Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bilindustri’ Category

Du är inget att minnas om 100 år, men Volvo är och har varit stor i hela världen oavsett hur många bilar de sålt i snart 100 år….. 1927 rullade den första Volvon ut och Volvo har varit känd och uppskattad runt jorden lika länge.

Du Zlatan är kraftigt överbetald och överreklamerad. Inte minst när det gäller din medverkan i Volvo reklamen. Den som verkligen gjorde skillnad i reklamhänseende då för Volvos Truck (som förr i tiden hörde ihop med Volvo Car) var van Damme The Epic Split feat Chuck Norris vs Van Damme – Volvo

Så stor i orden, Liten på jorden. Du tror du är bäst. Du är inte ens på 10 bästa listan genom tiderna i världen. Dröm vidare!

Kroners ilska – mot Zlatan:”Dämpa dig”, Expressen 1 Juni 2016

Read Full Post »

Fram till dess det finns elbilar med batteriet i karossen ute på allmänna marknaden, lär vi få dras med allehanda utsläpp från bilar. Miljömuppar i alla läger må protestera. Det som är möjligt här och nu är det vi får leva med – inte gå in i en drömvärld a la nytt Atlantis.

SasjaL

DN, 141125


http://www.dn.se/debatt/dieseltrenden-haller-uppe-utslappen-av-kvavedioxid/

Det verkar som man börjar titta i rätt riktning, men vill trots allt inte släppa myten om koldioxiden …

När man ändå är igång, varför pekar man inte på att dieselfordon släpper ut mängder med sot? Dagens moderna partikelfilter skall enligt uppgift inte klara av att filtrera mer än ca 50%. Sot bildas vid ofullständig förbränning, så bensinmotorer är bättre i det avseendet … Vid ofullständig förbränning bildas även andra mindre trevliga ämnen.

”Miljödiesel”? Pyttsan! Innehåller raps och/eller tallolja, vilka fungerar dåligt vintertid pga lägre energiinnehåll. För att få ut samma effekt, krävs större förbrukning … Talloljan är dessutom en aromatisk olja, vilket kan ställa till det för allergiker!

Är det miljövänligt i den aspekten? Nej, då människan är en del av miljön …
Fördelar? Oljeindustrin tjänar på det …

Preem är uppenbart stolta över sitt upptåg och är en av alla de företag som försöker att…

Visa originalinlägg 671 fler ord

Read Full Post »

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

men ändå tycker Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida: Och fabriken har inte gått dåligt, snarare verkar det som om Volvo minskar i Umeå, Göteborg och belgiska Gent för att kunna koncentrera lastbilstillverkningen till Frankrike.

Om Volvo fullföljer den ”optimeringen” kan det innebära att hela fabriken i Umeå är i fara. Att det i sådana fall kan handla om flera tusen jobb bara i Västerbotten. Men så långt har det inte gått än.

För bara några veckor sedan var näringsminister Annie Lööf inbjuden till Umeåfabriken.

– Jag tycker det är viktigt att Volvo får ha kvar sin produktion och det är något jag kommer att kämpa för, sa hon då.

Det gick uppenbarligen inte så bra i samtalen mellan näringsministern och Volvo. Men hon får inte vika ner sig nu.

Annie Lööf måste ligga på så att företaget ändrar sina planer.Annie Lööf måste ställa krav på Volvo, Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida 18 oktober 2013

I en demokrati, oavsett att den inte är fullkomlig, så råder inte något statsråd oavsett partitillhörighet över ett privat globalt företags val av vilka fabriker man skall dra ner på, lägga ner och var man skall behålla jobben! Sverige är inte socialistiskt, inte kommunistiskt och Eva Franchells dummaste bit som avslöjar bidragstänket(!) är värre än vanligt: Kanske finns det fortfarande något hon kan göra. Skulle Volvo till exempel vara betjänt av ett ökat transportstöd?
Det är tillåtet att vara dum i Sverige, mycket dumt att själv bevisa det! Många fel har Annie Lööf (C) förvisso begått som minister, men inte i Volvos fall!
En sak är att stötta nyinnovationer och nya företag under de svåra första åren. En helt annan sak är att ta skattepengar till att ge till företag som är ute på världsmarknaden, välkända och där det är företaget som utifrån efterfrågan på produkter samt vikten av att ligga nära såväl underleverantörer(just in time) som kunder är något helt annat än betongsocialism och/eller kommunistisk 5-årsprognos på vad som skall komma att få köpas….
Sverige är inte socialistiskt och inte kommunistiskt, Eva Franchell. Dags att läsa på vad som står i Sveriges Grundlagar!

Read Full Post »

i tillräckligt stor omfattning,
så är det inte realistiskt att hålla ett företag som producerar en vara som inte efterfrågas på exportmarknaden i tillräckligt stor omfattning till priser som krävs för att producera varan inom landet. Det gäller all industriproduktion. Speciellt gäller det bilindustri och verkstadsindustri som lever kvar i en värld utan ekonomisk kris och där det finns överskottsproduktion på världsmarknaden även om en stor konjunkturuppgång skulle komma snabbare än tänkt.

Det krävs nya produkter och/eller mycket avancerad vidareutveckling utifrån vad kunder önskar till priser som kunder har råd att betala. Allt annat är ren flum och drömmar upp i det blå!

Skillnaden mellan USA och Sverige är att USA har stor inrikes efterfrågan på bilarna och att lilla Sverige inte ens med EU bakom sig kommer ifrån att det finns fler bilfabriker och mer bilproduktion än vad marknaden efterfrågar.

Vi måste lära oss av Detroits beskyddare, LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Ola Pettersson på Expressen debatt 8 november 2012

Tillägg 11.15 9 november 2012 Stort ras för svensk industri, DN 9 november 2012 Inte så konstigt. De få nya verkligt säljande nyinnovationerna som tillkommit har sällan fått ekonomisk satsning här i landet. Känner till patent som fått ‘leasas’ ut till t.ex. Japan för att komma i produktion. Inte billigt att dra igång ny verksamhet, men ännu dyrare att bara gå på i gamla hjulspår.

Read Full Post »

Inte bara för jobben i Göteborgsregionen eller jobben inom bilindustrin i Sverige. Det vore allvarligt nog om så var fallet. Det som är det verkligt allvarliga kommer inte fram i artiklarna. Kanske för att ekonomijournalister inte var med när Volvo som då var ett huvudbolag Volvo AB med Volvo Personvagnar, Volvo Buss och Volvo Lastvagnar på den gamla tiden för över 25 år sedan genom sitt stora delägarskap i Volvo Finans nu Volvofinans Bank (bildat 1959) i tid vid två tillfällen hann dra i handbromsen när svåra ekonomiska tider var på väg inte bara i Sverige.

Ovanstående och det som står i artiklarna signalerar för mig:

* Europas bilindustri står inför stora förändringar funktionellt, industriellt och ägarmässigt.

* Eurokrisen är avsevärt värre än vad som framkommit ens i de värsta scenariorna och det är patetiskt att Borgs analys av
Grekland förkastas och hånas.

Volvo stoppar bilproduktion, GP 15 oktober 2012
Volvo PV stoppar under höstlovet, GP 15 oktober 2012
Volvo Personvagnar stoppar bilproduktion, Expressen 15 oktober 2012
Volvo stoppar bilproduktion SvD 15 oktober 2012
Volvo stoppar bilproduktion, DN 15 oktober 2012

Tillägg 23.26 Krisen djupnar för Europas fordonssektor, SvD 15 oktober 2012 Handlar inte om fordonssektorn utan om hela Europroblematiken.
Tufft för inhyrda när Volvo står stilla, GP 15 oktober 2012
Experten efter Volvos stopp: Tuffare tider, Expressen 15 oktober 2012 Helt klart att det blir tuffare tider. Den sk. inre marknaden håller nästan på att kollapsa, inte bara stanna upp. Det går inte att i längden äta nästa års sådd för att få mat för dagen. Sedelpressen är inte något som löser ekonomiska problem inom Eurozonen.

Read Full Post »

det som Kirre Elgeskog, en av de främsta forskarna och utvecklarna Sverige haft som jobbade på Saab AB i Linköping och sedan på Volvo AB här i Göteborg lade upp riktlinjerna för vad som skulle krävas redan under 1970-talet. Jag minns när jag satt i hans och Ullas vardagsrum i Mölndal, jobbade själv på Volvo Data på den tiden, och han berättade hur framtidens biltrafik skulle se ut. Då talades det om trafikkoner som gjorde i princip samma som GPS-n idag. Men Kirre som bott med sin familj i mammas och pappas radhus i Linköping och som tagit fram en hel del inom flygsidan speciellt den militära innan dess och då tagit fram bitar i teknologi där Sverige ännu har ett försprång gentemot andra länder, drog då på 70-talet upp en lista av vad som måste göras för att hålla avstånd, hålla fart, svänga utan att föraren behövde göra det. Teknologi som många trodde vi skulle få i bilarna som rullar ute redan under 1980-talet. Det som ställde till problem var att datateknologin mjukvarumässigt var framme, men att hårdvaran ännu var för stor, för tung och framför allt för dyr. ÄNTLIGEN får Sverige och världen det som med el-bil (obs det finns teknologi framme och testad som ännu inte är presenterad men som kommer att revolutionera ännu mer) och ‘bil-tåg’ på de stora trafiklederna kommer att göra energiåtgången mindre samt resandet säkrare även i högre hastigheter.

Här är Volvon som kör själv, GP 17 september 2012

Read Full Post »

Sverige har sedan slutet av 1950-talet genom Socialdemokratiska regeringars beslut fram till 1976 och med borgerliga omväxlande med Socialdemokratiska regeringar därefter haft och har stort handels- samt även utbildningsutbyte med Saudi Arabien.
Att sitta på en icke existerande tron i ett glashus och kasta sten för subjektiva värderingar om vilka företag som utifrån att de aldrig skulle handlat direkt eller indirekt med Saudi Arabien, det är att snacka i nattmössa och förvisso är det tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att visa upp det. Enda västerlandet som lyckats få Saudi Arabien att bit för bit förändras och förstå behov av ökad demokrati där detta aldrig varit känt, är Sverige. Svenska politiker från vänster till höger har gjort mer för demokratins för dem stora men för oss små framsteg i Saudi Arabien än de stått på barrikaderna för att försvara demokrati i all form här hemma.
Så det finns en ambulansleverantör som säljer militärfordon till Saudi Arabien. SO WHAT?????? Det hör inte hemma på ett regionsråds bord att avgöra vad som tillåts och inte tillåts när det gäller utrikeshandel. Militärfordon är per definition innan de utrustats på annan plats inget vapen!

Ambulansleverantör säljer militärfordon, GP 7 augusti 2012
bör kanske lägga till Socialdemokratiska regionråd till listan på de som behöver ställa sig frågan Vad är historiekunskaper kära riksdagsmän, Norah4you 11 april 2012

Read Full Post »

Den forskning och de tester som gjorts i Sverige på batterier ligger redan i framkant. Speciellt nu när Kina som har möjlighet att till låg kostnad få fram de eljest dyra metallerna är med i bilden. En efter en trillar pusselbitarna på plats. I helheten ingår med all säkerhet även en rationell återvinning av de nya batterierna i bilden.

205 miljoner till batteriforskning, GP 14 juni 2012
205 miljoner till batteriforskningen, SvD 14 juni 2012

Read Full Post »

Older Posts »