arbetsgivare tillräckligt stor penningpung för att kunna förhandla om rimliga löner, är ingen ursäkt Ygeman!

Minst 5 000 kr/månad mer i Grundlön för all blåljuspersonal som varit i verksamhet 3 år. Härutöver bör det ges anslag som riktar in sig på att förbättra OB och Övertidsersättning för som arbetsgivare kan, måste och bör det Offentliga föregå med generös inställning till sin viktigaste personal som gör grovjobbet att se till att samhället är säkert!

Read Full Post »

Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar. Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod
……..
Och här har vi då den svåra nöten: om flyktingmottagning och migration ska motiveras med att vi behöver arbetskraft är det lätt att bevisa motsatsen
Invandring – för vems skull? För vår eller deras?, Torbjörn Elensky krönika ledarsidan GP 21 september 2015

Något har gått helt fel när politiker inte klarar av att förstå att drömmar om ökat antal som betalar skatt förutsätter två väsentliga saker:

* att de som kommer till Sverige har utbildning som efterfrågas samt snabbt lär sig svenska språket i tal och skrift och härutöver accepterar de Grundlagar och Lagar som finns här i Sverige.

* att det finns arbeten att söka.

I en internationellt minskande mänsklig arbetsmarknad då robotar samt nya produktionsmetoder tar över de arbeten som finns idag, gå och tro att ökat antal människor i Sverige skulle borga för att bevara välfärd som naggas i kanterna av de utgiftsökningar som sker då fler och fler som bäst får arbeten som betalas via Skatteverket. Det säger tyvärr mer om den illusion som många politiker lever på än om den verklighet vi i Sverige och övriga industrialiserade världen har framför oss.

Inflik 25 April:
Viktig artikel: Harvardprofessor: ”Ni måste inse att invandring kostar, DN 25 April 2016

————————

Så fick han då avgå till slut, numera före detta bostadsminister Kaplan. Det bästa hade varit om han dragit med sig hela sitt parti i fallet, men så blir det uppenbarligen inte. (Mp) vill till varj…

Källa: Den ljusnande framtid är inte vår!

Read Full Post »

Facts: Homo Sapiens History – Introduction Page

Ismannen kan ge ny syn på migration, SvD

Read Full Post »

Nu får det vara nog med klagomål från ”specialistläkare”. Det är fyra krav som är extremt viktiga att de uppfylls:

* Mycket viktigt är att de som har läkarutbildning, oavsett vilken, KAN LÄSA, SKRIVA och TALA GOD SVENSKA. Det är en grundbult för att vi patienter skall kunna känna oss trygga. OBSERVERA: Känner många specialistläkare som lyckats lära sig detta på mindre än 6 månader. Specialistläkare inom ögon-, barn och ortopedi som jag lärt känna som patient eller granne. Den som var bäst av alla i detta avseende var en tjeckiska som kom i samband med att hon flydde då hon var på semester när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien. Hon talade bra svenska och läste ännu bättre redan när hon varit här mindre än 4 månader.

* Att utbildningen som läkarna fått kan få godkänt av Högskoleverket. Vilket tyvärr inte alla ens specialistläkare kan då det i deras utbildning kan saknas upp till 1,5 år som alla som skall bli specialistläkare i Sverige SKALL ha med. Mycket viktigt för där ingår bl.a. patientbemötande och att vi patienter har rätt att fatta egna beslut om vi vill eller inte vill få en behandling. Höll själv på att råka illa ut för några år sedan då en läkare som inte läst journalen (inte förstått?) försökte beordra en sköterska att ge mig en värkmedicin som om jag fått den hade gett astmachock. Det är tur att jag har mun och vet vad som gällde!

* Genom ovanstående kommer vi direkt in på det tredje viktiga: Att de som skall arbeta som läkare i Sverige fått läst komplettering som alltid är nödvändig – Läst och lärt sig förstå SVENSK LAGSTIFTNING. Allt är inte som i de länder de tidigare varit verksamma i utan helt andra lagar gäller i Sverige.

* Lärt sig läsa och förstå varför vi i Sverige använder vissa metoder och läkemedel. Mycket mycket viktigt.

Svenska patienter, oavsett vilka, ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA TRYGG OCH SÄKER BEHANDLING. Allt annat är ren och skär goja och desinformation. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!!!!

Oklart system försvårar för nyanlända specialistläkare, Aftonbladet 17 December 2015

OKLART? SOLKLART: Svenska patienter äger rätten kräva läkare som man vet har den utbildning/kunskap som krävs i Sverige. Tyvärr har fler än ett fall även på specialistläkarsidan visat sig sakna eller t.o.m. ha bluffat om sin utbildning. Svenska patienter äger rätten kräva att de läkare de möter kan läsa och förstå journalen (samt har läst den) OCH som kan tala och förstå svenska bra. Svenska patienter kräver med rätta att läkare som behandlar patienter även kan och förstår samt respekterar Svenska Lagar och i Sverige använda tekniker, metoder samt mediciner.
Ska det vara så svårt för vänsternissar att förstå detta?

Read Full Post »

Fick här i veckan ett oväntat brev… är ju 66 år gammal.
Vem var det som hörde av sig? Arbetsförmedlingen….
senast jag hörde av dem direkt var efter att jag skickat följande anmälan:
(personnamn o vissa uppgifter är xx-ade)

Göteborg 16 oktober 2008
Ref till dagens samtal med xxxxx på Kundrelationer översändes anmälan.
Undertecknad Inger E Jxxxxx (49xxxx-xxx) upplever att löften inte hålls samt att systemfel föreligger vid behandling av oss funktionshandikappade. Bilaga 1 är min egen berättelse. Bilaga 2 är mail från xxxxxx, Academedia, Eductus.

Utöver det som framkommer i min berättelse vill undertecknad peka på såväl EU-direktiv, de Mänskliga rättigheterna, Europakonventionen samt svenska lagar där det görs klart att funktionshandikappade inte får diskrimineras ÖVER andra lagar och förordningar om arbetsförmedlingens verksamhet.

Det är diskriminerande att under pågående beslutad utredning om arbetsförmåga KRÄVA att man sjukskriver sig, ändra ingångna överenskommelser och att hota med att sänka ersättningsnivån. Ja jag finns anmäld på sökande jobb till 100%, men detta var fallet när överenskommelsen träffades och innan arbetsförmågan är utredd är det inte möjligt att säga var vi landar. Det är inte heller arbetsförmedlingens sak att trycka ner en i skorna och göra så att man blir så förtvivlad som jag varit ett antal gånger senaste månaderna.

Jag vill dels få rättelse på den behandling jag råkat ut för, dels att systemfel ovan angivna kontrolleras mot EU-direktiv m.m. så ingen annan råkar ut för samma sak fortsättningsvis.

Med vänlig hälsning

Mailkopian till Academia, Eductus 17 oktober 2008:
To: xxxxxx
Cc: xxxxxxx@arbetsformedlingen.se
Sent: Friday, October 17, 2008 10:43 AM
Subject: Med anledning av löftet att få börja pröva 2 timmar.

Bifogat översänder undertecknad kopia på anmälan till Arbetsförmedlingen Kundrelationer som även sänts till Arbetsmarknadsdepartementet. Socialdepartementet och Handikappombudsmannen. Undertecknad har varit i kontakt med departement samt Riksdagskansli där undertecknad talat med dotter till en bekant(tidigare minister).

Jag ser fram mot att få pröva 2 timmar om möjligt på Sjöfartsmuseet. Fn. klarar jag inte av att börja med mer vilket både mitt läkarintyg som klargjorde de problem undertecknad har att sitta, gå och stå samt det jag själv gjort klart.

MVH

Så går åren. Jag tvingades leva upp pengar som jag satt undan efter arv för att åtgärda tänderna och pengar som var tänkta till en resa. Först därefter fick jag ett försörjningsstöd som efter ett år reducerades då det ansågs att det skulle varit möjligt för mig att få tag på lägenhet som var dryga 1000 lappen billigare, dvs under 5000 kr. Det var ju bara det att så lätt är det inte att få billig bostad och var inte ens år 2008. I all synnerhet som det var politiker och tjänstemän som gått före när jag väl fått poäng hos Bostadsbolaget nog att komma upp så det bara var 3 st som fick erbjudande före mig i gamla delen av Nordstadsområdet…. Vilket betydde att utöver månadskort, el, läkar o medicinkostnader, samt beviljade speciella kostnader som måste beviljas i förväg, så hade jag oftast mindre än 2000 kr att leva på när hyran var betald.

Nu är jag 66 år gammal. Har pension och bättre än vad jag hade under flera år…..
Kanske det är så att jag trots att jag inte skulle orka mer än 2 timmar (någon gång 3) ens idag, trots ålder har blivit attraktiv på arbetsmarknaden. (halvligger i stol med benen på pall för att klara sitta vid dator, men får göra många pauser inklusive sova mellan varven). Senaste 4 månaderna har jag två gånger spontant blivit erbjuden jobb. Jobb jag gärna hade tagit 2008 om än bara för att prova…..

Så vad hände sista hela veckan i November 2015…..
efter att inte hört ett dyft av Arbetsförmedlingen utöver bråket i domstol fram till 2011, så dimper det ner ett kuvert…. avsändare Arbetsförmedlingen….

De säger att de inte hört av mig på länge och undrar om jag fortfarande söker jobb?????????????????????

Sverige är fantastiskt – INTE när det gäller svensk byråkrati och administration. Vi har Axel Oxenstjerna att tacka för mycket, men nog har Sverige t.o.m. blivit mer långsamt för myndigheter att förstå och komma till skott,
eller?

Svaret den gången blev att jag blev avstängd från möjlighet att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Anmälde dem till Förvaltningsdomstol, där jag vann. I nästa instans förlorade och jag förlorade även i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Read Full Post »

Jag förde fram frågan för 44 år sedan. Tänk om ”man” stämt i bäcken i stället för att vänta tills ån rinner ut i havet…..

Centern har rätt i att första åtgärden bör vara att lägga avgift på plastpåsar. Inte bara för att de är onödiga, eller för att de skräpar ner i naturen. Microbitar av plast förgiftar världshaven så att ett antal havsdjur och djur som lever i Arktiska förhållanden redan har fått problem med fertiliteten pga vårt användande av plastpåsar.

Nästa steg bör vara krav på totalförbud för plastpåsar i affärer. Snabbt bör sedan all plastanvändning som inte är nödvändig, hur nu det skall definieras, fasas ut.

Centern vill ha avgift på plastpåsar, GP 25 september 2015
Centern vill ha avgift på plastpåsar, SvD 25 september 2015

Read Full Post »

Hur står det till men tankeförmågan? OM EU varit demokratiskt uppbyggt underifrån, som USA, och om Euro varit en genomtänkt gemensam valuta,
så hade Europas enskilda länders väljare själva valt att tillhöra inte bara EU utan det Europas Förenta Stater som EU-ledare önskar se,
och OM det varit fallet,
så hade man inom EU:s länders ledning satt ner foten mot all form av fascistiska tendenser och mot all form av försök till ”åsiktskorridor” för att EU-s länder stått upp alla för en och en för alla för att stärka Yttrandefrihet och Tryckfrihet,
Om så hade varit fallet,
så hade EU aldrig krävt ränta på utlånade pengar utan sett det som en självklarhet att stödja så att inte ett medlemsland, en tänkt blivande delstat, fick ökat antal som lever under existensminimum. Man hade aldrig tillåtit sig att ställa villkor som ökar skulderna för att räntor skall betalas utan sett till att öka skyddsnätet samtidigt som man krävt genomgång av skatteintäkter och statliga utgifter.
Hur var det nu när det gäller musketörerna: Alla för en och en för alla…..

Inte kan man väl säga att det är det vi ser. Förvisso har de flesta EU-länders ledning gått på bilden av ett Grekland där alla ekonomiska problem beror på lathet….. Grekerna jobbar fler timmar per år än de flesta andra EU-länder, Sverige inräknat. Grekernas genomsnittliga pensionsålder är inte lägre än Sveriges…. men i Grekland är skillnaden stor mellan de som anställts av det Offentliga och det stora flertalet som arbetar i en- eller fåmansföretag.

Läs om myterna som spridits med EU-ledningens goda minne och medias hjälp samt verkligheten bakom myterna: Lyxfällan nästa – IMF, EEC och grekiska politiker

Det är hög tid att konstatera att den inre marknaden inte gjort EU-s länder rikare eller ens tryggat ålderdomen för de som byggt upp Europa efter Andra Världskriget.

Det är också dags att konstatera att Euron var ett dåligt underbyggt förslag som inte tagit hänsyn till att ländernas ekonomi varit och är av högst varierad kvalité. Det har inte blivit bättre att samla flera till en gemensam penningkvarn som trycker upp pengar som inte skapats genom arbete.

Oenig Eurogrupp om Grekland, GP 12 juli 2015
Finskt motstånd mot grekiska lån, DN 11 juli 2015
Finansministrarna litar inte på Grekland, SvD 11 juli 2015

Norah4you's Weblog

Det finns skarpa skiljelinjer mellan vänster och höger i Europa vad gäller synen på Grekland och Greklands stora lån för att hålla igång Grekland.

EMU var en dålig idé. Men nu finns valutaunionen och då måste vi se till att den fungerar.­
För att det ligger i vårt intresse.
Som européer.

Grekland är i dag mer bankrutt än i början av krisen, något som i sig självt fungerar som facit för nedskärnings­politiken.
Den har inte fungerat.Europa har inte råd med Grexit, Resten av EU måste visa solidaritet, Katrine Marcal ledarkrönika Aftonbladet 21 juni 2015 Nej så är det om man med Europa menar planerna på ett Europas Förenta Stater….. vilket i nutida EU är knepigt för de tankegångar som förs fram i Bryssel samt av stort antal statschefer utom i Storbrittanien och Grekland, är samma tankegångar och karta som en viss herr Hitler och en annan viss herre Mussolini…

Visa originalinlägg 987 fler ord

Read Full Post »

TENA, Västra Götalands Regionen Post samt det företag som enligt egen uppgift är de har distributionscentralen för inkonsistensprodukter tillhanda.

Nu är jag fly förbannad. 65 årig kvinna som utöver annat i sitt liv haft hand om två av de större exportföretagens orderavdelning o med dotter som tidigare hade hand om leveranser av lost m.m. för handlingbolag på Landvetter! Vad i hela fridens namn sysslar de som skall levera Era Tena produkter med?

Inte nog med att jag i april blev utskälld för att jag inte varit hemma när de ville leverera. Hallå eller?????? När de som företaget OneMed säger sig använda som utkörare levererar och behöver ha kund hemma, så har de i alla år (kontrollerade så sent som för 10 minuter sedan att samma gäller idag) de ALLTID hört av sig innan och ALLTID om kund så begärt talat om när de skall leverera, dvs inte bara dag utan om det är på förmiddag, middag eller eftermiddag.

Jag har också kontrollerat att det bara är mig företaget bråkar med och sedan jag gjorde min senaste leverans har jag även sett att de två företag Posten och Bring har portkoderna som jag som hyresgäst inte får eftersom de två är de företag som utöver utryckningsfordon får ut portkoder som ändras hela tiden om dessa koder kommer ut bland oss hyresgäster. De två solida företagsom kör ut levererat till andra jag känner utanför dörr och dessa har inte varit hemma, samt eftersom jag dagen ifråga inte kunde komma ut alls (varierar från dag till dag och jag kan aldrig lova att jag kan vara hemma i min lägenhet någon enda hel dag för är det bättre så behöver jag faktiskt som alla andra se och använda möjlig tvättid då jag ändå inte skulle kunna öppna…)
Jag som pga handikapp i båda knäna, båda fötterna samt ena axeln behöver ha produkter levererad till utanför min dörr 3:e våningen där jag bor för det är inte möjligt för mig själv att bära upp paketen från utlämningsställe.

Nåväl jag har nyss gjort slagning hos Bolagsverket. Företaget i Göteborg är ännu inte registrerat hos Bolagsverket och har bara skickat in handlingar som när alla är godkända förhoppningsvis kommer att registreras. Skatteverket kommer att kontaktas i morgon. För enligt EU-direktiv och svensk lag FÅR inte ens ett företag som inte är registrerat godkännas vid offentlig upphandling som enligt EU-direktiv alltid måste förekomma i samtliga led utöver att de som köper upp underleverantörer är skyldiga att kolla att bolaget är registrerat, så är de också skyldiga att kontrollera att bolaget som är underleverantör till det offentliga också har betalt skatt samt att inte någon som står för företaget (uppgift ännu inte inlämnad enligt vad jag fick veta) inte står på någon spärrlista för att äga företag……

Under dagen har jag fått hjälp att försöka få ordning på det från Hans Berg på SCA Hygiene som har Tenaprodukter som efter beställning levereras ut enligt Västra Götalandsregionen. Han ringde nyss när jag satt i samtal med Posten som bekräftade det jag visste som OneMed förnekade dvs att jag som bor inte äger rätt att få de koder som Posten och Bring får och som Posten och Brings chaufförer som levererar varor kan få av Postens respektive Brings brevbärare.

Självfallet gäller såväl grundlag som normalt sedan 70-talet att leverantör skall kunna ange leveransdag och fm, middag, em även till oss som är handikappade och inte kan hämta eller få hämtat upp våra inkonsistensskydd. Det ingår för övrigt även i konsumentdirektiv inom EU! Jag begär att Ni skall se till att jag kan få hem upp till min våning även om jag inte får ut portkod som bara leverantörer får av min fastighetsägare! Jag begär att jag som alla andra har rätten att själv bestämma när jag är hemma och när jag inte är det. Kopia på detta tas och skickas till Expressens chefredaktör om Ni inte löser så jag får de konsistensskydd jag är beviljad och ska få hem! Tenas leverantör äger inte rätt bestämma över andra människors rörelser!

Read Full Post »

Tillägg juli 2015: Som jag skrev i Tack till alla som gav akut hjälp i akut situation fick min dotter hjälp. Men att man skall behöva veta vart man skall vända sig. För de som undrar vad som hänt senare. Såväl läkare som sjukgymnast har konstaterat whiplash och hon är fn. sjukskriven. De är inte heller säkra på att hon kan återgå i fullt arbete utan där får vi vänta och se. Verkligen viktigt att hon fick den andra bedömningen och inte nonchalant behandling som jag skrev om nedan.
– – – – – – slut på tillägget – – – – –

Ursprunglig text
Är detta verkligen det Sverige vi fått efter 14 september 2014?(Valdagen) Dags att ställa ansvariga politiker frågan.

Gjort följande anmälan via registrator Sahlgrenskas Universitetssjukhus med kopia till ansvarig politiker Västra Götalandsregionen, Områdesansvarig läkare m.fl. samt till Sjukhusdirektörens chefssekreterare enligt överenskommelse för vidarebefodran till Sjukhusdirektörens stab.

Följande har hänt före gårdagens arbetsplatsolycka.
Ryggskada (arbetsskada simlärare 90-talet) gick på kryckor i 3 år men kom tillbaka startat Vasaloppet och sprungit bl.a. Göteborgsvarvet. Heltidsarbetande

Sedan 6 år arbetande råkade igår em ut för att kastas framåt i förarstol under arbete. hon fick svåra smärtor i rygg strålande ut i vänster arm. (se nedan detaljer)

Arbetsskador i fot o arm i samband med arbete – opererad efter mycket om och men (väntan pga hennes stora allergiska reaktioner på mediciner inkl. i princip samtliga värkmediciner, nästan alla antibiotika m.m. får inte ha narkosmedel med sojabaserade produkter m.m.) i foten efter den ena arbetsskadan, vart opererad Mölndals lasarett.

Januari förra året nedsprungen av främmande hund veckan innan hon skulle föda, Allvarligt benbrott som inte kunde opereras innan hon först säkrats samt körts över till Östra Sjukhusets specialistklinik för säkring innan de tvingades göra akutsnitt för att sedan föras tillbaka till Mölndals ortoped där såväl hon som barn och make fick ligga inne medans hon åter säkrades och till slut genomgick den första av flera operationer förra året pg.a benbrottet samt axelskadan.

Detta hände igår.
17.23 fick jag SMS : skadat ryggen pga vagnen jag körde
Det som hänt var att bakre spårvagnen i ett vagnsset haft högre fart än främre samt kolliderat med den hon körde så hon slungades framåt fick stark värk i rygg som strålade ut i vänster arm. Blev av sin trafikledning körd till Mölndals akut och träffade först en trevlig läkare som gav order stillaliggande inför röntgen. Misstänkt whiplasch, vilket jag är säker på att det är trots att det inte gick att se någon skelettskada på ct.

Förste läkaren lovade henne en värktablett sedan kom en ren idiot som jag direkt ifrågasätter om vederbörande känner till att det aldrig är tillåtet för någon inom det offentliga att bete sig som han gjorde. Det är grundlagsbrott Regeringsformen 1 kap 2§, det är dessutom brott mot brottsbalken att orsaka psykisk eller fysisk skada även för läkare och att vederbörande läkare beskyllde henne för att vara känslig som kvinna, arbetsskygg och psykiskt sjuk är brott mot såväl Hälso och Sjukvårdslagstiftningen samt att han inte ens är behörig att uttala sig på det sätt som han gjort. Se bilaga

för 15 timmar sedan skrev hon:
Aldrig blivit mer förolämpad av en läkare än den som kom in EFTER behandlande läkare! Vad fan har min skada med hur jag trivs på mitt jobb? ?? Jag har inte bett om en enda värktablett, inget annat heller! Jag vill bara inte vara skadad! !! Är det inte naturligt att uppsöka läkare när man har varit med i en olycka och har ont? ???

För 4 timmar sedan blev jag av sekreterare på 031- 343 08 78 att hon skulle bli uppringd direkt. så har ännu inte skett.

För tre timmar sedan skrev hon Det var ingen omtanke bakom hans frågor överhuvudtaget. Han var rent oförskämd från första sekund han kom in i rummet, och hans egen sköterska var helt chockad av hur han betedde sig

Nu har jag även varit i kontakt med Anders Hyltander, områdeschef som lovade ringa Magnus Karlsson direkt. det var 12.39 ännu har hon inte fått någon som helst hjälp hon kan knappt gå, inte böja sig att ta upp saker på knänivå har fruktansvärd värk och åker självfallet inte till akuten utan att vara klar över att slippa möta läkaren som är helt olämplig att ha patientkontakt. Är detta sjukvård i Sverige?

Kopia skickas enligt överenskommelse eva.schumacher på Sjukhusdirektörens stab för vidarebefordran till de som sitter i staben.

Read Full Post »

Older Posts »