Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Energipolitik’ Category

Det är ren och skär skandal att en partiledare/språkrör för ett svenskt Riksdagsparti som aspirerar på ministerpost efter septembervalet 2014 inte lärt in Regeringsformen. Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige!

Saknar Åsa Romson ordförståelse för följande text i Regeringsformen, så är klockan mer än en minut i 12 att skaffa den!
Allra först: Som myndighet räknas de som utför ett myndighetsuppdrag. Ett företag som är helägt av staten utför ett myndighetsuppdrag och är skyldigt att följa regeringsformen.

Agera mot Vattenfalls
ryska kärnbränsletester, Åsa Romson språkrör MP SvD Brännpunkt 19 juni 2014

LÄR DIG ATT SVERIGE INTE ÄR KOMMUNISTISKT ELLER SOCIALISTISKT! DET ÄR INTE REGERING ELLER RIKSDAG SOM BESTÄMMER VAD MYNDIGHET SKALL BESLUTA I ENSKILDA FRÅGOR. MYNDIGHETEN SJÄLV HAR DÄREMOT UPPLYSNINGSSKYLDIGHET TILL DEPARTEMENT!

Regeringsformen

10 kap.Internationella förhållanden

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

Read Full Post »

Sagt det förut: Politik handlar inte om att HA RÄTT utan om att HANDLA RÄTT.
Det avtal vars fullständiga text ännu är okänd, som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina lyckades få tillstånd med Iran, är bra för hela världens säkerhet. Speciellt uppskattar jag som enskild privatperson i Sverige att de stora länderna lyckats se bort från sina egna käpphästar för att få tillstånd något som visar på verklig samarbetsvilja mellan de stora i FN:s säkerhetsråd.

Historiskt Iranavtal första steget, GP 24 november 2013
Avtal om Iranprogram klart, Expressen 24 november 2013
Avtalklart om Irans kärnprogram, Aftonbladet 24 november 2013
Historiskt Iranavtal första steget, SvD 24 november 2013
Avtal om Irans kärnprogram klart, DN 24 november 2013
Avtal klart om Irans kärnenergiprogram, Sveriges Radio 24 november 2013
.

Read Full Post »

Behöver inte skrivas många ord om bedrövelsen Fukushima. Eller rättare sagt: Mycket skulle behöva skrivas om Fukushima…..

Ny incident vid Fukushima, GP 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, Aftonbladet 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, SvD 9 oktober 2013

Se tidigare bloggartiklar om Fukushimakatastrofen Three mile island, Tjenobyl, Fukushima, Norah4you 27 mars 2011
Fundering radioaktivitet, Norah4you 2 september 2013

Read Full Post »

It’s an honor for Sweden having you as our guest. The history of contacts between Sweden and US goes far back in History and beyond the first English Settlers. Of course todays and tomorrows meeting will be about World’s problem, but I would like to remind you about the Historic contacts way back in history. It’s always good knowing about Historic Background when predicting the Future to come.
Mr. Obama is now headed to Sweden and Russia, where he will try to shore up an international coalition to punish Syria for a chemical weapons attack and will probably encounter some of the same debates that are cleaving the Capitol.Obama administration presses case on Syria, nytimes.com 2013/09/04

In ‘the Old days’ back in the days of King Magnus Eriksson’s son King Hakon of Norway (born 1339 Norwegian King 1355-1380) who inherited Norway and the western parts of his father King Magnus Eriksson’s empire, in 1364 a Norwegian priest Ivar Baardson back in Scandinavia in 1364 gave the Pope’s representant the tithes not only for Gardar the See of Greenland but also for three Christian dioceses in North America. Among them the old Korsnes(!) dioceses from the border of US and Canada southward.[Ingress by Finnur Jónsson in Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930). I have had it checked and it’s noted in Papal records.]

But not only that. Here in Sweden we do have the ultimate proof of contacts between not only Norway but Sweden before most of US had seen any of all the known Explorers. In 1560 while most land of US (and Canada) wasn’t explored and hadn’t seen any European settlers at all, our King Erik XIV, son of Gustav Vasa, ordered from Flandern one of our most prestigeos Royal Crown Jewels: King Erik’s ‘Riksapple’. King Erik XIV said in his official statement on inheriting the Swedish throne that he [Erik] was entiteled to claim all the Northern Hemisphere. If the Flandern etcher who got the Swedish maps of the world, among the maps one of NA, hadn’t mirrored North America You Mr President as well as the rest of US and the World would have known that Sweden had the ultimate proof of early explorers of North America due to carthographers back before Columbus had carthographed all land from Florida to California and up today’s US to the Canadian territories. All it takes is a mirror or mirroring NA from a photo of our Swedish Royal Crown Jewel King Erik’s ‘Riksapple‘. You will find that Mississippi river was known here in Sweden in 1560.

But as you probably by know are aware of Swedes back in 19th century and early 20th moved from hard situations in Sweden to the promised land where everyone no matter what could make his or her dream come true. Lot’s of people had a hard time all their lives but many success stories told here as well as in Your own country.

The History of contacts from the days when the Natives of US (and Canada) was the only settlers in North America between what’s today Your country US (as well as Canada) and Scandinavia can be read in early books. One of them is the Icelandic monk Nicholas Bergthorson who back in the mid 1200’s wrote Leidarvisir och borgaskipan also known as
Vejviser og byers beliggenhed
, The book dealing with land, towns and
ways to the Holy land from Island was written around 1154:

”East of Denmark is Sweden, then comes Oland Gotland, then Hälsingland
Vermland and the two Kwenlands, located north of ‘Biarmaland’.
Biarmaland is an inhabited land which extands northwards all the way
to Greenland. South of Greenland is Helluland, then Markland, from it
is not far to Vinland the Good. Which some people think extands all
way to Africa.

Nu stannar Stockholm, Aftonbladet live 4 september 2013
Nu är Obama på väg, GP 4 september 2013
Allt om Obamas besök i Stockholm, Expressen live 4 september 2013
Obama får lära sig om svensk miljöteknik, Sveriges Radio 4 september 2013
I huvudet på Reinfeldt, SvD 4 september 2013
Obama på väg, DN 4 september 2013
Sweden Won’t Raise Online spying spying when Obama visit, abcnews.go.com 2013/09/02
In Sweden Obama to showcase common global goals, miamiherald.com 2013/09/04
Sweden stop gives Obama an alternative amid Putin rift, Bloomberg.com 2013-09-04
In Sweden Obama to showcase common global goals, Houston Chronicle Sept 4 2013
Live: Obama i Sverige, SvD 4 september 2013

So Mr President, Welcome to one of the countries with long historic contacts over the Atlantic Ocean between Your US and Europe. Hope you will have nice stay here as well as good discussions.

Btw. when You Mr President meet with President Putin of Russia, You will meet with a President of a country who back in 860’s was under Swedish control. The story of Rurik told in the so called Nestor’s Chronicle compiled in Kiev round 1113 is confirmed by a book from 867(!)
Rimbert: Life of Anskar, the Apostle of the North, 801-865, Chapter XXX written 867

Read Full Post »

Funderingen börjar med mitt personliga utgångsläge: Jag röstade på linje 3 i kärnkraftsvalet en gång i tiden. Inte för att det var riskerna för lagring av kärnavfall som för mig var (och är) den stora stötestenen. Där har jag vid normal produktion av el och normalt underhåll samt insamling av använt bränsle m.m. betydligt större tilltro till de tekniska metoderna som finns att ta tillvara stor del av avfallet och kunna ta hand om resten. Min utgångspunkt har alltid varit och är fortfarande den effekt på närliggande microbiotoper och på biotoper i luft och vatten som påverkas av allt från mindre incidenter till större olyckor.

Samtidigt är jag helt klar över att ingen av de sk. alternativa källorna är bättre totalt sett för miljön om hänsyn tas till allt från brytning av råvara till färdig produkt. Inget av de sk. alternativa källorna är heller så långt framme tekniskt att det ger energiöverskott förrän tidigast 20 år efter installation om all energiåtgång inkluderande allt från transporter av människor och råvaror/bearbetad råvara/produktion/vägbygge o.s.v. räknas med. Så jag är heller inte för att avskaffa kärnkraft här och nu, ersätta gammal kärnkraft med ny men ändå försöka sätta en bakre parantes. Skälet för min egen omsvängning är totala energiekonomiska verkligheten om vi i stället för politiska slagord och de för dagen synliga kostnaderna tar hänsyn till helhetsperspektivet.

Dock och det är viktigt för mig som för många andra – lika lite som det har fungerat att dumpa avfall i havet utan att påverka fauna och biotoper (plasterna som finns i osynligt små partiklar i havsvattnet lagras i bl.a. isbjörnas reproduktionsorgan, i fisk som vi äter och i förlängningen får biverkningar av o.s.v.)
lika lite är havet som kan tyckas ofantligt stort så stort att det är lämpligt att lämpa ‘sanerat radioaktivt avfall’ i.
Havsströmmar är inte så enkla att beräkna som sk. klimatexperter och andra tycks tro. Det är inte bara strömmarna i sig som ställer till det. Även den högst varierande salthalten i de stora världshaven leder till att skiktningar, relativt konstanta/säsongsmässiga samt tillfälliga beroende på större nederbörd än normalt, gör det svårt att beräkna effekterna av att låta radioaktivt vatten släppas ut i havet vid Japan eller på annan plats på jorden.

Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, Aftonbladet 2 september 2013
Läckan i Fukushima kan bli en katastrof, Expressen 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, SvD 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, GP 2 september 2013

Det är viktigt att man över hela jordklotet ser över så att det inte finns överhängande risker för jordskalv och/eller vulkanutbrott i de områden där kärnkraftverk byggts. Det är en självklarhet. Viktigt är också att försöka få fram energibesparingar i all energikrävande industri. Någonstans bör man börja att sträva efter ett energisnålare samhälle. Min uppfattning är att det är där vi måste börja.
Sedan är det viktigt här och nu att göra klart att alternativ för åtgärder som stoppar havsutsläpp av radioaktivt vatten efter Fukushimakatastrofen måste fram. Förorenar vi havsvattnet mer än det redan är förorenat i de ytvattenlager och närmaste skikt, så drabbar det inte bara fisk och andra havsdjur. I förlängningen drabbar det människan själv.

Tillägg 4 september 2013 Rekordhöga stråldoser i Fukushima, GP 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Expressen 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Aftonbladet 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, SvD 4 september 2013

Read Full Post »

den tilltro de hade i början. Skrivit om det förr Greenpeace numera påminner, Norah4you 15 december 2012

Det är ALDRIG någonsin vare sig juridiskt eller etiskt försvarbart att ta sig in på inhängnade områden. Ännu mindre när det gäller kärnkraftverk. Jag röstade nej till kärnkraften, men inte på grund av de vanliga orsakerna. Mitt nej var beroende på de effekter på biotoperna runt kärnkraftverket, dels på grund av luftutsläpp (obs ädelgaser) dels på grund av påverkan i microbiotopsammanhang pga av den värme i utsläppet av kylvatten trots alla värmeväxlare och slutna system leder till. Jag skulle vilja att vi kunde klara oss utan kärnkraft i världen. Men det går inte de närmaste 30 åren. Vi har gått mer än 30 år sedan då även jag trodde det var möjligt innan idag att nå därhän. Men alla alternativ är antingen värre eller behöver subventioneras då de energimässigt tar som minst 25 år innan anläggning producerat lika mycket energi som den energi som gått åt från råvara, transport, byggnation etc av respektive alternativ anläggning.

Vad som förvånar mig mycket är att inte de som är emot kärnkraft skriver egna brev, obs egen formulering av frågeställning alternativt önskemål inte massproducerade, till sina riksdagsmän och parlamentsledamöter. ALLA handlingar som kommer in från privatperson i skriftlig form måste registreras. Det blir mer registreringar som märks om man går den vanliga lagliga vägen. Namninsamlingar i all ära men de överlämnas bara vid ett tillfälle.

Att begå lagbrott finns det aldrig någonsin ett etiskt försvarbart skäl att göra när det gäller kärnkraftverk. Att skicka email löser inga problem oavsett om de blir lästa eller ej. De skapar bara ren och skär irritation som av spam. Men postsäckar märks på annat sätt och post måste registreras….

Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, SvD 15 juli 2013
Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, GP 15 juli 2013
Greenpeaceaktivister i kärnkraftverk, Expressen 15 juli 2013

Read Full Post »

över Hisingen och Göteborg idag. Ser på GP:s väderrapport att det skall falla hela dagen. Tänk när vi som är i 60+ åldern var små. Då var det viktigt att se till att man fick regn i nytvättat hår. Nästan lika viktigt som det var att sola så mycket som möjligt…. Ack vad de sk. experterna bedrog sig. Inte var regnvattnet rent då heller. Riktiga experter visste och försökte få politiker samt företagsledare att förstå problemet med svavel från bl.a. oljeförbränning och industrier inom landet men främst från andra länder….. jorden snurrar och vi med den. Ännu verkar det inte som om de flesta förstår att luftföroreningar följer med vindarna och vindarna beror till stor del på att jorden snurrar.

I andra delar av världen rasar skogsbränder. Det är något som alltid funnits och under senaste tusentals åren har människan använt sig av brand vid skogsavverkning för att få ny och bättre balanserad jord att odla i. Blixtnedslag har alltid varit ett problem i torra områden där vinden pga jorden snurrar och vegetationen bundet det vatten som trots allt finns i den växtlighet som finns. Största boven är dock människan. Inte pga något som helst CO2-hot. Det är ren och skär bluff som enbart bevisar att de som försöker hävda det inte lärde sig om Vattnets kretslopp , Kolets kretslopp, Fotosyntes, vad Atmosfär är och för den delen antingen glömt bort eller inte brytt sig om att förstå vad Archimedes princip är…

Vi människor underlättar inte för oss själva genom att bygga på platser som naturen inte alltid har gett förutsättningar som är de bästa för bostäder och industrier. Ett exempel på detta är i torra områden där växtligheten konstbevattnas. På kort sikt ser det bra ut. Över längre period kan flera olika scenarior inträffa. I gamla Egypten fanns det liksom i delar av Syd-Ost Asien tidigt konstbevattningskanaler. Där råkade man ut för försaltning av jordar som när inte normal (vad det nu än är) översvämning-torka skedde så blev skördarna mindre och mindre. I nutid har vi haft andra följdverkningar. Sjöar har torkat ut. Dricksvattenbrunnar har fått borras djupare och djupare ner. Det finns inget som helst CO2-hot. Däremot finns det stora miljöhot mot vår egen överlevnad genom att vi förgiftar, försurar, smutsar ner vårt vatten och vår luft. De problemen är mycket allvarliga och ligger nära i tiden. Närmare i vissa områden på vår jord än andra. Bland annat för att vi har en tendens att klumpa ihop oss i stället för att sprida ut oss och leva med i stället för mot naturen. Det är dags att ställa krav på Rent vatten som en Mänsklig Rättighet.

Read Full Post »

Vindkraftsanhängare har det inte lätt i dessa dagar. På Trollabergen i Gislavedskommun är det så att Berguvar stoppar vindkraftverk, GP 7 juni 2013 och i Danmark visar det sig att vinden inte alltid är att lita på 😛 Vindbrist ger rekorddyr el i Danmark, DN 7 juni 2013
Stackare. Nu har de inte bara de stora anläggningskostnaderna och råvarukostnaderna för tillverkning av vindkraftverken emot sig…..

Read Full Post »

är att Du lyckats vara språkrör för Miljöpartiet och sitta i Sveriges Riksdag utan att ha en aning om :

* Det Alliansen gjorde var förlängde ett gammalt (S) beslut avseende ett avtal
som
* till råga på allt var en fortsättning på ett nu mer än 50 årigt Svenskt-Saudi Arabiskt samarbete som började med att Folke Aagard för FN:s räkning arbetade med vattenproblematiken i Saudi Arabien och Jordanien.
Samarbetet fortsatte och utvecklades under slutet av 60-talet med att Viak AB:s geotekniska avdelning fick i uppdrag att göra geotekniska undersökningar för skapande av bergrum för lagring av olja samt skyddsrum m.m. Sedan utvecklades detta under början av 70-talet vilket i och för sig var det halmstrå som gjorde att Sverige kom lyckligt undan under oljekrisen samt att vi fick en del raffinaderier pga kontakter med oljeindustrin i Saudi Arabien och USA. Det fortsatte med ett amerikanskt-svenskt samarbete vid byggandet av flygplatsen i Riyadh…. en amerikan som var bland de ledande då känner jag sedan mitten av 50-talet. Jag var också själv inne och jobbade som konsult för ett svenskt företag som var ett av de som exporterade skyddsutrustning och försvarsutrustning för att göra den flygplatsen säker…. jag vet vad jag talar om. Se även I 25 år? NEJ mer än 40 år, Norah4you 25 april 2013

Hur i hela fridens namn har Du lyckats med att vara så okunnig? Gör Du ingen källkritisk granskning av verklighetens källor? Pinsamt är minst sagt rätt ord. Men det pinsamma står Du, Peter Eriksson, för!
Pinsamt att Alliansen inte ser problemen, Peter Eriksson (MP) på SvD Opinion 6 juni 2013
Att KU lyckas göra bort sig (igen) försvarar inte att Du Peter Eriksson har så dålig kunskap om vilka svenska regeringar det är som initierat både det ena och det andra (inklusive den planerade svensk-saudiska renoveringen av redan leverade vapen). Du har gjort bort dig kapitalt!

Ytterligare läsning Började innan Reinfeldt och Tolgfors var födda, Norah4you 23 april 2013

Read Full Post »

Skråtänkande tar död på Humanekologin, Emin Tengström professor i Humanekologi på GP debatt 1 juni 2013</A<

Skrån hör hemma på medeltiden. Inte i nutida forskning. Och Humanekologi handlar om sambandet Människan, Naturen och Samhället. Samhället är statt i utveckling tekniskt, befolkningsmässigt o.s.v. Det är alltid från existerande verklighet man utgår. Inte från uppdela denna verklighet i olika skråns uppfattningar om densamma!

Någonstans har det gått snett i hela debatten om Humanekologi sedan den gången då Agneta P, Lennart P, Kenth O och undertecknad var de drivande i att "plocka hem" Humanekologin till Sverige. Kenth Ottermark var den som fick Humanekologin via Centrum för Tvärvetenskap till den akademiska världen efter att undertecknad hållit de första konferenserna, i Trollhättan och Fredrikshamn i ämnet och Lennart Persson hjälpt till med att skriva och hålla kontakten främst med media samt Agneta P varit drivande mot politiker.

Dags att börja om från början. Detta är Humanekologi:

Förvisso är det så att om man bortser från de raketer vi människor skickar ut i universum, så är tillgången på kemiska grundämnen i princip konstant. Nåväl jag har bortsett från radioaktiva reaktioner som får effekter fysiker och kemister är bättre på att reda ut. Men i princip är tillgången konstant. Dock kan grundämnena finnas i bunden och fri form. Lättare eller svårare att tillgodogöras för människans verkliga behov. Vi måste dock skilja på verkliga behov och konstruerade behov. Visst behövs teknisk utveckling och grundforskning av olika slag som kan leda till att underlätta för det stora flertalet. Men någonstans har det gått snett. De produkter som tillverkas för att tillfredställa prylbehov kan inte ens i en kretsloppshantering rent generellt tas tillvara för ‘nyanvändning’ utan stor energiåtgång.
.
För att förklara sambanden börjar jag med det enkla. Vi människor behöver leva i samklang med naturen. Inte emot. När samhället utvecklats och gått framåt tekniskt har mer och mer resurser som finns i naturen tagits i anspråk. Så länge vi är klara över att det finns gränser både för uttag och för återanvändning, är det inte något större problem. Det är när vi bortser från utsläpp i vatten och luft och från restprodukter som naturen själv inte kan bryta ner under ett fåtal år, det är då det gått för långt. Vi har hamnat utanför den gröna triangeln där det är viktigt att vi håller oss för att leva på ett hållbart sätt.

Teoretiskt går detta att förklara på ett annat sätt.
.
Vi låter Rom som ledde en stor del av den utveckling som kommit oss till del på grund av de erövringar av nya områden som indirekt ledde till ökade mänskliga kontakter mellan stora delar av den sk. Gamla Världen stå för Människan.

Aten som hade de stora teoretikerna inom naturvetenskapliga området, utöver så mycket annat t.ex. kultur, får här stå för Naturen. De naturliga krafterna och förloppen har genom åren fått bättre och bättre förklaringsmodeller. Atens tänkare ‘gav’ oss verktyg att arbeta med när det gäller naturens byggstenar och förlopp.

Sparta får stå för handling. Det är förvisso så att spartanerna hade genomarbetade teorier bakom sina aktioner, krigståg etc. Men teorier som inte tar hänsyn till verkligheten, naturen, och människans påverkan, är inte hållbara i längden.

.
Det finns de som försöker lägga nytt och estetiskt tilltalande tak på hus där man rivit de bärande balkarna. Ungefär på samma sätt är det när man bortser från den verklighet man lever i och det naturliga förloppet som finns givet av naturlagarna för att i datamodeller få fram än den ena, än den andra tänkta önskade (välj vilket) framtida utvecklingen. Ändå kommer vi inte ifrån att jorden har begränsade tillgångar. Den verklighet vi lever i, oavsett hur den ser ut, skiljer sig från den hypotesgrundade teorikartan som ofta ritas upp. Det går inte att se det som om taket skulle vara en hållbar kapitalism. Inte heller att ‘fördela’ jordens tillgångar lika. Behoven skiljer. Ett är dock säkert köp, slit och släng samhället vi på 70-talets slut trodde var över ersattes av ett prylsamhälle där energiåtgången och resursåtgången ökar mer än vad de bärande balkarna tål att bära en längre tid.

Det är verkligheten ínte teoretiska kartan som gäller. Både när vi diskuterar det sk. klimathotet och resursanvändningen med eller utan recycling. Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

Vad som är viktigt att komma ihåg är att Humanekologi ALLTID utgår från befintligt tillstånd, i samhället, på mikro och makroplanet. Verkligheten och i den verkligheten ingår såväl befolkningsökningar som tekniska landvinningar, tillgång till rent vatten samt hushållande av de tillgångar man har på micronivå. Det är långt mycket mer än ‘miljö och hållbarhet’. Dessa är små små delar i en stor spindelväv och riskerar att hämma utveckling i stället för att stimulera utveckling inom verklighetens givna ramar. I dessa givna ramarna ingår att CO-2 hotet inte alls existerar se Baskunskap – basic knowledge, Facts not Fiction sida

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »