Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

Estland är sedan Bronsåldern(!) svenskt intresseområde!

Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där.

Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där.

Går vi framåt i historien, så finns det i Estlands nordöstra del en mindre grupp av ursprungsbefolkningen Kvener (obs de verkliga kvenerna har inget med finnar eller samer att göra och har aldrig av någon historiker eller geograf på besök i området sagts tala deras språk). Så sent som i mitten på 1990-talet gavs en kopia av en äldre karta där Kvenerna finns noterad bosatta i hela Estland. Var? På A4-blocks framsida här i Sverige. Kartan var i sig en avritning av en betydligt äldre karta. Folk från svenskt område, inte bara gotlänningar, hade redan under Romartiden, enligt romerska källor, handelskontakter med Estland samt bodde där periodvis på väg söderöver (via ryska floderna Dnjepr och stora Volga) eller hemåt.

Under Hermaneriks tid efter att han och hans män kommit över från ”ön i Norra Oceanen”, fanns bland de folkgrupper som var bosatta inom nuvarande Estlands territorie nordbor som jagat bort en av de ursprungliga grupperna, Saxare – innan Saxare slagit sig ner stadigvarande i det område i södra Östersjön där historikerna normalt förlägger den gruppens ursprung. Den verkliga Saxiska krönikan (har inget med den Anglo-Saxiska krönikan att göra) finns enligt vad UB i Linköping fick fram 1994 i ett enda exemplar på Berliner Stadtsbibliotek.

När vi kommer fram till tiden efter att Rurik (Rus Erik) och hans Rusiska släkt slagit sig ner runt Staraja Ladogas äldsta delar, slagit sig ner efter att blivit ombedda komma så var det inga ryssar eller blivande ryssar som bodde i Estland, inom Estlands nuvarande gräns. Däremot fanns där de som bl.a. ryssar kallade Varjager bosatta i borgar och mindre byar.
Må vara att det är sant det som står i ryska krönikor, att den siste Varjagen kastades ut. Han som kastades ut var son till en Linköpingsbiskop tillhörig Folkungaätten ibland kallad Bjälboätten. Men som Rysslands historieintresserade President väl vet var det inte slutet på Sveriges nära relation till Estland som periodvis tillhörde Sverige senare men aldrig tillhörde Ryssland!

De svenska baltiska besittningarna under 1600-talet, med svenska lands- och ortsnamn från den tiden.

De svenska baltiska besittningarna under 1600-talet, med svenska lands- och ortsnamn från den tiden.

Håll tassarna borta! Lek inte på andras gård utan tillstånd.

Temperaturen i relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna närmar sig fryspunkten. Höga företrädare för Estland, Lettland och Litauen säger nu rakt ut att deras regeringar förbereder sig för en militär konflikt.

Temperaturen i relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna närmar sig fryspunkten. Höga företrädare för Estland, Lettland och Litauen säger nu rakt ut att deras regeringar förbereder sig för en militär konflikt.

– Ryssland är i krig med oss alla i väst – även om vi inte erkänner det. Vi måste förhindra Ryssland och andra aggressiva stater att lyckas, sade Lettlands ambassadör i Sverige, Gints Jegermanis, när han befann sig i Slite på Gotland nyligen.Vi kommer att slåss utav bar helvete, DN 20 november 2014

Read Full Post »

norah4you:

Senaste ”incidenten” visar på ett behov av uppdaterade kartor där internationellt erkända gränser visas även för de som flyger plan…..
Ny kränkning av svenskt luftrum, Expressen 17 november 2014

Det må vara så att det finns de som saknar uppgifter de anser sig ha rätt att få men som de inte äger rätten till. Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM.

Det må också vara så att de uppgifter som först pekade ut ryskt flyg är felaktiga DENNA GÅNGEN. Sneseglande flygplan får skaffa sig GPS om de har så svårt att navigera därför att kartorna är felaktiga eller för att …. x y och z skäl…
MEN SVERIGE ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Det må vara så att det kliar i fingrarna ute i främmande länders militära led att få reda på vad Sverige idag tekniskt kan respektive inte kan veta. Säg till alla i grenarnas lövled att hålla fingrarna borta från syltburken!
För inte kan det väl vara så att det där finns de inom andra länders militärflyg som vill påskynda svenskt Nato-medlemskap? :-)

Ny kränkning av svenskt luftrum, DN 17 november 2014
Flygplan kränkte svenskt luftrum, Aftonbladet 17 november 2014

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Lek inte på vår gård. Vi vet inte idag om den ubåt, minimubåt, som finns i Stockholms farvatten kommer från Ryssland. Vad vi däremot vet är att ryska tavelförsäljare senaste två åren begått samma grava försök att medelst ringande på hos de som tillhör svenskt försvar uppträtt på ett för 2000-talet mycket märkligt sett. Att de inte ens lärt sig att byta till lämplig skobeklädnad som utöver språk m.m. avslöjar vilka de är, eller tänka på var de ringer på respektive inte ringer på är märkligt.

Må vara att det finns äldre i ryska duman som drömmer sig tillbaka till flydda fornstora dagar och unga hetsporrar som glömt bort att läsa den Ryska Konstitutionen. Inte en sekund tror jag att Duman eller den ryska politiska ledningen skulle ha eller har gett tillstånd till att leka på Sveriges innergård. Må vara att ryska armén och marinen inom sig har de som…

Visa källa 354 fler ord

Read Full Post »

norah4you:

History gives more information than most are aware of. Including Historians of our own days. Roots from the past keep lingering on with or without our knowledge.
Yesterday the Prime Minister of Turkey said that the Muslims were in America before Columbus.

Turkey Erdogan claims Muslims discovered Americas, Washingtontimes.com 2014/nov/15 How can a land that been discovered long before 1174 by Norse Vikings and where there still exists a book from first half of 1100′s. Book presented in one example to the Pope in 1134……

Muslims found Americas before Columbus says Turkey’s Erdogan, BBC.com 15 november 2014

Thus it might be true that the Muslims visited America before Columbus,
but the Norse Greenlanders had been there long before as well as settled on mainland America long before. At least two dioceses in NA paid tithes to the Papal Church in 1364. Tithes colleted by Ivar Bardarson. This article deals with American history from first part 1000′s and some forgotten facts dealing with the all over asked question: Did Columbus know about a mainland south of Greenland

Erdogan: Muslimer hann före Columbus, Aftonbladet 16 november 2014
Erdogan: Muslimer hann före Columbus, GP 16 november 2014

Originally posted on norah4history:

Greenlandic/Icelandic history of 1100′s.

© Johansson Inger E, Gothenburg november 2014 excepts from manuscript Greenland and Greenlanders, the Forgotten people, Johansson Inger E Gothenburg 2000

Nicholas Bergthorsson, Sea between Markland and Vinland mentioned by in Leidarvisir och borgaskipan written in first half 1100′s. One copy was given to the Pope 1134)
Leidarvisir and borgaskipan:
”North of Germany is Denmark. Ocean extending into the Baltic Sea, near Denmark. Sweden is east of Denmark and Norway in the north. North of Norway’s Finnmark.
….
Beyond Greenland, southward, there Helluland and beyond it Markland, from there it is not far to Vinland. which some people think stretching all the way to Africa. England and Scotland is an island but is separate kingdoms. Iceland is a large island to the north of Ireland
and
From Biarmaland northward all the way until you reach Greenland. South of Greenland lies Helluland, then Markland , then…

Visa källa 389 fler ord

Read Full Post »

Verkligheten gäller för alla. När det gäller ubåt som konstaterats i Sverige, så ÄR DEN KONSTATERAD att funnits inomskärs här i Sverige. Det borde oroa President Putin att någonstans på vägen mellan Kreml och de som utför order av sina militära chefer, så finns det minst en som slirat med sanningen om flygplan som inte bara radarmässigt utan även på bild konstaterats vara inom svenskt territorium.

Det är också så att det är helt irrelevant om någon längre ner, självfallet utan att fått godkännande från President Putin som hade behövt ha godkännande från ryska Duman för att ge godkännande till att någon miniubåt gett sig in i Sveriges kust, om ”besökarna” fått eller inte fått stöd för sitt fattade beslut och givna order. Helt irrelevant. Lika irrelevant är det om det någonstans fattats beslut att ge nyord till miniubåt och kalla den något annat.

Att det pågår en maktkamp inom Ryssland där Ryska Militären inte solidariskt ställer upp bakom President Putin, det har framkommit vid flera tillfällen senaste året. Ett av de ”problem” som följt av att Ryska Konstitutionen när den antogs tog ett steg i demokratisk riktning som aldrig någonsin syntes i den Sovjetiska Konstitutionen. För världsfredens skull, är det viktigt att veta att President Putin är historiskt intresserad troende kristen (Rysk-Ortodoxa Kyrkan) samt att han trots allt vad vänsternissar inom kulturmedia i och utanför Ryssland försökt göra gällande är populär i sitt hemland. Långt ifrån alla politiska ledare i länder runt världen är det.

Av ÖB:s ord framgick att den svenska försvarsledningen noga har analyserat den nya offensiva ryska maktpolitiken under Vladimir Putin. Han framhöll att det ryska agerandet mot Ukraina, först annekteringen av Krim och sedan den militära interventionen i östra Ukraina, strategiskt sett var förutsägbar. Det var framtidens ”sjätte generationens” krigföring, som sker delvis i smyg, och med hjälp av väldiga informationsresurser. Uppenbarligen hade den ryska försvarsmakten dragit lärdom av krigsföretagen i Tjetjenien (1999–2001) och Georgien (2008), som avslöjade stora brister i krigsledningen.Ryssland tillämpar sjätte generationens krigföring, DN 14 november 2014

Säkerligen till största delen riktig analys. Det som brister i all västeuropeisk analys numera, är att hålla jämna steg med för länder historiska ändringar i konstitutioner. Ändringar som för oss i väst ter sig som marginellt demokratiska får då makt som funnits på en enda post i jämförbar konstitution konsekvensen att när ett lands konstitution fördelar ansvar och/eller kräver att parlament/duma etc har huvudansvar för att godkänna om vissa åtgärder/handlingar får eller inte får ske utanför landets gränser, så uppkommer i varje land där man inte har erfarenhet av vår definition på demokrati problemet som vi nu ser. Därför är det viktigt att skilja på sak och person. Ryssland och ryska Militärers handlingar med eller utan godkännande av t.ex. gammelkommunister, stalinister m.fl. äldre pensionerade militärer som sitter i Duman varken bör eller får antas vara resultat av beslut tagit av President Putin med eller utan de överrockar som Duman enligt konstitutionen kunnat besätta poster till. Det krävs att analyser utanför boxen i form av analys av konstitutionsförändringar sker. Inte bara när det gäller Ryssland är bäst att tillägga. Finns avsnitt av fattade beslut i EU-s ledning som förändrar tyngd och tillämpning av EU-direktiv redan innan EU-domstolen sagt sitt.

1984-beteende
Det är irrelevant om det inom Ryssland finns eller funnits 1984-kartografer som ”korrigerat” gällande kartors gränser på samma vis som jag själv igår konstaterade att hade skett med kartor som finns tillgängliga inom EU för skolors och lärares användning till elever. I det konstaterade fallet är det så tokigt att original i flera fall finns bevarade sedan medeltid och inköpta eller donerade till USA:s Kongressbibliotek och där tillgängliga via nätet i sitt original utförande. I de varianter, vad skall man annat kalla dem?, som finns tillgängliga via nätet för utbildning av skolelever är området runt Ukraina helt tokigt från 1300-talet fram till 1880….. Så det är irrelevant om Ryssland råkat ut för liknande snillen. Ni är i så fall inte först och knappast sist.

Men det är viktigt att Ni förstår att förmedla ner till samtliga Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Rysk säkerhetsexpert: Jag är inte övertygad, SvD 14 november 2014 Giltiga argument är giltiga oavsett om de enskilda som tar del av argumenten är eller inte är övertygade!

Ledare: Bekräftad ubåt, GP ledarsidan 15 november 2014 Tvivlar inte en sekund på att ubåt konstaterats. Har egna erfarenheter från åren jag tillhörde Flyget. Att ÖB officiellt inte identifierar utan uttrycker sig vagt, är för att skydda svenska intressen samt dölja för motparten en hel del som Sverige tekniska samt andra möjligheter Sverige har att identifiera trots att vårt Försvar inte är varken vad det en gång var eller borde vara nu. Allt kommer tyvärr inte på bordet förrän 75 år gått och då är det inte ens säkert att alla handlingar blir tillgängliga utanför forskarvärlden.


”Svårt tänka sig annan nation än Ryssland”, Carl Bildt Expressen 14 november 2014
Det märkliga är att inte media insett vad som inte sagt utan hängt upp sig på vad som sades under underrättelseprojektet. Sverige vet och Rysslands Militär vet att Sverige vet, men inte varför Sverige vet. De hänger åtminstone officiellt upp sig på det lilla som i Sverige som är ett öppet land berättas utåt av säkerhets- och underrättelseskäl.

Eniga experter: Det var Ryssland, DN 14 november 2014 Frågan är OM någon av de gamla generalerna i Duman medvetet eller omedvetet gett tillstånd som inte ens Duman äger rätten att självständigt besluta om, än mindre har Ryska Militären den rätten, utifrån nu gällande Ryska Konstitution. Illa nog att det finns de som inte talar sanning. Värre är att det finns de inom Ryska Militären som precis på samma sätt som vissa högerfötter och vänsternissar i EU försöker få tillbaka en säkerhetspolitisk situation Världen borde slippa på 2000-talet.

Stefan Löfvén måste vara bombsäker, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 14 november 2014

Read Full Post »

Today as so many times before one type of Fallacies in argumentation Argumentum ab auctoritate weaken the conclusion drawn/assumed. Please remember: Authority is no safe criterion of credibility.

U.S. and China, After months of Talk, Reach agreement on Climate Change, Nytimes.com 2014/11/12
The Secretary-General commends the joint announcement by the Governments of the People’s Republic of China and the United States of their post-2020 action on climate change, as an important contribution to the new climate agreement to be reached in Paris next year.United Nations Secratary General Ban Ki-moon’s statement, UN Latest Statements New York, 11 November 2014

Swedish media:
Kina sätter historiskt klimatmål, Aftonbladet 12 november 2014

Neither leaders of the world’s largest economies or leading professors of the same economies best Universities within their own science fields can be used as if their statements always are sound and free from biases. Same can be said regarding their statements independence of influence of interest group/-s! Authority is no safe criterion of credibility

Please read: Climate change follow the money, reblogged article from wattsup with comments

Read Full Post »

norah4you:

IPCC advocates nuclear power to reduce greenhouse effect by Human CO2 impact

Today November 11, 2014 the cards of IPCC finally is up on the table – and from Swedish Professors who continue to believe in AWG and Climate Change…..

The professors a sad case. That they manage to place the real reason why IPCC and others were fooled to believe in a CO2-threat that doesn’t exist , well that’s good.
B.t.w. why didn’t the funding companies and organization behind the false information give the true reason – or is it only a few who been told why that’s the real reason…..

IPCC förordar kärnkraft för att minska utsläppen, Prof. Ane Håkansson, Prof. Jan Ottosson, Fil. Dr Staffan Qvist, Fil.Dr Sophie Graphe, Tekn. Dr Carl Hellesen, Tekn. dr. Mattias Lantz, Prof Stephan Pomp; SvD Brännpunkt 11 november 2014 Btw. they are part in the case….

Most of them are working at Uppsala University Inst. Physics and Astronomy, tillämpad Fysik…..
and Prof Ane Håkansson has been working close to Nordic Academy for Nuclear Safety and Security (NANSS) NANSS Seminar June 10.11.2013

Now we know WHY but we still haven’t found the full answer to the big question: Where have all the money gone?

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Originally posted on Watts Up With That?:

One of the greatest inanities that occurs in the climate wars is the claim that skeptics are lavishly funded by ”big oil” or other political interests. t is a claim that is made multiple times daily and blogs and newspaper articles and magazine articles and yet where is the evidence that such a thing is a reality?

I’m often targeted as being in the pay of one of those interest and yet when you look at my reality I had to beg for help to get to Bristol, to visit the Mann and Cook lectures. I relied on the good graces of our daily readers for which I thank you.

So with this huge disparity it struck me as ironic that this ad appeared at the top of WUWT today. It likely appeared because I’m traveling and came from a new IP address. I had never seen it before but…

Visa källa 183 fler ord

Read Full Post »

EU är allt annat än den fredsbevarande organisation, av många politiker och idealister sedd som ett framtida Europas Förenta Stater, som den i varje fall officiellt presenterats förr oss vanliga dödliga medborgare i EU-länderna. EU svävar där uppe i skyarna högt ovan de vanliga EU-medborgarnas insyn och inflytande. Har stor förmåga att slösa pengar bl.a. på flytt mellan Brüssel och Luxenburg, fram och tillbaka. Stor förmåga att bortse från att handel mellan Europeiska Länder och omvärlden är något som funnits långt innan skriftliga skeppsdokument, tullar och hamnprotokoll sattes på pränt. Denna förmåga har resulterat i två stora problemområden:

* EU lägger sig i detaljer i EU-länders ekonomiska system. Rätt eller fel varierar beroende på vad som diskuteras. Vissa områden har nästan fått fripass till extra ”inkomster” medan andra råkar ut för att snaran dras åt med arbetslöshet instabil inrikes ekonomi m.m. som följd. Pappersexercisen ökar medan många potentiellt utvecklingsbara branscher och länder samt enskilda företagare får det svårare.

* EU har genom polariseringen där odemokratiska grupperingar särskilt de partier som i sin politik har Nationalism OCH Fascism som ledstjärna har kommit till makten i EU-land/potentiella EU-medlemsländer. Detta har inte resulterat i egen sanering och nedsättande av foten inom EU.
Polariseringens andra pol, vänsternissar och de sk. autonoma grupperna som helt i enlighet med Yttrandefrihet getts rätt att bli hörda, har resulterat i en odemokratisk påtryckning via media på politiker och åsiktsmotståndareVar EU totalt står politiskt har aldrig diskuterats hur det etiskt, moraliskt och juridiskt skall avgöras. EU-traktat och EU-direktiv till trots.

EU:s polarisering har märkts i allt från när område, Scotland och Katalonien bara två exempel önskat folkomrösta för mer självstyre/önskad självständighet. Den politik som det senaste åren bedrivits inom och utom EU har i många fall snarare ökat än minskat nationella historiskt självständiga/självständighetsönskande delar av EU-länders markeringar.

Omröstningen i Katalonien splittrar, GP 10 november 2014
Tydlig protest mot spanska regeringen, Expressen 10 november 2014
Omröstning i Katalonien avfärdas av Madrid, SvD 10 november 2014 Finns inget säkrare sätt att reta upp människor, enskilda eller grupper av människor, än att avfärda människornas åsikter. Argumentera för egen sak är en sak, men att avfärda är att få människor att känna sig marginaliserade, utstötta, mindre värda. Inte lyckat och nationalistiska strömningar stoppas inte på det sättet!
Katalanernas strävan efter frihet splittrar spanjorer, DN 10 november 2014

Att lägga på takplattor innan grunden säkrad och innan bärande balkar satts upp, det har EU-s ledning länge gjort. Men att få dessa takplattor att hålla för starka vindar kräver förankring i grunden, hos EU-s medlemsländers medborgare. Att sätta munkavel eller hindra regionala områden viss grad av självstyre liknande svenska Kommunala självstyrandet (Förankrat i Sveriges Regeringsform) är inte att verka för ökad demokrati som får EU-medborgare mer positivt inställda utifrån vars och ens dagliga situation. Det får inte fortsätta vara Ni där uppe Vi här nere. Ingen långsiktigt hållbar demokratisk politik i sådan situation.

Det stora felet som gjorts utöver att försöka bygga drömhem där uppe glömmande att förankra det på ”jorden” är att ingen konsekvensanalys värd namnet gjorts för att minska de historiska rötternas betydelse och slagskugga på dagens medlemsländer samt inom länderna. Gränser har dragits mer än en gång av politiker.

Europa 1763

Europa 1882

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inom område efter område där det finns EU-lag/EU-direktiv bortses från när något land inte följer eller så blir den som redan ligger, ekonomiska krisländer, pålagda räntor på lån som ges utan substantiell teckning för att ”rädda” länder resulterande i ökad fattigdom speciellt för äldre, sjuka och handikappade.

EU och framtiden
OM EU vill vara en framtida stabil Europeisk makt, så är det mycket som saknas samt mer som börjar likna den stål-union pakt där Hitler och Mussolini en gång i tiden redan innan Andra Världskriget drömde om ett framtida enat Europa under deras ledning. Det krävs skarp gränsdragning mot såväl gammelkommunister, stalinister och andra marxister åt ena hållet samtidigt som klarläggande görs var gränsen går mellan demokratiskt kritiserande partier på högerkanten och de extrema grupperingar som har elittänkande, nedvärdering av annan/andra folkgrupper samt förföljelse av oliktänkande på sin agenda.

Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten är viktiga i varje demokrati. Men alla friheter har sina gränser i form av säkerhetslagstiftningar och sekretess så att inte tredje person drabbas av att någon grupp tar sig rätten att tolka friheterna utifrån sin egen subjektiva position. Alla friheter som ges inom demokratiska samhällen är och förblir Frihet under ansvar att följa gällande lagstiftningar och Konstitutioner. Alla Människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Västlänk och odemokratisk mobbning av Wannholt som trots allt fick fler x av moderata väljare i Göteborg än vad Jonas Ransgård själv fick, är INTE skäl att utesluta Wannholt från moderaterna.

Utöver det, så visar Ransgård upp exceptionellt låg kunskap om Svenska Grundlagar och Vallagen. En person som är invald på M-mandat kan inte Ransgård ensidigt påstå - Han är inte invald för Moderaterna, utan för den här gruppen Samverkande göteborgare eller vad de nu kallade sig. Det är den gruppen han företräder.Ransgård kallsinnig till Wannholt, GP 7 november 2014 Det är Sveriges väljarkår som väljer och inte Ransgård. Om Ransgård skulle få sin vilja igenom att den som han och nuvarande M-ledning i Göteborg mobbar trots att Wannholt kryssades förbi Ransgård, så vore det ett exceptionellt visande av odemokrati!

Wannholt kuppade till sig kommunalrådsplats, GP 6 november 2014 Ärligt talat, hur tror Ransgård att M-väljare ser på hans och ledande Göteborgs klickens ignorerande av alla som röstat mot Trängselskatt och som inser det vansinniga i att fortsätta planer att gräva järnvägstunnel samt bygga sjöstad på två av landets tio mest instabila och djupa leror!

Bakgrund instabil lera i centrala Göteborg
Redan 1939-44 konstaterade min far i den stora Bohuslänska geotekniska analys som gjordes i kommunerna att där fanns 53 meter mycket instabil lera. Samma som han för övrigt regelbundet återkom till när det gäller området i Munkedal där raset efter motorvägbygget skedde. När av Er i Göteborgs ledning beställda geotekniska analysen skedde härom året talade jag med geotekniker som var ute och de sa att leran är som minst 53 meter och fortfarande mycket instabil. Djuppålning kan sätta igång ett ras utöver att minsta skillnad i salthalt i Göta Älv i sig kan öka riskerna.

Ransgård fick färre x – är hot om uteslutning en hämnd?
OM det hade varit så att den moderata politik som Ransgård står för varit den som moderata väljare föredragit, så hade Ransgård haft ett litet men betydelsefullt skäl. Som det nu är, förstår jag varför M-medlemmar valt att byta förening till grannkommuner där man till skillnad från i Göteborg och några få orter i Sverige tillåter det att vara högt i taket inom partiet samt att moderata kommunala politiker i dessa grannkommuner som minst LYSSNAR på och ACCEPTERAR att det är väljarna inte enskild ”Tyck som jag”-förenings ledande klick som äger rätten kräva demokrati! Den behandling som Wannholt utsatts och utsätts för hör hemma hos odemokratiska vänsternissar. Inte i ett Allianspartis politiska kommunala partiledning!

Verklighetens Göta Älv, landhöjning samt Archimedes princip
Det är dags att inse verkligheten: Archimedes princip gäller och landhöjning i norr gör att Sverige ”tippar”. Landhöjningen i Göteborg är fortfarande större (och kommer att vara detta de närmast 100 åren) än vad värsta scenariot hos icke kompetenta datamodellbyggare som IPCC lyssnar på får fram. Om Landhöjning respektive Landsänkning läs Landhöjning härutöver borde Ni känna till att landet söder om en linje från Varberg över till Kalmars södra delar sjunker. Ni borde känna till att det inte existerar någon som helst risk för havsytenivå höjning i Göta Älv. Däremot så tippar Vänern och det nederbördsområde som berör vattnet som kommer från Vänern går långt upp i Norge. Tippningen medför ökade Erosion påfrestning på strandbankar. Men det är något helt annat! För övrigt har det de senaste 18 åren inte varit någon temperaturhöjning på jorden. Det är ren och skär bluff. It’s official: No Global Warming for 18 years 1 month

Min personliga åsikt
Att fortsätta mobbningen av Wannholt för att han inser att hela Västlänken bygger på instabila ofta inkompletta eller rent felaktiga förutsättningar och/eller avsaknad av konsekvensanalys för kostnader, det är inte demokratiskt Ransgård. SKÄMS!

M-toppens krav – att Wannholt lämnar, GT 7 november 2014 Den som borde lämna sin post som minst är den som inte respekterar att Göteborgs väljare haft annan åsikt än han själv och att det finns politiker i hans eget parti som vågar sticka ut hakan mot småpåven!

Read Full Post »

Palestina är och förblir ett av de länder, del av Romarriket under Romartiden, som är känt sedan Antiken!

Palestina på Herodotus tid
Herodotus(c 484 – 425 f.Kr.) skrev ‘district of Syria, called Palaistinê Källa The Histories (finns tillgänglig som elektronisk resurs via Oxford World’s Classics, ISBN 978-0-19-158955-3 Oxford University Press 1998 s

Herodotus är mest känd för att han är den skriftliga huvudkällan till slaget vid Marathon.
På Herodotus tid omfattade Palestina Judéen samt Jordan rift valley.

Palestina på Aristoteles tid
Under Aristoteles tid 384 – 322 f.Kr hade området Palestina utökats till att omfatta Döda Havet. Aristoteles verk där detta finns nedtecknat är Meteorology. Finns som elektronisk resurs via Alex Catalogue 2000. Går att beställa fram på UB.

Palestina under Romartiden
Under Kejsar Hadrianus(76 e.Kr- 138 e.Kr) tid omfattade Palestina: Judeen, Gallilen och Paralia och kallades av romarna Syria Palestina.

Det var inte bara judar som bodde i Palestina under Antiken. Det går heller inte att hävda att endast judar har rätt till något enda område i det som under Romartiden kallades Syria Palestina. Vi är alla barn av Abraham. Det finns inget på Mose tavlor som säger att det ena barnet har större rätt än det andra. Vi är tre religioner som tror på samma Gud. Tre religioner som lär oss att Mose budord (som vi kristna kallar dem) är HELIGA. När människan väl tvingats lämna Eden, så försvann också Människans rättigheter att sätta sig i Guds ställe och döma. Mose budord/tavla gör klart att vi människor inte FÅR ha någon annan Gud vid sidan om Gud!

Det handlar inte om rätten till land som inte godkänts av FN. Det handlar i lika hög grad om att även Hamas äger samma rättighet som England och Norge, för att ta två exempel, hade under Andra Världskriget att freda sitt land även med våld för att befria det från främmande makters försök till annektering eller att styra över landet. Det var fel av FN att inte godkänna Palestina samtidigt som Israel godkändes. Det finns mycket att säga om hur det gick till när FN godkände staten Israel. Men Israel äger inte rätten att förneka andra samma rättigheter som Israel själv, med varierande grad av rätt se Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Sedan är det viktigt att alla parter, alla länder och alla människor lär sig skilja på sak och person. Staten Israel är inte detsamma som ALLA judar. En av de sakerna Gud lärde mig när jag tisdagen innan påsk 1967 var över på andra sidan var att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA. Vi människor är människor och som människor oavsett vad vi tror på, så har vi som individer skyldighet att göra egna val och ta ansvar för de val vi gör!

Amnesty International anklagar Israel för ”hjärtlös likgiltighet” i sina attacker av civila hem under offensiven i somras. Israel svarar med att kritisera rapporten för att inte ta upp Hamas brott.Israel anklagas för krigsbrott, GP 6 november 2014
Finns få organisationer som jag respekterar så lite som Amnesty International (motsatsen gäller för Läkare utan gränser), men här har Amnesty 100% rätt. Utöver det så finns det ingen som helst moralisk eller etisk rättighet att skylla sina egna handlingar på att andra människor som försvar sin rätt till sitt land begår illegala handlingar! Det ena ger inte rätt till det andra!

Israel anklagas för krigsbrott, SvD 6 november 2014
Israel anklagas för krigsbrott, Aftonbladet 6 november 2014

Read Full Post »

okunskapen-stor-om-co2-hos-media-o-ipcc

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre och utan CO2 kan växterna inte producera syre varken i luft eller vatten1

FOTOSYNTES
Fakta Fotosyntes (English text Photosynthesis

tt det ens skall vara nödvändigt att påminna politiker, sk. forskare samt CO2-kramare om att verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer! It’s official: no global warming for 18 years 1 month It’s official: No global warming for 18 years 1 months, October 3 2014 Försök även läsa av vad verkligheten är när det gäller Arktis

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

Finns modet att rädda klimatet, GP ledarsidan 4 november 2014 Finns modet hos CO2-troende att erkänna att Ni blivit lurade? (se The new faith of IPCC: Humans are universe’s centre

Förlamande förhandling, DN huvudledaren 4 november 2014
3 novembers dummaste och okunnigaste artikel: Alla visste också att utvecklingen kommer att göra livet på denna enda värld så oändligt mycket svårare.

Syndaren: MänniskanKlimathotet – ett politiskt problem, Aftonbladets ledarkrönika 3 november 2014 Det är sant att problemet är politiskt – men det är ett ICKE-problem som skapats av politiker och sk. forskare som inte ens lärt sig grunderna för Fakta om jorden

Finns det skäl att minska föroreningarna? JA men det är en helt annan fråga som handlar om att föroreningar/utsläpp skadar människans inandningsluft och vattnet vi dricker. Något helt annat Verkligt problem: Rent vatten

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 130 andra följare