Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Arkiv för kategori ‘Geografi’

norah4you:

Read following from ingress: The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.

Please look up vulcano and tectonic plate activity on net. What’s happened is that we have had an increasing amount of activity from our world’s ”producers” of more than 90 % of CO2. In short: You can’t meassure CO2 levels close to vulcanos using them to ”correct” temperaturelevels anywhere else than ”close to home” within the wind’s direction and within 10 km.

IPCC and the global warmist people forgotten to tell that almost all CO2-stations are placed where they are for scholars and scientists working with Vulcano activity’s ever changing CO2 in order to predict next eruption….
Reality always wins over subjective fictive ‘data’…

Read: When the fox counts the chickens, Norah4you page

Originally posted on Watts Up With That?:

UN IPCC WG report process fails to integrate critical information

Guest essay by Larry Hamlin

The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels. This embarrassing dichotomy is demonstrated in the diagram below.
clip_image002
The UN IPCC has completed its three part (WGI, WGII, WGIII) Fifth Assessment Report (AR5) process where future climate findings are portrayed using ”level of confidence” and ”assessed likelihood” qualifiers that attempt to cast these outcomes in a cloak of scientific certainty.

Much of the analysis underlying these ”level of confidence” and ”assessed likelihood” climate findings are based upon the computer output obtained through the use of climate models identified as Representative Concentration Pathways…

Visa källa 651 fler ord

Read Full Post »

Förvisso är det bra att Ni efter alla felaktigheter kommit på att Fotosyntes är viktigt för människornas överlevnad och att det inte är lämpligt att kalhugga skog eller förstöra grönområden hur som helst. Men matematiken Era så kallade forskare glömt bort är till och med värre än den anmärkningsvärt urusla programmeringskunskap de uppvisat samt även värre än alla de baskunskaper om jorden vi ärvdes naturkrafter.

Inte en enda av IPCC:s forskares datamodeller innehåller ens 25 % av samtliga viktiga faktorer som måste med om man ens skall börja räkna på vattennivåer eller CO2 som aldrig varit och aldrig kommer att bli ett klimathot under mänsklighetens närmaste 1000 år! Archimedes princip och Landhöjning är bara några av alla faktorer utöver havsströmmar, jordens vobbling solens påverkan m.m. Ni missat att se till att Era sk. forskare måste ha med i sina sk. datamodeller! Vad är Erosion respektive Vattnets kretslopp? Inget Era sk. forskare bekymrat sig om att ta i beräkning!

Jorden vi ärvde, fakta

Jordens diameter 12 756 km
därav följer att
Jordens radie är 6 378 km
om 10 km (svensk mil) motsvarar 1 cm på ett rep, så krävs 6 meter 37,8 cm för att motsvara jordens radie.

Jorden är tillplattad vid polerna, beroende på naturkrafter som: Jordens rotation, vobbling, tyngdkraft, månens och solens påverkan (dragningskraft m.m.) samt erosion och jordaxelns lutning.
Om vi för enkelhets skull gör som i princip alla ”vanliga” skolböcker och flertalet uppslagsverk (inkl. Wikipedia som inte är någon vetenskapligt säker källa) gör en avrundning av jordens omkrets så får vi:
Jordens omkrets ekvatorn 40 076,592 km
Jordens omkrets pol-pol 40 009 km

Röd prick = skalenlig illustration av Mt Everest. Blå prick = skalenlig illustration av Marinergraven.  Observera att människan förvisso varit i rymden, men vi har inte full kontroll av allt ens där vi skickat mätinstrument. Än mindre vet vi detaljfakta om jordens inre. Vi utgår från mätningar inom prickarnas ramar.

Röd prick = skalenlig illustration av Mt Everest.
Blå prick = skalenlig illustration av Marinergraven.
Observera att människan förvisso varit i rymden, men vi har inte full kontroll av allt ens där vi skickat mätinstrument. Än mindre vet vi detaljfakta om jordens inre. Vi utgår från mätningar inom prickarnas ramar.

Jordens befolkning uppskattas idag 14 april 2014 till drygt 7 miljarder 226 tusen människor. Om vi gav varje människa en kvadratmeter att stå på, så skulle det krävas 10 000 människor i bredd för att en millimeter som motsvarar 10 000 cm skulle synas på samma sätt som den röda pricken (skalenligt motsvarande Mt Everest) och den blå pricken (skalenligt motsvarande Marinergraven).
Det skuille krävas 10 000 människor i såväl bredd som i led för att synas på motsvarande sätt om vi illustrerar människorna med en kvadrat. 10 000 x 10 000 = 100 000 000 dvs 100 miljoner krävs för att kunna illustreras något så när korrekt med en kvadrat på jordillustrationen.

Om vi för enkelhets skull säger att världens befolkning är cirka 7.3 miljarder, så skulle vi om vi ritar en millimeter (10 000 i bredd) linje inte ens komma från nordpol till sydpol. Skulle vi däremot lägga ut dessa som 73 millimeterna (skalenlig motsvarighet) på omkretsen, skulle längden av den sträcka som skall målas för att bli synlig (krävs 10 000 för att synas som 1 mm bred kurvad linje) vara 73/4000 på omkretsen visad från pol till pol…..

Läs texten noga.

Läs texten noga.

IPCC: Klimathotet kan avvärjas, Aftonbladet 13 april 2014
IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi skall klara klimatmålen, DN Vetenskap 13 april 2014

HAR ALDRIG FUNNITS NÅGOT CO2-hot! Läs: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Konsensus om CO2 saknas helt, Norah4you 20 maj 2010
Glöm inte heller bort att titta på Självmål CO2-fantaster, Norah4you 31 mars 2014 och länken Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat 2014/02/06
PS när skall Ni tala om att CO2-mätningarna vid vulkaner görs av vulkanforskare som studerar ständiga förändringar i CO2 utsläpp för att kunna förutse (och förstå) när nästa vulkanutbrott kommer och dess omfattning?

Nya Klimatrapporten godkänd, GP 12 april 2014
IPCC klimathotet kan avvärjas, GP 13 april 2014

Exempel på de som gått på skrämselpropagandan:
Barnen får uppleva klimatkatastrofen, Eva Franchell ledarkrönika Aftonbladet 1 april (aprilskämt?)
De viktigaste punkterna i IPCC:s rapport, DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther på DN Vetenskap 13 april 2014

Read Full Post »

norah4you:

Reality wins over fictive corrected computer models. Anytime. All the time

IPCC miscredit themselves once again: Swedish text: Panelen avser olje- och kolreserver som är både tekniskt möjliga och lönsamma att återvinna. Enligt klimatpanelen kan utsläppen från klimatgaser minskas med 40 till 70 procent.FN ber Norge låta oljan vara, GP 6 april 2014
Quick English short translation title: UN calls for Norway to let Oil be [in the ground] CO2 value been rounded to 0,04 ever since 1700′s century. Correct value measured in non Vulcanic areas (land or sea with not corrected figures) been 0,03811 %

FN ber Norge låta oljan vara, SvD 6 april 2014
21 tips: Så får du ned dina klimatutsläpp, DN vetenskap 6 april 2014 unnecessary tip of how to lower CO2……. Had been better had they presented tip how to get CLEAN WATER…..

Some people never learnt the basic of Science. Nor the basic in Physic, Chemistry or Geology…… Världens städer står för över 70 procent av koldioxidutsläppen, SvD 8 april 2014 They try to make believe that vulcanos who cause 92% of all CO2 in atmosphere doesn’t exist…..
Klimatet har blivit en viktig valfråga, Aftonbladet 8 april 2014 För Rödgröna sörjan ja. De har ju gått i ”alla skall med”-skolan där de slussats vidare utan kontroll att de lärt in det de med alternativ- och fyllerifrågor precis klarat på prov…..

Originally posted on Watts Up With That?:

RSS considers the cause of a Pause now half the satellite record long

By Christopher Monckton of Brenchley

Times are not easy for true-believers just now. The RSS satellite lower-troposphere temperature anomaly for March, just in, shows no global warming at all for 17 years 8 months. This remarkable 212-month period, enduring from August 1996 to March 2014, represents half of the entire 423-month satellite record since it began in January 1979.

clip_image002

Figure 1. The remarkable 212-month absence of global warming, notwithstanding a record rate of increase in CO2 concentration. The Pause – the least-squares trend on the data for the past 17 years 8 months – now extends to just over half the entire 423-month Remote Sensing Systems satellite record since January 1979.

Yet we should not crow. A strongish el Niño – we are rather overdue for one – may well shorten the Pause quite a bit, but…

Visa källa 1 267 fler ord

Read Full Post »

Det existerar inte något Klimathot i form av höjd värme på jorden, annat än mycket lokalt men inte totalt! Faktiskt uppmätta värden, inte korrigerade utifrån någon datamodell är vad som gäller. Verkligheten inte fiktiv teori som saknar verklighetsanknytning är vad som krävs för vetenskaplighet. Datamodeller i all ära, säger jag som har systemprogrammerarutbildning i botten och som utifrån stort antal (43) variabler som påverkar vädret samt klimatet på jorden skrev program som tog fram verkliga havsvattennivåer från Stenåldern till år 1000 e.Kr, kräver analys av vattenströmmar i hav och sjö; kräver analys av luftströmmar såväl de som beror på att jorden snurrar runt solen som de som uppkommer p.g.a. att solens infallsvinkel gör att vattenström som stiger över 25 grader i havsområden där jordens vindsystem gör att vattenånga stiger (läs och lär in Vattnets kretslopp); vinderosion; temperaturerosion m.m.

Verkligheten ”kära” CO2-hottroende (Klimathotfolket beter sig som troende inte som vetande) är den att Satellites show no global warming for 17 years 5 months Det var verkligheten. Hur i hela fridens namn kan Ni ha fått så fel då. Dåliga undermåliga datamodeller hjälper inte att förbättra så länge som inte alla faktorer läggs på bordet. Fakta om CO2 är att det varit exakt samma avrundning sedan 1700-talet när vi tittar på verkligt uppmätt procentsiffra för vad som finns i vår atmosfär. Observera noga – lokalt nere vid markplan påverkas värden inte bara av naturkrafter men även av att vi människor har en tendens att ‘förtäta’ – ta bort de naturliga lungor som ger oss det syre som är förutsättningen för allt liv på jorden. Växtlighet behöver som en femteklassare lär sig i svenska skolan CO2 för att vi skall kunna få syre. Fotosyntes kära CO2-fantaster, är något Ni glömt.

FOTOSYNTESENS KEMI
Ordformel för fotosyntesen:
koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas
Kemisk formel för fotosyntesen:
6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2
· CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)
· H2O från rötterna
Fakta Fotosyntes

Men det är inte bara där CO2-fantasterna går vilse. Många är de ”gröna” CO2-fantasterna som försöker att blanda bort verklighetens naturlagar, kemiska formler och kemiska reaktioner för att dölja, för det kan väl ändå inte vara så att de aldrig lärde in?, att ÄVEN OM världen hade haft ett CO2-hot, så hade deras råd om grön energi och deras propåer om att vi människor borde äta mer grönt mindre kött gett allt annat än mindre CO2-värden. Kolets kretslopp har de flesta av de gröna valt att ignorera…..

Titta gärna på CO2-hot inspirerade sidor som Chalmers ”Miljöportal” ……. I världen härrör de största utsläppen från risodling, utsläpp från kolgruvor och naturgas, avfallsförbränning och avloppshantering och boskapsskötselVäxthuseffekt och växthusgaser – vad är det egentligen,Miljöportalen.se Chalmers sida I förbigående presenteras de stora miljöhoten, för metan i alla former är ett kemiskt större hot mot vår miljö än vad någonsin köttätande från vilt samt tamboskap varit genom jordens alla miljoner år av mänsklig påverkan.

CH4 + 2 O2 → 2 H2O + CO2 Multiplicera med Avogadros antal, eller kort sagt, lägg till mol
1 mol CH4 + 2 mol O2 → 2 mol H2O + 1 mol COlika substanserna
2
Räkna ut massan för varje mol av de o 4*1,0 = 16,0 g
1 mol CH4 väger 12,0 +
1 mol O2 väger 32,0 g
1 mol H2O väger 18,0 g
1 mol CO2 väger 12,0 + 2* 16,0 = 44,0 g

Skriv reaktionsformeln med massa istället
16,0 g CH4 + 64,0 g O2 → 36,0 g H2O + 44,0 g CO2 Massan på reaktantsidan är 16,0 + 64,0 = 80,0 g. På produktsidan är den totala massan 36,0 + 44,0 = 80,0 g. Beräkningarna stämmer.
Att utgå från en given mängd av en substans

Det går lika bra att räkna ut hur mycket syrgas som går åt, eller hur mycket
koldioxid som bildas när 100 g metan förbränns.
……
13,3 mol syrgas = 13,34 * 32,0 = 427 g syrgas. Det bildas 6,67 mol koldioxid, vilket är 6,67 * 44,0 g = 293 g koldioxid.
Kemi molbegreppet, Kemi.edublogs.org

Självmål kära CO2-fantaster. De alternativ som t.ex. att äta grönt i stället för kött ger inte alls de totaleffekter som Ni vill påskina. Men så har väl kemiska formler aldrig varit Er styrka?

Risfälten är lokalt och regionalt samt även för totala bilden av det som brukar kallas växthusgaser det stora problemet som växer. Risfälten utarmar jorden, kräver stora mängder vatten, vatten som leds in för bl.a. med sig förändrad mineralsaltbild i jorden m.m. Då har jag ännu inte kommit till risfältens stora problem avgivande av metangas….

Den snabba ökningen av atmosfärens metanhalt har flera orsaker:
* Anaerob metanjäsning på de vattendränkta fälten vid risodling.
* Idisslande boskaps anaeroba metanjäsning i matspjälkningskanalen.
* Metanbildning vid ofullständig förbränning av biomassa och fossila bränslen.
* Förluster till luft vid utvinning, transport och användning av naturgas
VÄXTHUSGASER och OZONSKIKT MARKNÄRA OZON underrubrik: Koldioxid, Metan, Halokarboner, CFC, Dikväveoxid
Ozon, Kolväten, Avgaser, Skogsskador; Göran Petersson Professor i Kemisk Miljövetenskap
Kemi- och Bioteknik, Chalmers Göteborg 2008

Inte heller har CO2-fantasterna förstått att det är helt ovetenskapligt att korrigera faktiskt uppmätta CO2-värden oavsett var på denna jord utifrån förändringar vid mätningar av CO2 på Mauna Lua, Hawaii. Tankarna att Mauna Lua ligger så långt från industriområde som tänkas kan hade haft någon bäring OM CO2-fantasterna insett att samtliga vulkaner, nu aktiva och sedan länge döda vulkaner ALLTID spyr ut varierande mängd CO2 som varierar beroende på trycket i jorden…… inte atmosfäriska omständigheter och vindar. För det kan väl inte vara så att de försökt tiga ihjäl verkligheten?

”En vulkan läcker ut stora mängder koldioxid under hela sin aktiva period. Vi kan som jämförelse ta Etna som ju är ett känt exempel som ännu ingen av CO2-fantasterna ens tagit med i sin beräkning:
”På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group
…….
Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till manteln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2.Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 se även Tektoniska plattor och CO2-utsläpp

SJÄLVMÅLSBENÄGNA CO2-fantaster, ”Forskare” m.fl.

Chalmersforskare: Ät mindre kött, GP 31 mars 2014 Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det. Alla fakta skall på bordet. Inte bara utvalda data, faktiska eller korrigerade!

De allvarliga effekterna av klimatförändringen blir allt tydligare, och kommer sannolikt att bli ännu mer påtagliga de kommande decennierna. Samhällen och ekosystem kommer att drabbas av fler extrema väderhändelser, torka och översvämningar.

Den slutsatsen dras i den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten, som presenteras i Yokohama i Japan, har författats av 309 ledande forskare från 70 länder.Ny rapport: Hotet mot klimatet blir allt värre, Expressen 31 mars 2014 Det är märkligt men 70 ”forskare” har inte gjort sin hemläxa! Extrema väderhändelser har INTE BLIVIT FLER utan färre de senaste århundraden in i nutiden!

Torka har ofta urlakning av jordar, vind- och temperaturerosion samt ett komplexet system av naturkrafter, vindar, jordens vobbling samt vinkel mot solen, jordanvändning med konstbevattning (leder till förändrad salthalt som försvårar växtlighet), skövling av träd m.m. att göra. Översvämningarna beror INTE på klimatförändringar – VAD ÄR ARCHIMEDES PRINCIP???????? Archimedes princip läs även Fakta Landhöjning Att människor inte förstår att de bör undvika att bygga på nyvunnen mark som tillkommit pga slam från floder som bildar delta samt land som ligger för nära vattenytan, det är inget klimathotproblem utan ett stort kunskapsproblem. Att det finns sk. experter som heller inte förstår att det är viktigt att veta gränserna upp och ner när det gäller vattenreglering från glaciärer, fjällvärld, nederbördsområden ut till havet (läs Vattnets kretslopp) gör ingalunda att detta är ett Klimatproblem! Okunskap och ovetenskaplighet IPCC och Era sk. Experter är inget att skryta om!

Ny rapport: Klimathotet förvärras, SvD 31 mars 2014

Falska påståenden i sk. prognoser gör inte IPCC:s ”budskap” trovärdigare.
Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.

Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.

Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats. Det säger FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport.Delar av jorden obeboelig vid fyra graders ökning, DN Vetenskap 31 mars 2014

Allra först – Glaciärer smälter och växer beroende på var i tiden jorden ligger i förhållande till respektive pols senaste istid. När glaciärer, annan is på land smälter, så stiger landet upp medan vattenytan inte påverkas uppåt av att is i vatten smälter. Samma sak som om du lägger en isbit i ett vattenglas och häller på vatten samt markerar vattennivån. Archimedes princip torde vara något som ‘Alla skall med’-människor inte bara i Sverige utan runt jordklotet missat att lära in eller glömt!

Jorden har haft 4 grader högre temperatur och lika stor del av jorden var beboelig på den tiden (procentuellt sett). Vi hade mer än 2 grader högre temperatur på norra halvklotet så sent som 980-1341 e.kr. Läs igenom botaniska och arkeologiska rapporter från utgrävningar på Grönland m.m. (sök gärna på Grönlands historia i sökrutan)

”Rör sig inte längre om ett avlägset hot, Aftonbladet 31 mars 2014 Korrigerade data, skrämmande undermåliga sk. datamodeller -inte en enda en av dessa modeller hade godkänts för beräkningar när jag blev systemprogrammerare – VAD ÄR FLÖDESSCHEMA och VAD ÄR VERKLIGA VÄRDEN inte Korrigerade approximerade värden? :P ;-) :-) Vetenskaps teori verkar vara något som IPCC:s sk. experter totalt missat vad det är. De senaste sk. rapporterna är fulla av fallacies som visar på okunskap i vetenskaplighet, inte fulla av verkliga fakta!

Vänsterpartiet har folk som missade det viktiga vad gäller grundkunskaper om jorden de borde fått i Grundskolan. V vill öka klimatbiståndet, DN 31 mars 2014 Öka bistånd för klimatet? Se till att Rent vatten skrivs in i de Mänskliga Rättigheterna. Finns inget klimatproblem men ett växande mänskligt problem med tillgång till RENT VATTEN!

Tidningsredaktioner går på klimatbluffen.
Alla kan göra något för klimatet, GP ledarsidan 1 april 2014 Hoppas det är ett aprilskämt för skämt luktar det om sådana okunniga påståenden!
Maria Gunther: Allt och alla kommer att drabbas, DN Vetenskap 31 mars 2014 INGALUNDA. Vi har exakt samma CO2 intill sjätte decimalen som inte varit en susning i närheten av att höjas i någon vetenskaplig mätning utanför närhet och vindriktning från vulkan! Vi har lägre temperatur idag på hela norra halvklotet än det var mellan 980 – 1341 e.Kr. Vad vi däremot har är ett mycket stort miljöhot som här och nu hotar människor – brist på Rent vatten och brist på Ren luft. Något helt annat men 100 gånger allvarligare!

BLUFF är det vad det handlar om när verkligt uppmätta värden runt jorden ”korrigeras” utifrån mätning av CO2 värde på Vulkanö, Hawaii. Vulkaner spyr naturligt ut CO2. Mätstationerna för CO2 där liksom på alla aktiva vulkaner är till för att varje höjning av CO2 värdet ger uppgift om när NÄSTA VULKANUTBROTT KAN VÄNTAS. Dessa mätvärden tolkar däremot CO2-folket utifrån egen agenda. De påstår att mätstationerna är där för att det är så långt som möjligt från industriella och bebodda områden. Siffrorna riktiga för respektive vulkans tillstånd just när de mäts – Har inte ett dyft med världens klimat att göra! Värre än så. CO2-folket försöker påstå att CO2-höjning leder till temperaturhöjning. Vilket kan inträffa, men inte har skett.

Vad har CO2-forskare sysslat med för att bevisa sin hypotes och få med sig troende. Man har helt enkelt korrigerat uppmätta temperaturer utifrån i datamodellerna förväntade temperaturhöjningar (som dessa troende säger alltid sker, vilket är falskt påstående). Mest skrämmande exemplet går att finna här i Sverige: Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Källa: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.
Det är ett mycket bra exempel bland hundratals andra på hur faktiska värden ‘korrigerats’ för att passa in i någon av de 11 vanligaste datamodellerna som de sk. forskarna använt sig av.

Historisk kunskap är viktig. Matematisk kunskap ännu viktigare. Men mest av allt är det viktigt att ha lärt in de grundläggande fysiska, biologiska och kemiska förhållanden som påverkar vår jord. Att det även inkluderar att lära sig en hel del om solen och månens påverkan skall jag inte förneka samtidigt som jag måste säga: Gratulerar till SJÄLVMÅL CO2-fantaster!

Fler okunniga mediafolk sällar sig till skaran som aldrig lärde in det de skulle ha visat sig förstå för att få Godkänt enligt kursmål i så vitt skilda ämnen som Geografi (årskurs 7), Kemi (årskurs 7-9), Biologi (årskurs 7-9) samt Fysik (årskurs 7-9). Börjar undra om Alla skall med och de 30.000 helt obehöriga lärare som funnits utöver 70.000 som inte varit ämnes- och stadiebehöriga i sina undervisningsämnen fast de var lärare är största orsaken till svenska resultat i Pisaundersökningarna…..
Politikernas hemläxa, DN huvudledaren 1 april 2014 Rent aprilskämt! Är det verkligen möjligt att sakna så mycket av Grundskolekunskaperna efter några år?

Read Full Post »

Börjar undra hur det står till med världens politiker och journalister. Vanliga enkla saker som krav på Vetenskaplighet, Stringens samt Verkliga fakta bortses ifrån mer och mer. Förvisso finns det intresseorganisationer som utifrån medias tillhandahållande av ovetenskapliga sk. rapporter samt sk. datamodeller skriker på Vargen när det inte ens finns någon varg inom aktuellt revir. Förvisso finns det politiker som glatt nappat på möjligheten att kräva folk på extra skatter. Att administrativa bitarna och politikerna behöver mer och mer pengar, det vet vi. Men ut i verksamheten kommer dessa pengar inte.

Ny klimatrapport: Hoten växer, GP 28 mars 2014 Hallå dags för verklighetsförankring. Det existerar inte något som helst klimathot däremot existerar det ett allvarligt miljöhot – Rent vatten och Ren luft är ännu ingen Mänsklig Rättighet. Något helt annat!

Ny klimatrapport: Hoten växer, SvD 28 mars 2014 Hallå! Vänligen gå ner i tidningsarkiven E F T E R att ha läst vad Archimes princip innebär och därav följande landhöjning. Förvisso finns det landsänkningar men för att förstå det är lämplig läsning första kapitlen i Geografiboken för sjundeklassare: Avsnitt Jorden. Läs om tektoniska plattor!

Det enda som den ‘nya’ klimatrapporten bevisar är att ‘Alla skall med’ måste blivit en outtalad internationell princip de senaste 30 åren. Så lite kunskap om vanliga naturförhållanden, naturkrafter, jorden, solsystemet, matematik m.m. är svårförklarade annars!

Dags för intressorganisationer från WWF, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace m.fl. att redovisa vart de insamlade pengarna gått i verkligheten. Hög tid om än mycket sent för politiker på olika nivåer att redovisa vart de sk. klimatkompensations pengarna gått! Verkligheten inte fixtiva fantasihypoteser där man utifrån att A kan leda till B och B kan leda till C försöker inbilla folk att A alltid leder till och alltid har lett till C! Mängdlära borde som minst flumskolans svenskar som gått i Grundskola kunna förstå. Kan de inte det, så borde de fått lära sig matematikens grunder redan innan de lämnade 4:e klass!

Det är alltid lika kul att se hur de sk. klimatforskarna gör bort sig. Senaste gången de försökte påstå att isen i Arktis gav för lite utrymme åt isbjörnarna så hade varje isbjörn (enligt officiella beräkningar 20.000 st) 250 km2 att röra sig på…. Se Behöver isbjörnar mer än 250 km2/st?, Norah4you 15 september 2010
som framgår nedan har de nu dubbelt så stor yta FEMHUNDRAEN KVADRATKILOMETER….. Stackars isbjörnarna :-)

Nu idag försöker de sk. forskarna att få det till att klimathotet gör att isbjörnar och brunbjörnar behöver samsas om utrymmet. Var de sk. forskarna varit i områden där redan grizzlybjörn sedan 1000 år säsongvis under perioder av år kommit i kontakt med isbjörnarna, det undrar jag liksom jag undrar över var de sk. forskarna fått sin utbildning. Verkligheten är det som gäller inte fiktiva korrigerade mätserier för datorer.Dagens roligaste klimatbluff, Norah4you 30 november 2010 Inte har dessa klimatfantaster lärt sig mycket sedan dess. Isar i Arktis och Antarktis växer respektive krymper efter årstider. Fakta om Jorden, som Jordens lutning, vinkel mot solen, jordens vobbling m.m. Archimedes princip Fotosyntes m.m. har de glömt bort. Havsströmmar och Vindsystem likaså.

I dagens läge när inte ens de bästa(?) satelliterna klarar av att med säkerhet identifiera om 20 meter stora föremål som ‘syns’ på bilder, så går fantasifolket inom klimatvärlden fortfarande i spinn för att försöka få det till att jordens temperatur stigit när det på 70% av jordens yta, hav och sjö, sällan eller aldrig finns dag för dag mätning av temperatur i och över vattenyta. Endast sporadiska reflexionsmätningar som sällan är från samma GPS-punkt som föregående mätning. Räcker att det är 50 meter skillnad (normalt 10 km vid mätningar) för att temperatur kan variera +/- 8-10 grader beroende på vädersystem, aktuella vindar och strömmar i respektive område……

Verklig fakta: Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat.com 6 februari 2014

Post scriptum: IGÅR 27 mars hade varje isbjörn drygt 637 KVADRATKILOMETER VAR att ensamma förfoga över om Arktis istäcke delas med antalet isbjörnar! SEXHUNDRA TRETTIOSJU KVADRATKILOMETER/ISBJÖRN 27 mars 2014 Arctic Sea Ice extent 27 mars 2014

Läs även Archimedes principle forgotten, Norah4you 9 januari 2014

Tillägg 29 mars 2014 Resultat av flumskola i fler länder än Sverige? Så kan Sverige minska utsläppen på riktigt, GP debatt 29 mars 2014 Det existerar INGET KLIMATHOT däremot har vi människor förgiftat luften vi andas och vattnet vi dricker. REN LUFT och RENT VATTEN är vår tids stora miljöproblem. Börja med att totalförbjuda plastpåsar att bära varor i! Inte bara miljöförstörelse av stora mått utan påverkar t.ex. isbjörnas fertilitet (bevisat), försämrar vattenkvalité (bevisat), slösar med våra naturresurser (bevisat). Börja hemma!

Tillägg 30 mars 2014 De Gröna är inte torra bakom öron om de fortsatt går och tror att det existerar ett klimathot med CO2….. ärligt talat mer än 90% av all CO2 står vulkaner, nu aktiva och sedan länge döda för. Ett vanligt år står människan för MINDRE än 01% av alla CO2 utsläpp. Att många gröna inte kan räkna multiplikation med 2 decimaltal har visat sig under åren de kostat samhället pengar som borde använts till att RENA dricksvatten m.m. CO2 har stått för exakt samma procenttal (dvs decimaler av procent) sedan det först var möjligt att registrera. Att man får helt andra värden når man mäter på vulkanö det borde de förstått om de varit vakna och lärt in på lektioner som biologi, geografi fysik kemi m.m. Stackarna går fortfarande och skyller sitt eget tillkortakommande på regeringen. Regeringen går emot sina miljömål och ökar utsläppen, gröna tanke­smedjan Cogito på DN debatt 30 mars 2014 Lär ‘dom’ sig aldrig nå’t?

Read Full Post »

Det har verkligen inte varit speciellt smart agerande av EU i Ukraina-Krimfrågan. Må vara att det inom EU-s ledande politikergrupp finns de länder som långt före EU:s tillkomst agerat i Kolonialandan från 1800-talet och därför undan för undan vill lägga under sig länder i östra Europa. Men jag som är moderat, konservativ i allt utom sociala frågor, samt läst historia (skrivit D-uppsats) blir mörkrädd när dessa gruppers uppfattningar skiljer på ‘mitt’ och ‘ditt’. Som om det vore OK att Ukrainas interimsregering att avskaffa ryskan, talad i över 1000 år av stora grupper inom Ukrainas område (Krim har bara hört till Ukraina i 56 av dessa 1000 år).
Observera Ukrainas parlament hade rätten att utse en interimsregering tills val hållits men inte att stifta lag om ändring av vad som var/är Officiellt språk i Ukraina. Enligt min uppfattning är det viktigt att våra EU-parlamentariker fås att respektera de Mänskliga Rättigheterna samt ett lands konstitution. EU-parlamentariker FÅR INTE, har ingen juridisk befogenhet, att tolka ett lands konstitution annat än om landet redan tillhör EU samt om konstitutionen då bryter mot beslutade EU-direktiv!

Ukraina behöver såväl Väst som Öst. Att Ukraina var och än är ett av de länder som hårdast drabbades redan innan år 1000 e.Kr av splittringen efter Nicea och andra kyrkomöten på 300 talet e.Kr, gör inte saken bättre. Ekonomiskt förlorar EU på att inte lyssna på USA och ta det lite mer piano. Det finns inget som säger att Ukraina skall tillhöra öst eller västeuropa. EU eller annat. Det är inte vår sak att uttala oss om. Endast att stödja demokratiska val i enlighet med Ukrainas konstitution.

Det var verkligen inte speciellt smart av EU att spela Ryska Militärens gammelkommunister och stalinister i händerna. Lätt att skylla på Putin, men kanske dags för EU att titta närmare på vilka överrockar och korrigeringar av Putins uttalanden/beslut som Ryska Duman gjort med Ryska Militärens goda minne ända sedan de grupper som nu syns starkast tillsammans med kulturvänstern och icke-troende i Ryssland fick media att skriva om Pussy Riot som om de vore för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Pussy Riot kränkte troende kristna (Rysk-Ortodoxa kyrkan) i kyrkorummet! Det går aldrig att försvara utifrån demokratiska rättigheter.

USA och Nato har helt rätt i att Ryska trupper ökar i antal öster om Ukraina. Det är något som de som följer media utanför Sveriges gränser borde känt till som minst i 3 års tid. För det är så länge det pågått i större skala. Med Ryska Dumans goda minne. Utgör självfallet fara inte bara för Ukrainas nationella säkerhet utan för hela världens säkerhet samt ekonomi. Inte tu tal om detta. Men nu gäller det att inte utlösa en dold mina som leder till krig. Det som krävs är tålamod, vilja till pragmatism samt att försöka att ta ett helhetsgrepp om situationen. Hittills har USA gjort detta. (Man kan tycka vad man vill om Obama som president, men pragmatiker har han visat sig vara) EU rusar iväg som levde vi fortfarande som minst i kalla kriget perioden. Inte speciellt smart!

100 000 soldater vid gränsen till Ukraina, GP 27 mars 2014
FN fördömer annekteringen av Krim, DN 27 mars 2014 Helt logiskt och i enlighet med Internationella lagar, avtal samt FN:s uppgift.
Ryssland förstärker vid Ukrainas gräns, Expressen 28 mars 2014 utifrån EU:s agerande och ryska militärens ”historiska ovilja att bortse från rysk-sovjetiska historien”, speciellt bland de som leder ryska trupper i den delen av Ryssland, tyvärr inget att förvånas över. Att Sveriges Försvarsminister samt ÖB länge levt i en drömvärld om att ‘nu skall vi vara, nu skall vi vara snälla’ är skrämmande okunnigt. Svensk solidaritet kan sättas på prov, SvD 28 mars 2014 Stötta och hjälpa Baltikum fina ord men vilka skall försvara Sverige?
50 000 soldater redo att attackera Ukraina, Aftonbladet 28 mars 2014 Betvivlar inte detta en sekund.
Men är det så smart att spela de ryska gammelkommunisterna, stalinisterna m.fl. i händerna. USA handlade bra när man gjorde klar markering mot i princip samtliga överrockar som Ryska Duman försett president Putin med de senaste 3 åren. USA har helt rätt i sin bedömning av riskerna. Varför kan inte EU försöka att se helheten i stället för att stötta riktiga fasister i Svoboda samt Krimtartarer. Fördöm och besluta om sanktioner utifrån Mänskliga Rättigheterna. Förvisso har även fasister och Krimtartarer rättigheter enligt de Mänskliga Rättigheterna. Men så har också de ryssar som lever i nuvarande Ukraina och på Krim. Samma kritik för odemokratiska beslut skall drabba alla som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller mot Internationella avtal och Internationell lagstiftning!

De ryska trupperna nära Ukrainas östra gräns har i hemlighet fått infrastrukturen färdig för en eventuell attack, varnar tjänstemän inom USA:s administration. Allt är förberett, nu återstår att se vad Putin har för avsikter, hävdar man.USA: Allt på plats för en rysk attack, DN 28 mars 2014 Nu är det upp till President Putin att visa var besluten i Ryssland fattas. Av presidenten eller av Duman/ryska militären. Är det de senare som fattar besluten, så har Frågan om vad som kommer efter Putin blivit besvarad i verklighetens handlingar samt beslut.

Läs även: Aktuell analys – EU, Ryssland och Ukraina, Norah4you 20 mars 2014

Read Full Post »

Alla har vi våra egenheter. En av mina är att tänka utanför boxen. En annan att jag när det är något komplicerat som skall räknas ut lägger mig att sova och låter hjärnan göra jobbet. Sedan kontrollerar jag det jag fått fram mot verklig fakta…. (och ja, jag har läst matematik)

I går stördes jag av att det på bilder och kartor från det aktuella sökområdet för vrakspillror väster om Australien stod att området ligger längs rutten till Sydpolen. Att rutten går över området betyder nämligen inte att planet, om det kraschat vid landning på vatten eller i vattenbryn kraschat där. Det är nu det här med havsströmmar….

Se strömmarna här nedan
Indian Ocean Gyre

För att flytbara flygplansvrakdelar skall hamna i det område som nu avsöks för spår från MH370, så måste man ta havsströmmarna med i beräkningen utöver tid…… räknar man bakåt så hamnar man några hundra meter SSV om den södra ön på Andamanöarna…

Tankar utanför boxen
Andamanöarna, övergivet flygfält från Andra Världskriget på ö där ryska flottan om jag minns rätt, länge sedan jag läste detta, gjorde ett uppehåll utanför under rysk-japanska kriget. På den södra ön i ögruppen, ön som inte ens Indier för besöka för att inte störa ursprungsbefolkningen, fanns om jag minns rätt från det att jag läste om Andra Världskriget i Indiska Oceanen ett temporärt flygfält under del av Andra Världskriget.

Transponder
Det torde vara klarlagt att transpondern på MH370 stängdes av manuellt. Under morgonen har jag funderat vidare utifrån gårdagens funderingarFundering 15 mars 2014 samt datatekniska möjligheter. En transponder i bil kan programmeras om. En transponder på fartyg kan, och har i några få fall programmerats om. Är det någon som kan något om mjukvara för transponder på flygplan som kan säga om en transponder på ett flygplan är möjligt att programmera om och om det i så fall går att göra detta under pågående flygning när transpondern är avstängd för kontakt med yttervärlden? Att det fanns folk ombord som hade IT-kunskap har framgått i media.Fundering 16 mars 2014

Mina funderingar utifrån beräkningarna (se ovan) är om det inte var så att transpondern programmerades om så att planet följde ett annat plan som var på väg till Andanamöarna i spåren. Om två ekon var samma men avståndet tillräckligt nära så kan de som ser på radarskärm anta att det är ett skuggeko. Var höjden dessutom LL i stället för normal så borde det varit möjligt för MH370 att vara på väg mot gammal övergiven landningsbana på ön som inte ens Indier får besöka längst i söder.

Mer funderingar utifrån beräkningarna ovan. Om MH370 gått in på fel höjd för att klara landning osedd, så borde det kraschat. Nu har jag inte lyckats få fram landningsbanan jag en gång läste om när jag sökt efter den på nätet. Vet alltså inte vilken inflygningsbana som skulle vara lämplig. Men mina funderingar efter var flygplanskroppen borde vara är att man borde söka några hundra meter ut SSV om ön. Det skulle stämma med att vrakdelar som kan hålla sig flytande kan eller rättare sagt borde hamnat i nu aktuellt sökområde. Vilket också betyder att vrakdelarna om denna fundering är riktig torde vara på väg norrut igen tack vare mötet med strömmen väster om Australien som kommer från söder.

Mina funderingar stärks av följande uppgift: Området ligger sydost om landets fastland och något norr om det område man sökte av under torsdagen, skriver australiska ABC News.

Området ligger mellan den 40:e och 50:e breddgraden och är känt för sitt hårda väder med kraftiga stormar och hårda sjögång. Det kan försvåra arbetet med att finna de två objekt från satellitbilder som australiska myndigheter presenterade under torsdagenFem plan söker efter MH370 i nytt område, Aftonbladet 21 mars 2014

Nya spaningar efter saknat plan, GP 21 mars 2014
Jakten på försvunna planet fortsätter, Expressen 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, DN 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, SvD 21 mars 2014

Tillägg 25 mars 2014 Vid en krasch slås plan ofta sönder i mindre bitar och de svarta lådorna sjunker till botten.

– Hittar man vrakdelar kan man räkna ut den sannolika nedslagningsplatsen genom att beräkna strömmar och vindar, säger Hans Kjäll.

Nästa steg är att sänka ner avancerad utrustning i havet som kan fånga upp signalerna från lådorna. Den utrustning som i dag finns kan däremot bara upptäcka signaler på ett par kilometer.

Det finns även utrustning som kan svepa av skiktet på havsbottnen och på så vis upptäcka lådorna.

– Vi har ingen aning om vad som hände i cockpit. De svarta lådorna kommer med största sannolikhet att ge oss det beskedet, säger Hans Kjäll.Det är en kamp om klockan, Aftonbladet 25 mars 2014

Read Full Post »

Ukrainas FN-ambassadör är part i Ukrainakrisen och uttalanden av honom är precis på samma sätt som uttalanden från ryska Duman, ryska militären m.fl. partsinlaga.

Att okritisk godkänna en källa är det allvarligaste fallacies som tänkas kan. Kallas Fallacies of Presumption. För detaljerad genomgång av vad som gäller när källa skall bedömas se Fallacies of Presumption, philosophypages.com hänvisande till Encyclopedia Brittanica

Fallacies of Presumption

Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.

Det är alltid viktigt att kontrollera VEM som säger eller påstår vad. Vilket är SYFTET samt går det att spåra en TENDENS i det framförda, skrivna eller talade orden. I fallet med Ukrainas FN-ambassadör, så är såväl SYFTET som TENDENS solklara. Att utgå från partsinlaga som en tillförlitlig källa är inte logiskt korrekt i enlighet med vetenskapsteori. Observera att detta inte i sig avgör om påståendet/antagandet är sant eller falskt. Så länge det inte är bevisat utifrån helt oberoende källor, så är det ändå att betrakta som falskt.

Se; Fallacies vid argumentering, Norah4science 14 mars 2014 samt Media och Ukrainakrisen, Norah4you 16 mars 2014

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att det finns indikationer på att ryska trupper förbereder en militär invasion av östra och södra Ukraina, skriver Reuters.Kiev förbereder evakuering av trupper från Krim, DN 20 mars 2014

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att Ryssland förbereder en militär invasion av södra och östra Ukraina. SvD:s korrespondent Gunilla von Hall direktrapporterar från en presskonferens med Yurii Klymenko.Senaste nytt Ukrainakrisen, SvD 20 mars 2014

Ambassadör: Tecken på invasion i Ukraina, GP 20 mars 2014
Ambassadör: Tecken på invasion, Aftonbladet 20 mars 2014

Read Full Post »

GP hade rätt i sin rubrik Rysk vinter närmar sig, GP 2 augusti 2012 men fel i sin värdering om att Pussy Riot var någon form av demokratisk proteströrelse mot President Putin. Pussy Riot varken är eller var demokratiska – ingen som skymfar sina meningsmotståndare, kristna, och gör det i en kyrka kan påstås vara demokrater. Tyvärr har vänsternissar inom kulturvänstern spridit de falska uppgifterna. Något som svenska media rent generellt har ”köpt”. Pussy Riot liksom många andra av icke demokratiska krafter inom Ryssland och EU lade under 2012 grunden för svaret på frågan: Vad kommer efter Putin? För det vi ser idag är inte något som skall skyllas på en person utan på de personer/maktkonstellationer som stärkts av vänsternissar och högerfötters agerande under senare tid.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.
Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.
Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Det var där det började märkas att President Putin av 2012 inte hade samma makt som han hade haft under tidigare presidentperiod. I såväl västmedia som de få ryska artiklar som refererades i västmedia, så undertrycktes att Pussy Riot inte bara hädat utan även på annat sätt betett sig olämpligt i kyrkorum. Vänsternissarna ställde sig på parad mot Putin. Precis som gammelkommunister, stalinister och ryska kulturvänstern önskade. Mot Rysk-Ortodoxa kyrkan var och är hela det ‘gänget’ också.

Det som då påbörjades går att följa fram till idag i nedsvärtning inte bara av USA och EU utan ifrågasättande av president Putin. Vi har sett liknande förr i historien när de som försöker gripa makten, tvingar fram beslut av de/den som har haft den genom att ifrågasätta och svärta ner. Här har vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet hjälpt till genom att sprida desinformation. SYFTE och TENDENS har många Västmedia, speciellt i Sverige, glömt bort att analysera. Vad värre är, är att källan till uppgifter sällan värderats utan att uppgifter köpts rakt av.

Då kommer vi till spionen Snowden. Okunnig i datahistoriken och okunnig om signalspaning som varit officiellt känd sedan Andra Världskriget samt okunnig om att det land han flydde till är ett av de sju länder som mest sysslar med detta. President Putin ställde krav på Snowden för att han skulle få stanna. Personer i Duman (på USA:s sanktionslista) hänvisade till Ryska Konstitutionen som gav dem rätten att låta Snowden få temporär asyl. Västmedia har oftast utan analys köpt vad Snowden påstått. För inte uppfyllde Snowden de krav President Putin ställde. Han följde vad Duman medgav. Det gäller i samtliga analysfall att kontrollera vad som hänt mot respektive lands konstitution samt även ta med landets historia, speciellt äldre politiker och militärers, i beaktande för att kunna göra en något så när tillförlitlig analys.

Rysk-Ortodoxa kyrkan har hela tiden varit en nagel i ögat på gammelkommunister och ryska kulturvänstern. Rysk-Ortodoxa kyrkan hade ju haft ‘vänligheten’ att vara en stark sammanhållande kraft även under Sovjettiden. Precis som den varit sedan Storfurstinnan Irina av Kiev (född Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung) och hennes make Jaroslavs tid. Se Rysk-Ortodoxa kyrkans historia, Norah4history

Från Kievrusernas tid och fram till idag har ryssar, samt nordbor och nordbors ättlingar, bott i Ukraina oavbrutet tillsammans med hebraisktalande Khazarättlingar och olika slaviska folkgrupper. Källor: Radziwill Chronicles samt Kejsar Konstantins bok Dee Cermoniis; Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982; Nestorskrönikan; Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921. samt i akademiska arbeten och böcker. Exempel Staat Reinhart, Der Geist der Nordeuropäischen misson von Villehad bis Adam von Bremen, ur Hospitum Ecclesiae, Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte, band 18, Bremen 1991,Staat Reinhart, Missionshistoria som ”Geistes geschichte”, ledmotiv till den nordeuropeiska missionshistorien 789-1104, Skara 1994 och Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

21 mars aktuella situation i Ukraina och Krim

Krim har endast under en liten bråkdel av de senaste 1000 åren tillhört Ukraina. Det är något som varje lösning av den uppladdning som krigshetsare på Krim samt ett antal av de Dumamedlemmar som USA satt upp på sin sanktionslista i grunden är de som drivit fram mycket tack vare att EU missade tillfället att göra klart:

* Den regering som Ukrainska parlamentet tillsatte, är juridiskt och konstitutionellt endast en interimsregering.
* Konstitutionellt ägde Ukrainska parlamentet rätten att tillsätta en interimsregering och en ställföreträdande regeringschef när landets valda ledning flydde utanför Ukraina.
* Däremot ägde denna interimsregering inget konstitutionellt mandat att avskaffa ett officiellt språk, ryskan. Hade detta skett efter en allmän folkomröstning hade det varit ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

EU har i sin önskan att utvidgas österut mycket resonemang som påminner om forna tiders kolonisering och utvidgning av existerande stater. I skenet av att många nuvarande EU-parlamentariker fortfarande lever kvar i tiden då Sovjetunionen fanns och den som var ledare i Sovjetunionen hade mer eller mindre oinskränkt makt, dvs EU-parlamentariker har missat de steg mot demokratisering som trots allt har funnits i den Ryska Konstitutionen, så har svart-vitt skala använts i argumentering. EU är inte Europas Förenta Stater. Man bygger inte ett hus genom att sätta på skorsten eller tak utan att först säkrat grunden och rest bärande balkar! Om EU skall vara tänkt som ett fredsbevarande samarbete oavsett status, så hade det varit bra att även bjuda in Ryssland. Ryssland är en del av Europa. Sedan kan vi som politiskt är konservativa ha uppfattningar om Rysslands demokrati relaterat till vår egen. Vi får dock aldrig glömma bort att de Mänskliga Rättigheterna.

Till skillnad från USA så har EU också glömt bort hur efterkrigstiden bjöd på stora problem när länder som legat under Nazityskland förändrade gränser, skapade nya länder som i vissa fall inte funnits på länge eller reellt någonsin, statsledningar måste till oaktat att alla inte hade helt klart tagit avstånd från nazisterna under Andra Världskriget. Detta har tyvärr resulterat i att högerfötter från mitten av 70-talet fram till idag börjat marschera. Inte har det blivit bättre av att vänsternissar, ibland extremt autonoma grupperingar långt utanför alla demokratins ramar, i media kommit fram och kallat alla som inte tycker som de själva gör för rasister. Återigen svart-vit skala som glömmer bort att i verkligheten är stor del gråfält.

USA har rätt, rätten såväl juridiskt som etiskt/moraliskt att göra klart att gränsen går om Ryssland angriper NATO-land. EU är de som spelat ryska armen och Duman i händerna genom att inte ta avstånd från fascister, Svobodapartiet har fascistiska krav i sitt partiprogram, och genom att inte acceptera Ukrainas konstitution. Ryssland har genom Dumans och ryska armens påtryckningar gått över Folkrätten när de accepterade hastigt val på Krim. Ryssland har också gått över vad Ukrainas konstitution medger när de först godkände Krim som egen stat jämförande det med Kosovo. Krimtartarerna var värre än SS mot ryssar, romer, judar m.fl. grupper under Andra Världskriget. De borde ställts inför Krigsdomstol. Inte tu tal om detta. MEN och det är den springande punkten: Kosovo som stat godkändes av väst pga etnisk förföljelse i nutid som ledde till etnisk rensning. Att Ukrainas interimsregering konstitutionsvidrigt godkände avskaffandet av ryskan som officiellt språk var att dela in Ukrainas folk i vi och dom. Helt i strid med de Mänskliga Rättigheterna. Dock var och är detta inget skäl för det som hänt de senaste dagarna på Krim.

Henry R Kissinger har rätt: The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Krim blir snabbt ryskt, GPtv 19 mars 2014
Kreml ber Krimledare fria marinchef, GP 20 mars 2014
Kreml ber Krimledare att släppa marinchef, Expressen 20 mars 2014 observera ”ber”
Reinfeldt: ”Omvärlden måste vara beredd, Expressen 19 mars 2014 Självfallet måste omvärlden vara beredd. Det vi nu ser hända är början av svaret på frågan Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013
Principer värda ett pris, DN ledarsidan 20 mars 2014 Ja principer är viktiga. Men viktiga även när det gäller fascistiska högerfötter som marscherar i Europa och sitter i interimsregering i Kiev. Samma krav skall ställas på alla parter.
Svep: Svårt att enas om sanktioner, SvD 20 mars 2014 EU är inte så homogent som vissa EU-ledare i sin önskan att driva fram Europas Förenta Stater och EU som stormakt önskat. Det räcker att titta på hur gränser ändrats sedan 1900 fram till idag och respektive lands egen historia samt respektive lands egna ledares bakgrund för att inse detta.
Nato-chefen tror Ryssland fortsätter expansionen, Sveriges Radio 20 mars 2014 Desto större skäl att i stället för att varna för att Vargen kommer förbereda sig på att Vargen kan komma. Så länge det finns gamla stalinister, gammelkommunister m.fl. ofta tidigare sovjetiska militärer ibland kända sedan Andra Världskriget i Duman och gammelkommunister i ryska armen, så länge finns det skäl att inte spela dessa i händerna genom oöverlagda uttalanden. Analysera mer och framför allt stärk de demokratiska krafterna – varken fascister eller gammelkommunister är demokrater.

Read Full Post »

Mycket intressant sanktionslista. I princip samtliga gammelkommunister/stalinister m.fl. i ryska duman och Ryska armen som ifrågasatt Sovjetunionens upplösning samt krigshetsare i Ryssland och på Krim som drivit på Putin finns med på EU och USA:s sanktionslista…. för att vingklippa dem krävs två saker:
EU måste göra klart att omröstningen på Krim strider mot Ukrainas konstitution samt att det gjorde interimsregeringen i Kievs beslut att avskaffa ryskan som officiellt språk också.
samt
alla på listan som har fått tillgångar frysta i Europa och USA bör redovisas snabbt. Ingen av de på listorna har haft speciellt stora lagliga möjligheter att få ihop pengar att placera utomlands…..

Att President Putin i det uppkomna läget med Duman och Ryska Militären som drivit på i Ukrainakrisens spår erkänner Krim som självständig stat, följer ryska konstitutionen då Duman beslöt om ny lag, Duman äger den rätten. Samtidigt är det viktigt att EU och USA vidhåller att Krimparlamentets beslut om folkomröstningen strider mot Ukrainas konstitution. Dock är det viktigt att varken EU eller USA går vidare för då Rysslands konstitution tillåter Ryssland efter beslutet i Duman att erkänna Krim som självständig stat, så gör det svårt att utifrån konstitutionella lösningar på konflikten ifrågasätta den rätten. Självfallet skall inget EU-land eller USA erkänna Krim som självständig stat. Det har dock i uppkomna läget, Krim förklarat sig självständigt och ändring kan ske först i mitten av 2015, uppkommit en förhandlingsperiod för att stärka Ukraina utan att låta vänsternissar eller högerfötter vara de som driver frågorna. För självfallet skall inte Nato användas för att försvara fasister.

Krim har ingen rätt att bryta sig ut ur Ukraina, enligt folkrättsexperten Ove Bring.
-En region har inte rätt att göra det såvida det inte görs möjligt inom landets konstitution. Och det gör det inte inom Ukrainas konstitution, säger Bring till TT.

Han påpekar att Venedigkommissionen, ett rådgivande organ inom Europarådet, tittat på frågan och dragit slutsatsen att man inte kan göra det.
-Det handlar om en kontinuerlig inblandning från rysk sida som är i strid med folkrätten och med FN-stadgan. Gränser kan ändras men då måste det vara ett internationellt avtal mellan två parter.
Putin erkänner Krim som suverän stat, GP 17 mars 2014 Ove Bring har helt rätt. Dock missar han att ryska konstitutionen gav Duman rätt att ta ny lag och att Putin haft svårt att gå emot detta.

De får sanktioner av EU och USA – listan, Expressen 17 mars 2014
SvD Live, Direkt: Senaste nytt om Krim, SvD 17 mars 2014
Följ händelseutvecklingen i Ukraina, DN 17 mars 2014
Så straffas Ryssland, Aftonbladet 17 mars 2014 Krigshetsarna ja. Deras aspirerande på att efterträda Putin begränsas.

Vissa sk. experter ser inte helheten…..och inser inte att det krävs att såväl historiskt som politisk idehistoriskt perspektiv finns med i analys…..Expert: ”Sanktionerna är meningslösa”, Aftonbladet 17 mars 2014 Tvärt om. Sanktionerna är viktiga om man vill stoppa gammelkommunister/stalinister m.fl. inom ryska Duman och hetsporrar i Ryska Armen samt i Krimparlamentet. Ovanligt smart drag inför framtiden.

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 97 andra följare