Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Läkemedelsindustrin’ Category

Vi finns fortfarande i livet,
vi som jobbat med kemikalier och sk. farligt gods som såldes och säljs till läkemedelsföretagen.

Att vacciner, särskilt kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, kan orsaka autism är en av de mest seglivade vaccinmyterna trots att den blivit motbevisad många gånger. Bakgrunden är en studie av britten Andrew Wakefield som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet i slutet av 1990-talet. Men studien har dragits tillbaka eftersom det var forskningsfusk och medveten bluff som låg bakom resultatet.Nio medicinska myter du inte skall gå på, DN 1 januari 2016 Men DN har gått på bluffen. Att en studie på 90-talet drogs tillbaka innebär inte att de konstaterade(!!!) biverkningarna som var kända redan i mitten på 70-talet inte existerat!!!! Samma biverkningar är kända utifrån produktblad för kemikalier som tillsätts samtliga vaccin!

I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
.

Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

Det må vara så att Sveriges Kemikalieinspektion och andra myndigheter tappat koncepterna eller missat att vid övergång till digitala system i stället för att ha de produktblad som de världsledande kemikalieföretagen biskickade med leveranser samt skickade till de myndigheter som på 70-talet hade koll på vad som bevisligen hade konstaterats vad gäller ALLA konserveringsmedel som tillsätts vaccin.

MEN
vi finns fortfarande i livet,
vi som läst produktbladen
vi finns fortfarande i livet,
vi som tack vare att vi haft gedigen datakunskap i botten vet om att Australiens myndigheter kräver att samtliga kemikalier som används bl.a. av läkemedelsindustrin och kommer in i människokroppen via tablett eller spruta. Det går alltså lätt att visa att Ni på DN ljuger när Ni försöker få det till att vaccin är ofarligt! Hade inte vaccin (även levande vaccin) krävt konserveringsmedel, så hade det inte varit så lätt att bevisa. Men nu gör vaccin det. SÅ SLUTA LJUGA.

Skriver för femte gången i bloggen om tiomersal. Fanns i det influensavaccin som svenska staten köpte upp. De konserveringsmedel som i en del vaccin ersatt tiomersal och som innehåller någon form av kvicksilver i sin kemiska formel ÄR ALLA LIKA FARLIGA!!!!!:

På 1970-talets andra hälft jobbade jag med farligt gods, kemikalier och råvaror till läkemedelsindustrin. Det som står i produktbladet jag hänvisar till nedan, var redan då i princip samma som står här:

Redan för 40 år sedan var det allmänt känt bland de som hanterade eller arbetade med tiomersal att den ensam kunde vara orsak till att dödsfall kunde inträffa om vaccin hade tiomersal som konserveringsmedel! Redan 1976 när förra stora svininfluensaempedimin härjade, den gången på en amerikansk förläggning, dog ett antal av svininfluensavaccin med tiomersal i. När jag själv jobbade på orderavdelning i slutet av 70-talet med införsel av bl.a. tiomersal såg producentens produktinformation i princip likadan ut som idag.

FAKTA TIOMERSAL (Thiomerosal) kvicksilverkonserveringsmedlet.
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Att kunskapen om tiomersals allvarliga biverkningar varit känd länge visar inte minst Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005
————————utdrag ur Ny(?) kunskap??? 40 år gammal!, Norah4you 26 november 2009

I sammanhanget kanske bör nämnas att forskningen redan långt innan vaccin med tiomersal köptes in till Sverige hade visat att skälet till att tiomersal kunde få sådan effekt att den gick igenom hjärnbalken och orsakade olika skador i hjärnan beror på kalciums reaktion med ämnet i människokroppen. Men det hjulet måste väl någon expert idag återupptäcka????

Btw. Inget konserveringsmedel innehållande någon form av kvicksilver i sin kemiska formel har testats på barn under 11 år eller på de över 65. Vidare är det tyvärr så att just de grupperna som svenska myndigheter försökte påtvinga influensavaccinet, just de grupperna har i kemikalieblad hos kemikalieproducenter angivits att det antingen helt bevisats eller finns risk för att det blir svåra biverkningar. Dvs. astmatiker, kolpatienter, hjärt- och lungpatienter bör enligt kemikalieproduktblad helt undvika att utsätta sig för den risk vaccinering innebär.

Read Full Post »

Every year humans die due to antibiotics not being able to stop infections. We don’t have a Global CO2-threat, we have enough with real empiric observerable problems caused by humans:

* Drinkable water isn’t a Human Right (but in ought to become one) many humans have to drink unclean polluted water.
* Breathable clean air many humans never had.
* Resistance to antibiotics is a growing problem caused by humans. One of the worst parts is giving antibiotics to livestock in up to 30 times over what’s ”acceptable” for the meat to be eaten by humans.

Here in Sweden, Centerpartiet’s Leader Annie Lööf published an important debate-article today:
starting with:
Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit allt fler. MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år.

quick English translation: In the recent past there have been more and more reports about MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). MRSA is an antibiotic-resistant bacterium that infects animals and humans and can cause severe infections. In Denmark, reported about 105 people infected with MRSA only in July this year
for full article please read and use translator to your own language: Kräv provtagning för MRSA på djur som förs in i Sverige, Annie Loof (C) på DN Debatt 19 november 2014

The article is directed to deal with MRSA problems here in Sweden. The problem is Global!

Read Full Post »

Nog för att lova runt och hålla tunt är vad Opposition i Sverige haft för vana det senaste seklet varje halvår innan val. Men nu går det för långt Stefan Löfvén. Må vara att fotfolk i vården tror att 2 miljarder kan göra skillnad så att cancervård kan ges inom 4 veckor.

Vårt löfte: behandling mot cancer inom fyra veckor, Stefan Löfven (S) med flera ledande socialdemokrater på DN debatt 17 juni 2014

Cyniskt löfte som avslöjar okunskapen hos S-politiker: Det krävs betydligt fler och bra utbildade specialistläkare, specialistsköterskor, vårdplatser och dyrare medicin samt flera miljarder bara till avancerad forskning per år. Vilket barrträd fäller sådana godbitar till snålvattenpris?

S lovar cancervård inom fyra veckor, SvD 17 juni 2014
S lovar cancervård inom fyra veckor, GP 17 juni 2014

Verkligheten är en annan – Sverige saknar framför allt specialistsköterskor. Vi saknar också ett kader av specialistläkare, inom cancervård och cancerkirurgi som inte redan jobbar med cancersjuka. Inte ens om vi skulle ta specialisterna inom forskning, de är inte lätta att ersätta utan att forskning avstannar, så finns det tillräckligt många specialistläkare och specialistsköterskor utbildade på cancervård att tillgå.
Snyter Du specialister ur granskogens djup, Löfvén? Från vilket lands granskog då?

2 miljarder per år räcker inte ens till att få igång de antal vårdplatser som cancervården skulle behöva utökas med, för du tänker väl ändå inte ta från den palliativa vården av cancersjuka? Det är det enda område som fått något som liknar inriktning mot behovsanpassad vårdpeng de senaste 30 åren. Annars har vårdplatser, antalet specialistläkare och specialistsköterskor som utbildats i vårt land och som fått lön efter specialistutbildning som börjar gå upp snabbare än genomsnittet av svenskarna.

Sluta upp med Alla skall med andan – lika väl som det finns Spara och Slösa, så finns det de som utbildar sig längre för egna pengar riskerande sämre pension och som ändå inte får betalt för sin yrkeskvalifikation! Specialistutbildning i alla nödvändiga discipliner och specialforskning måste löna sig, där är en av knutarna för att lösa cancervården!

2 miljarder räcker heller inte långt fördelat över landet varje år när det gäller teknisk utrustning samt medicin som behövs i olika skeden av cancervård. Närmast cyniskt att ens hävda att 2 miljarder till skulle innebära garanti till vård inom 4 veckor! Sluta ljuga och fantisera! Cancervården behöver som minst 10 miljarder per år och då främst i form av specialistutbildning av läkare och sköterskor samt vidhängande självklara extra lönehöjning och vidareutbildning betald av arbetsgivare, samt satsning på att forska fram nya mediciner.

En allmänläkare kan inte vårda en cancersjuk men en allmänläkare är i bästa fall det vi i Sverige normalt kan erbjuda någon där cancer misstänks. Alla har inte haft så bra som jag hade förra året när jag själv valde att tacka nej två månader att opereras. Jag valde rätt. Men det är en helt annan fråga!

Read Full Post »

Det är ingen Mänsklig Rättighet för ett företag om än aldrig så stort och än aldrig så intresserat att få köpa upp ett konkurrerande företag!
Ni får vara hur frustrerade och irriterade Ni väl. Men ärliga är Ni på Phizer inte. Lika lite är Ni ärliga när det gäller Phizers försök att köpa upp svenska Astra Zeneca som Ni är när det gäller vilka tillsatser utöver verksamma preparat Ni så gladeligen tvingar på de som behöver den verksamma produkten i flera av Era mediciner!

Nej Ni är inte ensamma om att skada, för skada vållas bl.a. astmatiker som får astmaattack eller värre astmachock när de får i sig t.ex. Povidon, ett av ”hjälpmedlen” i ett antal mediciner. Att Povidon som är en polyvinylpolymer använd inte bara av Phizer utan av alldeles för många läkemedels- och hudvårdsproduktproducenter är ingen ursäkt.

Vad en polymer har i en medicin som skall tas av människor att göra, det vete ”gudarna”. Men Ni är inte ärliga, och det är det saken handlar om, varken när Ni ”talar om” innehållet utöver verksam substans i Era mediciner eller när det här och nu gäller Ert sk. ”överpris” för att komma över Astra Zenicas forskningsresultat samt deras av svenska staten samt EU-bidrag bekostade laboratorium. För det är vissa forskningsresultat Ni själva inte förmått ta fram som är det som lockar, eller hur? Att en av Era konkurrenter har ny riktad verksam medicin på gång, en medicin som utan problem kan konkurrera ut Era egna preparat, skiner väl i ögonen?

Snabb genomgång av Era fula försök att dölja att Ni i Era mediciner, obs. ingen ursäkt att det bland konkurrerande företag används samma produkt/-er, har tillsatser som är skadliga:

Exempel Folacin.
Ni redovisar inte tillsatsen som färgar tabletten gul. (Hade i annan av Era mediciners sammanhang stora äran att skälla ut en av Era ansvariga ett av de senaste åren just för den tillsatsen….. en av de farligaste färgämnen som finns trots att Ni är väldigt pigga på att använda den. En hos Er som argument för användandet hade: Men människor måste kunna se skillnad på tabletter [obs översättningen gjord av mig själv/IEJ] då var måttet rågat för mig som under 3 år på 70-talet dagligen skickade med produktblad för just det färgämnet. Mitt minne fick jag bekräftat innan samtalet genom att ta fram produktbladet via nätet.

De tillsatser Ni redovisar är illa nog: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat Har själv i annat sammanhang, redan innan jag som skulle behöva äta Folacin reagerat(!) på tablett, haft ”äran” att få upplysa Er om att vi som är astmatiker bland oss har de som reagerar på tillsatser av mikrokristallin cellulosa. Men värre är alltså Povidon. Povidon som Ni i bipacksedel och i uppgifter som Ni lämnat bl.a. till Läkemedelsverket här i Sverige påstår är ofarligt, är det inte. Se bl.a. Povidonöverkänslighet – extremt ovanlig eller underskattad?, Elisabet Ekman farmaceut Skane.se; Viktoria Werkström med dr underläkare; Ellen Vinge docent och överläkare vid Regionala biverkningsenheten, Klinisk kemi och farmakologi samt Christer Hansson professor och överläkare Hudkliniken; samtliga vid Universitetssjukhuset i Lund; i Läkartidningen 2007-04-25 nummer 17

Vad är Povidon, d.v.s. vad är polyvinylpolymer ?
Från en av Era leverantörers produktblad: (att jag fått tillgång är en sak. Att jag är van att läsa dem en annan…)
Inhalation: Prolonged inhalation of vaports and/or mists may be harmful. Produkt mist or vapor may cause headache, nausea, vomiting, drowsiness, stupor or unconssiousness. May cause narcosis. A single brief (minutes) is not likely to cause serious effects.

Det handlade om de kända besvären för de som av ett eller annat skäl under producerandet av tillsatsen ifråga kan komma att inandas ångorna. Vad som händer i samband med att tillsatsen kommer i kroppen, tillsats som aldrig skall hettas upp över rumstemperatur och aldrig utsättas för annat än neutralt Ph-värde, det är känt och har jag i annat sammanhang skrivit om här i bloggen. Lika tokigt som att ämnet ingår i plaster som används till att förvara alternativt hetta upp mat. I en medicin här det inte hemma!

Lika fult spel som det som sker med de läkemedel som vi patienter så väl behöver, förekommer inom den ekonomiska världen. Astra Zeneca har satsat stora pengar själva samt fått tillgång till medel som gjort att de i ett par forskningsprojekt är världsledande. Förstår så väl att det skiner i ögonen på Phizer. Håll fingrarna borta! Och för allt i världen var ärliga och tala om varför Phizer vill åt Astra Zeneca som företag, Astra Zenecas forskningscenter samt forskningsresultat och även varför Ni inte vill ha företaget kvar där det hör hemma – i Sverige!

Phizer lägger slutbud på Astra, GP 18 maj 2014
Phizer lägger högre bud på Astra Zeneca, Expressen 19 maj 2014
Regeringen kraftsamlar mot Phizeraffären, DN 16 maj 2014
Phizer höjer budet på Astra till ”magisk gräns”, SvD 19 maj 2014 Magisk gräns? HÅLL FINGRARNA BORTA FRÅN ASTRA ZENECA!

Tillägg 10.19
Astra nobbar Phizers slutbud, GP 19 maj 2014 HELT RÄTT BESLUT!
Astra Zeneca är iskallt till Phizers frieri, SvD 19 maj 2014

Read Full Post »

När det nu visats det många sagt att Tamiflu inte förbättrar hälsoläget för sårbara grupper, bara förkortar influensa 1/2 dag för övriga och dessutom har rent ut sagt farliga biverkningar som det talats tyst om,

Domen: Tamiflu i princip värdelöst

I princip värdelöst.
Förkortar möjligen symtomen med en halv dag.
Den hårda domen ger en unik genomgång av tusentals hittills hemlighållna dokument om det välkända läkemedlet Tamiflu mot influensa. Miljardinköpen av medlet ifrågasätts nu allvarligt.

Sverige spenderade minst 260 skattemiljoner, och de miljontals förpackningarna har sedan dess legat lagrade på hemliga platser i landet.

2009 tog de sig an influensamedel, hittade tio av företagen sponsrade rapporter, och tyckte sig kunna påvisa inte alltför imponerande effekt av framförallt av Tamiflu.
….
I kölvattnet av svininfluensan inledde därför Cochrane-gruppen tillsammans med den brittiska läkartidningen British Medical Journal, BMJ, en intensiv kampanj för att få Roche och Relenzatillverkaren GlaxoSmithKline att lämna ut samtliga dokument om sina läkemedel.

Denna kampanj är i ljuset av att läkemedelsförtagen under många år anklagats för att regelmässigt mörka ”negativa” resultat helt unik.

Efter flera års kamp föll förtagen till slut till föga och tusentals dokument sändes till Cochrane-gruppen. Och när de nu, efter ett verkligt hästjobb, publicerar sina slutsatser är läsningen föga smickrande för de inblandade företagen, myndigheter och regeringar:

• Bevis för att Tamiflu och Relenza påverkar smittspridning finns inte.

• Bevis för att Tamiflu minskar inläggningen på sjukhus, eller förhindrar svårare komplikationer, finns inte heller.

• Den enda fördelen enligt Cochrane-gruppen är att medlet förkortar influensasymtomen med en halv dag – från sex dagar till fem och en halv.

så går Folkhälsoinstitutet ut och säger:
Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten anser att beslutet om att massinköpa Tamiflu var rätt och att Sverige borde handla likadant inför en eventuell ny pandemi.Domen: Tamiflu i princip värdelöst, Tamiflu i princip värdelöst, SvD 10 april 2014

Tamiflu tycks inte göra att färre dör av influensa eller att färre vårdas på sjukhus. Det är resultatet när forskare i det oberoende forskarnätverk Cochrane tittat på de kliniska rapporter som gjorts när patienterna slumpvis har lottats till olika behandlingar under en vanlig influensa.Tamiflu nästan verkningslöst, Sveriges Radio 10 april 2014

Tamiflu skyddar inte mot influensa, GP 10 april 2014
Tamiflu skyddar inte mot influensa, Expressen 10 april 2014
Tamiflu skyddar inte mot influensa, Aftonbladet 10 april 2014

Lägg ner Folkhälsoinstitutet! Alldeles för många förståsigpåare där precis som i Livsmedelsverket. Alldeles för många myndigheter som i ett litet land som vårt ofta sitter på mer än en stol. Alldeles för många myndigheter som har delar av helhet men inte förmår se längre än näsan räcker! Spara pengar på onödiga myndigheter och institutioner. Samla verklig forskare och lägg ihop Kemiinspektionen, Läkemedelsverket, Folkhälsoinstitutet m.fl. till en övergripande myndighet med samarbete direkt mot Universitetssjukhus och med uppdrag att skaffa en helhetssyn!

Read Full Post »

Det har kommit till min kännedom att det inte bara är så att svenska föräldrar ”erbjuds” (läs försöker övertalas) att ge sina små vaccination mot allehanda sjukdomar redan när de är några månader. Vacciner som i flertalet fall är precis lika farliga(!) som det influensavaccin som svenska myndigheter försökte påtvinga just de grupperna som produktbladet sa ALDRIG testats för och som producenterna i sina egna produktblad varnade för att ge till, yngre under 11 år, äldre över 65 samt de som har lungsjukdomar inklusive astma m.fl. ohälsotillstånd.

När det gäller dagens Myndighetskampanj (ex. Misstro bakom nej till HPV-vaccin så är det också så illa, att för att föräldrarna som ger sitt medgivande till att deras små några månader gamla barn skall få det Socialstyrelsen (för det är väl de?) rekommenderar (på mycket dåligt underlag och där lögner om bland annat vaccin mot lunginflammation, kikhosta m.fl. strider mot konstaterad risk – se nedan) så tvingas varje förälder som är med sitt barn som får dessa vaccin numera att friskriva myndighet och läkemedelsföretag från ansvar vid ev. biverkningar på undertecknat papper för att just deras barn skall få vaccineras!

Inflikat tillägg 13 mars: Jämför med England Fick narkolepsi av vaccinet – får miljoner, Expressen 12 mars 2014 Självfallet skall de som producerar vaccin och de som rekommenderar vaccin ta fullt ansvar för biverkningar. Modell Sverige att försöka smita ifrån och välta över ansvaret på föräldrar och de som vaccineras, är inte i enlighet med Brottsbalkens ‘vållande av sjukdom’!

Vänligen upplys samtliga BVC och självfallet Socialstyrelsen att detta strider mot svensk Grundlag, Barnkonventionen OCH de Mänskliga Rättigheterna. OM svenska Myndigheter är så säkra, trots att de har fel, att deras vaccinationsprogram och erbjudna vaccin INTE är farliga, så borde dessutom samma myndigheter VÅGA ta ansvar för sina egna rekommendationer! Varje människa har eget ansvar för sina egna handlingar och beslut. Detta gäller även om människan är underställd en Myndighet oavsett vilken!

Vaccinationsprogram för barn i Västra Götaland: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus
Källa: Vaccinationer av barn, Västra Götaland

Frågan är om svenska Myndigheterna köpt in för mycket influensa B vaccin och därför behöver pracka på oskyldiga små det som inte ens producenterna skulle komma på idén att ge dessa? Observera att det inte finns ett enda influensavaccin som testats på barn under 11 år innan det kom på marknaden för vuxna!

Att en del influensavaccin som ges i Sverige fortfarande innehåller tiomersal är ren skandal. Varnade själv för att Socialstyrelsen ljög om farorna kring de influensavaccinen långt innan sömnsjuka som biverkning ”konstaterats”. Sömnsjuka är bara en av flera biverkningar som varit kända i över 45 år(!) men som sk. experter här i Sverige friskrev trots detta.

Utdrag ur bloggartikel i 11:e timmen vaknar Läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009 OBSERVERA att frågan lyftes
Nyttan av vaccination tros visserligen vara stor, eftersom små barn kan drabbas av svårare komplikationer än äldre barn. Men säkerhetsdata för de yngsta åldersgrupperna saknas för det nya vaccinet. Det gör det svårt att avgöra hur stor dosen bör vara. SvD 4 september 2009 gott så, men det är värre än värst att Läkemedelsverket fortfarande påstår: ”Läkemedelsverket har även vägt risk mot nytta när det gäller influensavaccinering av gravida. Det är känt att vanlig säsongsinfluensa ökar risken för komplikationer och i några fall har friska gravida kvinnor avlidit av komplikationer från influensa.
Det är inte helt klarlagt hur influensavaccinet påverkar fostret, men sammantaget är bedömningen att det inte finns någon uppenbar risk.
Därför bör samtliga gravida kvinnor vaccineras mot svininfluensan och för att ge bästa skydd bör det ske så tidigt som möjligt i graviditeten, enligt Läkemedelsverket.

– Många som har barn under tre år kommer säkert att bli oroliga för att deras barn inte får vaccin. Fast hade vi sagt att barnen skulle vaccineras ändå, trots att det saknas säkerhetsdata, hade föräldrarna blivit oroliga för det i stället, säger Charlotta Bergqvist, utredare på Läkemedelsverket till TT.

Det är INTE sant att man inte med säkerhet vet att fostret påverkas vid vaccination där kvicksilver ingår som konserveringsmedel! Här ljuger Läkemedelsverket och andra myndigheter antingen i oförstånd eller rent omedvetet. För det varje 5:e klassare vet att foster delar blodbana med modern. Det som gäller när det gäller intag via munnen av C9H9HgNaO2S, Tiomersal/Thiomersal och andra Kvicksilverämnen är att ytterst lite tas upp i blodet GÄLLER INTE när något injiseras! Det som kommer i blodet passerar i blodbanan och en stor del tar sig förbi spärren vid hjärnans blodbanor samt lagras där. Då är det ointressant om halveringstiden för kvicksilver i form av C9H9HgNaO2S är kortare för barn – skador på ett foster riskeras redan vid enstaka dos och tillfälle. Skador HAR konstaterats. Min egen äldsta kusins yngste son, boende i USA, var den där detta konstaterades som 100% säkert och som orsakade att trippelvaccinet drogs in. Så ljug INTE längre. Det är inte ofarligt. Jag upprepar återigen, se tidigare bloggartiklar om svininfluensan (hitta via sökfältet i min blogg) vad som står i produktbladet för Tiomersal/Thiomersal:

Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

För närmare kunskap om ämnets påverkan på hjärnbalken se:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 [Tillägg 11 mars 2014 span style=”color:#ff0000;”ALLTSÅ KONSTATERAT I NY FORSKNING PRECIS SOM I ÄLDRE STUDIER ]

Svenska småbarn och foster skall INTE vara försökskaniner för läkemedelsindustrin!

Kategori Myndigheter som försvarar kvicksilveranvändning

Läkemedelsverket försvarar dock användningen och gör bedömningen att den inte hotar folkhälsan. Det rör sig om så små doser att det inte är farligt.
– Vi får i oss betydligt större doser genom att äta fisk från Östersjön, säger Jan Liliemark, professor inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, till tidningen.
Även Kemikalieinspektionen försvarar viss användning av kvicksilver.
– Vi vill få bort onödig och riskabel användning. Det man kan få i sig genom en engångsvaccinering är relativt lite, eller kanske till och med helt betydelselöst, i förhållande till det vi får i oss på andra vägar, främst genom mat, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen
.” Aftonbladet

Falskt påstående! Jämför med verklig forskning enligt vetenskapsteoretiska metoder: Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
.

Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se Dödlig fara?, Norah4you 25 juli 2009

Det var inte utan orsak, utan på grund av konstaterat samband och allvarlig biverkning(!) som min äldsta kusins (i NY) yngste son var den som tillsammans med fler fall gjorde att trippelvaccinationen förbjöds i flertalet länder och ersattes av dippeln.

Lunginflammationsvaccin. Förvisso är det sant att barn under 5 år, i sk. UTVECKLINGSLÄNDER, och vuxna över 75 år löper störst risk att dö i lunginflammation. Dock är hälften av alla barn som avlidit i lunginflammation födda och boende i Indien. Inte inom EU eller Sverige!
Verkliga fakta enligt SCB (OBS barnadödlighet i siffrorna inkluderar SAMTLIGA sjukdomar eller medfödda tillstånd!!!) I 1935/36 års särskilda folkräkning finns en någotsånär lättillgänglig källa till kunskap om barnafödande och barnadödlighet i äktenskapet, sett ur mödrarnas synvinkel. I den kartläggningen hade i genomsnitt 18 procent av någon gång gifta kvinnor drabbats av att minst ett barn dött. De hade fått i genomsnitt 2,9 barn och risken att barn skulle dö ökade givetvis med antalet barn, från 4 procent av mödrar med ett barn, till 74 procent av kvinnor med elva eller fler barn, även om så många barn var ovanligt även då, före preventivmetodernas genombrott. Totalt 8 procent av gifta kvinnor fick inga barn alls.

Det saknas motsvarande uppgifter för vår egen tid, men om risktalen för att förlora barn minskat i proportion till nedgången i barnadödlighet i stort, och vi antar antalet fullgångna graviditeter till lite över 2 i genomsnitt, torde risken att något av barnen ska dö under första levnadsåret idag vara betydligt under en procent.Att förlora ett litet barn artikel av Gerdt Sundström Professor emeritus i socialt arbete vid insti­tutet för ger­onto­logi, Hälso­hög­skolan i Jön­köping. på Hitta Statistik SCB.se Så när cirka 1 barn av 100 dör av högst varierande bakgrundsorsaker även medfödda samt komplikationer, så vill svenska Myndigheter använda spädbarn och minderåriga som försökskaniner!

HPV-vaccin mot Livmoderhalscancer vill svenska Myndigheter ge till unga och vaccinationer har påbörjats trots att TOTALA ANTALET DÖDA KVINNOR oavsett ålder var 125 kvinnor/år fram till 2009. Värt att veta om Gardasil och Livmoderhalscancer, vaccin.me 21 januari 2012 Noterbart är att källan, Socialstyrelsen, av något oförklarligt skäl tagit bort sin egen statistik efter 2013 då man började med vaccinationen. Totalt antal kvinnor i Sverige år 2008 var 4.652.637…..
Om man räknar statistiskt, så innebär detta att risken för att få livmoderhalscancer år 2008-09 var mindre än 0,003 %….. och för detta vill Svenska Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsen och andra Myndigheter utsätta samtliga unga kvinnor för biverkningsrisker samt dessutom friskriva sig själva från ansvaret av eventuella biverkningar! Det är varken humant eller demokratiskt förhållningssätt och tyder på tveksam Människosyn!
Observera att just detta vaccinet även kan minska möjligheterna att bli med barn på grund av tillsatser som anrikas i kroppen och som kan förändra hormonproduktion m.m……
För att inte tala klarspråk: Marie-Océane Bourguignon fick sin första Gardasil-spruta för tre år sedan när hon var 15 år. Vaccinet ges generellt vid tre olika vaccinationstillfällen till unga kvinnor och ska skydda dem mot HPV–viruset som orsakar livmoderhalscancer.

Då brydde hon sig inte särskilt mycket om att det pirrade i benen efteråt, skriver franska tidningen Le Monde som rapporterat om fallet i helgen. Men efter den andra sprutan blev Marie-Océane Bourguignons biverkningar värre. Hon förlorade synen tillfälligt och kunde under en period inte använda sina ben.

En första magnetröntgen visade på neurologiska skador, skriver Le Monde.

Efter en medicinsk utredning har en regional nämnd som utreder medicinska skador slagit fast sambandet mellan vaccinet och utbrottet av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, MS.Livmoderhalsvaccin inför rätta i Frankrike, DN 26 november 2013
Läs gärna hela artikeln och svenska sk. forskares bortförklaringar trots att det även här funnits fall där MS inträffat men SJÄLVFALLET bortförklarats som orsak av Svenska Myndigheter. KUNSKAPSBRIST NÄR DET GÄLLER ATT ANVÄNDA VETENSKAPSTEORETISKA METODER är bara förnamnet. Efternamnet kan man finna om man läser Huffs How to lie with statistics. En gång i tiden obligatorisk läsning för alla som skulle lära sig statistik!

Sen kan svenska Myndigheter med att sprida desinformation som:
HPV-vaccin kommer för sent, GP 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent för de flesta, Expressen 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent, SvD 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent, Aftonbladet 11 mars 2014

Vem i Svensk Riksdag har gett svenska Myndigheter tillstånd att riskera Barn- och Ungdomars hälsa med kvicksilver, oaktat om tiomeral eller annat används, samt farliga konserveringsmedel m.m. i vaccinationer? VEM har gett svenska Myndigheter och utövare av Offentlig verksamhet rätt att kräva att de skall friskrivas från biverkningar av de vaccinationsprogram som Offentlig Vård rekommenderar? Personligt ansvar är det minsta jag kräver av de som fått för sig att Svenska Grundlagar inte gäller dem! Det är Brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta någon för eller orsaka sjukdom!

Observera också att forskare som gjort forskningsstudier betalda av läkemedelsföretag är att betrakta som partiska. Dvs som ingående i intresseorganisation och deras rekommendationer och sk. slutsatser kan aldrig någonsin betraktas som oberoende varken statistiskt eller vetenskapligt!

Read Full Post »

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

För att göra en lång historia kort. Det var min egen äldsta kusins yngste son som när han blev vaccinerad ännu tidigare kom att utgöra första beviset för att överföringen av tiomersal till hjärnan med följdverkningar av olika slag kunde ske. Det tog en del år för forskarna då att hitta det slutliga beviset. I hans fall blev han tack vare att de hade råd att lägga ut pengar på operation, han blev halvsidigt förlamad, relativt återställd undantaget en arm. Alla utgifter betalades sedan ut och ersattes.

På 1970-talets andra hälft jobbade jag med farligt gods, kemikalier och råvaror till läkemedelsindustrin. Det som står i produktbladet jag hänvisar till nedan, var redan då i princip samma som står här:

Redan för 40 år sedan var det allmänt känt bland de som hanterade eller arbetade med tiomersal att den ensam kunde vara orsak till att dödsfall kunde inträffa om vaccin hade tiomersal som konserveringsmedel! Redan 1976 när förra stora svininfluensaempedimin härjade, den gången på en amerikansk förläggning, dog ett antal av svininfluensavaccin med tiomersal i. När jag själv jobbade på orderavdelning i slutet av 70-talet med införsel av bl.a. tiomersal såg producentens produktinformation i princip likadan ut som idag.

FAKTA TIOMERSAL (Thiomerosal) kvicksilverkonserveringsmedlet.
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Att kunskapen om tiomersals allvarliga biverkningar varit känd länge visar inte minst Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005
————————utdrag ur Ny(?) kunskap??? 40 år gammal!, Norah4you 26 november 2009

I sammanhanget kanske bör nämnas att forskningen redan långt innan vaccin med tiomersal köptes in till Sverige hade visat att skälet till att tiomersal kunde få sådan effekt att den gick igenom hjärnbalken och orsakade olika skador i hjärnan beror på kalciums reaktion med ämnet i människokroppen. Men det hjulet måste väl någon expert idag återupptäcka????

Forskare löser narkolepsigåta, GP 18 december 2013
Forskare har löst narkolepsigåta, DN 18 december 2013

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

Har funderat en hel del fram och tillbaka om jag skall eller inte skall skriva nedanstående. Men eftersom jag själv opererade mig 4 juni i år med tårtbit, inget i första körteln och inget misstänkt på ultraljud respektive datatopomografi i övrigt, så har jag ju egen erfarenhet. En erfarenhet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Till den tid då varken jag eller mina bekanta hörde talas om att nästan ingen vi kände som inte arbetat inom stenindustrin och fått stenlunga eller som var ren alkoholist som dragit på sig levercancer.

Att notera i sammanhanget är att det inte biter på mig när någon säger men folk kan ha dött av det ändå. Förvisso är det så. Dock är det så att i min släkt så har stora flertalet blivit över 80 år och får någon cancer efter 80 år, så får Ni som liksom jag fått cancerbesked men till skillnad från mig går och är oroliga ursäkta. Blir man tillräckligt gammal, så måste man ju dö i något förr eller senare och det är enligt mitt sätt att se det bättre med kvalité än kvantitet och bättre att ha tid att göra det man vill göra oavsett om detta ‘bara’ är som i mitt eget fall – leva som jag utifrån min egen kropps reaktioner och min egen inställning tycker är bäst. Dvs för mig vore det etter värre om jag mitt i livet när jag var frånskild medelålders mamma hade drabbats eller om jag gick vårdslöst från Nordstan över till hållplats Centralstation här i Göteborg och hamnade liggande för ‘evigt’ dvs resten av livet i en säng utan möjlighet att välja min dag själv eller värre än så utan att kunna kommunicera men vara helt klar i huvudet.

De få fall av cancer jag själv stötte på och/eller hörde talas om fram till senaste 10 åren, var i samtliga fall utom två sådana att personen som drabbades lever ännu eller har som minst levt till dess de blivit 85 år. Har en människa fått ett gott liv, vilket enligt mitt sätt att se handlar om kvalité inte kvantitet i form av antal år eller sparade pengar/hög standard, så får man trots allt säga att det är nog. Att man kan ha hög kvalité på livet med dygnet runt värk och dålig ekonomi, det är jag själv ett exempel på. Sedan är stora frågan som har individuellt svar: Vad är ett gott liv och vad är livskvalité för just mig.

Det är viktigt att man ser till att satsa pengar på Cancerforskning. Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer, läkare och representanter för patienter på DN Debatt 1 november 2013
Mota vid grinden och stämma i bäcken är bättre än att bli nersprungen av en hop kor eller vattenmängd när en damm har brustit.
Hoppet ska andra inte krossa, DN 1 november 2013
Verkligen inte. Allt är kanske inte så enkelt som det ser ut. Fick för några minuter sedan reda på när jag ringde Hudkliniken för att jag behövde ändra tid som fåtts pga remiss innan det var klart att jag hade cancertumör, att i dagarna hade ny remiss skickats där de ställde frågan jag själv ställt hela tiden om det var den fästing som jag inte fick bort helt och hållet och som orsakade inflammation exakt där tumören började växa någon månad efter att den inflammationen läkt som kan ha varit orsak till tumören. Det är flera månader sedan jag opererades. Svaret på första körteln erhölls först samma dag som operationen sedan slutgiltigt – inga spår. Nu har tydligen om jag fattade det rätt någon återigen tittat närmare på tumören…. Inget är säkert när det gäller morgondagens ev händelser men en sak är säker: Det handlar om att våga leva den tid man har oavsett vad. Själv ser jag som minst fyra år framåt. Trillar himlen ner innan dess, så har jag i varje fall levt som jag vill och mått bra!

Det är däremot dags att ställa frågan: Hur stämmer kurvan för växande användning av olika kemikalietillsatser och/eller onödiga kemikalier i allt från plaster (Bisfenol A) till transfetter etc. med kurvorna för de ökande cancerfallen i olika cancergrupper? När det gäller Bisfenol A, så har jag ända sedan jag arbetade på orderavdelning till kemiföretag som producerade, importerade och till svenska plastfabrikanter sålde råvara varit helt medveten om att Bisfenol A ÄR Farligt. Bisfenol A är ett ämne som påverkar kalciumupptaget negativt för hormonförändrigar för de som drabbas av prostatacancer, en form av cancer som åtminstone jag uppfattar som helt eller delvis hormonrelaterad, det finns numera kända forskningsresultat om Bisfenols farlighet. Något jag tagit upp senaste dagarna i bloggen.

Sedan är andra frågan som jag själv ställt mig ända sedan då på 70-talet när jag själv fick plocka fram och skicka med produktblad där risker etc med att använda Bisfenol A med flera kemikalier i något som på ena eller andra sättet hamnar i människokroppen: Varför i hela fridens namn tillåts läkemedelsindustrin att använda det allra farligaste färgämnet som liksom många andra kemikalier kan anrikas i kroppen och som varit känt i över 35 år att det kan leda till mag-/tarmcancer? står det i klartext i produktblad, så borde väl det ändå gå fram att det är olämpligt att använda i t.ex. cancermedicin (jag talar inte om kemoterapi). Bestämde mig tidigt att inte göra mer än det jag själv anser nödvändigt. Hade tänkt att gå med på att äta tablett i 5 år. Läste på medicinen att det var viktigt att läsa igenom så man inte var allergisk mot något av de ingående ämnena……. färgämnet var ett av 3 för medicinen helt onödiga tillsatser som jag själv aldrig skulle klara utan astmachock…. Ringde producentens kemist. Det är tillsatt för att inte patienter skall ta fel på tabletter. sägs vara viktigt att ha olika färger Hallå – vad är det frågan om? Ett av de andra ämnena som jag absolut inte kan ta var använt för att polera/slipa tabletten så att den blev helt slät och blank. Ämnet är helt olämplig för många allergiker och astmatiker.

Så dags att rensa ut allt icke nödvändigt från som minst våra matvaror, våra mediciner och från de för mänskligheten i de flesta fall allt annat än nödvändiga slöseriet med plastpåsar och mjukplastprodukter. Ärligt talat tror jag mycket av ökningarna beror på ökad kemikalieanvändning.

Sedan en sak: Måla inte upp Cancerspöket på väggen. Gör klart vad som gäller för varje enskild människa är inte statistik utan en levande varelse. Ingen kan säga vem som lever om 5 år eller 10. Det handlar bara om att våga leva den tid man har och våga se möjligheterna på den vägen inte att gå och vara rädd för hindren! Hinder stöter alla på det gäller att acceptera att de finns men själv välja hur man tar sig förbi dem.

Read Full Post »

Older Posts »