Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Rederinäringen’ Category

Centern innehar miljöministerposten, men har ändå inte lyckats etablera sig som ett kraftfullt alternativ i miljöfrågorna. Det är ett påtagligt misslyckande. Miljöministern Lena Ek är kompetent på sitt område, men saknar talang för att driva partipolitisk debatt. I politiken måste man synas utåt.

Lättare har Centern det när det gäller att ta tag i landsbygdsfrågorna. Här finns kärntrupperna och här finns inte minst en rad förslag från de rödgröna att driva polemik mot. Närodlad politik är en bra slogan.Närodlat bra för Centern, GP ledarsidan 6 juni 2014

Så är det. Miljöministern är till skillnad från många ministrar på olika poster under åren, inget parti nämnt och inget glömt, kompetent och platsar därför väl på sin plats. Men, och det är ett stort men: Att kunna sitt område är inte detsamma som att vara bästa person att driva viktigaste frågorna utåt. Hur Centerpartiet skall lösa den nöten i den fortsatta valrörelsen står skrivet i stjärnorna.

NÄRODLAT
Det är viktigt att lära såväl politiker som beslutsfattande tjänstemän hur en kravspec skall skrivas. Förvisso är det tack vare EU-direktiv svårt att direkt kräva närodlat. I sig skulle detta betyda en protektionism som inte är tillåten. Däremot finns det inget hinder för att ställa starka krav på t.ex. livsmedels upphandling genom att kräva att varor som levereras till kommunala upphandlares begärda leveransställen är:
* fräscha utan att besprutats med kemikalier för att vara hållbara
* all frukt och grönt som köps in måste ha såväl ursprungsmärkning som uppgift om ev besprutningar under odlingen.
* att allt som levereras efter uppköp kan gå som direktleverans av alla färskvaror till slutanvändare och om detta inte är möjligt, noggrann redovisning om varför samt konsekvenserna.
* att alla som lämnar in offert för offentlig upphandling visar att de i sitt hemland betalat den skatt som hemlandet kräver.
* att alla leverantörer lämnar referenser till tidigare kunder.

Read Full Post »

Inte nog med att MP fått kalla fötter och villigt/motvilligt, välj det önskade, i och med att de förklarat sig villiga att samregera med Socialdemokraterna är beredda att göra det dyrare att anställa unga samt göra det dyrare att äta ute. Miljöpartiets senaste utspel kan göra att ett stort antal svenskar, svenskar sedan generationer och svenskar som fått svensk medborgarskap på senare år, förlorar sina jobb när restaurangerna skulle tvingas höja priserna radikalt för att kunna leva upp till Miljöpartiets utopi om hur Sveriges restauranger skall tvingas vara…..

Resistenta bakterier hälsohot. Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör.

Resistenta bakterier hälsohot. Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör.

Maten är en fråga som rör oss alla. För många av oss är det ett intresse att laga mat, och njuta av en middag med familj och vänner. För oss föräldrar är det en daglig fråga om att barnet får i sig tillräckligt av allt som en växande kropp behöver. Inom idrotten och äldreomsorgen är bra mat helt avgörande för prestationen och hälsan. I skolan är det viktigt för barnens möjligheter att lära. För bonden och kocken är maten ett arbete och en stolthet…….[inflickat: Ord är ord och varken argument eller fakta…. vad som finns i påsen viktigare och här är det mest luft./IEJ]
…..
Varje dag serverar Sveriges kommuner och landsting cirka tre miljoner måltider. Inom skolan, vården och äldreomsorgen finns inte samma alternativ och direkta konsumentmakt som på restaurangen. Därför är det viktigt att även storkök inom skola och äldreomsorg öppet redovisar köttets ursprung så att elever, föräldrar, äldre och anhöriga kan ställa krav på sina politiker att prioritera maten.Ursprungsmärk även mat som serveras på restaurang, Gustav Fridolin (MP) och Åsa Romson (MP), på DN debatt 2 juli 2014

MP vill ursprungsmärka krogmaten, Aftonbladet 2 juli 2014/A>
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Metro.se 2 juli 2014
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Helsingborgs Dagblad 2 juli 2014
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Folkbladet 2 juli 2014
Svårare för MP att förhandla, Sveriges Radio 2 juli 2014

Ekologisk mat innefattar de svenska ”ekologiska” jordbruk som matar höns, grisar och kor med sojapellets som transporteras i bulkfartyg från Sydamerika där i vissa länder soja har börjat odlats för att tillfredställa svenska(!!!) inköpares önskan om sojaböneprodukter. Soja har aldrig odlats där naturligt förr. Började för att svenska inköpare inte ville riskera genmanipulerad soja från t.ex. USA. Ekologiskt? Diskutabelt – livsfarligt för många matastmatiker. Har egen erfarenhet av när min dotter senaste gången fick åka ambulans till IVA på annan ort när militärt kök råkat använda brödglans i kärl de gjorde hennes bröd i. Ekologiskt är soja, sojalecitin, E322B i ägg, kött och fett inte försvarbart! Skadar miljön mer än vad vanligt hederligt smör gör.

Att mat skall vara såväl ursprungsmärkt samt innehållsdeklarerat i livsmedelsaffär är en sak. Restauranger och inköpare till offentliga kök har att göra med dagsaktuella varor som är omöjliga kostnadsmässigt att deklarera ursprung på varje enskild detalj!

Miljöpartiets utopi Sverige kostar svenska jobb. Frågan är om turisterna är beredda att betala för de högre kostnaderna att äta ute? Om inte så förloras ännu fler jobb.

Read Full Post »

Heja Sjöfartsverket som inte bara säger NEJ till lägre Götaälvbro utan som dessutom lyckas visa att Rödgröna röran i Göteborg, de som säger sig värna om grön lasttrafik på vatten inte har en susning till aning vad de ställt till med för att förhindra den trafik de sagt sig värna! Starkt jobbat. Mål och home run på en gång!

Sjöfartsverket vägrar acceptera brohöjden på den föreslagna nya Götaälvbron.

– Sjöfartens intressen är inte säkrade, säger direktör Ove Eriksson, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket och Göteborgs stad har under en längre tid förhandlat om utformningen av den nya Götaälvbron som ska stå färdig 2021. Nyligen beslöt Sjöfartsverkets styrelse att inte skriva under ett trafikregleringsavtal kring en bro med den föreslagna segelfria höjden 13 meter. Dagens bro har en segelfri höjd på 19 meter.

– Vi anser att sjöfartens intressen inte är säkrade om det blir en bro med 13 meter segelfri höjd. Den nya bron kommer att ha intensiv trafik, bland annat ökad kollektivtrafik, och vi befarar att en låg bro innebär fler broöppningar och därmed omfattande störningar i landtrafiken som i sin tur kan ge ytterligare restriktioner för sjöfarten, säger Ove Ericsson, direktör på Sjöfartsverket.

– Vi vill ha oförändrad segelhöjd. Dagens fartyg som går i Vänersjöfart är anpassade till den högre segelhöjden och stör inte trafiken över bron i den utsträckning som en bro med lägre höjd kommer att göra.

Verket är också till viss del kritisk mot att den föreslagna nya bron är en lyftbro vilket innebär att det finns en begränsning i segelhöjden även när bron är öppen för fartyg.
……..
Under debatten om den nya Götaälvbron har representanter för sjöfart och industri med Sveriges redarförening i spetsen argumenterat kring varför bron bör bli högre än 13 meter.

Även från politiskt håll hörs protester mot den föreslagna brohöjden. Exempelvis har Alliansen i Lidköping har pekat på att för Vänerregionen är det cirka 10 000 jobb som är direkt eller indirekt beroende av Vänersjöfarten.Nej till lägre Götaälvbro, GP 24 mars 2014

Nej till lägre Hisingsbro, Västnytt SVT 24 mars 2014
Verkligheten inte teorin är det som gäller kära rödgröna ‘gröntrafik kramare’!

Read Full Post »

Drömmar om en sluss under en ny Göta Älvbro är så urbota dumma som bara miljömuppars drömmar kan vara. När rödgröna röran än en gång visar sin okunskap om verklig miljövård, så tar de priset. Går och tror att det skulle kosta 1-2 miljarder…… sätt minimum en nolla och multiplicera med 3 så får ni minimikostnaden!

Enkla frågor herrskapet borde ställt sig innan ärendet skickats till mark- och miljödomstolen: VILKA företag med farligt gods har funnits uppströms älven de senaste 100 åren? Hur såg VA-hanteringen ut ända fram till 1980-talet? Vad finns för gifter(!) i slammet som lagt sig nedströms respektive företag ända till Göta Älvmynningen? (Tips gå in i VA-verkets gamla arkiv från 1944 fram till Ryaverkets tredje steg sattes igång.) Ta reda på verkliga kostnader för SANERING av Älvbottens slam från Bohus och ner i den skredfarliga zon, en av Sveriges värsta, som går längs älven. Ta sedan reda på vad kostnaderna totalt sett blir och vad varje fartyg skulle behöva betala i meravgift! Inget annat än en Ebberödsbank för sjöfartens redan pressade villkor!

Drömmar om silver blir möjligen drömmar om kvicksilver och allehanda andra allt annat än lämpliga kemikalier att röra runt nära vattenintag i en redan allt annat än rent älvvatten. Inte finns det ens någon som helst möjlighet att utan skada på miljö deponera dessa gifter. Var lite mer realister samt skaffa konsulter som kan göra total kemikalie- och biologisk konsekvensanalys!

Fartygen kan sänkas under nya bron, GP 14/15 januari 2014
Förslag på sluss i Göta Älv, GPTV 14 januari 2014

I vissa fall är det bäst att låta gamla synder som begravts i bottenslam ligga. Teknik för destauering och sanering är inte i ekonomisk framkant.

Read Full Post »

På förekommen anledning i och med att person från Skärgårdslinjen hotat mig med brott mot upphovsmannarätten för att hans namn som ansvarig person funnits med i texten med namn, så har undertecknad för avsikt att skicka följande svarsmail

När jag får ett mail som innehåller ett svar, så får jag enligt Californisk rätt använda mig av det. WordPress lyder främst under Californisk lag som flertalet bloggportaler gör vilket många missar. Upphovsmannarätten inkluderar inte att gjort uttalande inte får användas som citat med angivande av källa så länge det inte är flera sidor.
Men som du vill, jag noterar vad du skriver och hur du skriver detta och tar bort ditt namn. Företagets namn har jag rätt att låta vara kvar.

Inger E
Som fortfarande väntar på en skriftlig ursäkt att förmedla och att du som minst bryr dig om hur det blivit efter förvärrad skada.

Ursprunglig text korrigerad 12.31 6 december 2012 se ovan:
Följande har idag skickats in dels via kontaktsida men även till Info@Skargardslinjen.se

Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor
Talade nyss med min i torsdags fotopererade dotter. Hon var rent förbannad och jag är ännu mer förbannad. Kopia på hela ärendet kommer nu att läggas ut på min blogg.

Sedan när har personal oavsett om de är serverande och/eller uppträdande kunnat med att när en handikappad reser sig för att få tag på sina kryckor när hon skall gå av båten med stor kraft från er anställdes sida sparka väg en stol rakt i benet på den skadade. Inte ens be om ursäkt eller fråga hur det gick. Ni vet om att det var ett vaktbolag som hon arbetar för för de var era kunder.

Men nu räcker det inte med muntlig ursäkt eller någon form av undanflykter.
VET HUT.

Inger E Johansson (Norah4you)”

– – – – –
Då MS TRUBADURENS PERSONAL ens kunde med att bete sig så mot en de inte kan ha missat under hela kvällen att haft kryckor och gips, så anser jag det viktigt att kunskap om deras agerande sprids. SÅ HÄR FÅR INGEN BEHANDLA NÅGON HANDIKAPPAD! Varken en som är kortvarigt handikappad efter operation eller långvarigt handikappad. Min dotter är i sin fulla rätt att vara förbannad på Ert företags anställda! Jag ger er journalister som så önskar rätten att kopiera eller skriva artikel från ovanstående. Ni andra kan hjälpa till att sprida ‘behandlingen’ för något så magstarkt skall inte passera onämnt!

Tillägg 09.26 5 december 2012. Nedanföljer överst mitt svar på det rent ut sagt oförskämda mailet från ledande person på Skärgårdslinjen.


—– Original Message —–
From: IEJ(Norah)
To: xxxxx xxxx (korrigerat 12.31 6 december efter hot om upphovsmannarättsbrott)
Sent: Wednesday, December 05, 2012 9:24 AM
Subject: Re: Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor

Personen i fråga kan inte göra detta bl.a. pga av Er personals beteende. En nyopererad orkar inte med något liknande psykiskt med den värk som en nyopererad gipsad fot innebär! Se till att vidta åtgärder Och hur hade det varit om Ni som minst skriftligt bett om ursäkt. Jag har själv tidigare i livet varit i ansvarig ställning för andra både i administrativ och servicetjänst. Något liknande bemötande som Er personals samt Ditt har jag aldrig hört talas om varken på storföretag eller mindre. Hade detta varit Stena, så hade allvarligt menad ursäkt lämnats i ditt svar samt ersättning direkt talats om att skulle utgå, personen som uppträtt på det viset hade fått sin tjänst ifrågasatt och ev. blivit anmäld av bolaget själv.

Inger E
—– Original Message —–
From: xxxxx xxxx
To: IEJ(Norah)
Sent: Wednesday, December 05, 2012 9:17 AM
Subject: SV: Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor

Hej,

Personen i fråga är hjärtligt välkommen att höra av sig till oss så reder vi gärna ut situationen.

Med vänlig hälsning

xxxxx xxxx
______________________________

Read Full Post »

tack för det Socialdemokraterna. För Sverige, svenska arbetstillfällen och Sveriges internationella kontakter ett mycket viktigt besked!

Ahlin: S vill inte bryta Saudiavtal, GP 31 mars 2012
S vill inte säga upp avtalet med saudier, Expressen 31 mars 2012
Ahlin: S vill inte bryta saudiavtal, SvD 31 mars 2012
S vill behålla avtal med Saudiarabien, Aftonbladet 31 mars 2012

Även om svenska folket tror att det är vapenaffärer och till vilka som är det viktiga, så är den internationella handeln avsevärt mer komplicerad idag. Har varit så sedan oljekrisens 70-tal. 70-talet förresten. Jag minns en annan komplicerad affär som i slutändan gav mer än 10.000 svenskar jobb under mer än ett år. Den inkluderade i princip allt som Saudi Arabienaffären idag har men var avsevärt mer komplicerad för den involverade geologi, skyddsrumsbyggande, det vi nu kallar telekom det vill säga uppbyggnad av tele- och datanät, radar för civilflygplats, undervattens svetsutrustning och arbete samt i slutändan innan det syddes ihop att Handelshuset som skulle sköta det mesta, sådana finns men nämns sällan, skulle få sin betalning i ett större antal ton pampasoxkött…. Inget är så enkel som svenskar fått sig itutade av svenska tidningar och SVT under åren. Mycket mer komplicerat och ofta är det vår svenske Kung Carl XIV Gustav som varit dörröppnare i de mest kritiska skedena. Men det ger vänsterpressen honom aldrig kredit för.

Read Full Post »

Sverige har haft avtal med Saudi Arabien sedan (och även före) oljekrisen. Sverige har en vapenindustri och bakgrunden till detta är vårt val att stå utanför NATO samt ha ett stort antal arbetstillfällen inte bara inom den direkta vapenindustrin utan också inom stor del av vår exportindustri. I princip kan man säga att allt från järnet i gruvan till färdiga levererade produkter i form av vapen, it-teknologi inom flyg och radar, kullager och svetsutrustning samt allt från fartygstransporter av exportgods hänger samman. För att få sälja det ena krävs ofta antingen motköp eller överföring av teknologikunskaper.

När det gäller vapenindustrin, så är det så att Sverige för att ha ett försvar som förr var värt namnet och som nu urholkats från Göran Perssons första regering och framåt, så krävs att Sverige också får sälja sina produkter. De vapen som t.ex. Expressen ordar så mycket mot, är självklart saker som får säljas och det är inte så enkelt, precis som jag skrev igår i bloggartikeln Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2012 att vi av alla på något sätt har moraliska eller etiska rätten att avgöra vad som är demokrati och vad som inte är det.

När det gäller Saudi Arabien är landet på intet sätt att jämföra med t.ex. Nordkorea. Sverige har som jag skrev ovan haft och har mångåriga handelskontakter med Saudi Arabien och har även lyckats få Saudi Arabien att lyssna på en hel del som de inte lyssnat när andra sagt. Just för att vi har haft allt från geologer, tele- och tekniköverföring, hjälpt till med vattenfrågan och med skyddsrum o.s.v. I gengäld har vi fått trygga oljeimporter uppbyggd raffinaderiverksamhet samt kunde under ett antal år fram tills några av våra varv missade det där med valutasäkring, ha råd att bygga upp svensk sjöfartsindustri få våra industrier att blomstra såväl som några av Sveriges Handelshus. Demokratibegreppet har aldrig haft någon konsensus på att kräva humanitet eller ens att dödsstraff inte får förekomma. Den bilden har nissarna stått för i media och politisk debatt.

För att tala klartext: Sverige är extremt exportberoende. För att få exportera och ta hem arbetstillfällen i flera hundratusental under åren, så har inom ramen för svenska lagar (OBS INOM RAMEN) Sverige exporterat bl.a. vapen, vapenteknologi, radar- och telekommunikation, undervattenssvetsteknik m.m. till ett stort antal länder. Det är inte upp till tillfälliga media eller politikerhypokrater att försöka leka överhuvud till svenska lagar och svenska myndigheter.

Sverige har tre val: Antingen går vi med i NATO. Vad det kostar är oklart.
Eller så får försvarsbudgeten minst femdubblas för att täcka kostnaden för inköp från annat land med åtföljande förlorade arbetstillfällen i Sverige. För att inte tala om osäkerheten när för Svenska Försvaret nödvändig materiel kan levereras. Säkerhetspolitiska läget är inte en utopisk fredlig värld med stabila regeringar ens i vårt närområde.
Eller så måste Sveriges Försvarsbudget mer än tiodubblas för att bära kostnaderna av utveckling och tillverkning utan export, mindre antal arbetstillfällen blir en biprodukt av sådant beslut, av vapen och försvarsmaterial.

Sluta hyckla. Se verkligheten inte utopin i ögonen. Den svenska självbild som media och politiska nissar försöker ge oss är inte den omvärlden har eller har haft.

Saudierna köpte Försvarets vapen, Di.se 12 mars 2012

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, GP 12 mars 2012
Försvarets vapen gick till Saudiarabien, Expressen 12 mars 2012

I kväll har Teater Tribunalen i Stockholm premiär på En föreställning om svensk vapenexport. Det är dags att göra upp med den svenska skenheligheten, menar regissören Ellen Nyman
Ammunition i debatten, SvD kultur 12 mars 2012
Ja det är på tiden oavsett var man står i denna frågan att verkligheten och skenheligheten kommer på bordet. Dags att damma av hela alltet. Observera oavsett var man står, är det orimligt att hålla på med hykleriet.

DI:Saudierna köpte försvarets vapen, SvD 11 mars 2012 nej riktigt så var det inte. Försvarets återlämnade/av Saab AB återköpta vapen återvanns genom vidareförsäljning. Tala klarspråk inte luftmoln.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, DN 12 mars 2012 överskottsmaterial som lämnas tillbaka eller återköps av tillverkaren är per definition ägda av den tillverkare som fått dem. Att svenska försvaret tvingats trappa ner pga politiker som inte förstår verkligheten är något helt annat som borde diskuteras mera. Det säkerhetspolitiska läget bl.a.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, Aftonbladet 12 mars 2012

Tillägg 12.45 ett bra exempel på att media inte alltid är ärliga är DN-s artikelrubrik Saudierna shoppade i svenska vapenfförråd, DN 12 mars 2012 Verkligheten är inte den som antyds och det VET DN om inte annat borde de som skrev artikeln tala med några av sina äldre kollegor på tidningen som vet.

Read Full Post »

de som följt mina bloggar genom åren vet att jag letat fram de orden om nordbor som kom från ön ute i norra Oceanen redan på 260-talets slut när Ostrogoter börjar nämnas vid namn som Kol och Svein/Stein i källorna. De som läst det vet också att epiteten som följer inte stämmer in på finnar, norrmän eller danskar. Men det lämnar jag därhän. Vill bara konstatera att svenskar, trots alla invandringar som skett de senaste dryga 1700 åren aldrig förnekar sig. Svenskars sätt att agera och orera måste vara ett ärftligt kulturdrag som gett stora avtryck genom historien.

I den aktuella frågan, svavelhalt i fartygsbränslen, försöker svenska redare att trolla med bena för att få till argument som de anser talar för att de är särfördelade. Ren arrogans, nonchalans och stor portion lättstötthet har drabbat inte bara mig utan alla som försökt göra klart att påståenden som gjorts i Bränslekrav riskerar slå ut tusentals jobb, SvD Brännpunkt 10 januari 2012

Men verkligheten mina herrar, de som förespråkat fortsatt tillstånd för svenska (!) fartyg att använda nuvarande svavelhalt i fartygsbränslet är herrar, är inte den arroganta presentationen som Ni framför. Verkligheten gäller före alla former av teorier.

Giltigt motargument 1:
Av det totala nedfallet i Sverige på cirka 90 000 ton av antropogent svavel, det vill säga skapat av människan, beräknades 9 procent komma från inhemska källor år 2004. Fartygstrafikens andel i Östersjön och Nordsjön bidrog tillsammans med 22 procent.” Svaveldioxidföroreningar som ‘importeras’ till Sverige, Ekonomifakta.se, Utsläpp internationellt Svaveldioxid
OBS ekonomifakta ägs av Svenskt Näringsliv. Det är knappast troligt att Svenskt Näringsliv medvetet försöker presentera en för hög siffra på svenska luftens föroreningar från fartygstrafik med svavelhaltig olja.

Giltigt motargument 2:

Under the deal, in the internationally agreed SO2 control areas of the North Sea, English Channel and Baltic Sea, all ships will be limited to using maximum 1.5% sulphur fuels from 2007, or May 2006 in the case of the BalTIC.” EU in ship sulphur and bathing water deals, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission

Till sist finns skäl att påminna redare och alla andra om att föroreningarna som kommer från fartygstrafik med svavelhaltig olja uppmärksammades under hela 1970-talet och resulterade i första överenskommelsen Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 1979 som i sig gav avtryck i svensk lagstiftning och överenskommelser. Överenskommelser som fartygstrafiken ännu idag 2012 inte lyckats eller velat? leva upp till. BAKLÄXA!

Arrogansen och nonchalansen finns även på miljösidan (ursäkta ‘klimathot’-sidan) typiskt svenskt besserwisserfenomen som alltså är över 1700 år gammalt fenomen: Sverige ska vara drivande i miljöarbetet, SvD 9 januari 2012 Det är länge sedan Sverige var drivande i miljöfrågan. Den styrkan gick förlorad under Palmes första regering. Besluten som efter mycket om och men togs bl.a. i Vattendomstol och annat anpassade sig mer till svenska redare än till verkligt behov för att skydda natur i allmänhet och Östersjön med kringområden i synnerhet från svavelföroreningar!

Det finns också skäl att påpeka att det är fel att framställa det som om det är svenska jobb som går förlorade när kraven på begränsning av svavelhaltighet genomförs. ALLA fartyg som trafikerar Engelska kanalen, Kattegatt och Östersjön berörs oavsett var de är registrerade!

Se även Inget klimathot, men , Norah4you 10 januari 2012

PS vad stod det mer efter arroganta, nonchalanta och lättstötta? Jo där stod det ”De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest”. Samma skrev en postmästare i Asia minor år 844 om två handelsmän som kallade sig Ar-rus…..

Read Full Post »