Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

27 oktober går till historien som ytterligare en dag då media, intresseorganisationer och en hel del politiker frivilligt gör bort sig och visar att de inte ens klarar av att förstå ens Archimedes princip, Fotosyntes eller Vattnets Kretslopp. Med andra ord det som krävs redan i 7:e årskursen i biologi, fysik och kemiavsnitten i det som numera buntas ihop och kallas NO samt att de inte lärde in avsnittet Jorden i Geografibokens första kapitel årskurs 7…..

Exempel från media
27 oktobers dummaste inlägg: Världens ledare vet att isarna i Arktis redan smälter, de vet att det är bråttom, men vill helst att någon annan ska göra uppoffringarna. Klimatet kräver att människor ger upp en del av sin bekvämlighet och ingen statschef vill egentligen föreslå något sådant.Statsministerns farliga signaler, Eva Franchell ledarkrönika Aftonbladet 27 oktober 2014
Hallå Verkligheten är en annan än den ”Världens ledare” vet…. It’s official: No Global warming for 18 years 1 months

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Exempel från intresseorganisationer
När man hör de svenska politikerna prata om klimatmålen kan man bara undra: ”När skall vi börja?”. Tydligen inte nu, utan senare, skriver Hans Nilsson, ordförande 100% förnybart.EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över, Hans Nilsson ordförande 100% förnybart på GP Debatt 27 oktober 2014
Där skriver han också: 00% förnybart är en branschorganisation som samlar en stor bredd av den svenska förnybara industrin. Våra medlemmar är: Energieffektiviseringsföretagen, Energirådgivarna, Telge Energ, OX2, Wpd, Svensk Vindkraftförening, Svensk Solenergi, Egen El, SERO, WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, PUSH Sverige, Ekologistas och
Sustainable Sweden
HUR STÅR DET TILL? Förstår att Ni är rädda att förlora intäkter. Men Where have all the money gone?

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]

Read Full Post »

Dagens tidningar skriver mycket om det sk. klass 2 regnet i Bohuslän:

Vattenmassorna rinner undan, GP 26 oktober 2014
Problem efter skyfall, mer regn kommer, GT 26 oktober 2014

Inget är nytt under solen…
Vi hade varit nere hos ”Farfars” och sett på TV. Tror det var bröderna Cartwright för det var bara pappa, min kusin Kerstin och hennes pappa Yngve och jag. Borde varit innan Rom-OS 1960. För jag minns att farmor och farfar var döda och att vi inte hade egen TV hemma före då. Vi gick ner i vanligt sommarväder. Satt först och pratade, drack lite kaffe sedan kom den då ”heliga” stunden – få titta på TV. Så inne i serien var vi att vi nätt upp märkte att det började regna ute. Inte så lite heller visade det sig när vi skulle gå upp till Dammen och sommarstugorna….

När vi kom upp till bäcken där tanterna, speciellt de äldre, då runt 1960 fortfarande sköljde sina trasmattor efter att ha skrubbat dem med vatten, så var det en strid ström nästan en mer av en mindre arm till en flod som vällde ner. Vattnet stod så högt över stenbron att det flödade ner i stövlarna. Stövlar var något man ofta använde för att undvika att bli biten av orm när man gick i höggräs uppe i Dammen. Regnade minst lika mycket då som nu 2014.

Långt senare gick det inte att ta sig till Sannäs från Knämhållet. Precis som på 1700-tals kartorna gick sjön in över nuvarande golfbanan över åkern där vi på 60-talet spelade fotboll, över Gamla Vägen och in på åkern närmast järnvägen. Kom med buss och gick av i Knäm för cirka 10-15 år sedan. Fick vada och lyfta upp min resväska för att ta mig förbi de värsta pölarna. Regnade den gången så mycket att vattnet i Uddevalla stod mer än 30 cm högt vid Kampenhof.

Varit ett antal tillfällen i mitt liv då det varit översvämningar i Tanum. Vatten som utöver att gått upp över nya vägen mot nedersta husen stått högt över bryggan. Både över stenbryggan från början av förra seklet och träbryggan som fick ersätta en som rasade pga vattentryck någon gång före Andra Världskrigets mitt.

Det är inte så att det blivit mer oväder eller katastrofer varken här i Sverige eller i världen i övrigt på senare tid. De som försöker påstå detta, de bluffar.

Verklighet är en sak. Penninginsamlingar och ”skatteuttag” för påstådda hot en annan….
How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

Read Full Post »

När historien till slut kommer att skrivas om EU, så kommer vetenskapsteoretiskt utbildade historieforskare inte att kunna missa de tavlor som politiker i EU och världen i övrigt har gjort glömmande allt från Fotosyntes, Archimedes princip, Jordens Historia och Fakta om Jorden, Jordens Naturkrafter. Illa är det redan nu när vi fortfarande har politiker inom EU som Sverige tillhör ovetande om att:

Utan Fotosyntes, CO2 och gröna växter, kan inte vi människor andas. Microklimat i en storstad eller microklimat där CO2 mäts på en vulkan eller i vindriktning från en vulkan är inte bevis på något annat än att CO2-folket glömde sin hemläxa. Märkligt för varje elev i EU som gått i skolan skall ha lärt sig och lärt in det som länkarna ovan påminner om….

Påstående om ökad jordmedeltemperatur är falska påståenden
The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.It’s official: no global warming for 18 years 1 months, wattsup sida 2 oktober 2014

Empiri – verkliga (icke korrigerade) uppgifter

ANTARKTIS:

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

ARKTIS

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

VÄXTLIGHET (se även Fotosyntes)

EU-ledarna enades om nya klimatmål, SvD 24 oktober 2014 Tänk om de förstått: Människan spår men Gud rår som de gamle sa. EU-ledarna verkar ha fastnat i medeltidens tänkande att jorden skulle vara universums medelpunkt och människan den som styr…. Oavsett om DU tror eller inte, Människan är inte Gud.
EU-ledarna eniga om klimatmål, Expressen 24 oktober 2014
EU-ledare enades om klimatmål, GP 24 oktober 2014
Klimatuppgörelse nådd i EU, Aftonbladet 24 oktober 2014

Inte datamodeller eller skrämselpropaganda, varken från IPCC eller från Greenpeace/WWF/CO2-forskare har till dags dato presenterat annat än fallacies i stället för ett enda giltigt argument! För att A teoretiskt skulle kunna leda till B, och B teoretiskt skulle kunna leda till C, innebär detta varken att A leder till C eller att ens C skulle kunna beräknas utan att samtliga micromiljöer även på de stora världshaven mäts såväl 1 m resp 3 meter över havsyta samt under. Samtliga innebär mätningar som inte mäter återstrålning – det är något annat än verklig temperatur, görs inom varje kvadratkilometer.

Read Full Post »

norah4you:

I bet someone of all the CO2-believing experts will try to tell you that this is due to Global Warming caused by humans :-)

Here in Sweden our new Prime Minister yesterday managed to make a meeting looking like a Monty Pyton film…..before travelling to Brüssel to present Swedish Climate-politic for EU….

We might be in for a long warm Summer in Politic world’s mind, They probalby never will learn nor answering the Question: Where have all the money gone?

Originally posted on Watts Up With That?:

The potential for a massive solar flare directed at Earth is looming large.

Sunspot-AR12192-Jupiter-EarthAn SDO/HMI view of the visible sun showing the largest sunspot of solar cycle 24, AR12192. Image via http://www.thesuntoday.org

Since rotating into view, the sunspot group AR12192 has continued to grow in size and complexity, becoming the largest sunspot of the current solar cycle, cycle 24 (SC24.) The region has produced numerous C and M-class flares including an X1 flare.

Xray[1]More at the WUWT Solar Reference Page

Animation of sunspot AR2192:

AR12192-animGIF-fullsunImage via http://www.thesuntoday.org

NASA’s Spaceweather.com reports:

Solar activity is high. During the past 48 hours, monster sunspot AR2192 has produced a series of seven M-class solar flares of increasing intensity. The eruptions crossed the threshold into X-territory with an X1-class flare on Oct. 22nd. NASA’s Solar Dynamics Observatory recorded a powerful flash of extreme UV radiation in the sunspot’s magnetic canopy at 14:30 UT:

Remarkably…

Visa källa 254 fler ord

Read Full Post »

Sverige 2014 och svenska försvaret lider starkt av att Socialdemokraterna sänkt försvaret genom försvarsbeslut fattade av Socialdemokratiska Regeringar. Se nedan. Men det finns en annan sak, något som har med demokrati, frihet och suveränitet att göra som sällan diskuterats. Inte ens våra politiker och flertalet forskare inom för dagsaktuellt läge viktiga områden verkar ha kännedom om svensk civilindustri i allmänhet, än mindre vad gäller undervattensteknologi samt icke militär radar (ofta kallad markradar eller undervattensradar).

Så jagar försvaret ubåtar i skärgården, Expressen 22 oktober 2014
Ubåtsjakten ”business as usual”, GP 22 oktober 2014
Försvaret vet mer än de säger, Aftonbladet 22 oktober 2014 Självfallet vet de det. Det är även troligt att försvaret har teknisk utrustning de inte talar om.

Det som fått mig att skriva denna bloggartikeln är inte vad som inte sagts utan vad som sagts och hur. Om jag råkar nämna saker som varit framtagna i Sverige för mer än 30 år sedan och som är välkända inom undervattensarbetande företag samt av undervattensarkeologer runt hela världen, så är det något som inte är militärt framtaget, utvecklat etc.

Kanske det är på tiden att icke sekretessbelagda inom vetenskapsvärldens diskussionsgrupper välkända svenska uppfinningar och innovationer kommer till svenska politikers, militärers och forskare inom universitets/högskoleområdets kännedom. Lite vet väl de flesta, men inte hälften av vad som de borde göra och som svenska folket troligen känt till hade inte Socialdemokraterna sänkt svenska försvaret från Försvarsbeslut 1968 och framåt.

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

- – – – – -

Svenska civila företag som under åren fram till dess att Sverige beslöt att inte längre fortsätta utvecklingen mot svenskt eget kärnvapen(! läs: Var svenskt kärnvapen bättre?) hade haft Svenska Staten, ofta Svenska Försvaret, som största kunder behövde söka sig ny utkomst. Speciellt som de inte längre kunde använda intäkter från storkund för sin civila forskning.

Vi svenskar känner till Bofors och Saab AB i Linköping. Några få känner till ett mindre antal ytterligare svenska företag som brukar dyka upp bland de av vissa politiker med önskningar att kontrollera mer än vad Regeringsformen ger dem tillstånd till ”intressanta” att ta upp i t.ex. KU för att politiker med snäv syn vill kalla export ”krigsmaterial” även om det inte är till det ändamålet som exportprodukter tagits fram.

Under åren höst 1979-vår 1987 kom jag vid olika tillfällen i samband med konsultuppdrag i kontakt med svenska företag som idag är världsledande, ibland genom sina dotterföretag, men som brukar glömmas här i svenska sandlådedebatten. Kom till och med i kontakt, fick översätta, ett halvstatligt företags utredning om havsbotten samt fauna i Arktis. Idag högaktuellt eftersom debatt i tidningar visar att kunskap om vad ”vi”, läs något företag i Sverige civilt eller halvstatligt, vet om verkligheten. Svenska civila teknologin har inte avstannat men försvunnit från ”radarbilden”.

Skriver här endast om företag vars verksamhet är öppet känd. Inte ens om deras dåvarande forskning som knappast stannat kvar vid vad den var 1987 :-) Ett av de världsledande företagen när det gäller vattenteknologi är välkänt över hela jorden. I mer än ett avseende redan 1987 längre framme än vad flertalet av de sk. ledande konkurrenterna är en idag. Det jag här tänker på är undervattenssvetsning. Företaget är ESAB. Går inte längre än vad de själva berättar på sin hemsida:
ESAB is a world leader in the production of welding and cutting equipment and consumables. Our innovative, world-renowned equipment and solutions are developed with input from our customers and built with the expertise and heritage of a global manufacturing leader.

The ESAB brand is synonymous with world leading expertise in the following key areas:
Manual welding and cutting equipment
Welding consumables
Welding automation
Mechanized cutting systems
What we do, Esab US Observera att ESAB inte bara har svenskt ursprung, har sitt huvudkontor i Sverige och en hel del av sin forskning här. Men kunderna finns på världsmarknaden och sedan IRAK-Kuwaitkriget har det varit svårt för många företag att få utveckla, tillverka samt exportera sina produkter från Sverige. Inte har det blivit bättre av de beskattningar av företag som Socialdemoktater lagt på och nuvarande S + MP regering tycks vara på väg att lägga på svenska företag inte minst inom logistiksektorn drabbande svensk tillverkningsindustri. Den som finns kvar.

Geologi och Geoteknik var andra områden som svenska företag tidigt blev världsledande på. VIAK AB med huvudkontor i Vällingby hade vid sitt Linköpingskontors geotekniska avdelning experter och utvecklare av geotekniska undersökningsteknologi. VIAK köptes upp av VBB som numera ingår i Sweco där det finns Sweco Viak AB samt ett sidoföretag specialiserade på högtek. geotekniska undersökningar. Inom Sverige mest i mark. Mycket kunskap försvann utomlands. Delar av den även österut till dotterbolag i forna Sovjetunionen nuvarande Ryssland.

GRADAR. Ett världsledande svenskt företag vad gäller markradar. Mest känt i Sverige som det företag som tog fram tekniken för att ge Stonehedge sin korrekta arkeologiska historia….. Malåmaskinen som upptäckte nya Stonehedge, SvT 29 juli 2010
Alla som sett eftersökning av fartyg eller t.o.m. Nellie på botten av hav och sjö har med största sannolikhet hört reportrar eller undervattensarkeologer säga att utrustningen är svensk. Den ger även i bräckvatten som Östersjön så detaljerad ”radar”bild att det är enkelt att se föremål större än 2 meter.
Från GRADARS hemsida:
Vår styrka är geofysiskt integrerade metoder.
……
Geofysik är ett vitt begrepp som i den praktiska tillämpad området innebär användningen av fysikens principer för studiet av jord, berg, vattnet och föremål från markytan ned till ett djup av något hundratal meter. På engelska kallas det i de siste år som ”near surface geophysics”.
GRADAR Geofysik

Skulle kunna räkna upp ett antal svenska företag som tagit fram och utvecklat till världspatent på uppfinningar som politiker inte har en aning om för att företagen inte har haft råd att behålla tillverkning i Sverige och vågat ha den här med tanke på Exportnämnd och KU som sneddragit det mesta. Inom allt från undersökningar för att få reda på vilka noduler som ligger på Arktis havsbotten till kemitekniska undersökningsmetoder underlättande eftersökning av oljefickor för ev provborrning m.m. så är det svenska företag som är världsledande på undervattensteknologi.

Read Full Post »

Det som är sekretessbelagt kommer vi vanliga dödliga inte att få kännedom om nu. Våra barnbarnsbarn kanske, möjligen men inte ens det är säkert kommer att få veta det om 75 år.

Att något har hittats håller jag utifrån vad som inte sägs för troligt. Om detta är av den arten att det från militärens sida går att identifiera ursprungs-/tillverkningsland är något helt annat. Från militärens sida säger jag….. skulle svenska militären använda sig av den tekniska analysmetod som används av svenska arkeologer vid metallfynd, så kommer saken i annat läge. Jämför med det historiska artefaktmaterial från före och tidig järnålder som hittats i Sverige och bland annat Baltikum-Ryssland hela vägen ner till Ukraina och som finns berättat om i Iron and man in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979* Då är det inte bara möjligt att konstatera var ett föremåls metaller ursprungligen brutits…. Men mycket av fynd är sådant som enligt svenska Grundlagar faller under 75-årig sekretess.

Det är därför det är mycket viktigt att noga notera vad som sägs och vad som inte sägs. Det är lite grann som om du har två till synes vita papper. Du undersöker det ena. Antingen finner du att hela ytan inte är vit, du kan inte säga så mycket om pappret vid sidan om som du inte undersökt. Det enda du kan konstatera är att det ena pappret måste betraktas som grått eftersom det inte är undersökt och det andra som icke vitt efter som avvikelse hittats.

Ubåtsjakten i skärgården, Expressen 21 oktober 2014
Försvaret har fått kontakt, DN 21 oktober 2014 jmfr ordvalet i det som sades på presskonferensen: Försvarsmakten kan inte på det underlag man nu har göra en nationsbestämning eller bekräfta främmande undervattensverksamhet.

– Först när vi har en tydlig bild eller kan ta i plåten kan vi bekräfta något, säger Anders Grenstad

Operationen har pågått i fem dagar. På en rak fråga från DN om han tror att det fortfarande finns en chans att fånga en eventuell inkräktare svarar han:

– Det här är en underrättelseoperation. Vi letar efter bevis för att det varit någon här. Kan vi bekräfta vad det är har vi uppnått vårt syfte. Skulle någon där ute springa på det här objektet så finns det handlingsregler för det, men jag vill betona att det inte är någon ubåtsjakt.Försvaret litar på observationer från allmänheten, DN 21 oktober 2014

Oaktat vad som konstaterats, sekretessbelagts eller inte, så var det kul att för första gången på några år se en rote av våra bästa plan flyga på LL över centrala Hisingen idag på förmiddagen. Kul för de är fantastiska att se. Dubbelbottnat för att de knappast skulle vara uppe på väg någonstans utan orsak som en rote.

Noterar också Svenska Dagbladets citat Flera ryska tidningar har rapporterat relativt utförligt om incidenten och återgett uppgifter från internationella nyhetsbryåer. Man framhåller också den officiella ryska kommentaren som främst innehöll uppgiften att ubåtar i den ryska flottan arbetar enligt plan och att det inte förekommit några onormala situationer eller nödsituationer.Lettlands utrikesminister: Kan bli ”game changer”, SvD 21 oktober 2014
Vad enligt plan resp inte förekommit några onormala situationer innebär, det står skrivet i stjärnorna.

Not:
* jämför arkeologiska metoder att analysera järn (går även med andra metaller) Den tidigaste svenska järnet skulle tillfredsställa det lokala behovet. Järnet som framställdes utvanns enligt de lokalt gällande förutsättningarna, sjömalm, myrmalm eller järn från öppna dagbrott. Omständigheterna avgjorde vilken malm som användes och de färdiga bruks och nytto produkterna användes oftast inom ett mindre område.[1] Detta har lett till att man idag kan analysera var ett svärd är tillverkat. Man kan t.ex. mäta skillnad på bl.a. fosforhalten i järnsvärd.Järnproduktion i tidiga Sverige
[1] Thålin-Bergman Lena, Blacksmithing in PrehistoricSweden, Stockholm 1979, sid 99f

Read Full Post »

Ännu en gång försöker CO2-folket att påstå att jorden är varmare än tidigare. Stackars satar för det är få platser på jorden som inte varit KALLARE under september 2014 än den varit de senaste 10 åren, ofta kallare än den varit sedan ”jordens temperatur” började mätas (beräknas) av okunniga datainkompetenta sk. forskare som gjort datamodeller….

Verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer!

Inflik – 27 oktobers dummaste inlägg: Världens ledare vet att isarna i Arktis redan smälter, de vet att det är bråttom, men vill helst att någon annan ska göra uppoffringarna. Klimatet kräver att människor ger upp en del av sin bekvämlighet och ingen statschef vill egentligen föreslå något sådant.Statsministerns farliga signaler, Eva Franchell ledarkrönika Aftonbladet 27 oktober 2014 Hallå Verkligheten är en annan än den ”Världens ledare” vet…. It’s official: No Global warming for 18 years 1 months

CO2-troende och tvivlare bör skaffa kunskap om verkligheten! Detta gäller för Arktis och Antarktis!:
12 september 2014 Officiell internationell mätning:
Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Förra veckans kurva för Arktis:

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Så mycket har väl alla lärt sig att de kan läsa av kurvan i tabellen och se att CO2-kramarna är fel ute. Arktiska området, dvs hela norra Hemisfären har haft större isproduktion, vilket kräver att det varit som minst kallare väder.

Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Jordens hetaste september uppmätt, Expressen 20 oktober 2014 REN OCH SKÄR LÖGN! För det första har såväl norra som södra hemisfären haft KALLARE än normalt ÄVEN i september detta året. För det andra, så går det inte ens att göra en korrekt beräkning av något som kallas ”jordens temperatur” med mindre än att mätningar konstant görs på varje kvadratkilometer inklusive på exakt plats ute på världshaven regelbundet och att endast korrekt avlästa värden, ej korrigerade eller beräknade, används. Det har aldrig skett!

Jordens hetaste september uppmätt, GP 20 oktober 2014
Jordens hetaste september uppmätt, SvD 20 oktober 2014
Varmaste september sedan 1880, DN 20 oktober 2014 Undrar uppriktigt vad som varit i glasen, dvs om sk. forskare på NOAA varit i gasen pga dagen efter kvällen före-syndrom, för rådata de använt sig av har visat 180 grader tvärt om! Se del av dessa redovisade av officiell mätning kurvor ovan! Utöver det var de högsta uppmätta värdena uppmätta under 1930-talets mitt…… Somliga har glömt kolla verkligheten!

Fråga till IPCC, Greenpeace och WFF: Where have all the money gone?

För övrigt har jag under min egen 65 åriga levnad varit med om ett antal tillfällen då medeltemperatur i större delen av världens länder rapporterats avsevärt högre än årets september!

Read Full Post »

norah4you:

Notera noga:
The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says.
Verkligheten är det som gäller. Inte datamodeller. Påminner mig om O-ringens tävling söder Linköping i min ungdom. Kartan saknade utmärkning av höjd/mindre berg med ravin. Vad gjorde tävlingsarrangörerna? Begärde och fick tillstånd att spränga….

Originally posted on Watts Up With That?:

disasters_collageAlexej Buergin writes in WUWT Tips and Notes about a report from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) that puts climate alarmism’s claims of increased natural disasters in perspective:

The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says. I have not yet found an article in English; a German version is here:

http://www.blick.ch/news/umwelt-zahl-der-naturkatastrophen-sinkt-2013-auf-zehn-jahres-tief-id3201153.html


Here is the Google translation and an excerpt – Anthony

The number of natural disasters in the past year was the lowest for ten years, not more. The proceeds from the ”World Disasters Report 2014″ produced by the Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) published in Geneva on Thursday. Accordingly, last year 337 natural disasters were recorded, almost half of the peak level 2005 The death toll…

Visa källa 110 fler ord

Read Full Post »

CO2-fantaster försöker skylla årets torka i USA på klimatförändringar. Att de erkänner att 1934 var torraste året är en sak. Västa torkan i USA var 1934, GP 17 oktober 2014 Inte har de förstått eller ens börjat förstå bakgrunden till att det blev så.

Undervattensvulkaner utbrott påverkar Nordamerikas väder
Ökat uttag grundvatten, bevattningssystems eskalering samt vulkanutbrott på havsbotten i norra Stilla Havet främst sydöstra delarna av Beringssund-östra Alaska. Vänligen välj länken: Välj sedan det som ser ut som ett kugghjul i högra hörnet. Välj 30 Days, Magnitude 2.5+ Worldwide samt Terrain under Map Layers. Välj sedan att zoma in på World i kartbilden.

Antarktis
Antarktis is är större än något år sedan mätningar började. Samma gäller för Arktis.

S-MP regeringens nya klimatmål, SvD 16 oktober 2014

Empiri inte fiction i form av datamodeller är vad som gäller:

Antarctics-NSIDC-sept19-2014-map

En aldrig så fin titel är inte någon som helst garanti eller ens indikation på att titelinnehavaren har rätt ens i de flesta teorier vederbörande för fram! (Inte giltigt argument utan en fallacie kallad Argumentum ab auctoritate, Fallacies vid argumentering

I Antarktis fall är istäcket t.o.m. större än det var när mätningar började på 80-talet.
Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Arktis
När det gäller Arktis är det lika illa med klimattroendes kunskaper. Arktis is har aldrig haft några som helst CO2-problem!

S_stddev_timeseries[1]

Inflik 17 oktober 02.20
Romson får kritik från båda håll. Det är en sak – för kritik förtjänar Romson. Problemet är att de som kritiserar inte är mycket kunnigare om verkligheten utan i många fall gått på myten om CO2-hot resp. myten om höjda havsvattennivåer när is smälter….glömt Archimedes princip ser jag dagligen att många gjort. Förvånansvärt.

Svidande kritik mot Romsons klimatbesked, SvD 17 oktober 2014

Isbjörnsmyten
Har CO2-folket möjligen gått på myten om isbjörnen? Ren och skär lögn som presenterats av politiker och media utan kontakt med verkligheten.

6 augusti 2014 hade varje isbjörn 292,5 KVADRATKILOMETER VAR att ensam vandra runt på….. med andra ord mer än Hisingens yta (Hisingens yta är 199 kvadratkilometer) kan tyckas liten yta :-) men det är helt som det skall att istäcket minskar under och efter sommarmånaderna samtidigt som det varje år ökar under vintern när solens strålar inte når upp till Arktis.
Vilket redan börjat ske, istäcket i Arktis växer som varje höst. Idag har varje enskild isbjörn över 304,9 kvadratkilometer var. Den ytan närmar sig med stormsteg dag för dag ytan av Malmö kommun. Malmö kommuns yta är 332,64 kvadratkilometer.

Senaste kurvan efter gårdagens (15 oktober 2014) mätningar:
Sea_Ice_Extent_v2 15 oktober 2014

Att CO2 kramare glömt bort att land som trycks ner av is eller glaciär reser sig med retarderad hastighet men helt enligt Archimedes princip som de alla oavsett var på jorden de gått i skola bör ha lärt senast 7-e skolåret, det är häpnadsväckande.

Inflik 17 oktober 02.20 -

—— slut på inflik – – -
Verkligheten överträffar dikten… läs kommentar från Jeff som var insnöad på Hawaii i juli på 90-talet…

Annat CO2-kramarna antingen glömt eller aldrig lärde in:
Fakta om Jordens historia
Fakta tektoniska plattor och CO2-utsläpp Se även nedan

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre
Fakta Fotosyntes

Jorden har i sin historia sett stora temperaturförändringar, massutrotning av 95% av alla levande varelser, istider med mera.
Pangea – Kontinentalplattorna
Fakta om sk uppvärmning

Frågan som uppkommer gång på gång är ställd till såväl Världnaturfonden som Greenpeace: Where have all the money gone?

Read Full Post »

Guess it’s time to present real history of the past. Most of you don’t know that between early 1020’s up to close to 1400 AD Greenland among other things exported BUTTER and hard CHEESE to Europe. Nor are you probably aware of the fact that farms on Greenland in those days could have up to 70 boxes for livestock in a stable or that for a shorter period Greenland exported apples….
Garden under Sandet – a Greenland farm rising from 670 years permafrost

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 125 andra följare