Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Flygindustrin – Luftfartsverket’ Category

Snart påbörjas den officiella presskonferensen om Göteborg City Airport (Säve) 13.30. Nyss 13.10 läste jag följande:

Swedavia, som äger Göteborg city airport i Säve på Hisingen, tillsammans med Göteborgs stad och Volvo håller presskonferens på flygplatsen vid 13.30 i eftermiddag.

Enligt anställda på flygplatsen som GT haft kontakt med har personalen informerats under förmiddagen om att de inom kort är arbetslösa. Flygplatsen på Hisingen ska läggas ner.
…..
– De hade personalmöte och då fick de beskedet att det kostar för mycket och att det inte är värt de investeringar som måste till för att rädda flygplatsen. Personalen har fått information om att de är tillbaka på ruta ett, att ägarna inte kan sälja flygplatsen med tanke på kostnaderna som krävs för att reparera, säger en person med insyn i personalmötet.
Avslöjar: Göteborgs City Airport lägger ner, GT 13 januari vid lunchtid

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

bodde jag från 1955 tills jag flyttade tillbaka till min födelsestad, Göteborg 1971. Det var på den tiden då planen gick på LL över hustaken vid Folkets Park och vägen mellan Ryd och parken inte fanns. Det var på den tiden då Sveriges Försvar var något att räkna med och flygarna, som i flera fall bodde i bostadsområdet på Kindagatan eller området mot Tornhagen som började byggas, fick sina flygtimmar ofta med råge. OM bullret störde? Endast en enda gång under alla år och det var då helikoptrarna kommit till Malmen långt senare samt flög den första julgranen!
Från mitt eget sovrumsfönster kunde jag se direkt in på Folkets Parks stora scen innan träden vuxit upp. Musiken hördes bättre hemma. Störande? Inte alls. Det tog slut vid 23-tiden när det höll på som längst vilket var någon gång per år. Dvs det var innan folk som flyttade dit på 60-talets slut började klaga och först krävde ljudstaket och sedan inbyggnad.

Om vi som var med förr, vi som inte hade musiken rinnande i öronen ens när vi gick i affärer annat än på jul; vi som inte går ut rakt framför bussar och spårvagnar (Göteborg och Norrköping); Vi som var vana att gå ut i Rydskogen (innan vägen mot parken kom) och lyssna på tystnaden; om vi inte klagade, så skall nutidens bullerskadade inte klaga. Bullerskadorna är självförvållade och bosätter man sig nära en flygplats eller nära en motorväg – DÅ HAR MAN SJÄLV GJORT SITT VAL. Lagt kort ligger och var och en får ta personligt ansvar för sitt eget val.

Anders Knape (M) som uttalar sig i egenskap av ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting har rätt: SKL välkomnar förslagen i bullerutredningens slutbetänkande, som ska underlätta byggande av bostäder i närheten av flygplatser. Förslagen går ut på att skapa ett tydligt och enhetligt regelverk som dessutom gör det lättare att göra undantag från maximala bullervärden. Utredningen vill även ha en samsyn kring reglerna vid olika typer av buller – från flyg, industri och trafik. En sådan samsyn ger en mer samlad hantering kring bostadsbyggande i centrala delar.Lättare bullerregler kan ge fler bostäder, mynewsdesk.com 2 oktober 2013
Anders, vi kan ju inte jämföra närhet till något som bullrar men som personerna som bosätter sig själva har valt för att det är fint läge med tystnaden i Sannäs och ute på Snäckis. Ha det. Bra uttalande/Inger E (fd. Jönsson)

Read Full Post »

Assange vill tydligen få fler minuter i rampljuset. Känner sig väl själv instängd där han stängde in sig själv när han vägrade åka till Sverige för att som alla andra bli utfrågad i det land där man misstänks ha begått ett brott. Stackars Assange som oavsett hur det går för Snowden så gladeligen visar upp sin eget extremt stora ego och sin okunskap om vad som krävs för att ett främlingspass utfärdat av ett land skall räknas som giltigt för färd oavsett vad.

För att ett främlingspass skall vara giltig färdhandling och att andra länder som skrivit under internationella avtal om främlingspass, dvs andra länder än det land som utfärdat främlingspasset, får godkänna det och skall godkänna det (Internationellt avtal undertecknat av bl.a. Ryssland, USA o.s.v.) så gäller att personen som får främlingspasset antingen är krigsflykting utifrån Genevekonventionen fastställda begrepp, vilket Snowden inte är, eller att personen i fråga är STATSLÖS, vilket Snowden inte kan sägas vara i någon juridisk bemärkelse. Att få ett pass indraget samtidigt som det land som drar in passet gör klart att det inte påverkar medborgarskapet, innebär de facto att Snowden inte kan falla in under det kriteriet heller.

Vad vi nu ser är ytterligare ett försök från Assanges sida antingen att själv få strålkastarljuset på sig eller kanske att försöka med indirekt hot/påtryckning för att få sin vilja igenom. Varken Assange eller Snowden står över lagen. Så enkelt är det. Ingen av dem är någon som helst hjälte. Hjältar utsätter inte andra människors liv och hälsa för fara och hjältar utsätter definitivt inte andra människors liv och hälsa för fara genom att utmåla sig som visselblåsare och sprida hemligstämplade uppgifter. Speciellt är ingen en hjälte som avstår från att tala om att det är var och en själv som skaffat någon form av konto på nätet eller köpt en dator, godkänt villkor för att använda en plattform, köpt ett program, som själv har godkänt exakt den signalspaning som bland annat NSA och MI5 beskylls för att göra olagligt trots att båda i högsta grad är lagliga.

Sedan är det en helt annan sak om Snowden befinner sig kvar på den internationella flygplatsen i Moskva, vilket en hel del av de uppgifter som kommer från säkrare håll än Wikileaks Assange tyder på. Och om han i så fall är kvar för att han inte fick resa ut, obs inte samma som att kvarhålla honom utan endast innebär nekad utresa p.g.a. ogiltiga handlingar; eller om det är så att han är kvar för att åka annat senare plan, något som ingalunda skulle göra hans liv säkrare se tidigare bloggartikel, eller hur situationen egentligen ser ut. Klart är att alla vill bli av med Svarte Petter. Men juridiskt är det inte så lätt som media tycks tro.

Kanske framgår tydligare att Snowden i verkligheten var och är en spion om man läser hans egna ord NSA leaker Edward Snowden says he took his job with the National Security Agency for the sole purpose of obtaining evidence on Washington’s cyberspying networks, Report: Snowden took job to gather NSA cyber evidence, usatoday.com June 24 2013
Observera att inget av det NSA gjort är olagligt just pga att alla som använder nätet måste godkänna att det är tillåtet för länder att begära ut t.ex. nättrafik o.s.v. Du kan inte använda plattform, konton, programvara inköpt direkt eller på nätet o.s.v. om du inte själv godkänt exakt det som det stormas så mycket om nu.

Assanges jurist har också i ett pressmeddelande skrivit att åtgärder som görs mot Snowden och Assange, för att de gör avslöjanden i allmänhetens intresse, är ett ”angrepp mot folket”.
Ryssland överväger en begäran från USA om att utlämna Snowden, meddelade en initierad källa enligt AFP. Men Ryssland har inte rätt att vare sig ”kvarhålla eller utlämna” Snowden då denne officiellt inte passerat den ryska gränsen på flygplatsen i Moskva, sade källan.

Assange om läckan: Han är i säkerhet, Expressen 24 juni 2013
Tjaha skall man läsa innantill, och det bör man göra, och göra det utifrån vad som gäller enligt IATA, så befinner sig Snowden troligtvis fortfarande kvar på den internationella flygplatsen i Moskva. Observera att från det att en person lämnar sitt boardingcard och giltigt pass vid gaten, tills personen kliver ombord på ett flygplan oavsett från vilket land, så är området från gaten till flygplansdörren tillhörigt det land där flygplatsen ligger.

Vilket innebär att om någon t.ex. visar upp ett pass tillsammans med boardingcardet, så är det först när vederbörande passerat gaten som ett brott mot att färdas med ett tillbakadraget pass eller ett felaktigt utfärdat Främlingspass inträffar. Med andra ord om Snowdon är kvar på flygplatsen i Moskva, så är det han själv som avgör om han åker fast för ryskt brott vilket det är att passera gaten mot flygplanet utan att ha giltiga handlingar. Snårigt? Bara toppen av ett isberg när det gäller alla säkerhetsregler och lagar runt internationell flygfart oavsett var och detta utan att de verkliga kontrollerna som görs alltid ens kommer till passagerarens kännedom.

Sedan är det så att Ryssland har egna problem med terrorister från bl.a Tjetjenien. Det vore inte politiskt hållbart för Ryssland att landet visade upp dålig säkerhetskontroll vid avresa med flyg. Samtidigt verkar det som om USA inte helt har klart för sig att det som Ryssland indirekt frågat efter sedan igår är att det via Interpol kommer en fullständig formell internationell efterlysning på Snowden.

PS jag antar att alla känner till att det flesta internationella flygplatser får sådan signalspaningsuppgift att de t.o.m. har möjlighet och juridisk laglighet att få uppgift från en persons hemland om längre fängelsestraff och/eller misstanke om grovt brott.

Read Full Post »

att samtliga som sitter i Försvarsutskottet som minst hade fått en ordentlig genomgång av Sveriges Försvar historiskt samt om varför en hel del av utvecklingsarbetet av ‘nya’ Super Jas inte faller på Försvaret. Det är lite grann märkligt för en som tillhörde Flyget som frivillig, F7 det respektive Malmen under mer än 15 år, och som vuxit upp på gatan i Linköping där flera av forskarna samt provflygarna bodde, att erfara att det finns någon som är så okunnig om svenskt försvar som återigen Peter Rådberg Miljöpartiets representant i Försvarsutskottet visar sig vara. För all del. Jag utgår ifrån att alla som sitter i Försvarsutskottet har någon form av clearing. Annars skulle mycket som sagts även av en del av de andra representanterna under åren vara förståligt…..

När politikerna började jobba med tanken på JAS-utveckling och JAS-produktion, så hade Saab AB redan i princip det mesta utvecklingsarbetet av modell och olika ingående delar framme. Det tar nämligen längre tid att göra alla tester och ritningar än vad herrar politiker känner till. Nu är det så länge sedan att det knappast kan vara en försvarshemlighet att jag redan innan jag fick min utbildning i Nyköping, F11, hade haft förmånen att se hur planet i naturlig storlek skulle se ut samt fått höra lite till. Det ett par år innan det ens var klart att vårt svenska försvar skulle bekosta en del utvecklingsarbete. Dvs ett bra tag innan Försvarsbeslutet togs. Det hade varit företagsmässigt fel om in Saab AB hade börjat med utvecklingsarbete och tankar runt nästa generations flygplan redan när Viggen levererades. Jämför med Viggen vars utvecklingsarbete började redan 1952 dvs innan första prototypen av Draken, Viggens föregångare, ens provflugit….

Det vi fick på resans väg var en utveckling av icke militära produkter som idag räknas tillhöra det normala. Om det skall man kanske tala tystare annat än att appliceringen av ny datateknik som togs fram av Data Saab tillsammans med bl.a. det som blev Linköpings Högskola först under Stockholm, senare egen högskola och Universitet samt där ett antal av avknoppningarna i Science Park har skett tack vare olika former av samarbetsforskning. Teknologi behärskar tyvärr inte Miljöpartiet så speciellt väl. Även om de tror det. Och tro kan ju försätta berg 😛

Denna gången finns det dessutom ett flygplan som vidareutvecklas. Vilket inte är riktigt samma sak Peter Rådberg (MP). Självfallet kan inte en enda kotte idag spå vad varje levererat flygplan kommer att kosta. Utvecklingen på de rara metallernas prisområde rår varken Saab AB eller svenska riksdagsmän över. Sedan är Saab AB inte något som är underställt svensk Riksdag. Det är så mycket som okunniga riksdagsmän tror. Tänk om de hade haft mer på fötter.

När det gäller hotbilden, så är det verkligen märkligt att Peter Rådberg (MP) visar sin egen okunnighet öppet. Hotbilden idag är i stora avseenden värre än den var innan Sovjetunionens fall. Det beror bl.a. på att rysk militär som utgör en förutsättning som president Putin och andra i Rysslands ledning har att hålla sig god med för att vi inte skall få ett ännu värre säkerhetspolitiskt läge än vad vi såg när Jugoslavien föll samman, att den militären självfallet (vilket kanske förvånar en del liberaler och miljöpartister) krävt att få en upprustning för att sköta sin uppgift. Deras uppgift är inte vår. Men inom den ryska militären finns det en hel del som utåt gett uttryck för uppfattningar om bl.a. de Baltiska staterna och t.o.m. om Finland. Det har återigen börjat synas mattförsäljare och tavelförsäljare speciellt ringande på hos människor som på något sätt tillhör försvaret.

Så mer utbildning och verklig Försvarsupplysning värd namnet vore på plats för våra svenska riksdagsmän i Försvarsutskottet. Inom parantes skall sägas att det verkar som om Socialdemokraterna har en mer realistisk kunskap än vad Miljöpartiet har. Frågan står öppen för varför så är fallet, men det får de bråka om internt. Det är inte så att svenska politiker automatiskt clearas till all hemlig upplysning för att de hamnat i Riksdagen.

Sverige köper nya Super-Jas, GP 25 augusti 2012
Sverige köper upp 60 nya Super-Jas, Expressen 25 augusti 2012
Sverige köper nya Super-Jas, SvD 25 augusti 2012
Sverige köper 40-60 Jas Gripen; statsminister Fredrik Reinfeldt (M) , utbildningsminister Jan Björklund (FP), Näringsminister Annie Lööf (C), Socialminister Göran Hägglund (KD) på SvD Brännpunkt 25 augusti 2012
Regeringen lovar köpa nya Super-Jas, DN 25 augusti 2012
MP håller på att krascha med buller och bång när de ens kan få till tanken att försvaret skulle krascha för att vi rustar upp vårt flygvapen. De, Miljöpartisterna, har redan tidigare visat sin okunnighet på teknikområdet i allt från CO2-debatt till energidebatt. Stackare. Kan inte någon sätta dem på utbildningsbänken så de får lära in en hel del basfakta även om modern teknik eller skicka dem på 1 månads praktikplats på lämplig Science Parkföretag i Linköping. Tåget lämnade centralen innan MP ens var framme vid station. Denna gången också. Kan Ni inte hålla takten med utvecklingen?
Sverige köper nya Super-Jas, Aftonbladet 25 augusti 2012
S positivt till JAS-besked, SvD 25 augusti 2012

psst. Kanske måste upplysa dem om att Sverige inte är socialistiskt eller kommunistiskt och att Försvarsindustrin trots namnet inte är ägt av Svenska Staten……

Read Full Post »

Sverige snövitt och neutralt?

Icke sa nicke. Det många unga som aldrig fick tillfälle att lära in Efterkrigstidens Sverige har en aning om. I svenska skolan hoppar man raskt från att FN godkände skapandet av en fristat för judar över det som kom att bli staten Israel inom av FN fastställda gränser som Israel än idag inte godkänner till järnridån. Klappar sig i skolböcker på axeln för Sverige var ju minsann det mest fredssträvande landet och Sverige var ju neutralt…..

Svenska ”neutraliteten”
Neutraliteten ett dubbelspel av politiker av alla chateringar var ett spel för gallerierna och för att förhindra samma oro i Sverige mellan vänstergrupper, läs kommunister, och andra som Grekland som drabbats hårt av Andra Världskriget råkade ut för. Neutraliteten var aldrig neutral. Sverige har som land i alla tider blickat västerut för likar. Inte ens under Andra Världskriget var vi helt neutrala. Dock inte så tyskvänliga som medias journalister ofta tror idag. Tvärt om hade de våra, om de var betrodda, redan då klara direktiv vad som skulle hända om Tyskar eller Ryssar försökte ta Sverige.

Vi fick betala med permitanttrafiken inte för att Tyskland inte skulle ockupera Sverige men för att våra inofficiellt allierade, England som under en kort tid varit orolig för att inte få tillgång till järnmalm samt kullager och funderat på att invadera järnfälten i Norrland, skulle kunna få för deras försvar nödvändig leverans från Sverige. Redan innan båtarna officiellt gick från bl.a. Göteborg, så hade den trafiken kommit igång. Sverige hade läger där norskar fick utbilda sig för att ta över Norge efter kriget. Det fanns t.o.m. utbildning för norskar som skulle tillbaka till Norge och jobba för motståndsrörelsen. Den senare utbildningen var mycket strängt reglerad och bara de som var betrodda fick kännedom om den. Mycket under kriget var som en av de engelsmän som senare var med och sprängde tungvattnet i Rjukan berättade för mig över en öl på en pub för länge sedan helt annat än vad det hade verkat vara.

Under slutskedet av Andra Världskriget och åren efter kriget var svenska politiker mycket oroliga för att Sovjetunionen skulle sluka även Sverige. Det fanns skäl till den oron. Den oron var så stark att Sverige som ett av de sista länderna efter Andra Världskriget tog bort postkontroll av post till och från viktiga personer och andra i deras närhet. Astrid Lindgren som under sin levnad och än är högt respekterad, även om hon i sin barnlitteratur använde då vanliga ord som numera inte är politiskt eller moraliskt korrekta, var en av de som satt och läste brev i kuvert som ångats upp. Kontrollen av dataöverföring och faxsändande över modem, var liksom telefontrafiken mycket mer kontrollerad och avlyssnad av upp till 17 olika svenska myndigheter när det var som värst.

Jag sände själv data via modem utanför Sveriges gränser i augusti 1971. Innan man fick sända data över telefonnät och senare det som kom att bli det nät alla känner till idag, så var alla som läste det också tvungna att läsa reglerna som bl.a. gav myndigheter rätt att via t.ex. dåvarande Televerket gå in och kontrollera/avlyssna om misstanke fanns om brott och domstol (hemlig) beslutat att avlyssning skulle ske. Riktlinjerna för vilka som skulle få avlyssnas/sin post läst kom alltid från sittande regeringar. Detta kunde med svensk lags goda minne ske ända fram tills FRA-lagen kom som för första gången tog bort den möjligheten för sittande regeringar samt även skapade första kontrollmöjligheterna för andra än sittande regeringar att kontrollera så att inte tredje man drabbades.

Se Ikonen och verkligheten, Norah4you 26 februari 2011
Skrämmande dålig historiekunskap, Norah4you 11 november 2011

Svenska kärnvapenplaner
Redan under slutet av Andra Världskriget stod det klart för svenska politiker och militärer att risken var stor att Sovjetunionen skulle kunna anfalla Sverige och att Sveriges försvar som det då var, inte skulle ha mycket att sätta emot. Det var bakgrunden till att svenska forskare inom såväl kärnvapenforskning som robotforskning började och långt in på 60-talet fortsatte med den forskningen. Tanken med Ågestareaktorn var att Sverige skulle utveckla egna kärnvapen. Kärnvapen som var tänkt att hota Sovjetunionen med om de försökte angripa Sverige. Sverige forskade alltså för framtida kärnvapentillverkning. Något som det faktiskt indirekt stod i informationsskrift som de få som fick komma dit, bl.a. experter inom miljövård (luft och vatten) samt medicinska experter på radioaktivstrålning, fick med sig.

I Norrland avsattes ett stort område, det som senare blev Esrange, som tänkt testområde med sittande regeringars goda minne. Dvs redan innan Erlanders tid. Inom flygvapenindustrin utvecklade Sverige robotsystem som inte bara ledde fram till numera alltför välkända robotsystem som vi svenskar exporterat utan som också gjorde att Sverige redan innan första människan var i rymden hade testat anti-robotvapen. När man som jag växte upp på en gata där man gick som barn i huset hos robotforskare, forskare från Försvarets materialverk och provflygare utöver ett antal andra som hade för Sverige viktiga poster som gav fina titlar med dålig lön, så fick man utöver det man hörde hemma vid matbordet när min far, som var en av de första i världen som jobbade heltid med miljöfrågorna runt luft och vatten (från 1954) hade gäster, höra en hel del som jag länge trodde att 'alla' kände till….

Sverige sände plutonium till USA, GP 27 mars 2012
Bildt: Sverige fraktade plutonium till USA, Expressen 27 mars 2012
Sverige sände plutonium till USA, SvD 27 mars 2012
Sverige skeppade nyligen tre kilo plutonium till USA, DN 27 mars 2012
Tre kilo plutonium skickades till USA, Aftonbladet 27 mars 2012 Aftonbladet glömmer bort att det var då sittande Socialdemokratisk regering som slöt det hemliga avtal som hela tiden reglerat det för svenska folket dolda samarbetet med USA! Hur var det med att göra sin hemläxa och varför kasta sten när man sitter i glashus?
Sveroge sände plutonium till USA, di.se 27 mars 2012

Det är anmärkningsvärt att den sändningen ens ifrågasätts idag. Sverige skulle enligt avtal med USA sänts över Atlanten redan när Ågesta(i drift 1963-1974) lades ner sluta upp med sin forskning som kunde leda till kärnvapen men som Sverige i vanlig god dubbelmoralordning möjligen valt att kalla annat för att kunna fortsätta forska på plutonium? Forskningen innan Ågestareaktorn skedde enbart på högradioaktivt material som kom från USA och England.

Tillägg 15.57 Plutoniumet skeppades via Tjörn, GP 27 mars 2012
Någon skulle kunna få tag på plutoniumet, Expressen 27 mars 2012
Sverige inte ensamt om att flytta uran, DN 27 mars 2012

Tillägg 17.00 Fredsforskare: Problemet är löst, GP 27 mars 2012 Det kunde varit löst redan under Palmes första regeringstid om det inte varit så infekterat utåt med USA-kontakter….. men dubbelspelet fanns under den tiden också.

Read Full Post »

Sverige har haft avtal med Saudi Arabien sedan (och även före) oljekrisen. Sverige har en vapenindustri och bakgrunden till detta är vårt val att stå utanför NATO samt ha ett stort antal arbetstillfällen inte bara inom den direkta vapenindustrin utan också inom stor del av vår exportindustri. I princip kan man säga att allt från järnet i gruvan till färdiga levererade produkter i form av vapen, it-teknologi inom flyg och radar, kullager och svetsutrustning samt allt från fartygstransporter av exportgods hänger samman. För att få sälja det ena krävs ofta antingen motköp eller överföring av teknologikunskaper.

När det gäller vapenindustrin, så är det så att Sverige för att ha ett försvar som förr var värt namnet och som nu urholkats från Göran Perssons första regering och framåt, så krävs att Sverige också får sälja sina produkter. De vapen som t.ex. Expressen ordar så mycket mot, är självklart saker som får säljas och det är inte så enkelt, precis som jag skrev igår i bloggartikeln Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2012 att vi av alla på något sätt har moraliska eller etiska rätten att avgöra vad som är demokrati och vad som inte är det.

När det gäller Saudi Arabien är landet på intet sätt att jämföra med t.ex. Nordkorea. Sverige har som jag skrev ovan haft och har mångåriga handelskontakter med Saudi Arabien och har även lyckats få Saudi Arabien att lyssna på en hel del som de inte lyssnat när andra sagt. Just för att vi har haft allt från geologer, tele- och tekniköverföring, hjälpt till med vattenfrågan och med skyddsrum o.s.v. I gengäld har vi fått trygga oljeimporter uppbyggd raffinaderiverksamhet samt kunde under ett antal år fram tills några av våra varv missade det där med valutasäkring, ha råd att bygga upp svensk sjöfartsindustri få våra industrier att blomstra såväl som några av Sveriges Handelshus. Demokratibegreppet har aldrig haft någon konsensus på att kräva humanitet eller ens att dödsstraff inte får förekomma. Den bilden har nissarna stått för i media och politisk debatt.

För att tala klartext: Sverige är extremt exportberoende. För att få exportera och ta hem arbetstillfällen i flera hundratusental under åren, så har inom ramen för svenska lagar (OBS INOM RAMEN) Sverige exporterat bl.a. vapen, vapenteknologi, radar- och telekommunikation, undervattenssvetsteknik m.m. till ett stort antal länder. Det är inte upp till tillfälliga media eller politikerhypokrater att försöka leka överhuvud till svenska lagar och svenska myndigheter.

Sverige har tre val: Antingen går vi med i NATO. Vad det kostar är oklart.
Eller så får försvarsbudgeten minst femdubblas för att täcka kostnaden för inköp från annat land med åtföljande förlorade arbetstillfällen i Sverige. För att inte tala om osäkerheten när för Svenska Försvaret nödvändig materiel kan levereras. Säkerhetspolitiska läget är inte en utopisk fredlig värld med stabila regeringar ens i vårt närområde.
Eller så måste Sveriges Försvarsbudget mer än tiodubblas för att bära kostnaderna av utveckling och tillverkning utan export, mindre antal arbetstillfällen blir en biprodukt av sådant beslut, av vapen och försvarsmaterial.

Sluta hyckla. Se verkligheten inte utopin i ögonen. Den svenska självbild som media och politiska nissar försöker ge oss är inte den omvärlden har eller har haft.

Saudierna köpte Försvarets vapen, Di.se 12 mars 2012

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, GP 12 mars 2012
Försvarets vapen gick till Saudiarabien, Expressen 12 mars 2012

I kväll har Teater Tribunalen i Stockholm premiär på En föreställning om svensk vapenexport. Det är dags att göra upp med den svenska skenheligheten, menar regissören Ellen Nyman
Ammunition i debatten, SvD kultur 12 mars 2012
Ja det är på tiden oavsett var man står i denna frågan att verkligheten och skenheligheten kommer på bordet. Dags att damma av hela alltet. Observera oavsett var man står, är det orimligt att hålla på med hykleriet.

DI:Saudierna köpte försvarets vapen, SvD 11 mars 2012 nej riktigt så var det inte. Försvarets återlämnade/av Saab AB återköpta vapen återvanns genom vidareförsäljning. Tala klarspråk inte luftmoln.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, DN 12 mars 2012 överskottsmaterial som lämnas tillbaka eller återköps av tillverkaren är per definition ägda av den tillverkare som fått dem. Att svenska försvaret tvingats trappa ner pga politiker som inte förstår verkligheten är något helt annat som borde diskuteras mera. Det säkerhetspolitiska läget bl.a.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, Aftonbladet 12 mars 2012

Tillägg 12.45 ett bra exempel på att media inte alltid är ärliga är DN-s artikelrubrik Saudierna shoppade i svenska vapenfförråd, DN 12 mars 2012 Verkligheten är inte den som antyds och det VET DN om inte annat borde de som skrev artikeln tala med några av sina äldre kollegor på tidningen som vet.

Read Full Post »

Det finns alltför många som nu går till attack mot svenska försvaret och Sveriges internationella avtal och affärer, som jag direkt själv vet om att de mycket väl vet sedan 70-talet att Sverige som industriland hade haft svårt att få sälja sina industriprodukter inte bara inom försvarsområdet utan rent generellt om inte Sverige som land varit berett att göra motköp eller ge teknisk motprestation. Alla de gyllene åren på 80-talet hade varit något helt annat om Sverige inte ställt upp. Många av de nu kritiserade avtalen med icke demokratiska länder, vilka länder skulle Sverige kunnat sålt till med exportintäkter på plus om de avtalen inte träffats, har sina rötter i efterkrigstidens uppbyggnad av Sverige.

Flera journalister och politiker som talar vitt och brett om hur de minsann tar avstånd från avtalet träffat 2005 av Göran Perssons regering med Saudi Arabien, ett avtal som har företrädare från 1970-71 och haft flera vändor under åren, har själva i ungdoms- eller moderförbund (för många har varit aktiva politiskt. En del är det fortfarande) haft helt andra ställningstagande men utåt stått för idealistiskt tänkande om en ideal värld där alla länder om de inte är så skall bli ‘demokratiska’….

Världen och världshandelns verklighet inte teoretiska idealistiska 1984-varianten på kartläge är det som gäller. Snacka går men ger inga exportvinster.

Sverige borde börja med att göra upp med den sk. neutralitetspolitiken. Göra upp med hyckleriet om att Sverige minsann var och fortfarande borde vara ‘sanningens’ röst i världen. Jag kan inte låta bli att notera att svenskar genom årtusenden varit sig lika. Det saknar betydelse att vi sedan 844 fått ett stort antal invandringar, flamländare, valloner, finnar, balter, skottar, holländare och tyskar. Efter några generationer här så är alla lika de som kallade sig A-rus och noterades av en postmästare år 844 i Asia Minor (nuvarande Turkiets landområden): Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest, men de är väldigt bra på att hitta skäl att ha fest…… De far till öst, till Kina och långt ner i Indien. De far till väst, Rom, Bysans och Albion (England) och varför? För att kunna tala om att de varit där!

Klokt att utreda vapenexport, GP ledarsidan 7 mars 2012 Det som vore klokt är att media gör klart att utan vapenexport – inget realistiskt svenskt försvar. Sverige har inte råd att köpa allt som behövs för att ha ett reellt svenskt försvar. För att tillverka själva krävs försäljning. Det är inte precis USA, Frankrike, Tyskland och England som då står för inköp av svenskt försvarsmaterial. Verkligheten gäller. Inte liberala drömmar om ett Utopia.

IPS chef i samtal om vapenfabriken, Expressen 7 mars 2012 Ytterligare en som glömt bort de sekretesslagar han skrivit på och förklarat sig villig att följa. Ytterligare en som i ord visar att han inte lärde in de undantag som finns och måste finnas i Offentlighetsprincipen när han gick i grundskolan. Skrämmande låg kunskap i Sverige om att Offentlighetsprincipen har klara och stora begränsningar som i klartext gör att den sk. svenska öppenheten innebär större begränsningar än vad som finns i flertalet andra demokratiska länders konstitutioner och grundlagar. Det är möjligen de begränsningarna som borde diskuteras, men inte här och inte i öppna forum.

Lööf kräver korten på bordet om Saudi-affär, di.se 6 mars 2012 Kan inte någon ge Lööf som trots allt har en jur.kand hela bakgrundsmaterialet för den svenska Grundlagen som trädde i kraft under 1970-talet. OM hon hade de kunskaper hon borde ha, så hade hon vetat att det är ren och skär fantasi att kräva något som grundlagarna direkt förbjuder. Diskutera gärna grundlagarna, men låtsas inte som om de inte är gällande i Sverige! I Sverige gäller svenska lagar och våra grundlagar!

Vi måste göra upp med hyckleriet, SvD 6 mars 2012 Gärna det men börja med att göra klart varför Sverige behöver sin försvarsindustri och varför det i sig kräver att vi som land samarbetar med andra länder även om våra politiker inte alltid anser att de länderna är rumsrena som demokratiska stater borde vara.

Stoppa samarbetet, DN ledarsidan 7 mars 2012 De som skriver på ledarsidan på DN borde tala med sina egna äldre betrodda så de fick klarhet i varför det är en hel omöjlighet att Sverige skulle kunna ha en egen försvarsindustri förutsatt att vi inte går med i NATO och samtidigt bara sälja till det som den politiska majoriteten vid varje enskilt tillfälle anser vara demokratiska stater. Hyckleriet på ledarsidorna i tidningar måste bort. Klartext om bakgrund, förutsättningar och konsekvenser inte bara för Sveriges försvar utan för hela Sveriges kvarvarande industri måste presenteras inte bara fantasiuttalanden om en utopisk värld.

Aftonbladet har delvis rätt. Rätt i sin inledande mening. ”Krigsmaterielexporten är en avvägning mellan det säkerhetspolitiskt nödvändiga och det etiskt försvarbara” Men fel i slutsatserna. ”Krigsmaterielexporten är en avvägning mellan det säkerhetspolitiskt nödvändiga och det etiskt försvarbara”, Aftonbladet ledarsidan 7 mars 2012

Verkligheten är den att om Sverige skall stå utanför NATO och vi alla är överens om att Sverige är värt att försvara, för tro inte medias påståenden om att Sverige inte är hotat idag även om hotet inte ser exakt samma ut som före 1989,
så krävs det att vi har egen försvarsindustri som får exportera alternativt att svenska försvarskostnaderna pga nödvändiga inköp till landet (och samtidigt minskade exportintäkter samt förlorade arbetstillfällen) mångdubblas.

Tillägg 09.12 Lena Mellin på Aftonbladet har rätt Både M och S stöttar den stinkande dubbelmoralen,Lena Mellins kolumn Aftonbladet 7 mars 2012 Men vad hon missar är att detta går tillbaka till beslut som fattades under Erlanders regeringsår för att kunna hålla Sverige med ett försvar värt namnet utan att gå med i NATO samtidigt som Sverige som planerade för egna kärnvapen fick lägga det på is för att sedan lägga ner de tankarna långt fram mot 1960-talet.

Vilka skäl är skäl nog för Saudiavtalet, SvD 7 mars 2012 undrar SvD:s ledarsida trots att de känner till skälen från äldre säkerhetspolitiska beslut och framåt som gör att skälen är att Sverige inte kan och får utöver det som är lagligt hindra försvarsindustriell export till länder som alla politiska partier inte kan godkänna. Valet står mellan att gå med i NATO; satsa mångdubbelt med pengar på svenska försvaret eller göra som nu ha avtal om samarbete. Observera att KU 2005 gjorde klart att avtalet som träffades var inom ramen för gällande lagar.

Read Full Post »

och inga andra människor heller. Se: Eyjafjällajökli lyder inte EU-politiker, Norah4you 20 april 2010.

Det föreföll mig märkligt när det i svenska media häromveckan påstods att Eyjafjällajöklis utbrott var över. Vilket inte var vad som sas i andra länder eller ens på Island. Där sades det å ena sidan att det inte längre var något askmoln men samtidigt att det inte gick att se ner i kratern om det fortfarande sprutade lava. Å andra sidan talades det i ett antal inslag om att mer än en Isländsk vulkan under senaste veckorna registrerats ha ökat tryck i överdelen av respektive vulkan. En förändring i tryck som tidigare resulterat i vulkanutbrott inom mycket snar framtid.

Se även Utbrottet vid Eyjafjallajökull är inte över, Islandsbloggen 26 maj 2010

Nu kan vi vara där:
Den fruktade vulkanen Katla, granne med isländska Eyjafjallajökull vars utbrott stängde luftrum runtom i Europa i våras, kan vara på väg att vakna till liv.
Det är mycket troligt att det blir ett utbrott den närmaste tiden, enligt experter.
Bedömningen görs i en rapport från University College Londons institut för risk- och katastrofreduktion.

Forskarna varnar också för att luftrum i Europa då åter kan komma att drabbas av askmoln och förbud mot flygtrafik.” Katla kan vara på väg att vakna, GP 27 maj 2010 Katla kan vara på väg att vakna, SvD 27 maj 2010
Katla kan vara på väg att vakna, DN 27 maj 2010

Det kan vara värre än så. Icke officiella källor nämner att den jordbävning som omnämns i Islandsbloggen när det gäller Eyjafjallajökull inte bara gällt Eyjafjallajökull-Katlaområdet utan minst en ytterligare aktiv vulkan. Oavsett om det ryktet är sant eller inte, så är det hög tid att vi i Europa på allvar börjar ställa frågan om det alltid är nödvändigt att flyga. För vulkanaska är å ena sidan farligare än vad ekonomiska intressen velat göra gällande, å andra sidan kommer den med vindar efter utbrott oavsett om politikerna säger det ena eller andra.

Men i Uppsala tar Reynir Bödvarsson det med ro: ”Men Reynir Bödvarsson, seismolog vid universitetet i Uppsala, tar varningen med ro.
– Vi ser inga tecken på att Katla är på väg att vakna. Vulkanen är lugn
. ” Seismologer varnar: Katla kan få utbrott, Aftonbladet 27 maj 2010

samtidigt går msnbc ut med: ”Icelandic President Ólafur Grímsson has warned governments around Europe that a significant eruption at the volcano is close. ”We [Iceland] have prepared … it is high time for European governments and airline authorities all over Europe and the world to start planning for the eventual Katla eruption,” he said.” Volcano’s big brother issues ominous warning, msnbc.com 27 maj 2010

Se även: Brittiska varningar om Katla, GP 27 maj 2010

Read Full Post »

har enligt min mening redan börjat när det gäller passagerarflyget, samtidigt som fler och fler länders militärplan får flygförbud för att de likt de Finska F18, Natos F16 och nu senast Brittiska Typhoonplan har hittat aska i motorerna. ”18.05: Alla flygningar med det brittiska flygvapnets jaktplan har ställts in över Lincolnshire sedan aska hittats inne i fyra Typhoonplans motorer” Askmolnet och flygtrafiken dag 8 DN.se följer utvecklingen 22 april 2010

I går kväll sades också Landvetter och Sturup befinna sig i zon 3, säker zon medan övriga svenska storflygplatser tillhör zon 2. Vilket är märkligt för de animationer och beräkningar som ges av icke svenska myndigheter visar att just Landvetter och Sturup har större askkoncentration över sig än de andra.

Samtidigt har Reykjaviks flygplats för första gången tvingats stänga sedan utbrottet. ”Islands største flyplass, Keflavik utenfor hovedstaden Reykjavik, stenges for trafikk fredag. Årsaken er en ny askesky fra utbruddet i en islandsk vulkan.” Aftonposten Norge 22.04.10 kl. 22:35 Observera nytt askmoln har kommit upp ur vulkanen och hindrar flyget att lyfta/landa. Det rör sig inte om det ‘nya’ askmoln som jag skrev om igår (22 april) utan ytterligare ett senare som måste varit kraftigt. Nu hoppas visserligen de isländska myndigheterna enligt Flugvellir opnir fram undir morgunen, Morgunblaðið Island 22.4.2010 22:46 att det skall gå att flyga längre fram på morgonen idag. Men än vet man inte.

Det är vidare märkligt att många plan lyfter för trots att Sverige delats in i tre zoner av Transportstyrelsen så säger Luftfartsverket:
Askan extremt farlig
I informationsmeddelandet till piloter och branschfolk skriver Luftfartsverket om vad som gäller vid de nya flygrutinerna genom områden där det fortfarande kan finnas spår av aska:

”Kontakt med vulkanisk aska kan vara extremt farlig och områden där det finns kända föroreningar ska generellt undvikas. Vulkanisk aska kan sträcka sig över flera hundra miles (här från en engelsk översättning) och den förorenade luften behöver inte synas”.

I informationen till piloterna finns en checklista för att upptäcka eventuell aska i luften. Några av punkterna på listan är: rök eller damm i cockpit, svavellukt, ett ljussken vid motorn och skarpa strålar från landningsstrålkastarna. ” Nu tillåts flygningar genom askan, Aftonbladet 22 april 2010

Samtidigt börjar det rycka i en del av de sk. klimathotexperterna, speciellt i England, som nu försöker få det till att det är klimathotet som startat vulkanutbrottet…… Vad de glömt att tala om är att varje aktiv vulkan runt jorden, eller i varje fall i stort sett varje, på en vecka läcker ut mer CO2 än vad flyg som startar eller landar i England, Danmark eller Sverige(exempel) släpper ut under ett år…… återkommer i den frågan som ju inte handlar om säkerheten men även den frågan handlar om politiska ambitioner att styra verkligheten.

Tillägg 09.12 23 april 2010: Det är för väl att SAS har en för de tre ägandeländerna gemensam speciell kontrollenhet som kräver intyg från motortillverkare för att ge tillstånd till flygning i zon 2. ”Nu är majoriteten av tillstånden utfärdade och planen redo att gå upp i luften igen. Men för en äldre flygplansmodell, MD 80, krävs intyg från motorleverantören vilket gör att förseningen drar ut på tiden. MD 80 används i första hand i Danmark. Flygtillstånd försenar SAS resenärer, SvD 23 april 2010

Read Full Post »

Older Posts »