Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Medicin’ Category

Facts: Homo Sapiens History – Introduction Page

Ismannen kan ge ny syn på migration, SvD

Read Full Post »

Nu får det vara nog med klagomål från ”specialistläkare”. Det är fyra krav som är extremt viktiga att de uppfylls:

* Mycket viktigt är att de som har läkarutbildning, oavsett vilken, KAN LÄSA, SKRIVA och TALA GOD SVENSKA. Det är en grundbult för att vi patienter skall kunna känna oss trygga. OBSERVERA: Känner många specialistläkare som lyckats lära sig detta på mindre än 6 månader. Specialistläkare inom ögon-, barn och ortopedi som jag lärt känna som patient eller granne. Den som var bäst av alla i detta avseende var en tjeckiska som kom i samband med att hon flydde då hon var på semester när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien. Hon talade bra svenska och läste ännu bättre redan när hon varit här mindre än 4 månader.

* Att utbildningen som läkarna fått kan få godkänt av Högskoleverket. Vilket tyvärr inte alla ens specialistläkare kan då det i deras utbildning kan saknas upp till 1,5 år som alla som skall bli specialistläkare i Sverige SKALL ha med. Mycket viktigt för där ingår bl.a. patientbemötande och att vi patienter har rätt att fatta egna beslut om vi vill eller inte vill få en behandling. Höll själv på att råka illa ut för några år sedan då en läkare som inte läst journalen (inte förstått?) försökte beordra en sköterska att ge mig en värkmedicin som om jag fått den hade gett astmachock. Det är tur att jag har mun och vet vad som gällde!

* Genom ovanstående kommer vi direkt in på det tredje viktiga: Att de som skall arbeta som läkare i Sverige fått läst komplettering som alltid är nödvändig – Läst och lärt sig förstå SVENSK LAGSTIFTNING. Allt är inte som i de länder de tidigare varit verksamma i utan helt andra lagar gäller i Sverige.

* Lärt sig läsa och förstå varför vi i Sverige använder vissa metoder och läkemedel. Mycket mycket viktigt.

Svenska patienter, oavsett vilka, ÄGER RÄTTEN ATT KRÄVA TRYGG OCH SÄKER BEHANDLING. Allt annat är ren och skär goja och desinformation. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!!!!

Oklart system försvårar för nyanlända specialistläkare, Aftonbladet 17 December 2015

OKLART? SOLKLART: Svenska patienter äger rätten kräva läkare som man vet har den utbildning/kunskap som krävs i Sverige. Tyvärr har fler än ett fall även på specialistläkarsidan visat sig sakna eller t.o.m. ha bluffat om sin utbildning. Svenska patienter äger rätten kräva att de läkare de möter kan läsa och förstå journalen (samt har läst den) OCH som kan tala och förstå svenska bra. Svenska patienter kräver med rätta att läkare som behandlar patienter även kan och förstår samt respekterar Svenska Lagar och i Sverige använda tekniker, metoder samt mediciner.
Ska det vara så svårt för vänsternissar att förstå detta?

Read Full Post »

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Read Full Post »

Every year humans die due to antibiotics not being able to stop infections. We don’t have a Global CO2-threat, we have enough with real empiric observerable problems caused by humans:

* Drinkable water isn’t a Human Right (but in ought to become one) many humans have to drink unclean polluted water.
* Breathable clean air many humans never had.
* Resistance to antibiotics is a growing problem caused by humans. One of the worst parts is giving antibiotics to livestock in up to 30 times over what’s ”acceptable” for the meat to be eaten by humans.

Here in Sweden, Centerpartiet’s Leader Annie Lööf published an important debate-article today:
starting with:
Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit allt fler. MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år.

quick English translation: In the recent past there have been more and more reports about MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). MRSA is an antibiotic-resistant bacterium that infects animals and humans and can cause severe infections. In Denmark, reported about 105 people infected with MRSA only in July this year
for full article please read and use translator to your own language: Kräv provtagning för MRSA på djur som förs in i Sverige, Annie Loof (C) på DN Debatt 19 november 2014

The article is directed to deal with MRSA problems here in Sweden. The problem is Global!

Read Full Post »

Har av dagens svenska artiklar om 2014 års Nobelpristagare i Medicin förstått att svenska journalister, även medicinreportrar, inte följt med de senaste 15 åren på den mycket spännande utveckling som är på gång i ”vår” förståelse av hjärnan, hjärnans funktioner, samband i hjärnan och i förlängningen inom en relativt snar framtid möjlighet att med specialriktad medicin få annan del av hjärnan att ge hjärnskadade åter del eller större delen av sin förlorade funktion.

Skulle önskat att det i öppna diskussionsforum funnits tillgång till en del av dessa möjligheter som diskuterats. Tyvärr är Science oavsett vilket område ofta kringränt av fasta nät som gör fantastiska framtidsmöjligheter okända för stora flertalet. Beklagligt.

Medicinpris för vår inre GPS, DN 6 oktober 2014
Norskt par får årets pris för hjärnans GPS, GP 6 oktober 2014
Trio tilldelas Nobels medicinpris, SvD 6 oktober 2014
Tre delar på priset, Expressen 6 oktober 2014
Norge euforiskt efter Nobelpris i medicin, Aftonbladet 6 oktober 2014
NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning, Verdens Gang 6 oktober 2014

Veldig morsomt!

Read Full Post »