Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Logistik & Transportbranschen’ Category

De enda snabbtåg som skulle vara attraktiva och generera mer tjänster, är snabbtåg till stora flygplatser. På längre sträckor är det endast nostalgiker över 50 som i en del fall fortfarande har tid att åka land o rike kring för att sammanträda. Något som Linköpings Högskola, som det hette före det blev universitet, redan i slutet av 60-talet förutsåg var olönsamt. En del undervisning skedde därför via TV som sändes just från KTH och Stockholms Universitet och där vi studenter satt i föreläsningssal med möjlighet att ställa frågor via ledning till de som fanns i Stockholm.

Det var i slutet av 60-talet. Idag är det inom industri och forskning så att tid är pengar. Mer och mer sammanträde sker via nätuppkoppling och/eller telefon. Det är nästan bara politiker, studenter och professorer som har tid att sitta timmar på tåg och ändå tvingas åka timmar före de kommer till eller från station. Politiker och professorer må ha råd att åka snabbtåg, studenter och vanligt folk har det inte. Sverige är inte uppbyggt längs järnvägen. Stora delar av Sverige har timmar att åka för att komma dit. Gods lönar sig inte att skicka annat än till de tullupplag samt ev. beroende på var godset skall levereras till de numera få stationerna i landet där gods kan omlastas. Till industrier som inte har järnväg i närheten eller ligger i Dalsland, Värmland, Dalarna och stora delar av Norrland lönar det sig inte att lasta container från järnväg till bil och när varor skall ut i grossistledet dvs pallat gods där pallen kan bestå av paket av paketlösning eller flera olika varor, lönar järnvägstransport sig inte alls.

Det hade varit läge på vissa distanser som folk reste på 60-70 talet att projektera fram snabbtåg. I övrigt är det att åka tillbaka till 70-talets behov för att tillfredställa nostalgiker som har tid att drömma om att det skulle vara bra för efterindustriesamhället att åka tåg i stället för att ta bil och komma fram direkt.

De snillen i Göteborg som drömmer sig tillbaka till 70-talet och planerar att anlägga tågtunnel (med station i Haga!!!) i Sveriges skredfarligaste lera 53 meter djup för att de drömmer om snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg – de är så långt från verkligheten som tänkas kan. Det finns inte ens tågspår mellan Halden och Strömstad….

Att professorer är emeritus när de pläderar för snabbtåg förvånar föga. Nostalgin sprider sig bland många i min egen ålder och de som är äldre 🙂 Inga nya industrier – inga nydanande arbetsuppgifter skapas av snabbtåg. Däremot krävs stor upprustning av svenska tågnätet om det alls skall gå att använda säkert om några år.

Tågen som kan sätta fart på Sverige, Bo-Lennart Nelldal professor emeritus KTH och Evert Andersson professor emeritus KTH på GP debatt 24 januari 2015 KUNDE ha gjort på rätta sträckor om de byggts på 70-talet utifrån 70-talets marknadsbehov.

Read Full Post »

Snart påbörjas den officiella presskonferensen om Göteborg City Airport (Säve) 13.30. Nyss 13.10 läste jag följande:

Swedavia, som äger Göteborg city airport i Säve på Hisingen, tillsammans med Göteborgs stad och Volvo håller presskonferens på flygplatsen vid 13.30 i eftermiddag.

Enligt anställda på flygplatsen som GT haft kontakt med har personalen informerats under förmiddagen om att de inom kort är arbetslösa. Flygplatsen på Hisingen ska läggas ner.
…..
– De hade personalmöte och då fick de beskedet att det kostar för mycket och att det inte är värt de investeringar som måste till för att rädda flygplatsen. Personalen har fått information om att de är tillbaka på ruta ett, att ägarna inte kan sälja flygplatsen med tanke på kostnaderna som krävs för att reparera, säger en person med insyn i personalmötet.
Avslöjar: Göteborgs City Airport lägger ner, GT 13 januari vid lunchtid

Read Full Post »

Fram till dess det finns elbilar med batteriet i karossen ute på allmänna marknaden, lär vi få dras med allehanda utsläpp från bilar. Miljömuppar i alla läger må protestera. Det som är möjligt här och nu är det vi får leva med – inte gå in i en drömvärld a la nytt Atlantis.

SasjaL

DN, 141125


http://www.dn.se/debatt/dieseltrenden-haller-uppe-utslappen-av-kvavedioxid/

Det verkar som man börjar titta i rätt riktning, men vill trots allt inte släppa myten om koldioxiden …

När man ändå är igång, varför pekar man inte på att dieselfordon släpper ut mängder med sot? Dagens moderna partikelfilter skall enligt uppgift inte klara av att filtrera mer än ca 50%. Sot bildas vid ofullständig förbränning, så bensinmotorer är bättre i det avseendet … Vid ofullständig förbränning bildas även andra mindre trevliga ämnen.

”Miljödiesel”? Pyttsan! Innehåller raps och/eller tallolja, vilka fungerar dåligt vintertid pga lägre energiinnehåll. För att få ut samma effekt, krävs större förbrukning … Talloljan är dessutom en aromatisk olja, vilket kan ställa till det för allergiker!

Är det miljövänligt i den aspekten? Nej, då människan är en del av miljön …
Fördelar? Oljeindustrin tjänar på det …

Preem är uppenbart stolta över sitt upptåg och är en av alla de företag som försöker att…

Visa originalinlägg 671 fler ord

Read Full Post »

Under åren 1976-78 hade jag hand om orderavdelningen på Hanson & Möhrings huvudkontor som på den tiden låg i Sannegårdshamnen. Märkligt jobb på sitt sätt för å ena sidan delade jag sekreterare med VD, å andra sidan hade jag tre telefoner. Vilket i och för sig behövdes under höst-vinter-vår men även under torra somrar. Det gatusalt jag hade ansvar att fördela från Skåne i Syd till norra Värmland i norr och från Göteborg till Jönköping användes på den tiden för det mesta vid rätt tillfälle, men framförhållningen att ringa för att ropa av (tala om att lastbil var på väg) var inte den bästa. För när det behövdes, så var de leveranser vi fick trots att de var stora långt ifrån tillräckliga i akuta lägen. Planera för normala vintrar är en sak för inköp av gatusalt sker normalt genom att man har förhandlat fram ett pris på si och så många ton (vanligtvis) vanligt gatusalt för en säsong samt sedan ropar av efter behov.

Gatusalt var på den tiden för det mesta stensalt som för att inte klumpa sig hade en viss ppm-mängd av en oljerestprodukt i sig. Det stora problemet var och är fortfarande inte mängden gatusalt som köps in. Det stora problemet är och har ända sedan 70-talet varit att dåvarande Vägverk, undantaget de två vägverksstationer som ropade in för Jönköpingsområdet samt ett av Hallands stationer för vinterväghållning, precis som Göteborgs stad saknade och än idag saknar kunskap om NÄR och VAR man skall salta med gatusalt, när man absolut INTE skall salta (stort problem här i Göteborg som jag flera gånger lyfte till ansvariga inom Park och Natur när jag flyttade tillbaka till Göteborg 1998 efter 10 år i Linköping.

Redan den nämnda frågan – När skall gatusalt användas och När skall det absolut inte användas, är och har varit ett stort problem här i Göteborg. När man i stället skall skrapa och använda sand eller ännu värre problem när skall man inte använda saltning utan ör (utgår från att de som läser detta antingen vet vad ör är för storlek på det som i finform kallas sand)

Politiker kritiska mot Tysklandsresa, GP 20 september 2014
Trafikkontoret tackade nej till leverantörsresan, GP 20 september 2014
Kommunala chefer reser med leverantör, GP 20 september 2014 DET BORDE GÖTEBORG PARK OCH NATUR; GATUKONTOR hette det väl förr, GJORT SENAST FÖR 30 år sedan! Tänk så mycket trafikproblem, olyckor m.m. som då hade undvikits. Trafikproblem och olyckor som kostar multum! Handlar inte om att öka mängden saltning, utan att lära sig NÄR man skall salta och när man absolut inte skall salta. När det krävs utbyggda avloppsbrunnar samt var och när det är viktigt att i samband med upphandling av nytt underlag på gata få kvalité som gör att det till skillnad från idag blir bättre vinterhållning med rätt saltning/sandning/örspridning direkt efter plogbil. Totalt sparar detta pengar.

Salt smälter ytan, så långt är det enkelt. Det är bara det att om du saltar på fel ställe vid fel temperatur bara för att det snöar, så krävs det mycket bra avrinning ner i brunn för dagvatten för att inte tala om det värsta här i Göteborg – i ett antal backar, bl.a. den vid Norumshöjds busshållplats, har avrinningsmöjligheterna varit så bedrövliga och är än idag, att det inte ens hjälper om man nästan saltar vid rätt temperatur. Det smälta ”vattnet” rinner ner på vägbanan längs kant av ofta trafikerad väg. Ofta trafikerad bussar och bilar, men när det är underkylt regn eller kallare under asfalt (tjäle värst), så blir vägbanan ishal trots saltning. Det är också viktigt att veta om temperaturen, som i och för sig kan vara rätt för att salta just när detta sker, är stigande eller fallande. Salt fungerar bara inom visst gradtal över respektive under noll.

Det är viktigt att Park och Natur, samt hade varit viktigt om Trafikkontoret också de, får lära sig skillnaden som nämnts ovan. Men än viktigare är att de får lära sig vad underlaget i sig betyder samt, kurvornas lutning och vid vilka lutningar i backar det krävs att man ser till att salta vid exakt rätt tillfälle – inte vid fel. Har sedan 1998 i princip varje snöfall respektive vid varje tillfälle det töat under dag på ytan men frusit framåt kvällen fått ringa ansvariga för att de ledbussar som kör här inte bara haft svårt att ta sig upp, värre än så slirat när de stannat för att släppa av passagerare vid hållplats Norumshöjd. slirat så illa att de åkt ner och t.o.m. varje år hamnat med bakdelen i dike för att sedan ofta fastna på snedden inne i utkant skog. Många gånger har bussförare jag känner som råkat ut för det blivit stående och inte fått hjälp med påföljd att vi som är handikappade och i behov av kollektivtrafik upp riktning Hinnebäcken mer än en gång tvingats till att gå från Tuve Torg eller ännu värre nere från rondellen mot Tuve.

De som saltar vid fel tidpunkt saltar för dagvattenbrunnar, om de finns. De saltar också så att de ökar risken för isbildning speciellt på vägbana med den låga kvalité på asfalt som entreprenörer använt utifrån att staden vid Offentlig Upphandling mer sett på priset i aktuella skedet än på kvalité som inte kräver ständiga omasfalteringar och som försämrar vinterväghållning i Göteborg.

För en gång skull är det i högsta grad befogat att låta tjänstemän (helst även utförare) göra en studieresa. Mycket befogat. Om det resulterar i mindre saltanvändning i centrala staden undantaget vissa gator med rejäl lutning på backe upp, kan jag inte svära på. Men det borde det göra. Däremot kan det medföra att man i speciellt svåra backar får använda mer salt vid rätt tid utöver att det kan krävas utbyggnad, annan dimension på rör och manluckor, av dagvattennätet samt avloppsbrunnar. Totalt sett borde det användas mindre salt på slätmark som har bra underlag. I vissa fall kanske bara vid akut läge i samband med underkylt regn och tidig frosthalka.

Sedan skall jag inte här gå in på vad Urea, Kalciumklorit samt alla sorters salt som går att använda på gator och trottoarer är eller när det ena eller andra skall användas. Det får de som använder det lära sig på Saltkurs.

Read Full Post »

Centern innehar miljöministerposten, men har ändå inte lyckats etablera sig som ett kraftfullt alternativ i miljöfrågorna. Det är ett påtagligt misslyckande. Miljöministern Lena Ek är kompetent på sitt område, men saknar talang för att driva partipolitisk debatt. I politiken måste man synas utåt.

Lättare har Centern det när det gäller att ta tag i landsbygdsfrågorna. Här finns kärntrupperna och här finns inte minst en rad förslag från de rödgröna att driva polemik mot. Närodlad politik är en bra slogan.Närodlat bra för Centern, GP ledarsidan 6 juni 2014

Så är det. Miljöministern är till skillnad från många ministrar på olika poster under åren, inget parti nämnt och inget glömt, kompetent och platsar därför väl på sin plats. Men, och det är ett stort men: Att kunna sitt område är inte detsamma som att vara bästa person att driva viktigaste frågorna utåt. Hur Centerpartiet skall lösa den nöten i den fortsatta valrörelsen står skrivet i stjärnorna.

NÄRODLAT
Det är viktigt att lära såväl politiker som beslutsfattande tjänstemän hur en kravspec skall skrivas. Förvisso är det tack vare EU-direktiv svårt att direkt kräva närodlat. I sig skulle detta betyda en protektionism som inte är tillåten. Däremot finns det inget hinder för att ställa starka krav på t.ex. livsmedels upphandling genom att kräva att varor som levereras till kommunala upphandlares begärda leveransställen är:
* fräscha utan att besprutats med kemikalier för att vara hållbara
* all frukt och grönt som köps in måste ha såväl ursprungsmärkning som uppgift om ev besprutningar under odlingen.
* att allt som levereras efter uppköp kan gå som direktleverans av alla färskvaror till slutanvändare och om detta inte är möjligt, noggrann redovisning om varför samt konsekvenserna.
* att alla som lämnar in offert för offentlig upphandling visar att de i sitt hemland betalat den skatt som hemlandet kräver.
* att alla leverantörer lämnar referenser till tidigare kunder.

Read Full Post »

Inte nog med att MP fått kalla fötter och villigt/motvilligt, välj det önskade, i och med att de förklarat sig villiga att samregera med Socialdemokraterna är beredda att göra det dyrare att anställa unga samt göra det dyrare att äta ute. Miljöpartiets senaste utspel kan göra att ett stort antal svenskar, svenskar sedan generationer och svenskar som fått svensk medborgarskap på senare år, förlorar sina jobb när restaurangerna skulle tvingas höja priserna radikalt för att kunna leva upp till Miljöpartiets utopi om hur Sveriges restauranger skall tvingas vara…..

Resistenta bakterier hälsohot. Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör.

Resistenta bakterier hälsohot. Skolor, äldreboenden och restauranger serverar ofta mat som tillverkats under villkor vi inte accepterar i Sverige. Vi vill ha en fullständig ursprungsmärkning, och vi vill att minst hälften av maten i skola och vård är ekologisk senast år 2020, skriver MP:s båda språkrör.

Maten är en fråga som rör oss alla. För många av oss är det ett intresse att laga mat, och njuta av en middag med familj och vänner. För oss föräldrar är det en daglig fråga om att barnet får i sig tillräckligt av allt som en växande kropp behöver. Inom idrotten och äldreomsorgen är bra mat helt avgörande för prestationen och hälsan. I skolan är det viktigt för barnens möjligheter att lära. För bonden och kocken är maten ett arbete och en stolthet…….[inflickat: Ord är ord och varken argument eller fakta…. vad som finns i påsen viktigare och här är det mest luft./IEJ]
…..
Varje dag serverar Sveriges kommuner och landsting cirka tre miljoner måltider. Inom skolan, vården och äldreomsorgen finns inte samma alternativ och direkta konsumentmakt som på restaurangen. Därför är det viktigt att även storkök inom skola och äldreomsorg öppet redovisar köttets ursprung så att elever, föräldrar, äldre och anhöriga kan ställa krav på sina politiker att prioritera maten.Ursprungsmärk även mat som serveras på restaurang, Gustav Fridolin (MP) och Åsa Romson (MP), på DN debatt 2 juli 2014

MP vill ursprungsmärka krogmaten, Aftonbladet 2 juli 2014/A>
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Metro.se 2 juli 2014
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Helsingborgs Dagblad 2 juli 2014
MP vill ursprungsmärka krogmaten, Folkbladet 2 juli 2014
Svårare för MP att förhandla, Sveriges Radio 2 juli 2014

Ekologisk mat innefattar de svenska ”ekologiska” jordbruk som matar höns, grisar och kor med sojapellets som transporteras i bulkfartyg från Sydamerika där i vissa länder soja har börjat odlats för att tillfredställa svenska(!!!) inköpares önskan om sojaböneprodukter. Soja har aldrig odlats där naturligt förr. Började för att svenska inköpare inte ville riskera genmanipulerad soja från t.ex. USA. Ekologiskt? Diskutabelt – livsfarligt för många matastmatiker. Har egen erfarenhet av när min dotter senaste gången fick åka ambulans till IVA på annan ort när militärt kök råkat använda brödglans i kärl de gjorde hennes bröd i. Ekologiskt är soja, sojalecitin, E322B i ägg, kött och fett inte försvarbart! Skadar miljön mer än vad vanligt hederligt smör gör.

Att mat skall vara såväl ursprungsmärkt samt innehållsdeklarerat i livsmedelsaffär är en sak. Restauranger och inköpare till offentliga kök har att göra med dagsaktuella varor som är omöjliga kostnadsmässigt att deklarera ursprung på varje enskild detalj!

Miljöpartiets utopi Sverige kostar svenska jobb. Frågan är om turisterna är beredda att betala för de högre kostnaderna att äta ute? Om inte så förloras ännu fler jobb.

Read Full Post »

om när jag i min ungdomsdagar hade ett ansvarsfullt och välbetalt jobb. Men med jourtid utanför jobbet…..
Det var fem i 12 en afton då vi inför kommande helgdag skulle sluta klockan 12.
Telefonen ringer. Brandchefen i Helsinborg var i andra ändan. Det står en järnvägsvagn här och pyser
Snabbt stod det klart när jag fått vagnsnummer och tagit fram godslistan samt nödvändiga farligt gods dokument, att jag var tvungen att ringa en Herrn Doktor i Leverkusen….. på hans lediga tid. Nåväl Herrn Doktor var trevlig, har aldrig haft problem med tyskar när jag arbetat. Varken då eller senare. Problemet löstes. Så långt så gott.

Den helgens resa till mina föräldrar fick ställas in. Men jag bestämde mig den dagen att det var inte värt de extra pengarna även om de var rikliga. Det var bättre att inte behöva vara i tjänst när man skulle vara ledig.

Gas läcker från tåg orsakar förseningar, GP 30 juni 2014
Gasläcka i Hallsberg orsakar tågstopp, GT 30 juni 2014
Stora tågstörningar efter gasläcka, SvD 30 juni 2014
Stora tågstörningar efter gasläcka, Aftonbladet 30 juni 2014

Read Full Post »

Heja Sjöfartsverket som inte bara säger NEJ till lägre Götaälvbro utan som dessutom lyckas visa att Rödgröna röran i Göteborg, de som säger sig värna om grön lasttrafik på vatten inte har en susning till aning vad de ställt till med för att förhindra den trafik de sagt sig värna! Starkt jobbat. Mål och home run på en gång!

Sjöfartsverket vägrar acceptera brohöjden på den föreslagna nya Götaälvbron.

– Sjöfartens intressen är inte säkrade, säger direktör Ove Eriksson, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket och Göteborgs stad har under en längre tid förhandlat om utformningen av den nya Götaälvbron som ska stå färdig 2021. Nyligen beslöt Sjöfartsverkets styrelse att inte skriva under ett trafikregleringsavtal kring en bro med den föreslagna segelfria höjden 13 meter. Dagens bro har en segelfri höjd på 19 meter.

– Vi anser att sjöfartens intressen inte är säkrade om det blir en bro med 13 meter segelfri höjd. Den nya bron kommer att ha intensiv trafik, bland annat ökad kollektivtrafik, och vi befarar att en låg bro innebär fler broöppningar och därmed omfattande störningar i landtrafiken som i sin tur kan ge ytterligare restriktioner för sjöfarten, säger Ove Ericsson, direktör på Sjöfartsverket.

– Vi vill ha oförändrad segelhöjd. Dagens fartyg som går i Vänersjöfart är anpassade till den högre segelhöjden och stör inte trafiken över bron i den utsträckning som en bro med lägre höjd kommer att göra.

Verket är också till viss del kritisk mot att den föreslagna nya bron är en lyftbro vilket innebär att det finns en begränsning i segelhöjden även när bron är öppen för fartyg.
……..
Under debatten om den nya Götaälvbron har representanter för sjöfart och industri med Sveriges redarförening i spetsen argumenterat kring varför bron bör bli högre än 13 meter.

Även från politiskt håll hörs protester mot den föreslagna brohöjden. Exempelvis har Alliansen i Lidköping har pekat på att för Vänerregionen är det cirka 10 000 jobb som är direkt eller indirekt beroende av Vänersjöfarten.Nej till lägre Götaälvbro, GP 24 mars 2014

Nej till lägre Hisingsbro, Västnytt SVT 24 mars 2014
Verkligheten inte teorin är det som gäller kära rödgröna ‘gröntrafik kramare’!

Read Full Post »

i alla yrken där en person i sin tjänst kan komma att framföra ett fordon! Allt annat är ren och skär utopiadröm om att alla levde lyckliga för evigt utan att skada andra.

Självfallet skall även företag när det gäller de som i sin tjänst kan komma att framföra ett fordon ha rätt att få reda på om någon anställd fått medicin som numera inte har röd trekant på sig men som man vet om påverkar omdöme och reaktionsförmåga.

Anställda förare av fordon har inte på vägarna att göra om de inte är beredda att acceptera drogtester. De som vill riskera andras liv och hälsa, de bör sitta vid skrivbord eller stå i affär inte vara ute och fara på vägarna. Spårvagnsförare och bussförare får redan idag i stor del av Sverige blåsa för att visa att de inte druckit alkohol. Får inte finnas minsta misstanke att någon använder droger och kör på våra vägar under betald arbetstid!

AD gör det fritt fram att begära drogtester, Lars Lindgren Svenska Transportarbetarförbundet SvD Brännpunkt 9 mars 2013

Read Full Post »

Kaos bröt ut bland flygplansbesättningen ombord på Korean Airways-flyget när brandlarmet gick i gång.

Efter att ha tvingats nödlanda på Heathrow avslöjades orsaken bakom larmet:

Flygplanet hade för många kor ombord som producerat för höga halter metangas
Kor orsakade nödlandning på Heathrow, Expressen 12 februari 2013

Alltså: Vi kan landsätta folk på månen; vi kan göra robotar som vi skickar iväg och som kan borra på planeten Mars;
men det finns inte logistik folk som tycks ha en aning om att kor producerar metangas…. än mindre aning om att metangas, som de som sysslar med farligt gods borde vetat, produceras mer ju fler kor som är ombord på ett flygplan eller annat transportmedel……

Det är rent otroligt så lite en del tänker innan…..

Read Full Post »

Older Posts »