Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Livsmedelsindustri’ Category

är viktig. Viktig oavsett vad frågan som skall analyseras handlar om. Speciellt viktig när det handlar om medicinska problem och sjukdomar. Antalet unga rökare skall enligt all annan tillgänglig statistik ha minskat sedan 1990-talet. Vikten på unga kan mycket väl ha gått upp, här som i övriga Västvärlden. Det är bara det, att det som de flesta som kan något om faktorerna bakom viktuppgång så väl vet, att dessa viktökningar kan ske även om personerna ‘bantar’ så länge person som studeras/analyseras äter hel- eller halvfabrikat. Inte enbart beroende på om fett är enkel eller fleromättat. Fastmer på att alla hel- och halvfabrikat innehåller mer salt (och ibland mer socker) än ren råvara. Så att försöka identifiera riskfall utifrån om personen är rökare, men inte ta med andra droger/mediciner, samt om personen har övervikt, men inte ställa frågan om personen lagar sin mat utifrån rena råvaror eller äter hel/halvfabrikat alternativt äter snabbmat ute, det är som att försöka lära sig ett nytt språk genom att bara lära sig förstå rubrikord!

Fler yngre drabbas av stroke, DN 25 mars 2013

Read Full Post »

Runt om i Europa testas färdiga maträtter efter larmet om att de kan innehålla hästkött utan att det anges på förpackningen. På Island har testandet fått ett oväntat resultat. En köttpaj visade sig vara fri från hästkött. Men den innehöll inte heller något annat kött, upptäckte landets livsmedelsmyndighet enligt tidningen The Reykjavík Grapevine.
Inget kött i köttpajen, GP 1 mars 2012

Inget kött i köttpajen, SvD 1 mars 2013
Inget kött i köttpajen, Skånskan 1 mars 2013
Man skall väl inte bli förvånad för något numera. Men det där med varudeklaration som går att lita på, det är långt borta.

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn tänker de politiker, media och andra som tycker att lasagne, köttbullar och annat som befunnits innehålla hästkött i varierande mängder, skall skänkas till fattiga? Är inte fattiga människors hälsa och ve lika viktigt som för politikerna och pratmakarna i media?
Läs då detta utdrag ur en mycket intressant sakkunnig blogg: Insektsmedel i hästkött, Kemikaliedetektiven.se/wordpress 13 februari 2013 :

Insektsmedel i hästkött?
Har ni ekologiskt hästkött, frågar jag i Ica. Svaret blir nekande. Då 9-000-svenska hästar-är spårlöst
borta och kan ha malts ner i mat, så undrar man ju om det är trav-eller polishästar det handlar om och vad de kan ha behandlats med för gifter.
Karenstid för gifter!
Bland godkända insektsmedel-för-hästar finns både naturliga och kemiska preparat, t ex permetrin (se Leukemi av lusmedel). Bekämpningsmedlen ska försvinna inom en viss tid…”
Läs hela artikeln. Mycket viktig artikel!

Jag bara undrar, hur kontrollen av det genom okontrollerade köttleveranser levererade hästköttet kan sägas vara så rigorös att ens en enda förpackning av okänd mängd medicin-, kemikalie- och hormoninnehållande hästkött ens i tankevärden skall anses lämpligt för något annat än destruktion?

Minister: Ge hästlasagne åt fattiga, GP 24 februari 2013
IKEA stoppar köttbullar, GP 25 februari 2013
”En kriminell handling som ligger bakom det här” , SvD 25 februari 2013
Hästkebab skänks till fattiga, SvD 25 februari 2013
Hästkebab skänks till fattiga, DN 25 februari 2013

Det har inte gått fram ens till Corazza Bildt att det inte är så enkelt att bara värka om utan att varenda produkt borde destrueras per omgående om man inte vill lägga stora summor på att analyseras inte bara varje parti utan också ta stickprov på minst var 50:e förpackning (stora summor som kostar mer än vad försäljning skulle ge) för att vara något så när säker på att hästköttet ens är tillåtet som människoföda utan att rucka på livsmedelkvalite och kemikalierestvärden. Corazza Bildt: Märk om köttbullarna, SvD 27 februari 2013

Read Full Post »

En ny rapport från FN och WHO visar att genetiska anlag inte räcker för att förklara ökningen av vanliga, och allvarliga sjukdomar som bröst- och prostatacancer eller typ 2-diabetes. Forskarna bakom studien gör tydliga kopplingar till hormonstörande kemikalier.

– Hälften av all typ 2-diabetes kan till exempel ha kemikalieorsaker, och om vi rår på orsakerna till det kan det ha extremt stor effekt, säger Åke Bergman, professor vid Stockholm Universitet, som har koordinerat studien.
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, DN 19 februari 2013

Ursäkta, men ingår det inte i varje vetenskaplig studie att för vetenskaplighetens säkerhet gå igenom det redan existerande undersökningsmaterialet? I producenternas produktblad fanns dessa farorna med. Jag vet, för jag jobbade på orderavdelning på ett kemikalie- och medicinföretags Göteborgskontor med daglig kontakt med producenter runt jorden samt vid beställningar krav på att ta fram produktblad för att se hur transporter fick ske samt vilka informationer som måste skickas med till beställare för att de skulle känna till farorna.

Några av flera tusen studier och rapporter:
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation
Solna : Arbetarskyddsstyr., 1978, tr. 1979
ISBN 91-7464-038-0

Man hade väl som minst haft skäl att förmoda att WHO kollat i sina egna arkiv först. Men icke sa Nicke:
Ecogenetics : genetic predisposition to the toxic effects of chemicals / editor-in-chief, Philippe Grandjean, World Health Organization. Regional Office for Europe London
Chapman and Hall on behalf of the World Health Organization Regional Office for Europe, 1991 Konferensdokumentation.
ISBN 0-412-39290-9 (Philippe Grandjean skrev liksom flera andra de första avhandlingarna i ämnet före 1980!

Det finns för övrigt ett antal avhandlingar som visar på samma sak som man nu säger sig ha kommit fram till utan att förut vetat om farorna. När trycktes den första av dessa avhandlingar? 1979!

Kemikalier bakom flera folksjukdomar, GP 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, SvD 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Aftonbaldet 19 februari 2013
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Sveriges Radio 19 februari 2013

Read Full Post »

För ytterst handlar det om oss, dvs inte om dig och mig som är över 60 år. Vi har förmodligen fått mer strålning i oss än vad Strålskyddsinstitutet talat om utåt av alla atombombsprängningar på slutet av 50-talet och under 60-talet för att inte tala om Tjernobyl. Men vi slapp åtminstone cirka 1000 kemikalier som numera finns i vår vanlig luft, vatten och den mat vi äter. Kemikalier som är många gånger farligare än vad någon utåt vågat tala om. Detta trots att de flesta varit kända som farliga för bl.a. gravida kvinnor, foster och småbarn sedan sista fem åren av 1970-talet. Står klart och tydligt i kemikalie- och medicinföretags egna produktblad. Det är alltså inte bara svininfluensavaccinets tiomersal Pandemix innehåller tiomersal/thiomersal, Norah4you 10 april 2011 som i sitt produktblad innehåller The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”

Samma och ännu farligare påverkan på människans organ speciellt i form av ämnen som påverkar fostrets utveckling, små barns hjärnutveckling och som genom lagring i kroppen skadar inre organ speciellt på unga, sjuka och riktigt gamla är väl kända trots att de förekommer i vår vardag idag. Vad för människans framtid värre är, är att flera av de kemikalier som är i omlopp, kommer ut i vattendrag eller hamnar i vattenverk som är snurren nog att sälja rötslam till bönder som odlar eller föder upp djur, rötslam som anrikas i kroppen och precis som de nano-micropartiklar av plast som hamnar i kroppen försvårar fortplantningen. Som dessutom varit kända i mellan 30-40 år att de är så farliga men som ändå används.

Vi behöver inte ens gå till produktbladen. Det finns nationella toxiologiska produktundersökande program i andra länder:
What did the NTP conclude about BPA?
The NTP has “some concern“ for BPA’s effects on the brain, behavior, and prostate gland in fetuses, infants, and children at current exposure levels.
The NTP has “minimal concern“ for effects on the mammary gland and an earlier age for puberty in females, fetuses, infants, and children at current exposure levels.
The NTP has “negligible concern“ that exposure of pregnant women to BPA will result in fetal or neonatal mortality, birth defects, or reduced birth weight and growth in their offspring.
The NTP has “negligible concern“ that exposure to BPA will cause reproductive effects in non-occupationally exposed adults and “minimal concern” for workers exposed to higher levels in occupational setting

Bishenol A factsheet, neihs.nih.gov
men även där tar de som ni ser lätt på att kvinnor kan komma i puberteten tidigare om de fått barnmat i plastflaska som små. Detta trots att ett av våra största sociala problem är att när kvinnor kommer i puberteten tidigare, så kommer de tidigare i de åldrar de får svårare att få barn. När man idag läser senare och börjar jobba senare och jobbar några år innan barn står högst på önskelistan, så har vi människor själva skapat problem som gör detta svårare.

Nu räcker det inte med det. Ett antal ämnen i flamskyddsmedel samt mjukgörare som finns i princip i all mjukplast och plastfilm, innehåller kemikalier som när de anrikas i människokroppen ger fertilitetsproblem för män….

Ett symposium vid läkarstämman nyligen redovisade en lång rad effekter som kemikalier skulle kunna orsaka hos ett foster. Studier har antytt att såväl astma och allergi som neuropsykiatriska tillstånd kan påverkas av kemikalier. Stor databas om kemikalier i foster, Aftonbladet 24 december 2012
Allt detta var känt när jag 1978-80 arbetade med import/export av kemikalier. Fanns i produktbladen som ‘jag’ skulle kunna tillsammans med uppgifter om eldfarlighet och andra risker vid transport med båt/flyg/bil runt jordklotet.
Stor databas om kemikalier i foster, GP 24 december 2012
Stor databas om kemikalier i foster, SvD 24 december 2012
Stor databas om kemikalier i foster, DN 24 december 2012

Nu är det inte så enkelt att man helt och hållet kan ta bort farliga kemikalier. Det är få som tillkommit som rena restprodukter, lite fler där man inte förstod farligheten tidigt, men det stora flertalet har kommit fram genom att det funnits ett begränsat behov för speciella situationer där kemikalien ifråga sedan börjat användas i helt andra lägen. Exempel är flamskyddsmedel. Viktigt i brandmänskläder och i en eldsläckningsfilt. Knappast ens rimligt att ha rester av i vanliga kläder.

Se gärna dokumentären Underkastelsen. Du kan läsa följande i artikel om den Ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, DDE, PCB. När regissören Stefan Jarl för sin nya film lät undersöka sitt blod hittade han flera hundra kemikalier. Sånt som ska göra plasten mjuk, förhindra att soffan blir smutsig eller att lampan brinner upp har tagit sig in i kroppen och är kvar för att stanna. Underkastelsen dokumentär, recension GP 23 april 2010

Se även: Sluta med plasthysterin, Norah4you 14 juli 2012

Read Full Post »

att var femte Europe har svårt att läsa, och det är sant att Finland har mindre än hälften cirka 8 % som har besvär av vad Sverige har i procentuell andel cirka 17 % som har svårt att läsa,
så är det dags att få svar på två frågor:

* Beror detta problem helt eller delvis på mängden invandrare som kommit till Europa från länder där annat alfabet använts
eller kan det möjligen vara så, vilket kemiföretag redan i slutet på 70-talet varnade för på sina produktblad för
* att kemikalier som kunde (och ofta fick) användas i livsmedel för att förlänga hållbarheten används eller för att ersätta socker alternativt producera ‘light’-produkter av och inklusive fett som inte är riktigt smör eller ren olja? I vissa fall var de i slutet av 1970-talet av kemiföretag kända gränsvärdena så låga att risk föreligger att mer än ett barn de senaste 30 åren fått i sig för höga värden av ämnen som kan påverka barnets utveckling.

Läskunnigheten alarmerande låg, Sydsvenskan 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, GP 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, SvD 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, DN 7 september 2012
Var fente europé har svårt att läsa, Aftonbladet 7 september 2012

Read Full Post »

någonsin i äldre dagar handlat om att någon har haft rätt att plocka annat än för husbehov och att möjligen sälja på närmaste marknad de bär och svampar som man själv plockat. Det är nutidens politiker och offentliga tjänstemän, som inte lärt sig samhällskunskap tillräckligt bra för att ha på fötterna när de gått ut i myren!

Här är ett antal viktiga begränsningar som har funnits i alla tider fram till nu när de som mest borde känna till dem glömt dem:

* Du har rätt att gå i annans skog. Men inte rätt att bryta en enda kvist eller trampa ner en plats där det till exempel växer svamp.

* Du har rätt att plocka svamp. MEN du skall om du skall följa den gamla sedvänjan och kravet att inte fördärva på annans mark rensa svampen på plats eller gå tillbaka och slänga ut renset. Har att göra med hur svamp förnyar och förökar sig. Gör man det inte, så försvinner ett antal svampplatser.

* Du får inte elda på annans mark utan tillstånd. Tillfällig eld för t.ex. matlagning får endast göras på plats där det är lämpligt, dock inte på berghällar, så elden inte kan sprida sig och inte vållar skada i undervegetationen.

* Du får tälta en eller möjligt två nätter på annans mark utan tillstånd, förutsatt att du inte bryter kvistar, röjer mark där du ställer tältet, samt återställer platsen som den såg ut när du kom.

* Du får plocka vilt växande blommor undantaget de som är lokalt eller i hela landet rödlistade och inte får plockas alls. Kan du inte med säkerhet säga om en blomma får plockas, så skall du låta bli. T.ex. är blåsippor inte så enkla som vissa politiker numera tror. Här är verkligheten:
Blåsippa är fridlyst i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Västerbottens län där blåsippa är helt fredad. Vidare är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka blåsippor för försäljning i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län. I Uppsala, Kalmar och Värmlands län får den ej grävas upp. Blåsippa, fakta om naturen Naturhistoriska Riksmuseét
För så vitt att du inte har detaljerad kännedom om
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:

•45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
•186 andra kärlväxtarter
•11 mossarter
•8 lavarter
•5 svamparter
•20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
•28 arter av ryggradslösa djur

så bör du akta dig för att plocka växter, mossar eller lavar;:eller störa levande miljön för djuren som är fridlysta!
En mycket stark begränsning som många politiker och höga tjänstemän helt glömt bort att ta med när de i viljan att vara politiskt korrekta släpper igenom och godkänner allehanda icke tillåten ‘tillfällig bosättning’ eller kommersiellt överutnyttjande av marker!

* Du har inte rätt att framföra motorfordon i naturen. Inte heller utan vidare på enskilda vägar och absolut aldrig någonsin utanför skogsvägar under förutsättning att dessa inte är avstängda(VIKTIGT!). Dvs. större delen av de som hämtar upp bär och svamp som andra plockat har redan när de kört in med motorfordon. Enskild väg omfattas inte av Allemansrätten.

* Du har inte rätt att jaga eller snara eller fånga djur på annans mark utan licens (jakt) och tillstånd (jakt o.s.v.)

__________________
Egentligen skulle det inte ens behöva till en översyn av Allemansrätten. För OM Politiker, Jurister och höga Tjänstemän hade gjort sig besvär att läsa hela texterna samt förarbeten till lagar och förordningar som Jordbruksbalken och Miljöbalken har, så står i princip allt där utom de avvikelser som gäller för samer.

Då hade även sådana dumheter och rent ut sagt förstörelse skett som Crossförare dödar sandödlor, GP 30 juli 2012 Det är inte ens tillåtet att privat med ägares tillstånd anlägga en krossbana eller annan träningsslinga. Det krävs tillstånd där såväl ägare, kommun, Naturvårdsverk, m.fl. har att ta hänsyn till samtliga gällande lagar och även (all byggnation utom Friggebod på egen mark) ha klartecken från RAÄ:s arkeologer eller arkeologer på regionala myndigheter/museér.

Sverige kan för många verka vara landet där allt är tillåtet. Så är inte fallet. Här som när det gäller Yttrandefriheten och Mötesfriheten finns det klara regler vad som inte omfattas av Allemansrätten. Dessa reglerna står i Jordabalkens, Miljölagens lagtexter och förordningar. Kommersiellt utnyttjande av Allemansrätten så att mark och natur skadas eller där brott mot det som räknats upp som begränsningar ovan, har ALDRIG NÅGONSIN VARIT TILLÅTET! Det går inte heller att som skett av vissa okunniga hävda att EU-medborgare har rätt att vistas 3 månader i Sverige. Ja i Sverige om de kan sköta sin försörjning och följa våra lagar vilket totalt förbjuder sådana läger som funnits när det gäller bärplockare. Avloppsfrågan är en av många som måste godkännas inte bara av ägaren utan också av Miljömyndigheter över kommuner för att det skall vara möjligt och så har det varit sedan första miljölagen kom på 60-talet. Dvs totalt förbjudet om bara folk kunde läsa innantill och förstå lagtexter. Som minst borde jurister kunna det. Tyvärr har jag genom åren varit med om alltför många som inte läst hela texterna och som hånat när jag föreslaget att de borde läsa vad som står i SOU och andra förarbeten.

Allemansrätten måste diskuteras, Staffan Danielsson Riksdagsman (C) på Expressen debatt

Read Full Post »

Behöver inte gästarbetare skatta i Sverige? Orsaken till att jag frågar är att jag minns en fransman som hade fått halvårs jobb i Sverige härom året och som inte kunde få ut sin lön förrän han fått hit en kopia på sitt dopbevis så att han kunde registreras hos skattemyndigheterna för att få ett tillfälligt id-nr så att han kunde öppna bankkonto där hans lön kunde komma in.

Om det inte är så att gästarbetare både måste uppfylla gällande lagkrav och även skatta i Sverige, så är det enligt mitt förmenande snett. Hur kan de då få tillstånd att arbeta här? Observera att jag kan verka naiv i denna frågan, men jag trodde att alla som jobbade i Sverige antingen skattade eller hade ett beslut om att slippa skatta.

Undrar också om de bulgarer som kommit hit har papper på att de fått anställning? Om så är fallet, så borde väl ändå de som anställer ha skyldighet att ge någon form av bankgaranti för att de säsonganställda skall klara sig fram till första lön? Kan inte se att det är Sveriges, som stats, problem om någon fuskar med lagar och regler så att de ‘luras’ hit. Jfr det som visas på Kanal 9 om kraven för Nya Zealändare och andra som beviljats någon form av jobb i Australien.

Bulgariska bärplockare bussas hem, GP 25 juli 2012
Ambassadören idag: Kom inte hit, Expressen 25 juli 2012
Blåbärsplockare får hjälp med hemresa, SvD 25 juli 2012
Strandsatta plockare ska bussas från Sverige, DN 25 juli 2012
Tvingas slå läger mitt i Stockholm, Aftonbladet 25 juli 2012

Read Full Post »

när jag började jobba på större kemikalieföretags orderavdelning med import och distribution av plastråvara samt kemikalier till industrin, att de plaster som kan användas till att forma produkter ur vilka vi skall dricka och äta är farliga om man värmer upp plasten, t.ex. om man värmer upp en plastflaska med barnvälling i kokande vatten så blir plasten för varm, eller om man använde plast till förvaring av sura produkter. Det stod i klartext på de produktblad jag hade framme varje gång, och flera gånger dagligen, jag skulle beställa för kunds räkning. Vad som är och var värre, är att det var vissa färgämnen som var speciellt farliga. Så farliga att man aldrig någonsin skulle dricka t.ex. varmt kaffe eller ens fil i dem. Gult var ett av färgämnena.

Det stod som sagt på produktbladen för råvaran. Har plockat fram ett av dessa som så sent som härom månaden fanns på nätet. Samma varningar som jag mindes fanns på produktbladet och då inte bara för Bisfenol A. Varningar för att användas till plast för livsmedel. ­Ftalater som ingår som mjukgörare och möjliggör att vi t.ex. kan använda plastfilm i våra hushåll stod med som extra farliga för påverkan på ett antal organ i kroppen. Bl.a. avseende fertiliteten. Använder sedan 1978 själv plastfilm enbart i undantagsfall och då aldrig för annat än över natt skydd för livsmedel. Om inte Kemikalieinspektionen, som påstår att det inte är bevisat att de är farliga, så bör de per omgående gå till sitt eget arkiv för jag vet om, eftersom jag själv var den som fick skicka produktblad på begäran under de två år jag arbetade med import och utleverans till kund av bl.a. dessa produkter, och se i det de borde sparat från 1978-80. Där står det i klartext att dessa mjukmedel INTE får komma i kontakt med uppvärmd mat och att några av dessa aldrig får användas inom livsmedelsindustrin eller som numera sker vid reparationer av vattenledningssystem.

Dessa produktblad hade Kemikalieinspektionen inte bara kännedom om utan använde sig av när de varnade folk som bodde i vindriktningen vid den stora Luxorbranden i Motala 1976. De hänvisade även till dem när de ringde in min egen far som hade högsta ansvar för Luft- och Vattenföroreningar från hans semester för att rätta beslut skulle tas vid eftersläckningar m.m. så att inte produkterna kom ut i vattendragen! Att påstå att de inte vet farorna säger tyvärr mer om hur lite nutidens skolor lärt de som utbildar sig i t.ex. kemi och hälsovård att ta till sig gammal kunskap! Fanns även skrivningar om det i utredningarna och SOU till de första lagtexterna från 1973 och framåt avseende hälso- och miljöfarliga produkter!

Barn förgiftas av sin hemmiljö, Aftonbladet 22 juli 2012

Nu är inte ovanstående exempel på de värsta farorna för småbarn och i förlängningen djur och vuxna människor. Det som alla borde känna till men tyvärr inte upplyses om är att de plastgolv vi har i våra hem släpper ut en hel del av de farliga ämnena speciellt om man inte tänker på att de aldrig någonsin skall se kemikalier i vattnet som används för att tvätta golven. Hur många har t.ex. kännedom om att man direkt måste skölja av noga och torka mellan gångerna när man använt klorin på plastgolv?

Read Full Post »

När jag var barn på 50-talet och långt senare när jag själv blev mamma 1983, så var det vanligt att handla nystyckat kött och nymald färs inlagt direkt i något som liknade smörpapper och ytterst virades ett vitt papper. Färska grönsaker, bär och svamp köpte vi i brun eller vit påse beroende på om hur de lämpligen skulle förvaras. Vi som växte upp växte in i ‘Håll Sverige rent’ kampanjen. Helt i sant miljötänk. Håll Sverige Rent- kampanjhistoria från 1962-2006, Stiftelsen Håll Sverige rent

Någon gång på vägen, innan jag själv 1976 började jobba med salt av alla sorter från dendritic till gatusalt, började de första artiklarna om saltlösningsinsprutning i julskinkan att dyka upp. Tokigt redan då. Inte blev det bättre när vi i slutet av 70-talet kom att uppleva en explosion av alla nya kemikalier som läckte ut i våra vattendrag och vår natur på samma sätt som gifter från de tunnor som grävts ner i t.ex. Teckomatorp Giftskandalen kring BT-Kemi, SVT.ses sida med text från Miljö Nr 2 1978

Jag jobbade själv 1978-1980 på större kemikaliefirmas orderavdelning. På farligt godsartiklars liksom platsråvaras produktblad stod det klart angivet att flera av de produkter som idag används inom såväl medicin (främst som tillsats till vaccin) och t.o.m. slås om våra matvaror (mjukplast av olika slag samt även de plaster som används till matförvaring för senare uppvärmning i micro) ALDRIG någonsin skulle användas på det sätt som sker. Flertalet av plasterna har nämligen inte bara problemet med nedbrytning som omnämns i en mycket bra miljöinriktad ledarartikel i Aftonbladet: I sommar skall vi äta mycket plast, Aftonbladet ledarsidan 14 juli 2012
utan ännu värre – de kemikalieprodukter, restprodukter av främst råolja som används till plastpåsar, de har redan konstaterats hämma fertiliteten hos isbjörnar (däremot har varje isbjörn som minst haft ett antal kvadratkilometer att leva på – ingen risk för isbjörnars isyta) och havsdjur. Flera av plastprodukterna är från plastråvara som det stod aldrig någonsin fick värmas upp än mindre ha tillagad mat med surt ph-värde i. För då frigörs ett antal cancerframkallande ämnen rätt ut i den mat vi äter!

Det måste bli slut på plasthysterien inte bara i form av stopp för plastpåsar bärande varor hem från affären. Vi måste se till att återgå till det som många länder även inom EU aldrig lämnade dvs hygienisk hantering av kött och livsmedel i butiker inte i storindustriella usainfluerade monsterfabriker som försöker få oss att tro att det t.o.m. är lämpligt för hälsan att de tillsätter gas i förpackningarna. Gas som faktiskt kan reagera med den mjuka plasten. Vi måste förbjuda plastförpackningar där de inte är av nöden tvungna. Det inkluderar att ta bort plast i dricksflaskor i affärer och återgå till glasflaskor. Det inkluderar i att sluta ‘skydda’ maten i burkar genom att plastbelägga insidor av konservburkar och det inkluderar plastning på insidan av va-rör och avloppsrör. Det förra utgör hälsorisk och ger definitivt inte RENT VATTEN även om det sparar stora pengar i kommunernas budget. Det senare utgör belastningsrisker för svenska reningsverk är byggda för krav som gällde utsläpp i avlopps- och dagvattennät på 70-talet, varken de krav som gäller idag eller har förutsättningar att kunna ta om hand alla de kemikalier och tungmetaller som idag kommer med avloppsnäten än mindre att ta hand om medicinrester!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »