Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Teoretisk Fysik’ Category

Tillåtet att vara dum runt jordklotet, förbaskat dumt av de som vill kalla sig experter att inte ens ha koll på VAD det är som förorenar luft och gör att moln kan bli tjockare. Roligast av allt är att jag vet, att för 80 år sedan och fram tills vi som nu är 60+ gick i skolan ingick det i det som varenda unge skulle lära sig från 4:an, dvs. Kolets kretslopp samt Fotosyntesen och hur atmosfären är uppbyggd, skillnaden på vindar på olika nivåer från LL upp till stratosfären m.m. Från 50-talet började man få klart för sig att det inte hjälpte med höga skorstenar. Mellan 1950 och 1970 stod England(!!!) för mer än hälften av alla sotpartiklar, Svavel och Kol främst som via vindar fördes österut till Sverige med moln och vindar.

Stackars ungar av idag som har helt outbildade föräldrar som trots att de i en del fall fått mycket fina titlar knappt klarar av att räkna äldre tiders matematik för 5:e klass och som även med dessa fina titlar och långa studier inte klarar av att förstå vad de läser än mindre att klara av att visualisera det så att de förstår utifrån det de ser….

Flygets utsläpp gör molnen på hög höjd tjockare. Effekten blir att molnen reflekterar bort mer av solljuset, vilket i sin tur kan påverka klimatet.

Det framgår av en studie som utförts av forskare i Sverige och Storbritannien.

– VI förväntar oss att detta har en avkylande effekt på klimatet, men vi vet ännu inte om så är fallet, säger Kevin Noone, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Forskarna, vars resultat publiceras i Nature Communications, använde sig av satellitlaser för att mäta hur cirrusmolnen på hög höjd påverkas av flygplanens kondensationsstrimmor längs vissa flygrutter på USA:s västkust och mellan Hawaii och Los AngelesFlygplan gör moln tjockare, Aftonbladet 21 Juni 2016

Snurren som kallar sig experter. Vattenånga gör inte moln chockare. Utsläpp från vulkaner på land o i vatten står för över 90 % alla sotutsläpp. Orenade utsläpp industri resten. Hur jag vet? Först och främst för att jag från början är inbiten naturvetare. Sedan för att jag sedan slutet av 50-talet fick följa med min far som var en av de fyra första i världen som sysslade med luft och vattenfrågor på heltid. Efter ett utsläpp i Svartån så kom det att bli inledningen till rejäl forskning som inte någon idag har sett maken till annat än i Östergötland där forskningen började! För att inte de sk. experterna skall skämma ut sig än mera,

LÄS om Kolets Kretslopp i Naturen, Svavels Kretslopp, Fotosyntes.

Lär Er som minst det mest basala om vad som finns i olika ”lager” i Jordens atmosfär från marknivå via LL upp till Stratosfären. Uttunning, temperaturer och vindar inklusive sk. jetströmmar. Ställ Er här i Sverige i kö för att få läsa Fysik, Kemi, Biologi för 7:e klassare på KOMVUX!

Sedan det mest basala av allt – att en enda sk. forskare missat detta, är mycket anmärkingsvärt och säger tyvärr alltför mycket om den låga vetenskapsteorikvalitén som numera krävs för att få akademiska examina…..

Varför blir det moln, faktabanken.nu

I samtliga länkfall ovan är det mängder av det vi förr fick lära oss som jag hoppat över. Förstår att det saknas basala kunskaper då får man börja där…….. suck

Read Full Post »

I am surprised that CO2-believers belive that tornados and a possible el Nino in the near future, as well as tempeature changes in the Pacific Ocean should origin from Human activity. Volcanos produce 92 % of all CO2 while active but also for many million/milliard years after acativity died. What’s typical for Volcanos apart from CO2 and SO2 up in the air or water? Magma which always will come from under the Tectonic plates involved in movements causing eruptions isn’t cold as ice 🙂 When you look at the Plates around the Pacific please choose Worlwide as well as 3 days above 2,5 on Richter scale on the wheel up right.

Eathquake map

The worst is that few analytic people around the World lack knowledge to combine how Waves break down respectively strengthens air streams above waterlevel up to atmospheric levels. Airstreams heated by energy from underwater volvanos most certainly don’t chill but heat the air above. In Pacific case we can follow the effect if not on a daily basis then over longer periods mainly in the United States and Indonesia-Japanese weather systems. The thing the CO2-believers call Climate and warmer Earth temperature. Same changes that gave strange weather in Northern Hemisphere from Artic down to east NA over to Europe each time there been increased activity in the region Island – Greenland.

But for those who made CO2 their new Faith, that’s might be to complicated to understand??????

Read Full Post »

Reblogged from Wattsup with comments of my own.

Try to hold this in Your mind:
The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.

We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Natural Forces- Erosion

* Wind-erosion
* Water-erosion
* Temperature-erosion
* Gravitional-erosion
(but there are more types)

When erosion on sand and/or coral reef occurs along coasts the ”land” always will loose areas to the Sea. If there are houses or settlements close to water, sooner or later those will ”disappear”. That’s due to the Natural Forces mostly to the force we call Erosion.

Example:
two phenomena are common: Wind, waves and temperature allows the sand/coral to become undermined and the land above piece by piece falls into water. Sometimes down in the form of landslides.

Depending on the area where they occur, tidal power and strength of ebb and flow, this can mean anything from that sand is spread out over a larger area of ​​land near, with the seemingly may look as if the water has been raised or that the sand is spread by wind and waves over much large surfaces.

Another beachfront effect of erosion, in the form of sludge, gravel, and pollutants including carried out thanks to meandering rivers. Water cycle makes the water trying to reach the lowest point possible. While travelling from land to Sea the speed force in rivers are lower in the middle of the streams. This causes eroded land/sand and so on to fall into the water bringing the sludge deposit to the sides and close to entering the Sea river delta might occure/arise. Normal school knowledge that has been forgotten can be repeated
Suggested Reading:
Margareta B Jansson, Land erosion by water in different climates, Diss Uppsala Universitet 1982

Watts Up With That?

Guest essay by  Anthony R. E.

climate-model-1[1]

Recently, I read a posting by Kip Hansen on Chaos and Climate. (Part 1 and Part 2) I thought it will be easier for the layman to understand the behavior of computer models under chaotic conditions if there is a simple example that he could play. I used the attached file in a course where we have lots of “black box” computer models with advance cinematic features that laymen assume is reality.

Consider a thought experiment of a simple system in a vacuum consisting of a constant energy source per unit area of q/A and a fixed receptor/ emitter with an area A and initial absolute temperature, T . The emitter/receptor has mass m , specific heat C, and Boltzmann constant σ. The enclosure of the system is too far away such that heat emitted by the enclosure has no effect on…

Visa originalinlägg 948 fler ord

Read Full Post »

Bland de värsta förfalskade uppgifterna som åter sprids, är samma som vi, (jag var med), motbevisade samt stoppade de som försökte med samma falska påståenden i slutet av 1970-talet är de som nu publiceras i en så respektabel Populärvetenskaplig tidskrift som Illustrerad Vetenskap:

Under tre miljoner år har havsytan flera gånger stigit med ända upp till sex meter som följd av en temperaturökning på en till två grader.
Global uppvärmning är ett urgammalt fenomen

Forskare på Oregon State University i USA varnar i en ny undersökning för att historien håller på att upprepa sig. De har analyserat tidigare konsekvenser av den smältande polarisen och hittat likheter mellan klimatförhållandena i dag och för tre miljoner år sedan.

Den gången låg innehållet av koldioxid i atmosfären på ungefär samma nivå som nu. Det fick temperaturen att stiga och isen på land att smälta. Resultatet blev att vattenståndet var sex meter högre än i dag. Det kan emellertid gå hundratals eller tusentals år innan den fulla effekten av den smältande isen blir uppenbar.Tre miljoner år gammal översvämning kan upprepas, Illustrerad Vetenskap 9 November 2015

Skrämmande okunskap om Naturens lagar och Naturens krafter. Hur i hela fridens namn har en enda av de sk. forskarna fått godkänt i Biologi, Fysik, Kemi och Matematik?

Nej Havsnivån KAN INTE STIGA SEX METER. Land kan erodera ovan och under vatten pga strömmar, vind, temperatur och vad grunden består av. När tryck på föremål i vatten eller land minskar, SÅ RESER SIG DET SOM VARIT NEDTRYCKT.

VEM HAR SETT ISBIT SOM LIGGER I VATTENGLAS HÖJA VATTENNIVÅN?????? t.ex. glaciärer eller inlandsis som smält minskar trycket, Landet under börjar resa sig. Först snabbt, sedan långsammare. Ofta står det stilla under lång tid, MEN Det är viktigt att komma ihåg: Archimedes Princip gäller även om sk. forskare missat detta någon gång i sin utbildning:

Archimedes Princip

Konsensus är för övrigt en politisk social term och har inget med vetenskap eller vetenskapsteori att göra. IPCC är inkompetenta och har mage att visa detta. Vilket är allvarligt. Än allvarligare är att förut respektabla Populärvetenskapliga Journaler och Tidningar tycks sakna Naturvetare som har ens den utbildning som Realmatematiker fick i gamla Gymnasieskolan!

Fakta om Jorden

Det tycks som om IPCC och FN fått rent ut sagt fnatt. ELLER så går de och tror att det inte finns Naturvetare kvar på denna jord som läst om Jordens Historia, Vetenskaps teori samt självfallet har de missat att läsa Geologi…..

Nåväl vi börjar med den basala kunskapen om

* Pangea
Från början fanns inget. Sedan ‘kom’ Big Bang. Vi skall inte här gå närmare in på alla de små vetenskapliga bitar som utgör Big Bang-teorin. En teori som numera kan anses bevisad.
Det som skulle bli universum så som vi idag känner det bestod från början av energisträngar. Mycket förenklat kan man säga att dessa energisträngar som något som kallas Strängteorin utgår från långt långt senare under inverkan av något vi skulle kunna kalla ‘Naturkrafter’ bildade universum och alla universums solsystem. När vi kommer fram till att vår jord ‘skapades’/’bildades’ för cirka 4,54 miljarder år sedan, så fanns den inte som vi känner den.

För att vi människor ens skulle kunna komma att vandra här i dag, så krävdes det bland annat att Fotosyntesen satte igång. Fotosyntesen började för 3,5 miljarder år sedan. Fotosyntesen satte igång.
För mer information om Fotosyntes läs Fakta Fotosyntes Utan Fotosyntesen där CO2 tillsammans med solen ”ger” växterna mat så att dessa producerar syre (kemisk formel se länken) så hade vi människor inte kunnat leva.
och
* Tektoniska plattor och CO2-utsläpp

Tektoniska plattor bildades när Pangea delades upp av Naturkrafterna.

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Det är en möjlighet att de kontinenter vi idag känner till kan brytas upp dels på grund av tryck när de glider över/under varandra, dels på grunda vad som Naturens krafter kan åstadkomma tillsammans med Solens påverkan och Meteoritnedslag från rymden.

Uppvällning av varmt mantelmaterial under superkontinenten fick till sist denna att spricka upp och de olika bitarna att driva isär, för att sedan kollidera på nytt i en annan konfiguration under nästa globala orogena episod, då en ny superkontinent bildades. Ser vi på jorden idag tycks dessa processer föregå parallellt: uppsprickning i Östafrika och längs Röda Havet, kollision och bergskedjebildning i Himalaya och i Medelhavs-området. Det är därför svårt att förstå den bakomliggande orsaken till detta starkt episodiska mönster för jordskorpans utveckling, med periodvis ansamling av alla kontinenter i ett område. Spekulationerna rör sig kring förändringar i konvektions-mönstret och antalet konvektionceller i jordens inre med några hundra miljoner års mellanrum, kopplat till jordklotets långsamma avsvalning. En förändring av konvektions-mönstret skulle kunna leda till sönderbrytning av en existerande superkontinent och därmed inleda en period av reorganisering av jordskorpans plattor, intensiv nybildning av jordskorpa, bergskedjebildning och bildning av en ny superkontinent. Världen växer fram, Naturhistoriska Riksmuséets sida

Det som talar för det, är den ökade vulkanaktivitet som pågår sedan en längre tidsperiod i havet i områden runt de ovan nämnda tektoniska plattornas område. En sak som IPCC och sk. forskare glömmer att nämna är att jorden inte är rund. Att den är ”tillplattad” vid polerna kan kanske nämnas ibland. Men det viktigaste är att Jorden pga Naturkrafterna växer i midjan. Denna uttöjning runt ekvatorn är i sig ett varningstecken för att det finns mycket stora spänningar i de krafter som finns i jordens inre. Nu har ju människan aldrig varit där…..

Jorden vi ärvde nödvändig kunskap

Tidsavsnittet kvartär har präglats av ett dynamiskt och växlande klimat. Kvartärperioden kännetecknas även av människans förhållandevis snabba evolution. För ungefär 2,6 miljoner år sedan började klimatet på jordklotet att fluktuera mellan glacialer (istider) och interglacialer (mellanistider). Den senaste istiden i nordvästra Europa, som kallas Weichselistiden, ägde rum för ca 115 000 – 11 600 år sedan. Följade epok pleistocen omfattar huvuddelen av den kvartäriska perioden.

Den pleistoscena epoken, för 2,6 – 11 600 år sedan

Genom galcial erosion och sedimentation lämnade de pleistocena glaciärerna geologiska avtryck i framförallt det nordvästeuropeiska landskapen. Även det finländska landområdet fick sin nuvarande utformning i samnad med den senaste istiden i slutet av pleistocen. Under glaciärisens tillväxtskede sönderdelade och omformade ismassorna den nedanliggande berggrunden samt förflyttade gammla jordartstäcken och sedimentlager till andra platser. I samband med isavsmältningen bildades grovkorniga isälvsavlagringar samt finkoniga issjö- och ishavsavlagringar. I slutskedet av glacialen var det framsmälta landskapet till en början vegetationsfritt. Så småningom invandrade mossor, lavar, gräs och dvärgbjörkar samt djurarter såsom mammutar, jättehjortar, bisonoxar, och ullhåriga noshörnignar. I takt med att klimatet blev varmare i slutskedet av den senaste istiden, dog mammutarna, samt en stor del av de övriga jätteväxtetarna, så småningom ut.

För ungefär 200 000 år sedan uppträdde den moderna människan Homo sapiens för första gången. Tillsammans med neandertahlmänniskan Homo neanderthalensis spred H.sapiens sig till Centraleuropa för ca 35 000 år sedan.Geologi och tiden, Geologia.fi sida

Klimat är och förblir inget annat än en lång räcka av väder. Väder i kustlandskap, på höglänta områden o.s.v. skiljer sig drastiskt från Väder på andra ställen än det uppmätta/noterade. Att ens försöka att utifrån max 14 variabler samt korrigerade värden (kallas normalt skit in -> skit ut) gå och tro att det skulle gå att förutsäga hur ”Klimatet” ser ut om ens 300 år, det är ett av de största bedrägerierna som förekommit i Världshistorien. Först och främst finns det som minst över 40 NÖDVÄNDIGA variabler/parametrar att ta hänsyn till, sedan krävs det extremt god kunskap om hur soleruptioner och solvindar påverkar förhållanden på jorden mer än att de kan slå ut elförsörjning och radar…… men den biten borde varit elementär för allt ovan är sådant som varje 7:e klassare runt jorden fått lära sig 🙂

Värre är att det som ligger bakom är ett försök att via FN och IPCC få tillbaka den makt till vissa av Kolonialmakterna och deras hantlangare som fortfarande samarbetar med dem trots självständighet, den makt som gick förlorad efter Första och Andra Världskriget.

Följ pengarna samt läs och försök förstå: Fallacies vid argumentering

Sedan några av dagens dummaste och okunnigaste artiklar:

New York kan hotas att hamna under vatten, Omni.se suck suck och ytterligare suck VAR BEFANN SIG DE SOM SKRIVIT SÅDANT OVETENSKAPLIGT NONSENS NÄR DE SKULLE LÄRT IN OM JORDEN; LÄRT SIG FYSISKA LAGARNA SAMT BIOLOGI OCH KEMI????

Read Full Post »

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Read Full Post »

Läste precis inledningen till en artikel i Aftonbladet, jag bara önskar att jag hade haft råd att bli plus-medlem, men vi svenska pensionärer har det inte fett…
MEN vart enda ord i inledningen är sann,
jag vet – min far var inbjuden vid invigningen av den anläggning. Någonstans i mina kartonger har jag informationsbroschyr han fick som säger samma som inledningen av den låsta artikeln:

De svenska provsprängningarna hördes flera mil

Vinden susar stilla bland tallarna häruppe på berget.

Det gamla kyltornet har inget att kyla längre. Mossan har växt på det i många år.

En dag som denna är det svårt att föreställa sig att det var här – rakt under mina fötter – sprängämnet till de svenska atombomberna skulle tillverkas.Målet: 60 svenska atombomber, Aftonbladet 7 augusti 2015
För att Sverige inte fick tillverka egna kärnvapen valde Sverige att stå utanför Nato. Samarbetade från dag 1 med Nato utan att S-regeringen utåt snackade goja om sk. neutralitet och alliansfrihet….

Uppe i norra Bohuslän, närmare bestämt där vindkraftverk idag finns längst in i Sannäsfjorden inte långt från Håketorp och heller inte långt från Olav Kyrres grav innan han fördes till Trondheim, mindre än 10 km från Vitlycke var det tänkt att uranet sedan skulle upparbetas sk. anrikning…. dvs även kunna bli vätebomb. Uranet som skulle bli lämpligt för kärnvapen i anläggningen som nämns i Aftonbladets artikel. Det var först långt fram i tiden, senare än vad som officiellt påståtts som det sista anrikade uranet under stort hyshhysh fördes genom Sverige och lastades på specialbåt för transport till USA… det var EN ICKE SOCIALISTISK REGERING SOM EN GÅNG FÖR ALLA GJORDE SLUT PÅ SOCIALDEMOKRATERNAS KÄRNVAPENDRÖMMAR!

Norah4you's Weblog

Sverige behöver ett starkt försvar med värnplikt och medlemskap i Nato. Fler och fler förstår att detta är nödvändigt i dagens osäkra omvärld, skriver Eva Flyborg (FP).Sverige klarar sig inte utan värnplikt och NATO, Eva Flyborg (FP) på GP debatt 31 oktober 2014

Sverige och Finland måste fatta beslut om Nato ihop, Jan Nygren, statssekreterare (S) i försvarsdepartementet 1988-1991, samordningsminister 1994–1996 på DN debatt 31 oktober 2014 Det är förvisso mer än 40 år sedan jag träffade JN på en släktingsbröllop i Trollhättan, och JN har under åren gett samma positiva image som han gjorde då. Men jag börjar tro att JN glömt Regeringsformen under åren med arbete på Saab AB och åren därefter…

Nostalgikernas sammansvärjning, Eric Erfors på Expressens ledarsida 30 oktober 2014 noterar att Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill utreda värnplikt men inte Natomedlemskap. Även Erfors missar att ”nostalgikerna” blivit invaggade i Socialdemokratisk glömska av S-historiska ställningstaganden…..

Visa originalinlägg 1 350 fler ord

Read Full Post »

Where have all the common sense gone? Same way the money gone? Where have all the logic gone? Same door the loss of knowledge of basic logic in Theories of Science?

Watts Up With That?

Guest Post by Bob Tisdale

A week or so ago, a troll left a link at my blog (Thanks, David) to a supposed-to-be-alarming blog post about a new climate study of ocean heat content. According to the study, a revised method of tweaking ocean heat reconstructions has manufactured new warming so that the top 700 meters of the oceans are warming faster than predicted by climate models. In other words, the “missing heat” is missing no more.

The new paper is Cheng et al. (2015) Global Upper Ocean Heat Content Estimation: Recent Progress and the Remaining Challenges. (Not paywalled. A pre-print edition is available.) John Abraham, alarmist extraordinaire from SkepticalScience and The Guardian’s blog ClimateConsensus, was a coauthor. See Abraham’s post The oceans are warming faster than climate models predicted. Can anyone guess the goal of their study from the title of Abraham’s post?

While the stories…

Visa originalinlägg 1 478 fler ord

Read Full Post »

The earth is 15 years from a ”mini ice-age” that will cause bitterly cold winters during which rivers such as the Thames freeze over, scientists have predicted.

Solar researchers at the University of Northumbria have created a new model of the sun’s activity which they claim produces ”unprecedentedly accurate predictions”.

They said fluid movements within the sun, which are thought to create 11-year cycles in the weather, will converge in such a way that temperatures will fall dramatically in the 2030s.

Solar activity will fall by 60 per cent as two waves of fluid ”effectively cancel each other out”, according to Prof Valentina Zharkova.Earth heading for ‘mini ice age’ within 15 years, telegraph.co.uk 11:35AM BST 11 Jul 2015

In article a link to The fiddling with temperature data is biggest science scandal ever, telegraph.co.uk 10:15PM GMT 07 Feb 2015 I guess that newspapers here in Sweden still have to many CO2-belivers from the Greens among the journalists….. Starkaste El Ninõ på 50 år kan vänta, GP 13 juli 2015 Well some have big problems when it comes to reality check….

In the article written 7 Feb 2015, to my knowledge never mentioned in a Swedish newspaper (can be wrong), it was said:
When future generations look back on the global-warming scare of the past 30 years, nothing will shock them more than the extent to which the official temperature records – on which the entire panic ultimately rested – were systematically “adjusted” to show the Earth as having warmed much more than the actual data justified.
The fiddling with temperature data is biggest science scandal ever, telegraph.co.uk 10:15PM GMT 07 Feb 2015

In a presentation to the National Astronomy Meeting in Llandudno, she said the result would be similar to freezing conditions of the late 17th century. Earth heading for ‘mini ice age’ within 15 years, telegraph.co.uk 11:35AM BST 11 Jul 2015

From journals:
The model predicts that the magnetic wave pairs will become increasingly offset during Cycle 25, which peaks in 2022. Then during Cycle 26, which covers the decade from 2030-2040, the two waves will become exactly out of synch, cancelling one another out. This will cause a significant reduction in solar activity. “In cycle 26, the two waves exactly mirror each other, peaking at the same time but in opposite hemispheres of the Sun. We predict that this will lead to the properties of a ‘Maunder minimum’,” says Zharkova. Royal Astronomical Society’s National Astronomy Meeting 2015 – report 4, Posted on 9 July 2015 by Astronomy Now

Scandinavian newspaper:
Forskere: Mini istid rammer jorden allerede om 15 aar, tv2.dk 2015-07-12
Forskare: Mini-istid drabbar jorden om 15 år, SvD 12 juli 2015
Forskare: Kan bli ny miniistid, DN 11 juli 2015

Here in Sweden we have a ”Trainee” as Prime Minister – a man who believes that HE and SWEDEN are what everyone around the World look up at – Regeringen på ödesmöte: ”Världen lyssnar på oss”, SvD 13 juli 2015
Some persons never learn……

Read Full Post »

If it walks like a dog and barks like a dog,
I suggest we call ”it” a dog.
the Global Warming Policy Foundation is not a World Goverment nor a respectable Science Society. For the later it takes understanding that reality rules, consensus is a political not a scientific term. The foundation lack all knowledge of and doesn’t respect of Theories of Science

People and Foundations are allowed to be stupied. I don’t think it’s wise to show off being stupied….. do you?

In Sweden media seems to have been indoctrinated…. in other words as elsewhere around the world – people forgotten what erosion is – water erosion, wind erosion, temperature erosion….. and so on.

Paradiset som dränks i vatten, Aftonbladet Eva Franchells ledarkrönika 18 mars 2015

Facts not Political Fiction or Pseudoscience
Erosion is a Natural Force process occuring over time. Everywhere around our Globe coasts and land is effected by Erosion Forcesn, wind, temperature, wave and gravitational erosion are the main erosion sources.

Depending on the grounds that ‘country’ is on, so obviously varies erosion impacts on land near areas quite independent of the kind of erosion that in each case is the strongest erosion source. Roughly speaking, it is possible to say that erosion on rock especially old rock types such as granite is smaller than erosion where ground is coral atolls, sand and soil. But it’s obvious.Erosion

The quality in knowledge seems to been lost same time people started to believe that political science/pseudoscience is worth a dime. It isn´t….

Watts Up With That?

The Small Print The Royal Society Left Out

Royal_Society_350_logo_400x175[1]London, 16 March: A new briefing paper published by the Global Warming Policy Foundation has accused the Royal Society of presenting a misleading picture of climate science.

The briefing, entitled The Small Print: What the Royal Society left out, challenges claims made in the Royal Society’s recently published Short Guide to Climate Science, and demonstrates how the Society has left out many important facts, caveats and doubts on subjects as varied as the causes of climate change, extreme weather and the role of the Sun.

“As an example, the Royal Society addresses the question of why Antarctic sea ice is growing,” says Prof Ross McKitrick, the chairman of the GWPF’s Academic Advisory Council, “but in doing so they present a recently proposed hypothesis as if it were settled science. Failing to admit when the answer to an important question is…

Visa originalinlägg 152 fler ord

Read Full Post »

Please note:
At some point, when the populace will finally realize it has been fooled and plundered, politicians will refrain from CAGW aspirations when it becomes evident they will not be favorable for their future prospects to be elected. And if and when Germany fails in full focus of the spotlights they themselves asked to be turned upon them, the CAGW theories will suffer a major blow on a worldwide scale. This might hopefully turn out as an important contribution to the demise of the whole CAGW scam. in the article….
Because that’s what IPCC:s and all CO2-believers so called scholars done – a scam!

That some politicians in UN also intended to put forward a world-taxation in order to become leaders of a world goverment, that hasn’t been proved no matter that such a conspiracy has been suggested and, I hope, studied by some? Never the less a scam is a scam.

Where have all the Money gone?

I villande skogen bland alla de som aldrig lärde sig Fotosyntes och Archimedes princip innan de gått ut Grundskolan Kursmål för Godkänt i Biologi resp. Fysik i årskurs 9 😛
finns Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP). Den damen är i sig en bra illustration till vad PISA-undersökningen tagit fram om svenska skolelevers kunskap!

Klimatförändringarna bryr sig inte om nyval, Åsa Romson (MP) klimat- och miljöminister, på GP debatt 11 december 2014

Aldrig så trevliga ”lärare” Lär inte eleverna ens baskunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi. Än mindre lär sig eleverna om historiskt kända och dokumenterade klimatförändringar samt att norra halvklotet under Bronsåldern hade så varmt att det gick att odla vindruvor utan problem i Södermanland. inte vet de heller att Grönland mellan 980 – 1431 hade ÖVER 2 grader varmare än idag. De exporterade bl.a. smör i saltvattenbyttor och hårdost till drottning Margarethe I:s fatabur så sent som runt 1400!

Watts Up With That?

Unpleasant encounter with hard facts

Guest opinion by Fred F. Mueller

Until just a few days ago, the determination of the German government to halt the presumed Catastrophic Anthropogenic Global Warming (CAGW) seemed to be absolutely imperturbable. The main driver behind the German resolve to hammer down CO2 emissions both domestically and abroad while at the same time finishing off its last remaining nuclear power generating units is Chancellor Angela Merkel. The daughter of a clergyman socialized in the formerly communist east of the country, she is known for her outstanding political cleverness and flexibility in avoiding conflicts she feels she can’t win. Nevertheless, there are certain aspects where this cleverness is superseded by an almost fundamentalist doggedness when it comes to certain key points – such as exterminating nuclear power or saving the planet from overheating.

Only a few weeks ago, Germany engaged in a new initiative to…

Visa originalinlägg 1 809 fler ord

Read Full Post »

Older Posts »