Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Filosofi’ Category

Som jag sagt förut: Tillåtet vara dum, dumt att bevisa det. Speciellt dumt om man är professor med följande bakgrund:
(norska Wikipedia är korrekt i följande utsaga):
Sigurd Allern (født 5. september 1946) er en norsk politiker, medieviter og den første professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Han var sentral ved stiftelsen av Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), AKP(m-l) i begynnelsen av 1970-tallet. Allern var partiets leder fra 1973 til 1975. Han var da samtidig leder av Rød Valgallianse, som på den tiden fungerte som AKP(m-l)s valgfront. Han var ansvarlig redaktør i avisen Klassekampen i 1969–1970 og 1979–1995.

På grunn av sin tilknytning til AKP(m-l), var Allerns kandidatur til professorstillingen svært omstridt. Norges største avis, VG, tok på lederplass avstand fra Allern som professor. Flere mente at det var en fornærmelse mot ytringsfriheten å ansette en mann som i flere tiår hadde kjempet for at landet skulle bli et kommunistisk diktaturSigurd Allern, no.wikipedia.org

Och det snillet har någon på Liberala Expressen (Du har väl inte godkänt sådant skevt val av experter Thomas?) valt att ta som ”expert” när det gäller frågan om media i Sverige dolt verkligheten. Detta utöver att man tidigare använt sig av de som står Expo nära…..

Yttrandefrihet handlar inte om att kunna påstå det ena eller andra utan att möta motargument eller offentlig kritik, skriver Sigurd Allern, gästprofessor i journalistik vid JMK.

Tidigare artiklar
Vi bedrog oss om det svenska debattklimatet, Expressen 24 Mars 2016

REPLIK. Ulf Adelsohn jämrar sig i Expressen (24/3) över det svenska debattklimatet. Ja värre än värst, Studio Ett har till och med – utan varning eller kontroll – gett utrymme åt en intervjukommentar om medier och invandring från en norsk gästprofessor vid JMK som åren 1973-75 var ledare i det nu nedlagda Arbeidernes Kommunistparti. Vart är hans Sverige på väg?

Efter en intervju i DN (20/3) har han och Lena Adelsohn Liljeroth upplevt att människor som stöder deras allmänna kritik av svenska medier i invandringsfrågor inte vågar ”träda fram av risk för repressalier”. ”Så är det med yttrandefriheten”, suckar den tidigare Moderat-ledaren.

Resonemanget är vanligt, men intellektuellt förvirrat. Yttrandefrihet handlar grundläggande om att fritt och offentligt kunna framföra argument, fakta och värderingar utan hot eller förföljelse från myndigheter eller andra makthavare. Yttrandefrihet handlar däremot inte om att kunna påstå det ena eller andra utan att möta motargument eller offentlig kritik.SD-inspirerad retorik lämnas ej oemotsagd, Gästprofessor Sigurd Allern på Expressen debatt 27 Mars 2016

Herr professor har ALDRIG NÅGONSIN FÖRSTÅTT VAD YTTRANDE OCH ÅSIKTSFRIHET BETYDER! Tyck-som-jag-syndromet från Herr Professor och övriga vänsternissar har med sina vanliga skygglappar och röda glasögon själva visat vad användande av Fallacies vid argumentering innebär. För det finns inte ett enda argument i Herr Professors argumentation som inte faller under någon av Fallacies:

Ex. argumentum ab auctoritate
Professor X, professor i vetenskap A uttalar sig. Syftet och Tendensen är något man aldrig kommer förbi när uttalandet skall valideras. För att någon är professor, oavsett om denne professor uttalar sig inom sitt eget vetenskapliga område eller inom andra områden, innebär inte detta att professorn är trovärdig för att han är professor. Det innebär heller inte att professorns uttalande ens om det är inom hans eget område är oberoende av påverkan från till exempel forskningsanslag från intressegrupp. Företag, enskilda intressegrupperingar o.s.v.
Auktoritet är inget säkert kriterie på trovärdighet.

Ex. Ad hominem
I argumentering attackeras personen som det argumenteras mot i stället för sakskälet/den åsikt som personen har.
Vanligt förekommande i tidningsartiklar, i politiska debatter och när en hypotes kritiseras t.ex. för ovetenskaplighet. (jfr klimatdebatten)

Ex. Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.

Ex. Fallacies of Assumtion
Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.

Ex. Circulus in demontrando – Cirkelbevis
Cirkelbevis är användande av det som ingår i någon/flera premisser som förutsätts vara sanna som grund för att frågeställning som kräver att premisserna förutsätts vara sanna.
Formellt kan man säga: Cirkelbevis uppstår när slutsatsen förekommer i premissmängden. Ju längre cirkeln är desto svårare är det att upptäcka dem.

Ex. Ignorantio elenchi – Irrelevant slutsats
Används t.ex. i ”Vetenskapen genererar sanningsenliga satser. Se bara på hur många saker som fungerar inom naturvetenskapen.”

Herr Vänsternisse till Professor Sigurd Allern fortsätter i debattartikeln:
Tyvärr väljer Adelsohn nu taktiken att mörka vad han och hustrun, den tidigare kulturministern, svarade på Björn af Kleens (DN) frågor.

Svaren förtjänar att gentas:

”Upplever ni att medierna förtiger fakta om invandringen?

– Ja, säger Lena snabbt.

– Jaja, oja! säger Ulf. Det vet vi ju. Det har man kunnat veta av olika kontakter med politiker och polis. Så är det ju.

– Och då blir spöket på den andra sidan större, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

– Ja det gör det, säger Ulf Adelsohn. När pressen medvetet förtiger uppstår en väldigt obehaglig stämning i folkdjupet. Och det är ju förvånande att medierna inte har förstått det.

– Ja, då blir det ju andra kanaler, säger Lena Adelsohn Liljeroth. Det blir ju en Avpixlat och sådär”SD-inspirerad retorik lämnas ej oemotsagd, Gästprofessor Sigurd Allern på Expressen debatt 27 Mars 2016

NU TAR VI SOM RÖSTAT PÅ NÅGOT ALLIANSPARTI med eller utan Sverigedemokraterna som inte är fascister, nazister eller ens rasister som Riksdagsparti oavsett om enskilda medlemmar/representanter som enskilda personer har åsikter som inte faller Herr Professor på läppen.
NU TAR VI TILLBAKA YTTRANDERÄTTEN OCH ÅSIKTSFRIHETEN SAMT DET VIKTIGASTE AV ALLT TRYCKFRIHETEN FRÅN VÄNSTERNISSARNA PÅ SAMMA SÄTT SOM VI TOG TILLBAKA RÄTTEN ATT VARA STOLT ÖVER SVERIGES MÅNGTUSENÅRIGA KULTUR OCH RÄTTEN ATT VARA STOLT ÖVER VÅR SVENSKA FLAGGA FRÅN HÖGERFÖTTERNA!

Read Full Post »

mycket dumt att bevisa det själv.

Peter Ekborg, avdelningschef vid Skolinspektionen, bemöter debatten med att sparka hårt nedåt.

Ekborg antyder att det är nästintill tjänstefel att vara av åsikten att gymnasielever kan avkrävas ansvar för sitt skolengagemang: ”det synsätt som Johan Svensson ger uttryck för står i strid med skollagen”.

En gymnasieelevs misslyckande är per definition skolans misslyckande.

Lärare förväntas kunna kompensera för alla de eventuella problem som kan finnas i en ung människas liv.

Attraktiv undervisning

Vad är det drevet mot Svensson tänker sig att en lärare skall göra när en elev uteblir, inte gör sina uppgifter eller inte lyssnar på genomgångar?Finns det en gräns för vad en lärare skall kunna göra, Jonas Linderoth professor i pedagogik, Göteborgs universitet på GP-debatt 25 Mars 2015

Sällan jag blivit så F-ad för herr professor bevisar direkt sin okunskap om didaktik vilket även en professor i pedagogik KRÄVDES ha kunskap om förut. Det ingår i en lärares arbetsuppgifter enligt det som i andra sammanhang kallas Arbetsspecifikation att:

* Se till att varje elev i skolan oavsett om det är i Grundskola eller på Gymnasium möts av läraren på ELEVENS egen nivå! Är det så att eleven inte är intresserad att lära, så är det LÄRARE som åstadkommit detta. Som en äldre lärare sa till mig och som jag citerat flera gånger under åren: Vi tar emot nyfikna och vetgiriga barn när de börjar skolan och släpper ut många uttråkade elever efter femman Så är det! Det är förbaske mig inte enskild elevs fel att eleven haft lärare som antingen inte varit behöriga eller också varit fullständigt ointresserade av att se till att av rektor kräva resurser för att den enskilde eleven skall hänga med samtidigt som den förstår. Detta är en lärares huvuduppgift utöver att lära ut så att elever ges verktygen för att kunna lära in – att se till att de elever som behöver extra stöd får detta. Fattar inte herr Professor i pedagogik detta, så är det illa ställt med Lärarutbildningen nu för tiden!

att skylla på eleverna och inte ta sitt ansvar som vuxen och definitivt inte som lärare, är fegt mycket fegt. Läs gärna mina kommentarer till Johan Svenssons helt absurda debattinlägg: 18 Mars dummaste debattinlägg skyller på eleverna

att som herr professor i sin argumentation använda sig av i stort sett alla fallacies bevisar bara okunskap även om vilka argument som är helt ogiltiga och endast visar på att herr professor utöver allt annat inte lärt in vad som krävs för att uppsatser, akademiska arbeten etc skall vara värda att godkännas. Märkligt

Read Full Post »

En följdfråga oavsett svar på frågan ovan: Har Sverige varit eller inte varit demokratiskt och i så fall enligt vilka kriterier.

Förstå mig rätt.
I äldre tider var det gårdens ägare eller hans hustru som var den som förde talan om något hände.
När vi fick byar, så var det byäldsten som var den alla kände och litade på.
Ovanför byn fanns socken och ting o.s.v.
Människor kände varandra. På gott och ont. Allt var inte bra och allt var inte ”rättvist” enligt dagens synsätt.
Men en sak gällde redan innan vi i Sverige fick skrivna källor. Lagar fanns och människor visste vilka som var de som beslöt vad som var rätt och vad som var fel.

Ex. ”Gunnarsstenen” mer känd som Oklundastenen i Östra Husby, Östergötland
Dokumentet är i form av en runsten från Oklunda i Östra Husby socken. Stenen från runt 900 e.Kr talar om ett dråp som Gunnar begått. Det intressanta är att den använder termer som vi väl känner till ännu idag. Detta 400 år innan våra äldsta landskapslagar är kända. Termer som han flydde saker (jfr sak-skyldig), straffet blev undanröjt, han vann förlikning Källa: Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Linköpings Universitet 1993
ursprungskällor om stenen: Danielsson Hilda, sid Stokcholm 1937 sid 164 samt Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk, Uppsala 1944, sid 202.

Hur är det idag? Jag bara undrar och har funderat på frågan om Sverige idag verkligen är demokratiskt. Många av de viktigaste besluten som påverkar människor fattas i kommunala nämnder och ända upp i Regeringen av de som vi aldrig haft en chans att rösta på eller välja andra namn än det som det parti vi röstat på i Kommunal- eller Riksdagsval själva utsett utan att vi ens känt till namnen innan det valet.

Det är få utom aktiva politiker/blivande eller tidigare politiker som håller med ett politiskt parti i alla frågor. Ännu färre tror jag det är som innerst inne är beredda att ge partiet de röstade på carte blanche under fyra år i beslutande frågor oavsett vilket parti vi talar om och oavsett på vilken nivå. Jag kan ha fel. Funderar som sagt. Har ibland funderat förut.

Vilken form av demokrati har Sverige idag?

Direkt demokrati är det endast Schweiz som har.

Indirekt demokrati

I Sverige väljer vi utifrån partilistor, vi röstar på ett parti som själva utsett vilka kandidater som skall stå högst upp respektive längre ner på listorna. Vi väljer till Kommun, Landsting och Riksdag. Enbart i det senare fallet är det klart att det är av oss valda representanter för ett parti som sitter i viktiga nämnder och utskott. Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.

På ett sätt kan det ifrågasättas om detta är demokratiskt fullt ut. Skillnaden står mellan två synsätt: det där den valda gruppen anses skickad nog att besluta om vilka som mer skall utses. Det andra synsättet utgår från att det är individen som röstar som avgör vilka representanter för ett parti som skall få vilka positioner.

Detta andra synsätt finns i t.ex. USA där det är väljaren som väljer vem som skall få vara t.ex. domare, polischef o.s.v. genom att trycka på knapp eller kryssa för den som skall väljas. I England är det så att väljarna väljer en representant för sig och sitt valdistrikt. Denne representant vinner valdistriktet om han har flest röster och det är det partiet representanten tillhör som i engelska parlamentsval får antal ledamöter som avgör vilket parti som efter en del formalia får styra England.Demokrati

Skulle gärna vilja höra vad andra tänker när de läst detta. Demokrati är inget vi kan ta för självklart. Lika lite som rättvisa och jämlikhet. Demokrati behöver alltid försvaras och vinnas åter generation för generation. Det krävs dock att alla vet vilka kriterier som gäller för olika former av demokrati.

I onsdagens Göteborgs Posten på debattsidorna finns följande mycket aktuella och intressanta artikel: Jag gör något så omodernt som att skämmas, Tore Björkman Angeredsbo på GP Debatt 10 Februari 2016 Artikeln avslutas med Det är många, i nuvarande och föregående regering, som också borde skämmas. Ingen har emellertid visat tecken på ånger. Några säger sig ha varit naiva, det vill säga handlat i god tro. Det är inte sant. Sanningen är att de varit fega och valt att bortse från varningar. Att inte erkänna som det är, visar att de tror att väljarna inte kan tänka själva. Detta synsätt göder politikerföraktet som nu är det absolut största hotet mot vår demokrati.
Mycket tänkvärda ord

Read Full Post »

om det är andra som skall bestämma vad du skall säga, skriva och tycka?

Viktig artikel:
I dagens offentliga debatt förefaller emotionella argument vara de allra viktigaste. Hur saker och ting faktiskt förhåller sig tycks däremot sekundärt. Det gäller att få med sig massorna och då är det smart att spela på människors känslor. Under 1900-talet gjordes psykologiska experiment som delvis förklarar hur det går till.

Den polskamerikanska psykologen Solomon Asch lät försökspersoner titta på en linje. Därefter fick de se tre olika långa linjer och uppgiften för dem var att avgöra vilken av de senare, som var lika lång som den första linjen de sett.

Denna uppgift klarade alla lätt. Åtminstone innan de blev lurade av medlöpare till forskningsledaren, som medvetet valde fel linjer. Om många medlöpare valde fel, så valde en tredjedel av försökspersonerna i samtliga försök samma felaktiga linje som medlöparna valt. Och tre fjärdedelar av försökspersonerna blev så osäkra att de ett flertal gånger också gjorde felaktiga val.David Eberhard: Majoriteten skräms till tystnad, Gästkrönika Ledarsidan Göteborgs Posten 2 februari 2016

Allvarligt fallacie vid argumentering,
Appeal to fear

Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.
Fallacies vid argumentering

Read Full Post »

Alla, inklusive Sveriges 70-talsretro Naivist nr 1, tyvärr vår Svenska Statsminister till råga på allt elände, Stefan Löfvén har nu insett att ingenting är så enkelt som att uttrycka 70-talsvänsterns variant på konsekvenserna av John Galtungs Peace Journalism, Peace Journalism.org

Ingress
Det fanns grogrund för stridigheter i hela Mellersta Östern så långt går det att ge John Galtung rätt. Den av Johan Galtung befarade konsekvensen av det som han kallade indirekt imperialism kunde lätt argumenteras för. Med detta menade John Galtung att ”västerländsk strukturell liberalistisk demokrati” och det av detta enligt Johan Galtung följande ”nollsummespel” i ekonomiskt hänseende torde leda till en form av ”strukturell Fasism”. Det är i definitionerna av begrepp och konsekvenserna av att John Galtung varit och är vad jag i denna blogg kallat vänsternisse som glömmer bort historiens långa rötter som John Galtung gick vilse tidigt. För att klara ut den biten en gång för alla ber jag de som är intresserade av begreppslära inom argumentation att titta närmare på: Definition av begrepp

Kortfattat går det aldrig att hoppa över den historiska bakgrunden och för att förstå den, så krävs det ett positivist-holistiskt synsätt, enligt min mening, för att få med alla nödvändiga parametrar i den stora ekvation som nutidshistorien är relaterat till vad konsekvenserna i en aldrig så välmenande handling kan förutses bli. Med andra ord. Så länge inte alla har klart för sig att det är svårt att definiera vad som är demokrati, men mycket lätt att definiera vad som inte är demokrati. Samtidigt som det är omöjligt att utan att känna till den historiska bakgrunden utgå från att Alla Människors lika värde med naturnödvändighet kommer att leda till samma demokrati som den/de som avsett att stödja de som arbetar mot diktaturer inbillar sig ”kommer att följa” om väl diktaturen, tyrannen, klart odemokratiske ledargarnityret försvinner. Alla människor är lika värda – MEN OLIKA.

Detta medför, enligt min uppfattning, att det viktiga inte är att HA RÄTT utan att HANDLA RÄTT.
Som djupt troende kristen är en av mina avsikter med detta inlägg att försöka få alla att förstå att vi oavsett vad vi själva tror på i grunden alla som lever i nutiden är Vi är alla barn av Abraham Även du som inte tror som jag har samma ursprung om vi går tillbaka till de första människorna. Vi kan välja att tro, att inte tro eller att tvivla. Vi äger själva rätten att välja vilket. Rätten att välja vad vi tror på om vi är troende. Men ingen äger rätten att sätta sig i Guds ställe oavsett vad personen/personerna ger den jag kallar Gud för namn! Ingen född av människa är felfri eller har fått Guds uppdrag att bestämma vad andra än personen själv skall tro!

Historisk bakgrund
Den historiska bakgrunden till dagens händelser börjar redan på Alexander den stores tid. Alexander den store utvidgade det Makedoniska Kungaväldets rike ända bort till Indien och ner i Egypten. Detta har säkerligen nästan alla någon kunskap om. Alexander den Store kom genom sina fälttåg att påverka ett stort antal dåtida stormakter och de stormakter som vi sett bildas och skaffa sig kolonier från Östra Medelhavet ända bort till de oroliga gränstrakterna mellan nutida Ryssland och Kina samt ner i Indonesiska övärlden ända sedan dess. Om det skall jag under närmaste året försöka skriva i

Kortfattat går det att säga att alldeles för många inklusive John Galtung har genom att gå vilse i begreppslära missat något väsentligt. Det märkliga är att en vis Kung i Sparta i ett svar till en Spartansk man som kom till honom och begärde Demokrati gav stor del av nöten i sitt kortfattade svar: Börja hemma.

Lite religionshistorisk bakgrund för Syrienkrisen med kommentarer

Allra först citerar jag del av tidigare blogginlägg:
Ett exempel på detta är en person jag alltid respekterat för att han tog sig tid då vi ett färre antal mest svenskar under första halvan av 1990-talet satt i datorsal för att skriva rent våra arbeten i varierande ämnen innan vi lämnade in dem till handledare för vidare behandling.

Har skrivit detta på annan plats:

Masoud, med ditt goda minne minns du säkert mig, Inger E som under mer än en månad under första halvan av 90-talet satt i samma datorrum på Linköpings Universitet som du själv. Du lärde mig mycket när vi råkade ta rast samtidigt. Vi var ju inte många som satt så många timmar och skrev på arbeten som du och jag samt några få till gjorde.

Någonstans på vägen tycks du ha glömt bort en av de viktiga bitarna du lärde mig och andra om Syrien. Stor del av det jag lärt om Alawiterna och deras historia lärde jag mig under de stunderna. Delar av den kunskap du delade med dig använde jag mig av när jag skrev en bloggartikel för några år sedan: Rötterna till dagens kriser…

För det var det du tryckte på att rötterna till dagens Syrienkris låg långt tillbaka i tiden. 1317 respektive 1516 är inte precis idag. Då fanns inte USA och världen såg helt annorlunda ut när Alawiterna förföljdes och utsattes för ren massaker p.g.a. interna maktstrider.

Så skälla på USA är att skälla vid fel träd. Osmanska Rikets utvidgning och Osmanska Rikets fall är i sig själv en grund utöver att du har rätt när du talar om kolonialmakterna. För politiker har dragit gränser och gränsen mellan Syrien och Turkiet som drogs av segermakterna (minus USA) efter Första Världskriget samt att Frankrike ”fick” Syrien som protektoriat men behandlade Syrien om inte på samma sätt så på liknande sätt som Algeriet (fransk koloni en gång om någon missat det) behandlades. Självfallet har det påverkat. Men som du själv sa när du på den tiden poängterade att alla människor har eget ansvar för sina egna beslut och handlingar, så finns rötterna långt långt tillbaka i tiden.Syrienkrisens rötter äldre än Osmanska Rikets tillkomst

Kort konsekvensanalys av dagsaktuella terrorn som har rötter i Osmanska Rikets fall

Idag Lördagen den 21 November 2015 är terror, mördande, terrorhot och hot om våld mot oskyldiga människor vars enda ”fel” är att de enligt de som tror sig vara i Guds ställe att avgöra vem som skall få leva och vem som skall dö, att dessa människor är födda i fel religion eller uppvuxna som troende på något annat än det som terroristerna anser vara rätt.

Idag skall jag här säga exakt samma som jag sa i ett TV:rum när i en diskussion med en fransktalande palestinier när terrorvåldet nådde OS i München:

Ingen människa har själv valt i vilken familj han/hon skall födas och/eller växa upp i. Vi har alla en gemensam Gud oavsett om vi tillhör de tre religioner som tror, eller säger sig tro, på en Allsmäktig Gud. Oavsett om man tror som jag på att Jesus är Guds son född av jungfru Mari eller om man tror att Jesus ”bara” är en Profet och att det är Muhammed som är Guds Profet eller om man tror att Messias av Davids Hus ännu inte kommit till jorden. Alla tre religionerna har Skapelseberättelsen och uttåget ur Eden gemensamt. Samt mycket mer. När Människan fick lämna Eden, så blev konsekvenserna att vi Människor INTE är ofelbara. Vi är inte Gud. Det är upp till Gud att döma och upp till Gud vad Han förlåter.

Senaste nyheterna talar om akut terrorvarning i Bryssel. Bryssel är en av mina två favoritstäder. Har bott på hotell när stora våldsamma demonstrationer på mindre än en halvtimma förvandlat det då bästa hotellet vid EU-parlamentet från en fridfull oas med underbar restaurang, bar, tidningsrum och underbara gäster och personal, till en säker zon där det stora antalet säkerhetsfolk på mindre än en minut från att varit välklädda trevliga gentlemän och kvinnor fick fram vapen vi normalt bara ser på TV i filmer allt medan gatan utanför fylldes av våldsamma demonstranter som fick stoppas med tanks, vattenkanoner samt kravallpolis. Från fredlig gata utanför förvandlades gatan som jag skrev på en halvtimma till något som fick EU-demonstrationerna i Göteborg att åter komma i minnet. Brysselbor, belgare, flamländare och EU-delegater, jag tänker på er och ber att Ni slipper terrorvåld.

Akut Terrorvarning i Bryssel Nu varnar UD, SvD 21 November 2015
Rapporter om misstänkt attentatsman i Bryssel, DN 21 November 2015
Belgien varnar för hot – högsta beredskap, Expressen 21 November 2015
Belgien varnar för ”mycket allvarligt terrorhot””>Belgien varnar för ”mycket allvarligt terrorhot”, Aftonbladet 21 November 2015

Personligen har jag mycket svårt att förstå att det finns människor som tycker sig vara för mer än andra och därför tycker att de har rätt att fördärva andra människors liv. Ingen född av människa är felfri och att försöka påstå eller tro sig ha rätt att kräva att någon enda människa som inte är personen själv skall tycka och tro som den personen för att ha rätt att leva. Våld är inte att följa Guds vilja.

Tillägg 11 December 2015: En vanligtvis välinformerad journalist på Aftonbladet har i den aktuella Syrien-IS konflikten missat det historiska perspektivet samt att det är stor skillnad mellan det som IS ser sig som de verkliga efterträdarna till – det Första Kalifatet och Assad som kommit till makten tack vare att Osmanska Riket delades upp av segermakterna minus USA efter Första Världskriget samt att Syrien av dessa utsågs till ett Franskt protektorat.

IS och Assad – ett val mellan pest och kolera, Staffan Heimersons kolumn Aftonbladet 12 December 2015

Read Full Post »

Till följd av globalisering och konstant föränderlighet blir dagens sanningar snabbt föråldrade. Vad som är rätt kompetens på morgondagens dynamiska arbetsmarknad kan ingen veta i dag. Därför är det ännu viktigare att de färdigheter den högre utbildningen förmedlar främjar analytiskt och logisk tänkande, matematisk förståelse, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, liksom kunskap om Kafka, Kant och Klimt. Bildning handlar inte om elitism utan om att ges möjlighet, oavsett vem man är eller varifrån man kommer, att växa som människa och ta sig dit man vill.Utan bildning är utbildning lite värd, GP ledarsidan GP 26 september 2015

Många glömmer bort att det är grundkunskaperna i allt från ordkunskap och ordförståelse i landets språk, att det är grundkunskaperna i matematik inklusive att kunna räkna ränta på ränta samt procenttal gånger procenttal och att kunna läsa av en tabell eller kurva, att det är kunskap i mer än sitt eget språk och kunskap om filosofi, vetenskapsteori samt även att få med sig att ha läst flera av världslitteraturens stora,
som gör att man utvecklar sig i förståelse om andra människor och andra situationer än den man själv lever i och matas med via media,
som stimulerar sökandet efter ny kunskap och
som ger möjlighet att tänka utanför boxen.

Kunskap trillar inte från ovan. Den kräver tid, fundering och inlärning. Som Alice Teodorescu skriver i ledarartikelns rubrik: Utan bildning är utbildning lite värd.

Se även: Kunskap faller inte som regn

Read Full Post »

Ibland undrar man hur en del ledarskribenter tänker. Det glappar mellan presenterade argument och slutsats…..
Läs först följande utdrag ur Aftonbladets ledarskribent Karin Petterssons ledarkrönika:

Ibland undrar jag om ­Socialdemokraterna lever i en drömvärld.

Kanske är de berusade av regeringsmakten. Kanske tror de på riktigt att Sverige fortfarande ser ut och fungerar som i slutet av Göran Perssons tid vid makten. Då räckte det ganska bra att förvalta egna reformer och göra lite förändringar på marginalen.

Det fungerar inte nu. I dag krävs en annan strategi än att undvika att skrämma medelklassväljare i Nacka och reformer för några ­miljoner här och där.

Socialdemokraterna borde under förra mandatpe­rioden ha tagit en ideologisk strid om skatter, investeringar och välfärd. Av ­ekonomiska skäl. Men också av politiska. För att riktiga konfliktlinjer mellan höger och vänster är enda botemedlet mot att SD tillåts sätta agendan.

I stället kombinerade man halvhjärtat prat om brister i välfärden med en ekonomisk politik som gjorde det omöjligt att göra något åt saken.

……
Regeringsduglighet handlar om att leda, att välja sina strider och sedan försöka vinna dem. En minoritets­regering måste vara beredd att gå till val när som helst och ha målet att vinna ­kampen om opinionen varje vecka. Men Socialdemokraterna styr inte samtalet nu. Faktum är att de knappt är med i det.
Löfvén behöver en ny regering, Karin Pettersson ledarkrönika Aftonbladet 21 augusti 2015

Hallå det är flera giltiga bra argument som presenteras för att Socialdemokraterna inte bara lever i en drömvärld utan också för att regering ledd av Löfvén är ren katastrof för Sverige.
Hur vore det att utifrån de premisserna som besvarats med ja och entydigt talar mot varje form av Socialdemokratisk regering med Löfvén ingående oavsett position, gå vidare i analysen? En enda slutsats går att dra utifrån ovanstående. Dvs förutsatt att det är en hållbar slutsats som står sig tills den är motbevisad,
Slutsats: Sverige behöver ny och ICKESOCIALISTIK REGERING!

Problemet är tyvärr att Kinberg Batra saknar de ledaregenskaperna som krävs för att Sverige skall få en gedigen solid regering fram till nästa val och att den som är starkaste ledaren (trots att jag personligen inte gillar henne, så måste jag tala om fakta inte om subjektiva uppfattningar) Centerpartiets Annie Lööf är på gång för föräldraledighet……

Read Full Post »

Det där med att svenska socialdemokratiska politiker och de som arbetar som lärare utan att vara ämnes- samt stadiebehöriga skulle erkänna att de själva är orsak till att vi i Sverige numera ser så få Nobelpristagare samt att kunskaperna rasar inte bara i PISA-undersökningar, det lär vi aldrig få vara med om….. att de skulle erkänna sin egen skuld till problematiken….

Det skrämmande är att vi gång på gång ser nyfikna, vetgiriga barn som kommer till skolans första årskurs och att, som en gammal lärarinna en gång sa till mig: vi släpper ut uttråkade barn från femte årskurs.

Att ens få för sig att det bästa för de enskilda barnen/ungdomarna är att ALLA skall gå gymnasieskole linjer som leder till högskolebehörighet, är att göra ett stort antal barn en björntjänst.

Det är lika tokigt med detta, som benägenheten i svenska samhället idag att sätta etiketter på alla som inte följer den politiskt giltiga normen. För ett stort antal av de barn som får bokstavsbeteckningar och/eller hamnar i särskola, är inte mindre begåvade men behöver samma lugn och ro, stabilitet i hur undervisningssituationen ser ut samt ämnes- och stadiebehöriga lärare under hela grundskoletiden, som i sig borde utgöra grunden för vad vi skall tillåta i ett klassrum i form av springande fram och tillbaka; i form av störande musik i hörlurar och/eller mobilanvändning i klassrumssituation.

Alla är lika värda, men en del är skickliga på praktiskt arbete och bör självfallet få känna självkänslan i att lära in den vägen även om det inte leder till högskolestudier; andra är tidigt hejare på att läsa och/eller räkna men hämmas idag då alla skall göra samma sak och hela klassen skall gå lika snabbt/långsamt fram. Hur många genier som Sverige missat genom flumskolan är svårt att säga. Alla lika värda men olika

Verkligheten
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Skolan ingen plats för smarta barn, Metro 13 mars 2015

Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov
Kunskap står inte högt i kurs i det svenska samhället. Överallt sjungs okunskapens lov. Detta förhållande är särskilt tydligt i skolan. Nu krävs omfattande förändringar, skriver Helena Mechlaoui, lärare i historia, religion och filosofi.

Kunskapsnivån faller hos svenska elever. Det märks på gymnasiet, universiteten larmar och OECD:s senaste rapport visar samma sak.

Sedan kommunaliseringen av skolan 1991, har utvecklingen bara gått utför. På Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilar ett tungt ansvar. Utan att verka ha förstått lärarnas och utbildningens betydelse, har SKL enbart sett skolan som en ekonomisk belastning och inte som en grundläggande och nödvändig investering för den svenska industrin och för samhället i övrigt.

Parallellt med kommunaliseringen dök det upp idéer från de pedagogiska institutionerna om skolan och om vägen till lärande, som vilade på en mycket bristfällig vetenskaplig grund. Exemplen är många, men ett är att barn mycket tidigt, själva skulle ta ansvar för vad de skulle ägna sig åt under lektionerna, ett annat är så kallat problembaserat lärande. Eleverna skulle problematisera och ”forska”, och detta utan att först ha fått en grundläggande ”kunskapsbank” att arbeta utifrån. De skulle göra det de hade lust till och allt skulle vara roligt. Läraren skulle vara handledare, mentor, coach, sökande medlem i klassrummet (!) – bara inte lärare.Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov, Helena Mechlaoui lärare i historia, religion och filosofi på GP debatt 14 maj 2015

Förlåt älskade barn – vi visste inte!.

Read Full Post »

Allra först för de som inte vet det redan, jag är barnbarn till Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson var med och drog igång det här på Västkusten, Fritiof höll sig till det lokala, kommunala samt sitt arbete som förman för stenhuggeri och var bl.a. med och levererade gatstenen samt finhackade den lagda gatustenen i Bryssel ner till fiskekrogarna. Själv var jag aktiv i FPU, såväl som Göteborgare även ett år ordf för Folkpartiets Studentförening vid FFS, senare som Mölndalsbo aktiv inom FP och FPU Bohuslän och på den tiden Garthonist m.m.

DU är inte Liberal, Birgitta Ohlsson så Folkpartistisk ledande kvinna Du än är. Du bryter mot det viktigaste som Liberalism stått för genom alla tider:

Frihet UNDER PERSONLIGT ANSVAR

Det är illa nog. Vad värre är, är att Du helt saknar konsekvensanalytisk förmåga. OM det hade varit etiskt och moraliskt rätt att ge alla de som söker sig hit till Sverige stadigvarande uppehållstillstånd, så hade det krävts att Du också varit villig att svara ja på följande premisser:

* Är Sverige ”bättre”/”säkrare” land än alla andra.
Följdfråga: På vad sätt anser Du att Sverige och svenskarna är moraliskt högre stående än andra och vet Du om att för att kunna anse så är det att gå balansgång mot rasism att sätta en grupp människor över en annan!

* Är det rätt att premiera de som har råd att betala för att bli smugglade till Europa och tagit sig upp till Sverige?
Följdfråga: Vad anser Du vara giltiga argument för ett sådant ställningstagande?

* Är det enligt Din mening riktigt att bortse från Gällande Svenska Grundlagar, bl.a. Regeringsformens 1 kap 2§ och att utgå från att det är bäst för de som får uppehållstillstånd att rota sig i Sverige?
Följdfråga: Är inte det en form av nykolonialism att aktiva tänkande människor förutsätts rota sig i Sverige i stället för att om tillfälle gives vara med och bygga upp sitt födelseland?

Men som sagt – Liberal är Du inte. Bara Folkpartist!

Birgitta Ohlsson, och flera med henne, vänder sig bland annat mot förslaget om att överge principen att den som får asyl i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. Förslaget från partiets integrationspolitiska arbetsgrupp är att permanenta uppehållstillstånd ska ges först efter tre år, eller när personen kan försörja sig själv.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2714263-strid-inom-fp-om-integrationspolitik

FP-topp tar strid om integrationen, Sveriges Radio 14 maj 2015
Strid i FP – om integrationen, Aftonbladet 14 maj 2015
Strid i FP-toppen om flyktingmottagning, DN 14 maj 2015
Strid inom FP om integrationespolitik, SvD 14 maj 2015

Börja hemma! Börja med att göra livsvillkoren så bra som möjligt för fattiga, hemlösa Svenska medborgare och de som redan har Svenskt uppehållstillstånd!
Lär dig sedan det du borde lärt dig redan i 7:e klass:
Det är Ingen mänsklig rättighet betala för att välja hemland Det är inte ens en Mänsklig Rättighet att välja hemland – Hur i hela fridens namn skulle det se ut? Vi lever inte i ett Rousseauliknande Utopia!

Read Full Post »

Själv är jag Moderat, socialt till vänster och ekonomiskt till höger. Självfallet hade det normalt varit rimligt att förmoda att jag stått helt och hållet på de Konservativas sida inför nästa presidentval i USA. Men så enkelt är det inte. Dels har jag starka invändningar mot det sk. Tea party rörelsen. Dels har jag svårt för människor som inte förstår att Rätten att bära vapen näppeligen kan innebära att en person som har rätt att äga vapen när som helst och var som helst boende äger rätten att äga vapen till en mindre arme eller att det är en stor risk med att tillåta att människor i tätbebyggda områden får äga och förvara (självfallet inte hur som helst) k-pistar samt flertal snipervapen. Det är som jag ser det inte rätten att bära vapen i sig som är diskutabel. Men nog är de konservativas vapenförsvarare allt annat än en juvel i granen.

Står som sagt till vänster i sociala frågor. Där finns det en hel del som skiljer mig från den uppfattning om Hillary Clintons motståndare för fram. Men det som gör att jag skriver dessa raderna är att ledande Republikaner samt Republikanska Partiet tycks ha missat något väsentligt i sin snabbt presenterade men efter djup reseach(?!?) insamlade kampanj mot Hillary Clintons kandidatur. Overkill i mediavärlden gynnar inte den som står bakom overkill.

Hillary Clinton har till slut levererat det minst sagt väntade beskedet att hon kandiderar. Men Republikanerna lovar ”använda alla medel” för att stoppa henneRepublikanerna: Så ska vi stoppa Clinton, Expressen 13 april 2015

Förmodade huvudkonkurrenten: ”Vi måste ha något bättre än HillaryMotståndarna till snabb attack mot Hillarys presidentkampanjMotståndarna till snabb attack mot Hillarys presidentkampanj Aftonbladet 13 april 2015 Redan Cicero visste att god retorik kräver att man undviker attack på motståndaren om man inte har giltiga argument mot motståndaren samt en kandidat som genom positiv argumentering går att visa sig vara bättre än den motståndaren man angriper…

Som någon vis person sa: Det gäller att välja sina strider

Read Full Post »