Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Vapenindustri’ Category

Åsa Romson skäms för svensk Vapenexport MEN vi är många oavsett partitillhörighet som skäms för att någon så okunnig person ens hamnat i Sveriges Riksdag.
Romson skäms för svensk vapenexport, SvD 13 februari 2014 Vill Romson sänka svenska skutan helt? Det är inte demokrati utan Tyck som jag – syndromet som lyser igenom!

Romsonskäms för svensk vapenexport, Skanskan.se 13 februari 2014
Romson skäms för svensk vapenexport, Aftonbladet 13 februari 2014

I Sverige gäller svenska lagar och Grundlagar – inte Åsa Romsons ‘som jag tycker’ idéer. Åsikter som visar komplett okunskap om vad som står i Grundlagarna det är skrämmande nog. Värre är att Åsa Romson saknar kunskap om vad det är som gav Sverige den växtkraft som Sverige hade innan vänsternissar i olika läger med åsikter vänster om Vänstern började försöka riva upp vårt samhälle!

Själv var jag emot kärnkraft – och hade det funnits ett alternativ som gett mer energi än det kostar (Vindkraft tar totalenergimässigt sett 15-20 år om enheten inte behöver repareras för att ge mer energi än det gått åt) och som varit ofarligt, så hade jag valt det. Nu finns inte detta och Sverige behöver energi och sin industri som från det att vallonerna invandrade i Sverige för länge sedan byggt på järnmalm samt vapentillverkning. Faktum är att svensk vapentillverkning är äldre än så. Det går att spåra svensktillverkade stål(!) svärd tillverkade av myrmalm hela vägen från Östergötland-Gotland ner till Medelhavet via de ryska floderna! Okunskapen som Åsa Romson visar upp om vad som byggde Sverige är skrämmande. Hur kan någon så okunnig få sitta kvar i Miljöpartiets ledning?

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

är att Du lyckats vara språkrör för Miljöpartiet och sitta i Sveriges Riksdag utan att ha en aning om :

* Det Alliansen gjorde var förlängde ett gammalt (S) beslut avseende ett avtal
som
* till råga på allt var en fortsättning på ett nu mer än 50 årigt Svenskt-Saudi Arabiskt samarbete som började med att Folke Aagard för FN:s räkning arbetade med vattenproblematiken i Saudi Arabien och Jordanien.
Samarbetet fortsatte och utvecklades under slutet av 60-talet med att Viak AB:s geotekniska avdelning fick i uppdrag att göra geotekniska undersökningar för skapande av bergrum för lagring av olja samt skyddsrum m.m. Sedan utvecklades detta under början av 70-talet vilket i och för sig var det halmstrå som gjorde att Sverige kom lyckligt undan under oljekrisen samt att vi fick en del raffinaderier pga kontakter med oljeindustrin i Saudi Arabien och USA. Det fortsatte med ett amerikanskt-svenskt samarbete vid byggandet av flygplatsen i Riyadh…. en amerikan som var bland de ledande då känner jag sedan mitten av 50-talet. Jag var också själv inne och jobbade som konsult för ett svenskt företag som var ett av de som exporterade skyddsutrustning och försvarsutrustning för att göra den flygplatsen säker…. jag vet vad jag talar om. Se även I 25 år? NEJ mer än 40 år, Norah4you 25 april 2013

Hur i hela fridens namn har Du lyckats med att vara så okunnig? Gör Du ingen källkritisk granskning av verklighetens källor? Pinsamt är minst sagt rätt ord. Men det pinsamma står Du, Peter Eriksson, för!
Pinsamt att Alliansen inte ser problemen, Peter Eriksson (MP) på SvD Opinion 6 juni 2013
Att KU lyckas göra bort sig (igen) försvarar inte att Du Peter Eriksson har så dålig kunskap om vilka svenska regeringar det är som initierat både det ena och det andra (inklusive den planerade svensk-saudiska renoveringen av redan leverade vapen). Du har gjort bort dig kapitalt!

Ytterligare läsning Började innan Reinfeldt och Tolgfors var födda, Norah4you 23 april 2013

Read Full Post »

Priset som Dagens dummaste artikelinlägg på Nationaldagen 6 juni 2013, dummast av alla kategorier artiklar, tas av den KD-are, Henrik G Ehrenberg ordförande Kristdemokratiskt Internationellt Center, tidigare kristdemokratisk stabschef som skrivit:

Frågan om kärnvapen och Natomedlemskap är därmed inte en teoretisk fråga. Det är i högsta grad en praktisk fråga där Sverige som Natoland aktivt skulle bidra till både planering av och upprätthållandet av kärnvapenförsvaret.

Hade Natosamarbetet över huvud taget inte hanterat kärnvapenplanering och -strategi hade jag varit en varm anhängare av ett medlemskap. Försvarsalliansen delar gemensamma demokratiska värderingar och är den enda organisation med förmåga att gripa in militärt i kriser som kräver militärt agerande. Därför ska Sverige fullt ut samarbeta med och delta i Natoledda aktioner som är sanktionerade av FN. Oetiskt vara delaktig i kärnvapenförsvar, Henrik G Ehrenberg ordförande Kristdemokratiskt Internationellt Center på SvD Opinion 6 juli 2013

Förstår så väl varför han inte fick vara kvar som stabschef för KD. Så okunniga om Sveriges egna kärnvapenhistoria kan man inte ha i ett modernt politiskt partis stabsledning. Lite eftertanke av vad man kläcker ur sig och som minst tillräcklig Svensk nutidshistoriakunskap utöver Samhällskunskap årskurs 9 kursmål behöver väl även politiska tjänstemän ha med sig. Inte undra på att KD går bakåt trots en av de två trevligaste partiledarna i rutan!

Må vara att Agrell (2002) påstått att Kärnvapenprogrammet (!) som skall ha startat 1945 (men startade tidigare) avslutades en gång för alla 1972. Vilket inte ens det är riktigt sant. Men Sverige har själva bedrivit ett mångårigt kärnvapenprogramprojekt som syftade till svenska kärnvapen och det är inte förrän på senare år som det sista av den anrikade uran som vi först fick låna av USA återbördades under stort hemlighetsmakeri via stor ö norr om Göteborg. Som under tre år på 70-talet ansvarig för Farligt gods som via storföretag fördes in och ut över svenska gränser var jag mycket imponerad av två saker vid aktuella transporten: Först och främst att man lyckades transportera det anrikade uran som en gång i tiden fanns på Studsvik från sin mellanlagring på svenska vägar ända till transporterande säkerhetsfartyg och ut från svenskt vatten innan media ens lyckats få en aning om vad som skedde. Sedan så mötte jag transporten och såg med egna ögon den mycket rigorösa säkerhetsapparaten före, efter och själva säkerhetstransporten. Högsta betyg för de som låg bakom den transporten!

Att utifrån svensk verklighetsnära kontakt med NATO, komma och påstå att det skulle vara oetiskt att gå med i Nato för att kunna försvara hela Sverige, det är så oetiskt och verklighetsfrämmande att jag baxnar! Enda skälet att vi inte gick med från början var att vi hade kapacitet (har?) och redan vapenbärare framme för att själva utveckla och skicka iväg kärnvapen mot anfallare.

Läs även KD bör ta ställning för Nato, nuvarande och tidigare KD-riksdagsmän på SvD Opinion 5 juni 2013

Mer läsning: Fel fråga från fel parti, Norah4you 24 februari 2013 där jag bl.a. skrev
Det var Socialdemokraterna som drev frågan att Sverige skulle ha eget kärnvapensystem som avgjorde att vi inte kom med i NATO när Nato bildades.
……
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte. För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO. Svenska staten köpte då in område i Norrland, nuvarande Esrangeområdet ingår i det området inklusive en hel del av de norrländska skogarna.

När Sverige inte fick göra detta. Heller inte fick tillräcklig mängd kärnbränsle för att kunna nå kritiska mängden, så började Sverige bryta eget uran i Ranstad. Officiellt kom samarbetet att ske mellan AB Atomenergi, Statens Vattenfallsverk och ASEA AB. I verkligheten styrdes det från AB Atomenergi där svenska staten ägde 57% av aktierna när företaget bildades 1947 samt svenska kommuner och industrier delade på resten av aktierna. Redan 1947 var det som kom att kalla Ågestareaktorn beslutad för att vi skulle få eget kärnbränsle till atombomb. Forskningen skedde på annat håll i landet främst mellan industri, såväl vapenindustri och tekniskt avancerade svenska storföretag och svenska statens forskningsanstalt m.fl. statliga myndigheter. Militärens uppgift var att testa robot och anti-robot.

Read Full Post »

Tillägg 2 maj 2013 Varken Fredrik Reinfeldt eller Sten Tolgfors var ens födda när bakgrunden till det som kom att bli nuvarande Saudiaffären påbörjades. Då innan 1960 med stöd av Socialdemokratisk regering, FN m.m. Mig veterligt finns det endast en person i livet av de som var med fram till dess att bergrummen, säkerhetsbunkers, flygplats och beväpning av olika slag utvecklats ur det som började med en kombination av att hjälpa till för att Saudis invånare skulle få färskt vatten, säkra möjligheterna att slippa sälja olja direkt efter ‘produktion’ m.m. Hur står det till med kunskaperna om den historiska bakgrunden? Allt är inte guld som glimmar och allt som inte går att förklara i nutid utifrån nutida ställningstaganden har inte relevans i den historiska bakgrunden. En sak – det är inte svenska skattebetalares pengar som KU försöker röra i.
Reinfeldt frågades ut om Saudiaffären, SvD 2 maj 2013

Nedanstående är från ursprungliga bloggartikeln skriven 23 april 2013.

Det där med historia är inte så lätt för svenska politiker. Eller så har de som suttit mer än en period kort minne alternativt inte gjort sin hemläxa. Idag är Tolgfors uppe till utfrågning…… Hallå att det under Tolgfors tid förlängdes kontrakt som har långa trådar bakåt till innan första ‘Borgerliga’ regeringens tid, det har gått herrskapet förbi.

Sverige har sedan slutet av 1950-talet genom Socialdemokratiska regeringars beslut fram till 1976 och med borgerliga omväxlande med Socialdemokratiska regeringar därefter haft och har stort handels- samt även utbildningsutbyte med Saudi Arabien.
Att sitta på en icke existerande tron i ett glashus och kasta sten för subjektiva värderingar om vilka företag som utifrån att de aldrig skulle handlat direkt eller indirekt med Saudi Arabien, det är att snacka i nattmössa och förvisso är det tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att visa upp det.
So what?, Norah4you 7 augusti 2012
I början av andra hälften av 60-talet jobbade jag en sommar på Viak AB Linköping. Mest på geotekniska samt kartavdelningen, lärde mig hantera teodolit redan som 5 åring så och rita på ritbord. Då var ett av de första uppdragen som Viak hade utomlands geotekniska undersökningar i Saudi Arabien med FN:s och Erlander regeringens goda minne. September 1971 jobbade jag på annat ställe med dataregistrering, dataprogram etc som resulterade i det första 1×1 meter plotter’kartbild’ för inte det första men ett senare bergrum. I 25 år? NEJ är mer än 40 år, Norah4you 25 april 2012

Det var då det märkligaste att så många kan sitta i Riksdagen och inte ha en aning om det mer än 50 åriga samarbetet mellan Saudi Arabien och Sverige. Inte bara flotta order och handelsavtal utan också att Saudi Arabien faktiskt undan för undan börjat demokratiseras på ett sätt som skiljer sig skarpt från övriga arabvärldens förändringar som ofta bara blivit kosmetika.

” Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962. I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas. Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Jag har i och för sig förståelse för att Vänstern inte känner till de inledande åren efter att samarbetet började 1959. Dåvarande kommunistpartiet ansågs länge inte tillräckligt tillförlitligt att sitta i t.ex. Försvarsutskottet. Men jag har svårt att tro att Sjöstedt inte har hört talas om det. Då måste för mycket hållts tyst om angående det samarbete som redan när Göran Perssons regering 2005 skrev under nuvarande avtal, förlängt av Alliansen, var av mycket gammalt datum. Vad är historiekunskaper kära Riksdagsmän, Norah4you 11 april 2013

Tolgfors pressad i KU-förhör, SvD 23 april 2013 När delar av det avtal Tolgfors anklagas för träffades mellan svensk Socialdemokratisk Regering, obs långt innan Göran Persson som stod för det totala avtalet som Tolgfors anklagas för, så var Tolgfors inte född!!!! Hur står det till med KU:s clearing för säkerhetsinformation i samband med utlandsaffärer? Historiekunskaperna saknar de ju bevisligen oavsett vilket!
Sten Tolgfors frågas ut, DN 23 april 2013
Fortsatta förnekanden i Saudifrågan, GP 23 april 2013
Sten Tolgfors M frågas ut av KU, Expressen 23 april 2013
Sten Tolgfors frågas ut av KU, Aftonbladet 23 april 2013
Tolgfors: Vi sanktionerade inte, Aftonbladet 23 april 2013
Sten Tolgfors m frågades ut av KU, Expressen 23 april 2013
Tolgfors: Det här är extremt plågsamt, DN 23 april 2013

När jag var innehyrd på svenska företag 1984-85, så var intensifierades vapenhandeln med Saudi Arabien om man skall gå utifrån alla handlingar som var tvungna att fyllas i för export av desamma. Alltså inget nytt under solen utan fortsatte då liksom tidigare och senare.

Read Full Post »

att samtliga som sitter i Försvarsutskottet som minst hade fått en ordentlig genomgång av Sveriges Försvar historiskt samt om varför en hel del av utvecklingsarbetet av ‘nya’ Super Jas inte faller på Försvaret. Det är lite grann märkligt för en som tillhörde Flyget som frivillig, F7 det respektive Malmen under mer än 15 år, och som vuxit upp på gatan i Linköping där flera av forskarna samt provflygarna bodde, att erfara att det finns någon som är så okunnig om svenskt försvar som återigen Peter Rådberg Miljöpartiets representant i Försvarsutskottet visar sig vara. För all del. Jag utgår ifrån att alla som sitter i Försvarsutskottet har någon form av clearing. Annars skulle mycket som sagts även av en del av de andra representanterna under åren vara förståligt…..

När politikerna började jobba med tanken på JAS-utveckling och JAS-produktion, så hade Saab AB redan i princip det mesta utvecklingsarbetet av modell och olika ingående delar framme. Det tar nämligen längre tid att göra alla tester och ritningar än vad herrar politiker känner till. Nu är det så länge sedan att det knappast kan vara en försvarshemlighet att jag redan innan jag fick min utbildning i Nyköping, F11, hade haft förmånen att se hur planet i naturlig storlek skulle se ut samt fått höra lite till. Det ett par år innan det ens var klart att vårt svenska försvar skulle bekosta en del utvecklingsarbete. Dvs ett bra tag innan Försvarsbeslutet togs. Det hade varit företagsmässigt fel om in Saab AB hade börjat med utvecklingsarbete och tankar runt nästa generations flygplan redan när Viggen levererades. Jämför med Viggen vars utvecklingsarbete började redan 1952 dvs innan första prototypen av Draken, Viggens föregångare, ens provflugit….

Det vi fick på resans väg var en utveckling av icke militära produkter som idag räknas tillhöra det normala. Om det skall man kanske tala tystare annat än att appliceringen av ny datateknik som togs fram av Data Saab tillsammans med bl.a. det som blev Linköpings Högskola först under Stockholm, senare egen högskola och Universitet samt där ett antal av avknoppningarna i Science Park har skett tack vare olika former av samarbetsforskning. Teknologi behärskar tyvärr inte Miljöpartiet så speciellt väl. Även om de tror det. Och tro kan ju försätta berg 😛

Denna gången finns det dessutom ett flygplan som vidareutvecklas. Vilket inte är riktigt samma sak Peter Rådberg (MP). Självfallet kan inte en enda kotte idag spå vad varje levererat flygplan kommer att kosta. Utvecklingen på de rara metallernas prisområde rår varken Saab AB eller svenska riksdagsmän över. Sedan är Saab AB inte något som är underställt svensk Riksdag. Det är så mycket som okunniga riksdagsmän tror. Tänk om de hade haft mer på fötter.

När det gäller hotbilden, så är det verkligen märkligt att Peter Rådberg (MP) visar sin egen okunnighet öppet. Hotbilden idag är i stora avseenden värre än den var innan Sovjetunionens fall. Det beror bl.a. på att rysk militär som utgör en förutsättning som president Putin och andra i Rysslands ledning har att hålla sig god med för att vi inte skall få ett ännu värre säkerhetspolitiskt läge än vad vi såg när Jugoslavien föll samman, att den militären självfallet (vilket kanske förvånar en del liberaler och miljöpartister) krävt att få en upprustning för att sköta sin uppgift. Deras uppgift är inte vår. Men inom den ryska militären finns det en hel del som utåt gett uttryck för uppfattningar om bl.a. de Baltiska staterna och t.o.m. om Finland. Det har återigen börjat synas mattförsäljare och tavelförsäljare speciellt ringande på hos människor som på något sätt tillhör försvaret.

Så mer utbildning och verklig Försvarsupplysning värd namnet vore på plats för våra svenska riksdagsmän i Försvarsutskottet. Inom parantes skall sägas att det verkar som om Socialdemokraterna har en mer realistisk kunskap än vad Miljöpartiet har. Frågan står öppen för varför så är fallet, men det får de bråka om internt. Det är inte så att svenska politiker automatiskt clearas till all hemlig upplysning för att de hamnat i Riksdagen.

Sverige köper nya Super-Jas, GP 25 augusti 2012
Sverige köper upp 60 nya Super-Jas, Expressen 25 augusti 2012
Sverige köper nya Super-Jas, SvD 25 augusti 2012
Sverige köper 40-60 Jas Gripen; statsminister Fredrik Reinfeldt (M) , utbildningsminister Jan Björklund (FP), Näringsminister Annie Lööf (C), Socialminister Göran Hägglund (KD) på SvD Brännpunkt 25 augusti 2012
Regeringen lovar köpa nya Super-Jas, DN 25 augusti 2012
MP håller på att krascha med buller och bång när de ens kan få till tanken att försvaret skulle krascha för att vi rustar upp vårt flygvapen. De, Miljöpartisterna, har redan tidigare visat sin okunnighet på teknikområdet i allt från CO2-debatt till energidebatt. Stackare. Kan inte någon sätta dem på utbildningsbänken så de får lära in en hel del basfakta även om modern teknik eller skicka dem på 1 månads praktikplats på lämplig Science Parkföretag i Linköping. Tåget lämnade centralen innan MP ens var framme vid station. Denna gången också. Kan Ni inte hålla takten med utvecklingen?
Sverige köper nya Super-Jas, Aftonbladet 25 augusti 2012
S positivt till JAS-besked, SvD 25 augusti 2012

psst. Kanske måste upplysa dem om att Sverige inte är socialistiskt eller kommunistiskt och att Försvarsindustrin trots namnet inte är ägt av Svenska Staten……

Read Full Post »

växte jag upp och i skuggan av kärnvapenhotet utvecklades Sveriges handelsförbindelser med Saudi Arabien. Jag växte upp i Linköping mitt i smeten av politiker av olika schatteringar, tekniker, forskare m.fl. Mycket av det som skrivs om idag har jag hört talas om sedan min barndom. Mycket har jag själv hört och sett, läst och översatt under arbete av skiftande slag och genom de människor jag lärt känna under åren. Men jag börjar från början och ger bakgrunden till att jag av alla gång på gång råkat hamna där jag fått höra och lära mig saker som helt tydligt gått massan förbi.

1954 flyttade vi, min mamma, min pappa och jag från huset de byggt i Utby. Huset som eldades med koks som var smutsigt, men ännu längre än så eldade många svenskar med koks eller kol. Det är något som många inte minst unga politiker och mediafolk antingen aldrig hört talas om eller valt att ‘glömma’ bort. Först flyttade vi till en lägenhet. Året efter min syster fötts flyttade vi till ett nybyggt radhus i utkanten av Linköping. Min far hade som en av de första i världen fått i uppgift att jobba heltid med miljöfrågor. Luft och vatten. Frågor som han vid sidan om sitt jobb på VA-verket i Göteborg sysslat med ända sedan han var en av de som gjorde den stora geologiska undersökningen längs Västkusten under andra hälften av 30-talet. Det liksom det faktum att i bostadsområdet som byggdes upp kom flera forskare som antingen jobbade för Saab AB eller för Försvaret precis som ett antal testpiloter och andra att flytta in har haft stor betydelse för att jag tidigt hörde talas om mycket som idag verkar helt bortglömt och som har haft stor betydelse för att Sverige å ena sidan kunde bygga upp det försvar vi behövt redan under Andra Världskriget, å andra sidan för att kunna göra det behövde exportintäkter från infrastrukturhjälp till länder som kände sig hotade av Sovjetunionen samt även sälja svenska vapen.

En liten parantes innan jag går vidare. I mitten på 50-talet satsade Sverige på olja som den framtida uppvärmningskällan till hus oavsett om det var hyreshus eller fristående hus. Man ville komma bort från koks och kolhanteringen som redan då var känt för alla biverkningar i form av luftförstörning, nedfall samt skador på fisk m.m. i vattendrag. Den tiden är inte långt borta. På den tiden hade inte alla i Haga eller på Andra och Tredje Långgatan toalett inne i lägenheterna. Många hade precis som längs Motala Ströms utlopp i Norrköping bostäder där de som bäst hade en liten 25 liters uppvärmare av vatten utöver kranen och rinnande vatten. Badkar som det jag varit van vid från Utby, hade långt ifrån alla svenskar och det fanns de på landsbygden som fortfarande fick gå till pumpen för att hämta sitt dricksvatten. Den tiden är inte långt borta fast dagens unga tror att man berättar om Stenåldern.

Världen såg inte ut som den gör idag. Det vi kom att kalla järnridån hade redan börjat antydas i centrala Europa. Men ännu ingen Berlinmur. I sydöstra Europa ner till Främre Asien, det var så det kallades efter att Osmanska Riket brutit samman efter nästan 600 år i och med att den siste sultanen tvingats att skriva under Fredsfördraget i Sèvres år 1920. Det stora Osmanska Riket som sträckt sina tentakler långt in i östra Europa hade fallit samman och flera nya stater bildats och bildades under åren fram till mitten av 1950-talet.

Bland de länder som bildades efter Osmanska Rikets fall finns flertalet länder på Balkan öster och nordöst om Grekland samt Turkiet, Persien (numera Iran), Irak m.fl. länder. Det vi idag kallar Saudi Arabien växte under politisk beroende fram från 1744 då huset Saud tillsammans med wahhabiterna började förena beduinstammar på Arabiska halvön. Till stor förtretelse för Sultanen för Osmanska Riket.

Från 1932 är Saud Arabien ett kungadöme byggt på Sunnimuslimsk tradition. Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan Sunni och Shia. De som inte fick lära sig skillnaderna när de läste i alltför gamla skolböcker på 70-90 talet, de kan slå upp begreppen i uppslagsbok eller på nätet lämpligen i Google.com. Läs helst texterna på engelska eller franska. Tyvärr lämnar svenska texter ofta mycket övrigt att önska. Vilket idag kastar långa skuggor som får vänsterfolk ända in i Folkpartiets Vänsterliberaler att dra slutsatser om det ena och det andra som har ytterst lite med verkligheten att göra.

När min berättande historia börjar, 1959 dvs för 52 år sedan, så var Saudi Arabien så odemokratiskt som dessa vänsternissar tror att Saudi är idag. Mycket har hänt på vägen men pga svenska besparingar på skolböckerna redan innan kommunaliseringen och fram till idag, så har såväl historieböcker som geografiböcker och filmer som visades i skolorna gett fel uppgifter. Fel uppgifter? Ja. Med föråldrade läroböcker där jag själv som 1971 blev systemprogrammerare som skolade om mig till SO-lärare såg så sent som runt år 2000, så hade många elever slitna böcker tryckta på 70-talet under vänstervågens inflytande på skolväsendet. I svenska geografi och historieböcker stod tiden stilla. I bästa fall fanns något så när nya kartböcker. Förmodligen därför så många vet så lite om allt det de skulle lärt in om läroplanerna följts och skolorna efter Grundskolans införande fortsatt hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

1959 hade Sverige det anseende som en hel del nissar idag tror vi har men inte har. Vi hade klarat oss från krigets värsta efterverkningar och lyckats bygga upp en industri som var beroende främst av stor tillförsel av energi från vatten. Vindelälven, den älv som kom att bli symbolen i kampen för att bevara oreglerade älvar till framtiden, hade sedan 1962 funnits med i Statens Vattenfallsverks planerade projektbyggen för utbyggnad av vattenkraften när regeringen Palme i april 1970 beslöt att bevara älven. Det fanns vid den tidpunkten inte förutsättningar för att bevara svensk industris framtida utveckling och säkra flera hundratusen arbetstillfällen för förädling av svensk järnmalm samt utveckling av svensk industri UTAN att Sverige på något sätt säkrade oljeimporten.

1959 började det svenska samarbetet med Saudi Arabien som när vi kom fram till Oljekrisen 1973 hade utvecklats till en av våra större oljeleverantörer. Det började med att vi i Sverige på 50- och 60-talet var ledande inom Vattenmiljöproblematik inklusive frågan om Rent dricksvatten samt att Sverige även hade de ledande teknikerna inom Geologi. Viak AB i Linköping var det företag som ofta fick uppdrag runt om utanför Sveriges gränser att bedriva nödvändiga geologiska undersökningar. Under de inledande åren hade Sverige också större inflytande på FN än vad vi har idag. Dag Hammarsköld gav många svenska möjligheter. Bl.a. skickade FN ut en svensk som den som skulle hjälpa Saudi Arabien och Jordanien att få tillgång till rent dricksvatten. I förlängningen av geologiska undersökningar så kom även geologiska undersökningar och projektering av skyddsrumsutbyggnad samt projektering av stora oljedepåer skyddade mot kärnvapenattacker att bli något som svenska företag från våra mest kända ner till småindustriföretag kom att få nytta av att exportera.

Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962. I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas. Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta.

Demokratiseringen av Saudi Arabien inleddes oaktat vad som påståtts i svenska skolböcker, uppslagsverk här i Sverige började redan på 1960-talet. Under svenskt inflytande av politiker och svenskar som jobbade i Saudi så kom denna demokratisering 1992 att leda fram till att Saudi Arabien antog sin första, i vår bemärkelse, Grundlag. En Grundlag som bygger på Sunnimuslimsk tradition och där även de Mänskliga Rättigheterna finns med att tryggas och skyddas utifrån den tolkning som Sharia gör av dessa. Dvs. Artikel 1 och Artikel 28 är de som anses viktigast. Det är inte demokrati i svensk bemärkelse, men redan där hade mycket hänt. På vägen fram till 1992 hade slaveri förbjudits i Saudi Arabien redan 1962. Svenskar och amerikaner, de senare kom med mycket tack vare svenska kontakter, som arbetade i Saudi Arabien under slutet av 60- talet fram till 1970 bodde precis som det som länken som ges av Verklighetens folk 3 april 2012 nämner i speciella bosättningar skilda från det Saudiska folket. Dvs det hade börjat luckras upp. Begränsningarna för t.ex. svenska och amerikanska fruar till de som jobbade där nere fick om de hade sällskap som körde bilen och följde dem när de handlade gå på bazarer och träffa saudiska kvinnor. Jag känner flera som berättat att det enda de upplevde som svårt var att de inte fick köra bil samt den stora skillnaden som det var utåt och när de var hembjudna med sina män till saudiska familjer.

Från 2008 är det på försök tillåtet för kvinnor att köra bil i Saudi Arabien. Ja kvinnor är tvingade att bära viss för oss nordbor oacceptabel klädsel i det offentliga rummet. Men kvinnor i Saudi Arabien kan efter att Saudi Arabien fått hjälp att bygga upp sitt skolväsende idag bli advokater, läkare och mycket annat. Den matematiska och övriga NO-utbildningen är idag minst lika hög för de som läser vidare som den är i Sverige. Ibland högre. Något som aldrig nämns här. Det brukar sägas och skrivas i Väst att andra religioner inte var tillåtna i Saudi Arabien innan påvens inflytande gav möjlighet att bygga katolsk kyrka. Det är inte riktigt sant. På internationella flygplatser fick bl.a. kristna kyrkor byggas så att kristna som självfallet inte var saudier kunde gå till sina gudstjänster och mässor. Hur jag vet? Jag känner sedan barndomen en av de som var ansvariga för byggandet av flygplatsen i Riyad samt flera andra som jag antytt ovan som i olika sammanhang haft arbeten i Saudi Arabien.

Sverige och Saudi Arabien har alltså under betydligt längre period än vad som media här skriver om haft samarbete. Det mindre samarbetet har haft försvarsindustriell anknytning. Detta har varit förutsättningen för större delen av de exportintäkter som Sverige fått från Arabvärlden. Handelsavtal och enskilda storföretags exportorder är inte så enkla som man brukar framställa dem i svensk press, radio och tv. Den knasigaste affär jag själv kom i kontakt med, då på en svensk export-/importföretag som kan sägas likna handelshus som förmedlar och håller i trådarna för en hel del av denna verksamhet, var då företaget jag arbetade för i slutändan efter mycket om och men skulle få hämta ut sin betalning i form av enorma mängder kött från pampastjurar som ett av många länder inblandade i ett nät av transaktioner som skulle gå ihop för att alla skulle bli nöjda fått i betalning av Sydamerikanskt land för oljeförsäljning dit.

Allmän rösträtt och då synnerhet kvinnors rösträtt är starkt begränsade i Saudi Arabien om vi jämför med Sverige än idag. Men det håller på att ske en stark uppluckring och ökade rättigheter inte bara för kvinnor utan också för icke saudier boende i Saudi Arabien har börjat diskuteras och kommer att förändra mycket. De som tror att Saudi Arabien är som Nordkorea, Vitryssland eller Jemen, de har tyvärr mycket att lära. Demokratibegreppet runt jorden ser inte alltid ut som det svenskar tror ligger i vad som är demokrati. Skulle Sverige begränsa vapenhandel under svenska lagar, och de transaktioner samt avtal som funnits har alltid varit under svenska lagar oavsett vad många vänsternissar idag försöker få det till, så påverkar det såväl svenska arbetstillfällen, svensk energiförsörjning, svensk forskning betydligt hårdare än vad de flesta kan föreställa sig. Inom samtliga dessa områden har under åren en stor del av riskkapitalet samt investeringar kommit från Saudi Arabien.

Det finns mycket mer att önska, men rätt skall vara rätt. Att beskylla Saudi Arabien för att vara värsta formen av icke demokratiskt samhälle, är att inte gjort sin hemläxa.

Svenska vapen och hyckleriet, Abraham Staifo GP ledarsidan 5 april 2012
Ett omöjligt uppdrag, Anna Dahlberg Expressen ledarsidan 1 april 2012
Nu krävs ansvar i vapenexportfrågan, SvD 3 april 2012
Bildt: Vapenaffären hanterades korrekt, DN 4 april 2012 ja det gjorde den. Nuvarande Allianspartierna anmälde avtalet 2005 till KU som konstaterade att avtalet i sin helhet skrivits och undertecknats enligt svensk lagstiftning! Vi har inte ändrat de lagarna så att det inte skulle gälla idag.
Bildt: Saudiarabien ett familjeföretag, SvD 4 april 2012 Vad Svensson än tycker om det uttalandet, så stämmer det som jag nämnt ovan ända sedan 1744. Rätt eller fel Svensson har inte med andra länders inre angelägenheter i form av styrsätt att göra. Sedan kan vi tycka vad vi vill och vår yttrandefrihet ger oss också rätt att göra så. Helt korrekt utifrån hur Sverige och svensk tradition ser på demokratibegreppet. Men med det att göra eller ställa krav på att alla andra länder skall bli som Sverige, det har vi inte.

Se även Raka besked och, Norah4you 31 mars 2012

Read Full Post »

tack för det Socialdemokraterna. För Sverige, svenska arbetstillfällen och Sveriges internationella kontakter ett mycket viktigt besked!

Ahlin: S vill inte bryta Saudiavtal, GP 31 mars 2012
S vill inte säga upp avtalet med saudier, Expressen 31 mars 2012
Ahlin: S vill inte bryta saudiavtal, SvD 31 mars 2012
S vill behålla avtal med Saudiarabien, Aftonbladet 31 mars 2012

Även om svenska folket tror att det är vapenaffärer och till vilka som är det viktiga, så är den internationella handeln avsevärt mer komplicerad idag. Har varit så sedan oljekrisens 70-tal. 70-talet förresten. Jag minns en annan komplicerad affär som i slutändan gav mer än 10.000 svenskar jobb under mer än ett år. Den inkluderade i princip allt som Saudi Arabienaffären idag har men var avsevärt mer komplicerad för den involverade geologi, skyddsrumsbyggande, det vi nu kallar telekom det vill säga uppbyggnad av tele- och datanät, radar för civilflygplats, undervattens svetsutrustning och arbete samt i slutändan innan det syddes ihop att Handelshuset som skulle sköta det mesta, sådana finns men nämns sällan, skulle få sin betalning i ett större antal ton pampasoxkött…. Inget är så enkel som svenskar fått sig itutade av svenska tidningar och SVT under åren. Mycket mer komplicerat och ofta är det vår svenske Kung Carl XIV Gustav som varit dörröppnare i de mest kritiska skedena. Men det ger vänsterpressen honom aldrig kredit för.

Read Full Post »