Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Gruvindustri’ Category

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

växte jag upp och i skuggan av kärnvapenhotet utvecklades Sveriges handelsförbindelser med Saudi Arabien. Jag växte upp i Linköping mitt i smeten av politiker av olika schatteringar, tekniker, forskare m.fl. Mycket av det som skrivs om idag har jag hört talas om sedan min barndom. Mycket har jag själv hört och sett, läst och översatt under arbete av skiftande slag och genom de människor jag lärt känna under åren. Men jag börjar från början och ger bakgrunden till att jag av alla gång på gång råkat hamna där jag fått höra och lära mig saker som helt tydligt gått massan förbi.

1954 flyttade vi, min mamma, min pappa och jag från huset de byggt i Utby. Huset som eldades med koks som var smutsigt, men ännu längre än så eldade många svenskar med koks eller kol. Det är något som många inte minst unga politiker och mediafolk antingen aldrig hört talas om eller valt att ‘glömma’ bort. Först flyttade vi till en lägenhet. Året efter min syster fötts flyttade vi till ett nybyggt radhus i utkanten av Linköping. Min far hade som en av de första i världen fått i uppgift att jobba heltid med miljöfrågor. Luft och vatten. Frågor som han vid sidan om sitt jobb på VA-verket i Göteborg sysslat med ända sedan han var en av de som gjorde den stora geologiska undersökningen längs Västkusten under andra hälften av 30-talet. Det liksom det faktum att i bostadsområdet som byggdes upp kom flera forskare som antingen jobbade för Saab AB eller för Försvaret precis som ett antal testpiloter och andra att flytta in har haft stor betydelse för att jag tidigt hörde talas om mycket som idag verkar helt bortglömt och som har haft stor betydelse för att Sverige å ena sidan kunde bygga upp det försvar vi behövt redan under Andra Världskriget, å andra sidan för att kunna göra det behövde exportintäkter från infrastrukturhjälp till länder som kände sig hotade av Sovjetunionen samt även sälja svenska vapen.

En liten parantes innan jag går vidare. I mitten på 50-talet satsade Sverige på olja som den framtida uppvärmningskällan till hus oavsett om det var hyreshus eller fristående hus. Man ville komma bort från koks och kolhanteringen som redan då var känt för alla biverkningar i form av luftförstörning, nedfall samt skador på fisk m.m. i vattendrag. Den tiden är inte långt borta. På den tiden hade inte alla i Haga eller på Andra och Tredje Långgatan toalett inne i lägenheterna. Många hade precis som längs Motala Ströms utlopp i Norrköping bostäder där de som bäst hade en liten 25 liters uppvärmare av vatten utöver kranen och rinnande vatten. Badkar som det jag varit van vid från Utby, hade långt ifrån alla svenskar och det fanns de på landsbygden som fortfarande fick gå till pumpen för att hämta sitt dricksvatten. Den tiden är inte långt borta fast dagens unga tror att man berättar om Stenåldern.

Världen såg inte ut som den gör idag. Det vi kom att kalla järnridån hade redan börjat antydas i centrala Europa. Men ännu ingen Berlinmur. I sydöstra Europa ner till Främre Asien, det var så det kallades efter att Osmanska Riket brutit samman efter nästan 600 år i och med att den siste sultanen tvingats att skriva under Fredsfördraget i Sèvres år 1920. Det stora Osmanska Riket som sträckt sina tentakler långt in i östra Europa hade fallit samman och flera nya stater bildats och bildades under åren fram till mitten av 1950-talet.

Bland de länder som bildades efter Osmanska Rikets fall finns flertalet länder på Balkan öster och nordöst om Grekland samt Turkiet, Persien (numera Iran), Irak m.fl. länder. Det vi idag kallar Saudi Arabien växte under politisk beroende fram från 1744 då huset Saud tillsammans med wahhabiterna började förena beduinstammar på Arabiska halvön. Till stor förtretelse för Sultanen för Osmanska Riket.

Från 1932 är Saud Arabien ett kungadöme byggt på Sunnimuslimsk tradition. Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan Sunni och Shia. De som inte fick lära sig skillnaderna när de läste i alltför gamla skolböcker på 70-90 talet, de kan slå upp begreppen i uppslagsbok eller på nätet lämpligen i Google.com. Läs helst texterna på engelska eller franska. Tyvärr lämnar svenska texter ofta mycket övrigt att önska. Vilket idag kastar långa skuggor som får vänsterfolk ända in i Folkpartiets Vänsterliberaler att dra slutsatser om det ena och det andra som har ytterst lite med verkligheten att göra.

När min berättande historia börjar, 1959 dvs för 52 år sedan, så var Saudi Arabien så odemokratiskt som dessa vänsternissar tror att Saudi är idag. Mycket har hänt på vägen men pga svenska besparingar på skolböckerna redan innan kommunaliseringen och fram till idag, så har såväl historieböcker som geografiböcker och filmer som visades i skolorna gett fel uppgifter. Fel uppgifter? Ja. Med föråldrade läroböcker där jag själv som 1971 blev systemprogrammerare som skolade om mig till SO-lärare såg så sent som runt år 2000, så hade många elever slitna böcker tryckta på 70-talet under vänstervågens inflytande på skolväsendet. I svenska geografi och historieböcker stod tiden stilla. I bästa fall fanns något så när nya kartböcker. Förmodligen därför så många vet så lite om allt det de skulle lärt in om läroplanerna följts och skolorna efter Grundskolans införande fortsatt hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

1959 hade Sverige det anseende som en hel del nissar idag tror vi har men inte har. Vi hade klarat oss från krigets värsta efterverkningar och lyckats bygga upp en industri som var beroende främst av stor tillförsel av energi från vatten. Vindelälven, den älv som kom att bli symbolen i kampen för att bevara oreglerade älvar till framtiden, hade sedan 1962 funnits med i Statens Vattenfallsverks planerade projektbyggen för utbyggnad av vattenkraften när regeringen Palme i april 1970 beslöt att bevara älven. Det fanns vid den tidpunkten inte förutsättningar för att bevara svensk industris framtida utveckling och säkra flera hundratusen arbetstillfällen för förädling av svensk järnmalm samt utveckling av svensk industri UTAN att Sverige på något sätt säkrade oljeimporten.

1959 började det svenska samarbetet med Saudi Arabien som när vi kom fram till Oljekrisen 1973 hade utvecklats till en av våra större oljeleverantörer. Det började med att vi i Sverige på 50- och 60-talet var ledande inom Vattenmiljöproblematik inklusive frågan om Rent dricksvatten samt att Sverige även hade de ledande teknikerna inom Geologi. Viak AB i Linköping var det företag som ofta fick uppdrag runt om utanför Sveriges gränser att bedriva nödvändiga geologiska undersökningar. Under de inledande åren hade Sverige också större inflytande på FN än vad vi har idag. Dag Hammarsköld gav många svenska möjligheter. Bl.a. skickade FN ut en svensk som den som skulle hjälpa Saudi Arabien och Jordanien att få tillgång till rent dricksvatten. I förlängningen av geologiska undersökningar så kom även geologiska undersökningar och projektering av skyddsrumsutbyggnad samt projektering av stora oljedepåer skyddade mot kärnvapenattacker att bli något som svenska företag från våra mest kända ner till småindustriföretag kom att få nytta av att exportera.

Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962. I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas. Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta.

Demokratiseringen av Saudi Arabien inleddes oaktat vad som påståtts i svenska skolböcker, uppslagsverk här i Sverige började redan på 1960-talet. Under svenskt inflytande av politiker och svenskar som jobbade i Saudi så kom denna demokratisering 1992 att leda fram till att Saudi Arabien antog sin första, i vår bemärkelse, Grundlag. En Grundlag som bygger på Sunnimuslimsk tradition och där även de Mänskliga Rättigheterna finns med att tryggas och skyddas utifrån den tolkning som Sharia gör av dessa. Dvs. Artikel 1 och Artikel 28 är de som anses viktigast. Det är inte demokrati i svensk bemärkelse, men redan där hade mycket hänt. På vägen fram till 1992 hade slaveri förbjudits i Saudi Arabien redan 1962. Svenskar och amerikaner, de senare kom med mycket tack vare svenska kontakter, som arbetade i Saudi Arabien under slutet av 60- talet fram till 1970 bodde precis som det som länken som ges av Verklighetens folk 3 april 2012 nämner i speciella bosättningar skilda från det Saudiska folket. Dvs det hade börjat luckras upp. Begränsningarna för t.ex. svenska och amerikanska fruar till de som jobbade där nere fick om de hade sällskap som körde bilen och följde dem när de handlade gå på bazarer och träffa saudiska kvinnor. Jag känner flera som berättat att det enda de upplevde som svårt var att de inte fick köra bil samt den stora skillnaden som det var utåt och när de var hembjudna med sina män till saudiska familjer.

Från 2008 är det på försök tillåtet för kvinnor att köra bil i Saudi Arabien. Ja kvinnor är tvingade att bära viss för oss nordbor oacceptabel klädsel i det offentliga rummet. Men kvinnor i Saudi Arabien kan efter att Saudi Arabien fått hjälp att bygga upp sitt skolväsende idag bli advokater, läkare och mycket annat. Den matematiska och övriga NO-utbildningen är idag minst lika hög för de som läser vidare som den är i Sverige. Ibland högre. Något som aldrig nämns här. Det brukar sägas och skrivas i Väst att andra religioner inte var tillåtna i Saudi Arabien innan påvens inflytande gav möjlighet att bygga katolsk kyrka. Det är inte riktigt sant. På internationella flygplatser fick bl.a. kristna kyrkor byggas så att kristna som självfallet inte var saudier kunde gå till sina gudstjänster och mässor. Hur jag vet? Jag känner sedan barndomen en av de som var ansvariga för byggandet av flygplatsen i Riyad samt flera andra som jag antytt ovan som i olika sammanhang haft arbeten i Saudi Arabien.

Sverige och Saudi Arabien har alltså under betydligt längre period än vad som media här skriver om haft samarbete. Det mindre samarbetet har haft försvarsindustriell anknytning. Detta har varit förutsättningen för större delen av de exportintäkter som Sverige fått från Arabvärlden. Handelsavtal och enskilda storföretags exportorder är inte så enkla som man brukar framställa dem i svensk press, radio och tv. Den knasigaste affär jag själv kom i kontakt med, då på en svensk export-/importföretag som kan sägas likna handelshus som förmedlar och håller i trådarna för en hel del av denna verksamhet, var då företaget jag arbetade för i slutändan efter mycket om och men skulle få hämta ut sin betalning i form av enorma mängder kött från pampastjurar som ett av många länder inblandade i ett nät av transaktioner som skulle gå ihop för att alla skulle bli nöjda fått i betalning av Sydamerikanskt land för oljeförsäljning dit.

Allmän rösträtt och då synnerhet kvinnors rösträtt är starkt begränsade i Saudi Arabien om vi jämför med Sverige än idag. Men det håller på att ske en stark uppluckring och ökade rättigheter inte bara för kvinnor utan också för icke saudier boende i Saudi Arabien har börjat diskuteras och kommer att förändra mycket. De som tror att Saudi Arabien är som Nordkorea, Vitryssland eller Jemen, de har tyvärr mycket att lära. Demokratibegreppet runt jorden ser inte alltid ut som det svenskar tror ligger i vad som är demokrati. Skulle Sverige begränsa vapenhandel under svenska lagar, och de transaktioner samt avtal som funnits har alltid varit under svenska lagar oavsett vad många vänsternissar idag försöker få det till, så påverkar det såväl svenska arbetstillfällen, svensk energiförsörjning, svensk forskning betydligt hårdare än vad de flesta kan föreställa sig. Inom samtliga dessa områden har under åren en stor del av riskkapitalet samt investeringar kommit från Saudi Arabien.

Det finns mycket mer att önska, men rätt skall vara rätt. Att beskylla Saudi Arabien för att vara värsta formen av icke demokratiskt samhälle, är att inte gjort sin hemläxa.

Svenska vapen och hyckleriet, Abraham Staifo GP ledarsidan 5 april 2012
Ett omöjligt uppdrag, Anna Dahlberg Expressen ledarsidan 1 april 2012
Nu krävs ansvar i vapenexportfrågan, SvD 3 april 2012
Bildt: Vapenaffären hanterades korrekt, DN 4 april 2012 ja det gjorde den. Nuvarande Allianspartierna anmälde avtalet 2005 till KU som konstaterade att avtalet i sin helhet skrivits och undertecknats enligt svensk lagstiftning! Vi har inte ändrat de lagarna så att det inte skulle gälla idag.
Bildt: Saudiarabien ett familjeföretag, SvD 4 april 2012 Vad Svensson än tycker om det uttalandet, så stämmer det som jag nämnt ovan ända sedan 1744. Rätt eller fel Svensson har inte med andra länders inre angelägenheter i form av styrsätt att göra. Sedan kan vi tycka vad vi vill och vår yttrandefrihet ger oss också rätt att göra så. Helt korrekt utifrån hur Sverige och svensk tradition ser på demokratibegreppet. Men med det att göra eller ställa krav på att alla andra länder skall bli som Sverige, det har vi inte.

Se även Raka besked och, Norah4you 31 mars 2012

Read Full Post »

Sverige snövitt och neutralt?

Icke sa nicke. Det många unga som aldrig fick tillfälle att lära in Efterkrigstidens Sverige har en aning om. I svenska skolan hoppar man raskt från att FN godkände skapandet av en fristat för judar över det som kom att bli staten Israel inom av FN fastställda gränser som Israel än idag inte godkänner till järnridån. Klappar sig i skolböcker på axeln för Sverige var ju minsann det mest fredssträvande landet och Sverige var ju neutralt…..

Svenska ”neutraliteten”
Neutraliteten ett dubbelspel av politiker av alla chateringar var ett spel för gallerierna och för att förhindra samma oro i Sverige mellan vänstergrupper, läs kommunister, och andra som Grekland som drabbats hårt av Andra Världskriget råkade ut för. Neutraliteten var aldrig neutral. Sverige har som land i alla tider blickat västerut för likar. Inte ens under Andra Världskriget var vi helt neutrala. Dock inte så tyskvänliga som medias journalister ofta tror idag. Tvärt om hade de våra, om de var betrodda, redan då klara direktiv vad som skulle hända om Tyskar eller Ryssar försökte ta Sverige.

Vi fick betala med permitanttrafiken inte för att Tyskland inte skulle ockupera Sverige men för att våra inofficiellt allierade, England som under en kort tid varit orolig för att inte få tillgång till järnmalm samt kullager och funderat på att invadera järnfälten i Norrland, skulle kunna få för deras försvar nödvändig leverans från Sverige. Redan innan båtarna officiellt gick från bl.a. Göteborg, så hade den trafiken kommit igång. Sverige hade läger där norskar fick utbilda sig för att ta över Norge efter kriget. Det fanns t.o.m. utbildning för norskar som skulle tillbaka till Norge och jobba för motståndsrörelsen. Den senare utbildningen var mycket strängt reglerad och bara de som var betrodda fick kännedom om den. Mycket under kriget var som en av de engelsmän som senare var med och sprängde tungvattnet i Rjukan berättade för mig över en öl på en pub för länge sedan helt annat än vad det hade verkat vara.

Under slutskedet av Andra Världskriget och åren efter kriget var svenska politiker mycket oroliga för att Sovjetunionen skulle sluka även Sverige. Det fanns skäl till den oron. Den oron var så stark att Sverige som ett av de sista länderna efter Andra Världskriget tog bort postkontroll av post till och från viktiga personer och andra i deras närhet. Astrid Lindgren som under sin levnad och än är högt respekterad, även om hon i sin barnlitteratur använde då vanliga ord som numera inte är politiskt eller moraliskt korrekta, var en av de som satt och läste brev i kuvert som ångats upp. Kontrollen av dataöverföring och faxsändande över modem, var liksom telefontrafiken mycket mer kontrollerad och avlyssnad av upp till 17 olika svenska myndigheter när det var som värst.

Jag sände själv data via modem utanför Sveriges gränser i augusti 1971. Innan man fick sända data över telefonnät och senare det som kom att bli det nät alla känner till idag, så var alla som läste det också tvungna att läsa reglerna som bl.a. gav myndigheter rätt att via t.ex. dåvarande Televerket gå in och kontrollera/avlyssna om misstanke fanns om brott och domstol (hemlig) beslutat att avlyssning skulle ske. Riktlinjerna för vilka som skulle få avlyssnas/sin post läst kom alltid från sittande regeringar. Detta kunde med svensk lags goda minne ske ända fram tills FRA-lagen kom som för första gången tog bort den möjligheten för sittande regeringar samt även skapade första kontrollmöjligheterna för andra än sittande regeringar att kontrollera så att inte tredje man drabbades.

Se Ikonen och verkligheten, Norah4you 26 februari 2011
Skrämmande dålig historiekunskap, Norah4you 11 november 2011

Svenska kärnvapenplaner
Redan under slutet av Andra Världskriget stod det klart för svenska politiker och militärer att risken var stor att Sovjetunionen skulle kunna anfalla Sverige och att Sveriges försvar som det då var, inte skulle ha mycket att sätta emot. Det var bakgrunden till att svenska forskare inom såväl kärnvapenforskning som robotforskning började och långt in på 60-talet fortsatte med den forskningen. Tanken med Ågestareaktorn var att Sverige skulle utveckla egna kärnvapen. Kärnvapen som var tänkt att hota Sovjetunionen med om de försökte angripa Sverige. Sverige forskade alltså för framtida kärnvapentillverkning. Något som det faktiskt indirekt stod i informationsskrift som de få som fick komma dit, bl.a. experter inom miljövård (luft och vatten) samt medicinska experter på radioaktivstrålning, fick med sig.

I Norrland avsattes ett stort område, det som senare blev Esrange, som tänkt testområde med sittande regeringars goda minne. Dvs redan innan Erlanders tid. Inom flygvapenindustrin utvecklade Sverige robotsystem som inte bara ledde fram till numera alltför välkända robotsystem som vi svenskar exporterat utan som också gjorde att Sverige redan innan första människan var i rymden hade testat anti-robotvapen. När man som jag växte upp på en gata där man gick som barn i huset hos robotforskare, forskare från Försvarets materialverk och provflygare utöver ett antal andra som hade för Sverige viktiga poster som gav fina titlar med dålig lön, så fick man utöver det man hörde hemma vid matbordet när min far, som var en av de första i världen som jobbade heltid med miljöfrågorna runt luft och vatten (från 1954) hade gäster, höra en hel del som jag länge trodde att 'alla' kände till….

Sverige sände plutonium till USA, GP 27 mars 2012
Bildt: Sverige fraktade plutonium till USA, Expressen 27 mars 2012
Sverige sände plutonium till USA, SvD 27 mars 2012
Sverige skeppade nyligen tre kilo plutonium till USA, DN 27 mars 2012
Tre kilo plutonium skickades till USA, Aftonbladet 27 mars 2012 Aftonbladet glömmer bort att det var då sittande Socialdemokratisk regering som slöt det hemliga avtal som hela tiden reglerat det för svenska folket dolda samarbetet med USA! Hur var det med att göra sin hemläxa och varför kasta sten när man sitter i glashus?
Sveroge sände plutonium till USA, di.se 27 mars 2012

Det är anmärkningsvärt att den sändningen ens ifrågasätts idag. Sverige skulle enligt avtal med USA sänts över Atlanten redan när Ågesta(i drift 1963-1974) lades ner sluta upp med sin forskning som kunde leda till kärnvapen men som Sverige i vanlig god dubbelmoralordning möjligen valt att kalla annat för att kunna fortsätta forska på plutonium? Forskningen innan Ågestareaktorn skedde enbart på högradioaktivt material som kom från USA och England.

Tillägg 15.57 Plutoniumet skeppades via Tjörn, GP 27 mars 2012
Någon skulle kunna få tag på plutoniumet, Expressen 27 mars 2012
Sverige inte ensamt om att flytta uran, DN 27 mars 2012

Tillägg 17.00 Fredsforskare: Problemet är löst, GP 27 mars 2012 Det kunde varit löst redan under Palmes första regeringstid om det inte varit så infekterat utåt med USA-kontakter….. men dubbelspelet fanns under den tiden också.

Read Full Post »

Sverige har haft avtal med Saudi Arabien sedan (och även före) oljekrisen. Sverige har en vapenindustri och bakgrunden till detta är vårt val att stå utanför NATO samt ha ett stort antal arbetstillfällen inte bara inom den direkta vapenindustrin utan också inom stor del av vår exportindustri. I princip kan man säga att allt från järnet i gruvan till färdiga levererade produkter i form av vapen, it-teknologi inom flyg och radar, kullager och svetsutrustning samt allt från fartygstransporter av exportgods hänger samman. För att få sälja det ena krävs ofta antingen motköp eller överföring av teknologikunskaper.

När det gäller vapenindustrin, så är det så att Sverige för att ha ett försvar som förr var värt namnet och som nu urholkats från Göran Perssons första regering och framåt, så krävs att Sverige också får sälja sina produkter. De vapen som t.ex. Expressen ordar så mycket mot, är självklart saker som får säljas och det är inte så enkelt, precis som jag skrev igår i bloggartikeln Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2012 att vi av alla på något sätt har moraliska eller etiska rätten att avgöra vad som är demokrati och vad som inte är det.

När det gäller Saudi Arabien är landet på intet sätt att jämföra med t.ex. Nordkorea. Sverige har som jag skrev ovan haft och har mångåriga handelskontakter med Saudi Arabien och har även lyckats få Saudi Arabien att lyssna på en hel del som de inte lyssnat när andra sagt. Just för att vi har haft allt från geologer, tele- och tekniköverföring, hjälpt till med vattenfrågan och med skyddsrum o.s.v. I gengäld har vi fått trygga oljeimporter uppbyggd raffinaderiverksamhet samt kunde under ett antal år fram tills några av våra varv missade det där med valutasäkring, ha råd att bygga upp svensk sjöfartsindustri få våra industrier att blomstra såväl som några av Sveriges Handelshus. Demokratibegreppet har aldrig haft någon konsensus på att kräva humanitet eller ens att dödsstraff inte får förekomma. Den bilden har nissarna stått för i media och politisk debatt.

För att tala klartext: Sverige är extremt exportberoende. För att få exportera och ta hem arbetstillfällen i flera hundratusental under åren, så har inom ramen för svenska lagar (OBS INOM RAMEN) Sverige exporterat bl.a. vapen, vapenteknologi, radar- och telekommunikation, undervattenssvetsteknik m.m. till ett stort antal länder. Det är inte upp till tillfälliga media eller politikerhypokrater att försöka leka överhuvud till svenska lagar och svenska myndigheter.

Sverige har tre val: Antingen går vi med i NATO. Vad det kostar är oklart.
Eller så får försvarsbudgeten minst femdubblas för att täcka kostnaden för inköp från annat land med åtföljande förlorade arbetstillfällen i Sverige. För att inte tala om osäkerheten när för Svenska Försvaret nödvändig materiel kan levereras. Säkerhetspolitiska läget är inte en utopisk fredlig värld med stabila regeringar ens i vårt närområde.
Eller så måste Sveriges Försvarsbudget mer än tiodubblas för att bära kostnaderna av utveckling och tillverkning utan export, mindre antal arbetstillfällen blir en biprodukt av sådant beslut, av vapen och försvarsmaterial.

Sluta hyckla. Se verkligheten inte utopin i ögonen. Den svenska självbild som media och politiska nissar försöker ge oss är inte den omvärlden har eller har haft.

Saudierna köpte Försvarets vapen, Di.se 12 mars 2012

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, GP 12 mars 2012
Försvarets vapen gick till Saudiarabien, Expressen 12 mars 2012

I kväll har Teater Tribunalen i Stockholm premiär på En föreställning om svensk vapenexport. Det är dags att göra upp med den svenska skenheligheten, menar regissören Ellen Nyman
Ammunition i debatten, SvD kultur 12 mars 2012
Ja det är på tiden oavsett var man står i denna frågan att verkligheten och skenheligheten kommer på bordet. Dags att damma av hela alltet. Observera oavsett var man står, är det orimligt att hålla på med hykleriet.

DI:Saudierna köpte försvarets vapen, SvD 11 mars 2012 nej riktigt så var det inte. Försvarets återlämnade/av Saab AB återköpta vapen återvanns genom vidareförsäljning. Tala klarspråk inte luftmoln.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, DN 12 mars 2012 överskottsmaterial som lämnas tillbaka eller återköps av tillverkaren är per definition ägda av den tillverkare som fått dem. Att svenska försvaret tvingats trappa ner pga politiker som inte förstår verkligheten är något helt annat som borde diskuteras mera. Det säkerhetspolitiska läget bl.a.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, Aftonbladet 12 mars 2012

Tillägg 12.45 ett bra exempel på att media inte alltid är ärliga är DN-s artikelrubrik Saudierna shoppade i svenska vapenfförråd, DN 12 mars 2012 Verkligheten är inte den som antyds och det VET DN om inte annat borde de som skrev artikeln tala med några av sina äldre kollegor på tidningen som vet.

Read Full Post »