Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Film’ Category

Nu har det gått för långt. För hur rasistiskt vissa ord och uttyck skrivna i en litterär text (oavsett vem eller var) under en gången tid då den politiska synen på vad som var rätt och vad som var fel, hur rasistiska dessa orden och uttrycken än kan synas för nutidens människor, så har det gått för långt när någon/några ändrar i texter utgivna förr. Det är exakt samma som hände när foton på Stalin kunde återkomma retuscherade med enskild person som fallit i onåd inte längre fanns med på de gamla bilderna!

Rasistiska inslag i Pippi-filmer bortklippta, DN 29 september 2014
SvT klipper om Pippi Långström, GP 29 september 2014
SvT rensar bort rasismen i Pippi Långström, SvD 29 september 2014

Det som hänt med att SvT med eller utan Astrid Lindgrens rättighetsägares tillstånd ändrar i Astrid Lindgren texter, filmer etc öppnar för något som helt strider mot Tryckfrihetsförordningens intentioner och bryter mot grunden för demokrati.

Vi kan fördöma äldre tiders uppfattningar – men vi äger inte rätt att korrigera dem så att de som läser får en helt felaktig bild av hur åsikter, moral, uppfattningar om kolonialism/rasism etc i verkligheten såg ut för inte så länge sedan. Tänk om någon, oaktat vem, tar det som hänt med Astrid Lindgrens verk som utgångspunkt för att i en ny pryd-politisk atmosfär göra liknande förändringar i Nyfiken-filmerna eller ve och fasa försöker ändra ord som sagts i Sveriges Riksdag och som finns sparade på KB!

Däremot är det högst rimligt att utifrån den förändrade Människosyn som skett de senaste 50 åren lägga till en sida i nyutgåvor av böcker samt göra ett tillägg i början av filmer där det görs klart att synen på människor förändrats och att det som rådde så sent som under mitten av förra seklet var en felaktig syn där Alla Människor inte tillmättes lika värde. I skolböcker bör det i lärarhandledning finnas förslag på hur man utifrån gamla originalskrivningen i Astrid Lindgrens böcker kan lära barn hur viktigt det är att vi idag har den Människosyn vi har.

Read Full Post »

Nu har det gått troll mer än vanligt i det sk. etablissemanget på kulturfronten. Skall villigt erkänna att jag inte kan hitta ett enda rasistiskt inslag i Barna Hedenhös, än mindre något sexistiskt! Varje tid har sin kultur och varje kultur har sina ord som betyder något där och då helt skilt från vad puritaner på vänster om svenska Vänsterpartiet som försöker pådyvla människor sin nutida tolkning av ord innebar när de skrevs, när de först lästes OCH HÖR OCH HÄPNA – om man inte är extremt vänstervriden puritan, så betyder orden samma sak nu för alla som inte är vänstervridna puritaner eller extremt lättstötta som vill förändra samhället utifrån sina egna politiska syften! Dra något gammalt över ER!

Jonathan Sjöberg som både regisserat och varit med och skrivit julkalendern är kritisk till att böckerna inte får sin kontext förklarad eftersom flera av berättelserna i dag uppfattas som rasistiska.

De bitar som definierar folkslag efter hudfärg har de i arbetet med manuset valt bort. Som exempel kan nämnas ”Barna Hedenhös och de urlympiska spelen” från 1952 där löptävlingsdagen beskrivs som ”en svart dag för alla utom negrerna” som vann de flesta av loppen tack vare sina långa ben.Barna Hedenhös böcker kritiseras för rasism, Svt.se 18 november 2013 Neger är inte något negativt eller ens rasistiskt ord för alla människor. Så länge det heter Negro Spirituals som är en av de finaste musikformerna som finns, så skall puritanerna ge blanka den i att försöka ändra i äldre texter! Det är inte heller så att den svarta dagen ens uppfattades enligt Jonathan Sjöbergs förmodan av oss som var barn på 50-70-talet! Tvärt om var det så att man, kollat med fler, uppfattade det som något fint att vara neger i idrottssammanhang på den tiden. Vi andra det var vi som blev utpekade som svaga! Alltså möjligen rasism mot icke färgade. Men inte mot färgade. I Barna Hedenhös lärde vi oss att visualisera teknik, speciellt teknik använd förr i tiden och i främmande kulturer som var överlägsna vår egen. För det var också en av de viktiga bitarna man lärde sig genom att läsa eller få Barna Hedenhösböckerna upplästa: När vi fortfarande var i början av den nordiska kulturen vi känner från sena Stenåldern över Bronsåldern, Folkvandringstid till nutid, så var det många kulturer som hade utvecklats avsevärt mer än vad vi här i norr hade!

Barna Hedenhös-böcker kritiseras: ”Ren och skär rasism”, Metro 19 november 2013 TVÄRT OM! De böckerna lärde oss som växte upp grunderna för att Alla människor är lika värda men olika. Böckerna lärde oss att det ingalunda var i norra Europa eller ens i Europa som grunderna för civilisationen växte fram! Barna Hedenhös böckerna lärde oss att det fanns många kulturer i världen och att alla är lika värda, samt att varje kultur värnar om att bevara sin historia. Utom möjligen vänsternissarna här i Sverige alltså 😛 Sverige har lång kultur. Betydligt äldre i skriftliga källor än vad de flesta inklusive de flesta historiker och arkeologer känner till. Det är en sak. Varje kultur äger rätten att vara stolt över det som varit bra – men bör också låta bli att försöka omtolka allt till nutida mått mätt!

Ärligt talat – det är rasism att försöka använda sina egna politiska uppfattningar när man tolkar gamla eller halvgamla texter! Det första en som studerar vetenskapsteori får lära sig är att man alltid måste försöka klarlägga/komma ifrån sina egna subjektiva värderingar. Varje text skall tolkas ur sitt eget historiska perspektiv. Inte nutidens. Att försöka få det till att det skulle behövas förklaringar till småbarn som inte ens uppfattar saker som vänsternissarna tror att de gör, det säger tyvärr alltför mycket om okunskap om såväl historia, vetenskapsteori som barn- och ungdomars utveckling! NOG MED VÄNSTERPROPAGANDA!
Någon stopp på vantolkning av litterära produkter vars upphovsmannarätt tack vare förlängd sådan gäller, får det allt vara!

Vänsternissarna

Read Full Post »

Alldeles nyss 22.50 började Echelon conspiracy på kanal6. Den berättar om nuvarande amerikanska avlyssningsprograms föregångare och avlyssning.
Att en del missat läsa det finstilta, andra missat Peter Wrights bok från 1987 o.s.v. är en sak. Men normalt borde det finnas ett antal som gillar att titta på filmer? Eller?

Read Full Post »

Since when is it correct to change history, no matter if the Prime source is a Medieval MS or a TV-show, when ever ”public attitudes” change?
But public attitudes have changed since it was made BBC bosses defend Fawlty Towers edit, uk.omg.yahoo.com January 23 2013
VOTE: Bosses Defend Editing ‘Fawlty Towers’ For New Broadcast, To Censor Racist Language – Is This Appropriate?, Huffingtonpost January 23 2013
Censorship row BBC cuts racist lines classic Fawlty Towers episode, Daily Mail January 23 2013

Orwell knew what he wrote about in 1984. But today’s people doesn’t seem to understand what they are doing at all……

Swedish media:
Censurbråk om ”Pang i bygget”, GP 23 januari 2013
Censurbråk om ”Pang i bygget”, SvD 23 januari 2013
Censurbråk om ”Pang i bygget”, metro.se 23 januari 2013
BBC satte saxen i Pang i bygget, SvT 23 januari 2013
Klippte bort scen ur ”Fawlty Towers” – då rasar fansen; Aftonbladet 23 januari 2013

Read Full Post »

och svensk tv oavsett om det är den ena eller den andra kanalen lyckas med att misslyckas att glädja. Slutade titta på Grevinnan och betjänten när de flyttade den till tidig kväll. Sedan alla dessa repriser på filmer som gått flera gånger under året. Förr var det ofta samma filmer som kom under nyårsnatten. Det var roligt med kontinuitet som man kunde resa sig från innan reklamkanalerna kom. Själv tycker jag inte om SvT:s kanaler. Alldeles för vänstervridna och politiskt korrekta. Inget som sticker ut undantaget i debattprogrammen.

Tittade nyss en halvtimma trots allt på SvT. Om Marilyn Monroe. Det som kunde blivit en höjdare med oförutsedda klipp och kommentarer är lika sövande som en långresa med tåg där man bara ser skog eller enbart landskap. Inte något att titta på för mig innan jag som många andra tittar på Jan Malmsjö. Han är en av våra riktigt stora. Såväl som entertainer som när han spelar teater eller bara är. Jan Malmsjö: Det är en ära att stå där och läsa, Expressen 31 december 2012 Efter honom går jag snabbt över till bättre kanaler än SvT.

Fick förut idag reda på att vi som gick ut Katedralskolan i Linköping 1968 kommer att ha 45 års jubileum på bestämd dag i maj. Hade i och för sig, tycker jag, varit roligare om det bara varit gamla klassen. Vi som firade 1 års, 2 års, 3 års, 4 års, 5 års och 10 års jubileen utöver de större tillställningarna som kommit vart 5:e år. Inget emot att träffa de andra, men det blir för många människor att hålla reda på. Eller också börjar jag bli gammal. Inget fel på 49-års modell nu 63 år gammal.

Skulle inte vilja vara 19 igen. För mycket har förändrats till det sämre för de som är unga idag. Vi levde för all del under kärnvapenhotet och med början av att vi gick ut mitt i natten för att titta på hunden Laika som seglade över himlen i sin satelit levde vi med drömmarna om rymden och framtiden. De som gick ut några år innan oss fick lätt jobb. Vår årgång fick läsa vidare i de flesta fall. Så lätt att få jobb som en del drömmande socialdemokrater försöker göra den tiden till var det inte. Lika svårt då som nu att få studentlägenhet eller ens vanlig lägenhet när du fick jobb. De flesta som läste fick bo i andra hand eller hyra rum de första åren. Fick själv tag på en etta hemma i Linköping där jag växte upp medan jag läste för att jag jobbade samtidigt i affär. En av två ettor i en dublett där man delade hall och toalett. Kokskåp och en garderob. Men det var självständigt.

Förvisso hade 60-talet inneburit att de byggde ”statarlägenheter” på höjden och bredden i millionprogrammet. Snabbt hopsatta utslängda områden som i bästa fall försågs med något som skulle likna ett centrum men som i många fall redan från början hade inbyggt att det var selekterat boende. För de som blev anvisade dessa lägenheter var dåtidens arbetskraftsinvandrare samt när det blev lediga lägenheter i dessa områden ofta socialt utslagna som hänvisades dit. Problemen vi ser idag byggdes in i systemet när områden byggdes där stora mastodontlängor med flera våningar i kalt färgade och enkla modeller slogs upp för sig, villor och radhus en bit ifrån och variation i högt och lågt helt saknades. Så ock idag när bostadsbristen får ta konsekvenserna av 80-90-talens kapande av våningar p.g.a dålig efterfrågan på lägenheter i ytterområden.

Världen blev inte vad vi trodde. När jag blev systemprogrammerare 1971 hade vi visionen av en datateknisk utveckling som inte ens nu är genomförd. Vi trodde att vi redan under 80-talet skulle kunna jobba hemifrån för det var så enkelt att använda modem. Först via vanliga telenätet sedan via de första datanäten.

Inför det nya året 2013 önskar jag att alla tog sig tid någon liten stund, helst varje dag, för att bara vara. Den där stressen som många numera har att synas hela tiden, vara anträffbara hela tiden och absolut använda Facebook i ett (jag har avstått från Facebook finns på Linkedin men är inte aktiv) kan säkert vara rolig. Men hur är det när mörkret faller och tystnaden infinner sig för den som inte är van att kura skymning. Hur är det när strömmen går för de som inte har varit med att hämta vatten i pump nere i samhälle sommartid och suttit i fotogenlampans sken läsande en bok eller handarbetande när kvällen kommer eller stormen viner utanför. Tror att självvald ensamhet ibland kan vara nyttigt för själen. Påtvingad ensamhet något helt annat. Men befarar att många inte alls mår lika bra som deras Facebooksidas kommentarer säger och håller där med den danska drottningen som är skeptiskt till sociala mediers påverkan. Drottning skeptisk till Facebook, GP 31 december 2012

I Göteborg får vi trängselskatt som den rödgröna sörjan drivit igenom. Till vilken nytta när de inte ens gjort trafikräkning i verkligheten…. En enda riktigt positiv nyhet utöver Göteborgs Postens årliga nyårsfyrverkeri finns från Göteborgs horisont: Juniorstjärnan Gustaf Stensjö gjorde också ett grymt lopp med tredje bästa tiden av alla. 1 500 sprang Sylvesterloppet, Göteborgs Posten 31 december 2012 Lägg namnet på minnet. Killen är förmodligen vår nästa stjärna i löpning. Om han vill och vågar satsa alltså. Alltför många talanger försvinner under åren upp till seniorer för att de inte får tillräcklig stimulans när det börjar ta emot för att höja sig det sista viktiga snäppet. Grymt bra Gustaf Stensjö! Fortsätt så!

I omgivande världen och nära försöker media och politiker att skrämma upp oss. Finansstup som riskeras i USA där som jag tidigare idag skrev Tänk om, Norah4you 31 december 2012 funderar i banorna av att det kanske inte är så att Finansstupet är den stora faran. Tänk om det är så att det är bättre för framtiden att ta stötestenarna i form av begränsning i ekonomier nu? Kanske är det precis som det varit efter ekonomiska kriser förr så att det genom urrensning av onödig barlast blir lättare att segla?
Obama: Överenskommelse nära, SvD 31 december 2012

Så försöker media förmodligen understödda av politiker och definitivt av läkemedelsföretag att åter skrämma oss för svininfluensan. Ett dödsfall i Norge och över 80 konstaterade fall i Oslo. Över 80 fall av svininfluensa i Oslo, GP 31 december 2012
14 nya fall av svininfluensa i Norge, DN 31 december 2012
De tycks ha glömt allt vi äldre minns. Från Asiaten till Hongkonginfluensan och mera. För svenska fakta om dödstal i influenser under åren se Fakta dödsfall av influensa, Norah4you 31 oktober 2009

Önskar Er alla:
Gott Nytt år 2013

Inger E(norah4you)

Read Full Post »

Vad är det som gör att alla dessa Palmefilmer, Palme som serie m.m. förs fram 2012? Det kan väl inte vara ”Klavertrampet”-Juholt eller sällan synlige Löfven som inte lyckas att hålla den nivå han höjde S till när Juholt förmåddes avgå. Juholt som under 2012:s inledning lyckades med årets mest egocentriska uttalande:
”-Det är klart att det inte handlade om mina felsägningar och misstag. Jag utmanade starka krafter, som jag inte riktigt hade en aning om, säger Juholt i en intervju i Oskarshamns-Tidningen.

Enligt förre S-ledaren Juholt själv så hann han under sina tio månader som socialdemokratisk ledare förändra den politiska dagordningen i Sverige.” Juholt: Jag utmanade för mycket, GP 23 april 2012

Klart i klass med hans ‘fantastiska’ självinsikt i form av egocentriskt uttalande 2011:
25 Maj 2011: ”I minigolf är det bara jag som får stryk, då är det bara synd om mig. Men lyckas jag inte som statsminister, då tar jag det inte så personligt, för då är det en mycket större förlust, en förlust för hela landet.”
Juholt: Om jag misslyckas är det en förlust för Sverige, di.se 23 maj 2011

Så i och för sig behövde Socialdemokraterna redan där blicka tillbaka till sina fornstora dar. Under tiden som S rasade och Juholtarn orerade, så började Palme dyka upp i vänstermedia, ja alltså även i SvT:s kanaler….

Så kom Löfven. Han började bra. Genom att hålla sig utanför mediadebatten för mycket lyckades han återhämta en hel del av det S förlorat i väljarstöd. Sedan vände det. Ju mer han använde sig av vänstersocialdemokratiska (Juholtska?) argument och försök till återgång till bidragssamhället, höjande av A-kassetaket (som bara gynnar de som tjänar bra och borde haft tillräckligt för att kunna lägga undan….), ju mer han hoppade på Sverigedemokraterna och/eller Alliansen, ju mer började väljarstödet få hicka.
Men så har ju Juholtarn tittat fram igen. Mer eller mindre antytt (krävt?) att få en plats i solen igen. För Sverige har ju svårt enligt herr Juholt att klara sig utan honom. 🙂
-Pension är inget alternativ. Jag är full av kraft, energi och har en stark ideologisk övertygelse, säger Håkan Juholt.
Juholt siktar på ny mandatperiod, GP 4 december 2012 och så börjar S dala mer och mer.

Det är i och för sig helt i linje med den taktik som går igen i Löfven och Anderssons ‘utspel’ senaste halvåret, att återgå till 1970-talets början och till Palmes återkomst som statsminister till hans brutala död. Det var ju då som Socialdemokraterna upplevde sig som stora. Att Palme spelade dubbelt med svenska väljare och media det är nu glömt. Avlyssning av enskilda och grupper som ansetts utgöra fara för Riket Sverige har godkänts av sittande regeringar sedan före Andra Världskriget fram till FRA-lagen som satte stopp för detta kom. Satte stopp för att regering var den juridiska instans som hade att besluta om detta. Satte stopp för att 3:e person var tvungen enligt gällande Säkerhetslagstiftning att registeras. 3:e person = någon som råkade komma med på avlyssning för att han/hon använde samma telefon hemma eller på arbetet, använde samma FAX eller datorlänk/modem

Går vi fram i tiden till Vietnamkrigets dagar, så finns exemplet med Olof Palme som gick i protesttåg tillsammans med representanter för Nordvietnam samtidigt som Olof Palme suttit med och godkänt signalspaning på ett större antal grupper främst på vänsterkanten.

Från SOU 2002:89 sid 80

“A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.”

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002…
Hur lite vet riksdagsmannen, Norah4you 4 september 2012

Men som sagt, allt det där verkar nu glömt. SvT späder på Palmedyrkarnas självkänsla.
Filmen om Palme som tv-serie, GP 25 december 2012

Dokumentären ”Palme” har gjort succé på biograferna. Med start på juldagen sänder SVT en längre version av Kristina Lindströms och Maud Nycanders film, unik med privata filmer från familjen Palmes gömmor
TV-dokumentär om en personligare Palme, SvD 22 december 2012 Säkerligen populär bland de som drömmer tillbaka till Socialdemokraternas fornstora dar då de närmast dyrkade Palme. Själv är jag inte intresserad. Aldrig varit intresserad av hypokrater som säger ett och gör ett annat.
”Ett fyrverkeri av begåvning, SvT programtablå för 25 och 27 december 2012
Rotlös hjälte, Aftonbladet 25 december 2012
Märk ordvalet och att det är på Aftonbladets kultursida detta står. De drömmer sig verkligen tillbaka i tiden. Så nog verkar det som om Palme minner dem om fornstora dar när hösten och vinterns hårda kyliga vindar även i opinionssiffrorna slagit till.

Read Full Post »

2012-12-14 16.34.412012-12-14 16.33.082012-12-14 16.30.50 Allra först. Vi kan inte ändra det som skett. Vi kan bara försöka allt vi kan för att det inte skall hända igen.
Jag har blivit ombedd att lägga ut följande diskussion som pågår på Facebook. (namn som finns med är godkänt av den som skrivit inlägget)
Monika Johansson:
Är väl mer rasistiskt att ta bort? Är ju som om det inte finns några med utländsk härkomst
Inlägget gjort på Facebook med anledning av att Svart docka klipps bort från ”Tomtens verkstad” på julafton där ref exponerat.info
Person xxxx inlägg :
Välkommen till den politiskt korrekta världen där man försöker sudda ut olikheter och den kulturella historien
Monika Johansson svarade:
Hur kan det vara mer politiskt korrekt att dölja att det finns olika folkslag? Jag skulle vilja jämföra det här med Hitlers rensning av de folkslag han ansåg inte hader rätt att leva.
Person xxxx svarar:
Det vet jag inte, men de skyller ju på att de inte vill stöta sig med andra folkslag, det handlar ju om hur människor behandlades under kolonialtiden, och att låta dessa delar i Disneys produktion vara kvar kan uppfattas som att Disney sympatiserar med den människosyn som då fann, med andra ord vill de vara politiskt korrekta och visa att de tar avstånd från den då varande människosynen.
Monika Johansson:
Att dölja det förflutna är bara löjligt, då kan vi ta bort historia från skolan också och bränna alla historiska böcker på bål för risken finns ju att någon tar illa vid sig. Jag säger: Lär av det förflutna, gör om och gör rätt! Dock våga stå för vad som hänt. Går inte att göra ogjort nu.

Person xxyy tillkommer
Nu är det ju som så att de anses vara nidbilder…. alltså inte lämpliga representanter för dessa folkslag… Men undrar hur många det är från dessa folkslag som irriterat sig på det och hur många PK svenskar det är… Samma som för negerboll, kinapuffar och nogger?? dvs nästan inga av de som skulle vara berörda men mängder av svenskar som är rädda för att stöta sig…

Ungefär som all hysteris kring religion+avslutning+kyrka… Sällan jag hört någon muslim klaga på det… eller på att nationalsången sjungs…. inga invandrare som ifrågasätter det… däremot så är det humanister och andra som använder det som ursäkt samt så klart folk som är rädda för att stöta sig med andra… eller som helt enkelt vill öka irritationen genom att säga ”titta muslimer vill inte vi ska ha julgran dumma dem!!!!”

Monika Johansson svarar:
Det är de här ”politiskt korrekta” förändringarna som föder rasism och rädslor för det som är annorlunda
———–
Norahs kommentar: Håller helt med om det sista inlägget. Vi kan inte förändra forntidens händelser och värderingar. Vi har inte rätt att utifrån vår egen personliga uppfattning försöka ändra i äldre källor. Vi har all rätt att ändra och göra rätt och se till att vi tar diskussionerna men inte någon som helst rätt att kräva politiskt korrekt i något som inte tillhör nutid utifrån varje enskild tidsepok vi lever i eller kommer att leva i.

http://www.gp.se/kulturnoje/1.1163914-disney-klipper-bort-svart-docka
http://www.expressen.se/noje/disney-klipper-i-kalle-ankas-jul/
http://www.svd.se/kultur/disney-rensar-bland-stereotyper_7756120.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/disney-klipper-bort-svart-docka-i-julaftonsprogrammet
Svart docka klipps bort från Kalle Anka, Aftonbladet 14 december 2012
Svart docka klipps bort från Kalle Anka, SvT 14 december 2012

Tänk jag minns när det började komma annat än vita dockor med guldlockigt eller brunt hår. Då ansågs det att det skulle få finnas dockor i affärerna så att alla barn oavsett härkomst skulle kunna hitta någon som han/hon kände som ‘sin’ för att den liknade honom/henne.
Vart i hela fridens namn håller Sverige, för Sverige är värst i detta hänseendet enligt vad många av de invandrare jag känner säger, på med dessa 1984-scenario med omskrivning av historien. Tänk vad som kan komma att ändras eller strykas om tjugo år om detta makabra hantering av den forna verkligheten och dess värderingar skall få fortsätta.
Dags att sätta ner foten och det rejält.

Tillägg 00.48 15 december Svensk proteststorm efter omklippning av Kalle Anka, SvD 14 december 2012
Lena Mellin: Disney gör fel, Aftonbladet 14 december 2012
Ja nog gör de fel alltid. Så gör även en del media som påstår att scenen inte fanns före 1982. Det gjorde den. Redan när jag 1979 skaffade min första video. Kostade skjortan gjorde videon, men på den tiden hade jag råd men ont om tid….. Spelade in det jag inte visste om jag skulle kunna se. Bland annat Kalle Ankas julafton.
Om det är något jag tycker illa om är bigotta hypokrater till moralister som försöker sätta sig själva och sina nutida värderingar som mall för vad forna tiders människor, såväl filmskapare, författare som vanliga människor enligt de pryda 1984-boksmänniskorna tycker andra borde tyckt och därför ‘korrigerar’ för att det inte skall framkomma vad människor såg, skrev och tyckte. Påminner mig drastiskt om de bigotta missionärerna som i en av Hemingways noveller ojade sig över att de nyfrälsta på kvällarna dansade med bar överkropp såväl kvinnor som män på en av de många öarna i det stora havet.

KOM IHÅG: Den som inte känner sin historia kan av misstag göra samma fel igen

Se även När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Tillägg 04.01 15 december Disney gör bort sig kapitalt. Disney: ”Kan förstå det nostalgiska värdet”, Aftonbladet 14 december 2012 Nostalgiska värdet? Att historieförfalska handlar inte om nostalgi utan som en vetenskapsteoretiker skrev:
Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab dvs ungefär:
Värderingar och betydelse av ett problem beror alltid på subjektiva tendensiösa tolkningar av delarna i problemet.
Källa: Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993

15.17 15 december Kritikstorm mot omklippt Kalle, Expressen 15 december 2012
Disney klipper bort svart docka, Östgöta Correspondenten 14 december 2012

Så undrar jag hur det står till med det mesta hos folk som tycker att det är rätt att ‘korrigera’ i gamla källor oavsett vilka. Vad de gör är att förfalska historien så det visslar om det. För hur i hela fridens namn tror de att det skall gå att göra vetenskapliga analyser eller ens förklara illdåd och rasism om man tar bort det som är bra exempel att peka på samt tala utifrån? Att någon tror sig vara för mer än andra och veta vad andra upplever eller upplevde när de såg eller läste dittan eller dattan en gång i tiden, det är så hårresande dumt att frågan är om det verkligen är dumma de vill visa sig vara?

Tillägg 21.37 23 december 2012. Bara timmar kvar till julafton. Då hittade jag dessa rader i Aftonbladet av alla tidningar:
Walt Disney klippte bort några rasistiska och antisemitiska bilder ur en film från 1930-talet och de kunde lika gärna ha avskaffat hela julen. Rädda julen från falskt kulturkrig, Katrine Kielos i Aftonbladets ledarkrönika 23 december 2012

Read Full Post »

som behöver tillbaka till skolbänken! Trodde verkligen inte att Du av alla politiker, nuvarande och tidigare, skulle vara den som trillade i den okunskapskällan och så till den milda grad att Du helt öppet visar Din okunskap om Svenska Grundlagar.

Jag minns åren innan du blev Partiledare dig som en som ofta och gärna diskuterade Yttrandefriheten och Tryckfriheten. Jag minns t.o.m. ett tillfälle när någon, inte säker på vem, tog upp den omskrivna 1984 för att inte tala om ett tillfälle i Skövde när Fahrenheit 451 var uppe till diskussion. Jag minns kampanjtåget i Östergötland där alla vi som var ombord åkte gammalt ånglok sista biten till Vadstena. Aldrig någonsin hade jag kunnat drömma om att en av de som förr stod upp för det fria ordet och som med ord fördömde Nazisternas bokbål på oliktänkande icke politiskt korrekt litteratur skulle trilla i klaveret så till den milda grad att du glömt bort att Grundlagar går över alla andra lagar och att ingen av Sveriges Grundlagar tillåter retroaktiva lagar från nutid i vad som var, observera var, helt lagligt när det gavs ut i form av litteratur, konst o.s.v.

Tycka kan vem som helst. Men att åberopa någon sorts högre position för att försöka stoppa det Fria Ordet utifrån vad som idag anses politiskt korrekt, det visar bara på dålig kunskap i filosofi och argumentationsteknik. Något jag aldrig kunde drömma om att du av alla politiker, du som kallat dig liberal så långt tillbaka jag kan minnas dig, skulle försöka dig på.

Vad du helt har missat är två viktiga bitar utöver att du tydligen inte fick tillräckligt mycket statskunskap med dig för att förstå innebörden i vår Tryckfrihetsförordning där det är Tryckfrihets domstol, inte politiska tyckanden, som avgör vad som får tryckas och i mycket få undantagsfall även förbjuder vidare tryckning. Sverige är inte Nordkorea eller gamla Sovjetunionen! Skäms!

Tintin i Afrika är något som vårdas i Kongo som en del av deras tidigare historia. Vill du verkligen förneka unga rätten att läsa den här i Sverige? Vet Hut! Den är en av flera böcker som är mycket viktig när det gäller att förklara stämningen i hela Europa, tyvärr främst i Sverige inte i Tyskland under åren från 1890 fram till Andra Världskrigets utbrott. Utan den och utan Astrid Lindgrens Pippi Långström är det svårt att idag få unga att förstå att det inte är dagsländor när politiker ändrar beteckningar på företeelser, händelser och det är också svårt att se den helhet som t.ex. finns i Folkpartiet där nu sprickorna mellan vänsterliberaler och frisinnade åter trätt fram. En av de största förklaringarna till att Folkpartiet backat. Utan högt till tak och respekterande av Sveriges Grundlagar som basen för demokrati i Sverige faller det mesta. Även partier som en gång i tiden varit stora.

Bengt Westerberg föreslår lärarlyft mot rasism, SvD 9 november 2012

PS Hälsa till Bonnie
Inger E

Tillägg 12.41 Lärare kan få plugga vardagsrasism, DN 9 november 2012

Tillägg 23.33 Nu har också Göteborgsposten gått i fällan. Tänk om GP som brukar göra sin hemläxa gjort det även denna gången. Det som Westerberg tycker och som GP stöder ingår sedan Grundskollärarutbildningen började runt 1990 och ingår än idag i det som VARJE ÄMNES- och STADIEBEHÖRIG lärare, från de med inriktning på Fritidshem upp till ämneslärare i de senare årskurserna SKALL HA SÅVÄL FÅTT UTBILDNING I som LÄRT IN. Utbilda mot rasism, GP 10 november 2012
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

Utbildningsplan Grundlärarexamen, lu.gu.se

Read Full Post »

i det ögonblicket han kritiserar Nobelstiftelsens val av Litteraturpristagare. Varje person oavsett vem, när och var har samma moraliska rätt att välja vad vederbörande vill säga och tycka. Att begränsa någon annans rätt till Yttrandefrihet och konstnärlig uttrycksfrihet samtidigt som man kräver det för sig själv och de som delar ens uppfattning, det är så fegt och magstarkt oavsett allt annat! Det är att kräva åsiktsdiktatur för de som inte delar den politiskt korrekta uppfattningen som Ai Weiwei ser den.

Ai Weiwei: Nobelpriset har urartat, GP 12 oktober 2012 NEJ verkligen inte. Den som har urartat är Ai Weiwei och hans gelikar som kräver tolkningsföreträde av annan konstnärs verk inte utifrån vad där står utan etter värre för vad den andre konstnären politiskt representerar enligt Weiweis tolkning!
Ai Weiwei: Nobelpriset har urartat, SvD 12 oktober 2012
Ai Weiwei: Nobelpriset har nu arartat, DN 12 oktober 2012
Ai Weiwei: Nobelpriset har urartat, Aftonbladet 12 oktober 2012

Okunskap ingen ursäkt för ilskan påhopp om kinesen, SvD 11 oktober 2012 Håller helt med. Okunskap om yttrandefrihet och konstnärlig frihet är tyvärr även stor bland de som brukar ropa på barrikaderna efter att få använda sig av dem….

Read Full Post »

Vaknar efter att sovit igen, behöver sova pga värk flera gånger per dag, dvs efter varje ansträngning. Finner till min förvåning och glädje att namnet jag igår inte kom på, inte följt Nobelpriset i Litteratur lika mycket som förr detta året, är mannen vars verk blivit underbara filmer där miljö, människor och skeenden som visar på att värderingar i det lilla samhället löses upp utan att glömmas under den långa resan genom livet från barndomens lilla värld till det vuxna livet i ett myller av händelser en del omvälvande andra mer personliga som händer huvudfigurerna i hans verk. Sakta berättade med kärlek som även lyser igenom i de filmbilder skapade utifrån verken som avnjuts bäst som man njuter av ett gott vin. Inte stressade fram som vår vanliga västerländska värld men i stället går att ta in, ta till sig samt aldrig glömma delar av.

Mo Yans verk vore konstigt om de inte mycket snart hade nått världslitteraturens höjder även om han inte fått Nobelpriset. En värdig Nobelpristagare som berättar på samma levande sätt som de stora författare vi under åren tagit till vårt hjärta.

Nobelpris till Mo Yan, GP 11 oktober 2012
Mo Yan får Nobelpriset i litteratur, SvT 11 oktober 2012
Mo Yan är årets litteraturpristagare, Expressen 11 oktober 2012
Bondpojken som lämnade skolan prisas, Expressen 11 oktober 2012
Kallifatides: Jag vet ingenting om honom, SvD 11 oktober 2012 det Kallifatides säger mer om dig än om Mo Yan!
Englund: Yan blev överlycklig och vettskrämd, SvD 11 oktober 2012
Nobelpristagaren i litteratur presenteras, DN 11 oktober 2012
Tranströmer: ”Roligt att det gick till Kina”, Aftonbladet 11 oktober 2012

Sedan undrar jag hur det står till med att förstå det Mo Yan förmedlar….. må vara att han inte gått ur kommunistpartiet, men det är verkligen inte frågan om att Yan stryker Kinas tidigare, senare och nuvarnade historia medhårs eller är någon form av kappvändare. Det tar tid att läsa Yan och tid att ta det han berättar till sig, men ändå…… ”– Mo Yan har inte gått ur kommunistpartiet och fått kritik för att han inte tar ställning. Han tycks inte bry sig om politiken, säger Jonas Thente.
Det kommer att bli liv om det här, DN Kultur 11 oktober 2012 Undrar i mitt stilla sinne om DN-kritikern Jonas Thente läst Mo Yan eller ens sett någon av de underbara filmer som nått oss i västvärlden byggda på hans texter????

Tillägg 15.12 Mo Yan kritiserad för Mao-text, SvD 11 oktober 2012

Tillägg 19.12 Mo Yan: Jag är väldigt överraskad, Norah4you 11 oktober 2012

Read Full Post »

Older Posts »