Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Medmänsklighet’ Category

Hur står det till inom Rättsväsendet?
En åklagare som i dag sitter i fängelse för bland annat våldtäkt mot barn har tidigare haft ansvar för känsliga ärenden som rör just barn och unga. Det visar Ekots granskning.
……
Ett av de fall åklagaren haft är den så kallade Hudikmappen, en samling nakenbilder på tonårstjejer.

– Det var det värsta som hänt mig, den situationen då. Det var som en svår depression, säger en 18-årig tjej vi kallar Emma.

Hon är en av de nästan 30 tonårstjejer i Hudiksvall som, mot sin vilja, fanns med i den så kallade Hudikmappen. En samling nakenbilder som hösten 2012 fick stor spridning på nätet.

Emma, som då var 15 år, mådde så dåligt att hon i perioder inte kunde gå till skolan.
……
Ekot kan avslöja att den åklagare som bedömde bilderna på Emma och de andra tjejerna är den åklagare i Gävle som förra hösten dömdes för bland annat tjänstefel, sexuellt ofredande och våldtäkt mot barn.

Detta trots att åklagarens chef, Patrik Säflund, har hävdat att den nu sexbrottsdömda åklagaren inte hade några känsliga ärenden.

– Han har inte handlagt den här typen utav ärendena, säger Patrik Säflund.

När Ekot nämner några exempel, som Hudikmappen, säger han sig först inte minnas det. Men ångrar sig sen och säger att den nu sexbrottsdömd åklagaren mestadels hade hand om mindre känsliga mängdbrott men att det finns andra fall också.

– Men de är inte i någon större omfattning, säger Patrik Säflund.

När Ekot granskar utredningen av Hudikmappen hittar vi flera missar. Polisen väntade med att begära ut IP-adressen som hade kunnat visa vem som laddat upp mappen, och ett annat tips om var mappen delades på nätet följer utredarna inte ens upp.

Den senare sexbrottsdömda åklagaren lade också ner nästan alla tjejers brottsanmälningar om Hudikmappen.

Men Gävles chefsåklagare Patrik Säflund är inte orolig för att något ska ha gjorts på ett felaktigt sätt.

– Om man tycker att det är något fel med det här så har vi det systemet att man kan begära överprövning av beslutet, säger han.Naken­bilder i Hudiksvall utreddes av sexualförbrytare, Sveriges Radio 2 Mars 2016

Är detta den Svenska Modellen av Jämlikhet och Feminism i ett land som år 2016 får se på När 800-åriga värderingar smutsas ner- Alsnö Stadga, Kvinnofrid

Det är tillåtet att vara Dum i Sverige, även år 2016. Mycket dumt herr chefsåklagare att själv bevisa sin dumhet. Uttalandet i sig är rent ut sagt på gränsen till att var Grundlagsvidrigt. Vänligen läs återigen:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara
. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
– – – – – – Slut på utdraget ur Regeringsformen – – – –

Som sagt tillåtet vara dum i Sverige mycket dumt av någon inom Rättsväsendet att själv bevisa sin okunnighet om det han/hon skulle ha visat sig ha förstått för att någon gång under senaste 40 åren få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
Herr chefsåklagare bör vara tacksam att han inte hade mig, jag hade gett herr Chefsåklagare Bakläxa över sommaren. Att Herr Chefsåklagare dessutom visar upp total okänslighet för hur ett barn, en ung kvinna eller äldre för den delen som råkar ut för sådant här mår, det skämmer och skrämmer!

Dömd åklagare utredde barnsexbrott, Aftonbladet 2 Mars 2016
Dömd åklagare utredde barnsexbrott, GP 2 Mars 2016

Kan detta kallas Demokrati?

Read Full Post »

Jag beklagar i allra högsta grad att det inom det parti, Moderaterna, som jag röstar på, finns en enda så dum politiker som Cecilia Widegren. Hur står det till? Har inte Cecilia Widegren haft någon far- eller morförälder som trots svåra handikapp och eller sjukdomar tvingats av myndigheterna att bo kvar hemma i stället för att svenska myndigheter följt Hälso- och Sociallagstiftningen som ger de som BEHÖVER rätten att få äldreboende?

Att låta äldre människor bli uppsökta i hemmet av mobila vårdteam har i olika försök visat sig ge många och stora fördelar i form av bättre livskvalitet, dramatiskt färre sjukhusbesök och frigjorda ekonomiska resurser. Vi vill nu göra detta tillgängligt för fler äldre, skriver Cecilia Widegren (M)Alla blir vinnare när gamla får vård hemma, Cecilia Widegren (M) på GP debatt 2 oktober 2015

INTE EN ENDA SIFFRA ELLER BOKSTAV RÄTT Jag har personligen gått igenom sk. undersökningar, studier, som två kommuner använder sig av. Värre Fallacies i argumenteringen har sällan synts. Annat än i Cecilia Widegrens debattartikel alltså!

Har inte Cecilia Widegren om inte i sin släkt, så i varje fall i sin bekantskapskrets haft en enda person som för att en äldre släkting inte skall behöva genomlida dagar av ensamhet med bedrövlig mat som levereras av den kommunala omsorgen och med mellan 7 och 50 olika personer som kommer under en månads tid, INGEN som har tid att sätta sig ner och INGEN som enligt de gällande Kommunala reglerna FÅR göra ordentlig städning. Värst av allt är nog ensamheten. Näst värst är att gamla som är senila, synskadade, handikappade på andra sätt och ofta med mängder av sjukdomar inte alla ens har en släkting som är i livet och bryr sig om att den gamla/gamle sitter där ensam hemma. Att den gamla omyndigförklaras av svenska myndigheter och inte ens har rätt att beställa sina varor från den affär den vill eller ens får duscha dagligen om personen är van vid att göra detta. VET HUT!

Förvisso kan tyvärr inte alla äldreboende sägas vara lika bra som det min egen mor är på i Linköping. Se not 1 nedan. Ja jag vet att det finns ett här på Hisingen i Göteborg som tillämpar liknande förhållningssätt till de gamla. Men medan politiker de senaste 40 åren inte bara kommit ifatt gymnasielärarnas löner utan till och med numera har mer än dubbelt upp i lön, (Förmånerna inte inkluderade.), så har äldre, handikappade och sjuka fått det sämre och sämre.

Det finns till och med tjänstemän och politiker som i stället för att låta de gamla ses till om natten tänker sig att sätta upp kamera(!!! hur står det till? Varken tillåtet utan länstyrelsens tillstånd eller ens mänskligt. Att det dessutom är integritetskränkande så att varje anhörig och/eller äldre som klarar av att tala för sig själv bör anmäla ärendet till såväl DO som JO)

Hur i hela fridens namn kan någon politiker vara så långt från verkligheten och så omänsklig? Rätten till ett värdigt liv gäller även gamla som behöver hjälp. DE ÄR MYNDIGA och de Mänskliga Rättigheterna gäller även för Svenska medborgare oavsett var i världen de som byggde upp vårt samhälle är födda!

Not 1. Dra inte alla äldreboende i privat regi över en kam OBS det är privat utförare på kommunalt uppdrag där min mor är!

Read Full Post »

Found some wonderful photo-links on net:
Photo of small chilling sweathearts 27 July 2015
and
A boattrip

Some are just meant to be friends. You can feel it in the air and see it in their eyes.

Read Full Post »

Det krävs L E D A R E G E N S K A P E R för att vara en bra ledare. Oavsett om vi talar om en lärare eller en partiledare, så handlar det om att man får bara en kontaktpunkt. Hela framtida reaktionerna från de som är nära, kära och andra handlar om:

* Förmåga att vilja att, och kunna lyssna.
* Förmåga att VÅGA TA ANSVAR
* Vilja och Mod att fatta snabba beslut.

En bra ämnes- och stadiebehörig lärare kan sitt ämne samt är bra ledare.
En bra partiledare vet om att när partiledarvalet väl är gjort – så är partiledaren partiledare för HELA sitt parti. Vilket förutsätter att alla tendenser av ”Tyck som jag”-syndromet läggs på hyllan. Innebär inte att en ny partiledare måste tillfredsställa alla eller att alla medlemmar och väljare måste hålla med i var enda fråga.
Men
det innebär att ALLA måste få känna att de har rätten att framföra sin åsikt utan att känna sig malplacerade eller ignorerade alternativt missförstådda.

Se även: Fel beslut, Anna Kinbeg Batra, Norah4you 28 december 2014

Decemberöverenskommelsen visade direkt att Anna Kinberg Batra saknar de två viktigaste förmågorna: Hon ger tyvärr ett intryck att varken vilja eller kunna lyssna. Att AKB även därefter visat att hon inte VÅGAR TA ANSVAR, gör tyvärr inte saken bättre. Det krävs mer än att vara kunnig i sina ”ämnen” och skicklig debattör för att vara en bra ledare.

Att överlista Jante on den 9 juli 2015

M faller i opinionen – SD går upp, GP 9 juli 2015
Tungt ras för M i ny Demoskopmätning, Expressen 9 juli 2015
M faller i opinionen – SD går upp, Aftonbladet 9 juli 2015

Tänk om Anna Maria Corazza Bildt skulle göra en Hilary Clinton. Håller ingalunda med henne i alla frågor, men vilken partiledare och blivande statsminister Sverige då skulle få, hon är den bästa ledargestalten tycker jag personligen.

Read Full Post »

Om det är något som satt sig hos många svenska ungdomar är det Lyxfällans illustrationer av vad som händer när:

* Någon lånar för att betala lån.
* När minst en i en familj överspenderar på lyxprylar, spel, eller döljer gamla lån med att ta nya

Det som händer drabbar i en familj barnen värst. I vissa fall har pengar som gått till att ta nya lån för att betala gamla inte bara ökat skulderna utan också gjort barn hemlösa. Trots att svenska lagar kräver att barns rätt till ett hem sätts före såväl föräldrars skulder som sociala kommunala myndigheters inskränkthet, så är det barn, sjuka och gamla i familj där lån tagits på lösa boliner och där de som lånat ut indirekt är medskyldiga till försämrade situationen.

Det som händer drabbar även den part som gått i god tro att andra parten ser till att betala räkningarna och att pengarna man tjänar räcker till det liv man för.

Men det är värre än så när det gäller Grekiska politiker som slösat med pengar de inte hade. Det är värre än så med EU-s ledning som tittat bort för misären som drabbat många pensionärer, sjuka och arbetslösa i Grekland och i stället klappat sig på axeln:

Grekland har fått stora lån. De måste dra åt svångremmen och betala tillbaka det de är skyldiga…. samtidigt som man från flera EU-politikers håll spridit desinformation så att det ”stått härliga till”.

Glömmande att det är en Mänsklig Rättighet även för medborgare i ett EU-land att få mat på bordet och tak över huvudet. Daltande med de som betalar 80.000 till 150.000 för att ”fly fattigdom” betalande till människosmugglare för att komma till EU. För EU är ju bäst om det nu inte är Sverige i EU som är bäst att komma till….. Inte ens Sverige ger samma rättigheter till fattigpensionärer som vi ger till sk. migranter när det gäller tandvård och mediciner. Så går de som själva går till fina bord, middagar och reser än hit och än dit för att visa upp sig för media och glömmer bort att Demokrati och Rättvisa alltid måste börja hemma!

Sedan är många ekonomiska journalister naiva, okunniga om historia och saknar humanitet mot de många som drabbas….. Hur i hela fridens namn någon kan skriva en rubrik som: Gratispengarna slut på rädd marknad, SvD 6 juli 2015 när stor del av de äldre pensionärerna i Grekland som redan från början hade låg pension fått se sina pensioner halverade för att de som lånat ut kräver RÄNTA på pengarna de lånat ut och för att låna ut mer när då skulden självfallet ökat kräver att Grekiska staten skall dra åt svångremmen så att pensionerna krymper än mer! Hur kan någon oja sig för de som flyr fattigdom utanför EU och betalar stora summor för att komma hit samtidigt som samma person/-er försöker svälta ihjäl de medborgare EU redan har. Bort med RÄNTA och låt Tyskland betala tillbaka den statskassa som Nazisterna stal. (utan ränta så klart). Medmänsklighet börjar hemma!

Varannan ung arbetslös

Grekerna röstade Nej – inte till euron som de håller högt eller Europa som de betraktar som deras självklara hemvist utan Nej till EU, ECB och IMF som systematiskt slagit dövörat till när humanitär misär kommit på tal.

Det är ett djupt polariserat folk som gått till folkomröstning i rekordfart. Ett land som efter fem års stålbad sett sin skuld öka till nästan 180 procent av BNP. Ett land där fler än varannan ung går arbetslös. Ändå säger statistiken inte hela sanningen. Tusentals arbetslösa är inte ens inskrivna på Arbetsförmedlingen då de efter ett år förlorar försäkringar och a-kassa. Ett land där tre miljoner lever under fattigdomsgränsen, där tre generationer trängs under ett och samma tak, där medelklassen eliminerats och klassklyftorna skenat.

”Emigrerar till Cypern”

Revisorn Maria, 39 år, lämnade landet efter att ha röstat nej. ”Trojkan införde en flexibel arbetsrätt som gav min arbetsgivare rätten att halvera min lön för samma arbete. När jag vägrade fick jag sparken. Jag flyttade hem till mina föräldrar och efter två års jobbjakt ger jag upp och emigrerar till Cypern. Mitt nej är ett nej till förödmjukelser och folkfientliga stålbad.

Jag som aldrig stulit eller snyltat, fuskat eller fifflat degraderades på några år från välmående medelklass till nyfattigdom” säger Maria innan hon tar farväl.’Ett folk i fritt fall fångade det sista halmstrået av hopp’, Aftonbladet 6 juli 2015

Verkligheten är inte den som EU-s politiker och medlemsländernas politiker via media försökt få fram. Verkligheten är den att EU inte ens hade pengarna att låna ut utan genom fiktiva datamobiliseringar av pengar som inte tjänats in utan bara funnits i dataknapptryckning genom nya dataprogram som fiktivt skapat pengar att låna ut. Själva har EU, IMF och EEC använt nästa års skörd för att baka en kaka som mer och mer liknar den berömda Kajsa Wargs gryta – land efter land har lämnat av de pengar länderna själva skulle behöva för att investera i framtiden. En framtid där alla nu lever i efterdyningarna av industrinedläggelser då industrisamhället övergått i informations- och tjänstesamhället utan att någon på allvar tänkt frågan VEM BETALAR. Euron är inte någon vettig valuta så som den konstruerats. Jag är tacksam att vi i Sverige hade vett att säga NEJ till Euron.

EU är inget fredsprojekt. Frågan är om det någonsin varit det annat än i drömmarnas värld om ett Europas Förenta Stater. Ett projekt som glömt bort att även Tyskland borde betala de pengar som Nazisterna stal ur Grekiska Statskassan. Så har aldrig skett och vill EU ha någon framtid, så är det de pengarna som aldrig kom tillbaka till Grekland efter Andra Världskriget som i grunden skapade ett samhälle där det inte fanns pengar till den sociala upprustningen landet behövde. Sedan slösade grekiska politiker bort pengar de inte hade. Därom råder ingen tvekan.

Observera jag ger mig inte in i debatten om krigsskadestånd – den får de som kan mer om just den biten roa sig med. Jämlikhet som innebär att man ger alla inom EU oavsett hemland SAMMA RÄTTIGHETER som man själv kräver i sitt eget hemland för sig själv, den solidariteten saknas. Man kan inte bygga ett hus där man sätter en skorsten på ett tak om inte huset står på stabil grund och det finns väggar med bärande balkar. Hela EU-projektet började fel – dags börja om och börja från grunden. Demokrati börjar hemma. Annars är den inte demokrati.

Myten som spridits via media och med politikers goda minne

Följande stod helt korrekt i en artikel i Aftonbladet gångna veckan:
Grekerna slappade sig in i krisen.

Den föreställningen har blivit sanning i norra Europa. Men stämmer det?
…..
Myt 1 : Grekerna gick i pension vid 50 års ålder

Sanning: Precis som i Sverige har Grekland många förtidspensionärer. Men 2009 låg den genomsnittliga pensionsåldern på 61,5 år. Samtidigt låg snittet i Europa på 61,1 år. Problemet i Grekland var skattesystemet, som gjorde att staten bara fick in en bråkdel av sina tänkta inkomster. Pensionssystemet blev underfinansierat, och Grekland tvingades låna pengar för att betala ut bland annat pensioner
……
Myt 2: Greklands offentliga sektor var för stor

Sanning: De offentliga utgifterna i Grekland låg år 2005 på 44,6 procent av BNP. Vilket till och med var några procentenheter lägre än snittet i Eurozonen. Dessvärre fanns en utbredd nepotism hos båda de tidigare stora partierna, Pasok och Nea Dimokratia (Ny Demokrati) Oavsett vilket som satt vid makten kunde offentliga tjänstemän ofta uppbära lön utan att ens infinna sig på arbetsplatserna.
…….
Myt 3: Grekerna fick 14 månadslöner om året

Sanning: Det stämmer att grekerna fick, och fortfarande får, runt 14 lönekuvert om året. Men årsinkomsten är inte högre för det: lönen betalas bara ut vid fler tillfällen. Företagen håller inne på en del av lönen varje månad och delar i stället ut de innestående pengarna som en julklapp eller påskpresent. Samma system återfinns i en rad andra länder
……..
Myt 4: Grekerna var lata och jobbade färre timmar än andra européer

Sanning: År 2011 var en genomsnittlig grekisk arbetsvecka 42 timmar lång. Samma siffra i Sverige vid den tidpunkten: 36,5 timmar. Både före och efter krisen har grekerna jobbat cirka 2 100 timmar om året. Snittet för OECD-länderna ligger på cirka 1 800 timmar. Grekerna jobbar alltså mer än medborgarna i de flesta andra i-länder och mest av alla länder i Europa.
….
Källor: Eurostat, OECD, Office for National Statistics, ForbesMyten om det slappa Grekland…

Analys Grekerna väljer att ta steget ut i det okända. Utslaget av folkomröstningen är en stark protest mot att Grekland inte kan styra sitt eget öde.”En otäck situation med risk för kollaps”, Johan Schück DN 6 juli 2015

Experten: Grekland måste lämna Euron, GP 5 juli 2015
Grekland – här firade Aten nej-segern i natt, Expressen 6 juli 2015

Titta lite grann på hur Europas karta såg ut innan Första Världskriget. Gränser idag har sällan dragits med respektive lands medborgare som fått gå till valurnan….
Europe and Asia Minor -1914

Read Full Post »

Ärligt talat. Det som på 70-talet under Järnridåns tid kunde verka som mycket lockande, sköts i sank nu när EU beslutat: Nödlången till Grekland stoppas, DN 27 juni 2015 Alltså ”stödprogram” till Grekland avslutas… EU har via EMU gett lån?????!!! Har inte en enda en av EU:s politiker läst historia? Kan de inte ens förstå skillnaden i hur t.ex. USA-s stater ställer upp när ekonomisk kris finns någonstans inom USA och att lån för att betala lån som getts som nödlån är som att äta upp kakan själva, ge sådden man skulle sått med som lån man kräver tillbaka med ränta och när de som krävs på ränta + återbetalning tvingas ta nya lån för att betala gamla, så är det dags att skicka hela EU:s ledning till svenska TV3:s Lyxfällan!

Tänk jag hade med nöje sett hur de ekonomerna visat högar av alla möjliga onödiga utgifter, inte bara flytten mellan Luxemburg och Bryssel, om det bara hade funnits tillräckligt stora lokaler att bygga upp travarna för varje onödig utgift!

Den grekiska historien är inte enkel ens på senare tid. Klart är dock att Greklands premiärministrar sedan Grekland gick med i EG 1981 alla mer eller mindre slösat med tillgångar Grekland aldrig haft. Samtidigt har äldre och sjuka som från början haft det dåligt om de inte varit statsanställda med olika slags märkliga anställnings- och pensions villkor, de äldre och sjuka som inte varit det har varken haft möjlighet att påverka Grekiska ekonomin. För många kockar oavsett vilka som vunnit Grekiska valen. Inget är enkelt när det gäller Grekland och har alltså inte varit det de senaste 200 åren heller.

En enda sak är enkel att slå fast när det gäller Grekland, inte någon endaste gång de senaste 950 åren har den grekiska ekonomin varit i balans under längre period. Katastrofal eller nära till bankrutt för Grekland, redan innan landet blev självständigt. Att grekiskt område varierat i storlek även efter självständigheten 1830 (Se kartan ovan) har heller inte underlättat. Lika lite har senare tiders politiska partier vid makten hjälpt till. Det märkliga är dock att detta borde EU haft kännedom om redan innan man beviljade första nödlånet…. Grekexit eller ej – Greklands moderna historiska bakgrund

Nu har det självfallet inte underlättat att Tyskland, som själv fick Marshallhjälpen, ALDRIG betalt tillbaka de stora summor, hela Grekiska Statskassan som fanns på Grekisk bank, som Hitlers hantlanger stal och tog till att betala sitt krig mot Sovjetunionen. Vad gäller själva krigsskadeståndet som partnerna har olika uppfattningar om lämnar jag den frågan därhän.

Att Sveriges sämsta finansminister genom tiderna, jo jag har kontrollerat hennes siffror och inser att det säkerligen fanns skäl att hon aldrig fortsatte sina doktorsstudier sämre matematiska kunskaper på den nivån har nog aldrig setts, sedan går ut och säger: Magdalena Andersson: Sammanbrottet är Greklands fel, DN 27 juni 2015 Vilka är det som brukar tala om solidaritet och broderskap? Inte kan det väl vara svenska Socialdemokraterna? 😛

Beskedet: Stödet till Grekland upphör, SvD 27 juni 2015
Grekland på väg lämna Euron, GP 28 juni 2015 tillsammans med Englands funderingar om de vill eller inte vill tillhöra EU, så är detta på lång sikt den enda möjliga lösningen för att någon gång få ett enat solidariskt Europa oavsett form. Taket håller inte den allt högre skorstenen uppe om man lagt ett tak på ett hus utan grund och helt utan bärande väggar. Demokrati kräver att beslut växer fram underifrån. Inte uppifrån…

Read Full Post »

Alla är vi barn av Abraham, Vi kristna och judarna – Båda trosriktningarna som genom mer än 1000 år kallats Bokens folk av rättroende muslimer. Det vi kristna kallar De tio budorden samt berättelsen om hur Moses fick budorden av Gud.

De tio budorden, den berättelsen har vi gemensamt. Vi är alla barn av Abraham. Vi är människor, inte Gud även om han skapat oss till sin avbild. Igen människa har av Gud getts uppdraget att ersätta Gud.

Gud har begärt av oss att vi inte skall döda varandra:
Thou shalt not kill
Det tycks mig som mer än under åren glömt bort även det första budordet (som vi kristna numrerar dem) DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG….

Hur det går när människor vandrar vilse och vart vägen bort från Gud än leder, så glöm aldrig bort att Alla är vi barn av Abraham

Hur det är möjligt att vandra så vilse att någon troende på Gud kan ha fått för sig att han/hon/den grupp av troende han/hon tillhör etc av Gud skulle getts uppdrag att döma andra människor – något som endast tillkommer vår gemensamme Gud (vad än vi kallar honom), det är något som är svårt att förstå.Alla är vi barn av Abraham

Det många oavsett vilken religion de kallar för sin glömmer är två viktiga saker:

Jesus, för oss Kristna Guds son och för muslimer en av Guds Profeter var precis som oss andra född av människa. Så var också Muhammed, för muslimer Guds Profet, född av människa. Stora män som knappast hade kunnat drömma om att efterföljare tror sig vara Gud. Endast Gud äger rätten att döma. Ingen av människa född och absolut ingen som lever här och nu har fått den rätten.

Alla terrordåd är förskräckliga, omänskliga och inhumana. Borde vara en självklarhet att den människa som kräver en rättighet för sig själv var beredd att acceptera att andra människor har samma rätt till liv, hälsa, Guds tro eller ej.

Känslosamt efter terrorn i Tunisien, GP 27 juni 2015
Säpo utreder kopplingar till Sverige, Expressen 27 juni 2015
Tunisien dagen efter terrordådet, DN webb-tv 27 juni 2015
Blodiga fredagen: Tre attacker på fyra timmar, Aftonbladet 27 juni 2015

Read Full Post »

När Gud ger kärlek mellan två vuxna människor, VEM av människa född har rätt kritisera Gud? Inger E Johansson, Sweden English text

Gardell: Nu får jag och Mark gifta oss i USA, 26 juni 2015
Jag förstår deras glädje. Kram

Samkönade äktenskap i hela USA, GP 26 juni 2015
Homoäktenskap lagligt i hela USA, DN 26 juni 2015
Homosexuella ska inte dömas till ett liv i ensamhet, SvD 26 juni 2015
Supreme Court Legalizes Gay Marriage Nationwide, Huffingtonpost 2015/06/26
Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide, NYtimes 2015/06/27

Read Full Post »

Hjärtligt tack till alla som ställde upp. Från hög till låg. Från medmänniskor till politiker och högsta tjänstemän. Från Sahlgrenska Universitets sjukhusets högsta stabs chefsekreterare till sköterska på akuten. Från Chefsläkare till en underbar läkare som gjorde det inte ens den förste mycket trevlige läkaren gjort eftermiddag och kvällen innan den rent oförskämde läkaren som försökte leka ”Allan” på område han inte behärskade och samtidigt bröt mot gällande lagstiftning. Hjärtligt tack till en arbetsgivare som efter arbetsskada verkligen ställde upp mer än vad man skulle kunna förvänta sig.

Kom dit ngt över 17, mycket kunnig noggrann specialistläkare undersökte henne gjorde undersökningar som inte ens den trevlige gjort igår hittade utöver överhalskots distorsion samt smärtområde i två andra delar av kotpelarna också två ställen på v-arm (dit värk strålade ut i den armen) som har fått försvagad känsel….. inklusive nya röntgenundersökningar tog det allt som allt 3 timmar idag trots att jag när jag var ute ett tag träffade en bekant som berättade att det varit 6-7 timmars väntetid på ortopedakut idag…..

Att man skall behöva känna folk som känner folk man får reda på att man kan ringa på det och det numret samt att det skall ha så stor betydelse att hon haft 3 av Sveriges bästa ryggspecialister vid tidigare skador m.m. Så säger en del att Sverige är fantastiskt….. Hon är till att börja med sjukskriven 14 dagar. Går det inte över, vilket är möjligt men vila kombinerad med sjukgymnastik o smärtlindring när det är som värst kommer de fortsätta tills hon blir bra….Akut situation – läkare beskyller svårt arbetsskadad för att vara arbetsskygg och känslig/A>

Read Full Post »